Byla 2-2015/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-5478-577/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Vinveta“ ieškinį atsakovams V. M. ir A. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB ,,Vinveta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovų priteisti 179 417,78 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų. Ieškovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 13 d. iki 2011 m. spalio 21 d. UAB ,,Vinveta“ akcininku ir bendrovės vadovu buvo atsakovas A. K., laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 21 d. iki bankroto bylos iškėlimo dienos - atsakovas V. M.. Ieškovas nurodė, kad ieškiniu reikalaujama priteisti žala atsirado atsakovams neįvykdžius pareigos ieškovo bankroto administratoriui perduoti ieškovo dokumentų ir turto. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant atsakovų pinigines lėšas, esančias atsakovų banko sąskaitose, ieškinio sumai. Ieškovas nurodė, kad ieškinio reikalavimo suma atsakovams, kaip fiziniams asmenims, laikytina didele, pažymėjo, kad ieškiniu ginami ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir jos kreditorių interesai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - areštavo atsakovų nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis 179 417,78 Lt sumai, uždraudžiant šiuos daiktus perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti jų vertę, o turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai nurodė areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu BUAB „Vinveta“.

7Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į tai, kad ieškinio suma, pareikšta fiziniams asmenims laikytina pakankamai didele, atsakovų finansinė padėtis nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, ieškovo reikalavimas nėra užtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis. Teismas nurodė, jog ieškinio tenkinimo atveju 179 417,78 Lt suma būtų priteista iš atsakovų, tačiau atsakovams perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti, todėl sprendė, jog yra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o aplinkybės, ar yra reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas A. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties dalį, kuria laikinosios apsaugos priemonės taikytos atsakovo A. K. atžvilgiu, panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nesant tam įstatyme numatyto juridinio šių priemonių taikymo pagrindo. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra konkretūs faktai, leidžiantys daryti prielaidą, kad nesiėmus šių priemonių, bus apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas. Šiuo atveju ieškovas nepateikė jokių duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų grėsmę įvykdyti teismo sprendimą, jei ieškinys būtų patenkintas. Aplinkybės, kad atsakovas nevengia bendradarbiavimo su ieškovu, nesislapsto, turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, paneigia prielaidas, kad bylos eigoje atsakovas gali tapti nemokus ir negalės atsiskaityti su ieškovu. Vien didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

112. Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tuo atveju, jei asmuo tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus. Ieškinio reikalavimas priteisti žalą grindžiamas atsakovo A. K., kaip ieškovo UAB ,,Vinveta“ vienintelio akcininko ir direktoriaus, atsakomybe už juridinio asmens prievoles. Tačiau atsakovas A. K. nuo 2011 m. spalio 21 d. yra atšauktas iš UAB ,,Vinveta“direktoriaus pareigų, naujuoju direktoriumi paskiriant V. M., kuriam 2011 m. spalio 21 d. dokumentų perdavimo - priėmimo aktu perduota visa įmonės dokumentacija ir turtas. Be to, 2011 m. spalio 24 d. sudarytos akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu atsakovas A. K. atsakovui V. M. perdavė ir perleido visas nuosavybės teises į visas jam priklausančias UAB ,,Vinveta“ akcijas. Atsakovas A. K. įvykdė visas pareigas, numatytas teisės aktuose, todėl ieškinio reikalavimai atsakovo A. K. atžvilgiu yra akivaizdžiai nepagrįsti.

12Ieškovas BUAB ,,Vinveta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas atskirajame skunde pateikė tik deklaratyvius teiginius apie savo gerą turtinę padėtį, tačiau nepridėjo jokių tai patvirtinančių įrodymų. Atsakovas A. K. savo paties sprendimu atleistas iš UAB ,,Vinveta“ direktoriaus pareigų ir pardavė bendrovės akcijas jau įmonei gavus įspėjimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kas sudaro pagrindą abejoti atsakovo A. K. sąžiningumu bei jo sąžiningais veiksmai ateityje. Atsakovas V. M. neturi jokio turto, todėl atsakovai galimai ėmėsi nesąžiningų veiksmų, kad bendrai išvengtų atsakomybės perduoti ieškovui jo turtą ir dokumentus. Ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymai nepatvirtina, kad ieškinys nepagrįstas ir nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, turi viešą interesą, kas įpareigoja jas nagrinėjantį teismą būti aktyviu. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai suteiktas pranašumas atsakovui ir pabloginta ieškovo padėtis bei nepagrįstai sumažinta ieškovo ir jo kreditorių apsauga.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsakovo A. K. atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinio suma - 179 417,78 Lt fiziniams asmenims yra pakankamai didelė, o byloje nėra duomenų apie atsakovų turtinę padėtį, sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo nurodytu argumentu, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Tai gali būti kredito įstaigų duomenys apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas, duomenys iš viešų registrų apie turimą registruotą turtą ir pan. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad reikalavimo suma jam nėra didelė ir kad neegzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 179 417,78 Lt ieškinio suma atsakovo fizinio asmens atžvilgiu laikytina didele ir pagrindžia būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.). Nustačius, kad atsakovui A. K. pareikšta ieškinio suma yra didelė, preziumuojama, kad egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Skirtingai nei nurodo atsakovas, tokiu atveju teismui nebūtina turėti papildomų duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų grėsmę būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Atskirajame skunde nurodomi teiginiai, kad atsakovas turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir nesislapsto nuo ieškovo, nesudaro pagrindo panaikinti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Todėl atsakovo argumentas, jog teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nėra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, atmetamas.

18Atsakovas taip pat teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai, kadangi ieškinys, pareikštas jo atžvilgiu, yra nepagrįstas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Ieškinys grindžiamas atsakovų, kaip buvusių ieškovo UAB ,,Vinveta“ vadovų, nesąžiningais veiksmais. Atsakovas A. K., įrodinėdamas ieškinio, pareikšto jo atžvilgiu, nepagrįstumą, kartu su atskiruoju skundu pateikė dokumentus, kuriais įrodinėja, jog UAB ,,Vinveta“ bankroto iškėlimo dieną, neturėjo teisių veikti šios įmonės vardu, o įmonės dokumentai ir turtas buvo perduoti naujajam įmonės vadovui – atsakovui V. M. (b.l.20-32). Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovas V. M. yra nemokus, atsakovas A. K. savo paties sprendimu atleistas iš UAB ,,Vinveta“ direktoriaus pareigų ir pardavė bendrovės akcijas jau įmonei gavus įspėjimą dėl ketinimo kreiptis į teismą, todėl atsakovai galimai nesąžiningais veiksmais bendrai siekia išvengti atsakomybės perduoti ieškovui jo turtą ir dokumentus. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškinio, atskirojo skundo ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai leidžia preliminariai manyti, kad ieškovo pareikšti reikalavimai dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo A. K. galėtų būti patenkinti, o galimai nesąžiningais veiksmais ieškovui didelę žalą padaręs atsakovas gali vengti jam nepalankaus sprendimo pagal pareikštus reikalavimus byloje įvykdymo. Kolegija pažymi, kad šioje proceso stadijoje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės nenagrinėjamas ginčas, o kaip minėta, tik atliekamas pateiktų duomenų preliminarus įvertinimas, kuris šiuo atveju nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimas atsakovo A. K. atžvilgiu yra aiškiai nepagrįstas.

19Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB ,,Vinveta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į tai, kad... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas A. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 10. 1. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nesant tam įstatyme... 11. 2. Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tuo atveju, jei... 12. Ieškovas BUAB ,,Vinveta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Atsakovas taip pat teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovo... 19. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti...