Byla 2-2292/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutarties, kuria nutarta atmesti ieškovo S. P. prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1636-601/2011 pagal ieškovo S. P. ieškinį atsakovui UAB „Rodena“, tretiesiems asmenims I. P., A. P. ir D. P. dėl jungtinės veiklos sutarties, žemės nuomos sutarties nutraukimo ir nuosavybės dalių nustatymo ir atsakovo UAB „Rodena“ priešieškinį ieškovui S. P., tretiesiems asmenims I. P., A. P. ir D. P. dėl jungtinės veiklos sutarties nutraukimo, civilinės atsakomybės taikymo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas S. P. ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydamas nutraukti ieškovo atžvilgiu 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutartį ir 2004 m. liepos 17 d. žemės nuomos sutartį, sudarytas tarp ieškovo S. P., atsakovo UAB „Rodena“ ir trečiojo asmens A. P.. Taip pat prašė nustatyti, kad ieškovui, kaip 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutarties partneriui, priklauso 1/3 bendro turto: inžinerinių tinklų – nuotekų tinklų (unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - )), inžinerinių tinklų – vandentiekio tinklų (unikalus Nr. ( - )), gyvenamųjų namų (unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )). Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti atsakovo turto areštą.

5Atsakovas UAB „Rodena“ priešieškiniu prašė pripažinti ieškovą S. P. iš esmės pažeidusiu 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp S. P., A. P. ir UAB „Rodena“; nutraukti 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutartį UAB „Rodena“ atžvilgiu dėl esminio S. P. sutarties pažeidimo, paliekant šią sutartį galioti tarp A. P. ir S. P.. Taip pat prašė taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš ieškovo S. P. 8 014 131,76 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui atsakovas prašė, nepranešus ieškovui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovo 8 014 131,76 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas, esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, taip pat kredito įstaigų sąskaitose.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsakovo priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė areštuoti

78 014 131,76 Lt vertės ieškovui S. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, ieškovui priklausančias turtines teises ir pinigines lėšas.

8Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartį ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

9Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinę bylą perdavė pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui.

10Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 23 d. nutartimi atsakovo UAB „Rodena“ priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 8 014 131,76 Lt vertės ieškovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o jo nesant ar esant nepakankamai, likusiai sumai areštuoti ieškovui priklausančias pinigines lėšas, leidžiant iš areštuotų lėšų atsikaityti su atsakovu.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartį paliko nepakeistą.

12Ieškovas S. P. Kauno apygardos teismui pateikė prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė taikyti nuostolių, galimų dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą: pareikalauti iš atsakovo UAB „Rodena“ per teismo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų) įmokėti 721 271,85 Lt, kaip galimų nuostolių užtikrinimą.

13Prašyme ieškovas nurodė, kad 8 014 131,76 Lt masto turto areštas iš esmės pažeidžia jo interesus, tokios laikinosios apsaugos priemonės (didelis arešto mastas) jam realiai sukelia ir ateityje gali sukelti itin didelius neigiamus turtinius padarinius. Šiuo metu yra areštuotas iš esmės visas ieškovo turtas, už kurio vystymą ir realizavimą ieškovas gaudavo pajamas. Kadangi ieškovas CK 6.210 str. 2 d. nuostatos prasme vertintinas kaip verslininkas, nes jo veiklą iš esmės sudaro nekilnojamojo turto objektų vystymas ir realizavimas, galimų jo nuostolių sumą turėtų sudaryti nuo nutarties pagrindu areštuoto turto vertės (8 014 131,76 Lt) skaičiuojamos minimalios CK 6.210 str. 2 d. įtvirtintos 6 proc. metinės palūkanos (kadangi ieškovas neturi galimybės disponuoti visu savo turtu ir tokiu pagrindu generuoti piniginėmis lėšomis tiek savo ūkinės – komercinės veiklos vykdymui, tiek kasdieninių (šeimyninių) poreikių tenkinimui). Periodas, už kurį turėtų būti skaičiuojamos palūkanos, atsižvelgiant į realiai prognozuojamą bylos nagrinėjimo terminą, turėtų apimti 1,5 m. laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, nuostolių suma, pasak ieškovo, turėtų sudaryti 721 271,85 Lt (1,5 m. x 6 proc. x 8 014 131,76 Lt = 721 271,85 Lt). Ši suma laikytina absoliučia realia ieškovo galimų nuostolių suma. Ieškovo teigimu, pats atsakovas patvirtino, jog jam gali būti itin sunku atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, kadangi pateikdamas priešieškinį, jis prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už priešieškiniu pareikštus turtinius reikalavimus (minėtas prašymas teismo buvo patenkintas). T.y., pats atsakovas pripažino, jog jo finansinė padėtis yra bloga, ir kad objektyviai nėra galimybių sumokėti CPK numatyto dydžio žyminį mokestį. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teigė, jog galimų nuostolių atlyginimas yra ir gali būti apsunkintas. Taip pat atkreipė dėmesį, jog atsakovo atžvilgiu 2007 m. teismo yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. nutartimi nutarė ieškovo S. P. prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo atmesti.

15Teismas padarė išvadą, kad: 1) jog ieškovas nenurodė objektyvaus pobūdžio prielaidų apie galimų nuostolių tikimybę (galimybę), t. y. nepateikė jokių duomenų, kad jis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali realizuoti kokio nors turto. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad būtent dėl ieškovo veiksmų (atsisakymo vystyti komercinę veiklą su atsakovu) sustojo turto objektų vystymas ir realizavimas; 2) nenurodė preliminaraus galimų nuostolių pagrindimo, t. y. nepateikė jokių duomenų nuo kokio galimai realizuotino areštuoto turto kokie gali atsirasti nuostoliai. Ieškovo nurodomos palūkanos nuo areštuoto turto vertės, negali būti laikomos galimais nuostoliais;

163) nenurodė duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Iš atsakovo atsiliepime dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo nurodytų argumentų ir pateiktų dokumentų pagrindu teismas nustatė, jog atsakovas iš viso turi turto už

1712 129 051 Lt, ilgalaikis turtas sudaro 9 934 597 Lt, trumpalaikis turtas 2 194 454 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 6 332 001 Lt, t. y. turtas viršija įmonės įsipareigojimus

185 797 050 Lt. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas turi 7 gyvenamuosius namus, pastatytus ant ieškovui priklausančių žemės sklypų, kurių be ieškovo sutikimo negali parduoti. Anot teismo, šios aplinkybės šalina abejones, kad gali būti apsunkintas galimų nuostolių atlyginimas. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovo nurodomos 2007 m. atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi įtakos sprendžiant nuostolių atlyginimo klausimą, nes yra mažareikšmės (pagal neįsiteisėjusį (atsakovo apskųstą) teismo sprendimą priteista 200 000 Lt, o areštuota 1 400 928 Lt): net ir atmetus priteistą sumą, iš areštuoto turto vertės būtų galima atlyginti ir ieškovo nurodomus nuostolius. Šių aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo užtikrinti ieškovo prašomų galimų nuostolių atlyginimo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Ieškovas S. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartį ir galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą išspręsti iš esmės – taikyti nuostolių, galimų dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, užtikrinimą ir pareikalauti iš atsakovo UAB „Rodena“ per teismo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų) įmokėti 721 271,85 Lt, kaip galimų nuostolių užtikrinimą.

21Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigia, kad nėra pagrindo konstatuoti objektyvaus pobūdžio prielaidų apie nuostolių kilimo tikimybę, nes nebuvo pateikta duomenų, pagrindžiančių, jog taikomo arešto negalima realizuoti kokio nors turto ir kad tinkamai nepagrįstas preliminarių nuostolių dydis. Anot apelianto, teismui nebūtina turėti tiek ir tokių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad konkretaus dydžio nuostolių ateityje neabejotinai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje egzistuoja tam tikra nuostolių atsiradimo tikimybė, o galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo.
 2. Taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastas lemia ir ateityje gali lemti itin didelių suvaržymų ir neigiamų padarinių ieškovui atsiradimą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad didelis arešto mastas objektyviai sukelia neigiamus padarinius (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-756/2011).
 3. Šiuo metu taikomų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu yra areštuotas iš esmės visas apelianto turtas. Apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto vystymas ir realizavimas yra vienintelis jo pajamų šaltinis, t. y. jis nėra sudaręs jokių darbo sutarčių ir negauna jokių kitų pajamų. Todėl nėra aišku, kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog jo turto realizavimo veikla nėra galima.
 4. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodytas nei vienas motyvas, kuris pagrįstų teismo poziciją, jog būtent dėl apelianto veiksmų yra negalima turto realizavimo veikla.
 5. Nesutinka su teismo pozicija, jog palūkanos nuo areštuoto turto vertės negali būti laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos palūkanos laikomos minimaliais nuostoliais, o faktas, kad apeliantas patyrė tokius nuostolius, yra preziumuojamas pagal įstatymą. Ši aplinkybė sąlygoja, kad apelianto nuostoliai, atsiradę ir galimai atsirasiantys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra realūs. Apelianto vertinimu, periodas, už kurį turėtų būti skaičiuojamos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytos palūkanos, atsižvelgiant į realiai prognozuojamą šios civilinės bylos nagrinėjimo terminą (įskaitant tiek pirmosios instancijos teismą, tiek apeliacinės instancijos teismą) turėtų apimti 1,5 metų laikotarpį.
 6. Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog nėra įrodymų, leidžiančių spręsti apie blogą atsakovo UAB „Rodena“ finansinę padėtį ir kad galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Tai, kad atsakovui gali būti sunku atlyginti apelianto nuostolius yra įrodyta paties atsakovo pozicija – jis prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, motyvuodamas tuo, kad jo finansinė padėtis yra bloga.

22Atsakovas UAB „Rodena“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartį nepakeistą.

23Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad būtent dėl ieškovo veiksmų (atsisakymo vystyti komercinę veiklą su atsakovu) turtas nebuvo vystomas bei realizuojamas. Civilinėje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovas paskutinį turto pardavimo sandorį sudarė dar 2009 m. birželio 5 d.. Jokių įrodymų, kad po šio sandorio ieškovas ketino vykdyti ar vykdė turto realizavimą ir gavo lėšų, byloje nėra.
 2. Apelianto nurodomas argumentas, kad vien didelio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime sukelia nuostolius, nėra pagrįstas. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti realiai prognozuojami. Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo.
 3. Apeliantas teigia, kad jis turėtų būti vertinamas kaip verslininkas, todėl turi teisę prašyti taikyti CK 6.210 straipsnio 2 dalį, tačiau šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų nepateikia. Be to, palūkanas jis sieja su turto arešto mastu ir nuo jų skaičiuoja galimus nuostolius. Tačiau tam nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.
 4. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas turi 9 934 597 Lt vertės ilgalaikio turto, atėmus įsipareigojimus, atsakovo turtas yra 5 797 050 Lt vertės, taip pat atsakovas turi 7 gyvenamuosius namus, pastatytus ant ieškovui priklausančių žemės sklypų, ir šių namų atsakovas, be ieškovo sutikimo perleisti negali, pagrįstai nusprendė, jog nuostolių atlyginimas negali būti apsunkintas.
 5. Teismas pagrįstai nurodė, kad nuostolių atlyginimo institutas skirtas užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimą, tačiau jis nėra gynimosi priemonė nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl negali paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

24Teisėjų kolegija konstatuoja:

25Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies (redakcija, galiojusi iki 2011 m. spalio 1 d.) nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsirasti atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

28Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas S. P. atskiruoju skundu skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria jo prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo buvo atmestas. Anot apelianto, teismui nebūtina turėti tokių įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad konkretaus dydžio nuostoliai ateityje neabejotinai atsiras, nes teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje egzistuoja tam tikra nuostolių atsiradimo tikimybė. Apeliantas taip pat pažymi, kad didelis arešto mastas objektyviai sukelia neigiamus padarinius.

29Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo (nagrinėjamu atveju ieškovo) patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas (nagrinėjamu atveju atsakovas) yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo tikimybę, preliminarų jų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-321/2009, 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-857/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-826/2008). Galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-362/2010, 2010 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-928/2010; 2010 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-928/2010 ir kt.).

30Iš byloje esančių duomenų matyti, kad teismas atsakovo UAB „Rodena“ priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nutarė areštuoti 8 014 131,76 Lt vertės ieškovo S. P. turtą. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, įvertino atsakovo UAB „Rodena“ finansines galimybes atlyginti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui galinčius atsirasti nuostolius, kuriuos ieškovas įvertino 721 271,85 Lt. Atsakovo finansinei padėčiai nustatyti teismas įvertino paties atsakovo pateiktus 2011.01.01 – 2011.05.31 balanso duomenis (150-151 b. l.), iš kurių matyti, kad atsakovas iš viso turi turto už 12 129 051 Lt, iš kurių 9 934 597 Lt vertės turtas yra ilgalaikis ir 2 194 454 Lt vertė - trumpalaikis. Nors atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 6 332 001 Lt, tačiau turto yra beveik du kartus daugiau, be to, iš šių įsipareigojimų tik 1 265 569 Lt yra trumpalaikiai įsipareigojimai. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas turėtų galimybę atlyginti ieškovo nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis apie civilinę bylą Nr. 2-88-230/2010 (152-163 b. l.), sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog minėtoje civilinėje byloje taikomas areštas atsakovo turtui nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas, kadangi teismas minėtoje byloje sprendimu priteisė žymiai mažesnę sumą, areštuoto turto vertė (neįsiteisėjusiu sprendimu priteista beveik 200 000 Lt dydžio skola, o areštuotas 1 400 928 Lt vertės turtas). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad vien aplinkybė, jog atsakovas, pateikdamas priešieškinį, prašė atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, nepaneigia nustatyto fakto, jog atsakovas turi pakankamai turto. Be to, tokį prašymą atsakovas grindė aplinkybe, kad žyminio mokesčio, viršijančio 30 tūkst. litų, jis negali sumokėti iš karto, bei kad ieškovas netinkamai vykdo jungtinės veiklos sutartį ir dėl to negali gauti pajamų. Taigi teigti, kad atsakovas pripažino, jog jo finansinė padėtis yra sunki, nėra pagrindo (22 b. l.).

32Apeliantas taip pat nurodo, kad šioje byloje buvo areštuotas iš esmės visas jo turtas, o jam priklausančio nekilnojamojo turto vystymas ir realizavimas yra vienintelis jo pajamų šaltinis. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo pozicijos, jog būtent jis dėl savo paties veiksmų negali vykdyti veiklos.

33Kaip matyti iš ieškinio ir priešieškinio turinio (5-36 b. l.), byloje kilo ginčas dėl tarp ieškovo S. P., UAB „Rodena“ ir trečiojo asmens A. P. sudarytos 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutarties vykdymo. Šios sutarties tikslai: 1) paruošti S. P. ir A. P. nuosavybės teise lygiomis dalimis (po ½ dalį) priklausantį 20,2247 ha žemės sklypą, kurio buvęs unikalus Nr. ( - ), suskaidant į žemės sklypus, įrengiant juose inžinerinius tinklus bei aplinkos infrastruktūrą bei šiuos žemės sklypus parduoti dalimis gyvenamiesiems namams statyti; 2) žemės sklypuose pastatyti gyvenamuosius namus bei juos parduoti. Pirmosios instancijos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutarties pagrindu buvo areštuotos ieškovui nuosavybės teise priklausančios žemės sklypų dalys (127-133 b.l.), kurios buvo naudojamos minėtai jungtinei veiklai vykdyti. Apeliantas iš esmės apgrįstai teigia, kad nėra aišku, kokiu pagrindu teismas padarė išvadą, jog būtent apeliantas atsisakė vystyti komercinę veiklą su atsakovu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp ieškovo S. P. ir atsakovo UAB „Rodena“ kilo ginčas dėl būtent 2003 m. gegužės 2 d. jungtinės veiklos sutarties vykdymo ir jos nutraukimo, o ši jungtinė veikla vykdoma ir areštuotuose ieškovui nuosavybės teise priklausančiose žemės sklypų dalyse, daro išvadą, jog ieškovas negali vykdyti veiklos būtent dėl kilusio ginčo ir jo paskaičiuoti galimi nuostoliai yra susiję su jungtinės veiklos sutarties vykdymu ir iš to kilusiu ginču, o ne su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Todėl nėra pagrindo taikyti CPK 147 straipsnyje numatytą nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

34Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą, iš esmės tinkamai įvertino byloje surinktus duomenis ir priėmė pagrįstą nutartį, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

36Palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas S. P. ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą,... 5. Atsakovas UAB „Rodena“ priešieškiniu prašė pripažinti ieškovą S. P.... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsakovo... 7. 8 014 131,76 Lt vertės ieškovui S. P. nuosavybės teise priklausantį... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi panaikino Kauno miesto... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinę... 10. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 23 d. nutartimi atsakovo UAB... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 13 d. nutartimi Kauno apygardos... 12. Ieškovas S. P. Kauno apygardos teismui pateikė prašymą dėl galimų... 13. Prašyme ieškovas nurodė, kad 8 014 131,76 Lt masto turto areštas iš esmės... 14. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 5 d. nutartimi nutarė ieškovo S. P.... 15. Teismas padarė išvadą, kad: 1) jog ieškovas nenurodė objektyvaus... 16. 3) nenurodė duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovo patirtų... 17. 12 129 051 Lt, ilgalaikis turtas sudaro 9 934 597 Lt, trumpalaikis turtas 2 194... 18. 5 797 050 Lt. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas turi 7 gyvenamuosius... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Ieškovas S. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011... 21. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Pirmosios... 22. Atsakovas UAB „Rodena“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 23. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
   24. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 25. Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d.... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 27. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies (redakcija, galiojusi iki 2011 m.... 28. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas S. P. atskiruoju skundu skundžia... 29. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad paprastai teismas nustato atsakovo... 30. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad teismas atsakovo UAB „Rodena“... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis apie civilinę bylą... 32. Apeliantas taip pat nurodo, kad šioje byloje buvo areštuotas iš esmės visas... 33. Kaip matyti iš ieškinio ir priešieškinio turinio (5-36 b. l.), byloje kilo... 34. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. nutartį nepakeistą....