Byla e2S-2912-275/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, išieškotojas UAB „Creditum“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojo UAB „Creditum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal skolininko UAB „Techstatus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, išieškotojas UAB „Creditum“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Skolininkas UAB „Techstatus“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Irmanto Gaidelio vykdomą išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 2-1923-258/2017 iki kol bus išspręstas klausimas dėl antstolio ginčijamo 2018-09-07 patvarkymo Nr. S-18-8-16470 teisėtumo. Nurodė, kad ginčijamu patvarkymu antstolis nustatė skolininko turto vertę, su kuria nesutinka, kadangi įvertinta buvo abstrakčiai ir selektyviai. Be to, antstolis pažeidė CPK 675 str. dėl skolininko turto arešto, areštavo turto daugiau nei reikia. Skundžiamame patvarkyme nurodyta areštuoto turto vertė yra didesnė nei yra reikalinga išieškotinai sumai padengti. Taip pat nurodo, kad jis nesutinka su antstolio nustatyta Renault C, valstyb. Nr. ( - ) turto verte, kadangi eksperto pateikti duomenys vertei nustatyti neatitinka realiosios turto rinkos vertės. Nagrinėjamu atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtinumą suponuoja tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Nurodytos aplinkybės ir juridiniai faktai patvirtina, kad turtas bus realizuotas už mažesnę kainą nei yra reali rinkos vertė. Dėl to skolininkas patirs nuostolius. Turto pardavimas už žemą kainą sudarys prielaidas neteisėtoms varžytinėms. Todėl akivaizdu, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir sustabdė vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 išieškojimą iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundo dėl antstolio veiksmų.

83.

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju skolininkas nesutinka su antstolio 2018-09-07 priimtu patvarkymu, kuriuo antstolis nustatė skolininko turto, iš kurio bus vykdomas išieškojimas, verte ir jį ginčija. Dėl to sprendė, kad pagrindas užtikrinti teismo sprendimo, kuris galimai bus palankus pareiškėjui, įvykdymą, šiuo konkrečiu atveju, egzistuoja.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

114.

12Apeliantas (išieškotojas) UAB „Creditum“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti arba pakeisti ir ją išdėstyti taip: sustabdyti antstolio Irmanto Gaidelio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0008/18/01137 dėl išieškojimo iš skolininkui UAB „Techstatus“ priklausančio turto- transporto priemonės Renault C320, valstyb. Nr. ( - ), iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl skolininko UAB „Techstatus“ skundo dėl antstolio veiksmų, dėl likusio turto išieškojimo vykdymo veiksmus tęsti.

135.

14Nurodė, jog teismas skundžiamą nutartį priėmė, nepranešęs išieškotojui, todėl jis negalėjo pateikti savo pozicijos. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas neįvertino būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – skundo preliminaraus pagrįstumo. Nurodo, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio (skundo) reikalavimą teikiantis asmuo laikomas jį tikėtinai pagrindusiu, jei savo reikalavimams įrodyti pateikia ieškinį grindžiančius dokumentus. Vien pareiškėjo nesutikimas su antstolio nustatyta turto verte, kartu su skundu nepateikiant jokių kitokią areštuoto turto vertę patvirtinančių ar bent jau pagrįstas abejones antstolio nustatyta turto kaina galinčių sukelti įrodymų, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjas iš esmės nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių skunde išdėstytas aplinkybes. Pareiškėjo pateikti tariamai panašių parduodamų transporto priemonių pavyzdžiai neįrodo ir nepagrindžia skolininko keliamų abejonių dėl konkrečios transporto priemonės Renault C, vin ( - ) tariamai eksperto netinkamai nustatytos rinkos vertės, nes: 1) skolininkas pateikė kito gamintojo, ne Renault, o MAN transporto priemonių 2 pavyzdžius, kurių lyginti negalima, kadangi transporto priemonės skirtingų gamintojų, dėl ko jų rinkos kaina negali būti ir nėra vienoda; 2) pateiktų pavyzdinių transporto priemonių pagaminimo metai skiriasi – 2016 m., o areštuotos transporto priemonės 2014 m.; 3) pareiškėjo nurodytos transporto priemonės yra parduodamos ne Lietuvoje, o užsienyje, todėl jų nurodyta pirminė pardavimo kaina, negali būti vertinama kaip įrodymas, paneigiantis ekspertų nustatytą rinkos kainą Lietuvoje.

156.

16Pažymi, jog nagrinėjamu atveju, skolininkas kreipėsi į antstolį su skundu, iš esmės nesutikdamas ir ginčydamas tik vienos transporto priemonės ekspertų nustatytą vertę, dėl kitos transporto priemonės rinkos vertės- ginčo nėra. Taigi skundo dalykas šioje byloje yra išimtinai tik vienos transporto priemonės vertės nustatymo klausimas, tad akivaizdu, kad net jeigu skundas ir galėtų būti patenkintas tai tik dalyje dėl vieno konkretaus turto įvertinimo, o ne dėl viso išvaržomo turto, todėl netikslinga sustabdyti visus priverstinio išieškojimo veiksmus ir formaliai stabdyti išieškojimą net ir iš to turto, kurio vertės skolininkas neginčija, nes tai yra akivaizdžiai nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu, kadangi vykdymo procese išieškojimas vykdomas dėl ženklios sumos, turtas, iš kurio vykdomas priverstinis išieškojimas yra labai specifinis, kurio vertė kiekvieną dieną mažėja. Dėl to, neabejotina, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos, nes suteikia skolininkui perdėtą pranašumą prieš išieškotoją.

177.

18Skolininkas UAB „Techstatus“ pateikęs atsiliepimą į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas gavęs antstolio Irmanto Gaidelio prašymą 2018 m. spalio 5 d. nutartimi pakeitė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. patenkino tapatų išieškotojo reikalavimą. Todėl, toks išieškotojo tapatus reikalavimas yra vertinamas, kaip ydingas, sudarantis kliūtis bei trukdantis proceso eigai. Nurodo, kad tai, jog teismas nepranešė išieškotojui apie skolininko gautą prašymą, neturi teisinio pagrindo nutarties panaikinimui, kadangi ar pranešti šaliai apie gautą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra išimtinai teismo teisė. Be to, nagrinėjamu atveju pirmenybė yra teikiama apsaugoti skolininko interesus, kadangi yra matoma reali grėsmė, jos areštuotas turtas gali būti realizuojamas neatitinkamomis rinkos kainomis, o dėl to skolininkas patirtų neproporcingų finansinių sunkumų.

198.

20Skolininko manymu, nagrinėjamu atveju dominuoja viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonėms taikyti sąlygų- reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas, kadangi yra nurodytos visos aplinkybės, teisiniai motyvai ir pateikti reikalavimą pagrindžiantis įrodymai, kurių visuma rodo, jog skolininko skundas prima facie yra pagrįstas ir galėtų būti tenkintas. Dėl to, yra visiškai nepagrįsti išieškotojo teiginiai, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas neįvertino būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos- skundo preliminaraus pagrįstumo.

219.

22Skolininkas nesutinka su išieškotojo teiginiais, jos jis iš esmės nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių areštuoto turto vertę. Skolininkas teikdamas teismui skundą dėl antstolio veiksmų pateikė transporto priemonės pavyzdžius, kurie būtent yra vertinami kaip rašytiniai įrodymai.

2310.

24Išieškotojas nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas priimdamas nutartį nesivadovavo ekonomiškumo principu, tačiau teismas įvertinęs areštuoto turto mastą ir piniginį išieškojimą teisingai įvertino, kad būtina pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2511.

26Antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti ir panaikinti galioti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde dėstomais argumentais. Pažymi, jog skolininkas siekia ne apginti neva pažeistas savo teises, o bet kokia kaina stabdyti išieškojimo procesą, ko pasekoje iškreipiama bylos šalių interesų pusiausvyra.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas atmestinas.

2912.

30Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą iš areštuoto skolininkui priklausančio turto.

3113.

32CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimui neįvykdyti. Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014).

3314.

34CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

3515.

36Skolininkas UAB „Techstatus“ prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, šį savo prašymą iš esmės grindė tuo, jog nesustabdžius išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje, turtas bus realizuotas už mažesnę kainą nei yra reali rinkos vertė, ko pasekoje skolininkas patirs nuostolius. Pirmosios instancijos teismas sutiko su skolininko argumentais ir juos pripažino pagrįstais, nustatęs, jog skolininkas ginčija antstolio 2018-09-07 priimtą patvarkymą, kuriuo, po atliktos ekspertizės, buvo nustatyta parduodamų iš varžytynių dviejų transporto priemonių vertė. Apeliacinės instancijos teismas išanalizavęs bylos medžiaga bei šalių argumentus, pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog šiuo konkrečiu atveju pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistuoja, tikslu išlaikyti šalių pusiausvyrą, nepažeidžiant ekonomiškumo principo.

3716.

38Apeliantas pateikęs skundą nurodo, jog skolininko prašymas buvo išnagrinėtas nepranešus nei išieškotojui, nei antstoliui ir neišklausius jų pozicijų, taip pat, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos- skundo preliminaraus pagrįstumo. Su tokiais apelianto argumentais, nėra pagrindo sutikti. Pažymėtina, jog įstatymas imperatyviai nenustato teismui pareigos, gavus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kiekvienu atveju apie jį pranešti kitai bylos šaliai, kad ši pateiktų savo poziciją sprendžiamu klausimu. LR CPK 147 str. 1 d. nustato, jog teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai būtina surinkti papildomus sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti reikalingus duomenis, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia per septynias darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir tik tada, kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama kitiems bylos dalyviams. Dėl to, apelianto išvardinti argumentai laikytini nepagrįstais.

3917.

40Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

4118.

42Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad preliminarus ieškinio reikalavimų įvertinimas negali būti suprantamas kaip teismo pareiga jau šioje bylos proceso stadijoje, t. y. sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo galimybės, nuodugniai įvertinti kiekvieną ieškinio (skundo) argumentą bei įrodymą ir pasisakyti dėl jų pakankamumo ieškiniui (skundui) patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-108-516/2015).

4319.

44Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio (skundo) įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje (skunde) nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tuomet, kai jau ieškinio (skundo) priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017-01-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

4520.

46Nagrinėjamu atveju, skolininkas pateikęs skundą dėl antstolio 2018-09-07 patvarkymo, kuriuo buvo nustatyta parduotino iš varžytynių turto vertė, nurodė argumentus, pridėjo įrodymus, kurie skolininko manymu, pagrindžia jo reikalavimą ir turėtų būti pakankamais skundo patenkinimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tuo momentu, nebuvo teisinio pagrindo manyti, jog skolininko skundas galėtų būti tikėtinai nepagrįstas, ypač kai jo pagrįstumas yra vertinamas tik preliminariai, neanalizuojant skundo išsamiai, netiriant prie jo pridėtų įrodymų. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytos aukščiau paminėtos teismų praktikoje susiformavusios sąlygos, t. y. skolininkas pagrįstai manydamas, jog jam priklausantis turtas yra įvertintas per maža kaina, turi teisę ginčyti šią vertę ir siekti, kad turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą. Galimybė, jog jo skundas ateityje nebus patenkintas, neturi daryti įtakos dėl jo kreipimosi į teismą, ypač kai kartu su skundu yra pateikti įrodymai, kurie, skolininko vertinimu, pagrindžia skunde išdėstytas aplinkybes bei iškeltus reikalavimus.

4721.

48Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju buvo areštuotos dvi skolininkui priklausančios transporto priemonės: Renault K430, valstyb. Nr. ( - ) ir Renault C320, valstyb. Nr. ( - ). Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su skolininko pateiktu skundu dėl 2018-09-07 patvarkymo nustatė, jog iš esmės jis ginčija tik vienos transporto priemonės ekspertų nustatytą vertę, t. y. Renault C320, dėl kitos transporto priemonės rinkos vertės- ginčo nėra. Iš to darytina išvada, jog skundo dalykas šioje byloje yra išimtinai tik dėl vienos transporto priemonės vertės nustatymo klausimas, todėl sutiktina su apelianto argumentais, jog šiuo konkrečiu atveju yra netikslinga sustabdyti visus priverstinio išieškojimo veiksmus ir stabdyti išieškojimą net ir iš to turto, kurio vertės skolininkas neginčija, nes tai yra akivaizdžiai nesąžininga išieškotojo atžvilgiu bei pažeidžia šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principus. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartimi pakeitė 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje tik iš skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės Renault C320 iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų. Apeliantui atskirajame skunde išdėsčius būtent tokį reikalavimą, kuris pirmosios instancijos teismo buvo iš esmės patenkintas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šioje dalyje apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas, nebelikus apeliacijos objekto, kadangi nei išieškotojas, nei skolininkas dėl palikto arešto transporto priemonei Renault C320 neskundžia, o nenustačius teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu kitai skundžiamos nutarties daliai panaikinti, išieškotojo atskirasis skundas atmestinas, o kita pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 290-291 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

50Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties dalies, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, skolininko priklausančiai transporto priemonei Renault C 320, valstyb. Nr. ( - ), nelikus apeliacijos objektui.

51Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Skolininkas UAB „Techstatus“ pateikė teismui prašymą taikyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo... 8. 3.... 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju skolininkas nesutinka su antstolio... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. 4.... 12. Apeliantas (išieškotojas) UAB „Creditum“ pateikė atskirąjį skundą... 13. 5.... 14. Nurodė, jog teismas skundžiamą nutartį priėmė, nepranešęs... 15. 6.... 16. Pažymi, jog nagrinėjamu atveju, skolininkas kreipėsi į antstolį su skundu,... 17. 7.... 18. Skolininkas UAB „Techstatus“ pateikęs atsiliepimą į atskirąjį skundą... 19. 8.... 20. Skolininko manymu, nagrinėjamu atveju dominuoja viena iš būtinųjų... 21. 9.... 22. Skolininkas nesutinka su išieškotojo teiginiais, jos jis iš esmės... 23. 10.... 24. Išieškotojas nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas priimdamas... 25. 11.... 26. Antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Atskirasis skundas atmestinas. ... 29. 12.... 30. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas... 31. 13.... 32. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 33. 14.... 34. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos... 35. 15.... 36. Skolininkas UAB „Techstatus“ prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 37. 16.... 38. Apeliantas pateikęs skundą nurodo, jog skolininko prašymas buvo... 39. 17.... 40. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 41. 18.... 42. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad preliminarus ieškinio... 43. 19.... 44. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad teismo... 45. 20.... 46. Nagrinėjamu atveju, skolininkas pateikęs skundą dėl antstolio 2018-09-07... 47. 21.... 48. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju buvo areštuotos dvi skolininkui... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 290-291... 50. Nutraukti apeliacinį procesą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 51. Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartį...