Byla e2A-648-236/2017
Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Envija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Envija ES“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1202-273/2017 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Envija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Envija ES“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Lukrida“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovės UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Lukrida“, prašydamos pripažinti tarp atsakovių sudarytą sutartį dėl biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimo niekine ir negaliojančia ab initio bei taikyti restituciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2016-08-01 atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ viešojo pirkimo „Biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MVM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimas“, pirkimo Nr. 280621 (toliau – Konkursas, Pirkimas) laimėtoju pripažino UAB „Lukrida“ ir 2016-08-30 su ja sudarė viešojo pirkimo sutartį. Ieškovių pasiūlymas liko antroje vietoje.
 3. Ieškovių teigimu, UAB „Lukrida“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų III dalies 12.8. papunktyje ir 12.9. papunkčio e dalyje nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. UAB „Lukrida“ galimai neturi prisijungimo ir valdymo įrangos prie kogeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų (TEM-Evo sistema), taip pat specialisto, turinčio gamintojo išduotą atestatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį specialisto KK2 arba KK3 kompetencijos lygį, darbuotojo dirbančio pasiūlymą teikiančio tiekėjo organizacijoje, todėl neturi teisės atlikti biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo. Dėl to laikė, kad UAB „Lukrida“ paraiška bei pasiūlymas turėjo būti atmesti.
 4. Ieškovės pažymėjo, kad perkančioji organizacija 2016-08-11 gavo iš ieškovės UAB „Envija ES“ pretenziją dėl biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimo ir 2016-08-16 pakartotinę pretenziją dėl biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus M\VM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimo, kurias atmetė formaliais pagrindais, nepatikrinusi ir neįsitikinusi tiekėjo sąžiningumu ir pateiktos informacijos ir dokumentų patikimumu.
 5. Ieškovės nurodė, kad atsakovė UAB „Lukrida“ formaliai atitiko Pirkimo sąlygas, tačiau, ieškovių teigimu, paraiškoje galimai pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl UAB „Lukrida“ paraiška bei pasiūlymas turėjo būti atmesti ir remiantis Pirkimo sąlygų 17. punktu bei VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, 33 straipsnio 2 dalies 5 punktu.
 6. Ieškovės pažymėjo, kad atsakovė UAB „Lukrida“ perkančiajai organizacijai pateikė V. J. atestatą. Minėtas asmuo ilgą laiką buvo UAB „Envija“ darbuotojas, o pateiktas jo atestatas galimai yra pateiktas jį suklastojus, t. y. užtušavus UAB „Envija“ bendrovės pavadinimą. Duomenų, jog minėtas asmuo dirbdamas UAB „Lukrida“ įsigijo analogišką atestatą ieškovės neturi. V. J. atestato originalo neturi, nes jį saugo UAB „Envija“. Gamintojas Caterpillar Energy Solution GmbH atestatus išduoda tik oficialiems atstovams, t. y. bendrovei, nurodant konkretų asmenį, kuriam buvo suteikti atitinkami mokymai. UAB „Lukrida“ nėra gamintojo Caterpillar Energy Solution GmbH oficialus atstovas ir neturi teisės gamintojo vardu siūlyti įrengimų, atsarginių dalių.
 7. Ieškovių teigimu, darbuotojo S. F., kuris neva turi USB raktą prisijungimui prie TEM-Evo sistemų, darbo sutartis pateikta kartu su pasiūlymu galimai yra negaliojanti, t. y. fiktyvi, pateikta tikslu vien formaliai atitikti Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Ieškovės nurodė, kad darbo santykiai turėjo būti įforminti ne tik darbo sutartimi, tačiau apie apdraustąjį UAB „Lukrida“ turėjo informuoti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (SODRA). Ieškovės kreipėsi į SODRĄ, tačiau informacijos apie S. F. negavo. Neoficialiais duomenimis UAB „Lukrida“ neturi Konkurso sąlygose numatyto specialisto (turinčio USB raktą), todėl darė išvadą, kad UAB „Lukrida“ neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
 8. Ieškovės pažymėjo, kad UAB „Lukrida“ nėra oficialus atstovas ir neturi teisės gamintojo vardu siūlyti įrengimų, atsarginių dalių ar kitos MWM produkcijos ar gamintojo vardu teikti gamintojo įrengimų aptarnavimo paslaugas ir tai patvirtina gamintojo 2016-08-01 paaiškinimas.
 9. Ieškovių teigimu, ginčo viešojo pirkimo sutartis sudaryta pažeidus imperatyvias VPĮ bei ES teisės normas, todėl yra pagrindas tokią sutartį pripažinti niekine, negaliojančia ab initio (VPĮ 95 1 str., CK 1.80 str. 1 d.) bei taikyti restituciją. Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, t. y. į tą viešojo pirkimo stadiją, dėl kurios buvo iškeltas ginčas: į tiekėjų atranką pagal kvalifikacinius kriterijus, nustatytus atsakovės Pirkimo dokumentuose.
 10. Ieškovė pažymėjo, kad UAB „Lukrida“ kartu su pasiūlymu pateiktas gamintojo Caterpillar Energy Solution GmbH išduotas USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ (toliau taip pat - USB raktas) gavimo patvirtinimas bei Caterpillar Energy Solution GmbH elektroninis laiškas dėl USB rakto galiojimo patys savaime nepatvirtina UAB „Lukrida“ atitikties Pirkimo sąlygų III dalies 12.8. p. reikalavimui. Toks USB raktas yra Caterpillar Energy Solution GmbH nuosavybė, kuris išduodamas tik oficialiems atstovams, t. y. bendrovei, nurodant konkretų asmenį, kuriam suteikiami atitinkami mokymai ir raktas. Tai patvirtina Caterpillar Energy Solution GmbH išduoto USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimas. USB raktą reikia grąžinti į Caterpillar Energy Solution GmbH, jei darbo santykiai arba paslaugų sutarties santykiai yra nutraukiami. USB rakto galiojimas ribojamas iki 1 metų ir pratęsiamas pateikus oficialų prašymą dar vieneriems metams. Po antrojo pratęsimo yra atliekamas naujas USB rakto išdavimo inicijavimas, susietas su apmokymo atnaujinimu. USB raktas yra personalizuotas ir dėl to neleidžiama USB rakto perduoti trečiosioms šalims. Caterpillar Energy Solution GmbH išduotu USB raktu gali naudotis ir jį realizuoti tik asmuo, kuriam jis yra išduotas ir tik tol, kol jį sieja darbo santykiai sutarties įmonėje, šiuo atveju - VG Diesel-u Gasmotoren ir išimtinai veikiant tos įmonės vardu. Caterpillar Energy Solution Gmbll USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimas yra išduotas bendrovei - VG Diesel - u Gasmotoren, darbuotojui - S. F.. Duomenų, jog UAB „Lukrida“ Pirkime dalyvavo jungtinėje veikloje su VG Diesel-u Gasmotoren nėra. Joks minėtos bendrovės ir/ar gamintojo sutikimas/leidimas S. F. veikti, naudojant jam išduotą USB raktą, UAB „Lukrida“ vardu aptarnaujant UAB „Lukrida“ viešuosius objektus, nei UAB „Lukrida“ pasiūlyme, nei pasiūlymo paaiškinime nėra pateiktas, todėl paties USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimas neįrodo, kad UAB „Lukrida“ turi reikiamą raktą. Vien iš tokio dokumento nėra galimybės identifikuoti UAB „Lukrida“ sąsajų su USB raktą turinčia bendrove ir/ar jos darbuotoju. Nėra aišku, kaip toks dokumentas yra UAB „Lukrida“ žinioje ir kokiu pagrindu ji juo disponuoja, kadangi raktas priklauso VG Diesel-u Gasmotoren, o ne UAB „Lukrida“.
 11. Ieškovės teigimu, UAB „Lukrida“, teikdama panašias kogeneratorių priežiūros ir aptarnavimo paslaugas kituose objektuose, naudoja nelegalų prisijungimo prie TEM-Evo sistemos USB Dongle raktą. Gamintojo 2016-08-01 paaiškinimas dėl Lukrida, Lietuva patvirtina, kad UAB „Lukrida“ nėra oficialus atstovas ir neturi teisės gamintojo vardu siūlyti įrengimų, atsarginių dalių ar kitos MWM produkcijos ar gamintojo vardu teikti gamintojo įrengimų aptarnavimo paslaugas.
 12. Ieškovė nurodė, kad gamintojas Caterpillar Energy Solution GmbH atestatus išduoda tik oficialiems atstovams, t. y. bendrovei, nurodant konkretų asmenį, kuriam buvo suteikti atitinkami mokymai. UAB „Lukrida“ nėra gamintojo Caterpillar Energy Solution GmbH oficialus atstovas. UAB „Lukrida“ neatitiko Konkurso sąlygų 12 punkto 2 lentelės 12.8. papunktyje ir 12.9. papunkčio e dalyje nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
 13. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškovių ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.
 14. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ nurodė, kad ieškovės nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Lukrida“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Laikė niekiniu ieškovių teiginį apie UAB „Lukrida“ neatitikimą Pirkimo sąlygų III dalies 12.9. p. e dalies reikalavimui.
 15. Atsakovė pažymėjo, kad UAB „Lukrida“ pateikė V. J. 2012-11-21 įmonės MWM GmbH mokymo centro išduotą sertifikatą ir su minėtu asmeniu sudarytą darbo sutartį. UAB „Lukrida“ atitiko Pirkimo sąlygų III dalies 12.9. p. e dalies reikalavimą. V. J. tuometinė darbovietė buvo UAB „Envija“, išduotame sertifikate tai yra pažymėta. Ieškovių tariamo dokumentų klastojimo (įmonės pavadinimo užtušavimo) nėra. Minėtas sertifikatas yra išduotas fiziniam asmeniui ir, nesvarbu, kurioje jis dirba įmonėje, trečioje šalyje įgyta kvalifikacija neprarandama.
 16. Atsakovė laikė niekiniu ieškovių teiginį apie UAB „Lukrida“ neatitikimą Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5 punkte nurodytam reikalavimui.
 17. Atsakovės teigimu, nagrinėjamu atveju netaikytinas ieškovių argumentas, kad UAB „Lukrida“ nėra oficialus MWM produkcijos gamintojo atstovas ir neturi teisės gamintojo vardu siūlyti įrengimų, atsarginių dalių ar kitos MWM produkcijos ar gamintojo vardu teikti gamintojo įrenginių aptarnavimo paslaugas. Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ 5 punkte nustatyta, kad „Tiekėjas turi naudoti tik gamintojo leidžiamas naudoti originalias atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius“. Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo prie pasiūlymo pridėti dokumentus, pagrindžiančius šio reikalavimo vykdymą. Šis reikalavimas buvo nustatytas patiems daiktams, o ne šių daiktų įsigijimo būdui ir / arba šaltiniui, iš kurio šie daiktai turi būti įsigyjami, todėl UAB „Lukrida“ turi teisę nusipirkti originalias MWM GmbH (Vokietija) atsargines dalis bei naudoti jas teikiant paslaugas perkančiajai organizacijai nebūtinai iš įgalioto ar / ir oficialaus MWM GmbH (Vokietija) atstovo.
 18. Atsakovė UAB „Lukrida“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.
 19. Atsakovė UAB „Lukrida“ pažymėjo, kad jos atitikimui Pirkimo sąlygų 12.8. p. nurodytiems reikalavimams pagrįsti perkančiajai organizacijai yra pateiktas USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimas, kuris patvirtina, kad atsakovė turi prisijungimo ir valdymo įrangą prie kogeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų. Dėl to jos turima kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų 12.8. p. nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Be to, Pirkimo sąlygų 12.8. p. apskritai nebuvo nustatyta imperatyvių reikalavimų tiekėjui, susijusių su atitinkamų asmenų, turinčių USB raktą prisijungimui prie TEM-Evo sistemų, įdarbinimu tiekėjo įmonėje. Tiekėjui, siekiant įrodyti atitiktį Pirkimo sąlygų 12.8. p. nuostatomis, kartu su pasiūlymu nebuvo privaloma pateikti ir dokumentus, patvirtinančius tiekėjo darbo teisinius santykius su USB rakto prisijungimui prie TEM-Evo sistemų turėtoju. Atsakovė nurodė, kad perkančiajai organizacijai pateikė 2016-06-13 darbo sutartį su darbuotoju F. S., turinčiu USB raktą prisijungimui prie TEM-Evo sistemų. Atsakovės teigimu, darbo sutarties negaliojimas grindžiamas deklaratyviais teiginiais.
 20. Atsakovės teigimu, ieškinyje nurodytos aplinkybės, susijusios su tariamu V. J. kvalifikaciją pagrindžiančio atestato suklastojimu, neatitinka tikrovės.
 21. Atsakovė pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai pateikė gamintojo išduotą atestatą, patvirtinantį specialisto V. J. KK2 kompetencijos lygį, kuriame UAB „Envija“ pavadinimas užtušuotas nebuvo. Atestatas gamintojo yra suteiktas konkrečiam asmeniui – V. J., už tai, kad šis asmuo, bet ne UAB „Envija“ dalyvavo gamintojo MWM GmbH organizuotame seminare, kuriame ir buvo specialiai apmokytas atlikti kogeneratorių TCG 2016 aptarnavimo ir remonto darbus. Pirkimo sąlygų 12.9. p. e dalyje nurodyti įrenginio priežiūros paslaugas ketinančio teikti specialisto atestatui keliami reikalavimai yra aiškiai individualizuoti ir siejami su konkrečiu asmeniu, bet ne su įmone.
 22. Atsakovės teigimu, V. J. atestatas atitiko visus Konkurso sąlygų 12.9. p. e dalyje keliamus reikalavimus: (i) V. J. išduotas ir perkančiajai organizacijai pateiktas atestatas yra išduotas gamintojo MWM GmbH; (ii) atestatas patvirtina šio specialisto KK2 kompetencijos lygį; (iii) V. J. yra atsakovės darbuotojas. Atsakovės turima kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų 12.8. p. ir 12.9. p. e dalyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o ieškovių pateikiamos ir tariamos prielaidos dėl atsakovės turimos kvalifikacijos neatitikties minėtoms Konkurso sąlygoms yra nepagrįstos.
 23. Atsakovė nurodė, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti ginčo pirkimo sutartį negaliojančia ab initio, kadangi vertinant atsakovės kvalifikaciją nebuvo pažeisti VPĮ įtvirtinti racionalumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kiti principai. Teisė nustatyti minimalius paslaugų tiekėjo kvalifikacijai keliamus reikalavimus yra išskirtinė perkančiosios organizacijos kompetencija.
 24. Atsakovė pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai pateikti dokumentai, t. y. USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimas, 2016-06-13 darbo sutartis su F. S. ir VG Diesel – Gasmotoren Service GmbH Guggemos ir Caterpillar Energy Solutions GmbH elektroniniai laiškai patvirtina USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ turėjimą, galiojimą bei galimybę šiuo USB raktu atsakovei naudotis.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017-01-16 sprendimu nusprendė ieškinio pareiškimą atmesti, priteisti iš ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ po 1852,02 Eur atsakovės UAB „Lukrida“ turėtų bylinėjimosi išlaidų.
 1. Teismas nustatė, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ 2016-06-02 paskelbė viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MVM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimas“, pirkimo Nr. 280621. UAB „Dzūkijos vandenys“ 2016-08-01 laimėtoju pripažino UAB „Lukrida“ pasiūlymą ir 2016-08-30 su ja pasirašė viešojo pirkimo sutartį. Jungtinės veiklos dalyvių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ pasiūlymas liko antroje vietoje. Ieškovės, vadovaudamosios CK 1.5 straipsniu, 1.80 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis prašo sudarytą sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio bei taikyti restituciją. Ieškovių nuomone, UAB „Lukrida“ viešojo pirkimo sutartis negalėjo būti sudaryta, nes UAB „Lukrida“ kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygų III dalies 12.8. papunktyje ir 12.9. papunkčio e dalyje nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. UAB „Lukrida“ galimai neturi nei 1) prisijungimo ir valdymo įrangos prie kogeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų (TEM-Evo sistema), nei 2) specialisto, turinčio gamintojo išduotą atestatą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį specialisto KK2 arba KK3 kompetencijos lygį, darbuotojo dirbančio pasiūlymą teikiančio tiekėjo organizacijoje, dėl ko neturi teisės atlikti biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo. Ieškovės nurodė, kad perkančioji organizacija 2016-08-11 gavo iš ieškovės UAB „Envija ES“ pretenziją dėl biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MWM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimo ir 2016-08-16 pakartotinę pretenziją dėl biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus M\VM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimo, kurias atmetė formaliais pagrindais, nepatikrinusi ir neįsitikinusi tiekėjo sąžiningumu ir pateiktos informacijos ir dokumentų patikimumu. Byloje sprendžiamas ginčas, ar UAB „Lukrida“ pateiktas pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir ar su ja pagrįstai sudaryta viešojo pirkimo sutartis.
 1. Teismas pažymėjo, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją), o viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus; šis vertinimas atliekamas, atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).
 1. Teismas, spręsdamas dėl atsakovės UAB „Lukrida“ kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų III dalies 12.8. p. įtvirtintoms sąlygoms, nurodė, kad Pirkimo sąlygų III dalyje perkančioji organizacija nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei kokius kvalifikaciją įrodančius dokumentus tiekėjas turi pateikti. Pirkimo sąlygų 12.8. p. nustatyta, kad tiekėjas turi turėti prisijungimo ir valdymo įrangą prie koegeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių valdymo sistemų, t. y. turi turėti USB raktą „TEM Evo USB Dongle (200 Lygis)“ arba lygiavertį elektroninį raktą, suteikiantį teisę prisijungti prie koegeneracinių MWM TGC 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų (TEM-Evo sistema), ir keisti valdymo sistemų parametrus. Tiekėjas turi pateikti dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad tiekėjas turi prisijungimo ir valdymo įrangą prie koegeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymų sistemų (TEM-Evo sistema) (pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos). Nurodytiems reikalavimams pagrįsti atsakovė UAB „Lukrida“ su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimą, kuris patvirtina, kad atsakovė turi prisijungimo ir valdymo įrangą prie kogeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų. Rašte dėl USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimo nurodyta, kad USB rakto gavėjas ponas S. F. panaudos USB raktą variklių parametrų keitimui, kurie įeina į sutartimi nustatytą kompetencijos sritį. Kiekvieną savarankišką veiksmą su varikliu ir įrenginiais imsis vykdyti savo arba įgalioto pagal instrukciją asmens rizika. Caterpillar Energy Solution GMbH pareikštas įgaliojimas pasirašiusiam asmeniui po aukščiau minėtų kursų pabaigimo nereiškia, kad Caterpillar Energy Solution GmbH prisiima atsakomybę. USB raktas išlieka Caterpillar Energy Solution GmbH nuosavybė.
 1. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 12.8. p. nėra nustatyta imperatyvių reikalavimų tiekėjui, susijusių su atitinkamų asmenų, turinčių USB raktą prisijungimui prie TEM-Evo sistemų, įdarbinimu tiekėjo įmonėje. Tiekėjui, siekiant įrodyti atitiktį Pirkimo sąlygų 12.8. p. nuostatomis, kartu su pasiūlymu nėra privaloma pateikti ir dokumentus, patvirtinančius tiekėjo darbo teisinius santykius su USB rakto prisijungimui prie TEM-Evo sistemų turėtoju. Perkančiajai organizacijai yra pateikta 2016-06-13 darbo sutartis su darbuotoju F. S., turinčiu USB raktą prisijungimui prie TEM-Evo sistemų.
 1. Teismas sprendė, kad darbo sutarties negaliojimas ieškinyje iš esmės grindžiamas ieškovių daromomis prielaidomis, susijusiomis su atsakovės pareigos pranešti SODRAI apie naujo darbuotojo socialinio draudimo pradžią netinkamu įvykdymu.
 1. Teismas ieškovių teiginius dėl darbo sutarties neatitikimo teisės aktų reikalavimams vertino, kaip neturinčius teisinės reikšmės, kadangi pateikta su pasiūlymu darbo sutartis vertinama tik kaip dokumentas, patvirtinantis priėjimą prie atitinkamo viešajame pirkime reikiamo resurso. Teismas pažymėjo, kad nėra būtina, jog pasiūlymo pateikimo momentu tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją; vertinant tiekėjo ir specialisto, kurį ketinama pasitelkti sutarties vykdymui, teisinio pobūdžio ryšių pakankamumą svarbu ne pateikto dokumento pavadinimas, bet jo turinys (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1652/2013).
 1. Teismas pažymėjo, kad ieškovės nepateikė įrodymų, paneigiančių tiekėjo teisinius ryšius su F. S.. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad UAB „Lukrida“ kvalifikacija atitiko Pirkimo sąlygų 12.8. p. reikalavimams.
 1. Teismas, spręsdamas dėl atsakovės UAB „Lukrida“ kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų III dalies 12.9. p. e dalyje įtvirtintoms sąlygoms, nustatė, kad perkančiajai organizacijai yra pateiktas gamintojo išduotas atestatas, patvirtinantis specialisto V. J. KK2 kompetencijos lygį, kuriame po pavarde įrašyta UAB „Envija“.
 1. Teismas sprendė, kad atestatas gamintojo yra suteiktas konkrečiam asmeniui – V. J., už tai, kad šis asmuo, bet ne UAB „Envija“, dalyvavo gamintojo MWM GmbH organizuotame seminare, kuriame ir buvo specialiai apmokytas atlikti kogeneratorių TCG 2016 aptarnavimo ir remonto darbus. Pirkimo sąlygų 12.9. p. e dalyje nurodyti įrenginio priežiūros paslaugas ketinančio teikti specialisto atestatui keliami reikalavimai yra individualizuoti ir siejami su konkrečiu asmeniu, bet ne su įmone. Pateiktas V. J. atestatas atitiko visus Konkurso sąlygų 12.9. p. e dalyje keliamus reikalavimus: V. J. išduotas ir perkančiajai organizacijai pateiktas atestatas yra išduotas gamintojo MWM GmbH, atestatas patvirtina šio specialisto KK2 kompetencijos lygį, V. J. yra atsakovės darbuotojas.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, kad atsakovės UAB „Lukrida“ turima kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų 12.9. p. e dalyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o ieškovių pateikiamos ir tariamos prielaidos dėl atsakovės turimos kvalifikacijos neatitikties minėtoms Konkurso sąlygoms yra nepagrįstos.
 1. Teismas, spręsdamas dėl atsakovės UAB „Lukrida“ atitikties Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacija“ 5 punkto reikalavimams, nurodė, kad, ieškovių teigimu, UAB „Lukrida“ nėra oficialus atstovas ir neturi teisės gamintojo vardu siūlyti įrengimų, atsarginių dalių ar kitos MWM GmbH produkcijos ar gamintojo vardu teikti gamintojo įrengimų aptarnavimo paslaugas.
 1. Teismas nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo prie pasiūlymo pridėti dokumentus, pagrindžiančius Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytą informaciją, todėl sprendė, kad UAB „Lukrida“ šių dokumentų pateikti neprivalėjo. Teismas taip pat pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo, kad įmonės MWM atsarginės dalys būtų įsigyjamos tiesiogiai iš gamintojo, todėl sprendė, kad aplinkybė, jog UAB „Lukrida“ minėtas detales įsigis ne iš gamintojo, o iš kito tiekėjo, negali būti pagrindas išvadai, kad UAB „Lukrida“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų.
 1. Teismas pažymėjo, kad jei Pirkimo sąlygos būtų aiškinamos taip, jog ginčo Pirkime galėtų dalyvauti tik tie tiekėjai, kurie detales įsigytų iš oficialaus gamintojo arba gamintojo įgaliojimą turinčių platintojų, teisėjų kolegijos nuomone, būtų pažeisti konkurencijos ir tiekėjų nediskriminavimo principai, kadangi tokiu reikalavimu perkančioji organizacija akivaizdžiai apribotų tiekėjų, kurie neturi oficialaus gamintojo įgaliojimo, tačiau geba vykdyti sutartį, dalyvavimą ginčo Konkurse (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-05-12 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-679-302/2016), todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamojoje byloje nėra pagrindo nuspręsti, kad UAB „Lukrida“ neatitinka Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytų reikalavimų.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovės ir ieškovių pasiūlymo kainos viešajame pirkime ženkliai skyrėsi. Atsakovės pasiūlyta kaina – 79 980 Eur plius PVM, o ieškovių pasiūlymo kaina – 120 681,10 Eur plius PVM. Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, nustatydama viešojo pirkimo laimėtoją ir su juo sudarydama viešojo pirkimo sutartį, viešųjų pirkimo tikslo - racionaliai naudoti lėšas, nepažeidė. Perkančioji organizacija, organizuodama Pirkimą ir nustatydama laimėtoją, viešųjų pirkimų principų nepažeidė.
 1. Teismas pažymėjo, kad teisė nustatyti minimalius paslaugų tiekėjo kvalifikacijai keliamus reikalavimus yra išskirtinė perkančiosios organizacijos kompetencija, todėl ieškovių argumentus, susijusius su papildomų tiekėjų kvalifikacijai taikytinų reikalavimų nustatymu, dėl kurių nesilaikymo neva yra pagrindas naikinti teisėtai sudarytą Viešojo pirkimo sutartį, laikė nepagrįstai ribojančiais paslaugų tiekėjų konkurenciją ir niekiniais.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Lukrida“ pasiūlymas atitiko Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, darė išvadą, kad atsakovė pagrįstai buvo paskelbta Konkurso laimėtoju ir su ja pagrįstai sudaryta viešojo pirkimo sutartis.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Lukrida“ prašė priteisti iš ieškovių 4 053,50 Eur advokato pagalbos bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtinto 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijas) (redakcija galiojusi nuo 2015-03-20), sprendė, kad atsakovės UAB „Lukrida“ prašoma priteisti advokato pagalbos išlaidoms apmokėti suma (4 053,50 Eur) viršija Rekomendacijų nustatytą maksimalią sumą (3 704,12 Eur), todėl prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos ir yra pagrindas priteisti atsakovei 3704,12 Eur (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str., 98 str.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovės UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017-01-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ ieškinį visiškai patenkinti, įpareigoti perkančiąją organizaciją UAB „Dzūkijos vandenys“ įtraukti UAB „Lukrida“ į nesąžiningų tiekėjų sąrašus, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, išreikalauti 2016-06-13 darbo sutarties Nr. LUK-FS/2016 bei V. J. atestato, patvirtinančio specialisto KK2 arba KK3 kompetencijos lygį, originalus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, perrašydamas sutrumpintus UAB „Lukrida“ atsiliepimo į ieškinį ir tripliko motyvus, nepagrįstai sprendė, jog UAB „Lukrida“ kvalifikacija atitiko Konkurso sąlygų III dalies 12.8. punkto reikalavimus. Priimtas sprendimas yra nepagrįstas bei neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, kadangi sukurta situacija, kai tiekėjai, neturėdami kvalifikacijos, gali dalyvauti pirkimuose, taip pat nesąžiningiems rinkos dalyviams suteikiama galimybė prisidengiant išorės subjektų pajėgumais/ kvalifikacija, neturint teisinių tarpusavio santykių, deklaruoti tikrovės neatitinkančia/ melaginga informaciją, siekiant sudaryti įspūdį, jog jų kvalifikacija yra tinkama.
  1. UAB „Lukrida“ nepagrindė savo atitikties Konkurso sąlygų III dalies 12.8. punkto reikalavimams. Darbo sutartis, kuri yra pasibaigusi, nėra pakankamas objektyvią dalyvio galimybę, remtis tokio specialisto pajėgumu viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, patvirtinantis įrodymas. Minėtas išorės specialistas nebuvo išviešintas pasiūlyme, perkančioji organizacija privalėjo patikrinti kartu su pasiūlymu pateiktus duomenis ir atmesti tiekėjo pasiūlymą, o ne sudaryti prielaidas nesąžiningai konkurencijai paneigiant viešųjų pirkimų principus ir esminius viešojo pirkimo tikslus — įsigyti riekiamų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Be to, UAB „Lukrida“ laikytinas nesąžiningu tiekėju, kadangi neturėdamas reikiamos kvalifikacijos galimai neteisėtais būdais bandydamas prisidengti kito ūkio subjekto turima kvalifikacija dalyvavo Konkurse pateikdama tikrovės neatitinkančią ir/ar melagingą informaciją ir buvo pripažintas Konkurso laimėtoja.
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, nes konstatavęs UAB „Lukrida“ atitiktį ginčo Konkurso sąlygoms, neatsižvelgė į byloje esančių įrodymų visetą, paneigiantį UAB „Lukrida“ atitiktį Konkurso sąlygų III dalies 12.8. punkto įtvirtintoms sąlygoms, todėl pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.) bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, taikant ir aiškinant įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas (CPK 4 str.).
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovės UAB „Lukrida“ turima kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų 12.9. p. e dalyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o ieškovių pateikiamos ir tariamos prielaidos dėl atsakovės turimos kvalifikacijos neatitikties minėtoms Konkurso sąlygoms yra nepagrįstos. UAB „Lukrida“ kartu su pasiūlymu pateikė V. J. UAB „Envija“ atestatą ir darbo sutartį, tačiau minėtas asmuo ilgą laiką buvo UAB „Envija“ darbuotojas, jo atestato originalas yra saugomas UAB „Envija“, V. J. nedisponuoja šio atestato originalu, kadangi jam yra žinoma, jog atestatas yra suteikiamas ne fiziniam asmeniui, o bendrovei ir darbuotojui, be to, gamintojas Caterpillar Energy Solution GmbH atestatus išduoda tik oficialiems atstovams, t. y. bendrovei, nurodant konkretų asmenį, kuriam buvo suteikti atitinkami mokymai. Tuo tarpu, UAB „Lukrida“ nėra gamintojo Caterpillar Energy Solution GmbH oficialus atstovė ir neturi teisės gamintojo vardu siūlyti įrengimų, atsarginių dalių ar kitos MWM produkcijos ar gamintojo vardu teikti gamintojo įrengimų aptarnavimo paslaugas.
  1. Perkančioji organizacija pažeidė imperatyviąsias VPĮ nuostatas dėl pasiūlymų pateikimo, jų vertinimo ir laimėjusio pasiūlymo išrinkimo, taip pat viešųjų pirkimų racionalumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus principus, kadangi laimėtoju yra išrinktas tiekėjo pasiūlymas, neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.
  1. Pirmosios instancijos teismas iš ieškovių priteisė per didelę bylinėjimosi išlaidų sumą. Prašoma priteisti sumą turėjo būti sumažinta daugiau, kadangi byla nėra sudėtinga, nereikalauja specialiųjų žinių, nėra laikoma išimtine, buvo taikomi teisės aktai, dėl kurių yra suformuota atitinkama teismų praktika.
 1. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ atsiliepimu į ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2017-01-16 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovių apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas priimtą sprendimą, gali pritarti sprendime užfiksuotiems proceso dalyvio argumentams. Iš ginčijamo sprendimo motyvų yra aiškiai matoma, kad teismas atliko savarankišką vertinimą, turi poziciją dėl visų priimtų įrodymų ir dėl visų byloje kylančių klausimų. Teismo pareiga pateikti savo sprendimų motyvus negali būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, pakanka ir glaustos motyvacijos.
  1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šalių pateiktus argumentus ir įrodymus, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus nustatė teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes, kurios turėjo reikšmę tinkamam sprendimui priimti, glaustai ir aiškiai išdėstė visus motyvus, kuriais remiantis padarė išvadą, kad atsakovės UAB „Lukrida“ turima kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygų III dalies 12.8. p. ir 12.9. p. e papunktyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
  1. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė byloje esančią medžiagą ir įrodymus ir jais remdamasis priėmė byloje teisingą sprendimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl viešojo pirkimo tikslų ir principų laikymosi pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamojoje byloje nenustatyta, kad perkančioji organizacija organizuodama pirkimą ir nustatydama laimėtoją būtų pažeidusi viešųjų pirkimų principus.
  1. Nėra būtinybės skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei nepagrįstas prašymas dėl papildomų įrodymų išreikalavimo.
 1. Atsakovė UAB „Lukrida“ atsiliepimu į ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ apeliacinį skundą prašo ieškovių apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą, kadangi pirmosios instancijos teismas argumentuotai atsakė į pagrindinius nagrinėtus klausimus.
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Lukrida“ atitinka Konkurso sąlygų III dalies 12.8. p. reikalavimus.
  1. Pirmosios instancijos teismas įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė.
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Lukrida“ atitinka Konkurso sąlygų III dalies 12.9. p. e papunkčio reikalavimus.
  1. Ieškovų pozicijos palaikymas reikštų tiek viešųjų pirkimų teisės, tiek konkurencijos teisės prasme itin ydingos teisminės praktikos suformavimą, kuri sudarytų sąlygas neracionaliam perkančiųjų organizacijų lėšų naudojimui.
  1. Nepagrįstas prašymas dėl papildomų įrodymų išreikalavimo.
  1. Byla yra sudėtinga ir reikalaujanti itin daug specialių žinių apie biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MVM TCG 2016 V8 priežiūrą ir aptarnavimą. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir teisinių paslaugų kompleksiškumą, priteisiant bylinėjimosi išlaidas atsakovei, nėra teisinio pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijoje nustatytų maksimalių bylinėjimosi dydžių.
  1. Nėra būtinybės skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė bylos esmę ir pagrįstai sprendė, kad viešojo pirkimo sutartis sudaryta teisėtai, o atsakovė pagrįstai pripažintas Konkurso laimėtoja.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017-01-16 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1202-273/2017, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

6Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir įrodymų išreikalavimo

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-28 nutartimi nutarė netenkinti ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, taip pat netenkinti ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ prašymo dėl įrodymų išreikalavimo.

7Dėl įrodymų vertinimo ir teismų praktikos taikymo

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovių argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.) bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, taikant ir aiškinant įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas (CPK 4 str.).
 1. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantės nepaneigė aplinkybių, patvirtinančių atsakovės turimos kvalifikacijos atitiktį Konkurso sąlygų III dalies 12.8. p. įtvirtintoms sąlygoms. Priešingai nei teigia apeliantės, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK normas dėl įrodymų, tinkamai taikė ir aiškino teismų praktiką, pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė visas turinčias bylai reikšmės aplinkybes ir nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo bei vertinimo taisykles.

8Dėl Konkurso sąlygų III dalies 12.8. punkto reikalavimų

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliančių argumentus, kad UAB „Lukrida“ nepagrindė savo atitikties Konkurso sąlygų III dalies 12.8. punkto reikalavimams.
 1. Konkurso sąlygų III dalies 12.8. punkte nustatyta, kad tiekas turi turėti prisijungimo ir valdymo įrangą prie koegeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių valdymo sistemų, t. y. turėti USB raktą „TEM-EVO USB Dongle (200 Lygis)“ arba lygiavertį elektroninį raktą, suteikiantį teisę prisijungti prie koegeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų (TEM-Evo sistema), ir keisti valdymo sistemų parametrus.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantės, byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad F. S., turintis šį USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimą, privalo šį raktą naudoti tik veikdamas įmonės VG Diesel-u Gasmotoren, kuri nurodyta rakto gavimo patvirtinime, vardu ir gavęs minėtos bendrovės bei gamintojo Caterpillar Energy Solutions GmbH sutikimą. USB rakto „TEM-Evo USB Dongle (CPU-P)“ gavimo patvirtinimo turinys pagrindžia, kad F. S. už dalyvavimą specialiuose kursuose bei remiantis šiuose kursuose įgyta kvalifikacija yra suteiktas 2 laipsnio USB raktas. Minėtas raktas yra personalizuotas ir dėl to neleidžiama perduoti trečiosioms šalims, neturinčioms reikiamos gamintojo Caterpillar Energy Solutions GmbH suteiktos kvalifikacijos. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad USB raktas yra personalizuotas ir aprūpintas registruotu indeksu, reiškia, kad raktas yra patikėtas konkrečiam asmeniui, kuris vienintelis priima sprendimus ir turi teisę juo naudotis.
 1. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami.
 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliančių argumentus, kad darbo sutartis su darbuotoju F. S. yra pasibaigusi. Teisėjų kolegija pažymi, kad darbo sutartis tik patvirtina kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams, kad atsakovė yra pajėgi ir galės atlikti tuos darbus, kurių atlikimui yra reikalingas minimas USB raktas. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nenustatė imperatyvių reikalavimų tiekėjui, susijusių su atitinkamų asmenų, turinčių USB raktą prisijungimui prie TEM-Evo sistemų, įdarbinimu tiekėjo įmonėje.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad priešingai nei teigia apeliantės, atsakovės ketinimas Konkurso laimėjimo atveju įdarbinti F. S. viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui, yra įformintas ir išviešintas remiantis VPĮ 32 straipsnio 3 dalies ir Konkurso sąlygų 15 punkto reikalavimais. Atsakovė perkančiajai organizacijai pateikė darbo sutartį, sudarytą tarp atsakovės ir minėto asmens, patvirtinanti šios sutarties šalių įsipareigojimus, t. y. kad atsakovei šie darbiniai kitų ūkio subjektų ištekliai, susiję su USB rakto panaudojimu, bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų pagal viešojo pirkimo sutartį vykdymo laikotarpį.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nepagrįsti ir neįrodyti apeliančių argumentai, kad atsakovė UAB „Lukrida“ dalyvavo Konkurse pateikdama tikrovės neatitinkančią ir/ar melagingą informaciją.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą konstatuoja, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovės UAB „Lukrida“ kvalifikacija atitiko Pirkimo sąlygų 12.8. p. reikalavimams.

9Dėl Konkurso sąlygų III dalies 12.9. punkto e dalies reikalavimų

 1. Apeliantės, nesutikdamas su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovės UAB „Lukrida“ turima kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygų 12.9. p. e dalyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o ieškovių pateikiamos ir tariamos prielaidos dėl atsakovės turimos kvalifikacijos neatitikties minėtoms Konkurso sąlygoms yra nepagrįstos. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 1. Konkurso sąlygų III dalies 12.9. punkto e dalyje nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją, t. y. ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, apmokytą MWM gamykloje atlikti kogeneratorių TCG 2016 aptarnavimo ir remonto darbus.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčo atestatas gamintojo yra suteiktas konkrečiam fiziniam asmeniui (V. J.) už tai, kad šis asmuo (bet ne bendrovė UAB „Envija“) dalyvavo gamintojo MWM GmnH organizuotame seminare (Vidaus degimo varikliai – serija TCG 2016 – KK2), kuriame buvo specialiai apmokytas atlikti kogeneratorių TCG 2016 aptarnavimo ir remonto darbus. Darytina išvada, kad V. J. vardu išduotas atestatas patvirtina V. J. turimas žinias, kurios buvo įgytos mokantis MWM GmbH mokymo centre. Dėl to, priešingai nei teigia apeliantės, V. J. vardu išduotas atestatas laikytinas pastarojo kvalifikacijos patvirtinimu, kadangi minėtas dokumentas patvirtina darbuotojo, o ne įmonės, kurioje jis dirbo, įgytas žinias. Darbuotojas gali perduoti darbdaviui saugoti atestatą ar kitus jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tačiau kvalifikacija išlieka darbuotojui. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės pateiktas V. J. atestatas ir jo darbo sutartis patvirtina atitikimą Konkurso sąlygų III dalies 12.9. punkto e dalies reikalavimui.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad V. J. išduotas ir perkančiajai organizacijai pateiktas atestatas yra išduotas gamintojo MWM GmbH, kad atestatas patvirtina V. J. KK2 kompetencijos lygį, kad V. J. yra UAB „Lukrida“ darbuotojas, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovės UAB „Lukrida“ turimą kvalifikaciją laikė atitinkančia Konkurso sąlygų 12.9. p. e dalyje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

10Dėl viešųjų pirkimų

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliančių argumentus, kad perkančioji organizacija pažeidė imperatyviąsias VPĮ nuostatas dėl pasiūlymų pateikimo, jų vertinimo ir laimėjusio pasiūlymo išrinkimo, taip pat viešųjų pirkimų racionalumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus principus, kadangi laimėtoju yra išrinktas tiekėjo pasiūlymas, neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000-10-05 sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija, organizuodama Pirkimą ir nustatydama laimėtoją, viešųjų pirkimų principų nepažeidė.

11Dėl nepatikimų tiekėjų sąrašo

 1. Apeliantės apeliaciniame skunde prašo įpareigoti perkančiąją organizaciją UAB „Dzūkijos vandenys“ įtraukti UAB „Lukrida“ į nesąžiningų tiekėjų sąrašus.
 1. VPĮ 181 straipsnis nustatyta, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai: 1) pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo; 2) priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą sprendimą, sprendžia, kad nėra pagrindo įtraukti UAB „Lukrida“ į nesąžiningų tiekėjų sąrašus.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme

 1. Apeliančių teigimu, pirmosios instancijos teismas iš ieškovių priteisė per didelę bylinėjimosi išlaidų sumą, prašoma priteisti sumą turėjo būti daugiau sumažinta, kadangi byla nėra sudėtinga, nereikalauja specialiųjų žinių, nėra laikoma išimtine, buvo taikomi teisės aktai, dėl kurių yra suformuota atitinkama teismų praktika. Teisėjų kolegija laiko šiuos argumentus nepagrįstais.
 1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Rekomendacijos) 2 punkte nurodyta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, kitas svarbias aplinkybes.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės neginčija aplinkybės, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas paskaičiavo remdamasis CPK 98 straipsnio nuostatomis ir Rekomendacijomis. Apeliančių teigimu, pirmosios instancijos teismo sumažinta priteista bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti dar sumažinta.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Lukrida“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir tripliką. Ginčas kilo dėl supaprastinto atviro Konkurso „Biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus MVM TCG 2016 V8 priežiūros ir aptarnavimo paslaugos pirkimas“. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą (reikalauja specialių žinių apie biodujas deginančio įrenginio kogeneratoriaus priežiūrą ir aptarnavimą) ir teisinių paslaugų kompleksiškumą, sprendžia, kad nėra pagrindo dar labiau mažinti priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį.

13Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai bei atsiliepimų į jį atsikirtimai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

14Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovių UAB „Envija“ ir UAB „Envija ES“ ieškinį atsakovėms UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Lukrida“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, priešingai nei teigia apeliantės, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas bei teismų praktiką ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, kad apeliantės nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, rėmėsi tik UAB „Lukrida“ procesiniuose dokumentuose pateiktas motyvais.
 1. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, Kauno apygardos teismo 2017-01-16 sprendimas paliktinas nepakeistu.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą apeliantėms turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos (CPK 93, 98 str.).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovė UAB „Lukrida“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė priteisti iš apeliančių bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, sprendžia, kad prašymas netenkintinas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai