Byla 2-1126-180/2015
Dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4256-590/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“, prašydamas:

  • pripažinti, kad pirkimo sąlygų 11.9 punktas, kuriuo reikalaujama, kad sutarties vertė būtų 35 000 Eur be PVM ir kad sutartis turi būti įvykdyta, yra neteisėta ir šią sąlygą pakeisti, nustatant, kad įvykdytos sutarties vertė 15 000 Eur be PVM;
  • pripažinti konkurso sąlygų 11.10 ir 11.11 punktų reikalavimus neteisėtais;
  • pripažinti, kad techninės specifikacijos 3.1(a), (h), 3.2(a), (p), 3.6(b) ir 3.7(c) nuostatos yra neteisėtos;
  • įpareigoti atsakovą skelbti konkursą iš naujo be neteisėtų ginčijamų pirkimo sąlygų.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį.

5Nurodė, kad atsakovo planuojamos pirkti IT infrastruktūros nuomos ir priežiūros paslaugos nėra tas objektas, kurio neįsigijus nedelsiant atsakovas negalėtų vykdyti savo funkcijų. Įvykdžius VPĮ keliamus reikalavimus, atsakovas galėtų papildomai nusipirkti esamos infrastruktūros nuomos ir priežiūros paslaugas neskelbiamų derybų būdu konkurso sustabdymo terminui arba pratęstų atitinkamų sutarčių terminą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitiktų ekonomiškumo principo reikalavimus, nes dėl priimto sprendimo atsakovas nepatirtų nuostolių. Priešingai, tuo atveju, jei pirkimas nebūtų stabdomas ir vėliau paaiškėtų atsakovo sprendimų neteisėtumas, viešojo pirkimo sutartis galėtų būti sudaryta ar net iš dalies įvykdyta, o tai apribotų galimybę šalis grąžinti į pradinę padėtį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovo UAB „Alna Intelligence“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nustatė, kad atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo siekia įsigyti IT infrastruktūros resursų nuomą kartu su priežiūros paslaugomis. Pirkimo objektą sudaro IT infrastruktūros resursų nuoma kartu su informacinės sistemos „m-Transport“ standartinės programinės įrangos priežiūros paslaugomis. „m-Trasnsport“ sistema – tai integruota informacinė sistema, skirta aptarnauti elektroninius atsiskaitymus mobiliuoju telefonu už multimodalines transporto paslaugas Vilniaus mieste. Teismas pažymėjo, kad „M-Ticket“ ir „m-Parking“ paslaugomis naudojasi tam tikra dalis Vilniaus miesto gyventojų, atsiskaitydami už viešojo transporto ir automobilių parkavimo paslaugas. Sistemai nustojus veikti, keleivių lėšos liks sistemoje ir nebus panaudotos atsiskaitymams.

9Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad sustabdžius pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, nukentės dalies visuomenės interesai, bus pažeistas viešasis interesas. Įvertinęs viešojo pirkimo objektą, teismas sprendė, kad prioritetiškai turėtų būti ginama teisinė vertybė operatyviai įsigyti IT infrastruktūros resursų nuomos ir informacinės sistemos „m-Transport“ standartinės programinės įrangos priežiūros paslaugas, nes tai susiję su nauda visuomenei.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Alna Inelligence“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.

12Nurodė, kad šiuo atveju nėra poreikio skubiai sudaryti pirkimo sutartį, nes „m-Ticket“ tinkamas veikimas gali būti užtikrintas pagal šiuo metu tarp atsakovo ir kito tiekėjo sudarytą IT infrastruktūros resursų nuomos kartu su priežiūros paslaugomis sutartį. Atsakovui IT infrastruktūros resursus nuomoja ir informacinės sistemos „m-Transport“ standartinės programinės įrangos priežiūros paslaugas šiuo metu teikia tiekėjas, laimėjęs atsakovo organizuotą viešąjį supaprastintą pirkimą, kuris buvo skelbtas 2013 m. gegužės 30 d., o sutartis galioja iki 2016 m. liepos 31 d. Šie duomenys įrodo, kad atsakovas iki 2016 m. liepos 31 d. yra užsitikrinęs „m-Transport“ informacinės sistemos veikimui reikiamų IT infrastruktūros resursų nuomą ir šios sistemos standartinės programinės įrangos priežiūrą, todėl poreikio operatyviai vykdyti pirkimą nėra. Konkurso sustabdymas ir draudimas sudaryti pirkimo sutartį tikrai neturės įtakos „m-Transport“ sistemos veikimui.

13Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti.

14Nurodė, kad 2013 m. gegužės 30 d. buvo paskelbęs identišką konkursą, o 2013 m. liepos 31 d. pasirašė sutartį su UAB „BAIP“ trejų metų laikotarpiui. Kadangi sutartis nebuvo tinkamai vykdoma, ji nuo 2014 m. liepos 10 d. yra nutraukta. Atsakovas 2014 m. kovo 17 d. vykdė mažos vertės pirkimą apklausos būdu ir sudarė IT infrastruktūros resursų nuomos kartu su priežiūros paslaugomis sutartį 12 mėnesių. Šiuo metu vykdomas pirkimas yra sustabdytas, nes perkančioji organizacija, neturėdama kitos išeities ir siekdama užtikrinti būtinų paslaugų tiekimą, 2015 m. balandžio 13 d. kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, pranešdama apie vykdomas neskelbiamas derybas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir (arba) uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

19CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

20Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

21Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

22Nustatyta, kad atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdo atvirą konkursą, kuriuo siekia įsigyti IT infrastruktūros resursų nuomą kartu su informacinės sistemos „m-Transport“ standartinės programinės įrangos priežiūros paslaugomis. „m-Transport“ sistema – tai integruota informacinė sistema, skirta aptarnauti elektroninius atsiskaitymus mobiliuoju telefonu už viešojo transporto (m-Ticket), parkavimo (m-Parking) ir kitas transporto paslaugas Vilniaus mieste. Šias paslaugas, renkant rinkliavas už automobilių stovėjimą bei viešojo transporto paslaugas, užtikrina atsakovas – SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Taigi kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, vykdomu pirkimu perkamos paslaugos neabejotinai yra susijusios su viešuoju interesu, nes jomis naudojasi tam tikra dalis Vilniaus miesto gyventojų, atsiskaitydami už viešojo transporto ir automobilių parkavimo paslaugas mobiliuoju telefonu, todėl būtina užtikrinti nepertraukiamą „m-Transport“ sistemos veikimą. Tenkinus ieškovo prašymą ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, uždraudus sudaryti pirkimo sutartį, būtų pažeisti ne tik perkančiosios organizacijos interesai, susiję su tiesioginių funkcijų atlikimu, t. y. vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolės užtikrinimu ir vykdymu, bet ir dalies visuomenės, kurie, kaip minėta, naudojasi viešojo transporto ir automobilių parkavimo paslaugomis, atsiskaitydami mobiliuoju telefonu, interesai. Esant paminėtoms aplinkybėms, sprendžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl tenkinti apelianto atskirąjį skundą ir stabdyti viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį nėra pagrindo.

23Apelianto teigimu, atsakovui nėra poreikio skubiai sudaryti pirkimo sutartį, nes IT infrastruktūros resursus šiuo metu nuomoja ir informacinės sistemos „m-Transport“ standartinės programinės įrangos priežiūros paslaugas teikia tiekėjas, laimėjęs atsakovo organizuotą viešąjį supaprastintą pirkimą, kuris buvo skelbtas 2013 m. gegužės 30 d., o sudaryta sutartis galioja iki 2016 m. liepos 31 d. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais skundo argumentais. Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys įrodo, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2015 m. gegužės 30 d. iš tiesų buvo paskelbęs analogišką pirkimą, kurį laimėjo UAB „BAIP“, su juo (UAB „BAIP“) 2013 m. liepos 31 d. buvo pasirašyta IT infrastruktūros resursų nuomos kartu su priežiūros paslaugomis sutartis, kuri turėjo galioti iki 2016 m. liepos 31 d., tačiau nuo 2014 m. liepos 10 d. buvo nutraukta, tiekėjui tinkamai nevykdant sutarties sąlygų (58 b. l.). Atsakovas paaiškino, kad UAB „BAIP“ tinkamai nevykdžius sutarties, buvo vykdytas mažos vertės pirkimas apklausos būdu ir 2014 m. kovo 25 d. su UAB „Baltic data centre“ buvo sudaryta IT infrastruktūros resursų nuomos kartu su priežiūros paslaugomis sutartis, kuri galiojo 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo (sutarties 9.1 p.), t. y. iki 2015 m. kovo 25 d. (59-61 b. l.). Bylos duomenys, t. y. Viešųjų pirkimų tarnybai adresuotas pranešimas, įrodo, kad paminėta sutartis buvo pratęsta 1 mėnesiui – iki 2015 m. balandžio 18 d., tačiau atsakovas, įvertinęs tai, kad šiuo metu vykdomo pirkimo, dėl kurio sąlygų teisėtumo kilo ginčas, procedūros iki paminėto termino (2015-04-18) nebus baigtos, 2015 m. balandžio 13 d. informavo Viešųjų pirkimų tarnybą, kad bus vykdomos neskelbiamos derybos dėl neatidėliotino IT infrastruktūros resursų nuomos kartu su priežiūros paslaugomis įsigijimo, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą „m-Transport“ sistemos funkcionavimą (62-63 b. l.). Aptarti bylos duomenys paneigia apelianto skundo argumentas, kad nėra poreikio skubiai sudaryti pirkimo sutartį ir taip užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą.

24Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad civilinė byla pagal ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl pirkimo sąlygų panaikinimo yra išnagrinėta – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje išaiškinta, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2014). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, tačiau galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė. Taigi egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai nepagrindus ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

25Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

26Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Nurodė, kad atsakovo planuojamos pirkti IT infrastruktūros nuomos ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdo... 9. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad sustabdžius pirkimo procedūras... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Alna Inelligence“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Nurodė, kad šiuo atveju nėra poreikio skubiai sudaryti pirkimo sutartį, nes... 13. Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 14. Nurodė, kad 2013 m. gegužės 30 d. buvo paskelbęs identišką konkursą, o... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 21. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes,... 22. Nustatyta, kad atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdo atvirą... 23. Apelianto teigimu, atsakovui nėra poreikio skubiai sudaryti pirkimo sutartį,... 24. Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl... 25. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 26. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....