Byla 2-2762/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, kreditorių UAB „Linkesa“ ir R. G. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties, kuria atstatydintas UAB „Valeksa“ iš BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus pareigų, paskirtas UAB „Verslo valdymo centras“ BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi, panaikintas BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2013 m. birželio 3 d. nutarimas BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ patvirtinti 20 000 Lt atlyginimą nuo bankroto iškėlimo dienos iki šio susirinkimo (2013 m. birželio 3 d.) ir šis klausimas perduotas nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo, įpareigotas UAB „Valeksa“ per penkias dienas perduoti naujai paskirtam administratoriui UAB „Verslo valdymo centras“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus, civilinėje byloje dėl UAB „Neapolis“ bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys - D. D., V. P., R. G., T. I., J. Ž., R. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, VSDFV Klaipėdos skyrius, UAB „Linkesa“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Glomar Supplies Ltd., UAB „Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas“, UAB „Klaipėdos energija“, Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, UAB „G4S Lietuva“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Klaipėdos liftas“, UAB „Gelsva“, Machinery Trade Ltd,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. nutartimi UAB „Neapolis“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

4Klaipėdos apygardos teismas 2012 gegužės 11 d. nutartimi patvirtino BUAB „Neapolis“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. ir 2013 m. sausio 31 d. nutartimis kreditorių finansiniai reikalavimai buvo tikslinami. UAB „Statega“ teismo patvirtintas 5 122 282,95 Lt finansinis reikalavimas sudaro 51,81% teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos.

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi atmetė kreditoriaus UAB „Statega“ prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartimi apeliacinį procesą pagal kreditoriaus UAB „Statega“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties nutraukė.

6Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi BUAB „Neapolis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartį paliko nepakeistą.

7BUAB „Neapolis“ kreditorius UAB „Statega“ kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti bankroto administratorių ir administratoriumi patvirtinti UAB „Verslo valdymo centras“, kadangi kreditorių susirinkimas nusprendė atstatydinti bankroto administratorių UAB „Valeksa“ dėl nepasitikėjimo ir įpareigojo kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Nurodė, kad 2013 m. birželio 3 d. įvyko BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, turintys 99,6 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų. Kreditorių susirinkimas balsų dauguma, t. y. kreditorių, turinčių 59,81 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų, nusprendė atstatydinti bankroto administratorių UAB „Valeksa“ dėl nepasitikėjimo ir įpareigojo kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Verslo valdymo centras“, nes kitų pasiūlymų dėl bankroto administratoriaus kandidatūros nebuvo gauta, todėl didžioji dalis kreditorių, t.y. kreditoriai, turintys 59,81 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų, pritarė UAB „Verslo valdymo centras“ kandidatūrai.

8BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ pateiktu atsiliepimu su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pareiškėjas neįrodė, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė savo funkcijas bankroto procese. Pareiškėjo nurodyti pagrindai pakeisti bankroto administratorių yra neteisėti ir nepagrįsti, grindžiami tiktai subjektyvaus turinio prielaidomis.

9BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius pateikė teismui skundą dėl BUAB „Neapolis“ 2013 m. birželio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti nutarimus dėl administratoriaus atstatydinimo, administratoriaus atlyginimo sumažinimo, naujojo administratoriaus paskyrimo. Nurodė, kad minėti nutarimai yra nepagrįsti.

10BUAB „Neapolis“ kreditorius UAB „Linkesa“ pateikė skundą dėl BUAB „Neapolis 2013 m. birželio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, prašydamas panaikinti visus nutarimus. Nurodė, kad visi kreditorių susirinkimo nutarimai ir neteisėti ir nepagrįsti.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi nutarė atstatydinti UAB „Valeksa“ iš BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus pareigų, paskirti BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo centras“, panaikinti BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2013 m. birželio 3 d., nutarimą BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ patvirtinti 20 000 Lt atlyginimą nuo bankroto iškėlimo dienos iki šio susirinkimo (2013 m. birželio 3 d.) ir šį klausimą perduoti nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo, įpareigoti UAB „Valeksa“ per penkias dienas perduoti naujai paskirtam administratoriui UAB „Verslo valdymo centras“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Teismas nustatė, kad byloje nepateikta įrodymų, kad būtų pažeista BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka, numatyta ĮBĮ 22-24 straipsniuose.

