Byla 1A-609/2014
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendžio, kuriuo G. M. nuteista:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Elenos Vainienės, teisėjų: Lino Šiukštos, Lino Žukausko, sekretoriaujant Martynai Paušaitei, dalyvaujant prokurorui Aleksandrui Kazakovui, gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui, nuteistajai G. M., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios G. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendžio, kuriuo G. M. nuteista:

2- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 3 mėnesiams;

3- pagal BK 199 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės atėmimu 5 mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, ir G. M. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 5 mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

5Iš G. M. priteista 94 litai į valstybės pajamas.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir nuteistosios G. M. apeliacinį skundą,

Nustatė

7G. M. nuteista už tai, kad nepateikdama muitinės kontrolei ir neturėdama leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno psichotropines medžiagas, o būtent: 2013 m. rugsėjo 3 d. 12.36 val. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą, esantį Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., vykdama iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką, nepateikdama muitinės kontrolei ir neturėdama teisės importuoti psichotropines medžiagas, kadangi pagal 1998 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatas, į II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas importuoti į Lietuvos Respubliką gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tik tam pasirengę juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys šiai veiklai licenciją, bei 20 straipsnio nuostatas, kuriose numatyta, kad keleiviai, vykstantys per Lietuvos valstybės sieną, sveikatos priežiūros tikslams asmeniniam vartojimui kartu su jiems paskirtų vaistų receptų kopijomis gali turėti į III sąrašą įtrauktų medžiagų - ne daugiau kaip 30 dienų gydymo kursui, gabeno kojinėse ant pėdų viršutinės dalies 50 (penkiasdešimt) tablečių vaistų „Fenazepam“, kurių sudėtyje yra 0,050 g psichotropinės medžiagos – fenazepamo, ir rankinėje susuktą į juodą polietileninį maišelį vieną gamyklinį buteliuką (25 ml) vaistų „Valoserdin“, kurio sudėtyje yra 0,05 g psichotropinės medžiagos – fenobarbitalio.

8Be to, G. M. nuteista už tai, kad neteisėtai gabeno psichotropines medžiagas be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, o būtent: 2013 m. rugsėjo 3 d. apie 12.36 val., vykdama iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, t. y. per Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio postą, esantį Donelaičio g. 2a, Panemunėje, Pagėgių sav., neteisėtai gabeno kojinėse ant pėdų viršutinės dalies 50 (penkiasdešimt) tablečių vaistų „Fenazepam“ kurių sudėtyje yra 0,050 g psichotropinės medžiagos – fenazepamo, ir rankinėje susuktą į juodą polietileninį maišelį vieną gamyklinį buteliuką (25 ml) vaistų „Valoserdin“, kurio sudėtyje yra 0,05 g psichotropinės medžiagos – fenobarbitalio.

9Nuteistoji G. M. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendį, paskirti jai pagal BK 259 straipsnio 2 dalį ir BK 199 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, bausmes nesusijusias su realiu laisvės atėmimu.

10Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu dėl jai paskirtos bausmės rūšies ir teigia, kad jai parinkta ir paskirta 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmė prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

11Ji prisipažino nusikaltusi ir nurodė jai inkriminuotų nusikaltimų padarymo aplinkybes. Pagal jos duotus parodymus buvo išaiškinti nusikaltimai. Ji nuoširdžiai gailisi padariusi nusikalstamas veikas. Pirmosios instancijos teismas jos prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi pripažino jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Apeliantė nurodo, kad ji turi sveikatos problemų, jai nustatytas 50 proc. darbingumo lygis. Ji nuo 2007 m. intensyviai gydosi ( - ) centre, jai nuolat skiriami ( - ) vaistai, tai patvirtina prie skundo pridedami medicinos dokumentų išrašai. Ji vaistus vežėsi savo reikmėms ir dėl savo ( - ) būklės nesuvokė, kad už vaistų įvežimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Ji nebuvo įsitikinusi, kad galima įvežti vaisus, todėl juos slėpė, tačiau nemanė, kad už tokius jos veiksmus yra numatyta griežta atsakomybė. Ji yra neįgali, turi rimtų ( - ) problemų, kurias bando gydyti. Jos gaunamos pajamos yra nedidelės, tai patvirtina prie skundo pridedama pažyma, todėl ji, būdama Rusijos Federacijoje ir turėdama galimybę įsigyti reikalingų gydymui vaistų pigiau, juos įsigijo. Ji įgytų vaistų niekam parduoti, platinti neketino, juos vežėsi savo reikmėms. Ji yra labai jautri bei ( - ), todėl laisvės atėmimo bausmė ir izoliavimas nuo visuomenės, turės įtakos jos ligos progresavimui, be to, pakenks ir jos neįgaliai mamai, kuriai reikalinga speciali nuolatinė slauga ir globa, tai patvirtina prie skundo pateikta pažyma. Jos mamai oficiali rūpyba neskirta, todėl ji pati viena rūpinasi savo neįgalia mama, ją slaugo ir prižiūri. Mamos sveikatos būklė po nuosprendžio priėmimo labai pablogėjo, nes ji labai pergyvena dėl apeliantei gręsiančio laisvės atėmimo, tai patvirtina prie skundo pridedamas mamos prašymas.

13Apeliantė nurodo, kad ji praeityje neteista, padarė teisingas išvadas dėl savo neteisėtų veiksmų ir teigia, jog jokių nusikalstamų veikų ateityje nedarys. Apeliantė mano, kad atsižvelgiant į jos asmenybę, sveikatos būklę, šeimos socialinius poreikius (reikalingumą prižiūrėti sergančią mamą), jai galėtų būti paskirta bausmės rūšis nesusijusi su laisvės atėmimu (viešieji darbai, laisvės apribojimas).

14Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantė nuteistoji G. M. ir jos gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė nuteistosios apeliacinį skundą atmesti.

15Nuteistosios G. M. apeliacinis skundas tenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimų, įvertino įrodymus bei remdamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. G.M. kaltė padarius BK 259 straipsnio1 dalyje ir BK 199 straipsnio 2 dalyje numatytas nusikalstamas veikas įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais, kuriuos teismas įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų. Šioje byloje esminių BPK pažeidimų nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma nuteistosios apeliaciniame skunde (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

17Apeliantė nuteistoji G. M. nuteisimo už šias nusikalstamas veikas neginčija, tačiau prašo nuosprendį pakeisti, sušvelninti paskirtąją laisvės atėmimo bausmę paskiriant bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

18Šis prašymas tenkintinas. Nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

19Pirmos instancijos teismas G. M. pripažinęs kalta pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalį, paskyrė bausmę – laisvės atėmimą trims mėnesiams, pagal BK 199 straipsnio 2 dalį paskyrė bausmę, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės atėmimą penkiems mėnesiams, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalimis, bausmes subendrino apėmimo būdu ir galutinę bausmę paskyrė – laisvės atėmimą penkiems mėnesiams.

20Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tos rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje (BL 54 straipsnio 1 dalis). Tai bendroji taisyklė, nustatanti, kokia bausmės rūšis ir kokio dydžio gali būti skiriama kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką, tačiau įstatyme yra numatytos ir išimtys iš šios bendros taisyklės, jos atsispindi BK 62 straipsnyje ir BK 54 straipsnio 3 dalyje. BK 62 straipsnio 1, 2, 4 dalyse numatytos išimtys iš bendros taisyklės ir nurodyta sąlygų visuma, kuriai esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Jei asmuo yra padaręs kelias nusikalstamas veikas, už kiekvieną iš šių veikų gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos tik tada, jei nėra nustatytų BK 62 straipsnyje numatytų pagrindų ir jei teismas nustato, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui.Taigi, šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje esančių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Šiuo požiūriu BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas gali būti vadinamas išimtiniu. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-152/2009, 2K-3/2010 ir kt.).

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas, skirdamas G. M. švelnesnes, negu įstatymo numatyta, bausmes, netinkamai taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Visų pirma, teismas neanalizavo visų bylos aplinkybių ir galimybės taikyti BK 62 straipsnio nuostatas; antra, teismas nuosprendyje nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, leidžiančių taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Nuosprendyje teismas pripažino, jog byloje nėra G. M. atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir jos kaltės pripažinimą bei nuoširdų gailėjimąsi padarius nusikalstamas veikas pripažino jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Darydamas išvadas dėl švelnesnės nei nustatyta baudžiamojo įstatymo sankcijoje bausmės skyrimą, teismas įvertino tai, kad G. M. yra neįgali, jai nustatytas 50% darbingumo lygis, ir kad ji slaugo ir prižiūri neįgalią savo motiną. Šias aplinkybes teismas nepagrįstai įvertino išimtinėmis, kurios suteikia pagrindą taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai pripažino nuteistosios G. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Iš bylos medžiagos matyti, kad G.M. turi neįgalią motiną, kuriai nustatyta speciali nuolatinė priežiūra ir didelių specialiųjų poreikių lygis (t.2, b.l.42-43) ir G. M. yra vienintelis asmuo galintis ją prižiūrėti. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, yra pagrindas pripažinti, kad G. M. išlaiko sergančią, neįgalią savo motiną, t.y. sudaro jos poreikiams ir gyvenimui reikalingas sąlygas, slaugo ir nuolat ją prižiūri (BK 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Todėl pirmos instancijos teismas, nuteistajai G. M. skirdamas bausmę, švelnesnę nei įstatymo sankcijoje numatyta, turėjo pagrindo svarstyti BK 62 straipsnio nuostatų taikymą.

23Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagal įstatymą švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 straipsnio 1, 2 ar 4 dalyse numatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga. Pagal baudžiamąjį įstatymą taikyti BK 62 straipsnį teismas gali ne tik konstatavęs visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumą, bet ir atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes. Imperatyvas atsižvelgti į visas bylos aplinkybes įtvirtintas BK 62 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Vadinasi, teismas ir taikydamas BK 62 straipsnį privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais. Todėl teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali neskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės, nors būtinos sąlygos yra, tačiau tokį sprendimą teismas privalo motyvuoti (kasacinės nutartys Nr. 2K-464/2006, 2K-444/2007, 2K-625/2007, 2K-323/2008, 2K-435/2008).

24Aptariamoje byloje, kaip minėta, teismas BK 62 straipsnio nuostatų taikymo nesvarstė ir nepagrįstai, įvertindamas iš esmės tas pačias aplinkybes (nuteistosios sveikatos būklę, neįgalios motinos išlaikymą ir nuolatinę priežiūrą, nesant kitų asmenų jai prižiūrėti) pripažino jas išimtinėmis ir netinkamai taikė BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, t.y. netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą.

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į visas bylos aplinkybes, daro išvadą, kad nuteistajai G. M. yra pagrindas taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 3 dalies 3 punkto nuostatas ir už jos padarytas nusikalstamas veikas skirti švelnesnę bausmės rūšį , negu numatyta straipsnių sankcijose. Dėl to, nuteistosios apeliacinis skundas tenkintinas ir Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis keistinas.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendį pakeisti:

28G. M., pripažintai kalta pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, taikant BK 62 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 3 dalies 3 punktą, paskirti bausmę – laisvės apribojimą šešiems mėnesiams; pagal BK 199 straipsnio 2 dalį, taikant BK 62 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 3 dalies 3 punktą, paskirti bausmę – laisvės apribojimą vieneriems metams.

29Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi ir 5 dalies 1 punktu, paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės apribojimą vieneriems metams.

30Nuteistajai G. M. paskirti įpareigojimą nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, ( - ).

31Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259... 3. - pagal BK 199 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį,... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės... 5. Iš G. M. priteista 94 litai į valstybės pajamas.... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir nuteistosios G. M. apeliacinį... 7. G. M. nuteista už tai, kad nepateikdama muitinės kontrolei ir neturėdama... 8. Be to, G. M. nuteista už tai, kad neteisėtai gabeno psichotropines medžiagas... 9. Nuteistoji G. M. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Klaipėdos apygardos... 10. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu dėl jai... 11. Ji prisipažino nusikaltusi ir nurodė jai inkriminuotų nusikaltimų padarymo... 12. Apeliantė nurodo, kad ji turi sveikatos problemų, jai nustatytas 50 proc.... 13. Apeliantė nurodo, kad ji praeityje neteista, padarė teisingas išvadas dėl... 14. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantė nuteistoji G. M. ir jos... 15. Nuteistosios G. M. apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 17. Apeliantė nuteistoji G. M. nuteisimo už šias nusikalstamas veikas... 18. Šis prašymas tenkintinas. Nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo... 19. Pirmos instancijos teismas G. M. pripažinęs kalta pagal BK 259 straipsnio 1... 20. Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas, skirdamas G. M.... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai... 23. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagal... 24. Aptariamoje byloje, kaip minėta, teismas BK 62 straipsnio nuostatų taikymo... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į visas bylos aplinkybes, daro išvadą,... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nuosprendį pakeisti:... 28. G. M., pripažintai kalta pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, taikant BK 62... 29. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi ir 5 dalies 1 punktu, paskirtąsias... 30. Nuteistajai G. M. paskirti įpareigojimą nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose,... 31. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....