Byla 2-38/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statolit“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties, kuria panaikintos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-6370-798/2010 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statolit“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ikoda“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Statolit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-7), prašydamas negaliojančiomis 2009-02-28 Reikalavimo teisės pagal kreditorinius įsipareigojimus perleidimo sutartis (bendra suma – 49 184,43 Lt). Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumos ribose areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas bendros 49 184,43 Lt sumos.

4Vilniaus apygardos teismas 2010-06-23 nutartimi patenkino ieškovo prašymą ir areštavo atsakovui UAB „Ikoda“ priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, turtines teises ir (ar) pinigines lėšas. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, todėl preziumuojamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas, o byloje nėra duomenų apie atsakovo turimą turtą.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ikoda“ prašė teismo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2010-06-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 8-10). Nurodė, kad turi 3 707 789 Lt vertės turto, jo įsipareigojimai sudaro tik 2 442 341 Lt. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas riboja atsakovo ūkinę veiklą, sukelia interesų konfliktą su kitais atsakovo kreditoriais ir kelia realią grėsmę dėl bankroto.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi patenkino atsakovo atskirąjį skundą ir panaikino teismo 2010-06-23 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 11-12). Teismas nurodė, kad 2010-03-31 balanso duomenimis atsakovo turtas sudaro 3 707 789 Lt, o įsipareigojimai 2 442 341 Lt, todėl, atėmus visas mokėtinas sumas, atsakovo turtas gerokai viršija ieškinio sumą, o ieškovo pareikštas turtinis reikalavimas (49 184,43 Lt) nelaikytinas dideliu jo atžvilgiu.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Statolit“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010-07-15 nutartį ir tenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (b. l. 15-17). Nurodo, kad pagal Turto arešto aktų registro duomenis, teismuose yra nagrinėjama ne viena byla, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai ir jiems užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagal kurias areštuoto turto bendra suma – 1 576 310,39 Lt (b. l. 18-25), taip pat areštuotas atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas, nenurodant arešto dydžio. Todėl teismo išvada apie atsakovo finansinę padėtį yra klaidinga, o atsakovo pateikti 2010-03-31 balanso duomenys vertintini kritiškai. Be to, pagal balanso duomenis atsakovo įsipareigojimai viršija pusę į balansą įtraukto turto vertės, ir yra pagrindo teigti, kad įmonė faktiškai nemoki. Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis, įkeitimu ir hipoteka atsakovo užtikrintų prievolių dydis yra 990 919,57 Lt. Taigi yra pagrindas atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Rašytiniu paaiškinimu atsakovas UAB „Ikoda“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010-07-15 nutartį (b. l. 36-38). Nurodo, kad teismas pagrįstai panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovo prašymas nepagrįstas jokiais įrodymais. Atsakovas turi 3 707 789 Lt vertės turto, o jo turimi įsipareigojimai sudaro tik 2 442 341 Lt, todėl ieškovo reikalavimo dydis nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo teigimu, pritaikius jo turtui laikinąsias apsaugos priemones, būtų apribota jo ūkinė veikla, tai sukeltų interesų konfliktą su kitais kreditoriais, grėsmę dėl bankroto ir lemtų ieškovo didelius nuostolius (b. l. 36-38).

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkinas.

13Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y., ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, finansine padėtimi.

14Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus apie atsakovo finansinę padėtį ir padarė nepagrįstą išvadą, kad 49 184,43 Lt ieškinio suma nelaikytina didele atsakovo atžvilgiu. 2010-03-31 UAB „Ikoda“ balanso duomenimis, atsakovo turto vertė sudaro 3 707 789 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 2 442 341 Lt, o pagal 2010-03-31 pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės nuostoliai finansiniais metais - 173 295 Lt. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovo įsipareigojimai tretiesiems asmenims yra dideli ir viršija pusę jo į balansą įrašyto turto vertės, veikla nuostolinga, be to, atsakovas nurodė, jog dėl 49 184,43 Lt arešto gali būti apsunkinta įmonės veikla ir kilti įmonės bankroto grėsmė. Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog 49 184,43 Lt ieškinio suma nelaikytina didele atsakovo atžvilgiu. Priešingai, atsakovo įsipareigojimams viršijant pusę į balansą įrašyto turto vertės, gali būti keliamas klausimas dėl atsakovo (ne)mokumo, o dėl jo veiklos nuostolingumo šie įsipareigojimai nuolat didėja. Be to, ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus apie atsakovo turto areštą kituose teismuose nagrinėjamose bylose (b. l. 18-25), taip pat apie atsakovui priklausančio turto įkeitimą prievolių įvykdymo užtikrinimui (b. l. 26-32). Šios aplinkybės patvirtina, kad yra apribotas atsakovo turimo ir į balansą įrašyto turto disponavimas, todėl nėra pagrindo teigti, jog yra gera atsakovo finansinė padėtis. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo finansines galimybes turtinę padėtį bei paminėtus argumentus, konstatuoja, jog yra didelė jam pareikšto reikalavimo suma (49 184,43 Lt), kuri sudarė pagrindą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl apygardos teismas nepagrįstai jas panaikino (CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1, 2 p.). Be to, atsakovui teigiant, jog ieškinio suma jam nėra didelė, jis, siekdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, gali pasinaudoti CPK 146 straipsnio 2 dalyje nurodyta teise ir sumokėti į teismo specialiąją sąskaitą reikalaujamą pinigų sumą, pateikti laidavimo dokumentą ar įkeisti turimą turtą. Taip būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra bei užtikrinamas teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų įgyvendinimas (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.).

15Dėl pasakyto nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo panaikinti 2010-06-23 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis, paliekant galioti 2010-06-23 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.; CPK 329 str., 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio antruoju punktu,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ikoda“ turto (49 184,43 Lt bendros sumos) areštą.

Proceso dalyviai
Ryšiai