Byla e2-1321-943/2020
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Norvila“ ieškinį atsakovei Pakruojo rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) UAB „Norvila“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2020 m. birželio 9 d. atsakovės Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovės UAB „Norvila“ pasiūlymo pastato rekonstravimo darbų pirkimui atmetimo, 2020 m. birželio 12 d. atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo ir įpareigoti atsakovę iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo procedūras; 2) priteisti ieškovei UAB „Norvila“ iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus ieškinį dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, sustabdyti pastato rekonstravimo darbų viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (jeigu viešojo pirkimo sutartis būtų sudaryta – sustabdyti jos vykdymą). Nurodė, kad ieškovė ieškinyje nurodė faktinį ir teisinį ieškinio pagrindus, kuriais grindžia savo reikalavimus, pateikė įrodymus. Ieškovė ieškinyje išdėstė argumentus, kurie, jos nuomone, yra pagrindas ieškinio reikalavimų tenkinimui. Faktinį reikalavimo pagrindą sudarančių argumentų nurodymas ir juos pagrindžiančių įrodymų pateikimas, nevertinant reikalavimo pagrįstumo materialiniu teisiniu aspektu, yra pakankama sąlyga preliminariam ieškinio pagrįstumui konstatuoti. Teigė, kad ieškovės pasiūlymas pagal kainą yra aiškiai geresnis nei UAB „Daistatus“ pasiūlymas, todėl yra pagrindas išvadai, kad jeigu ieškovės pasiūlymas nebūtų nepagrįstai ir neteisėtai atmestas, būtent ieškovė būtų tapusi pirkimo laimėtoja. Pažymėjo, kad operatyvus ir realus ieškovės teisių apgynimas būtų įmanomas tuo atveju, jeigu ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo dienai nebūtų sudaryta ir iš dalies ar visiškai įvykdyta atsakovės ir jos laimėtoju neteisėtai pripažinto tiekėjo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Tai reiškia, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, būtų susilpnintas ieškovės, kaip tiekėjos, pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t. y. ieškovės teisėtų interesų gynyba būtų apsunkinta, o gynyba kai kuriomis priemonėmis apskritai taptų nebeįmanoma. Atkreipė dėmesį, kad pirkimo, kurio metu priimtus atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimus ieškovė ginčija, objektas nėra susijęs su gyvybiškai svarbiais ar būtinais darbais, dėl kurių atlikimo nukėlimo būtų pažeisti didelės visuomenės dalies interesai. Pirkimo objektas nėra susijęs su esminių visuomenės poreikių užtikrinimu, o yra skirtas pastato pagerinimui.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Šiaulių apygardos teismas 2020 m. liepos 1 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

124.

13Teismas, įvertinęs ieškinį, konstatavo, kad ieškovė aiškiai išdėstė faktines aplinkybes, pateikė įrodymus, jos nuomone, pagrindžiančius ieškinio reikalavimą, bei nurodė teisinį pagrindą, kuriuo remdamasi reiškia savo reikalavimus atsakovei. Preliminariai įvertinęs tokio ieškinio pagrįstumą, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovės reikalavimai apskritai negalėtų būti patenkinti, todėl, teismo nuomone, nėra ir pagrindo išvadai, jog ieškovės ieškinio reikalavimai nėra net preliminariai pagrįsti.

145.

15Pasisakydamas dėl antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui egzistavimo, teismas nurodė, kad realus ieškovės teisių apgynimas (ji siekia sudaryti sutartį su atsakove) būtų įmanomas tuo atveju, jeigu ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo dienai nebūtų sudaryta ir iš dalies ar visiškai įvykdyta atsakovės ir jos laimėtoju galimai (tas bus nustatyta tik išnagrinėjus bylą) neteisėtai pripažinto tiekėjo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Dėl šių aplinkybių teismas sutiko su ieškovės argumentu, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės teisėtų interesų gynyba būtų apsunkinta. Be to, teismo vertinimu, tikėtina, kad tokia situacija ateityje sąlygotų naujus teisminius ginčus dėl nuostolių atlyginimo. Taip pat teismas akcentavo, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Be kita ko, teismas pažymėjo, jog ieškinys yra grindžiamas ir procedūriniais pažeidimais, nes, ieškovės teigimu, atsakovė (viešojo pirkimo komisija), nelaukdama, kol pasibaigs terminas pretenzijai dėl 2020 m. birželio 9 d. atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą pateikti, 2020 m. birželio 12 d. sudarė tiekėjų pasiūlymų eilę ir paskelbė pirkimo laimėtoją. Tai įvertinęs, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius konkurso procedūrų vykdymo, egzistuoja reali grėsmė, jog, atsakovei sudarius sutartį su konkurso laimėtoju, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės bei sąlygos tiek ieškovės, tiek trečiųjų asmenų nuostolius.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskirajame skunde atsakovė Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Teismas, priimdamas nutartį, nesuteikė teisės atsakovei atsikirsti dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pateikti įrodymus, liudijančius viešojo intereso buvimą. Atsakovė prašo teismo įvertinti duomenis, susijusius su viešuoju interesu, įrodančius būtinybę apsaugoti viešąjį interesą ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nepanaudojus valstybės skirtų lėšų, t. y. nemodernizavus viešosios paskirties pastato ( - ), pritaikant muzikos mokyklos veiklai, nebus pasiekti ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane, Valstybės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatuose nurodyti tikslai, bus prarastas valstybės skirtas finansavimas, tokiu būdu bus neapibrėžtam laikotarpiui sustabdytas Pakruojo rajono bendruomenei ypatingai svarbus neformalaus ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo centro plėtojimo projektas, dėl ko žala bus juntama ne tik atsakovei, bet ir visai Pakruojo bendruomenei, kadangi rajone gyvenantys asmenys neteks galimybės studijuoti ne tik pagrindinį muzikos išsilavinimą suteikiančias programas, bet ir kitas neformaliajam švietimui priskiriamas programas.

216.2.

22Teismas nepagrįstai vertino, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra vienintelė ir būtina priemonė, galinti užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą.

236.3.

24Teismas nepagrįstai ir neteisėtai nevertino ieškovės prašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo (ekonomiškumo). Priešingai, nei vertino teismas, būtent laikinųjų apsaugos priemonių taikymas dėl prarasto finansavimo atsakovei sukels žymiai (neproporcingai) didesnius nuostolius, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ieškovei. Pirkimo procedūrų stabdymas kelia tiesioginę grėsmę 900 000 Eur pirkimo objektui skirto finansavimo praradimui, kas reikštų, jog pirkimo objektas iš viso nebus įgyvendintas. Todėl net ir tenkinus ieškovės ieškinyje pateiktus reikalavimus pilna apimtimi, ir pripažinus jo pasiūlymą laimėjusiu, atsakovė neturėtų galimybės su ja sudaryti pirkimo sutarties dėl prarasto pirkimo finansavimo.

252.

26Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Norvila“ teismo prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

277.1.

28Atsakovės aiškinimai apie rekonstruoto pastato kaip menų mokyklos naujos buveinės naudą Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenei liudija, kad pirkimo objektas nesusijęs su visuomenės saugumu, sveikata ar kitu gyvybiškai svarbiu visuomenės poreikiu. Ekonomikos, neigiamai paveiktos koronavirusinės pandemijos, skatinimo svarba nereiškia, jog valstybės pinigai gali būti leidžiami bet kaip ir nepaisant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

297.2.

302020 m. birželio 3 d. atsakovės ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimo sutartyje nėra imperatyviai nustatyta, kad atitinkama sutartis negali būti keičiama ar jog jos galiojimą pratęsti draudžiama. Finansavimo sutarties 6 punkte nustatyta, kad sutartis galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o ne iki konkrečios kalendorinės datos.

317.3.

32Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad tarp pastato rekonstravimo darbų ir pastato vidaus remonto darbų yra atsakovės nurodomas tarpusavio ryšys.

337.4.

34Nesant laikinųjų apsaugos priemonių, būtų susilpnintas ieškovės, kaip tiekėjos, pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t. y. ieškovės teisėtų interesų gynyba būtų apsunkinta, o galimybės sudaryti ieškovės ir atsakovės viešojo pirkimo sutartį apskritai neliktų.

357.5.

36Valstybės skirto finansavimo Pastato rekonstravimo projekto įgyvendinimui praradimas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra galimybė, o ne faktas. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas taip pat gali būti priežastis atsakovei netekti 900 000 Eur. Atsakovės veiksmus vykdant pastato rekonstravimo darbų pirkimą pripažinus neteisėtais, o valstybės skirtiems pinigams esant išleistiems, kiltų atsakovės atsakomybės už neteisėtą valstybės lėšų panaudojimą klausimas.

373.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Daistatus“ teismo prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

398.1.

40Laikinosios apsaugos priemones, pritaikytos šioje byloje ne tik gresia dideliais nuostoliais atsakovei (prarastomis finansavimo sumomis), bet ir pažeidžia viešąjį interesą, ekonomikos skatinimą ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimą ir ypač smarkiai pažeidžia vietos bendruomenes interesą, kuriai dėl šių priemonių taikymo kils neigiamos pasekmės, kadangi ginčo objektas nebus rekonstruotas laiku, bus prarastas darbams skirtas finansavimas, ir dėl to bus pažeistos bendruomenės teisės ir interesai į pagerintas švietimo, ugdymo bei socializacijos sąlygas. Ieškovei laikinosios apsaugos priemonės nėra vienintele ir būtina priemone ginti savo tariamai pažeistus interesus.

418.2.

42Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo darbų vykdymas nusikels į rudenį, kai jų vykdymas bus apsunkintas ar net negalimas dėl oro sąlygų. Nerekonstravus pastato jis turės būti užkonservuotas, nenaudojamas pastatas turės būti apšildytas, saugomas ir išlaikomas vėlgi iš mokesčių mokėtojų lėšų.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

454.

46Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

47Dėl papildomų ir įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

485.

49Atsakovė kartu su atskiruoju teismui pateikė 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 458 su priedu kopiją, 2020 m. birželio 3 d. finansavimo sutarties su priedais kopiją, patalpų fotofiksacijas, 2018 m. vasario 14 d. paramos sutarties su priedais kopiją.

506.

51Naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Be to, spręsdamas prašymo priimti naujus įrodymus pagrįstumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas turi atsižvelgti į tai, kad įrodymai konkrečioje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Toks įrodymams keliamas reikalavimas yra vadinamas įrodymų sąsajumo taisykle. Įrodymų sąsajumas reiškia įrodymų turinio loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku, t. y. informacija (faktiniai duomenys), sudarantys įrodinėjimo turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra reikšmingos konkrečioje civilinėje byloje. Todėl, kitus įrodymus, kaip neturinčius reikšmės nagrinėjamam klausimui, teismas taip pat atsisako priimti (CPK 180 straipsnis). Atsižvelgus į tai, kad papildomai pateiktais įrodymais siekiama pagrįsti nesant grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, kas iš esmės patenka į byloje nagrinėtinų klausimų ratą, bei siekiant visapusiškai įvertinti byloje kilusį ginčą, apeliacinės instancijos teismas priima ir su kita bylos medžiaga vertina papildomai pateiktus įrodymus (CPK 314 straipsnis).

527.

532020 m. rugpjūčio 11 d. teisme taip pat gauti atsakovės rašytiniai paaiškinimai. Pažymėtina, kad draudimas pateikti naujus įrodymus turėtų būti suprantamas ir kaip draudimas pateikti rašytinius paaiškinimus. Rašytiniai paaiškinimai negali būti apeliacinio (atskirojo) skundo ar atsiliepimo į jį papildymas, jų paskirtis – reaguoti į pasikeitusią situaciją po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme. Nagrinėjamu atveju atsakovė, jau pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kurie pagal savo turinį laikytini atskirojo skundo papildymu. Todėl rašytinių paaiškinimų pateikimas apeliacinės instancijos teismui taip pat negali būti pagrindas apeiti CPK 314 straipsnyje numatytą apribojimą. Atsižvelgęs į tai apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti atsakovės rašytinius paaiškinimus.

54Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (ne)pagrįstumo

558.

56Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nesant nors vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

579.

58Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi, grindžia tuo, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą ir jų neigiamos pasekmės viršija jų galimai teikiamą naudą. Taip pat apeliantė teigia, kad nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir nėra vienintelė bei būtina priemonė, galinti užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą.

5910.

60Kadangi apeliantė iš esmės neginčija teismo argumentų dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškovės materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumas bus įvertintas bylą išnagrinėjus iš esmės (nustačius bylos aplinkybes, ištyrus įrodymus), apeliacinės instancijos teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – ieškinio tikėtino pagrįstumo detaliau nepasisako.

6111.

62Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 423-7 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar / ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014). Teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, be kita ko, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

6312.

64Remiantis byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad atsakovė paskelbė pastato, esančio adresu ( - ), rekonstravimo darbų viešąjį pirkimą Nr. 487248, o pastato modernizavimas yra siejamas su siekiu jį pritaikyti muzikos mokyklos veiklai. Apeliantė nurodo, kad rekonstruotame pastate įsikurs visa Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla. Teigia, kad mokykloje 2019-2020 m. mokslo metais pagal muzikinio ugdymo programas mokėsi 153 ugdytiniai, neformaliojo švietimo būrelius lankė apie 50 vaikų. Apeliantės teigimu, perkėlus mokyklos veiklas į pirkimo objektą, mokykla bus reorganizuota į menų mokyklą, kurioje būtų vykdomos ne tik pagrindinį muzikos išsilavinimą suteikiančios programos, bet ir kitos neformaliajam švietimui ir formalųjį švietimą papildančiam ugdymui priskiriamos programos. Apeliantės vertinimu, siekis pagerinti tokio svarbaus bendruomenei objekto infrastruktūrą, pritaikyti pirkimo objektą muzikos mokyklos veiklai, tiesiogiai prisideda prie švietimo strategijoje nurodytų priemonių įgyvendinimo ir leidžia padidinti Pakruojo rajono vaikams papildomo švietimo galimybes.

6513.

66Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad tiek formalus, tiek neformalus švietimas yra itin svarbus, siekiant paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį, tačiau, teismo vertinimu, apeliantės nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad šiuo atveju egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti ginčo viešojo pirkimo procedūras. Nagrinėjamu atveju nėra siekiama įsigyti gyvybiškai svarbias paslaugas/darbus, kurių skubiai neįsigijus (uždelsus įsigyti) itin nukentėtų visuomenės ar žymios jos dalies teisės ir teisėti interesai, ar dėl to būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (gyvybei, sveikatai ir pan.). Apeliantė taip nurodo, kad numatomame rekonstruoti pastate veiklą vykdė ir kitos organizacijos, pateikė išsamų jų sąrašą, tačiau nėra nurodoma, jog šios organizacijos šiuo metu neturi kur vykdyti veiklos, o vertinant argumentus, darytina išvada, kad pastate minimos organizacijos daugiau veiklos ir nebetęs. Taip pat nėra pateikta įrodymų, jog patalpos, kuriose šiuo metu yra įsikūrusi Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, yra visiškai netinkamos naudoti ir vykdyti ugdymo veiklą, dėl ko būtų reikalinga nedelsiant keisti patalpas. Apeliantė taip pat tik nurodo, kad neatlikus pastato modernizavimo, ji negali įgyvendinti kito projekto – pastato vidaus patalpų remonto, o jo neatlikusi gali prarasti ir tam skirtą finansavimą, tačiau vėlgi – įrodymų nepateikia, o tai grindžia tik subjektyviais paaiškinimais. Taigi, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršys jų teikiamos naudos bei neprieštarauja viešajam interesui. Taip bus užtikrintas ir protinga šalių interesų pusiausvyra.

