Byla 2-1063-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) R. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6632-553/2014 pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Degris“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „TOP Consult“ skundą dėl 2014-12-11 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, BUAB „Degris“ bankroto byloje, tretieji asmenys (kreditoriai) R. P., O. F., I. L., G. L., N. S., valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus skyrius, valstybės įmonė „Turto bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kasandros grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2014 m. gruodžio 11 d. įvykusio BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimo nutarimus kaip neteisėtus. Nurodė, kad 2014 m. lapkričio 24 d. BUAB „Degris“ bankroto administratorius gavo BUAB „Degris“ R. P. 2014-11-20 pranešimą „Dėl kreditorių susirinkimo“. Bankroto administratorius susipažinęs su minėtu R. P. pranešimu, pateikė kreditoriui motyvuotą atsakymą, nurodydamas, kad BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimas R. P. 2014-11-20 rašto pagrindu šaukiamas nebus. Nepaisant to, R. P. 2014-12-11 sušaukė BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimą, kurio metu buvo priimti šie nutarimai: 1) kreditorių susirinkimo sekretoriumi išrinkti advokatą R. Ž.; 2) patvirtinti BUAB „Degris“ 2014-12-11 kreditorių susirinkimo darbotvarkę; 3) netvirtinti bankroto administratoriaus sandorių, sudarytų administruojant BUAB „Degris“; 4) netvirtinti bankroto administratoriaus finansinės veiklos, administruojant BUAB „Degris“; 5) bankroto administratorių atstatydinti iš BUAB „Degris“ bankroto administratoriaus pareigų ir naujuoju BUAB „Degris“ administratoriumi paskirti UAB „Skolvalda“. Pareiškėjo teigimu, R. P. nėra tinkamas subjektas šaukti BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimą, tačiau nepaisant imperatyvaus draudimo, neturėdamas tam suteiktos teisės, R. P. 2014-12-11 sušaukė neteisėtą BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimą, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnį. Pareiškėjas kategoriškai nesutinka su 2014-12-11 kreditorių susirinkimo nutarimais, kadangi visų pirma protokole nenurodoma ir detaliai neišskiriama, kokie BUAB „Degris“ kreditoriai dalyvavo 2014-12-11 kreditorių susirinkime. Be to, protokole nurodoma, kad 2014-12-11 susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys 58,41 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių balsų, tačiau bankroto administratoriui perskaičiavus balsavusių kreditorių skaičių pagal į bylą pateiktus balsavimo raštu biuletenius, buvo nustatyta, kad susirinkime dalyvavo 56,11 proc. visų teismo patvirtintų BUAB „Degris“ kreditorių. Netinkamai suskaičiuoti dalyvavusių susirinkime kreditorių procentai, sąlygojo tai, kad buvo pažeista balsavimo kreditorių susirinkime procedūra, o nutarimai darbotvarkės klausimais yra priimti mažesne nei nurodyta, kreditorių balsų dauguma. Be to, kreditorių susirinkimo organizatorius kreditorius R. P. yra ir buvę įmonės vadovas, dėl kurio galimai neteisėtų veiksmų BUAB „Degris“ kreditoriams padaryta žala, šis kreditorius organizuodamas kreditorių susirinkimą, tyčiniais ir neteisėtais veiksmai bando vilkinti BUAB „Degris“ bankroto procesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 26 d. nutartimi panaikino 2014 m. gruodžio 11 d. įvykusio BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Teismas nustatė, kad 2014 m. lapkričio 20 d. raštu kreditorius R. P., kurio teismo patvirtintas reikalavimas sudaro virš 50 proc. visų kreditorių balsų, kreipėsi į bankroto administratorių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. 2014 m. gruodžio 15 d. bankroto administratorius pateikė atsakymą į šį raštą, kuriuo informavo, jog BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimas R. P. 2014 m. lapkričio 20 d. rašto pagrindo šaukiamas nebus. Kreditorius R. P. 2014 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimą sušaukė pats. Kreditorių susirinkimo sušaukimo teisė po pirmojo kreditorių susirinkimo priklauso teismui, administratoriui arba kreditorių susirinkimo pirmininkui (ĮBĮ 22 str. 3 d.). Pagal įstatymą kreditorius, turintis ne mažiau kreditorinių reikalavimų kaip 10 procentų visų kreditorių reikalavimų suma, turi tik teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, t. y. iniciatyvos teisę kreiptis į asmenis, turinčius teisę savarankiškai sušaukti kreditorių susirinkimą. Esant tokiam kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos teisiniam reglamentavimui, teismas pripažino teisiškai pagrįstu skundo argumentą, kad BUAB „Degris“ 2014 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas pažeidžiant ĮBĮ normas, dėl to konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje vienas iš BUAB „Degris“ kreditorių R. P., turėjęs kreditorių reikalavimų virš 50 procentų dalį, savo iniciatyva negalėjo sušaukti kreditorių susirinkimo. Teismo teigimu, neįgalioto pagal įstatymą sušaukti kreditorių susirinkimo asmens tokio susirinkimo šaukimas nesaisto kitų kreditorių atvykti į susirinkimą, jame dalyvauti, balsuoti, taip nėra užtikrinamas visų kreditorių valios išreiškimas šiame susirinkime priimant nutarimus. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, teismas sprendė, kad šiuo atveju egzistuoja pagrindas panaikinti 2014 m. gruodžio 11 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kaip neteisėtus, nustačius, jog kreditorių susirinkimas buvo sušauktas asmens, kuriam ĮBĮ normos nesuteikia tokios teisės.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Trečiasis asmuo (kreditorius) R. P. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartį panaikinti, pripažinti 2014-12-11 BUAB ,,Degris“ kreditorių susirinkimą ir priimtus nutarimus teisėtais, atstatydinti UAB ,,Top consult“ iš BUAB ,,Degris“ administratoriaus pareigų ir nauju BUAB ,,Degris“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Skolvalda“. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismui pateiktame 2014-12-11 BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad daugiau kaip pusė visų BUAB „Degris“ kreditorių balsų turintys kreditoriai nusprendė atstatydinti UAB ,,Top consul“ iš BUAB „Degris“ bankroto administratoriaus pareigų. BUAB „Degris“ kreditoriai, kurie balsavo už bendrovės bankroto administratoriaus pakeitimą patiria tiesioginę žalą dėl UAB ,,Top consult“ veiksmų. Teismas netinkamai vertino apelianto įrodymus bei rėmėsi tik bendrovės bankroto administratoriaus pateiktais klaidingais įrodymais.

102. BUAB „Degris“ bankroto administratorius nemotyvuotą atsakymą į 2014-11-20 R. P. pranešimą pateikė beveik po mėnesio, kas įrodo, jog būtent administratorius yra suinteresuotas vilkinti BUAB „Degris“ bankroto procedūras, ignoruoti teisėtus kreditorių reikalavimus bei neteikti jiems informacijos apie bylą.

113. Teismas nutartyje nurodė, kad nebuvo laikytasi ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatytos kreditorių sušaukimo tvarkos. Tačiau ĮBĮ nėra detaliai aprašyta situacija dėl kreditorių susirikimo sušaukimo, kai administratorius nereaguoja į raginimus ir nesušaukia kreditorių susirinkimo. Teismas skundžiama nutartimi apribojo kreditorių teisę surengti kreditorių susirinkimą. Teismas turėtų imtis veiksmų, jog BUAB „Degris“ bankroto administratorius, dėl kurio vilkinamas bankroto procesas, būtų pakeistas. Bankroto proceso metu neturėtų susidaryti situacija, kuomet teismas gina tikėtinai nesąžiningą bankroto administratorių, kuris vilkina bankroto bylą bei švaisto įmonės lėšas, nes tokia situacija kenkia ne tik kreditoriams, bet kelia abejonių dėl teismo nepriklausomumo. UAB ,,Top consult“ netinkamai, aplaidžiai, nekompetentingai bei vilkindamas procedūras vykdo BUAB „Degris“ bankroto procedūras, dėl ko kreditoriai patiria žalą.

12Pareiškėjas BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliantui R. P. paskirti 5 722 Eur baudą. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

131. Skunde nurodyti argumentai nėra susiję su teismo nutarties motyvų ginčijimu.

142. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas, būdamas nesąžiningas, pateikė teismui žinomai tikrovės neatitinkančią, bylos šalį šmeižiančią informaciją, tuo sąmoningai veikdamas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, egzistuoja visi įstatymo nustatyti pagrindai ir sąlygos paskirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, vadovaujantis CPK 95 straipsnio nuostatomis.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB ,,Degris“ kreditorius R. P., kurio teismo patvirtintas finansinis reikalavimas UAB ,,Degris“ bankroto byloje sudaro virš 50 proc. visų kreditorių balsų, 2014 m. lapkričio 20 d. raštu kreipėsi į bankroto administratorių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. BUAB ,,Degris“ bankroto administratorius 2014 m. gruodžio 15 d. kreditoriui pateikė atsakymą į šį raštą, kuriuo informavo, jog BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimas R. P. 2014 m. lapkričio 20 d. rašto pagrindu šaukiamas nebus (b. l. 37). BUAB ,,Degris“ kreditorius R. P. pats 2014 m. gruodžio 11 d. sušaukė BUAB ,,Degris“ kreditorių susirinkimą.

20Nagrinėjamu atveju BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ prašo panaikinti 2014 m. gruodžio 11 d. įvykusio BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimo nutarimus kaip neteisėtus, motyvuodamas tuo, kad kreditorių susirinkimą sušaukė bendrovės kreditorius, kuris pagal ĮBĮ normas nėra tinkamas subjektas šaukti kreditorių susirinkimą.

21Teisminė kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo kontrolė skirta užtikrinti, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūros, nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos ir kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito asmens intereso sąskaita. Taigi, nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo, svarbu patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos susirinkimo sušaukimo tvarkos. ĮBĮ 22 straipsnio 2 dalis numato, kad iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – administratorius. Kitus kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮBĮ 22 str. 3 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatyme išvardydamas asmenis, turinčius teisę sušaukti kreditorių susirinkimą, įstatymų leidėjas išsamiai nustato šiuos asmenis, nesuteikdamas kitiems asmenims tokios teisės. Kitose šio įstatymo teisės normose išimčių dėl šios normos taikymo nenumatyta. Dėl to aptariama teisės norma negali būti aiškinama išplečiant sąrašą asmenų, kurie įstatyme neįvardyti kaip turintys teisę sušaukti kreditorių susirinkimą. Pagal įstatymą kreditorius, turintis ne mažiau kreditorinių reikalavimų kaip 10 procentų visų kreditorių reikalavimų suma, turi tik teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, t. y. iniciatyvos teisę kreiptis į asmenis, turinčius teisę savarankiškai sušaukti kreditorių susirinkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007).

22Atsižvelgdamas į nurodytą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad BUAB ,,Degris“ kreditorių susirinkimas 2014 m. gruodžio 11 d. buvo sušauktas pažeidžiant ĮBĮ normas, todėl yra pagrindas panaikinti šiame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kaip neteisėtus.

23Apelianto atskirojo skundo argumentai nepaneigia šių pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo.

24Pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 338 str.). Apeliaciniame (atskirajame) skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312, 338 str.). Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme nėra identiškas procesui pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas atlieka pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo kontrolės funkciją. Tai reiškia, kad apeliacinis procesas skirtas ne ginčo nagrinėjimo pakartojimui, o pirmosios instancijos teismo padarytų teisės ir (ar) fakto klaidų ištaisymui. Šio modelio įtvirtinimą iliustruoja ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2005).

25Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde prašo atstatydinti UAB ,,Top consult“ iš BUAB ,,Degris“ administratoriaus pareigų ir nauju BUAB ,,Degris“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Skolvalda“. Tačiau tokie reikalavimai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo pareikšti, dėl to apeliacinės instancijos teismas taiko įstatyme nustatytą draudimą apeliacinėje instancijoje reikšti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti ir nagrinėti pirmosios instancijos teisme, ir dėl tokių apelianto skundo motyvų nepasisako (CPK 312 str., 338 str.).

26Pareiškėjas BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apeliantui R. P. paskirti 5 722 Eur baudą, motyvuodamas tuo, kad apeliantas, pateikė teismui žinomai tikrovės neatitinkančią, bylos šalį šmeižiančią informaciją, tuo sąmoningai veikdamas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

27CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Tačiau ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

28Bauda už piktnaudžiavimą procesine teise gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad procesine teise piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą, o sprendžiant klausimą dėl CPK 95 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo, turi būti atsižvelgiama į konkrečią bylos situaciją bei įvertinama visų šiam klausimui išspręsti įtaką turinčių aplinkybių svarba. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje byloje pateiktą atskirąjį skundą kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas apelianto teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl procesinės sankcijos už piktnaudžiavimą šalies procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.) apeliantui netaikytinos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 26 d. nutartimi panaikino 2014 m.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Trečiasis asmuo (kreditorius) R. P. atskirajame skunde prašo Vilniaus... 9. 1. Teismui pateiktame 2014-12-11 BUAB „Degris“ kreditorių susirinkimo... 10. 2. BUAB „Degris“ bankroto administratorius nemotyvuotą atsakymą į... 11. 3. Teismas nutartyje nurodė, kad nebuvo laikytasi ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje... 12. Pareiškėjas BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“... 13. 1. Skunde nurodyti argumentai nėra susiję su teismo nutarties motyvų... 14. 2. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas, būdamas nesąžiningas, pateikė... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB ,,Degris“ kreditorius R. P., kurio... 20. Nagrinėjamu atveju BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top... 21. Teisminė kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo kontrolė skirta... 22. Atsižvelgdamas į nurodytą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos... 23. Apelianto atskirojo skundo argumentai nepaneigia šių pirmosios instancijos... 24. Pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai... 25. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde prašo atstatydinti UAB ,,Top... 26. Pareiškėjas BUAB „Degris“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“... 27. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 28. Bauda už piktnaudžiavimą procesine teise gali būti skiriama tik... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 30. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą....