Byla e2S-1957-614/2016
Dėl akcininkui žalą sukeliančių veiksmų uždraudimo; trečiasis asmuo: A. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-22998-600/2016 pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“, V. D. dėl akcininkui žalą sukeliančių veiksmų uždraudimo; trečiasis asmuo: A. B.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, prašydamas UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ prokuristui V. D. uždrausti atlikti bet kokius 2015-02-19 išduotose prokūrose nurodytus veiksmus ar naudotis jose nustatytomis teisėmis. Šio reikalavimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo uždrausti UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ prokuristui V. D. atlikti bet kokius 2015-02-19 išduotose prokūrose nurodytus veiksmus ar naudotis jose nustatytomis teisėmis; iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo paskirti laikinąjį UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ turto administratorių, juo paskiriant UAB „Bankrupta“ ir nustatant 700 Eur administratoriaus atlyginimą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas V. D. per metus laiko savo neteisėtais veiksmais kardinaliai pablogino bendrovių finansinę padėtį ir dalykinę reputaciją. Susiklosčiusios aplinkybės reikalauja užtikrinti, kad V. D. savo veiksmais nesužlugdytų UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“ ir SIA „Europa Group“ veiklos ir neprivestų šių bendrovių prie nemokumo, dėl ko, net ir patenkinus ieškinį, ieškovo, kaip bendrovių akcininko ir kreditoriaus, teisės nebūtų apgintos. Ieškovo teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, V. D., būdamas fizinis asmuo, neturės galimybės atlyginti jo patirtą žalą.

5Atsakovai UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“ ir V. D. atsiliepimu prašė ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Nurodė, kad, priešingai nei teigia ieškovas, atsakovų UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ finansinė padėtis pradėjo blogėti ne nuo V. D. paskyrimo prokuristu, o nuo 2012 metais prasidėjusio akcininkų ginčo bei paties ieškovo nesąžiningų veiksmų. Dėl bendrovių akcininkų konflikto akcininkų susirinkimuose tapo neįmanoma priimti bet kokius sprendimus, tarp jų – ir dėl finansinių ataskaitų patvirtinimo, vadovų išrinkimo, įstatinio kapitalo padidinimo ir kt. Taip pat atsakovai pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3820-104/2014 buvo patvirtintas ieškovo nesąžiningumas bei konstatuotas faktas, kad sunki bendrovių finansinė būklė susidarė dar 2014 metais, t. y. iki paskiriant V. D. bendrovių prokuristu. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad dėl prokuristo tyčinio neveikimo ir (ar) aplaidumo ieškovas prarado milijoninės vertės „Europa Group“ SRL akcijas. Ieškovas nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų, be to, neteisingai skaičiuoja „Europa Group“ SRL akcijų kainą, nes vertina tik „Europa Group“ SRL turimą turtą, tačiau neatsižvelgia į jos įsipareigojimus. Taip pat ieškovas nepagrįstai teigia, kad prokuristas riboja jo teisę susipažinti su bendrovių konfidencialia informacija. Apibendrinant, pripažintina, kad ieškovas nepagrindė savo ieškinio reikalavimo. Atsakovai pastebėjo, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai suvaržytų atsakovų veiklą, bendrovės iš esmės nebegalėtų priimti jokių sprendimų, jų veikla būtų visiškai sustabdyta. Taip pat, laikinąsias apsaugos priemones pritaikius, ginčas būtų nepagrįstai išspręstas iš esmės be ginčo nagrinėjimo teismo posėdyje, nes prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sutampa su ieškinio dalyku.

