Byla eB2-1403-273/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sporto televizija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Umbrina“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sporto televizija“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Umbrina“,

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sporto televizija“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 20 244,74 Eur, atsakovė nepajėgi vykdyti savo kreditorinių įsipareigojimų.

3Trečiasis asmuo UAB „Umbrina“ prašyme dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų į civilinės bylos nagrinėjimą nurodė, kad atsakovė trečiajam asmeniui yra skolinga 28 356,35 Eur.

4Atsakovės direktorius R. Č. pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Prašyme nurodė, kad šiuo metu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos derina UAB „Sporto televizija“ skolą. Nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija atliko VšĮ sporto agentūros „Sporto zona“, kurios vienintelis dalininkas yra R. Č., tyrimą ir pripažino, kad dalis UAB Sporto televizija“ mokėtino PVM yra perkeliama į VšĮ sporto agentūrą „Sporto zona“. 2019 m. gegužės 13 d. atsakovės direktorius pateikė mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių suderinimo aktą, nurodė, kad UAB „Sporto televizija“ planuoja tęsti savo veiklą ir per 6 mėnesius sumokėti skolą ieškovei.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

7Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Sporto televizija“ įregistruota 2008 m. vasario 1 d. UAB „Sporto televizija“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2018 m. 2017 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Sporto televizija“ turto turėjo už 569 769 Eur, kur ilgalaikio turto vertė sudarė 262 789 Eur, 304 992 Eur sudarė trumpalaikis turtas, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 599 861 Eur, iš jų 276 454 Eur suma mokėtina kreditoriams per vienerius metus, o 323 407 Eur mokėtina kreditoriams po vienerių metų. 2017 m. atsakovė turėjo 27 926 Eur nuostolių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2019 m. gegužės 9 d. UAB „Sporto televizija“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 1 193,17 Eur, įmonėje nėra socialiniu draudimu apdraustų asmenų. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad iš atsakovės yra vykdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus: vykdomojoje byloje Nr. 0123/19/00267 išieškotojo K. K. naudai 3 257,59 Eur, vykdomojoje byloje Nr. 0123/18/01269 išieškotojo UAB „Kauno arena“ naudai 2 765,10 Eur ir vykdomojoje byloje Nr. 0070/1//00341 išieškotojo G. S. naudai 356 533,56 Eur (hipotekinis kreditorius), taip pat ir 21 274,26 Eur ieškovės naudai (el. b. l. 18-23). Akivaizdu, kad visos pagal vykdomuosius dokumentus iš atsakovės išieškomos skolos yra pradelstos. Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB „Sporto televizija“ savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Atsakovės visas turimas ilgalaikis turtas yra įkeistas, visas ilgalaikis, trumpalaikis turtas ir piniginės lėšos yra areštuotos. Atsakovės direktorius teismui nepateikė atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) pareiškimo iškelti bankroto bylą padavimo teismui dienai. Teismui nėra pateikti kreditorių ir debitorių sąrašai. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-525-241/2018). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus. Atsakovės direktorius nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad jo skola ieškovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra patenkinta. Atsakovės direktoriaus pateiktas mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių suderinimo aktas nėra leistinas rašytinis įrodymus, kuris patvirtintų atsakovės atsiskaitymą su ieškove. Be to, minėtas dokumentas yra be datos, nėra pasirašytas atsakovės direktoriaus, jame nėra ieškovės žymos apie akto suderinimą, todėl akte nurodyta 19 218,31 Eur skola yra tik pačios atsakovės apskaičiuotas skolos dydis valstybės biudžetui. Atsakovės direktoriaus teiginiai, jog atsakovė gali per 6 mėnesius atsiskaityti su ieškove yra niekuo nepagrįsti. Byloje nėra pateikta atsakovės susitarimo su ieškove dėl skolos sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo. Byloje surinktais duomenimis atsakovės pradelstos skolos sudaro 385 023,68 Eur. Teismas neturi duomenų apie atsakovės turimą turtą ir turto sudėtį pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad išieškojimas iš atsakovės hipotekinio kreditoriaus naudai yra vykdomas daugiau kaip metus (nuo 2018 m. kovo 5 d.) ir į tai, kad atsakovės neturi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto bei į tai, kad ši skola iš atsakovės įkeisto ilgalaikio turto neišieškota, sprendžiama, kad atsakovės turimas ilgalaikis turtas, kurio vertė 2017 m. balanse nurodyta 262 789 Eur, nėra likvidus. Pažymėtina, kad atsakovės pradelstos skolos suma (385 023,68 Eur) viršija pusė jos į 2017 m. balansą įrašyto turto vertės 284 884,50 Eur (569 769/2).

8Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad byloje surinkti duomenys patvirtina, jog UAB „Sporto televizija“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Apibendrinant konstatuotina, kad byloje nustatytų aplinkybių pagrindu yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog atsakovė UAB „Sporto televizija“ faktiškai yra nemoki ir nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, todėl atsakovei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu.

9UAB „Sporto televizija“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Verslo konsultantai“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Sporto televizija“ (įmonės kodas 301536744, buveinės adresas Kauno r. sav. Daugeliškių k. Alyvų g. 28) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Sporto televizija“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Verslo konsultantai“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-J058).

13Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Sporto televizija“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Sporto televizija“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Sporto televizija“ nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, šalims, administratoriui ir trečiajam asmeniui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai