Byla 2-8004-717/2019
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Alba prima“ patikslintą ieškinį atsakovei D. D. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė bankroto administratorė mažoji bendrija „Alba Prima“ (toliau – MB „Alba prima“ arba ieškovė) patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. D. (toliau – atsakovė) 3 000 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1938-773/2018, ( - ) iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratore paskyrė MB „Alba prima“. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi minėtoje civilinėje byloje ( - ) taikė supaprastintą bankroto procesą, o 2018 m. gruodžio 11 d. nutartimi patvirtino 3 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratorė, teikdama ( - ) bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, ir kurias turi atlyginti bankrutavusios įmonės vadovas (atsakovė).

6Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, laikomi įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, išnaudojus visas procesines galimybes procesinius dokumentus įteikti tiesiogiai (b. l. 52-54). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8patikslintas ieškinys tenkinamas.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

10Atklikus formalų rašytinių įrodymų: Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutarties Nr. eB2-1938-773/2018 (b. l. 9-12), Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties Nr. eB2-1938-773/2018 (b. l. 13-15), Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 11 d. nutarties Nr. eB2-1938-773/2018 (b. l. 16-17), Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutarties Nr. eB2-1938-773/2018 (b. l. 9-12) tyrimą byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1938-773/2018, ( - ) iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratore paskyrė MB „Alba prima“. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi minėtoje civilinėje byloje ( - ) taikė supaprastintą bankroto procesą, o 2018 m. gruodžio 11 d. nutartimi patvirtino 3 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratorė, teikdama ( - ) bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto, todėl bankroto administratorė yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Kreditoriui, šiuo atveju – administratorei, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Bankrutavusios ( - ) vadovu iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo D. D..

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮMĮ) 10 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punktų nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 dalis numato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, numatytas CK 2.87 straipsnyje, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymuose, steigimo dokumentuose ar sutartyje nenustatyta kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

13ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Nagrinėjamu atveju, Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartyje, kuria ( - ) iškelta bankroto byla, nurodė, kad ( - ) nuo jos įregistravimo įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, įsiskolinimas valstybės biudžetui 3 628,96 Eur, apdraustų asmenų įmonėje nėra. Iš Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties matyti, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtintas tik vienas įmonės kreditorius – VSDFV Kauno skyrius su 3 628,96 Eur finansiniu reikalavimu. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė turto, kurį pardavus užtektų apmokėti tesimo ir administravimo išlaidas neturėjo, todėl teismas taikė supaprastinto bankroto procedūrą. Taigi, būdama įmonės vadovu, atsakovė neužtikrino pirmiau nurodytų įpareigojimų vykdymo, nuo jos įregistravimo neteikė finansinės atskaitomybės duomenų valstybės įmonei Registrų centrui; 2018 m. rugpjūčio 16 d. iškėlus įmonės bankroto bylą, jos vadovė nevykdė pareigos per 15 dienų perduoti bankroto administratorei visus ( - ) dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Teismo vertinimu, atsakovė buvo susipažinusi su įmonės finansiniais dokumentais, ir būdama rūpestinga vadovė bei veikdama atidžiai, nustačiusi sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Minėta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi ( - ) taikytas supaprastintas bankroto procesas, o 2018 m. gruodžio 11 d. nutartimi patvirtina 3 000 Eur administravimo išlaidų suma. Nutartis įsiteisėjusi. Bankroto administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Aukštesnės instancijos teismai analogiškose bylose nekvestionuoja ir neanalizuoja administravimo išlaidų sudėties ar dydžio, patvirtinto bankroto bylą nagrinėjančio teismo, kai yra taikomas supaprastintas bankroto procesas, laikant, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį bei kad administravimo išlaidų suma yra įrodyta įsiteisėjusiu procesiniu dokumentu, todėl jos dydžio papildomai įrodinėti nereikia (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2332-577/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1323-798/2015; Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1578-153/2015).

15Atsakovė atsiliepimo byloje nepateikė. Įvertinus visas bylos aplinkybes ir aptartas teisės normas, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovei iš atsakovės priteistinos jos patirtos 3 000 Eur administravimo išlaidos (CK 2.87 straipsnis, 6.245–6.249 straipsniai, 6.263 straipsnis).

16Atsakovė prievolės laiku atsiskaityti su ieškove tinkamai nevykdė, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 90 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

18Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteisiamos 7,10 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

19Atsakovės faktinė gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, todėl jai sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis). Atsakovė informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Papildomai apie sprendimo priėmimą atsakovė informuotina išsiunčiant jai sprendimo už akių kopiją paskutiniu žinomu jos gyvenamosios vietos adresu.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

21patikslintą ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovei bankroto administratorei mažajai bendrijai „Alba prima“, juridinio asmens kodas 304097569, iš atsakovės D. D., asmens kodas ( - ) 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 90 Eur (devyniasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

23Priteisti iš atsakovės D. D., asmens kodas ( - ) valstybei 7,10 Eur (septynių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

24Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt., sprendimo už akių kopiją atsakovei taip pat išsiųsti paskutiniu žinomu jos gyvenamosios vietos adresu.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams, Laisvės al. 103, Kaunas) per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė bankroto administratorė mažoji bendrija „Alba Prima“ (toliau... 5. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m.... 6. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo... 7. Teismas... 8. patikslintas ieškinys tenkinamas.... 9. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 10. Atklikus formalų rašytinių įrodymų: Kauno apygardos teismo 2018 m.... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮMĮ) 10... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 dalis... 13. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba)... 14. Nagrinėjamu atveju, Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d.... 15. Atsakovė atsiliepimo byloje nepateikė. Įvertinus visas bylos aplinkybes ir... 16. Atsakovė prievolės laiku atsiskaityti su ieškove tinkamai nevykdė, todėl... 17. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi... 18. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteisiamos 7,10 Eur išlaidos,... 19. Atsakovės faktinė gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, todėl jai... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 21. patikslintą ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovei bankroto administratorei mažajai bendrijai „Alba... 23. Priteisti iš atsakovės D. D., asmens kodas ( - ) valstybei 7,10 Eur... 24. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 26. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...