Byla B2-1095-440/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autogreva“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (toliau – VSDFV Mažeikių skyrius) kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Autogreva“. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 21 d. duomenimis atsakovės skola VSDFV biudžetui buvo 5 415 Eur. Nors ieškovas įspėjo atsakovę, kad nepadengus įsiskolinimo VSDFV kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo. Ieškovo manymu, atsakovė nėra pajėgi vykdyti bei plėtoti ūkinės veiklos, sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą ir išvengti bankroto, todėl jai keltina bankroto byla (b. l. 2).

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės vadovas. Nagrinėjamoje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Autogreva“ kreipėsi jos kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius, t. y. asmuo, kuriam įstatymas suteikia teisę inicijuoti bankroto bylą.
 2. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016).
 4. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi įpareigojo atsakovę per 7 darbo dienas nuo nutarties gavimo dienos teismui atsiliepimą dėl pareikšto reikalavimo bei duomenis reikšmingus vertinant atsakovės finansinę būklę (b. l. 15-16).
 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, be to, apie teismo posėdžio datą paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 22), taigi atsakovė yra tinkami informuota apie bankroto procesą.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad nepateikti duomenys apie finansinę įmonės būklę, todėl vertindamas įmonės mokumą ar nemokumą teismas vadovaujasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei remiasi valstybinės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras ir VĮ „Regitra“ pateikta informacija (CPK 179 straipsnio 3 dalis).
 7. Vadovaujantis registrų duomenimis atsakovė UAB „Autogreva“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2003 m. lapkričio 17 d., finansinės atskaitomybės dokumentai registrui paskutinį kartą teikti 2016 m. gegužės 18 d. (b. l. 23–26).
 8. Iš finansinės atskaitomybės dokumentų už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. matyti, kad UAB „Autogreva“ turėjo tik trumpalaikis turto už 20 Eur, ilgalaikio turto neturėjo, per vienerius metus mokėtinos sumos – 1 107 Eur (b. l. 27). Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2014 m. finansiniais metais įmonė patyrė 240 Eur nuostolių, tačiau 2015 m. finansiniais metais įmonė turėjo 98 Eur pelno, įmonės metinė apyvarta buvo 4 617 Eur (b. l. 28). Nepaskirstytas įmonės pelnas (nuostoliai) buvo -4 307 Eur, o praėjusiais finansiniais metais -1 087 Eur (b. l. 29). VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis įmonė neturi nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių (b. l. 38, 39). Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta.
 9. Vertinant atsakovės turtą, nurodytą pateiktame 2015 m. finansinių metų balanse, matyti, kad didžiąją dalį jo sudaro per vienerius metus gautinos sumos (1 107 Eur). Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014, 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Taigi, nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016).
 10. Ieškovės pateikti duomenys patvirtina, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. UAB „Autogreva“ skola buvo 2 764,47 Eur (b. l. 7), 2016 m. lapkričio 3 d. – 12 111,96 Eur (b. l. 13), 2016 m. lapkričio 21 d. – 5 415 Eur, iš kurių 5 364,86 Eur yra nesumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir 50,14 Eur delspinigiai (b. l. 2). VSDFV viešai skelbiami duomenys (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys) patvirtina, kad 2016 m. gruodžio 21 d. įmonės skola buvo 6 656,83 Eur (b. l. 44), taigi atsakovės skola vis auga. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė duomenis, patvirtinančius, kad 2016 m. lapkričio 30 d. atsakovės skola buvo 12 607,45 Eur (b. l. 42–43). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose atsakovei UAB „Autogreva“ būtų reiškiami turtiniai reikalavimai.
 11. Iš viešai skelbiamų duomenų www.rekvizitai.lt matyti, kad įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius vis mažėja: t. y. 2016 m. spalio 18 d. įmonėje dirbo 15 darbuotojų, po mėnesio (2016 m. lapkričio 18 d.) 6 darbuotojai, o 2016 m. gruodžio 22 d. tik 2 darbuotojai (b. l. 45).
 12. Atsižvelgiant į byloje esančių duomenų visumą yra pagrindo spręsti, kad atsakovės UAB „Autogreva“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 42 501,92 Eur (t. y. 6 656,83 Eur skola VSDFV Mažeikių skyriui + 12 607,45 Eur skola Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai), 2015 m. finansiniai metais įmonės turėjo ilgalaikio turto už 20 Eur, transporto priemonių ar nekilnojamojo turto įmonė neturi, per pastaruosius kelis mėnesius darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 15 iki 2, todėl darytina išvada, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių, atsakovės pradelsti įmonės įsipareigojimai (t. y. skolos) viršija pusę jos turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis daroma išvada, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei UAB „Autogreva“ keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).
 13. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
 14. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus bei bankroto administratoriaus paslaugas teikiančių asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Parinktam asmeniui pasiūloma pateikti sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę. Pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime – deklaracijoje nenurodomi šio straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi.
 15. Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje byloje ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinktas bankroto administratorė UAB „IGNIKA“ pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę UAB „Autogreva“, kad remiantis bylos duomenimis nenustatyta aplinkybių, numatytų ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje, dėl kurių UAB „IGNIKA“ negalėtų būti UAB „Autogreva“ administratore, bei, kad bylos duomenimis, abejonių dėl bankroto administratorės šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi nėra, įmonės administratore skirtina UAB „IGNIKA“, sąrašo eilės Nr. B-JA092.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsniu, 6 straipsniu, 10 straipsniu ir 11 straipsniu, teismas

Nutarė

7Iškelti bankroto bylą UAB „Autogreva“, juridinio asmens kodas 167397485, buveinės adresas Vytauto g. 1, Mažeikiai.

8Bankrutuojančios UAB „Autogreva“ administratore paskirti UAB „IGNIKA“, sąrašo eilės Nr. B-JA092, parinktą naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

9Areštuoti atsakovės UAB „Autogreva“, juridinio asmens kodas 167397485, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

10Pavesti bankroto administratorei pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Autogreva“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

11Uždrausti atsakovei UAB „Autogreva“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „Autogreva“ turtą.

12Nustatyti terminą UAB „Autogreva“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

14Įpareigoti bankroto administratorę sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Autogreva“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Autogreva“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

15Įpareigoti UAB „Autogreva“ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Autogreva“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą UAB „Autogreva“ bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (iki reorganizacijos buvęs įstaigos pavadinimas – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos).

19Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio... 3. Teismas... 4.
 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 5. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.
   6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 7. Iškelti bankroto bylą UAB „Autogreva“, juridinio asmens kodas 167397485,... 8. Bankrutuojančios UAB „Autogreva“ administratore paskirti UAB „IGNIKA“,... 9. Areštuoti atsakovės UAB „Autogreva“, juridinio asmens kodas 167397485,... 10. Pavesti bankroto administratorei pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 11. Uždrausti atsakovei UAB „Autogreva“ vykdyti visas finansines prievoles,... 12. Nustatyti terminą UAB „Autogreva“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 13. Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 14. Įpareigoti bankroto administratorę sužinojus apie iškeltas bylas UAB... 15. Įpareigoti UAB „Autogreva“ valdymo organus per 15 dienų po šios... 16. Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 17. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Autogreva“ įgyja... 18. Apie iškeltą UAB „Autogreva“ bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų... 19. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...