Byla 2A-1209/2014
Dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Utenos melioracija“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-342-755/2014 pagal ieškovo AB „Utenos melioracija“ ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Šilinė“, dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Utenos melioracija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies, 94 straipsnio 1 dalies pagrindu atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti 2013 m. lapkričio 20 d. perkančiosios organizacijos raštu Nr. VS-2009 įtvirtintus sprendimus; pripažinti UAB „Šilinė“ dalyvio pasiūlymą neatitinkančiu Viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų, įtvirtintų Viešojo pirkimo sąlygose; įvertinti Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 11. skiltyje įtvirtinto kvalifikacinio kriterijaus atitikimą viešųjų pirkimų principams (VPĮ 3 str.) ir šį kvalifikacinį reikalavimą pripažinti negaliojančiu. Nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės administracija supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“ (tekste toliau – Viešasis pirkimas, Pirkimas, Konkursas). 2013 m. rugsėjo 12 d. ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, kuris 2013 m. spalio 18 d. pripažintas Viešojo pirkimo laimėtoju. Dėl gautos pretenzijos Viešojo pirkimo procedūros buvo sustabdytos, atnaujintos, panaikinti perkančiosios organizacijos priimti sprendimai - 2013 m. spalio 3 d. sprendimas dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo, 2013 m. spalio 18 d. sprendimas dėl pasiūlymo atitikimo ir 2013 m. spalio 18 d. rašte nurodytas pasiūlymas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. Papildomai pateikus dokumentus, ieškovo pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus, sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėtoju buvo pripažintas UAB „Šilinė“ pasiūlymas. Nepagrįstai perkančioji organizacija pripažino laimėtoju UAB „Šilinė“ pasiūlymą, kadangi UAB „Šilinė“ kvalifikacija neatitinka Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje ir 6 skiltyje įtvirtintiems reikalavimams. Pasiūlymo pateikimo dieną, t.y. 2013 m. rugsėjo 12 d., UAB „Šilinė“ nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad turėjo teisę rengti techninius darbo projektus (Viešojo pirkimo dokumentų 2.2.1 punktas). Nors perkančiajai organizacijai buvo pateiktas 2013 m. rugsėjo 10 d. susitarimas dėl įdarbinimo ateityje nurodytiems darbams, tačiau tai negali būti vertintinas kaip atitinkantis Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui. Perkančiajai organizacijai nebuvo pateikti dokumentai apie UAB „Šilinė“ arba jos pasitelktų rangovų atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, t.y. įvykdyti įsipareigojimai (neturi įsiskolinimų pasiūlymų pateikimo dienai), susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Ieškovas kėlė abejones dėl Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 11 skiltyje įtvirtinto reikalavimo finansiniam stabilumui patvirtinti atitikimo VPĮ 35 straipsnio 3 daliai. Pagal numatytą reikalavimą reikėjo pateikti informaciją ir dokumentus už 2012 metus, todėl apribota galimybė dalyvauti teikėjams, kurie 2012 m. finansinio balanso duomenimis neatitiko minimalaus kvalifikacinio kriterijaus, tačiau tokį atitikimą galėjo pagrįsti 2013 m. rugsėjo 12 d. (dalyvių pasiūlymų pateikimo dienai), todėl tokia sąlyga riboja tiekėjų konkurenciją. Prašė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados pateikimo.

5Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog pagal VPĮ nuostatas išnagrinėjęs viešojo pirkimo dalyvio - trečiojo asmens UAB „Šilinė“, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pretenziją, ją tenkino ir panaikino priimtus sprendimus, todėl pakartotinai nagrinėjo tiekėjo kvalifikaciją. Teigė, jog pasiūlymo Viešajam pirkimui pateikimo dieną, t.y. 2013 m. rugsėjo 12 d., UAB „Šilinė“ pasiūlymas atitiko kvalifikacinius reikalavimus, perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju skelbė UAB „Šilinė“. Trečiasis asmuo Viešojo pirkimų dokumentų 3.2 punkto lentelės 8 skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui (turėti teisę rengti darbo projektą) pagrįsti pateikė 2013 m. rugsėjo 10 d. su T.K. pasirašytą ketinimų protokolą ir jo kvalifikacijos atestatą. Pagal ketinimų protokolą T.K. kaip projekto vadovas atsakingas už techninio darbo projekto, būtino rangos sutarčiai įvykdyti, parengimą. Ketinimų protokole buvo susitarta dėl visų privalomų darbo sutarties sąlygų (Darbo kodekso 95 straipsnis) ir sukurtos tam tikros būsimos darbo sutarties šalių teisės ir pareigos.

