Byla 2-22-913/2014
Dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys M. B., Anykščių rajono savivaldybės administracijos 1-ojo notarų biuro notarė Jolita Viederienė ir Anykščių rajono 2-ojo notaro biuro notarė Božena Džigora-Isajeva

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovei A. B., jos įstatyminei atstovei A. T. ir advokatui Arvydui Peneliui, atsakovės A. B. atstovui advokatui Dariui Karveliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B., atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T. ieškinį atsakovams A. B. ir E. B. dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys M. B., Anykščių rajono savivaldybės administracijos 1-ojo notarų biuro notarė Jolita Viederienė ir Anykščių rajono 2-ojo notaro biuro notarė Božena Džigora-Isajeva,

Nustatė

3Ieškovė A. B., atstovaujama įstatyminės atstovės A. T., kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. B. ir E. B., kuriuo prašė panaikinti D. B., mirusio 2013-05-24, 2013 m. kovo 15 d. sudarytus oficialiuosius testamentus, sudarytus Anykščių rajono 2 notaro biure (notarinio registro Nr. 267) ir Anykščių rajono 1 notarų biure (notarinio registro Nr. 542), bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2013 m. gegužės 24 d. mirė D. B., kuris buvo nepilnametės ieškovės A. B., atsakovės A. B. ir trečiojo asmens M. B. tėvas. Du mėnesiai prieš savo mirtį D. B. kreipėsi į notarų biurą, pakeitė savo pirminį testamentą ir 2013 m. kovo 15 d. skirtinguose notarų biuruose surašė du atskirus naujus testamentus, kuriais: 1) visą savo turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų bei kada beatsirastų, ir kuris priklausys D. B. mirties dieną, jis palieka savo dukrai A. B. (notarinio registro Nr. 267); 2) D. B. priklausančią 1/3 dalį žemės sklypo, kurio plotas 2,4300 ha, unikalus Nr. ( - ), ir 1/3 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) su ūkiniu pastatu bei kiemo statinių dalimis ( - ), palieka savo broliui E. B. (notarinio registro Nr. 542). Ieškovė ieškiniu prašo D. B. 2013 m. kovo 15 d. surašytus testamentus pripažinti negaliojančiais, kadangi jis testamentų sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Testamentų surašymo dieną D. B. sirgo sunkia onkologine liga, jam buvo atliekamos skausmingos ir sudėtingos medicininės procedūros, vartojo stiprius skausmą slopinančius bei psichiką raminančius vaistus. Liga buvo tokio sunkumo, kad esmingai paveikė testatoriaus sugebėjimą suprasti savo veiksmus ir juos valdyti, o tai lemia išvadą, kad sudarant 2013 m. kovo 15 d. du skirtingo turinio testamentus nebuvo išreikšta tikroji testatoriaus valia. D. B. su ieškovės įstatymine atstove A. T. susituokė 1998-12-31. ( - ) jiems gimė dukra A. B.. Po 13 santuokoje pragyventų metų 2011-06-23 santuoka buvo nutraukta. Be A. B. iš ankstesnių ryšių D. B. turėjo dar du vaikus: atsakovę A. B. ir trečiąjį asmenį M. B.. Vienintelę savo dukrą A. B. D. B. augino nuo pat jos gimimo iki santuokos nutraukimo dienos. Jis ją labai mylėjo. Nutraukus santuoką A. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina A. T.. Po santuokos nutraukimo A. B. santykiai su jos tėvu nepakito. Nepaisant 2011-06-23 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo D. B. turėjo pareigą kas mėnesį teikti materialinį išlaikymą savo dukrai A. B. po 400 litų, tačiau jis dar papildomai savanoriškai remdavo Akvilę po 200 litų pinigus pervesdamas į jos asmeninę sąskaitą. Praėjus metams po santuokos nutraukimo, D. B. atsitiktinai sužinojo, jog serga sunkia nepagydoma liga. D. B. nebeteikė išlaikymo savo nepilnametei dukrai A. B., todėl susidarė įsiskolinimas. D. B. pažadėjo visą savo turtą testamentu palikti nepilnametei dukrai A. B.. Todėl 2012-06-22 surašė pirminį testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko dukrai A. Toks palikėjo elgesys buvo visiškai logiškas, protingas ir motyvuotas. Todėl visiškai nesuprantamas jo elgesys išbraukti savo mylimiausią nepilnametę dukrą A. iš paveldėtojų sąrašo, tai yra visą turtą palikti vyriausiajai dukrai A. B. bei finansiškai apsirūpinusiam broliui E. B.. Tai tik dar kartą patvirtiną faktą, kad testamentų surašymo dieną (2013-03-15) D. B. dėl savo ligos ir vartojamų vaistų buvo tokios būsenos, kas esmingai galėjo paveikti jo gebėjimą suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

4Atsakovas E. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes D. B. iki pat savo mirties buvo sveiko proto ir rašydamas testamentus tikrai savo veiksmus suvokė. Jo parašytuose testamentuose tikrai išreikšta būtent tikroji jo valia. Atsakovas bendravo su broliui 2013 metų kovo mėnesį ir vėliau, jokių jo psichikos pakitimų nebuvo. Jis sugebėjo normaliai reikšti savo mintis, pats vairavo automobilį. Sunkiai vaikščiojo tik prieš pat mirtį. D. B. niekieno neįtakotas surašė testamentus, jis pats nusprendė, kam nori palikti savo turtą ir dėl to pakeitė pirminį testamentą. D. B. jokių stiprių skausmą slopinančių vaistų bei psichiką raminančių vaistų nevartojo, skausmais nesiskundė. Liga visiškai neįtakojo jo gebėjimų mąstyti ir priimti tam tikrus sprendimus.

5Atsakovė A. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad testamentų sudarymo metu jos tėvas nebuvo tokios būsenos, kad negalėtų suvokti savo veiksmų ar jų valdyti. Jos tėvas D. B. iki pat mirties buvo sveiko proto, rašydamas testamentus tikrai savo veiksmus suvokė ir jo parašytuose testamentuose yra išreikšta jo tikroji valia. Tuo metu kai jis surašė testamentus jis galėjo laisvai vaikščioti, vairavo automobilį. Testamentai nebuvo sudaryti apgaulės, prievartos ar suklydimo įtakoje. D. B. jokių stiprių skausmą slopinančių bei psichiką raminančių vaistų nevartojo, kaip nurodė ieškovė. Atsakovė nurodė, kad jos tėvas sirgo plaučių vėžiu, skausmais nesiskundė. Liga visiškai neįtakojo jo gebėjimų mąstyti ir priimti tam tikrus sprendimus. Ieškovė D. B. sprendimą visą turtą palikti broliui ir dukrai atsakovei A. B. vertina kaip nelogišką, tačiau laiko logišku D. B. sprendimą, kai jis, jau sirgdamas ir žinodamas apie savo ligą, 2012-06-22 surašė testamentą, kuriuo visą turtą paliko A. B., o kitiems savo vaikams nepaliko nieko. Atsakovė nurodo, kad visas šias aplinkybes galima paaiškinti tuo, kad 2011-06-23 jos tėvas D. B. nutraukė santuoką su A. T.. Vėliau, t.y. 2012 m. pavasarį A. T. sužinojo, kad D. B. sunkiai serga. Suprasdama, kad D. B. gali greitu laiku mirti, susitaikė su juo ir pradėjo kartu gyventi, o kai pastarasis 2012-06-22 surašė testamentą, pagal kurį visą turtą paliko A. T. dukrai A. B., vėl paliko D. B.. D. B. iki mirties daugiausiai prižiūrėjo jo motina bei draugė J. B.. Atsakovė nurodo, kad 2012-06-22 testamentą D. B. pakeitė todėl, kad suprato, jog A. T. juo pasinaudojo, su juo susitaikė tik siekdama asmeninės naudos – gauti palikimą, o kai jis surašė 2012-06-22 testamentą ir buvo paliktas, pasijuto apgautas, ir dėl to vėliau tiesiog pakeitė savo nuomonę.

6Trečiasis asmuo Anykščių rajono 2-ojo notaro biuro notarė Božena Džigora-Isajeva atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. 2013-03-15 Anykščių rajono 2-ajame notaro biure buvo sudarytas ir patvirtintas D. B. testamentas, notarinio registro Nr. 267. Tą dieną D. B. atvyko į notaro biuro su tikslu sudaryti testamentą. Jis aiškiai be prievartos ir suklydimo išreiškė savo valią dėl testamento sudarymo bei testamento turinio. Testamento sudarymo metu D. B. sklandžiai ir rišliai dėstė savo mintis, elgėsi adekvačiai, testatoriaus valia buvo aiški ir suprantama, todėl notarei nekilo jokių abejonių dėl jo veiksnumo ir sugebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti. Testatoriaus veiksnumas buvo patikrintas Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, įrašų apie testatoriaus neveiksnumą jame nebuvo. Testatoriui buvo išaiškinta atliekamo notarinio veiksmo prasmė ir pasekmės. Testamentą testatorius pats perskaitė ir notarės akivaizdoje pats jį pasirašė.

7Atsakovui ir tretiesiems asmenims apie teismo posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka, jie į teismo posėdį neatvyko, byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-03-15 Anykščių rajono 2-ojo notarų biuro notarė Božena Džigora-Isajeva patvirtino D. B. testamentą, kuriuo jis visą jam priklausantį turtą paliko savo dukrai A. B. (12 b.l.). 2013-03-15 Anykščių rajono 1-ojo notarų biuro notarė Jolita Viederienė patvirtino D. B. testamentą, kuriuo jis jam priklausančią 1/3 dalį žemės sklypo, kurio plotas 2,4300 ha, unikalus Nr. ( - ), ir 1/3 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) su ūkiniu pastatu bei kiemo statinių dalimis ( - ), paliko savo broliui E. B. (13 b.l.).

10Byloje kilo ginčas dėl vienašalių sandorių - testamentų pripažinimo negaliojančiais kaip sudarytų asmens, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

11CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios.

12Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai atitinkamą asmens būseną. Asmens būsena, dėl kurios jis galėjo nesuprasti savo veiksmų ir juos valdyti, gali būti ir dėl išsivysčiusios ar ūminės ligos. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007, 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-190/2013).

13Byloje nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą dėl D. B. sveikatos būklės sudarant ginčijamus sandorius, 2014-01-16 nutartimi paskyrė D. B. pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę (92-93 b.l.). Atlikęs teismo paskirtą pomirtinę teismo psichiatrinę ekspertizę, teismo psichiatrijos ekspertizės aktu teismo ekspertų komisija nustatė, kad D. B., miręs 2013-05-24, sudarydamas 2013-03-15 testamentus galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti (101-103 b.l.). Ekspertizės akte pažymėta, kad D. B. niekada pas psichiatrą ir psichologą nesilankė, psichiatrijos stacionare nesigydė, notarėms nekilo abejonių dėl D. B. suvokimo ir gebėjimo suprasti jo veiksmus ir juos valdyti. Iš medicininės dokumentacijos matyti, kad D. B. 2012-06-07 diagnozuota kairiojo plaučio adenokarcinoma IV stadija, metastazės plaučiuose, kepenyse, kauluose. Buvo gydomas chemoterapija. Epikrizėse nenurodyta, kad būtų sutrikusi psichika. Pavieniais atvejais buvo skiriamas raminantis vaistas, lorafenas 1 mg parai. Tai yra labai maža raminančio vaisto dozė, kuri nekeičia žmogaus psichikos ir suvokimo. Vieną kartą buvo skiriamas diazepamas 5 mg parai. Tai rodo, kad D. B. nebuvo priklausomas nuo raminančių vaistų. Stacionarinių gydymų metu nuskausminantys vaistai taip pat buvo skiriami retai ir mažomis dozėmis. Ambulatorinio gydymo metu iki 2013-02-14 nebuvo išrašomi jokie nuskausminantys ir raminantys vaistai. Tik nuo 2013-02-14 išrašomi nuskausminantys vaistai fentanyli 50 mg, tramadolis 50 mg. Tačiau yra išrašytos nedidelės dozės, kurios nekeičia psichikos ir suvokimo. Šeimos gydytoja neaprašo jokių psichikos ar suvokimo sutrikimų. Benzodiazepinas išrašytas tiktai 2013-03-19, tai yra, po testamentų surašymo.

14Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai iš esmės nuosekliai aiškino aplinkybes dėl D. B. psichinės būklės testamentų sudarymo metu. Liudytojai V. B., J. B., J. K., R. B. paaiškino, kad D. B. psichikos būklė iki pat mirties buvo normali ir stabili, jis praktiškai nevartojo jokių vaistų, beveik iki pat mirties pats vairavo automobilį, savarankiškai su automobiliu grįždavo iš Vilniaus po chemoterapijos procedūrų. Nei vienam iš teisme apklaustų liudytojų D. B. būklė nesukėlė jokių abejonių dėl jo gebėjimo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. Notarė Božena Džigora-Isajeva atsiliepime į ieškinį taip pat nurodė, jog testamento sudarymo metu D. B. sklandžiai ir rišliai dėstė savo mintis, elgėsi adekvačiai, testatoriaus valia buvo aiški ir suprantama, todėl notarei nekilo jokių abejonių dėl jo veiksnumo ir sugebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti.

15Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką tokio pobūdžio bylose pasisako, kad, nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-434/2012).

16Byloje nagrinėjamu atveju testatoriaus valia pakito, nes jis 2012-06-22 buvo surašęs oficialų testamentą, kuriuo visą jam priklausantį turtą buvo palikęs savo dukrai A. B. (40 b.l.), o ginčijamais 2013-03-15 testamentais savo valią pakeitė. Tačiau iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų matyti, jog tai atitiko tuometę D. B. gyvenimišką situaciją, tai yra, kad jam sužinojus apie jo nepagydomą ligą, pas jį gyventi grįžo jo buvusi sutuoktinė A. T. ir dukra A. B.. Tačiau po kurio laiko A. T. ir vėl jį paliko. Tikėtina, jog jų išsiskyrimas ir galėjo sąlygoti D. B. valios pasikeitimą.

17Mirusio asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Jeigu nagrinėjant ieškinio reikalavimą testamentą pripažinti negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu nustatoma, kad testatorius testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė ir nėra tos valios įforminimo trūkumų, tai sandoris turėtų būti išsaugomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010).

18Pažymėtina, kad ginčijami testamentai negali būti laikomi turintys trūkumų, nes jie yra testatoriaus pasirašyti, patvirtinti notarų, įregistruoti LR Testamentų registre (11 b.l.). Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad testamentų turinys atitiko palikėjo valią.

19Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas kvestionuoti testatoriaus valią.

20Tokiu būdu konstatuotina, kad D. B. 2013-03-15 testamentų sudarymo metu pats suformavo savo valią bei ją išreiškė, ir nėra pagrindo konstatuoti, kad D. B., sudarydamas ginčijamus testamentus, nesuprato savo veiksmų ir negalėjo jų valdyti, todėl ieškovės A. B., atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T. ieškinys atsakovams A. B. ir E. B. dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, atmestinas.

21CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-06-28 sprendimu Nr. (1.2)-SP1-01517 100 proc. yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų (7 b.l.). Atsakovė A. B. pateikė įrodymus, patvirtinančius 300,00 Lt atstovavimo išlaidų turėjimą (84 b.l.). Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 1 p., 6 p., 9 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., iš ieškovės A. B., atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T., atsakovės A. B. naudai priteistina 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

22Iš ieškovės A. B., atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T., priteistina 116,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 (CPK 92 str.).

23Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės A. B. (a.k. ( - ) atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T. (a.k. ( - ) atsakovės A. B. (a.k. ( - ) naudai 300,00 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš ieškovės A. B. (a.k. ( - ) atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T. (a.k. ( - ) valstybės naudai 116,90 Lt (vieną šimtą šešiolika litų ir 90 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovė A. B., atstovaujama įstatyminės atstovės A. T., kreipėsi į... 4. Atsakovas E. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu... 5. Atsakovė A. B. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo Anykščių rajono 2-ojo notaro biuro notarė Božena... 7. Atsakovui ir tretiesiems asmenims apie teismo posėdį pranešta įstatymo... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-03-15 Anykščių... 10. Byloje kilo ginčas dėl vienašalių sandorių - testamentų pripažinimo... 11. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių... 12. Civiliniame kodekse nėra numatyta reikalavimų priežasčiai, lėmusiai... 13. Byloje nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą... 14. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai iš esmės nuosekliai aiškino... 15. Testamento nuginčijimo atveju itin reikšmingas sandorio elementas –... 16. Byloje nagrinėjamu atveju testatoriaus valia pakito, nes jis 2012-06-22 buvo... 17. Mirusio asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl... 18. Pažymėtina, kad ginčijami testamentai negali būti laikomi turintys... 19. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas kvestionuoti... 20. Tokiu būdu konstatuotina, kad D. B. 2013-03-15 testamentų sudarymo metu pats... 21. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 22. Iš ieškovės A. B., atstovaujamos įstatyminės atstovės A. T., priteistina... 23. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės A. B. (a.k. ( - ) atstovaujamos įstatyminės... 26. Priteisti iš ieškovės A. B. (a.k. ( - ) atstovaujamos įstatyminės... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...