6Trečiasis asmuo A. B. atsiliepimu su ieškovo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutampa su ieškinio dalyku, ir tokia situacija, kai toks sutapimas gali būti pateisinamas, turėtų būti išimtis, kuri šioje byloje neturėtų būti daroma. Trečiasis asmuo nesutiko, kad laikinuoju bendrovių turto administratoriumi būtų paskirta UAB „Bankrupta“, kadangi ji negalėtų vykdyti jokių bendrovių valdymo veiksmų, priimti sprendimų, susijusių su kasdiene bendrovių veikla, vykdyti kitas bendrovės vadovui priskirtas funkcijas, kurios nurodytos bendrovių išduotose prokūrose. Pažymėjo, kad ieškovo pastangomis bendrovių verslas ir turtas buvo perkeltas į kitą bendrovę, todėl toks turto administratorius realiai nevykdytų jokios veiklos. Trečiojo asmens nuomone, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi vertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo R. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad teisminėje praktikoje ne kartą yra akcentuota, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas turi prima facie įvertinti ieškovo reiškiamų reikalavimų pagrįstumą. Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas taip pat turi vadovautis proporcingumo principu ir neapriboti atsakovo teisių daugiau nei konkrečiu atveju būtina, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismas nustatė, kad tarp šalių jau kurį laiką vyksta intensyvūs teisminiai ginčai, todėl sprendė, kad byloje visų pirma būtina užtikrinti status quo. Teismo nuomone, prokuristui esant informuotam apie šį bendrovių akcininkų teisminį ginčą, spręsti kito bendrovių turto administratoriaus paskyrimo klausimą būtų neekonomiška ir neprotinga, įvertinus prokuristui įstatymais nustatytas atsakomybės sąlygas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad, laikinąsias apsaugos priemones pritaikius, būtų nepagrįstai suvaržytos atsakovų teisės, taigi ir pažeistas proporcingumo principas. Pažymėjo, kad prima facie ieškovo reikalavimų vertinimas, priimant sprendimą dėl ginčo esmės, teismo nesaisto. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti savarankišku civilinių teisių gynimo būdu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas R. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Teismo nutartis nemotyvuota, kadangi teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų apie neteisėtus prokuristo veiksmus.

122) Prokuristas ieškovui sąmoningai neteikia informacijos ir piktybiškai nevykdo UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“ akcininkų sprendimų, todėl jis, kaip įmanoma greičiau, turi būti nušalintas nuo užimamų pareigų.

133) Prokuristas perleido UAB „Europa Group“ turimą S.C. Europa Group S.R.L. akcijų paketą UAB „Cofex“ už šių akcijų vertės neatitinkančią, t. y. per mažą, kainą. Negana to, UAB „Europa Group“, nebebūdama kontrolinio S.C. Europa Group S.R.L. akcijų paketo savininke, liko S.C. Europa Group S.R.L. laiduotoja Rumunijos bankui. Taigi UAB „Europa Group“ dėl prokuristo veiksmų/neveikimo ne tik jau yra patyrusi nuostolių, bet patirs jų ir ateityje. Tokiu būdu prokuristas UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ prives prie nemokumo.

144) Prokuristas išimtinai proteguoja tik kito, A. B., UAB „Group Europa Investment“ akcininko interesus.

155) Prokuristas, neinformuodamas ieškovo, kaip vieno iš UAB „Europa Group“ akcininko ir laiduotojo pagal Kredito sutartį Nr. 04-030725-IN, apie tai, kad AB „Swedbank“ šią sutartį nutraukė, ne tik tiesiogiai pakenkė UAB „Europa Group“, bet ir elgėsi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu.

166) Prokuristas pažeidė UAB „Europa Group“ įstatų 6.2. p., nes V. S. SIA „Europa Group“ valdybos nariu buvo paskirtas, nesant akcininkų sprendimo.

177) Prokuristas, UAB „Group Europa Investment“ pinigines lėšas leisdamas betiksliam bylinėjimuisi ir procesinių dokumentų rengimui, jas naudoja neatsakingai ir neefektyviai, kadangi jos galėtų būti nukreiptos skoloms dengti ar bendrovių naudai.

188) Ieškinio reikalavimų atsakovai nepaneigė. Taip pat nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad prokuristas ieškovui informaciją teikia.

199) Laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ taps nemokios ir teismo sprendimas šioje byloje bus beprasmis. Prokuristas, kaip fizinis asmuo, galimybės atlyginti milijoninę žalą neturės.

2010) UAB „Bankrupta“ laikinuoju administratoriumi būtina paskirti, siekiant išsaugoti UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ turtą.

21Atsakovai UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“ ir V. D. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221) Ieškovas net tikėtinai nepagrindė savo prevencinio ieškinio sąlygų, o būtent, būsimų neteisėtų veiksmų ir realaus pavojaus, kad ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ar gali būti padaryta žala.

232) Ieškovas ieškinyje nenurodė jokių konkrečių būsimų neteisėtų prokuristo veiksmų, kuriuos jis neva ketina atlikti ir dėl kurių ieškovui gali kilti žala. Taigi nagrinėjamu atveju netgi nėra pagrindinio ir būtinojo prevencinio ieškinio objekto – neteisėtų veiksmų.

243) Ieškovas nepagrindė bei nėra pagrindo konstatuoti realaus pavojaus, jog prokuristas ateityje atliks teises pažeidžiančius veiksmus ar tokie veiksmai ieškovui padarys žalos.

254) Ieškiniu bei prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas siekia ne savo neva pažeistų teisių gynimo, o neteisėtai per ieškovui galimai palankų turto administratorių perimti UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ valdymą ir tokiu būdu paveikti teisminius procesus, kuriuose pagal netiesioginį UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ ieškinį jis yra atsakovas. Ieškovas siekia tik faktiškai suvaržyti valdymo organo teises ir vietoj vieno asmens paskirti dar kitus asmenis valdyti UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“. Toks ieškovo prašymas neatitinka prevencinio ieškinio reikalavimo.

265) Laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai suvaržytų atsakovų UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ veiklą, kadangi, nesant galimybės paskirti visišką turto administravimą arba paskyrus paprastą turto administravimą (be teisės sudaryti sandorius ir atlikti valdymo organo funkcijas) ir uždraudus prokuristui atlikti bet kokius prokūrose nurodytus veiksmus bei naudotis jose nustatytomis teisėmis, abu nurodyti atsakovai iš esmės nebegalėtų priimti jokių sprendimų, būti atstovaujami teisiniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis, jų veikla būtų visiškai sustabdyta ir jie nustotų funkcionuoti.

276) Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, nes tokiu būdu net nepradėjus bylos nagrinėti iš esmės ji jau būtų išnagrinėta iš esmės, neįvertinus faktinių bylos aplinkybių. Toks procesinis sprendimas prieštarautų sąžiningumo, protingumo, teisingumo bei teisės į teisingą teismą principams.

287) Prokuristas nėra atlikęs neteisėtų veiksmų, ir jokia žala nei ieškovui, nei atsakovams UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ padaryta nebuvo. Ieškovo procesinė pozicija, kad prokuristas veikia kito šių bendrovių akcininko naudai, yra susijusi su tuo, jog prokuristas tęsia bylinėjimosi procesą ieškovo atžvilgiu dėl nesąžiningo verslo perkėlimo, taigi veikia ne išskirtinai ieškovui, o bendrovėms naudinga linkme.

298) Prokuristas sąžiningai, atsakingai ir per trumpiausią įmanomą laiką vykdo visus atsakovų UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtus sprendimus, atitinkančius protingumo kriterijų. Jis negali būti atsakingas už negalėjimą pateikti informacijos per akcininkų nustatytą neprotingai trumpą terminą ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

309) S.C. Europa Group S.R.L. akcijų vertei nustatyti buvo paskirtos net dvi ekspertizės, kuriomis nustatyta, kad UAB „Europa Group“ priklausiusio S.C. Europa Group S.R.L. akcijų paketo vertė ne tik nebuvo „milijoninė“, bet iš esmės buvo minusinė, ir S.C. Europa Group S.R.L. verslas investuotojų atžvilgiu įvertintas kaip nepelningas. Šių akcijų kainą ieškovas nepagrįstai skaičiuoja, vertindamas tik S.C. Europa Group S.R.L. turimą turtą ir neatsižvelgdamas į turimų įsipareigojimų sumą, kuri yra žymiai didesnė už turimo turto vertę. Be to, pagal S.C. Europa Group S.R.L. ir Piraeus Bank Romania S. A. 2007-09-06 sudarytą Kredito sutartį Nr. 722, S.C. Europa Group S.R.L. įsipareigojo neišmokėti akcininkams jokių dividendų, kol nebus grąžintas banko suteiktas kreditas, todėl jokie dividendų mokėjimai S.C. Europa Group S.R.L. akcininkams nėra ir dar ilgą laiką nebus leidžiami.

3110) UAB „Group Europa Investment“ reikalavimo teisės akcininkui A. B. buvo perleistos ne prokuristo, o buvusio laikinojo UAB „Group Europa Investment“ administratoriaus UAB „Ekvalda“. Be to, šie buvusio administratoriaus veiksmai teisėti ir sąžiningi.

3211) UAB „Europa Group“ su AB „Swedbank“ sudarytos Kredito sutarties Nr. 04-030725-IN laiku ir tinkamai vykdyti negalėjo ne dėl kokių nors neteisėtų prokuristo veiksmų, o būtent dėl ieškovo neteisėto UAB „Europa Group“ verslo perkėlimo, kas buvo padaryta dar iki prokuristui suteikiant įgaliojimus.

3312) V. S. SIA „Europa Group“ valdybos nariu buvo paskirtas 2016-04-26 vykusio UAB „Europa Group“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu, ir pats ieškovas tam pritarė ir šio prokuristo sprendimo neginčijo. Todėl neaišku, kodėl ieškovas, nurodydamas priešingas aplinkybes, teismą klaidina.

3413) Visos teisinės išlaidos yra patiriamos, siekiant apginti atsakovo UAB „Group Europa Investment“ interesus, įskaitant ir civilinę bylą Nr. e2-2862-565/2016. Ieškovas kvestionuoja šias išlaidas tik dėl to, jog atsakovo UAB „Group Europa Investment“ veiksmai ieškovui yra nenaudingi, nors jais ginami UAB „Group Europa Investment“ interesai.

3514) Atsakovų UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ finansinė padėtis sistemiškai pradėjo blogėti ne nuo prokuristo paskyrimo, o nuo 2012 m. prasidėjusio akcininkų ginčo bei paties ieškovo nesąžiningų veiksmų, perkeliant šių bendrovių verslą į UAB „Aderas“. Be to, 2015-04-29 vykusio UAB „Europa Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pats ieškovas balsavo prieš įmonės įstatinio kapitalo padidinimą akcininkų įnašais ir tokiu būdu užkirto kelią padengti bendrovės įsiskolinimus AB „Swedbank“ ir UAB „Cofex“ bei sustabdyti priverstinio išieškojimo veiksmus.

36Trečiasis asmuo A. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netekinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

371) Ieškovas neįrodė, kaip informacijos jam nepateikimas pagrindžia tariamą grėsmę UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“ mokumui.

382) Ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, kad prokuristas, perleisdamas S.C. Europa Group S.R.L. akcijas UAB „Cofex“ už 70 000 Eur, UAB „Europa Group“ padarė milijoninę žalą, kadangi du turto ir verslo vertintojai nustatė, jog S.C. Europa Group S.R.L. akcijų vertė minusinė. Be to, šis klausimas nagrinėjamas kitoje byloje, ir sprendimas joje dar nėra priimtas.

393) Ieškovo nurodomi tariamai prokuristo atlikti veiksmai dėl UAB „Group Europa Investment“ reikalavimo teisės perleidimo nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Ieškovas nepagrįstai dažnai tapatina teismo paskirtą laikiną UAB „Europa Group“ bei UAB „Group Europa Investment“ administratorių UAB „Ekvalda“ ir prokuristą.

404) Ieškovas nepateikė nei vieno pagrįsto įrodymo, kuris patvirtintų, jog prokuristas neva netinkamai vykdė UAB „Europa Group“ ir AB „Swedbank“ sudarytą Kredito sutartį Nr. 04-030725-IN.

415) Ieškovo teiginys, kad prokuristas neva pažeidė UAB „Europa Group“ įstatų 6.2. p., nes V. S. buvo paskirtas SIA „Europa Group“ valdybos nariu, nesant akcininkų sprendimo, paneigtas atsakovų į bylą pateiktu įrodymu.

426) UAB „Europa Group“ bei UAB „Group Europa Investment“ nemokumą sukėlė pats ieškovas, neteisėtai perkeldamas šių bendrovių verslą į UAB „Aderas“.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Atskirasis skundas atmestinas.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

46Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė nutartį, kuria atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

47Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

48Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą. Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

49Ieškovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo argumentu, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota, kadangi teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų apie prokuristo veiksmus, kurie, ieškovo nuomone, yra neteisėti. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka. Pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t. y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės, ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2323/2013). Nagrinėjamu atveju teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų apie prokuristo veiksmus, kurie, ieškovo nuomone, yra neteisėti būtent dėl to, kad šie ieškovo argumentai yra susiję su bylos nagrinėjimu iš esmės, o ne su preliminariu ieškinio pagrįstumo vertinimu. Todėl aptariamas apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

50Be to, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, teisminėje praktikoje ne kartą yra akcentuota, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas turi prima facie įvertinti ieškovo reiškiamų reikalavimų pagrįstumą. Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

51Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirasis skundas atmestinas, skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Kiti skunde nurodyti argumentai, teismo manymu, teisingam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo išsprendimui neturi. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

53Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su prevenciniu... 5. Atsakovai UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“ ir 6. Trečiasis asmuo A. B. atsiliepimu su ieškovo prašymu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 23 d. nutartimi ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas R. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 11. 1) Teismo nutartis nemotyvuota, kadangi teismas nepasisakė dėl ieškovo... 12. 2) Prokuristas ieškovui sąmoningai neteikia informacijos ir piktybiškai... 13. 3) Prokuristas perleido UAB „Europa Group“ turimą S.C. Europa Group S.R.L.... 14. 4) Prokuristas išimtinai proteguoja tik kito, A. B., UAB... 15. 5) Prokuristas, neinformuodamas ieškovo, kaip vieno iš UAB „Europa Group“... 16. 6) Prokuristas pažeidė UAB „Europa Group“ įstatų 6.2. p., nes 17. 7) Prokuristas, UAB „Group Europa Investment“ pinigines lėšas leisdamas... 18. 8) Ieškinio reikalavimų atsakovai nepaneigė. Taip pat nepateikė jokių... 19. 9) Laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, UAB „Europa Group“ ir UAB... 20. 10) UAB „Bankrupta“ laikinuoju administratoriumi būtina paskirti, siekiant... 21. Atsakovai UAB „Europa Group“, UAB „Group Europa Investment“ ir 22. 1) Ieškovas net tikėtinai nepagrindė savo prevencinio ieškinio sąlygų, o... 23. 2) Ieškovas ieškinyje nenurodė jokių konkrečių būsimų neteisėtų... 24. 3) Ieškovas nepagrindė bei nėra pagrindo konstatuoti realaus pavojaus, jog... 25. 4) Ieškiniu bei prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas siekia... 26. 5) Laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai suvaržytų atsakovų UAB... 27. 6) Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės negali būti... 28. 7) Prokuristas nėra atlikęs neteisėtų veiksmų, ir jokia žala nei... 29. 8) Prokuristas sąžiningai, atsakingai ir per trumpiausią įmanomą laiką... 30. 9) S.C. Europa Group S.R.L. akcijų vertei nustatyti buvo paskirtos net dvi... 31. 10) UAB „Group Europa Investment“ reikalavimo teisės akcininkui 32. 11) UAB „Europa Group“ su AB „Swedbank“ sudarytos Kredito sutarties Nr.... 33. 12) V. S. SIA „Europa Group“ valdybos nariu buvo... 34. 13) Visos teisinės išlaidos yra patiriamos, siekiant apginti atsakovo UAB... 35. 14) Atsakovų UAB „Europa Group“ ir UAB „Group Europa Investment“... 36. Trečiasis asmuo A. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 37. 1) Ieškovas neįrodė, kaip informacijos jam nepateikimas pagrindžia tariamą... 38. 2) Ieškovas klaidina teismą, nurodydamas, kad prokuristas, perleisdamas S.C.... 39. 3) Ieškovo nurodomi tariamai prokuristo atlikti veiksmai dėl UAB „Group... 40. 4) Ieškovas nepateikė nei vieno pagrįsto įrodymo, kuris patvirtintų, jog... 41. 5) Ieškovo teiginys, kad prokuristas neva pažeidė UAB „Europa Group“... 42. 6) UAB „Europa Group“ bei UAB „Group Europa Investment“ nemokumą... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. Atskirasis skundas atmestinas.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 46. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 47. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 48. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 49. Ieškovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo argumentu, kad... 50. Be to, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos... 51. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartį palikti...