Byla eB2-247-480/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Carbo“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Carbo“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Carbo“ bankroto administratorės UAB „Forsina“ įgaliotas asmuo pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Bankroto administratorė teikdama prašymą dėl UAB „Carbo“ veiklos pabaigos, nurodė, kad BUAB „Carbo“ turto nebėra, civilinės bylos yra užbaigtos, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės. Bankrutavusios UAB „Carbo“ banko sąskaitose lėšų nėra. Pažymėjo, kad bendrovėje likusio turto, kuris būtų grąžintinas, nurašytinas ir/arba perduotinas nėra. Bankroto administratorius pateikė Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, kad BUAB „Carbo“ su šia įmone yra atsiskaičiusi. BUAB „Carbo“ kreditoriai 2019 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo metu nutarė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. BUAB „Carbo“ bankroto administratorės nuomone, BUAB „Carbo“ bankroto byloje nėra pagrindo nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos ir dėl jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Bankroto administratorė pateikė paruoštą įmonės likvidavimo aktą ir įmonės pabaigos balansą, kuriam pritarė įmonės kreditoriai. Nurodė, kad pateikiami dokumentai įrodo, jog nebeliko įmonės turto, kuris galėtų būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Carbo“ veiklos pabaigos.

62019 m. kovo 7 d. teisme gautas kreditorės G. P. prieštaravimas, kuriame ji nurodė, kad nesutinka su BUAB „Carbo“ bankroto administratorės UAB „Forsina“ prašymu dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad Kauno apskrities VPK vyksta ikiteisminis tyrimas dėl BUAB „Carbo“ turto išvaistymo, susijusio su suteiktomis beprocentinėmis paskolomis. Pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu galimai paaiškės aplinkybės, jog darant nusikalstamą veiką A. P. veikė bendrai su UAB „Vilniaus požeminių garažų plėtros grupė“, kurio galimai akcininkas ir vadovas yra R. Ž.. Pažymėjo, kad UAB „Vilniaus požeminių garažų plėtros grupė“ yra pagrindinis kreditorius BUAB „Carbo“ bankroto byloje. Be to, R. Ž. galimai yra UAB „Rusnės vingiai“, kuri yra BUAB „Carbo“ vienintele akcininke, akcininkas, o tai patvirtina, kad visos įmonės yra susijusios. Taigi nustačius, kad buvo galimai išvaistytas turtas ir įmonei padaryta žala, ši žala turėtų būti priteista BUAB „Carbo“ ir tokiu būdu įmonė gautų turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus.

7Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

8Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovei UAB „Carbo“ iškelta bankroto byla; bankroto administratore paskirta UAB „Forsina“; 2017 m. gegužės 5 d. patvirtinta administravimo išlaidų sąmata; 2017 m. birželio 8 d. nutartimi patvirtinta, o 2017 m. spalio 18 d., 2017 m. lapkričio 7 d. ir 2019 m. sausio 16 d., 2019 m. kovo 8 d. nutartimis patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas; 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB „Carbo“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Per laikotarpį po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojančios UAB „Carbo“ veikla neatkurta, įmonės kreditoriai taikos sutarties pasirašyti nepageidavo, 2019 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkime kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia dėl bankroto.

9Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

10ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi, bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus.

11Kreditorė G. P. argumentuoja, kad negalima priimti sprendimo dėl BUAB „Carbo“ veiklos pabaigos, nes vyksta ikiteisminis tyrimas dėl BUAB „Carbo“ turto išvaistymo. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad ši aplinkybė jau buvo žinoma ir kreditorių susirinkimo metu, kurio metu kreditoriai pritarė sprendimui dėl įmonės veiklos pabaigos. Pažymėtina, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015).

12Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad šiuo metu teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-8945-451/2019, pagal ieškovės G. P. ieškinį atsakovams A. P. ir R. Ž., trečiuoju asmeniu byloje esant BUAB „Carbo“, ieškinys priimtas 2019 m. kovo 26 d. Teismas pažymi, kad draudimas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai yra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvauja bankrutuojanti įmonė, iš esmės siejamas su tuo, jog bankrutavusiai įmonei gavus turto, iš jo galėtų būti patenkinti įmonės kreditorių reikalavimai; atsistatytų įmonės mokumas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1189-407/2016). Tačiau šiuo atveju BUAB „Carbo“ minėtoje civilinėje byloje yra įtraukta trečiuoju asmeniu, todėl darytina išvada, kad neišnagrinėta byla, kurioje trečiuoju asmeniu dalyvauja BUAB „Carbo“, nesudaro pagrindo nepriimti sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Carbo“ kreditoriai 2019 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo metu nutarė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo teismui pateikė BUAB „Carbo“ likvidavimo aktą ir įmonės pabaigos balansą, kuriam pritarė įmonės kreditoriai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 25 d. pažymą, patvirtinančią, kad BUAB „Carbo“ su šia institucija yra atsiskaičiusi. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 220 865,42 Eur sumai. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog BUAB „Carbo“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. BUAB „Carbo“ veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl spręstina, jog patenkinti likusių kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

14Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

16pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Carbo“, juridinio asmens kodas 133071746, registracijos adresas: ( - ), veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto.

17Sprendimo kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

18Įpareigoti bankroto administratorių apie priimtą teismo sprendimą informuoti kreditorius ir atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl... 3. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Carbo“... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio... 5. Bankroto administratorė teikdama prašymą dėl UAB „Carbo“ veiklos... 6. 2019 m. kovo 7 d. teisme gautas kreditorės G. P. prieštaravimas, kuriame ji... 7. Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tenkintinas.... 8. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovei UAB „Carbo“... 9. Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių... 10. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės... 11. Kreditorė G. P. argumentuoja, kad negalima priimti sprendimo dėl BUAB... 12. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad šiuo metu... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Carbo“ kreditoriai 2019 m. kovo 1 d.... 14. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas... 15. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio... 16. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Carbo“,... 17. Sprendimo kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.... 18. Įpareigoti bankroto administratorių apie priimtą teismo sprendimą... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...