Byla e2-1790-302/2016
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-825-372/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medex Baltic“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Medex Baltic“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: 1) panaikinti VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų komisijos atvirame konkurse „Intraokuliniai lęšiukai“ (pirkimo Nr. 172100) 2016 m. birželio 13 d. priimtą sprendimą Nr. VPS-614, kuriuo buvo atmestas UAB „Medex Baltic“ pateiktas pasiūlymas atviro konkurso antrai pirkimo daliai; 2) panaikinti VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 13 d. Nr. VPS-614 ir 2016 m. liepos 4 d. Nr. VPS-732 sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo antrai pirkimo daliai ir laimėtojų pripažinimo; 3) tenkinti UAB „Medex Baltic“ pateiktas pretenzijas, panaikinti VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 23 d. Nr. VPS-693 ir 2016 m. liepos 13 d. Nr. VPS-771 sprendimus dėl ieškovo pretenzijų atmetimo, pripažinti ieškovės pasiūlymą konkurso antroje dalyje tinkamu bei įpareigoti VŠĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę sudaryti naują pasiūlymų eilę; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Taip pat ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo konkurso „Intraokuliniai lęšiukai“ procedūras antrai pirkimo daliai ir įpareigoti VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – stabdyti šios sutarties vykdymą. Nurodė, jog, nesustabdžius atsakovo paskelbto viešojo pirkimo procedūrų, šioje byloje ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas, nes šalių sugrąžinimas į prieš tai buvusią padėtį taptų neįmanomas bei galėtų turėti tiesioginės įtakos kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių ginčijamame pirkime, interesų pažeidimui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2016 m. liepos 27 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė viešojo pirkimo konkurso „Intraokuliniai lęšiukai“, pirkimo Nr. 172100, procedūras antrai pirkimo daliai ir įpareigojo VŠĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – stabdyti šios sutarties vykdymą.

7Nenustatęs, kad ginčo Pirkimo objektą (intraokulinius lęšiukus) būtina įsigyti skubiai, bei įvertinęs ieškinio prima facie pagrįstumą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, o tai sąlygotų pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė nesutinka su pirmos instancijos teismo nutartimi, atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutartį ir jos pagrindu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

111. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės nagrinėjamu atveju viršytų jų naudą. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apribojimas atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kurios pagrindu būtų perkami indraokuliniai lęšiukai, gali sukelti neigiamų padarinių ne tik atsakovei, bet ir tretiesiems asmenims (pacientams), kadangi šiuo metu atsakovė neturi kitų tiekėjų, galinčių tiekti analogiškus medikamentus.

122. Užtikrindamas ieškovės interesus, pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į viešąjį interesą, kuris apima ne tik visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, bet ir visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda. Nagrinėjamu atveju būtina užtikrinti nuolatinį ir nepertraukiamą medikamentų tiekimą pacientams. Atsakovė kiekvienais metais atlieka apie vieną tūkstantį katarktos operacijų, kurių metu naudoja indraokulinius lęšiukus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju reiškia, jog tretiesiems asmenims nebus užtikrintas tinkamas gydymas. Alternatyva atlikti kataraktos operaciją su lęšiukais, pagamintais iš kitos medžiagos, tinkama ne visiems pacientams, o alternatyva pacientus nukreipti į kitą gydymo įstaigą taip pat palieka nemažą riziką, jog pacientas, kuriam delsiama atlikti kataraktos operaciją, dėl to turės neigiamų padarinių.

13Ieškovė UAB „Medex Baltic“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

14Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

151. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas pagrįstai prioritetą suteikė viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo ir lėšų panaudojimo racionalumui užtikrinti. Atsakovė siekia įsigyti intraokulinius lęšiukus už kelis kartus didesnę kainą nei siūlo ieškovė, todėl laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas galimai lemtų neracionalų valstybės lėšų panaudojimą ir prieštarautų viešųjų pirkimų principams. Atsižvelgiant į trumpus viešųjų bylų nagrinėjimo terminus, sutarties sudarymo datos nukėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių atsakovei.

162. Pirkimo procedūros buvo sustabdytos tik antroje pirkimo dalyje, t.y. buvo sustabdytas hifrofobinių lęšiukų įsigijimo procedūros, todėl atsakovė nepagrįstai nurodo, kad ji apskritai negalės įsigyti intraokulinių lęšiukų. Atsakovė galės įsigyti intraokulinius lęšiukus pagal pirmąją pirkimo dalį ir taip galės užtikrinti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai. Atsakovės teiginiai, kad hidrofilinių lęšiukų negalima naudoti vyresnio amžiaus žmonėms dėl jų neva keliamo šalutinio poveikio, yra niekuo nepagrįsti. Pasaulinėje rinkoje hidrofiliniai ir hifrofobiniai lęšiai dalijasi apytiksliai po 50 procentų rinkos.

173. Neigiamo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės nebus itin didelės ir jų bus galima išvengti situaciją sprendžiant alternatyviais būdais, pavyzdžiui: 1) kataraktos operacijų atlikimas su lęšiukais, įsigytais pirmoje pirkimo dalyje; 2) VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato galimybę įsigyti lęšiukų, kurie būtini laikotarpiui, kol bus sudaryta pirkimo sutartis; 3) esant skubiam atvejui, pacientai gali kreiptis į kitas Lietuvos gydymo įstaigas; 4) pacientai gali patys įsigyti norimą lęšiuką be Valstybinės ligonių kasos kompensacijos; 5) pacientai gali palaukti, kol bus išspręstas ginčas ir sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

184. Atsakovė turėjo galimybę įsigyti papildomus kiekius hifrofobinių intraokulinių lęšiukų pagal ankstesnę 2015 m. liepos 7 d. sutartį, kuri buvo sudaryta su IĮ „Septeka“ ir galiojo iki 2016 m. liepos 7 d. Pirmąją pretenziją atsakovė gavo 2016 m. birželio 13 d., todėl turėjo numatyti, jog pirkimo procedūros antroje dalyje užsitęs.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

22Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovė VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė 2016 m. kovo 4 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė atvirą viešą konkursą „Intraokuliniai lęšiukai“, pirkimo Nr. 172100. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 10 punkto nuostatomis, Pirkimo objektas skaidomas į atskiras 2 pirkimo dalis: užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis implantavimui, medžiaga - hidrofilinis akrilatas, užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai su kasetėmis implantavimui, medžiaga - hifrofobinis akrilatas (Pirkimo sąlygų 2 priedas, Techninės specifikacijos 1 ir 2 dalis). 2016 m. balandžio 15 d. ieškovė UAB „Medex Baltic“ pateikė pasiūlymą 2 (antrai) pirkimo daliai. 2016 m. birželio 13 d. perkančioji organizacija priėmė sprendimą Nr. VPS-614, kuriuo atmetė ieškovės pasiūlymą 2 (antrai) pirkimo daliai kaip neatitinkantį techninių konkurso specifikacijų, kadangi pasiūlytų užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšiukų su kasetėmis implantavimui medžiaga – mišri, ir sudarė pasiūlymų eilę. Ieškovė 2016 m. birželio 17 d. pateikė pretenziją Nr. 160617rs11 dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo panaikinimo ir 2016 m. birželio 23 d. gavo atsakymą Nr. VPS-693, kuriuo perkančioji organizacija atmetė pretenziją 2 (antrai) pirkimo daliai kaip nepagrįstą ir paliko galioti priimtus sprendimus. 2016 m. birželio 30 d. ieškovė pateikė pakartotinę pretenziją Nr. 160630rsl1, kuria prašė panaikinti 2016 m. birželio 13 d. priimtą sprendimą atmesti UAB „Medex Baltic“ pasiūlymą, panaikinti sprendimą atmesti UAB „Medex Baltic“ 2016 m. birželio 17 d. pretenziją, panaikinti sprendimus nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoją, ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Perkančiajai organizacijai ieškovės reikalavimus ir pretenziją atmetus, ieškovė kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų komisijos atvirame konkurse „Intraokuliniai lęšiukai“ (pirkimo Nr. 172100) 2016 m. birželio 13 d. priimtą sprendimą Nr. VPS-614, kuriuo buvo atmestas UAB „Medex Baltic“ pateiktas pasiūlymas atviro konkurso antrai pirkimo daliai; 2) panaikinti VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 13 d. Nr. VPS-614 ir 2016 m. liepos 4 d. Nr. VPS-732 sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo antrai pirkimo daliai ir laimėtojų pripažinimo; 3) tenkinti UAB „Medex Baltic“ pateiktas pretenzijas, panaikinti VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2016 m. birželio 23 d. Nr. VPS-693 ir 2016 m. liepos 13 d. Nr. VPS-771 sprendimus dėl ieškovo pretenzijų atmetimo, pripažinti ieškovo pasiūlymą konkurso antroje dalyje tinkamu bei įpareigoti VŠĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę sudaryti naują pasiūlymų eilę. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo konkurso „Intraokuliniai lęšiukai“ procedūras antrai pirkimo daliai ir įpareigoti VŠĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – stabdyti šios sutarties vykdymą. Įvertinęs ieškinio prima facie pagrįstumą bei tai, kad galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, Šiaulių apygardos teismas 2016 m. liepos 27 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė viešojo pirkimo konkurso „Intraokuliniai lęšiukai“, pirkimo Nr. 172100, procedūras antrai pirkimo daliai ir įpareigojo VŠĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – stabdyti šios sutarties vykdymą. Atsakovė su tokia pirmos instancijos teismo nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti.

24Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio (pareiškimo) reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Atsakovei neginčijant šios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo aspektu nepasisako.

25Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, atsakovė atskirąjį skundą iš esmės grindžia tik tuo, kad, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į viešąjį interesą, kuris apima ne tik visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, bet ir visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda. Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės nagrinėjamu atveju viršytų jų naudą, kadangi, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas medikamentų tiekimas pacientams.

26Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014). Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija neturi pagrindo nesutikti.

27Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju pažeistų viešąjį interesą, kadangi nebus užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas medikamentų tiekimas pacientams. Nors apeliacinės instancijos teismas ir sutinka su tuo, kad atsakovė yra specialios paskirties viešoji įstaiga, o ginčo pirkimo objektas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, tačiau minėtus apeliantės argumentus vertina kaip deklaratyvius ir nepagrįstus, kadangi vien tai, jog atsakovės veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, savaime nereiškia, jog atsakovės interesas yra svarbesnis ir kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas automatiškai pažeidžia viešąjį interesą. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, galimai neatitinkančius imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016).

28Pastebėtina, kad skundžiama nutartimi pirmos instancijos teismas sustabdė tik antros pirkimo dalies procedūras, o pirmoji viešojo konkurso dalis nėra šio ginčo objektas, todėl darytina išvada, kad apeliantė nepagrįstai atskirajame skunde tvirtina, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ji negalės apskritai įsigyti intraokulinių lęšiukų. Atsakovė turės galimybę įsigyti intraokulinius lęšiukus pagal pirmąją pirkimo dalį ir tokiu būdu galės užtikrinti pacientų interesus. Atsakovės teiginiai, kad hidrofilinių lęšiukų negalima naudoti visiems pacientams, yra niekuo nepagrįsti. Be to, nors atsakovė ir tvirtina, jog šiuo metu ji neturi kitų tiekėjų, galinčių tiekti analogiškus medikamentus, tačiau nepateikia jokių šį teiginį patvirtinančių įrodymų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė jau nebeturi hifrofobinių intraokulinių lęšiukų atsargų. Ieškovė pirmąją pretenziją perkančiajai organizacijai pateikė 2016 m. birželio 13 d., kai dar gal galiojo ankstesnė sutartis, todėl darytina išvada, kad atsakovė turėjo visas galimybes papildyti hifrofobinių intraokulinių lęšiukų atsargas.

29Įvertinus tai, kad byla jau yra iš esmės išnagrinėta ir sprendimas šioje byloje bus paskelbtas 2016 m. rugsėjo 26 d., bei atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4239 str.) ir į tai, kad ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje ir turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, darytina išvada, jog sutarties dėl hifrofobinių intraokulinių lęšiukų sudarymo atidėjimas porai mėnesių neturės realios žalos viešajam interesui, tačiau užtikrins, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

30Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).

31Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Medex Baltic“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: 1)... 4. Taip pat ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. liepos 27 d. nutartimi tenkino ieškovės... 7. Nenustatęs, kad ginčo Pirkimo objektą (intraokulinius lęšiukus) būtina... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė nesutinka su pirmos... 10. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 11. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės nagrinėjamu... 12. 2. Užtikrindamas ieškovės interesus, pirmos instancijos teismas visiškai... 13. Ieškovė UAB „Medex Baltic“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 14. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 15. 1. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas pagrįstai prioritetą... 16. 2. Pirkimo procedūros buvo sustabdytos tik antroje pirkimo dalyje, t.y. buvo... 17. 3. Neigiamo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės nebus itin... 18. 4. Atsakovė turėjo galimybę įsigyti papildomus kiekius hifrofobinių... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo... 22. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovė VŠĮ... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog... 25. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, atsakovė atskirąjį skundą iš... 26. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 27. Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu... 28. Pastebėtina, kad skundžiama nutartimi pirmos instancijos teismas sustabdė... 29. Įvertinus tai, kad byla jau yra iš esmės išnagrinėta ir sprendimas šioje... 30. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė... 31. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 33. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą....