Byla e2-679-236/2020
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo rizikų sprendimai“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Verslo rizikų sprendimai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės R. S. 28 188,72 Eur skolą, 23 242,22 Eur palūkanų, 0,5 proc. dydžio mėnesines palūkanas, skaičiuotinas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 51 430,95 Eur sumai atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai – pinigines lėšas, vertybinius popierius, turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias jos žinioje arba pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, jį įkeisti ar kitaip apsunkinti. Prašymą motyvavo tuo, kad reikalavimų suma (51 430,95 Eur) atsakovei kaip fiziniam asmeniui laikytina didele. Grėsmę ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui grindė tuo, kad atsakovės turimo nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė vos viršija 12 000 Eur sumą. Be to, atsakovė turi skolinių įsipareigojimų AB Šiaulių bankui, kuris jai yra suteikęs 98 000 Eur dydžio kreditą, užtikrintą trečiojo asmens A. M. turtu. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė jau ilgą laiką neatsiskaito su ieškove, atsisako su ja komunikuoti. Ieškovės vertinimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą apie atsakovės nesąžiningumą, todėl ji, vengdama vykdyti skolinius įsipareigojimus, gali jai priklausantį turtą realizuoti, slėpti, perleisti ar kitaip iššvaistyti, pervesti iš banko sąskaitų tretiesiems asmenims pinigines lėšas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2020-02-17 nutartimi ieškovės UAB „Verslo rizikų sprendimai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir areštavo atsakovei R. S. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, neviršijant 51 430,95 Eur sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Iš areštuoto turto atsakovei leista atsiskaityti su ieškove, gauti pinigines lėšas, kurios yra darbo užmokestis ir jam prilygintas pajamas, ir disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, paliekant antstolio nustatyto dydžio pinigines lėšas pragyvenimui bei atliekant atsiskaitymus su paslaugų teikėjais už komunalines ir komunikacijų paslaugas ir kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus.

114.

12Teismas, spręsdamas dėl vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. preliminaraus ieškinio pagrįstumo, nenustatė akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jai palankus sprendimas.

135.

14Teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimo suma atsakovei, kaip fiziniam asmeniui, turėtų neabejotinai būti didelė ir suponuojanti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas pažymėjo, kad, šiuo atveju byloje esančių duomenų visuma suponuoja išvadą, jog būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika gali objektyviai padidėti. Atsakovė, vengdama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal 2006-02-20 paskolos sutartį Nr. AD-01, tokiu savo tokiu elgesiu leidžia spręsti esant neatmestinai tikimybei, jog imsis priemonių jai nuosavybės teise priklausančiam turtui paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip jį apsunkinti ar kitokių veiksmų, siekiant išvengti prievolių ieškovei vykdymo.

156.

16Teismas nurodė, kad nors byloje ir nėra tiesioginių duomenų, kad atsakovė savo veiksmais mažintų jai priklausančio turto masę, ketintų jį realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų pabloginti savo turtinę padėtį, tačiau atsižvelgiant į tai, jog ji galimai yra ieškovei negrąžinusi 51 430,94 Eur dydžio sumos, teismui priteisus visą skolos sumą, ieškovės reikalavimas gali būti neįvykdytas, todėl yra pagrindas manymui apie galimai nesąžiningą elgesį ieškovės atžvilgiu, o tokiu atveju neatmestinas nesąžiningas elgesys ir ieškovei palankaus sprendimo vykdymo atžvilgiu.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Atsakovė R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-02-17 nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Ieškinys nėra prima facie (preliminariai, iš pirmo žvilgsnio) pagrįstas, kadangi ieškovė praleido ieškinio senaties terminą.

227.2.

23Ieškovė nepateikė įrodymų ir nenurodė duomenų, leidžiančių daryti bent prielaidą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas.

247.3.

25Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai per didele apimtimi suvaržys atsakovės teises, pažeis proporcingumo principą.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

278.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

299.

30Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Dėl Baltic Media Ltd atsiliepimo

3110.

32Baltic Media Ltd 2020-06-02 Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, jame nurodydama, kad yra UAB „Verslo rizikų sprendimai“ teisių ir pareigų perėmėja. Atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir atnaujinti terminą atsiliepimo pateikimui. Termino pateikti atsiliepimui į atskirąjį skundą praleidimą grindžia tuo, kad Baltic Media Ltd tik 2020-04-03 perėmė visas materialines ir procesines UAB „Verslo rizikų sprendimai“ teises ir pareigas, todėl Baltic Media Ltd nebuvo žinoma nei apie atskirojo skundo nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme, nei apie tai, kad UAB „Verslo rizikų sprendimai“ šioje byloje nėra pateikusi atsiliepimo.

3311.

34CPK 335 straipsnyje numatyta, kad atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios instancijos teismui per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos. Atsiliepimų į apeliacinį skundą (atskirąjį skundą) priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 318 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Atsiliepimai į apeliacinį skundą (atskirąjį skundą), gauti praleidus terminą jiems pateikti, grąžinami juos pateikusiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šis terminas atnaujinamas (CPK 318 straipsnio 3 dalis, 338 straipsnis).

3512.

36Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, atsiliepimų į atskiruosius skundus priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, kadangi Baltic Media Ltd atsiliepimą pateikė tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, kuris nesprendžia nei atsiliepimų priėmimo klausimo, nei procesinio termino atnaujinimo atsiliepimui pateikti klausimo, grąžina atsiliepimą jį pateikusiam asmeniui – Baltic Media Ltd.

3713.

38Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis (LITEKO) nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas byloje nėra išsprendęs procesinių teisių perėmimo klausimo. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

3914.

40Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Jeigu bent viena iš nurodytų sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir kt.).

4115.

42Analizuojamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės ieškinys preliminariai pagrįstas. Apeliantė R. S. su skundžiama nutartimi nesutinka, nurodydama, kad ieškovės ieškinys preliminariai nėra pagrįstas, nes jis pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą.

4316.

44Pasisakant dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, pažymėtina, kad spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausiai turi atlikti pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1567-464/2018 ir kt.).

4517.

46Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė pareiškė reikalavimus dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje nėra pakankamo pagrindo nuspręsti, kad ieškovės reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Atskirajame skunde teigiama, kad šiuo atveju yra praleistas ieškinio senaties terminas. Tačiau šis apeliantės nurodytas argumentas turėtų būti vertinamas bylą nagrinėjant iš esmės, o ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nes, kaip minėta, ieškinio pagrįstumas tokiu atveju vertinamas tik preliminariai.

4718.

48Apeliacinis teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad byloje nėra objektyvių duomenų, jog egzistuotų reali grėsmė būsimo teismo sprendimo pagal ieškovės pareikštus reikalavimus įvykdymui.

4919.

50Aktualioje (pastarųjų metų) Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nuosekliai pasisakoma, kad tokios aplinkybės, kaip reikalavimo sumos dydis atsakovui ar atsakovo turimo turto apimtis savaime nėra pakankamas pagrindas atsakovo turto bei piniginių lėšų areštui, jeigu į bylą nepateikiama duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, t. y. jo veiksmus, kuriais specialiai siekiama sumažinti turimo turto masę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2018-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-134-516/2018; 2018-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1769-790/2018 ir kt.).

5120.

52Disponavimo turtu ribojimų nustatymo tikslas yra antrosios ginčijamų teisinių santykių šalies (atsakovo) turto išsaugojimas, jeigu kyla abejonių, kad šis turtas gali būti perleistas siekiant ateityje išvengti atsiskaitymo su savo kreditoriais ar prievolių jiems įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017). Tokia teismų praktikos nuostata lemia išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.).Asmens nesąžiningumas nepreziumuojamas, todėl pareiga įrodyti bylos šalies nesąžiningumą tenka tam asmeniui, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Priešingu atveju šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo aktualios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos.

5321.

54Tiek ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, rėmėsi ta aplinkybe, kad pareikštų reikalavimų suma apeliantei laikytina didele, ji galimai yra ieškovei negrąžinusi 51 430,94 Eur dydžio sumos ir teismui priteisus visą skolos sumą, ieškovės reikalavimas gali būti neįvykdytas.

5522.

56Ieškovė nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis apeliantei priklausančio turto vertė tesudaro 12 000 Eur ir taip pat ji turi finansinių įsipareigojimų kredito įstaigai. Tačiau šie duomenys neįrodo realios apeliantės turtinės padėties. Ieškovė, nurodydama, kad apeliantės turtinė padėtis tikėtinai yra prasta, nepagrindė, kokiu būdu apeliantės turto areštas padidintų turto vertę ar kitaip pagerintų jos turtinę padėtį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos tik kaip priemonė, sudaranti sąlygas bylos nagrinėjimo eigoje surasti ir sukaupti atsakovo turtą, į kurį vykdymo procese būtų nukreiptas išieškojimas. Taip pat pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą. Nei reikalavimo dydis, nei šalies turimo turto apimtis negali būti vieninteliu pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes teismas turi vertinti ir duomenis, galinčius patvirtinti šalies nesąžiningą elgesį.

5723.

58Analizuojamu atveju byloje nėra objektyvių duomenų, o ir ieškovė neįrodė savo teiginių, kad apeliantės turimo turto vertės nepakaktų pareikštų reikalavimų patenkinimui ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju (CPK 178 straipsnis).

5924.

60Grėsmė būsimo ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui galėtų kilti tada, jei byloje būtų patikimų duomenų apie tai, kad apeliantė ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar ieško kitų panašių būdų, siekdama išvengti galimų skolinių prievolių vykdymo. Nagrinėjamu atveju tokie duomenys teismui nebuvo pateikti, todėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui sąlyga nėra įrodyta (CPK 178 straipsnis). Ieškovės teiginiai, kad apeliantės nesąžiningumą patvirtina aplinkybės, kad jau ilgą laiką apeliantė neatsiskaito su ieškove ir atsisako su ja komunikuoti, neįrodo apeliantės siekio išvengti šioje byloje priimtino sprendimo įvykdymo. Tokie teiginiai leidžia spręsti dėl kreipimosi į teismą dėl ieškovės galimai pažeistų teisių gynimo, tačiau ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6125.

62Įvertindamas aptartas aplinkybes, apeliacinis teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į aktualią teismų praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinio reguliavimo, todėl šių priemonių taikymo klausimą išsprendė neteisingai. Apeliacinės instancijos teismas laikosi pozicijos, kad nenustačius aplinkybių, leidžiančių daryti pagrįstą prielaidą dėl apeliantės nesąžiningumo, o tik remiantis vien didelės ieškinio sumos kriterijumi, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo konstatuoti grėsmės būsimo ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą ir taikyti apeliantės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Dėl bylos procesinės baigties

6326.

64Remdamasis pirmiau šioje nutartyje išdėstytais teisiniais motyvais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nenustačius vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinųjų sąlygų, atsakovės atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas.

65Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

66panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo rizikų sprendimai“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Verslo rizikų sprendimai“ kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2020-02-17 nutartimi ieškovės UAB „Verslo... 11. 4.... 12. Teismas, spręsdamas dėl vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 13. 5.... 14. Teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimo suma atsakovei, kaip fiziniam... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad nors byloje ir nėra tiesioginių duomenų, kad atsakovė... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Atsakovė R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 20. 7.1.... 21. Ieškinys nėra prima facie (preliminariai, iš pirmo žvilgsnio) pagrįstas,... 22. 7.2.... 23. Ieškovė nepateikė įrodymų ir nenurodė duomenų, leidžiančių daryti... 24. 7.3.... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai per didele apimtimi... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. 8.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. 9.... 30. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 31. 10.... 32. Baltic Media Ltd 2020-06-02 Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsiliepimą... 33. 11.... 34. CPK 335 straipsnyje numatyta, kad atsiliepimai į atskiruosius skundus gali... 35. 12.... 36. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, atsiliepimų į atskiruosius... 37. 13.... 38. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis (LITEKO) nustatyta,... 39. 14.... 40. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 41. 15.... 42. Analizuojamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės... 43. 16.... 44. Pasisakant dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, pažymėtina, kad spręsdamas,... 45. 17.... 46. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė pareiškė reikalavimus dėl skolos... 47. 18.... 48. Apeliacinis teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad byloje nėra... 49. 19.... 50. Aktualioje (pastarųjų metų) Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra... 51. 20.... 52. Disponavimo turtu ribojimų nustatymo tikslas yra antrosios ginčijamų... 53. 21.... 54. Tiek ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek ir... 55. 22.... 56. Ieškovė nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis apeliantei... 57. 23.... 58. Analizuojamu atveju byloje nėra objektyvių duomenų, o ir ieškovė neįrodė... 59. 24.... 60. Grėsmė būsimo ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui... 61. 25.... 62. Įvertindamas aptartas aplinkybes, apeliacinis teismas daro išvadą, kad... 63. 26.... 64. Remdamasis pirmiau šioje nutartyje išdėstytais teisiniais motyvais ir... 65. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 66. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį ir...