14Teismas nurodė, kad BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo pirmininko atstovė, siųsdama kreditoriams pranešimus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę, pridedamuose prieduose pateikė informaciją dėl darbotvarkės klausimų, prie klausimo dėl administratoriaus atstatydinimo buvo pateiktas priedas Nr. 3, kuriame išdėstytos aplinkybės, kurių pagrindu konstatuota, kad administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Teismas nurodė, kad sutinka, jog kai kurie nurodyti faktai kelia abejonių dėl administratoriaus veiklos tinkamumo. Teismas sprendė, kad bankroto administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, daro tiesioginę žalą įmonės kreditoriams, nepateisinamai didina administravimo išlaidas, todėl kreditoriai įgyvendindami 2013 m. birželio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pagrįstai nutarė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo.

15Teismas konstatavo, kad nagrinėjamojoje byloje nustatyti pakankami pagrindai administratoriaus atstatydinimui: įmonės bankroto administratoriaus užsakymu iš BUAB „Neapolis“ lėšų samdomi antstoliai fiksuoti kreditorių susirinkimų faktines aplinkybes vaizdo ir garso technika; bankroto administratorius pažeidžia kreditorių susirinkimo sušaukimo taisykles; 2013 m. balandžio 11 d. susirinkimo metu nebuvo patvirtinta administratoriaus pateikta įmonės finansinė atskaitomybė už 2012 metus; bankroto administratorius 2013 m. gegužės 21 d. ir 2013 m. gegužės 23 d. raštais nepagrįstai prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Neapolis“ bankroto byloje ir uždrausti UAB „Neapolis“ kreditoriams šaukti kreditorių susirinkimus darbotvarkės klausimais dėl paskirtojo UAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus atstatydinimo ir (ar) naujo bankroto administratoriaus paskyrimo bei paskirtojo bankroto administratoriaus atlyginio pakeitimo; įmonės bankroto administratorius 2013 m. balandžio 11 d. prašymu nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl BUAB „Neapolis“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; įmonėje bankroto iškėlimo dieną dirbo penki darbuotojai, kurių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutartimi, tačiau iš Garantinis fondo gautų lėšų buvo išmokėta 4 000 Lt išmoka tik vienam iš darbuotojų – direktoriui R. G., kitiems darbuotojams jiems priklausančios išmokos nėra išmokėtos; UAB „Statega“ bankroto administratoriui pateikė prašymą patvirtinti jos kreditorinius reikalavimus 35 686 864,70 Lt sumai, nors bankroto administratorius šio reikalavimo neginčijo, tačiau teismui pateikė tvirtinti UAB „Statega“ 1 355 910,32 Lt finansinį reikalavimą; iki pirmojo kreditorių susirinkimo administravimo išlaidų sąmata buvo viršyta ir vietoje teismo patvirtintos 114 119,69 Lt sumos išleista 902 243,58 Lt.

16Teismas nurodė, kad 2013 m. kovo 20 d. buvo sulaikytas BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo D. D. dėl galimo kyšininkavimo fakto šioje bankroto byloje. Šis įgaliotas asmuo buvo pakeistas kitu įgaliotu asmeniu J. K., tačiau D. D. ir toliau dirba UAB „Valeksa“. Teismas nurodė, kad teisėjas A. S., kuris iki 2013 m. birželio 28 d. nagrinėjo šią bankroto bylą, Lietuvos Respublikos Prezidentės 2013 m. rugsėjo 3 d. dekretu Nr. 1K-1554 buvo atleistas iš pareigų kaip pažeminęs teisėjo vardą būtent dėl ryšių su UAB „Valeksa“ įgaliotu asmeniu D. D.. Dėl nurodyto teismas taip pat sprendė, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą kreditoriams nepasitikėti bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“.

17Teismas nustatė, kad nauju BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi buvo siūlyta paskirti UAB „Verslo valdymo centras“, siūlomam bankroto administratoriui nenustatyti apribojimai, nurodyti ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl jo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, pagal Įmonių bankroto valdymo departamento duomenis UAB „Verslo valdymo centras“, kurios buveinė Liepų g. 1, Klaipėda, įregistruota 2005 m. gegužės 9 d. šiuo metu įmonėje dirba 4 darbuotojai, jie vykdo 30 bankroto procedūrų, yra pabaigę 42 bankroto procedūras. Teismas nurodė, kad kitų kandidatūrų nebuvo pasiūlyta. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Verslo valdymo centras“ šališkumo su vienu iš atsakovo akcininku, pažymėjo, kad bet kuris administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais ir turi tas pačias teises ir pareigas, jis yra nepriklausomas nuo bet kokios kitų asmenų, tame tarpe ir juos pasiūliusių asmenų, įtakos, todėl teismas neatsižvelgė į tai, kuris dalyvaujantis byloje asmuo siūlė administratorių. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Verslo valdymo centras“ bus greičiau ir efektyviau sprendžiami įmonės bankroto klausimai ir užtikrinamos pačios įmonės teisėti interesai bei kreditorių teisės.

18Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ patvirtinti 20 000 Lt atlyginimą nuo bankroto iškėlimo dienos iki 2013 m. birželio 3 d. susirinkimo. Teismas, pasisakydamas dėl UAB „Valeksa“ atlyginimo peržiūrėjimo, pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas turi teisę peržiūrėti administratoriaus atlyginimą, tačiau 2013 m. birželio 3 d. kreditorių susirinkimo nustatytas administratoriaus atlyginimas yra aiškiai per mažas, atsižvelgiant į tai, kad bankroto procesas yra sudėtingas, bankrutuoja didelė bendrovė, be to, neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų, suformuotos teismų praktikos reikalavimų. Dėl nurodyto teismas BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriui nustatyto atlyginimo panaikino, klausimą perdavė nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

20Kreditorius R. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį ir priimti nutartį dėl administratoriaus atlyginimo išaiškinimo, t.y. nuo 2012 m. sausio 18 d. iki 2013 m. birželio 3 d. patvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ atlygį – 15 000 Lt per mėnesį, o nuo 2013 m. birželio 3 d. iki bankroto bylos užbaigimo – 14 000 Lt per mėnesį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą bei kitas procesines teisės normas, netinkamai taikė materialinės teisės normas, nesivadovavo CK 1.5 straipsnio nuostatomis.
  2. Teismas neįvertino, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas yra susijęs su kreditoriais Machinery Trade Ltd, Glomar Supplies Ltd., kas lemia daugelį balsų sprendžiant klausimus BUAB „Neapolis“ bankroto byloje.
  3. Byloje yra daug įrodymų, patvirtinančių, kad bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ yra susijęs su bankrutuojančia įmone bei kreditoriumi UAB „Statega“. Teismas turėjo svarstyti klausimą dėl kito administratoriaus paskyrimo, bet pasielgė šališkai ir paskyrė UAB „Verslo valdymo centras“.
  4. Kreditorių susirinkimas 2013 m. vasario 7 d. nutarimu nustatė atlyginimą bankroto administratoriui 15 000 Lt per mėnesį. Kreditorių susirinkimas gali keisti savo sprendimą, ką ir padarė 2013 m. birželio 3 d. Pirmosios instancijos teismas bando pakeisti įsiteisėjusį kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus atlyginimo iki 2013 m. birželio 3 d.

21Atsiliepimuose į kreditoriaus R. G. atskirąjį skundą kreditoriai Glomar Supplies Ltd, UAB „Statega“, Machinery Trade Ltd prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Atsiliepime į kreditoriaus R. G. atskirąjį skundą kreditorius Valstybės įmonė Turto bankas nurodo teismo nuožiūra spręsti administratoriaus pakeitimo klausimą.

23Kreditorius UAB „Linkesa“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį dalyje dėl UAB „Valeksa“ atstatydinimo iš BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus pareigų ir UAB „Verslo valdymo centras“ paskyrimo BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Statega“ atstovės advokatės S. B. prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo atmesti kaip nepagrįstą. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai pagrįstai ir nepilnai išnagrinėjęs byloje surinktus įrodymus, dalyvaujančių byloje asmenų argumentus, skundžiamoje nutartyje neturėjo pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ atstatydinimo pagrindas. Kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas yra tik galimai nesąžiningų kreditorių neteisėtas siekis apeiti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį, kurią atmestas kreditoriaus UAB „Statega“ prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.
  2. Teismas, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja minėtas bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindas, privalėjo nustatyti, kurie konkretūs kreditorių įpareigojimai ir dėl kokių priežasčių buvo neįvykdyti, įvertindamas šių įsipareigojimų pagrįstumą ir teisėtumą. Todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo, remiantis vien kreditoriaus ar jų grupės santykių konfliktiškumu, pakeisti byloje esantį bankroto administratorių kitu. Dalį kreditorių tenkina bankroto administratoriaus veikla.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nauju bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo centras“, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartyje nustatytas aplinkybes, kad UAB „Statega“ yra susijusi su atsakovo UAB „Neapolis“ įmone, todėl kyla abejonės dėl jo siūlomo administratoriaus galimybių veikti nešališkai.

24Atsiliepimuose į kreditoriaus UAB „Linkesa“ atskirąjį skundą kreditoriai Glomar Supplies LTD SA, UAB „Statega“, Machinery Trade LTD prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo UAB „Statega“ pareiškimą dėl BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus pakeitimo atmesti, tenkinti BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ skundą dėl 2013 m. birželio 3 d. BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 3, 4, 5. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ginčo nutartyje yra nurodyti administratoriaus atstatydinimo pagrindai, kurie nėra nenurodyti nei viename pareiškėjo teiktame procesiniame dokumente. Administratoriui net nebuvo suteikta galimybė atsikirsti į atskirus motyvus atstatydinti administratorių, išvardintus nutartyje, tuo pažeidžiant bendrąjį proceso teisės principą – būti išklausytam. Nutartyje nėra įvardintas nei vienas proceso reikalavimus atitinkantis įrodymas, patvirtinantis nutarties motyvų teisėtumą ar pagrįstumą, apsiribota vien deklaratyvaus pobūdžio teiginiais. Pirmosios instancijos teismas neaiškino ir nevertino faktinių priežasčių, dėl kurių atsirado atitinkami nutartyje nurodyti pagrindai atstatydinti administratorių, atstatydinti administratorių nurodomų aplinkybių reikšmingumo įmonės bankroto procesui, pačiai įmonei, jos kreditoriams.
  2. Ginčo nutartyje nurodomi pagrindai atstatydinti administratorių nėra pagrįsti jokiomis įstatymų leidžiamomis įrodinėjimo priemonėmis ir netgi priešingai – dauguma nutarties motyvų yra paneigti byloje surinktais įrodymais.
  3. Nutartyje visiškai klaidingai pirmosios instancijos teismas interpretuoja kitų kreditorių poziciją dėl administratoriaus pakeitimo. Pirmosios instancijos teismas visiškai ignoravo įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytą aplinkybę, kad administratoriaus pakeitimo klausimas nuspręstas išimtinai pareiškėjo, neginčijamai pripažinto šališku ir turinčiu privačių interesų įmonės bankroto byloje balsais.

26Atsiliepime į BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ atskirąjį skundą kreditoriai Glomar Supplies Ltd, UAB „Statega“, Machinery Trade Ltd prašo skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Atsiliepime į kreditorių UAB „Linkesa“, R. G. bei BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ atskiruosius skundus kreditorius VšĮ „Investuok Lietuvoje“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį dalyje dėl UAB „Valeksa“ atstatydinimo iš BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus pareigų ir UAB „Verslo valdymo centras“ paskyrimo BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo pirmininko pareiškimą dėl administratoriaus pakeitimo atmesti, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį dalyje dėl 2013 m. birželio 3 d. BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 3 ir Nr. 4 ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ skundą tenkinti.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirieji skundai netenkintini.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

31Byloje nagrinėjamas ginčas dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d. nutarimų 3-uoju darbotvarkės klausimu dėl BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ veiklos, administruojant įmonę, tinkamumo bei pagrindo jį atstatydinti ir 5-uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus pakeitimo, taip pat 4 –uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atlyginimo peržiūrėjimo ir pirmosios instancijos teismo nutarties dėl šių nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo.

32Pagal CPK 176 straipsnį, 177 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnį tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, galima tinkamai pritaikyti teisės normą ir teisingai išspręsti ginčą. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išaiškinimu ir nustatymu. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus tinkamai tyrė ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, tinkamai išaiškino bei teisingai nustatė turinčias nagrinėjamiems klausimams reikšmės aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas, skundžiamoje nutartyje turėjo pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB ,,Valeksa“ atstatydinimo pagrindas, paskiriant BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo centras“, kad administratoriaus atlyginimo klausimas svarstytinas kreditorių susirinkime iš naujo.

33Dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d. nutarimo 3-uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atstatydinimo

34Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

35Nagrinėjamu atveju dėl BUAB „Neapolis“ administratoriaus atstatydinimo į teismą kreipėsi kreditorių susirinkimo įgaliotas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Pareiškimas iš esmės grindžiamas netinkamu administratoriaus pareigų vykdymu ir nepasitikėjimu bankroto administratoriumi.

36ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Taigi, teisinis reglamentavimas lemia, kad kreditoriaus turimi balsai kreditorių susirinkime ir jo galimybės balsuojant daryti įtaką kreditorių susirinkimo sprendimams tiesiogiai priklauso nuo jo reikalavimų bankrutuojančiai įmonei dydžio. Nagrinėjamu atveju kreditoriaus UAB “Statega”, kuris yra kreditorių susirinkimo pirmininkas, teismo patvirtintas reikalavimas yra 51,81 proc. visų kreditorių reikalavimo sumos ir UAB “Statega” yra didžiausias šios įmonės kreditorius, atitinkamai jo balsai yra lemiami, sprendžiant klausimus kreditorių susirinkime, tačiau tai nereiškia, kad kreditorių susirinkimas gali priimti bet kokius nutarimus, neteisėtus ir nepagrįstus nutarimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti ginčijami įstatymo nustatyta tvarka ir nutarimų teisėtumą bei pagrįstumą tikrina teismas.

37Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas UAB “Statega” iniciatyva ir nutarimai priimti pagal UAB “Statega” pateiktą darbotvarkę. 2013 m. birželio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atstatydinimo, administratoriaus pakeitimo ir administratoriaus atlyginimo peržiūrėjimo kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai sprendė nevienodai. Dėl administratoriaus atstatydinimo balsavo kreditoriai, turintys 59,81 proc. balsų nuo visos teismo patvirtintų reikalavimų sumos, prieš administratoriaus atstatydinimą balsavo kreditoriai, turintys 31,63 proc. balsų nuo visos teismo patvirtintų reikalavimų sumos, susilaikė kreditoriai, turintys 8,16 proc. balsų, tarp jų kreditorius VMI, turintis 7,90 proc. balsų nuo visos teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, išsakė savo nepasitenkinimą dėl bankroto administratoriaus UAB “Valeksa” veiklos. Dėl administratoriaus pakeitimo balsavo 59,81 proc., prieš administratoriaus pakeitimą balsavo 31,63 proc., susilaikė 8,16 proc., turinčių balsų nuo visos teismo patvirtintų reikalavimo sumos. Taip pat balsai pasiskirtė ir sprendžiant klausimą dėl administratoriaus atlyginimo peržiūrėjimo. Apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje svarbu išaiškinti ir nustatyti administratoriaus pareigų vykdymo tinkamumą bei galimybę užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

38Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas.

39Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 d. 14 punktą įmonės administratorius turi pareigą ginti visų kreditorių ir įmonės teises ir interesus. Pirmosios instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad 2013 m. kovo 20 d. buvo sulaikytas BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo D. D. dėl galimo kyšininkavimo fakto šioje bankroto byloje. Šis įgaliotas asmuo pakeistas kitu įgaliotu asmeniu J. K., tačiau D. D. ir toliau dirba UAB „Valeksa“. Pirmosios instancijos teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, kad teisėjas A. S., kuris iki 2013 m. birželio 28 d. nagrinėjo šią bankroto bylą, Lietuvos Respublikos Prezidentės 2013 m. rugsėjo 3 d. dekretu Nr. 1K-1554 buvo atleistas iš pareigų kaip pažeminęs teisėjo vardą būtent dėl ryšių su UAB „Valeksa“ įgaliotu asmeniu D. D.. Nurodytų pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių apeliantai neginčija ir nepaneigė. Apeliacinio teismo nuomone, pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą BUAB „Neapolis“ kreditoriams nepasitikėti bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“. Atsižvelgiant į bankroto proceso ypatumus yra svarbu, kad administratorius tinkamai gintų tiek kreditorių, tiek skolininko interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.), gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Apeliacinio teismo nuomone, vien nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas atstatydinti BUAB „Neapolis“ administratorių UAB „Valeksa“, kadangi bankroto procedūros turi vykti sklandžiai, skaidriai, sąžiningai, nešališkai, pagal ĮBĮ reikalavimus. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl kitų aplinkybių, kurios taip pat yra pagrindas, pirmosios instancijos teismo teigimu, atstatydinti BUAB „Neapolis“ administratorių UAB „Valeksa“. Apeliacinis teismas pažymi, kad ĮBĮ neapriboja kreditorių susirinkimo teisės spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo skaičiaus. Jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Bylos duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismo teisėjas A. S. 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi atmetė kreditoriaus UAB „Statega“ prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, nutartis įsiteisėjo, tačiau paaiškėjus, taip pat atsiradus naujoms aplinkybėms pakartotinai BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimas sprendė klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Dėl nurodytų aplinkybių atmestini kaip nepagrįsti kreditoriaus UAB „Linkesa“ argumentai, kad pirmosios instancijos teismas vėl iš naujo vertino aplinkybes, kurios jau buvo įvertintos įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi, kuria buvo konstatuota, kad nėra pagrindo atstatydinti UAB „Valeksa“ iš bankroto administratoriaus pareigų. Apeliacinis teismas pažymi, kad bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė nagrinėti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Pagal suformuotą teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007; 2009 m. sausio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009; 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011).

40Apeliacinio teismo nuomone, administratoriaus veiksmų netinkamumą, administruojant BUAB „Neapolis“, taip pat patvirtina bylos duomenys, kad administratorius siekė gauti per didelę administravimui skirtų lėšų sumą, tuo pažeisdamas kreditorių interesus, delsė teikti kreditorių susirinkimui svarstyti klausimą dėl viršytų sąmatų pagrįstumo, kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti administratoriaus pateiktą įmonės finansinę atskaitomybę už 2012 metus. Apeliacinio teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad administratorius tinkamai nevykdė pareigų, numatytų ĮBĮ, taip pat yra pagrindas manyti, kad tolimesnės bankroto procedūros gali pasunkėti dėl akivaizdžios administratoriaus ir kreditorių susirinkimo priešpriešos, kas apsunkins operatyvų, sklandų ir skaidrų bankroto procedūrų vykdymą ateityje.

41Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo.

42Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis, byloje išaiškintas ir nustatytas aplinkybes sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagristai abejoti tinkamu administratoriaus pareigų vykdymu, kad byloje nustatyti pakankami pagrindai atstatydinti BUAB „Neapolis“ administratorių (ĮBĮ 11 str.8 d.).

43Dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d. nutarimo 5-uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus pakeitimo

44BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“, kreditoriai UAB „Linkesa“ bei R. G. atskiraisiais skundais taip pat ginčija skundžiama teismo nutartimi paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ tinkamumą eiti BUAB “Neapolis” bankroto administratoriaus pareigas. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai BUAB „Neapolis“ nauju bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo centras“, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartyje nustatytas aplinkybes, kad UAB „Statega“ yra susijusi su UAB „Neapolis“, todėl kyla abejonės dėl jo siūlomo administratoriaus galimybių veikti nešališkai. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantų teiginiais.

45Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan., yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

46Bylos duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. nutartimi UAB „Neapolis“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo siūlomo administratoriaus kandidatūros, nustatė, kad ieškovas UAB „Statega“ sumokėjo dalį atsakovo UAB „Neapolis“ skolų už atsakovo akcininką V. G., todėl sprendė, kad ieškovas veikia kartu su vienu iš atsakovo akcininkų, ir dėl to ieškovo siūlomo asmens neskyrė administratoriumi. Lygindamas kitas dvi kandidatūras, teismas sprendė, kad dėl vykdomų ir baigtų bankroto procedūrų, didesnio darbuotojų skaičiaus ir be pagrindinės buveinės Vilniuje turimų filialų Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, teismas pripažino UAB „Valeksa“ patirtį didesne ir šią bendrovę paskyrė administruoti atsakovą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinis teismas konstatavo, kad ieškovas UAB „Statega“ yra susijęs su atsakovo UAB „Neapolis“ dalyviais, todėl kyla abejonės dėl jo siūlomo administratoriaus galimybių veikti nešališkai, išlaikyti tiek kreditorių, tiek skolininko interesų pusiausvyrą. Tačiau apeliacinio teismo vertinimu, nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi nebuvo konstatuotas bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ šališkumas ir suinteresuotumas UAB „Neapolis“ bankroto bylos baigtimi, tik konstatuota ieškovo UAB „Statega“ su atsakovo UAB „Neapolis“ dalyviais sąsaja. Dėl nurodyto atmestinas kaip nepagrįstas apeliantų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nauju bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo centras“, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartyje nustatytas aplinkybes. Šiuo atveju svarbu pažymėti ir tai, jog tiek BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimui, tiek pirmosios instancijos teismui sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, kitų, išskyrus UAB „Verslo valdymo centras“, bankroto administratoriaus kandidatūrų pasiūlyta nebuvo. Dėl nurodytų aplinkybių, apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatsižvelgė į tai, kuris dalyvaujantis byloje asmuo siūlė administratorių. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantai savo argumentų dėl paskirto administratoriaus šališkumo nepagrindė jokiais leistinais įrodymais, rašytiniuose paaiškinimuose nenurodė ir nepagrindė nei vienos aplinkybės, kuri leistų abejoti UAB „Verslo valdymo centras“ tinkamumu vykdyti BUAB „Neapolis“ bankroto procedūras. Pagal bylos duomenis UAB „Verslo valdymo centras“ atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, jo kandidatūrai yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas. Byloje yra duomenys, kad minėta įmonė turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, sutinka administruoti BUAB “Verslo valdymo centras”, deklaravo apie savo atitikimą teisės aktų reikalavimams.

47Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirųjų skundų argumentai šioje bankroto proceso stadijoje neteikia pakankamo pagrindo manyti apie galimą pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus šališkumą, neobjektyvumą, nesąžiningumą ir pan. Taigi, apeliantai neįrodė, kad teismo paskirtas BUAB „Neapolis“ administratorius UAB „Verslo valdymo centras” dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius. Todėl darytina išvada, kad apeliantai nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pagrįstai abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, gebėjimu tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

48Dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d. nutarimo 4 –uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atlyginimo peržiūrėjimo

49Kreditorius R. G. atskirąjį skundą taip pat grindžia argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bando pakeisti 2013 m. vasario 3 d. priimtą ir įsiteisėjusį kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bankroto administratoriaus atlyginimo. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais.

50Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nagrinėjamu klausimu ir pažymi, jog administratoriaus atlyginimas turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis, t. y. būtina atsižvelgti į tai, ar įmonė tęsia veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį ir kitas reikšmingas aplinkybes, tačiau būtina nepamiršti ir pakankamo stimulo administratoriui tinkamai vykdyti bankroto procedūras. Kreditorių susirinkimas bankroto administratoriaus atlyginimo dydį gali tikslinti, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su bankroto administravimo procedūrų apimčių ar intensyvumo padidėjimo arba sumažėjimo (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str 2 d., 4 d.). Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta konkrečių aplinkybių, susijusių su bankroto administravimo procedūrų apimčių ar intensyvumo padidėjimo arba sumažėjimo, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2013 m. birželio 3 d. nutarimą BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ patvirtinti 20 000 Lt atlyginimą nuo bankroto iškėlimo dienos iki šio susirinkimo (2013 m. birželio 3 d.) ir šį klausimą perdavė nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

51Nagrinėjamu atveju yra situacija, kai kreditorius R. G. prašo patvirtinti BUAB “Valeksa” bankroto administratoriaus atlygį, t.y. nuo 2012 m. sausio 18 d. iki 2013 m. birželio 3 d.– 15 000 Lt per mėnesį, o nuo 2013 m. birželio 3 d. iki bankroto bylos užbaigimo – 14 000 Lt per mėnesį. Tačiau apeliacinis teismas pažymi, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką numato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 1, 2 d.,) ir siūlomos ar numatomos administravimo išlaidos kreditorių susirinkimo valia yra koreguojamos.

52Dėl atskirųjų skundų ir pirmosios instancijos teismo nutarties

53Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

54Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I.Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. nutartimi UAB „Neapolis“... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2012 gegužės 11 d. nutartimi patvirtino BUAB... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi atmetė... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartimi BUAB... 7. BUAB „Neapolis“ kreditorius UAB „Statega“ kreipėsi į teismą... 8. BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ pateiktu... 9. BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius pateikė teismui skundą dėl... 10. BUAB „Neapolis“ kreditorius UAB „Linkesa“ pateikė skundą dėl BUAB... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi nutarė atstatydinti... 13. Teismas nustatė, kad byloje nepateikta įrodymų, kad būtų pažeista BUAB... 14. Teismas nurodė, kad BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo pirmininko... 15. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamojoje byloje nustatyti pakankami pagrindai... 16. Teismas nurodė, kad 2013 m. kovo 20 d. buvo sulaikytas BUAB „Neapolis“... 17. Teismas nustatė, kad nauju BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriumi buvo... 18. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta BUAB... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. Kreditorius R. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 21. Atsiliepimuose į kreditoriaus R. G. atskirąjį skundą kreditoriai Glomar... 22. Atsiliepime į kreditoriaus R. G. atskirąjį skundą kreditorius Valstybės... 23. Kreditorius UAB „Linkesa“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos... 24. Atsiliepimuose į kreditoriaus UAB „Linkesa“ atskirąjį skundą... 25. BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ atskiruoju... 26. Atsiliepime į BUAB „Neapolis“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“... 27. Atsiliepime į kreditorių UAB „Linkesa“, R. G. bei BUAB „Neapolis“... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirieji skundai netenkintini.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo... 32. Pagal CPK 176 straipsnį, 177 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnį tik teisingai... 33. Dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d.... 34. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 35. Nagrinėjamu atveju dėl BUAB „Neapolis“ administratoriaus atstatydinimo į... 36. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 37. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas UAB “Statega”... 38. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 39. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 d. 14 punktą įmonės administratorius turi... 40. Apeliacinio teismo nuomone, administratoriaus veiksmų netinkamumą,... 41. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį teismas... 42. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis, byloje išaiškintas ir nustatytas... 43. Dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d.... 44. BUAB „Neapolis“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“, kreditoriai... 45. Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys... 46. Bylos duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21... 47. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 48. Dėl BUAB „Neapolis“ kreditorių susirinkimo 2013 m. birželio 3 d.... 49. Kreditorius R. G. atskirąjį skundą taip pat grindžia argumentu, jog... 50. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada... 51. Nagrinėjamu atveju yra situacija, kai kreditorius R. G. prašo patvirtinti... 52. Dėl atskirųjų skundų ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 53. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad... 54. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 55. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....