Byla 2-2211/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo biudžetinės įstaigos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje

2Nr. 2-4756-302/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekstra statyba“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (trečiasis asmuo – Klaipėdos universitetas),

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ekstra statyba“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovo biudžetinės įstaigos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (toliau – Švietimo aprūpinimo centras) 2013 m. gegužės 22 d. sprendimą (raštas Nr. (1.11) – D2-194) „Dėl paraiškos atmetimo. Pirkimo Nr. 132072“), kuriuo atsakovas atmetė ieškovo pateiktą paraišką viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame ribotame konkurse „Mokslinių laboratorijų pastato H. M. g. 84, Klaipėda, statybos darbai“ (toliau – Konkursas); įpareigoti atsakovą pripažinti ieškovo kvalifikaciją atitinkančia Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir įtraukti ieškovo pateiktą paraišką į kvalifikacinės atrankos eilę; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas, atmesdamas jo paraišką, pateiktą viešame pirkime „Mokslinių laboratorijų pastato H. M. g. 84, Klaipėda, statybos darbai“; pirkimo numeris 132072 (toliau – Viešasis pirkimas), nesiekė Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtinto tikslo įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant lėšas, Ieškovo nuomone, atsakovas savo veiksmais diskriminavo kandidatus ir dirbtinai varžė konkurenciją, be pateisinamos priežasties eliminuodamas ieškovą, turintį reikalaujamą kvalifikaciją, iš viešojo pirkimo procedūros.

6Ieškovas, vadovaudamasis CPK 144, 4237 straipsniais, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo „Mokslinių laboratorijų pastato H. M. g. 84, Klaipėda, statybos darbai“ procedūrų sustabdymą. Nurodė, kad, tinkamai ir laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau teismo sprendimu patenkinus ieškovo ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas pasidarys nebeįmanomu, kadangi, atlikus vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūrą, nebebus įmanoma šalis grąžinti į pirminę padėtį, kad būtų pakartotinai bei teisėtai atliktos viešojo pirkimo procedūros, nes paaiškės jau pakviestų tiekėjų dalyvauti ribotame konkurse pasiūlytos kainos; be to, bus techninių kliūčių, kadangi viešasis pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis. Pažymėjo, kad pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos (pagal kurią finansuojamas projektas, kuriame organizuojamas ginčo viešas pirkimas) finansavimo sąlygų aprašą numatyta pareiškėjo atsakomybė dėl vykdomų viešųjų pirkimų atitikties VPĮ, t. y. nustačius pažeidimus, veikla ir jai įgyvendinti skirtos išlaidos bus pripažintos netinkamomis finansuoti, todėl atsirastų didelė žala ir tuo atveju, jeigu įvykdžius viešąjį pirkimą paaiškėtų, kad procedūros atliktos pažeidžiant VPĮ, ir perkančioji organizacija netektų projektui skirto finansavimo (1 – 5 b. l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė atsakovo Švietimo aprūpinimo centro vykdomas viešojo pirkimo „Mokslinių laboratorijų pastato H. M. g. 84, Klaipėda, statybos darbai“ (pirkimo Nr. 132072) procedūras iki šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas (11 – 13 b. l.).

9Nurodė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas sustabdyti atsakovo vykdomo riboto konkurso „Mokslinių laboratorijų pastato H. M. g. 84, Klaipėda, statybos darbai“ viešo pirkimo procedūras, tokiu būdu užtikrinant tiek konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, vykdomos viešųjų pirkimo procedūros skaidrumą ir racionalų lėšų panaudojimą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų įgyvendinimą, tiek užtikrinant galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Teismas konstatavo, kad ieškovas ieškiniu siekia panaikinimo atsakovo sprendimo, kuriuo buvo atmesta ieškovo paraiška, kad galėtų pretenduoti į Konkurso laimėtojus, todėl nesustabdžius pirkimo procedūros ir atsakovui atlikus vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūrą bei sudarius pirkimo sutartį su kitu konkurso dalyviu, pirkimo procedūra pasibaigs, dėl to nebebus galima įvykdyti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo, jeigu toks sprendimas būtų priimtas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas Švietimo aprūpinimo centras prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (18 – 20 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai atskleidė viešąjį interesą, nes su mokslinių laboratorijų pastato statyba yra siejama visų Jūrinio slėnio laboratorijų, kurios kuriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą programą, veikla. Sutartimi yra patvirtintas laboratorijų rangos darbų pirkimo ir statybos grafikas, kurio tinkamas laikymasis yra būtina sąlyga, siekiant įsisavinti ir gauti suplanuotas Lietuvai skirtas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšas. Tuo atveju, jeigu pirkimui skirtos lėšos nebūtų įsisavintos, mokslinių laboratorijų pastatas nebūtų pastatytas, nukentėtų visos Vyriausybės nutarimu patvirtintos programos veiklos, būtų padaryta nepamatuojama žala Lietuvos mokslui, Klaipėdos regiono infrastruktūrai, Lietuvos ekonomikai. Nagrinėjamu atveju itin aktualus konkurso operatyvumo klausimas, o byloje turi būti prioritetiškai ginamas poreikis išsaugoti ir laiku įsisavinti pirkimui skirtas Europos Sąjungos lėšas;
  2. Teismas pažeidė CPK 4237 straipsnio 1 dalį, pagal kurią, teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principais ir viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Konkurso procedūrų sustabdymas prieštarauja viešajam interesui, kadangi dėl to kyla didelė rizika dėl labai didelės žalos Lietuvos švietimo sistemai, nes šiuo metu jau išleista labai daug lėšų. Be to, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali kilti didelė žala ir pačiam ieškovui, kadangi įsiteisėjusiu teismo sprendimu ieškovo ieškinys gali būti atmestas ir kils nuostolių dėl prarastų pirkimui lėšų atlyginimo klausimas;
  3. Ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, nes atsakovas turėjo teisę ir pareigą atmesti ieškovo paraišką, kadangi šis atsisakė vykdyti ieškovo prašymą patikslinti visų jungtinės veiklos partnerių pateiktus per paskutinius penkis metus atliktų darbų sąrašus, nurodant nuo 2008 m. atliktus darbus (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p., Konkurso sąlygų 7.3.3 p.).

12Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo jį patenkinti (22 – 26 b. l.). Nurodo, kad teismas, neįvertinęs ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo bei viešojo intereso apsaugos principų, pažeidė CPK 147 straipsnį; nepasisakė dėl ieškinio reikalavimo tikėtino pagrįstumo, pažeisdamas CPK 144 straipsnio 1 dalį. Pažymi, kad ieškovo ieškinys negali būti vertinamas tikėtinai pagrįstu, kadangi jis reiškia reikalavimus ir nurodo faktines ginčo aplinkybes, kuriomis nesivadovavo ginčą sprendžiant ikiteismine tvarka, kas ieškovo ieškinį daro negalimu pagal CPK taisykles. Trečiojo asmens nuomone, teismas neatsižvelgė į tai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kils grėsmė šioje byloje prioritetiškai ginamam viešajam interesui – komplikuosis trečiojo asmens vykdomo projekto įgyvendinimas, neapibrėžtam laikui bus atidėtas Lietuvos mokslui itin svarbios programos įgyvendinimas, o blogiausiu atveju – programa liks iš viso neįgyvendinta; be to, ieškinio netenkinimo atveju atsakovui ir trečiajam asmeniui būtų padaryta milžiniška žala, kurios atlyginimas būtų itin komplikuotas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

16Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos įstatymuose, ir kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal VPĮ 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. Be to, CPK 4237 straipsnio nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose taiko šiame straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).

17Teismų praktikoje pripažįstama, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę; konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (tarp jų – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui) prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2012 ).

18Pagal teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą viešųjų pirkimų bylose, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, esminis viešojo intereso aspektas yra viešųjų pirkimų tikslo įgyvendinimas, tai yra užtikrinimas, kad valstybės ar savivaldybės lėšos būtų panaudojamos optimaliai bei racionaliai, kad nebūtų ribojama sąžiningos konkurencijos laisvė, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų; o tam taip pat turi reikšmės teismo sprendimo byloje priėmimas bei jo įvykdymas, kurio užtikrinimui gali būti stabdomos viešojo pirkimo procedūros. Be to, teismų praktikoje viešųjų pirkimų bylose, susijusiose su Europos Sąjungos skirtų lėšų panaudojimu, pažymima, kad viešasis interesas yra susijęs ne tik su būtinybe įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas lėšas, tačiau taip pat su VPĮ imperatyvu, jog tos lėšos būtų įsisavinamos teisėtai; tuo atveju, jei galutiniu teismo sprendimu būtų konstatuota, jog buvo pažeisti VPĮ reikalavimai, gali būti pareikalauta grąžinti Europos Sąjungos lėšas arba atsisakyta finansuoti projektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-773/2009; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1362/2011; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012).

19Nagrinėjamu atveju yra pagrindo teigti, kad apygardos teismas, skundžiama nutartimi taikydamas ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, nepažeidė įstatymo, tinkamai atskleidė viešojo intereso turinį ir prioritetą, teisingai konstatuodamas, jog taikytinomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinamas Viešojo pirkimo Konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis, vykdomos viešųjų pirkimo procedūros skaidrumas ir racionalus lėšų panaudojimas. Juolab kad, pagal Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 15 d. įsakymu patvirtinto 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos projektų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktą ir teismų praktiką, nustačius ginčo viešųjų pirkimų procedūros neatitikimą VPĮ imperatyvioms nuostatoms, egzistuotų grėsmė, jog būtų atsisakyta finansuoti projektą Europos Sąjungos lėšomis. Taigi nepagrįstas ir atskirojo skundo motyvas, jog byloje turi būti prioritetiškai ginamas poreikis išsaugoti ir įsisavinti pirkimui skirtas Europos Sąjungos lėšas.

20Neturi pagrindo ir apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė viešųjų pirkimų ekonomiškumo, efektyvumo principų. Juo labiau kad, bylos duomenimis, projekto įgyvendinimo terminas – 2015 m. gegužės mėnuo; be to, atsakovo teigimu, projektą įgyvendinančių institucijų bendru sprendimu numatyta ginčo viešųjų pirkimų rangos sutartį pastato statybai pasirašyti iki 2013 m. gruodžio 1 d., o, turint omenyje trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 4 d.), nėra pagrindo preziumuoti, jog projekto įgyvendinimui skirtos lėšos nebus įsisavintos ar jau išleistos lėšos bus prarastos.

21Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisingai ir pagrįstai konstatavęs, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas pasidarys neįmanomas.

22Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta iš esmės civilinė byla Nr. 2-4756-302/2013 (pagal ieškovo UAB „Ekstra statyba” ieškinį atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui dėl perkančios organizacijos ginčo sprendimų panaikinimo), kurioje 2013 m. rugsėjo 16 d. teismo sprendimu patenkintas ieškovo ieškinys. Nors minėtas teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau tokio teismo sprendimo priėmimas patvirtina palankaus ieškovui teismo sprendimo šioje byloje priėmimo galimybę ir paneigia atsakovo skundo argumentą, kad tikėtina, jog ieškovas nepagrindė ieškinio.

23Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. Nr. 2-4756-302/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekstra... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ekstra statyba“ pateikė Vilniaus apygardos teismui... 5. Nurodė, kad atsakovas, atmesdamas jo paraišką, pateiktą viešame pirkime... 6. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 144, 4237 straipsniais, ieškinio reikalavimų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 26 d. nutartimi patenkino ieškovo... 9. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas sustabdyti atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas Švietimo aprūpinimo centras prašo panaikinti... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo jį patenkinti (22... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 16. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 17. Teismų praktikoje pripažįstama, kad viešasis interesas apima pagrindinius... 18. Pagal teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 19. Nagrinėjamu atveju yra pagrindo teigti, kad apygardos teismas, skundžiama... 20. Neturi pagrindo ir apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos... 22. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus... 23. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartį....