Byla B2-31-480/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

2bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Elektrotinklas“ bankroto administratorė N. M. pateikė pakartotinį prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Bankroto administratorė teikdama prašymą dėl BUAB „Elektrotinklas“ veiklos pabaigos, nurodo, kad 2019 m. gegužės 28 d. įvyko BUAB „Elektrotinklas“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame antruoju klausimu buvo apsvarstytas ir patvirtintas įmonės likvidacinis balansas ir likvidavimo aktas, ir trečiuoju klausimu bankroto administratorė N. M. įpareigota kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl įmonės pabaigos. Tą pačią dieną – 2019 m. gegužės 28 d. – BUAB „Elektrotinklas“ bankroto administratorė pateikė Kauno apygardos teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, kuriame buvo nurodyta, kad visas BUAB „Elektrotinklas“ turimas turtas yra parduotas, taip pat egzistuoja ir kitos būtinos sąlygos priimti sprendimui dėl įmonės pabaigos. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 25 d. priėmė nutartį, kuria BUAB „Elektrotinklas“ prašymo dėl įmonės pabaigos netenkino. Kauno apygardos teismas tokį procesinį sprendimą priėmė dėl to, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis yra užvestos bylos, kuriose UAB „Elektrotinklas“ yra dalyvaujantis byloje asmuo. Iš Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartyje nurodytų civilinių bylų šiuo metu tik vienoje iš jų BUAB „Elektrotinklas“ turi procesinį statusą (civilinė byla Nr. e2-1699-657/2019), tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo netenkinti BUAB „Elektrotinklas“ prašymo dėl įmonės pabaigos.

52019 m. rugsėjo 4 d. rašte dėl dokumentų pateikimo bankroto administratorė N. M. papildomai nurodo, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1699-657/2019 inicijavo R. L. jau po to, kai buvo pateiktas prašymas dėl įmonės pabaigos (2019 m. gegužės 28 d.), taip siekia ne naudos BUAB „Elektrotinklas“ kreditoriams, o tik BUAB „Elektrotinklas“ bankroto bylos vilkinimo.

62019 m. rugsėjo 5 d. teisme gautas ieškovo R. L. prašymas nepriimti sprendimo nutraukti BUAB „Elektrotinklas“ bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos, arba atidėti tokių sprendimų priėmimą iki prašyme nurodytų bylų išnagrinėjimo. Nurodo, kad Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1699-657/2019 pagal R. L., reiškiančio netiesioginį ieškinį BUAB „Elektrotinklas“ vardu, prašymą pripažinti negaliojančiomis 2019 m. balandžio 19 d. BUAB „Elektrotinklas“ ir A. K. sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis, tame tarpe ir BUAB „Elektrotinklas“ ir A. K. sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį dėl reikalavimo teisių į R. L. bei R. B., kylančių Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. vasario 14 d. nutarties, kuri netrukus bus peržiūrima kasacine tvarka, pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-317-421/2019), pardavimo. Ši civilinė byla šioje Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje bankroto byloje yra svarbi dėl to, kad ginčijamų reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis atveju nebūtų įmanoma taikyti restitucijos natūra, kurios yra prašoma. Restitucijos natūra taikymas taptų neįmanomas dėl to, kad BUAB „Elektrotinklas“ išregistravimo iš juridinių asmenų registro atveju nebeliktų vieno iš restitucijos taikymo natūra subjektų. Šiuo konkrečiu atveju nukentėtų visa eilė BUAB „Elektrotinklas“ kreditorių, kurių reikalavimai liktų nepatenkinti ženklioje sumoje.

72019 m. rugsėjo 17 d. teisme gauti atsakovės BUAB „Elektrotinklas“ bankroto administratorės N. M. rašytiniai paaiškinimai dėl BUAB „Elektrotinklas“ pabaigos. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad 2019 m. rugsėjo 5 d. R. L. pateiktas prašymas neturi jokio pagrindo. Išnagrinėjus Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1699-657/2019, nepriklausomai nuo bylos baigties, BUAB „Elektrotinklas“ kreditorių reikalavimai nebus patenkinti didesne apimti, todėl tai nėra kliūtis priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

9Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi UAB „Elektrotinklas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta N. M.; 2013 m. liepos 22 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata; 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas; 2013 m. spalio 31 d. nutartimi UAB „Elektrotinklas“ veikla pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtintas patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas; 2018 m. sausio 24 d. nutartimi UAB „Elektrotinklas“ bankrotas pripažintas tyčiniu; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartis palikta nepakeista; 2019 m. birželio 25 d. nutartimi netenkintas bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl BUAB „Elektrotinklas“ pabaigos.

10Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

11ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi, bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus.

12Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2014 m. liepos 22 d. BUAB „Elektrotinklas“, atstovaujama bankroto administratorės N. M., kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo, tarp atsakovų buvo įtrauktas ir R. L. (civilinės bylos Nr. 2-1029-413/2015); Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies; 2015 m. balandžio 20 d. ieškovas R. L. pateikė apeliacinį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-79-464/2016 2016 m. vasario 15 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimas pakeistas R. L. naudai. 2016 m. birželio 6 d. BUAB „Elektrotinklas“, atstovaujama bankroto administratorės N. M., kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl juridinio asmens dalyvių ir įmonės vadovo atsakomybės, tarp atsakovų buvo įtrauktas ir R. L. (civilinės bylos Nr. e2-2125-343/2019); Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartimi byla nutraukta; 2016 m. spalio 24 d. pateiktas atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutarties; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis panaikinta ir perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (civilinės bylos Nr. e2-2189-196/2016); Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinys patenkintas visiškai (civilinės bylos Nr. e2-1561-221/2019); 2017 m. gegužės 19 d. R. L. ir bendraatsakovė byloje R. B. pateikė apeliacinį skundą; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimas panaikintas, byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (civilinės bylos Nr. e2A-934-943/2017); Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovų R. L. ir R. B. solidariai priteistas BUAB „Elektrotinklas“ žalos atlyginimas, nustatant priverstinę hipoteką R. L. bei R. B. priklausančiam nekilnojamajam turtui bei R. B. priklausančiam kilnojamajam turtui (civilinės bylos Nr. e2-1188-773/2019); 2019 m. rugsėjo 27 d. R. L. ir bendraatsakovė byloje R. B. pateikė apeliacinį skundą; Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo dalį, kuria nustatyta priverstinė hipoteka R. L. priklausančiam nekilnojamajam turtui, R. B. priklausančiam nekilnojamajam bei kilnojamam turtui, panaikinta ir priimtas naujas sprendimas – BUAB „Elektrotinklas“ reikalavimas dėl priverstinės hipotekos ir įkeitimo R. L. ir R. B. turtui nustatymo atmestas (civilinės bylos Nr. e2A-401-370/2019); 2019 m. balandžio 15 d. R. L. ir R. B. pateikė kasacinį skundą, kurio nagrinėjimas Lietuvos Aukščiausiame Teisme rašytinio proceso tvarka paskirtas 2019 m. spalio 2 d. (civilinės bylos Nr. e3K-3-317-421/2019).

13BUAB „Elektrotinklas“ bankroto byloje R. L. yra teikęs: 1) 2016 m. rugpjūčio 31 d. atskirąjį skundą dėl 2016 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria buvo atnaujintas ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytas 24 mėnesių terminas BUAB „Elektrolitas“ likvidavimo procedūrai vykdyti ir pratęstas iki 2018 m. sausio 18 d. (2016 m. rugsėjo 2 d. nutartimi R. L. atskirąjį skundą atsisakyta priimti); 2) 2018 m. vasario 5 d. atskirąjį skundą dėl 2018 m. sausio 24 d. nutarties, kuria BUAB „Elektrotinklas“ bankrotas pripažintas tyčiniu (Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 6 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinės bylos Nr. 2-700-407/2018)); 3) 2018 m. birželio 25 d. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. birželio 29 d. kasacinį skundą atsisakė priimti (civilinės bylos Nr. 3P-1005/2018)); 4) 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymą atnaujinti procesą byloje pagal BUAB „Elektrotinklas“ bankroto administratorės N. M. prašymą dėl BUAB „Elektrotinklas“ bankroto pripažinimo tyčiniu (Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 13 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti (civilinės bylos Nr. e2A-2165-390/2018)); 5) 2018 m. rugpjūčio 21 d. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarties (Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinės bylos Nr. e2-1557-943/2018)); 6) 2019 m. vasario 6 d. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutarties (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 13 d. kasacinį skundą atsisakė priimti (civilinės bylos Nr. 3P-200/2019)).

14Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad šiuo metu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1699-657/2019 pagal R. L. BUAB „Elektrotinklas“ vardu reiškiamą patikslintą ieškinį atsakovei A. K. dėl pripažinimo negaliojančiomis 2019 m. balandžio 19 d. BUAB „Elektrotinklas“ ir A. K. sudarytą sutartį Nr. 1 „Dėl reikalavimo teisės pardavimo“, BUAB „Elektrotinklas“ ir A. K. sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį dėl reikalavimo teisių į BUAB „Statra“ pardavimo ir BUAB „Elektrotinklas“ ir A. K. sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį dėl reikalavimo teisių į R. L. bei R. B. pardavimo; pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais actio Pauliana pagrindu ir kaip prieštaraujančius įmonės veiklos tikslams, restitucijos taikymo – grąžinti bendrovei turėtas reikalavimo teises į BUAB „( - )“, BUAB „( - )“, R. L. bei R. B.. Ieškovas R. L. argumentuoja, kad negalima priimti sprendimo dėl BUAB „Elektrotinklas“ veiklos pabaigos, nes Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1699-657/2019 dėl tarp BUAB „Elektrotinklas“ ir A. K. sudarytų reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-1699-657/2019 buvo pareikštas 2019 m. gegužės 31 d., t. y. jau po 2019 m. gegužės 28 d. vykusios BUAB „Elektrotinklas“ kreditorių komiteto posėdžio, kurio metu bankroto administratorė buvo įpareigota kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, o atsižvelgiant į R. L. veiksmus reiškiant skundus, teismas laiko, kad R. L. išnaudojo visas galimybes, susijusias su savo teisių ir teisėtų interesų gynyba. R. L. aktyviai dalyvavo įmonės bankroto procese, o jo atžvilgiu priimtų sprendimų teisėtumas buvo tikrinamas teismų instancine tvarka. Be to, ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-1699-657/2019 dėl 2019 m. balandžio 19 d., 2019 m. gegužės 8 d. ir 2019 m. gegužės 9 d. sudarytų reikalavimo perleidimo sutarčių pateiktas tik po to, kai 2019 m. gegužės 28 d. vykusiame BUAB „Elektrotinklas“ kreditorių susirinkime buvo nutarta kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, todėl laikytina, kad R. L. siekia vilkinti BUAB „Elektrotinklas“ bankroto procesą.

15Draudimas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai yra neišnagrinėtų bylų, kuriose dalyvauja bankrutuojanti įmonė, iš esmės siejamas su tuo, jog bankrutavusiai įmonei gavus turto, iš jo galėtų būti patenkinti įmonės kreditorių reikalavimai; atsistatytų įmonės mokumas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1189-407/2016). Pažymėtina, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Elektrotinklas“ kreditoriai 2019 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimo metu nutarė įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Pažymėtina, kad šis nutarimas teismui nebuvo skundžiamas. Bankroto administratorė teismui pateikė BUAB „Elektrotinklas“ likvidavimo aktą, veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2018 m. vasario 28 d. iki 2019 m. gegužės 28 d., įmonės pabaigos balansą, kuriam pritarė įmonės kreditoriai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gruodžio 31 d. pažymą, patvirtinančią, kad BUAB „Elektrotinklas“ su šia institucija yra atsiskaičiusi. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 974 083,94 Eur sumai. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog BUAB „Elektrotinklas“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. BUAB „Elektrotinklas“ veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl spręstina, jog patenkinti likusių kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

17Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

19pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“, juridinio asmens kodas 300003316, registracijos adresas: ( - ), veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto.

20Įpareigoti bankroto administratorę apie priimtą teismo sprendimą informuoti kreditorius ir atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 3. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio... 4. Bankroto administratorė teikdama prašymą dėl BUAB „Elektrotinklas“... 5. 2019 m. rugsėjo 4 d. rašte dėl dokumentų pateikimo bankroto administratorė... 6. 2019 m. rugsėjo 5 d. teisme gautas ieškovo R. L. prašymas nepriimti... 7. 2019 m. rugsėjo 17 d. teisme gauti atsakovės BUAB „Elektrotinklas“... 8. Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tenkintinas.... 9. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi UAB... 10. Teismas pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių... 11. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės... 12. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2014 m. liepos... 13. BUAB „Elektrotinklas“ bankroto byloje R. L. yra teikęs: 1) 2016 m.... 14. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad šiuo metu Kauno... 15. Draudimas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai yra neišnagrinėtų... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Elektrotinklas“ kreditoriai 2019 m.... 17. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas... 18. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio... 19. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 20. Įpareigoti bankroto administratorę apie priimtą teismo sprendimą informuoti... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...