6714.

68Apeliantė itin akcentuoja tai, kad pirkimo procedūrų stabdymas kelia tiesioginę grėsmę 900 000 Eur pirkimo objektui skirto finansavimo praradimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie argumentai nėra pakankamai pagrįsti ir sudarantys pagrindą teigti, kad nagrinėjamu atveju iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą tęsiant viešojo pirkimo procedūras. Ši aplinkybė taip pat negali paneigti atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, pareigos viešųjų pirkimų procedūras vykdyti teisėtai.

6915.

70Remiantis bylos medžiaga, viešosios paskirties pastato Pakruojyje, (duomenys nekelbtini), modernizavimas pritaikant muzikos mokyklos veiklai yra finansuojamas 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 458 valstybės vardu pasiskolintomis lėšomis 900 000 Eur. Pinigai skiriami ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonės įgyvendinimui pagal 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 458 priedo „Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams“ 9.68 eilutę. Atsakovė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. birželio 3 d. pasirašė finansavimo sutartį. Finansavimo sutarties 2.1. punkte nurodoma, kad lėšos Pirkimo objektui yra skiriamos tik 2020 metais. Taip pat finansavimo sutarties 3 ir 4.3. punktai nurodo, kad piniginiai pavedimai už atliktus darbus gali būti įvykdyti iki 2020 m. gruodžio 3 d. Atsakovė nurodo, kad dėl byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, yra didelė rizika, jog atsakovė praras finansavimą Pakruojo rajono bendruomenei svarbaus pastato modernizavimui, nes nebus suspėta darbus atlikti iki 2020 m. gruodžio 3 d., tačiau vertinant finansavimo sutarties turinį, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog sutartis negali būti pratęsta. Pažymėtina, kad finansavimo sutartyje nėra nurodoma, jog sutartis negali būti keičiama šalių susitarimu. Be to, finansavimo sutarties 6 punkte sulygta, kad sutartis įsigalioja nuo pasirašymo ir įregistravimo ministerijoje dienos bei galioja, kol bus įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad atviro konkurso būdu vykdomo supaprastinto viešojo pastato, esančio adresu ( - ), rekonstravimo darbų pirkimo sąlygų 24 punkte nustatyti darbų atlikimo terminai: darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo darbų sutarties įsigaliojimo dienos (24.1 punktas); pastato langai turi būti pakeisti iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (24.2 punktas); pastato šildymo sistema turi būti atnaujinta iki 2020 m. spalio 1 d. (24.3 punktas). Vertinant nustatytus darbų terminus, akivaizdu, kad 12 mėnesių terminas viršija atsakovės akcentuojamą datą darbų atlikimui – 2020 m. gruodžio 3 d. Taigi, atsakovė atskirajame skunde teigdama, kad pirkimo objektą sudarantys muzikos mokyklos remonto darbai būtinai turi būti baigti iki 2020 m. gruodžio 3 d., neįvertino nei galimybės pratęsti projekto vykdymo terminą, nei galimybės pakeisti 2020 m. birželio 3 d. projekto finansavimo sutartį.

7116.

72Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad būtent laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir galimas pirkimo sutarties sudarymas bei vykdymas pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus gali sukelti žalos atsakovei, kadangi nustačius, jog atsakovė nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, įgyvendinančioji institucija gali reikalauti grąžinti į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimo sąskaitą institucijai pervestą lėšų sumą arba sustabdyti lėšų pervedimą institucijai, jeigu institucija naudoja lėšas ne pagal sutartyje nustatytus įsipareigojimus (2020 m. birželio 3 d. finansavimo sutarties 5.5 punktas). Be to, paaiškėjus, kad pirkimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsakovei gali būti taikomos alternatyvios teisinės sankcijos – bauda, numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 106 straipsnyje, o taip pat atlyginti ir nuostolius ieškovei bei tretiesiems asmenims. Pabrėžtina, kad nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės skolintomis lėšomis siekia skatinti ekonomiką ir mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmes, tačiau ši aplinkybė taip pat negali paneigti atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, pareigos viešųjų pirkimų procedūras vykdyti teisėtai.