6Trečiasis asmuo UAB „Šilinė“ atsiliepime nurodė, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog atsakovas pagrįstai paskelbė UAB „Šilinė“ pasiūlymą Viešo pirkimo laimėtoju, kadangi pasiūlymas atitiko Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 6 skiltyje keliamus kvalifikacinius reikalavimus, buvo pateiktos Registrų centro pažymos, kuriuose patvirtintas įsiskolinimų nebuvimas. Ieškovas, ginčydamas T. K. ir trečiojo asmens 2013 m. rugsėjo 10 d. sudarytą susitarimą dėl įdarbinimo, neteikia jokių motyvų ir argumentų dėl jo prieštaravimo teisei, priežasčių, kodėl negali būti juo vadovaujamasi. Ieškovas neįrodė, kokią įtaką turėjo tariamai konkurenciją ribojantis kvalifikacinis reikalavimas dėl praėjusių metų balanso pateikimo jo teisėms, nenurodė, kokio asmens teises toks kvalifikacinis reikalavimas pažeidė. Ieškovas dėl šio pažeidimo nesikreipė pasiūlymo perkančiajai organizacijai rengimo ir kitų sprendimų priėmimo metu, todėl praleido pagal VPĮ 94 straipsnio nuostatas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. sprendimu civilinę byla dalyje dėl reikalavimo Pirkimo dokumentų 3.2 punkto 11 skilties lentelės nuorodos dėl reikalingumo pateikti paskutinių finansinių metų balansą panaikinimo nutraukė; kitoje dalyje ieškinį atmetė.

9Teismas nurodė, jog ieškovas nepagrįstai kvestionavo 2013 m. spalio 18 d. sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir UAB „Šilinė“ dalyvio pasiūlymo pripažinimo neatitinkančiu Viešojo pirkimo kvalifikacinių reikalavimų, teigdamas, jog vėlesnis peržiūrėjimas negalimas. Teismas teigė, kad VPĮ nenustatyta galimybė perkančiajai organizacijai iš naujo vertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas, tačiau neatmestina galimybė tokios situacijos, kai paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešosios pirkimo sutarties, todėl jei perkančioji organizacija negalėtų persvarstyti priimtų sprendimų, nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti galimai skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą.

10Teismas pažymėjo, jog UAB „Šilinė“ kvalifikacija atitiko Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje bei 6 skiltyje įtvirtintiems kvalifikaciniems reikalavimams, ieškovas nepagrįstai ginčijo trečiojo asmens teisę remtis T. K. kvalifikacija. Teismo teigimu, nustatyta, jog trečiąjį asmenį ir T. K. pasiūlymo pateikimo metu siejo sutartiniai ryšiai (susitarimas dėl įdabinimo), be to, T.K. pareiškimu teismui patvirtino įsipareigojimą vykdyti susitarimo sąlygas.

11Teismas nustatė, jog ieškovas, prašydamas panaikinti Pirkimo dokumentų 3.2 punkto 11 skilties lentelės nuorodą dėl reikalingumo pateikti paskutinių finansinių metų balansą, nesilaikė išankstinės privalomos ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir šia tvarka pasinaudoti nebegalima. Nurodytos Pirkimo dokumentų sąlygos ieškovui buvo žinomos pasiūlymo pateikimo momentu. Atsakovas, atsisakydamas vertinti 2013 m. gruodžio 5 d. ieškovo pretenziją dėl Pirkimo dokumentų 3.2 punkto 11 skilties lentelės nuorodos pateikti paskutiniųjų finansinių metų balansą, nurodė, jog toks reikalavimas pateiktas pavėluotai, priežastys, dėl kurių būtų galimą atnaujinti terminą pretenzijai nebuvo įvardytos. Be to, ieškovas nenurodė kokius konkrečiai VPĮ principus galimai pažeidė ginčijamas reikalavimas.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

13Ieškovas AB „Utenos melioracija“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują, panaikinti 2013 m. lapkričio 20 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimus, įtvirtintus raštu Nr. VS-2009, dėl viešojo pirkimo „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“ (pirkimo Nr. 141916, paskelbta 2013 m. rugsėjo 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); pripažinti UAB „Šilinė“ viešojo pirkimo „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“ (pirkimo Nr. 141916, paskelbta 2013 m. rugsėjo 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) dalyvio pasiūlymą neatitinkančiu Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui.

14Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir konstatavo, jog perkančioji organizacija pagrįstai pripažino UAB „Šilinė“ pasiūlymo dokumentus, atitinkančius Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8. skiltyje įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui. 2013 m. spalio 18 d. sprendimu perkančioji organizacija pasiūlymų eilėje vieninteliu dalyviu buvo nurodė AB „Utenos melioracija“, todėl buvo įsitikinęs, jog kitų dalyvių UAB „Šilinė“ ir UAB „Tvirta“ pasiūlymai pripažinti neatitinkančiais Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija negalėjo iš naujo vertinti UAB „Šilinė“ pasiūlymo atitikimo Viešojo pirkimo kvalifikaciniams reikalavimams;
  2. Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje įtvirtintas reikalavimas, jog tiekėjas turi teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla, tam patvirtinti turi būti pateiktas atitinkamos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas. Kvalifikacinis reikalavimas sietinas su profesinio ir techninio pajėgumo įvertinimu. 2013 m. rugsėjo 12 d. buvo nustatyta, jog UAB „Šilinė“ nebuvo pateikusi minėtam kvalifikaciniams reikalavimui pagrįsti būtinų dokumentų, t.y. pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo teisės rengti techninių darbo projektų. Pirminiuose pasiūlymo dokumentuose UAB „Šilinė“ nebuvo nurodyti duomenys apie ketinimą remtis T. K. pajėgumais vykdant viešojo pirkimo sutartį. Faktas, jog buvo pateiktas 2013 m. rugsėjo 10 d. susitarimas dėl įdarbinimo ateityje, t.y. po pasiūlymo pateikimo perkančiajai organizacijai, negali būti vertinamas kaip atitinkantis Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimų. Toks dokumentas patvirtina tik teisę ateityje galimai įdarbinti asmenį, kuris turės teisę rengti techninius darbo projektus. Pateiktas susitarimas negali būti prilyginamas galiojančiai darbo sutarčiai. Pagal teisės aktų reikalavimus ypatingo statinio projektuotoju gali būti juridiniai asmenys, jeigu juose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba architektai ar statybos inžinieriai, turintys teisę būti ypatingos statinio projekto vadovu. Nebuvo įvertinta aplinkybė, jog UAB „Šilinė“ T. K. profesiniais pajėgumais rėmėsi po vokų su pasiūlymais Viešajame pirkime atplėšimo;
  3. Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas turi būti vertinamas kaip ribojantis Viešojo pirkimo dalyvių teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais po vokų su pasiūlymais Viešajame pirkime atplėšimo. Trečiasis asmuo UAB „Šilinė“, faktiškai neatitikdamas Viešojo pirkimo kvalifikacinių reikalavimų, po pasiūlymų vokų atplėšimo procedūros negalėjo remtis T. K. profesiniais pajėgumais.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas nustatė visas esmines bylos aplinkybes, kurios reikšmingos teisingam bylos išsprendimui, teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas, jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Perkančioji organizacija, gavusi trečiojo asmens UAB „Šilinė“ pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, turėjo teisinį pagrindą pagal VPĮ 94 straipsnį , atsižvelgdama į pretenzijoje nurodytus motyvus, pakartotinai nagrinėti kvalifikaciją. Pasiūlymų pateikimo dieną, t.y. 2013 m. rugsėjo 12 d., UAB „Šilinė“ atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tame tarpe turėjo teisę rengti techninius darbo projektus, kadangi pateikė 2013 m. rugsėjo 10 d., t.y. iki pasiūlymu pateikimo termino pabaigos, su fiziniu asmeniu T. K. sudarytą ketinimų protokolą. Trečiasis asmuo įsipareigojo laimėjimo atveju pasirašyti darbo sutartį, pagal kurią projekto vadovas T. K. bus atsakingas už techninio darbo projektą, būtiną rangos sutarčiai įvykdyti, parengimą. Sudarytas susitarimas sukūrė šalims teises ir pareigas. Trečiojo asmens pateikti dokumentai (susitarimas dėl įdarbinimo, T. K. kvalifikacijos atestatas) įrodė perkančiajai organizacijai, jo UAB „Šilinė“ pati atliks darbo projekto rengimo darbus konkurso laimėjimo atveju įdarbindamas atestuotą asmenį. Trečiojo asmens ir T. K. susitarimas dėl įdarbinimo buvo sudarytas 2013 m. rugsėjo 10 d., t.y. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl nepagrįstai ieškovas teigia, jog nebuvo galima remtis šio asmens profesiniais pajėgumais po Viešojo pirkimo dalyvių vokų su pasiūlymai atplėšimo. Pretenzija dėl UAB „Šilinė“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams buvo pragrįsta, todėl perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl atitikimo Pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 8 skiltyje įtvirtintam reikalavimui.

16Trečiasis asmuo UAB „Šilinė“ apeliacinį skundą prašė atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas, ginčydamas pirmos instancijos teismo padarytas išvadas, nepateikė jokių argumentų, jog trečiojo asmens ir T. K. sudarytas susitarimas dėl įdarbinimo Viešojo pirkimo laimėjimo atveju yra netinkamas. Tiek VPĮ, tiek viešojo pirkimo dokumentai nedraudė pasitelkti kitų asmenų profesiniais pajėgumais ateityje viešojo pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju, pagal VPĮ nuostatų aiškinimą nėra būtina tokio asmens įdarbinti pasiūlymo pateikimo dieną. Vienintelis reikalavimas, jog būtų įrodytas išteklių prieinamumas. Trečiojo asmens ir T. K. 2013 m. rugsėjo 10 d. sudarytas susitarimas dėl įdarbinimo patvirtina, jog iki pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai buvo ketinimas, jog konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju bus įdarbintas minėtas asmuo, turintis teisę rengti techninius projektus. Perkančiajai organizacijai minėti duomenys kartu su pasiūlymu nebuvo pateikti, o tik paprašius pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pagal pirkimo dokumentus buvo reikalaujama pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę atilikti visus pirkimo objektą sudarančius inžinerijos ir statybos darbus, tuo tarpu pagal STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą, pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ atestatai išduodami ne juridiniams asmenims o fiziniams asmenims. Pirkimo dokumentų neaiškumas, asmens įdarbinimo specifika lėmė aplinkybę, jog susitarimas dėl įdarbinimo nebuvo pateiktas perkančiajai organizacijai iki pasiūlymų vokų atplėšimo. Kvalifikacija buvo įgyta iki pasiūlymo pateikimo momento, o ne nuo jo pateikimo perkančiajai organizacijai. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis numato galimybę perkančiajai organizacijai patikslinti netikslius ir neišsamius pasiūlymo duomenis.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

19Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja bei vertina apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str., 302 str.).

20Dėl faktinių bylos aplinkybių

21Atsakovas vykdė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“, paskelbimo data 2013 m. rugsėjo 2 d., Pirkimo Nr. 141916, Pirkimo objektas – statybos darbai pagal parengtus techninius projektus, pasiūlymų pateikimo terminas iki 2013 m. rugsėjo 12 d. 11.00 val.

22Ieškovas 2013 m. rugsėjo 12 d. pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“, pasiūlymus pateikė UAB „Tvirta“, UAB „Šilinė“. Ieškovo pasiūlymas 2013 m. spalio 18 d. raštu VS-1787 pripažintas atitinkančiu Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus ir pripažintas laimėtoju.

232013 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 1915 perkančioji organizacija informavo, jog išnagrinėjus Viešo pirkimo dalyvio pretenziją, nusprendžia panaikinti 2013 m. spalio 3d. sprendimą dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo, 2013 m. spalio 18 d. sprendimą dėl pasiūlymo atitikimo ir pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo nustatymo.

24Ieškovui, pateikus papildomus dokumentus pagal ieškovo 2013 m. lapkričio 7 d. pasiūlymą, 2013 m. lapkričio 20 d. pripažintas atitinkančiu Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus, sudaryta Viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Šilinė“.

252013 m. gruodžio 5 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovo 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu atmetė.

26Ieškovas kreipėsi į Panevėžio apygardos teimą, prašydamas panaikinti 2013 m. lapkričio 20 d. perkančiosios organizacijos raštu Nr. VS-2009 įtvirtintus sprendimus; pripažinti UAB „Šilinė“ dalyvio pasiūlymą neatitinkančiu Viešojo pirkimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų, įtvirtintų Viešojo pirkimo sąlygos; įvertinti Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 11 skiltyje įtvirtinto kvalifikacinio kriterijaus atitikimą viešųjų pirkimų principams (VPĮ 3 straipsnis) ir šį kvalifikacinį reikalavimą pripažinti negaliojančiu.

27Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. sprendimu bylą dalyje nutraukė, kitoje dalyje ieškinį atmetė.

28Dėl pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos vertinimo

29VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str., 32 str., 39 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

30Bylos duomenis nustatyta, jog atsakovas vykdė viešąjį pirkimą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono savivaldybės Daugailių miestelyje“, ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu Viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus ir paskelbtas laimėtoju, tačiau perkančioji organizacija išnagrinėjusi Viešojo pirkimo dalyvio UAB „Šilinė“ pretenziją, 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimu pretenziją tenkino, panaikino Viešojo pirkimo komisijos sprendimą (pateiktą 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. VS-1770) atmesti UAB „Šilinė“ pasiūlymą, be to, panaikino 2013 m. spalio 3 d. rašte Nr. VS-1668 nurodytą sprendimą dėl dalyvio kvalifikacijos atitikimo, 2013m. spalio 18 d. rašte Nr. 1782 rašte nurodytą sprendimą dėl pasiūlymo atitikimo ir pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo nustatymo. Perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas patikslino AB „Utenos melioracija“ pasiūlymo duomenis. 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimu pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sudaryta pasiūlymų eilė ir nustatytas laimėtojas. Ieškovas, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimus, nurodė, jog nepagrįstai buvo atliekamas pakartotinis tiekėjų pasiūlymų vertinimas, priimti nauji perkančiosios organizacijos sprendimai.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 7 dalį teisė dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Viešo pirkimo procedūrose, po pretenzijos išnagrinėjimo, toliau dalyvavo tie tiekėjai, kurių kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygų reikalavimų, perkančioji organizacija juos vertino, sudarė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų kainų didėjimo tvarka ir trečiojo asmens UAB „Šilinė“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu pasiūlymu. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas sprendime, jog Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Vis dėlto neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančio ji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą. Pakartotinis tiekėjų pasiūlymų vertinimas, kaip toks (nevertinant jo turinio teisėtumo), nekvalifikuotinas viešųjų pirkimų principų pažeidimu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011). Nagrinėjamu atveju buvo nustatytos objektyvios priežastys (dalyvio pretenzijos tenkinimas), paskatinusios perkančiąją organizaciją naikinti atitinkamus sprendimus ir pakartotinai atlikti teikėjų pasiūlymų ir kvalifikacijos atitikimo vertinimą. Teisėjų kolegijos nuomone, perkančioji organizacija tinkamai atliko procedūrinius veiksmus dėl pretenzijos nagrinėjimo, sprendimų panaikinimo ir procedūrų atnaujinimo bei tolimesnio vykdymo (tęsimo), nepažeidė VPĮ reikalavimų. Ieškovas šių perkančiosios organizacijos sprendimų neginčijo. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nagrinėjamu klausimu ir sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentas, jog perkančioji organizacija, priimdama naują sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų ir kvalifikacijos vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, pažeidė viešojo pirkimo procedūras, atmestinas kaip nepagrįstas.

32Dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniems reikalavimams

33VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y. būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

34Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija trečiojo asmens atitikimą Viešojo pirkimo sąlygų Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkto lentelės 8 skiltyje nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui, nes pasiūlymų pateikimo dieną trečiasis asmuo neturėjo teisės verstis su pirkimo objektu susijusia veikla, t.y. teisės rengti techninius darbo projektus (Viešojo pirkimo dokumentų 2.2.1 punktas). Nustatyta, jog atsakovas pirko statybos darbus pagal parengtus techninius projektus, pagal Viešojo pirkimo sąlygų 3.2 punkto lentelės 8 skiltį kvalifikacinis reikalavimas apėmė teisę rengti techninius darbo projektus. Nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti būtinas kvalifikacijos atestatas ar kitas atitinkamas dokumentas, suteikiantis teisę rengti techninius darbo projektus. Trečiasis asmuo atitikimą minėtam kvalifikaciniams reikalavimui pagrįsti kartu su pretenzija perkančiajai organizacijai pateikė 2013 m. rugsėjo 10 d. su T. K. pasirašytą susitarimą dėl įdarbinimo ir T. K. kvalifikacijos atestatą Nr. 25749. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos aiškinimą nėra būtina, jog pasiūlymo pateikimo momentu tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją (CPK 179 str. 3 d., http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2012/duk/DUK_2012-12-14.pdf). Vertinant tiekėjo ir specialisto, kurį ketinama pasitelkti sutarties vykdymui, teisinio pobūdžio ryšių pakankamumą svarbu ne pateikto dokumento pavadinimas, bet jo turinys (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1652/2013. Šiuo atveju 2013 m. rugsėjo 10 d. susitarime dėl įdarbinimo numatyta, jog darbuotojas T. K. įsipareigoja besąlygiškai ir neatšaukiamai sudaryti terminuotą Darbo sutartį visam Sutarties laikotarpiui ir tinkamai vykdyti visus darbdavio pavedimus, susijusius su Konkursu; aptartos darbo funkcijos (Konkurse nurodytų darbų reikiamų darbo projekto dalių parengimas), darbo vieta (darbdavio patalpose Molėtų g. 64, Utena), pareigos (projektuotojas), apmokėjimo sąlygos (sulygtas darbo sutarties pasirašymo metu, bet ne mažesnis nei nustatytas minimalaus dydžio atlyginimas, negali viršyti Konkurse numatytos kainos už atliekamus darbo projekto rengimo darbus). Kvalifikacijos atestatas Nr. 25749 patvirtina tai, jog T. K. yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, teritorijų detaliojo plano specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas. Sudarytas susitarimas pagal turinį jo šalims sukūrė teises ir pareigas. Nurodytu susitarimu buvo sutarta iš esmės dėl visų privalomų darbo sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės, darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų; sutarties termino; dėl darbo apmokėjimo sąlygų (Darbo kodekso 95 str. 1d., 2d. ,3 d.). T. K. 2014 m. sausio 30 d. pareiškimu teismui patvirtino minėtą susitarimą. Pagal CK 1.136 straipsnio 1 dalį civilinės teisės ir pareigos atsiranda Kodekso ir įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas.

35Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, padarė teisingas išvadas dėl trečiojo asmens ir specialisto T. K. tarpusavio ryšių, t.y. jog pasiūlymo pateikimo metu juos siejo sutartiniai ryšiai, pripažino, jog trečiasis asmuo atitiko Viešojo pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus, todėl pagrįstai atmetė ieškovo argumentus dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Viešo pirkimo dokumentams.

36Dėl teikėjo pretenzijos nenagrinėjimo

37Ieškovas apeliaciniame skunde atskirai nepasisakė dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo civilinė byla dalyje dėl reikalavimo Pirkimo dokumentų 3.2 punkto 11 skilties lentelės nuorodos dėl reikalingumo pateikti paskutiniųjų finansinių metų balansą panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo, nors prašė panaikinti priimtą sprendimą visą apimtimi ir priimti naują. Atsižvelgiant į tai, jog ginčuose dėl viešųjų pirkimų neabejotinai yra viešasis interesas, apeliacinės instancijos teismas ex officio pasisako dėl minėtos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo.

38Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklės yra įtvirtintos VPĮ V skyriuje. VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausiai turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija perkančiajai organizacijai supaprastinto pirkimo atveju turi būti pateikta raštu per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.), tačiau ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 941 str. 1 d.). Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį.

39Ieškovas ginčijo Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 11 skiltyje įtvirtinto kvalifikacinio kriterijaus (reikalavimo pateikti atitinkamus finansinius dokumentus) atitikimą viešųjų pirkimų principams (VPĮ 3 str.), prašė kvalifikacinį reikalavimą pripažinti negaliojančiu kaip nepagrįstai ribojantį teikėjų konkurenciją Viešajame pirkime. 2013 m. rugsėjo 12 d. ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą dalyvauti Viešajame pirkime, pagal Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės 11 skilties reikalavimus pridėjo 2012 metų balansą. Pretenzija dėl ginčijamų Viešojo pirkimų nuostatų perkančiai organizacijai buvo pateikta tik 2013 m. gruodžio 5 d., t.y. beveik po 3 mėnesių, kai buvo pateikti dokumentai perkančiajai organizacijai. Aplinkybių, patvirtinančių, jog ieškovas negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti perkančiajai organizacijai pretenzijos VPĮ nustatytu terminu, ieškovas nenurodė. Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto, (VPĮ 93 str., 94 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisės paduoti pretenziją ribojimai gali būti pagrįsti tik greitų ir pirkimo konkurso nevilkinančių peržiūros procedūros priemonių naudojimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Nustatytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovui nebuvo jokių kliūčių nustatyti galimą Viešojo pirkimų dokumentų prieštaravimą ar neatitikimą VPĮ nuostatoms ir laiku pateikti pretenziją. Viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, ieškovas, kaip ūkio subjektas neabejotinai turintis patirties viešųjų prikimo dalyvavime, siekdamas laiku pareikšti pretenziją atsakovui ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnis ir atidesnis, veikti aktyviau. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškovas pažeidė VPĮ 94 straipsnyje numatytą terminą pretenzijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pateikti, nesilaikė imperatyviai nustatytos ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti pretenzijos motyvus dėl įtvirtinto ginčijamu kvalifikaciniu reikalavimu galimo teikėjų konkurencijos ribojimo. Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog toks ieškinio reikalavimas pateiktas nesilaikius išankstinės privalomos ginčo nagrinėjimo tvarkos, kuria pasinaudoti nebegalima, todėl šioje dalyje bylą nutraukė (CPK 293 str. 2 p.). Pirmosios instancijos teismo išvada yra pagrįsta objektyviais faktiniais bylos duomenimis, su ja nesutikti nėra pagrindo.

40Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų

41Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

42Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

43Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

44Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo ieškinį, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas ir Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str., 326 str. 1 d.1 p., 329 str., 330 str.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 str. 1 d.).

47Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, todėl prašymas atmestinas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., 302 str.).

48Trečiasis asmuo prašo priteisti 2117,50 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl nagrinėjamo ginčo, t. y. išlaidas apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2., 8.11, 11 punktuose įtvirtintus maksimalius dydžius, įvertinusi sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, aplinkybę, jog atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai iš esmės atitinka atsiliepimo į ieškinį motyvus, apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme mažintina iki 1500 Lt ir priteistina trečiajam asmeniui iš ieškovo 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Palikti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. sprendimą nepakeistą.

51Priteisti iš ieškovo AB „Utenos melioracija“ (juridinio asmens kodas 183605665; buveinės adresas Užpalių g. 86, Utena) trečiojo asmens UAB „Šilinė“ (juridinio asmens kodas 183694870; buveinės adresas Molėtų g. 64, Utena) naudai 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas AB „Utenos melioracija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo UAB „Šilinė“ atsiliepime nurodė, jog su pareikštu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. sprendimu civilinę byla dalyje... 9. Teismas nurodė, jog ieškovas nepagrįstai kvestionavo 2013 m. spalio 18 d.... 10. Teismas pažymėjo, jog UAB „Šilinė“ kvalifikacija atitiko Viešojo... 11. Teismas nustatė, jog ieškovas, prašydamas panaikinti Pirkimo dokumentų 3.2... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 13. Ieškovas AB „Utenos melioracija“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
    15. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Utenos rajono savivaldybės... 16. Trečiasis asmuo UAB „Šilinė“ apeliacinį skundą prašė atmesti, teismo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 19. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 20. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 21. Atsakovas vykdė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą... 22. Ieškovas 2013 m. rugsėjo 12 d. pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti... 23. 2013 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 1915 perkančioji organizacija informavo,... 24. Ieškovui, pateikus papildomus dokumentus pagal ieškovo 2013 m. lapkričio 7... 25. 2013 m. gruodžio 5 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurią... 26. Ieškovas kreipėsi į Panevėžio apygardos teimą, prašydamas panaikinti... 27. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 7 d. sprendimu bylą dalyje... 28. Dėl pakartotinio tiekėjų kvalifikacijos vertinimo... 29. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai... 30. Bylos duomenis nustatyta, jog atsakovas vykdė viešąjį pirkimą... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 7 dalį teisė... 32. Dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniems reikalavimams ... 33. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 34. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija trečiojo asmens atitikimą Viešojo... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 36. Dėl teikėjo pretenzijos nenagrinėjimo... 37. Ieškovas apeliaciniame skunde atskirai nepasisakė dėl pirmosios instancijos... 38. Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklės yra... 39. Ieškovas ginčijo Viešojo pirkimo dokumentų 3.2 punkte pateiktos lentelės... 40. Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų... 41. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 42. Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai... 43. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 44. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 47. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos... 48. Trečiasis asmuo prašo priteisti 2117,50 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas,... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Palikti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. sprendimą nepakeistą.... 51. Priteisti iš ieškovo AB „Utenos melioracija“ (juridinio asmens kodas...