Byla e2-452-544/2017
Dėl 324 879,81 Eur priteisimo žalai atlyginti

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „( - )“ atstovui advokatui V. R., atsakovui G. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „( - )“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „( - )“, ieškinį atsakovui G. B. dėl 324 879,81 Eur priteisimo žalai atlyginti ir

Nustatė

3ieškovė BUAB „( - )“ prašo priteisti iš atsakovo G. B. 324 879,81 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla. Nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. iki bankroto bylos iškėlimo bedrovės direktoriumi buvo atsakovas G. B.. Paaiškino, kad, nepaisant įstatyme numatytos pareigos, teismo nutarties įpareigojimo ir administratorės reikalavimų, atsakovas bankroto administratorei neperdavė įmonės turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visų dokumentų, tarp jų – ir balanso nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai. Todėl vadovaujasi paskutinio oficialiai Juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo patvirtinto balanso už 2013 metus duomenimis. Pagal jį 2013 m. gruodžio 31 dienai įmonė turėjo 279 219,47 Eur (964 089 Lt) vertės turtą, iš kurio 45 346,68 Eur (156 573 Lt) buvo pinigai ar pinigų ekvivalentai. Paaiškino, kad tarp bankroto administratorei perduotų dokumentų buvo rastas 2014 m. lapkričio 26 d. pinigų priėmimo kvitas, pagal kurį UAB „( - )“, atstovaujama atsakovo, kuris buvo ir kasininkas, iš UAB „( - )“ gavo 45 660,33 Eur (157 656 Lt). Patikrinus bendrovės kasos knygos už 2014 metų lapkričio ir gruodžio mėnesius duomenis, buvo nustatyta, kad šį suma nebuvo įtraukta į bendrovės apskaitą.

5Ieškovės atstovas nurodė, kad ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo reiškiamas tuo pagrindu, kad jis atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą), nes neįvykdė jam Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, teismo nutartyje iškelti bankroto bylą ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 8 dalyje nustatytų pareigų, taip pat bendrųjų pareigų, numatytų CK 6.263 straipsnyje, nes bankroto administratorei neperdavė 279 219,47 Eur vertės įmonės turto, neįtraukė į bendrovės apskaitą 45 660,33 Eur, pagal įstatymų reikalavimus netvarkė buhalterinės apskaitos, taip padarydamas kreditoriams ir bendrovei 324 879,81 Eur žalą, kuri priežastiniame ryšyje su atsakovo neteisėtais veiksmais (neveikimu) ir kurios dydis pagrįstas balanse nurodyta neperduoto turto verte ir pagal kvitą gauta pinigų suma (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Todėl mano, kad įrodė atsakovo, kaip įmonės vadovo, civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį, o atsakovas, siekdamas išvengti atsakomybės, savo kaltės prezumpcijos nepaneigė.

6Atsakovas G. B. paaiškino, kad ieškinį pripažįsta iš dalies ir sutinka ieškovei atlyginti 2963,97 Eur (10 234 Lt), o kitą ieškinio dalį prašo atmesti.

7Paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nes ieškovė reikalauja nepagrįstai didelio, neatitinkančio bylos aplinkybių, prieštaraujančio imperatyvioms teisės normoms, sąžiningumo ir teisingumo principams 279 219,47 Eur žalos atlyginimo priteisimo. Nurodė, kad pagal ĮBĮ 7 straipsnio 1 punktą ir teismo nutartį bankroto administratoriui turėjo perduoti bendrovės turtą. Tačiau tuo metu neturėjo finansininko, kuris paruoštų balansą, ilgalaikio įmonės turto reikėjo toliau vykdant verslą, atsiskaityti su patalpų nuomotoju, todėl jo bankroto administratorei neperdavė, bet sutinka atlyginti 2963,97 Eur, t. y. bendrovės ilgalaikio turto, įrašyto į balansą 2014 m. spalio 1 dienai, kuris buvo pateiktas bankroto byloje, vertę (10 234 Lt). Mano, kad bankroto administratorė nepagrįstai žalos įmonei padarymo ir priežastinio ryšio įrodinėjimo priemone nurodo įmonės balansą už 2013 metus. Šiuos argumentus paneigia Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )“, kurioje nurodyta, kad iš balanso, sudaryto 2014 m. spalio 31 dienai, matyti, jog bendrovė turėjo 22 522,30 Eur (77 702 Lt) vertės turtą, kurį sudarė per metus iš debitorių gautini 59 402 Lt, 10 234 Lt vertės ilgalaikis turtas ir 9342 Lt skola, kilusi iš darbo teisinių santykių. Kadangi balansas sudaromas apskaitos tikslais, o ne žalos dydžiui nustatyti, tai jo nesudarymas ar nepatvirtinimas ne visada reiškia, kad žala padaryta. Pagal teismų praktiką, vadovui civilinė atsakomybė gali kilti tik dėl jo didelės kaltės.

8Nurodė, kad pagal kvitą š UAB „( - )“ 2014 m. lapkričio 26 d. realiai pinigų negavo, todėl neturėjo ką įnešti į kasą. 2014 metų balandžio – rugpjūčio mėnesiais UAB „( - )“ pirkdavo iš UAB „( - )“ prekes stogo dangoms ir sumokėdavo avansinius mokėjimus. Pinigai nebuvo įtraukiami į apskaitą, nes sandoriuose buvo numatyta galimybė prekes grąžinti, tada jis būtų turėjęs grąžinti pinigus. Kvitas buvo išrašytas metų pabaigoje, bet iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo 2014 m. gruodžio 25 d., nes jo reikėjo UAB „( - )“ tvarkant balansą bei patvirtinti, kad UAB „( - )“ su bendrove atsiskaitė. Kvite nebuvo įrašyti privalomi nurodyti rekvizitai ir tik nurodyta, kad pinigai yra gauti už prekes.

9Ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Bankroto administratorė, vadovaudamasi CK 2.87, 2.82, 6.263, 6.246 - 6.249, 6.263 straipsniais, ABĮ 19 straipsnio 8 dalimi, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu, prašo 324 879,81 Eur sumą priteisti iš atsakovo, kaip buvusio įmonės vadovo, nes bankroto administratorei neperdavus įmonės turto ir neįtraukus į apskaitą bei neįnešus į įmonės kasą ar sąskaitą grynųjų pinigų bendrovei buvo padaryta nurodyto dydžio žala, susidedanti iš 279 219,47 Eur (964 089 Lt) neperduoto turto vertės ir 45 660,33 Eur (157 656 Lt) į bendrovės kasą ar sąskaitą neįneštų ir į apskaitą neįtrauktų grynųjų pinigų.

11Tam, kad bendrovės vadovui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011 ir kt.).

12Teismo nuomone, byloje pateiktų įrodymų visuma ieškovė įrodė atsakovo neteisėtus veiksmus, atsiradusią 51 010,81 Eur žalą (5350,48 Eur už neperduotą bankroto administratorei bendrovės turtą ir 45 660,33 Eur pinigų) ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir minėto dydžio žalos, o atsakovas kaltumo prezumpcijos nepaneigė, todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies. Ši išvada daroma vadovaujantis šiais argumentais ir motyvais.

13Byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. rugpjūčio 7 d. Atsakovas G. B. nuo įmonės įregistravimo iki bankroto bylos iškėlimo buvo jos akcininku ir vadovu. Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-63-227/2017 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014 m. gruodžio 29 d., UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „( - )“. 2015 m. vasario 23 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „( - )“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti vėlesnėmis nutartimis, ir kreipimosi į teismą dienai sudarė 94 441,31 Eur. Duomenų apie bankroto byloje turėtas administravimo išlaidas duomenų nėra. 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (1 t., b. l. 115-116, 3 t., b. l. 5, 102, 112, 4 t., b. l. 3, 35, 55, 78, 108).

14ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus <...> Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

15Vykdant minėtą ĮBĮ reikalavimą, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutarties iškelti bankroto bylą UAB „( - )“ rezoliucinės dalies 4 punktu įmonės direktorius (atsakovas) G. B. buvo įpareigotas perduoti bankroto administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Iš 2015 m. sausio 23 d. bankroto administratorės įsakymo Nr. 1, Nr. 2 (įteiktas 2015 m. sausio 23 d.), 2016 m. birželio 27 d. rašto (įteiktas 2016 m. rugsėjo 29 d.) turinio nustatyta, kad atsakovui buvo pranešta apie jam ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, teismo nutartyje ir bankroto administratorės įsakyme nustatytą minėtą pareigą, taip pat jam buvo aiškiai ir išsamiai išaiškintos su šios pareigos nevykdymu susijusios pasekmės ir kaip realiai tas pareigas reikia įvykdyti (bankroto bylos Nr. B2-63-227/2017 4 t., b. l. 122-124).

16Iš bankroto bylos duomenų matyti, kad buvęs UAB „( - )“ administracijos vadovas (direktorius) G. B. teismo nustatytu terminu bankroto administratorei neperdavė nei turto, nei dokumentų, todėl 2015 m. vasario 19 d. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl priverstinio nutarties vykdymo, kuris buvo pateiktas vykdyti antstoliui, o 2017 m. sausio 9 d. bankroto administratorė kreipėsi į teismą dėl baudos atsakovui paskyrimo už minėtų įpareigojimų nevykdymą (bankroto bylos Nr. B2-63-227/2017 1 t., b. l. 142, 4 t., b. l. 112-119, 121). ). Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartimi atsakovui buvo paskirta bauda už ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytos pareigos ir teismo nutarties iškelti bankroto bylą reikalavimo perduoti įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą. Šioje nutartyje teismas konstatavo, kad dalį dokumentų bankroto administratorei „perdavė ne buvęs vadovas, o buvęs bendrovės darbuotojas ir todėl dokumentų perdavimo aktas nepasirašytas. Iki šiol jam neperduotas balansas bankroto bylos įsiteisėjimo dienai, balanso iššifravimai (yra už 2013 metus balansas), registrai, ilgalaikio turto apskaitos kortelės, atsargų (sandėlio) apskaitos kortelės bei kiti dokumentai ir neperduotas joks bendrovės turtas. Tuo trukdoma administratoriaus darbui ir vilkinamas procesas“ (4 t., b. l. 113-119, 121, 134, 173-174). Pagal bankroto administratorės 2017 m. sausio 27 d. prašymą pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl patikėto ar žinioje buvusio didelės vertės svetimo turto pasisavinimo) (bankroto bylos Nr. B2-63-227/2017 4 t., b. l. 159) (4 t., b. l. 126, 128-130, 131, 140-145).

17Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad paskutinė UAB „( - )“ finansinė atskaitomybė (balansas) yra pateikta už 2013 metus. Pagal balanso 2013 m. gruodžio 31 dienai duomenis UAB „( - )“ nuosavybės teise valdė 279 219,64 Eur vertės turtą, iš kurio ilgalaikio turto vertė buvo 2963,97 Eur, trumpalaikio – 275 840,08 Eur, iš jo 45 346,54 Eur buvo pinigai ir pinigų ekvivalentai. Šio balanso duomenų pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo neperduoto turto vertę 279 840,64 Eur.

18Teismo nuomone, atsakovas pagrįstai nurodo, kad bankroto administratorė, siekdama įrodyti padarytos žalos dydį, be pagrindo vadovaujasi minėtu UAB „( - )“ balansu už 2013 metus. Pagal bylos duomenis, bendrovė veiklą vykdė iki 2014 metų pabaigos, todėl kito tiek įmonės turto, tiek mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apimtis ir sudėtis. Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-63-227/2017 sprendžiant bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )“ klausimą pagal teismo įpareigojimą atsakovas, kaip UAB „( - )“ direktorius, pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, debitorių, kreditorių sąrašus ir jo pasirašytą balansą 2014 m. spalio 31 dienai, kurį teismas priėmė kaip leistinumo reikalavimus atitinkantį įrodymą. Jį įvertinęs įsiteisėjusioje nutartyje iškelti bankroto bylą teismas konstatavo, kad „iš pateikto atsakovės balanso, sudaryto 2014-10-31, matyti, kad bendrovė turi viso turto už 77.702 Lt, iš kurio: 59.402 Lt pirkėjų įsiskolinimas, 10.234 Lt ilgalaikis turtas, o per vienerius metus mokėtinos sumos - 386.547 Lt, iš kurių 344.925 Lt skolos tiekėjams, 31.650 Lt gauti išankstiniai įsipareigojimai ir 9.342 Lt skolos, susijusios su darbo teisiniais santykiais ir 630 Lt kitos mokėtinos sumos <...> Lyginant su balansu už 2013 metus matyti, kad per 2014 metų 10 mėnesių trumpalaikio turto sumažėjo nuo 953.855 Lt iki 67.468 Lt (1 t., b. l. 2, 105-111). Taigi, įsiteisėjusioje teismo nutartyje yra konstatuota, kad, lyginant su 2013 metais, bendrovės turtas yra sumažėjęs, kad bankroto bylos iškėlimo metu bendrovė nuosavybės teise valdė 22 504,05 Eur (77 702 Lt) vertės turtą, susidedantį iš 2963,97 Eur ilgalaikio turto, 2315,51 Eur (7995 Lt) trumpalaikio turto, 17 204 Eur (59 402 Lt) pirkėjo įsiskolinimo ir 71 Eur grynųjų pinigų. Iš bankroto bylos duomenų nustatyta, kad į balansą kaip trumpalaikis turtas įtrauktas 17 204 Eur (59 402 Lt) pirkėjo įsiskolinimas buvo UAB „( - )“ įsiskolinimas (1 t., b. l. 107, 109-110). Įsiteisėjusia 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi yra konstatuota, kad ne UAB „( - )“ skolinga BUAB „( - )“, bet BUAB „( - )“ skolinga UAB „( - )“ pagal statybos rangos sutartį (3 t., b. l. 178-181, 208-213).

19Atsakovas pripažįsta, kad į balansą 2014 m. spalio 1 dienai įrašyto 22 522,30 Eur (77 702 Lt) vertės turto, iš kurio 2963,97 Eur vertės ilgalaikis turtas, bankroto administratorei neperdavė, nes šio turto reikia jam pačiam vykdant ūkinę – komercinę veiklą, šildymo katilas buvo perduotas vienam iš kreditorių, o kas sudarė trumpalaikį turtą tiksliai neprisimena.

20Todėl daroma išvada, kad atsakovas bankroto administratorei turėjo perduoti 5350,48 Eur vertės turtą (2963,97 Eur +2315,51 Eur+71 Eur), kurį pagal byloje pateiktus įrodymus labiausiai tikėtina, kad turėjo po nutarties iškelti bankroto bylą UAB „( - )“ įsiteisėjimo.

21Iš 2014 m. lapkričio 26 d. pinigų priėmimo kvito, serija BLB Nr. ( - ), duomenų nustatyta, kad atsakovas G. B., kaip UAB „( - )“ vadovas ir kasininkas, iš UAB „( - )“ už prekes gavo 45 660,33 Eur (157 656 Lt), kurie pagal Kasos knygos už 2014 metų lapkričio ir gruodžio mėnesių duomenis nebuvo įtraukti į įmonės apskaitą, įnešti į kasą ar sąskaitą.

22Aplinkybę, kad minėtas kvitas tikrai buvo surašytas, atsakovas pripažįsta, tačiau nurodo, kad faktiškai tą dieną jis pinigų negavo, nes prekės UAB „( - )“ buvo parduotos 2014 metų balandžio – rugpjūčio mėnesiais, tada ir buvo atsiskaityta avansiniais mokėjimais, o pinigai neįtraukti į apskaitą, nes sandoriuose buvo numatyta galimybė prekes grąžinti. Šitaip teigdamas, šias aplinkybes atsakovas turėjo įrodyti (CPK 178 straipsnis), tačiau joms patvirtinti jokių įrodymų nepateikė, todėl paaiškinimai šiuo aspektu vertinami kritiškai. Atsakovas negalėjo įtikinamai ir nuosekliai paaiškinti, kodėl minėta 45 660,33 Eur pinigų suma dalimis 2014 metų balandžio – rugpjūčio mėnesiais ar iš karto nebuvo įtraukta į įmonės apskaitą, nes pinigų įtraukimas į apskaitą ar įnešimas į kasą niekaip nekliudė bendrovei grąžinti pinigus pirkėjams, jei šie grąžintų prekes. Pažymėtina, kad minėta ženkli pinigų suma buvo gauta po to, kai kreditoriai jau buvo kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsakovas apie tai žinojo, nors nutartis iškelti bankroto bylą dar ir nebuvo iškelta.

23Taigi, byloje nustatyta, kad bendrovės turtas, bendrovėje buvęs 2014 m. spalio 31 dienai, bendrovės dokumentai nustatyta tvarka bankroto administratorei neperduoti, o 45 660,33 Eur (157 656 Lt) į bendrovės kasą ar sąskaitą neįnešti, į apskaitą neįtraukti. Atsakovui neįrodžius, kad minėta pinigų suma buvo teisėtai perleista ar panaudota įmonės interesais, ją atsakovas, kaip buvęs įmonės vadovas ir kasininkas, privalėjo perduoti bankroto administratorei, o savo pareigų neįvykdęs yra atsakingas ir kaltas už lėšų trūkumą įmonėje ir turto neperdavimą (CK 2.87, 6.263, 6.245 - 6.249 straipsniai).

24Įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002)

25Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pakeitimu. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai žala padaryta per konkretaus vadovo įgaliojimų laikotarpį jam pažeidus minėtas imperatyviąsias įstatymų nuostatas, atsakomybė kyla savarankiškais pagrindais. Finansinės ataskaitos (įmonės balansas) turi būti sudaromos pagal pirminius dokumentus. Balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita turi būti pasirašyti administracijos vadovo, kuris atsako už duomenų tikrumą bei teisingumą, t. y. atitikimą pirminiams dokumentams (BAĮ 17 straipsnis).

26Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu yra pripažįstama, kad bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti įmonės turtą ir duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį ir pan. Nevykdydamas savo pareigos tinkamai organizuoti buhalterinę apskaitą ir tokiu savo neveikimu sukūrus padėtį, kai duomenų apie pinigų panaudojimą įmonėje nėra, atsakovas neturėtų būti atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos ir ši neturėtų būti perkeliama įmonei. Turto bei jo apskaitos dokumentų neišsaugojimo faktas, atsakovui nepateikiant įrodymų, jog turtas (jo dalis) kam nors perleistas teisėtai ar jo realiai ir nebuvo, lemia išvadą, kad pareiga tą turtą/pinigus išsaugoti buvo pažeista (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016; 2016-01-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-701/2016 ir kt.).

27Kadangi atsakovas pats neginčija, kad buhalterinės apskaitos tinkamai netvarkė, kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga, laikytina nustatyta, o atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas) yra priežastiniame ryšyje su padaryta žala.

28Taigi, ieškovė įrodė, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus - nerūpestingai vykdė savo, kaip bendrovės administracijos vadovo (direktoriaus), pareigas, netinkamai tvarkė ir organizavo dokumentų, tarp jų – ir finansinės apskaitos dokumentų, apskaitą ir saugojimą, neperdavė bankroto administratorei įmonei priklausiusių turto ir pinigų ir nepateisino jų teisėto panaudojimo įmonės naudai, todėl pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytų pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, turimą turtą (pinigus), neišsaugojo įmonės turto. Įmonei vadovavusiam vadovui, kuriuo buvo atsakovas, civilinė atsakomybė kyla už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą kaltais veiksmais ABĮ 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalių, 37 straipsnio 7, 12 dalių, CK 2.81 straipsnio 1 dalies, 2.82 straipsnio 3, 4 dalių, 2.83 straipsnio 3 dalies, 2.87 straipsnio 1, 7 dalių pagrindais.

29Atsakovas, kaip administracijos vadovas (direktorius), yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Nei viena iš atsakovo atsiliepime ir paaiškinimuose nurodytų aplinkybių neatleidžia jo nuo pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir/ar pinigus. Žala įmonei ir jos kreditoriams yra padaryta, nes įmonė neteko savo turto ir lėšų, o kreditoriams sumažėjo galimybės iš įmonės turto gauti savo reikalavimo patenkinimą.

30Taigi, teismo nuomone, ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas 51 010,81 Eur sumai (5350,48 Eur už turtą ir 45 660,33 Eur pinigų).

31Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio, šiuo atveju – 5 procentų, palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

32Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies 51 010,81 Eur sumai, tai iš atsakovo valstybei priteisiama 981,74 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies

35Priteisti ieškovei BUAB „( - )“ (j. a. k. ( - )) iš atsakovo G. B. (a. k. ( - ) 51 010,81 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. kovo 9 d. ) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

36Kitą ieškinio dalį atmesti.

37Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo G. B. (a. k. ( - ) 981,74 Eur žyminio mokesčio (mokesčio gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovė BUAB „( - )“ prašo priteisti iš atsakovo 4. Ieškovė nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d.... 5. Ieškovės atstovas nurodė, kad ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo... 6. Atsakovas G. B. paaiškino, kad ieškinį pripažįsta iš... 7. Paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nes ieškovė reikalauja... 8. Nurodė, kad pagal kvitą š UAB „( - )“ 2014 m. lapkričio 26 d. realiai... 9. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. Bankroto administratorė, vadovaudamasi CK 2.87, 2.82, 6.263, 6.246 - 6.249,... 11. Tam, kad bendrovės vadovui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę,... 12. Teismo nuomone, byloje pateiktų įrodymų visuma ieškovė įrodė atsakovo... 13. Byloje nustatyta, kad UAB „( - )“ Juridinių asmenų registre įregistruota... 14. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo... 15. Vykdant minėtą ĮBĮ reikalavimą, Panevėžio apygardos teismo 2014 m.... 16. Iš bankroto bylos duomenų matyti, kad buvęs UAB „( - )“ administracijos... 17. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad paskutinė UAB „( -... 18. Teismo nuomone, atsakovas pagrįstai nurodo, kad bankroto administratorė,... 19. Atsakovas pripažįsta, kad į balansą 2014 m. spalio 1 dienai įrašyto 22... 20. Todėl daroma išvada, kad atsakovas bankroto administratorei turėjo perduoti... 21. Iš 2014 m. lapkričio 26 d. pinigų priėmimo kvito, serija BLB Nr. ( - ),... 22. Aplinkybę, kad minėtas kvitas tikrai buvo surašytas, atsakovas pripažįsta,... 23. Taigi, byloje nustatyta, kad bendrovės turtas, bendrovėje buvęs 2014 m.... 24. Įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos... 25. Pagal Lietuvos Respublikos 26. Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu yra pripažįstama, kad bendrovės... 27. Kadangi atsakovas pats neginčija, kad buhalterinės apskaitos tinkamai... 28. Taigi, ieškovė įrodė, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus -... 29. Atsakovas, kaip administracijos vadovas (direktorius), yra specialus subjektas,... 30. Taigi, teismo nuomone, ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas 51... 31. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio, šiuo atveju – 5... 32. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą (CPK 83... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270... 34. ieškinį tenkinti iš dalies... 35. Priteisti ieškovei BUAB „( - )“ (j. a. k. ( - )) iš atsakovo 36. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 37. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo G. B. (a.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...