7317.

74Be kita ko, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 19 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-524-357/2020 ir atidėjo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą 2020 m. rugpjūčio 27 dienai. Įvertinus tai, kad byla pirmosios instancijos teisme yra išnagrinėta iš esmės, bei atsižvelgiant į pakankamai trumpą maksimalų apeliacinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminą (CPK 4239 straipsnis), bei tai, jog ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos pirkimo procedūrų eigai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas.

75Dėl procesinės bylos baigties

7618.

77Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės pateikti duomenys ir argumentai nesudaro pagrindo teigti, jog šiuo atveju visuomenės interesas kuo skubiau atlikti pastato modernizavimo darbus yra svarbesnis, nei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.

7819.

79Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

80Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

81Šiaulių apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) UAB „Norvila“... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė teismo taikyti... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. liepos 1 d. nutartimi ieškovės prašymą... 12. 4.... 13. Teismas, įvertinęs ieškinį, konstatavo, kad ieškovė aiškiai išdėstė... 14. 5.... 15. Pasisakydamas dėl antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde atsakovė Pakruojo rajono savivaldybės administracija... 19. 6.1.... 20. Teismas, priimdamas nutartį, nesuteikė teisės atsakovei atsikirsti dėl... 21. 6.2.... 22. Teismas nepagrįstai vertino, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios... 23. 6.3.... 24. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai nevertino ieškovės prašytų taikyti... 25. 2.... 26. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Norvila“ teismo prašo... 27. 7.1.... 28. Atsakovės aiškinimai apie rekonstruoto pastato kaip menų mokyklos naujos... 29. 7.2.... 30. 2020 m. birželio 3 d. atsakovės ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir... 31. 7.3.... 32. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad tarp pastato... 33. 7.4.... 34. Nesant laikinųjų apsaugos priemonių, būtų susilpnintas ieškovės, kaip... 35. 7.5.... 36. Valstybės skirto finansavimo Pastato rekonstravimo projekto įgyvendinimui... 37. 3.... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Daistatus“ teismo... 39. 8.1.... 40. Laikinosios apsaugos priemones, pritaikytos šioje byloje ne tik gresia... 41. 8.2.... 42. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo darbų vykdymas nusikels į rudenį, kai... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 45. 4.... 46. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 47. Dėl papildomų ir įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo ... 48. 5.... 49. Atsakovė kartu su atskiruoju teismui pateikė 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos... 50. 6.... 51. Naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas.... 52. 7.... 53. 2020 m. rugpjūčio 11 d. teisme taip pat gauti atsakovės rašytiniai... 54. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (ne)pagrįstumo... 55. 8.... 56. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 57. 9.... 58. Apeliantė nesutikimą su skundžiama nutartimi, grindžia tuo, kad laikinosios... 59. 10.... 60. Kadangi apeliantė iš esmės neginčija teismo argumentų dėl ieškinio... 61. 11.... 62. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 63. 12.... 64. Remiantis byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad atsakovė paskelbė... 65. 13.... 66. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad tiek formalus, tiek neformalus... 67. 14.... 68. Apeliantė itin akcentuoja tai, kad pirkimo procedūrų stabdymas kelia... 69. 15.... 70. Remiantis bylos medžiaga, viešosios paskirties pastato Pakruojyje, (duomenys... 71. 16.... 72. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepime į... 73. 17.... 74. Be kita ko, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti,... 75. Dėl procesinės bylos baigties... 76. 18.... 77. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 78. 19.... 79. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 80. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 81. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą....