Byla 2-3780-399/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo R. B. 450,02 Lt skolą, 873,04 Lt delspinigius, 74,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014-09-09 viešo paskelbimo būdu, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-03-04 UAB ,,TELE2” ir atsakovas R. B. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei apmokėti už teikiamas paslaugas sutartyje numatyta tvarka. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2002-10-31 iki 2004-10-31, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

72009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog rašytiniu pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą. Teikia pranešimo dėl reikalavimo perleidimo kopiją, tačiau neteikia duomenų ar šis pranešimas buvo įteiktas atsakovui. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, jog procesiniai dokumentai, tarp kurių buvo ir 2009-03-31 sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 kopija, atsakovui 2009-05-04 buvo įteikti tinkamai, o tai atsakovo teisių nevaržo labiau negu apie cesiją jis būtų informuotas atskiru pranešimu ar jam įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai – delspinigių paskaičiavimo aktas (b.l.4), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.l.5), išrašas iš priedo Nr.1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.09-20-21 (b.1.10), 2002-03-04 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis Nr. ( - ), (b.1.11-12), ), Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.09-20-21 (b.1.16-19), pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b.1.20), PVM sąskaitos-faktūros (b.21-45) ir kt.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo priteistina 450,02 Lt skola.

10Vadovaujantis sutarties 6.6 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2014-07-23 sudaro 873,04 Lt (b.l. 4).

11Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

12Iš ieškovo pateikto 2014-08-05 delspinigių paskaičiavimo akto (b. 1.4) matyti, kad ieškovas delspinigius atsakovui skaičiuoja laikotarpiu nuo 2009-03-31 iki 2014-07-23, suma už nurodytą laikotarpį 873,04 Lt. Atsakovas pagal 2002-03-04 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. ( - ), nesumokėjo dalies susidariusios skolos, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau ilgą laiką.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal 2002-03-04 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties Nr. V83A67116173152 6.6 p. atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos, t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc. Pažymėtina, jog ieškovo apskaičiuota delspinigių suma ženkliai viršija pagrindinės skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, byloje nėra duomenų, kodėl kreditorius tiek daug laiko delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio. Taigi, teismo paskaičiavimu, už 1940 dienų terminą ieškovo nurodytu laikotarpiu ieškovui pagal 2002-03-04 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. ( - ), priteistina 174,60 Lt delspinigių, tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

14Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 74,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b.l.5). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, pranešimai, užklausos ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 74,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra netenkintinas.

15LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. numatytas 5 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2014-08-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina išlaidos proporcingos teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 72 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis).

17Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Gelvora", juridinio asmens kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. Nr LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas) 450,02 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų 02 ct) (130,33 EUR) skolą, 174,60 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt keturis litus 60 ct) (50,57 EUR) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (skolą ir delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72 Lt (septyniasdešimt du litus) (20,85 EUR) bylinėjimosi išlaidas.

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo R. B. 450,02 Lt... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014-09-09 viešo paskelbimo būdu,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-03-04 UAB ,,TELE2” ir atsakovas R. B.... 7. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal... 8. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., klientas privalo... 10. Vadovaujantis sutarties 6.6 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1... 11. Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos... 12. Iš ieškovo pateikto 2014-08-05 delspinigių paskaičiavimo akto (b. 1.4)... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 74,45 Lt ikiteisminio skolos... 15. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo... 17. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Gelvora",... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 21. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...