Byla 1A-794-387-2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-23 nuosprendžio, kuriuo S. L. B. pripažinta kalta, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 22 str. 1 d., 260 str. 1 d. (2 veikos), ir nubausta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Valantino, teisėjų Sigitos Bieliauskienės, Jolantos Čepukėnienės, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorui Aivarui Alimui, nuteistajai S. L. B., gynėjui adv. Remigijui Merkevičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios S. L. B. gynėjo advokato Remigijaus Merkevičiaus (toliau - pareiškėjas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-23 nuosprendžio, kuriuo S. L. B. pripažinta kalta, padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 22 str. 1 d., 260 str. 1 d. (2 veikos), ir nubausta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.

3Vadovaujantis BK 63 str. 2 d., 5 str. 2 p., 9 d. skirta subendrinta bausmė subendrinta su 2012-10-31, 2012-12-21, 2013-01-22, 2013-02-18, 2013-05-22, 2013-08-29 nuosprendžiais S. L. B. skirtomis bausmėmis apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dviems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Vadovaujantis BK 63 str. 9 d. į šiuo nuosprendžiu skirtos subendrintos, galutinės bausmės laiką įskaitytos S. L. B. pagal 2012-10-31, 2012-12-21, 2013-01-22, 2013-02-18, 2013-05-22, 2013-08-29 nuosprendžius visiškai ar iš dalies atliktos bausmės.

5Vadovaujantis BK 66 str. įskaitytas į šiuo nuosprendžiu skirtos subendrintos, galutinės bausmės laiką S.L. B. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2011-10-05 iki 2011-11-24.

6Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo faktinio patalpinimo į įkalinimo įstaigą dienos.

7Šiuo nuosprendžiu taip pat yra nuteistas A. K., tačiau nuosprendis jo atžvilgiu neskundžiamas.

8Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

9S. L. B. nuteista už tai, kad pasikėsino neteisėtai platinti narkotinę medžiagą, o būtent: ji 2011 m. rugpjūčio 8 d., 11.53 val., Viršuliškių g. 95 namo laiptinėje, Vilniaus mieste, už 50 litų neteisėtai pardavė liudytojui Nr. 1, veikusiam pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį (toliau – ir NVIM), 0,015 g. narkotinės medžiagos – heroino, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios, nes pirkimo-pardavimo sandoris buvo kontroliuojamas policijos pareigūnų ir narkotinė medžiaga negalėjo toliau plisti ir padaryti žalos kitų žmonių sveikatai.

10Taip S. L. B. padarė BK 22 str. 1 d., 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

11Be to, S. L. B. 2011 m. rugsėjo 13 d., 14.12 val., Viršuliškių g. 95 namo laiptinėje, Vilniaus mieste, už 50 litų neteisėtai pardavė liudytojui Nr. 1, atlikusiam nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (toliau – ir NVIV), 0,027 g. narkotinės medžiagos – heroino, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios, nes pirkimo-pardavimo sandoris buvo kontroliuojamas policijos pareigūnų ir narkotinė medžiaga negalėjo toliau plisti ir padaryti žalos kitų žmonių sveikatai.

12Taip S. L. B. padarė BK 22 str. 1 d., 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

13Apeliaciniu skundu S. L. B. gynėjas advokatas prašo teismo pakeisti 2013-09-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį, skiriant S. L. B. su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Pareiškėjas nurodo, kad S. L. B. skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė yra neteisinga (aiškiai per griežta), todėl nuosprendis šiuo požiūriu yra neteisėtas ir turėtų būti pakeistas. Skunde pažymima, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo nusikaltimų recidyvą (BK 27 str. 1 d.) ir šį teisinį aspektą įvertino skirdamas S. L. B. realiai atliktiną laisvės atėmimo bausmę. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos, kurių aplinkybės buvo tirtos ir nagrinėtos šioje baudžiamojoje byloje, buvo padarytos 2011-08-08 bei 2011-08-13. Bylos medžiaga patvirtina, jog šias veikas S. L. B. padarė būdama vos vieną kartą teista už mažareikšmę vagystę.

14Skunde akcentuojama, kad S. L. B. skirta realiai atliktina laisvės atėmimo bausmė neabejotinai pasiekia nubaudimo ir atėmimo galimybės daryti naujas nusikalstamas veikas tikslus, tačiau tokia priemone nebus pasiekta tai, kas bausmėje tiek asmeniui, tiek visai visuomenei yra svarbiausia – nebus pašalintas pavojus ateityje. Pareiškėjo nuomone, labiau tikėtinas priešingas efektas – neleidus S. L. B. baigti pradėtos socialinės – psichologinės reabilitacijos programos, neleidus atsigauti ir blaiviai apmąstyti esamos situacijos ir savo elgesio praeityje, neleidus fiziškai ir morališkai sustiprėti, pajusti tikrą gyvenimo vertę ir visomis išgalėmis „kabintis“ į sveiką gyvenseną, S. L. B. „paramos“ greičiausiai ims ieškoti ten, kur lengvai ją rasdavo – narkotinėse medžiagose. Pasak pareiškėjo, apylinkės teismas formaliai pagrįstai ir logiškai nuosprendyje samprotavo, jog S. L. B. (nuosprendžio priėmimo dienai) jau ne kartą teista, tačiau iki šiol jai taikytos sąlyginai lengvos baudžiamojo poveikio priemonės nedavė reikiamo pozityvaus efekto. Tačiau toks teismo samprotavimas būtų pagrįstas tik tuo atveju, jei nusikalstamas veikas S. L. B. būtų dariusi būdama visiškai sąmoninga ir valinga, laisva nuo priklausomybių. Tačiau S. L. B. tokia nėra. Nusikalstamų veikų darymo metu ji buvo priklausoma nuo narkotinių medžiagų, tad nusikaltimų darymas S. L. B. buvo vienintelė reali galimybė patenkinti savo (kaip ji tuo metu suprato) gyvybiškai svarbų poreikį gauti narkotinių medžiagų.

15Pareiškėjo teigimu, parinkdamas S. L. B. skirtinos bausmės rūšį pirmos instancijos teismas pernelyg mažai dėmesio skyrė pačios nusikalstamos veikos padarymo ir išaiškinimo mechanizmui. Skunde pažymima, kad iš baudžiamojoje byloje esančių dokumentų matyti, jog: prieš atliekant prieš S. L. B. nukreiptus slaptus nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, policijos pareigūnai neturėjo visiškai jokios informacijos apie tai, kad esą S. L. B. prekiauja narkotinėmis medžiagomis (slaptas tyrimas buvo atliekamas tuometinio S. L. B. sugyventinio A. K. atžvilgiu); narkotinės medžiagos pardavimas 2011-08-08 vyko išimtinai slaptus nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančio asmens ir jo elgesį kontroliuojančio policijos pareigūno iniciatyva; S. L. B. nedarė jokios tęstinės ar trunkamosios veikos; tai, kad slaptus nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam asmeniui narkotinę medžiagą pardavė S. L. B., o ne A. K., buvo situacijos sąlygotas atsitiktinumas; iniciatyvą parduoti narkotines medžiagas rodė ne nuteistoji, o slaptus nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekantis asmuo; 2011-08-13 vykęs kontroliuojamas narkotinės medžiagos pirkimas yra aiškiai nereikalingas, perteklinis, kas rodo provokacinį jo pobūdį. Pareiškėjas, nekvestionuodamas slaptus nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atlikusio asmens ir jo elgesį kontroliavusio policijos pareigūno veiklos teisėtumo, atkreipia dėmesį į tai, jog S. L. B. save kaltinantys parodymai buvo lemiamas ir svarbiausias įrodymas, kuriuo paremta jos baudžiamoji atsakomybė. Nuteistoji tą suvokė, bet dirbtinai tuo nesinaudojo. Tuo tarpu apylinkės teismas, parinkdamas S. L. B. bausmės rūšį, neteikė tam jokios reikšmės.

16Pareiškėjas akcentuoja, kad parinkdamas itin griežtą S. L. B. skirtinos bausmės rūšį, pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į jos vaidmenį tiriant kitas su narkotinėmis medžiagomis susijusias, galimai nusikalstamas, veikas. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje S. L. B. duoda tam tikrus narkotinių medžiagų platinimu besivertusio nusikalstamo susivienijimo narius kaltinančius parodymus. Jos parodymai yra svarbūs, o didesnei daliai šio susivienijimo narių taikoma kardomoji priemonė – suėmimas. Tokioje situacijoje, pasak pareiškėjo, jei S. L. B. būtų pasiųsta realiai atlikti laisvės atėmimo bausmę, jai iškiltų realus pavojus, kad su ja gali būti mėginama susidoroti, gali būti daromas spaudimas keisti parodymus ir t.t.

17Pareiškėjo nuomone, S. L. B. atveju yra visos BK 62 str. 2 d. 4 p. numatytos sąlygos, tad teismas galėjo skirti S. L. B. už kiekvieną nusikalstamą veiką švelnesnę, negu įstatymo numatytą, bausmę.

18Be to, nerealiai vykdytinos laisvės atėmimo bausmės S. L. B. skyrimas turi būti apsvarstytas ir BK 54 str. 3 d. kontekste. Vertinant S. L. B. kaip asmenį ir jos padarytas nusikalstamas veikas apibūdinančių aplinkybių išimtinį pobūdį, reikėtų atkreipti dėmesį į visumą šių aplinkybių: pagrindinė priežastis kodėl S. L. B. padarė jai įkaltinamas veikas – itin stipri fizinė ir psichinė priklausomybė nuo narkotinių medžiagų; šiuo metu S. L. B. pasiryžo iš esmės keisti savo gyvenimo būdą, visiškai atsisakyti narkotinių medžiagų, tad nuo 2013-06-03 reabilitacijos centre sėkmingai gydosi nuo narkotikų priklausomybės pagal ilgalaikės psichologinės – socialinės reabilitacijos programą; dėl savo priklausomybės, S. L. B. tapo priklausoma nuo asmenų, galinčių parūpinti narkotines medžiagas; S. L. B. nusikalstamos veikos iš esmės buvo išprovokuotos slaptus nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančio asmens; S. L. B. kaip informacijos šaltinis yra svarbus kituose baudžiamuosiuose procesuose; baigusi psichologinės – socialinės reabilitacijos programą, S. L. B. pasiryžusi tęsti mokslus, susirasti darbą ir ateityje nebepasiduoti priklausomybei nuo narkotikų.

19Apeliacinės instancijos teisme, atlikus dalinį įrodymų tyrimą, buvo apklausti liudytojai J. S. ir V. V..

20Liudytoja J. S. parodė, kad S. L. B. pažįsta 6 mėnesius, nuo 2013 m. birželio pradžios, kai ji atvyko į reabilitacijos centrą ( - ), kur liudytoja dirba medicinos psichologe. Liudytoja parodė žinanti nuteistosios praeitį. Ji šiuo metu narkotikų nevartoja, bet yra priklausoma nuo jų. Priklausomybė yra fizinė ir psichinė. S. L. B. iš daugelio priklausomų žmonių išsiskiria tuo, kad iki narkotikų vartojimo ji neturėjo jokios kriminalinės praeities, priešingai, mokykloje ji buvo gera mergaitė, gerai mokėsi, sportavo, šoko. Narkotikų atsiradimas iškreipė savęs matymą, aplinkos matymą. Stiprėjo polinkis pasiduoti kitų žmonių įtakai. Ji padarė nusikaltimą jau išsivysčius priklausomybei, labai tikėtina, kad narkotinės abstinencijos būsenoje. Pasak liudytojos, S. L. B. nėra asociali asmenybė, nėra pavojinga visuomenei ar sau. Ji pakankamai save kontroliuoja, grindžia santykius pasitikėjimu, yra draugiška, sąžininga, laikosi dienotvarkės taisyklių. Tai yra socialaus žmogaus savybės, kurios yra svarbios vėliau integruojantis į normalų gyvenimą, visuomenę. Šiuo metu S. L. B. yra antroje gydymo fazėje. Iš viso gydymas trunka 14 mėn., gydymo laikotarpis yra suskirstytas į 4 fazes. Antra fazė - ribotų kontaktų, atsakomybės fazė. Ji jau turi pakankamai rimtas atsakomybes centre. Ji globoja naujai į centrą ateinančius žmones, rūpinasi darbais, juos skirsto. Su atsakomybėmis ji puikiai susitvarko. Tai rodo, kad ji turi viską, kad gyventų normalų gyvenimą, reikia tik, kad ji išmokų gyventi be narkotikų. Ji supranta pasekmes, gailisi. Ji pati nori sveikti, pripažįsta savo bejėgiškumą ligos akivaizdoje. Liudytojos įsitikinimu, laisvės atėmimo bausmė jai būtų žalinga, ją pastūmėtų į padidintos rizikos sąlygas. Tai jai sutrukdytų mokytis gyventi be narkotikų. Reikėtų jai suteikti sąlygas toliau gydytis, mokytis, bręsti kaip asmenybei, suvaržyti ne ją, o jos ligą.

21Liudytojas V. V. teisme parodė, kad jis dirba gydytoju terapeutu Santariškių klinikoje. Nuteistąją S. L. B. pažįsta. Jis prižiūriu savo draugo, kuris gyvena užsienyje, butą. Su nuteistąja susipažino jam atėjus patikrinti to buto. Ten ji gyvena. Tai buvo pernai, balandžio ar gegužės mėnesį. Kai išsišnekėjo, suprato, kad ji turi problemų dėl narkotikų. Ji buvo labai giliai įklimpusi. Tėvai nenorėjo jai padėti, nes jau buvo praradę viltį. Liudytojui jos žmogiškai pagailo. Pažadėjo jai padėti, jei ji baigs vartoti narkotikus. Reikėjo jai sutvarkyti kardomąsias priemones, kurių ji ne visiškai laikėsi. Ji pradėjo laikytis visų įsipareigojimų. Psichiatrinėje ligoninėje buvo pravesta detoksikacijos terapija. Dabar reabilitacija puikiai eina į priekį, ji vykdo susitarimus. Liudytojas mato teigiamą poslinkį. Numatytos perspektyvos, ką ji turi padaryti vėliau. Jai liko vienas egzaminas. Liudytojas parodė turtintis įmonę, kuri verčiasi industriniu atstovavimu. Jo teigimu, S. L. B. galėtų ten dirbti. Ji nebūtų kvalifikuota darbuotoja. Ji baigusi vidurinę mokyklą, greitai turėtų išsilaikyti paskutinį egzaminą ir gauti brandos atestatą. Tuomet būtų galima galvoti apie tolimesnį mokymąsi.

22Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėjas prašė skundą tenkinti, prokuroras – atmesti.

23Nuteistosios S. L. B. gynėjo advokato apeliacini skundas tenkintinas.

24BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 str. 3d.). Taigi aiškus prieštaravimas teisingumo principui, skiriant bausmes, yra pagrindas taikyti BK 54 str. 3d. nuostatą. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka BK 41 str. 2 d. apibrėžtą bausmės paskirtį ir BK 54 str. 2 d. pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-259/2011).

25Pagal BK 54 str. 3 d. kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 str., o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 str. 3 d. pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-230/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011, 2K-390/2011 ir kt.).

26Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad S. L. B. atžvilgiu BK 62 str. nuostatos netaikytinos, nesant pastarajame straipsnyje numatytų pagrindų, tačiau bausmės, susijusios su laisvės atėmimu, paskyrimas nuteistajai aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Darydamas tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas ypatingą dėmesį atkreipia į S. L. B. dedamas pastangas išsigydyti nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms. Šią nuteistosios nurodytą aplinkybę patvirtino apeliacijos nagrinėjimo metu liudytoja apklausta reabilitacijos centro, kuriame gydosi S. L. B., psichologė J. S.. Pastaroji nurodė, kad jų reabilitacijos centre S. L. B. gydosi nuo 2013-06-03, šiuo metu ji yra antroje gydymo fazėje. Iš viso gydymas trunka 14 mėn., gydymo laikotarpis yra suskirstytas į 4 fazes. Liudytoja pažymėjo, kad S. L. B. pakankamai save kontroliuoja, grindžia santykius pasitikėjimu, yra draugiška, sąžininga, laikosi dienotvarkės taisyklių. Tai yra socialaus žmogaus savybės, kurios yra svarbios vėliau integruojantis į normalų gyvenimą, visuomenę. Ji supranta pasekmes, gailisi, pati nori sveikti, pripažįsta savo bejėgiškumą ligos akivaizdoje. Liudytojos įsitikinimu, laisvės atėmimo bausmė jai būtų žalinga, ją pastūmėtų į padidintos rizikos sąlygas, sukliudytų S. L. B. gydytis ir mokytis. Liudytojas V. V. patvirtino, kad S. L. B. iš tikrųjų deda dideles pastangas tam, kad pasveiktų. Šiuo metu ji ne tik gydosi, bet ir mokosi, siekia įgyti vidurinį išsilavinimą, artimiausiu metu turėtų gauti brandos atestatą. Liudytojas nurodė turintis individualią įmonę, kurioje bus įdarbinta S. L. B..

27Teisėjų kolegija pažymi, kad nors skundžiamo nuosprendžio priėmimo metu S. L. B. ir buvo 7 kartus teista, tačiau jai inkriminuojamų nusikaltimų padarymo dienai (2011-08-08, 2011-09-13) ji neturėjo teistumų. Esant šioms aplinkybėms, apylinkės teismo išvada, jog skiriant S. L. B. bausmę reikėtų vadovautis ir BK 27 str. nuostatomis, laikytina nepagrįsta. Dėl tos pačios priežasties, nagrinėjamos bylos kontekste, nepagrįstu laikytinas ir pirmos instancijos teismo teiginys dėl švelnesnių S. L. B. paskirtų bausmių teigiamo poveikio jos elgesiui nebuvimo.

28Vertinant S. L. B. asmenybę atsižvelgtina į tai, kad visais ankstesniais jos atžvilgiu priimtais teismo nuosprendžiais ji buvo nuteista už baudžiamųjų nusižengimų bei nesunkių nusikaltimų nuosavybei padarymą, pastarosios nusikalstamos veikos savo didžiąja dalimi buvo įvykdytos laikotarpiu nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. vasario mėn. (teismų sistemos Liteko duomenimis), kas iš esmės patvirtina pačios nuteistosios bei liudytojos J. S. nurodytas aplinkybes, jog nusikalstamų veikų padarymą lėmė S. L. B. priklausomybė nuo narkotinių medžiagų. Pažymėtina, kad teismas neturi duomenų apie vėlesniu laikotarpiu galimai S. L. B. įvykdytas nusikalstamas veikas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju svarbu ir tai, kad, pasak psichologės J. S., S. L. B. iš daugelio priklausomų žmonių išsiskiria tuo, kad iki narkotikų vartojimo ji neturėjo jokios kriminalinės praeities, priešingai - mokykloje ji buvo gera mergaitė, gerai mokėsi, sportavo, šoko, tad išsigydžius nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir tapti pilnaverčiu jos nariu.

29Vertindamas S. L. B. įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumą, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog S. L. B. būtų įvykdžiusi kitus nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Tuo tarpu šioje byloje jai įkaltinti nusikaltimai buvo įvykdyti 2011 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, jai gyvenant kartu su A. K., kuris buvo žinomas ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir iš kurio, pačios S. L. B. teigimu, ji pati gaudavo narkotines medžiagas.

30Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau aptartos aplinkybės laikytinos išskirtinėmis, nulemiančios švelnesnės bausmės S. L. B. skyrimą, kadangi įstatymo numatytos – laisvės atėmimo, bausmės paskyrimas prieštarautų teisingumo principui ir neužtikrintų tinkamo BK 41 str. numatytos bausmės paskirties įgyvendinimo. Nustačius, jog S. L. B. aktyviai stengiasi pakeisti savo gyvenimo būdą, išsigydyti nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms, konstatuotina, kad net ir nedidelės trukmės laisvės atėmimo bausmės paskyrimas bei izoliavimas ją nuo visuomenės, nutraukiant sėkmingą gydymą, negalėtų būti vertinamas kaip teisinga bausmė. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, S. L. B. asmenybę, jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jai inkriminuojamų nusikaltimų padarymo aplinkybes bei pobūdį, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant S. L. B. už nusikaltimų, numatytų BK 260 str. 1 d. (2 veikos), padarymą, baudas, jų dydį vadovaujantis BK 61 str. nustatytomis bausmių skyrimo taisyklėmis, parenkant nuo BK 47 str. 2, 3 d. d. numatyto baudos vidurkio. S. L. B. skirtinos baudos bendrintinos tarpusavyje jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1, 4 d. d.).

31Kaip pagrįstai nurodė apylinkės teismas, S. L. B. šioje byloje paskirta bausmė, vadovaujantis BK 63 str., bendrintina ir su bausmėmis, skirtomis nuosprendžiais (teismo baudžiamaisiais įsakymais), priimtais S. L. B. atžvilgiu po šioje byloje nustatytų jos nusikalstamų veikų padarymo. Apylinkės teismo buvo teisingai pažymėta, kad S. L. B. 2012-10-31, 2012-12-21, 2013-01-22, 2013-02-18, 2013-05-22, 2013-08-29 nuosprendžiais buvo nuteista atitinkamai už BK 22 str. 1 d., 178 str. 4 d. ir 178 str. 4 d. numatytus baudžiamuosius nusižengimus ir 22 str. 1 d., 178 str. 1 d. numatytus nesunkius nusikaltimus, tad vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 2 p. bendrinant bausmes turėtų būti taikomas bausmių apėmimo būdas, nes šioje byloje konstatuotos nusikalstamos veikos (sunkūs nusikaltimai) labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 str.

32Pažymėtina, kad vadovaujantis BK 63 str. 2 d., kai bausmės apimamos, griežtesnė bausmė apima švelnesnes ir galutinė subendrinta bausmė prilygsta griežčiausiai iš paskirtų už atskiras nusikalstamas veikas bausmei. Tačiau pritaikius S. L. B. atžvilgiu BK 54 str. 3 d. nuostatas, griežtesne bausme laikytina jai 2013-08-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu už nesunkaus nusikaltimo padarymą paskirta bausmė (laisvės atėmimas), kuri, taikant bausmių apėmimo būdą, ir turėtų apimti S. L. B. šiuo nuosprendžiu už sunkių nusikaltimų padarymą paskirtą bausmę. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju tokios bausmės paskyrimas neatitiktų BK 41 str. numatytos bausmės paskirties, tad vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, S. L. B. šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė bendrintina su bausmėmis, skirtomis nuosprendžiais (teismo baudžiamaisiais įsakymais), priimtais S. L. B. atžvilgiu po šioje byloje nustatytų jos nusikalstamų veikų padarymo, taikant visišką bausmių sudėjimo būdą (BK 63 str. 1, 3 d. d.).

33Į šiuo nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės laiką įskaitytinos bausmės, visiškai ar iš dalies atliktos pagal minėtus 2012-10-31, 2012-12-21, 2013-01-22, 2013-02-18, 2013-05-22, 2013-08-29 nuosprendžius (BK 63 str. 9 d.). Taip pat į bausmės laiką įskaitytinas S. L. B. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2011-10-05 iki 2011-11-24 (t. 1, b. l. 105, 147-148, 149-150) (50 dienų) (BK 66 str.).

34Atsižvelgiant į tai, kad S. L. B. šiuo metu gydosi reabilitacijos centre, mokosi, savarankiškų pajamų negauna ir siekiant užtikrinti tinkamą jai skirtinos bausmės įvykdymą, S. L. B. nustatytinas ilgesnis, 24 mėnesių, baudos mokėjimo terminas.

35Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2013-09-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis yra keistinas.

36Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p.,

Nutarė

37Tenkinti nuteistosios S. L. B. gynėjo advokato Remigijaus Merkevičiaus apeliacinį skundą.

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-23 nuosprendį pakeisti:

39S. L. B., nuteistai pagal BK 260str. 1d. (dėl 2011-08-08 padarytos nusikalstamos veikos), paskirti 80 MGL , t. y. 10 400 Lt, baudą.

40S. L. B., nuteistai pagal BK 260str. 1d. (dėl 2011-09-13 padarytos nusikalstamos veikos), paskirti 80 MGL, t. y. 10 400 Lt, baudą.

41Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirti S. L. B. subendrintą 130 MGL, t. y. 16 900 Lt, baudą.

42Vadovaujantis BK 66, 65 str. str., į paskirtos bausmės laiką įskaityti S. L. B. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2011-10-05 iki 2011-11-24 (50 dienų), kas atitinka 100 MGL dydžio baudą ir laikyti ją nubausta 30 MGL dydžio, t.y. 3 900 Lt bauda.

43Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3, 9 d. d., skirtą subendrintą bausmę subendrinti su 2012-10-31, 2012-12-21, 2013-01-22, 2013-02-18, 2013-05-22, 2013-08-29 nuosprendžiais S. L. B. skirtomis bausmėmis, taikant visišką bausmių sudėjimo būdą, ir skirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 1 metams ir 40 MGL, t. y. 5 200 Lt, baudą. Vadovaujantis BK 75 str. 1-3 d. d., atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą 1 metams ir 6 mėnesiams, įpareigojant nuteistąją gydytis priklausomybės ligas, skiriant baudžiamojo poveikio priemonė - 30 val. trukmės nemokamus darbus sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose ar organizacijose, kuriuos ji turi atlikti per 10 mėnesių nuo įsiteisėjimo dienos.

44Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo 2013-08-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

45Panaikinti S. L. B. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

46Išaiškinti S. L. B., kad šiuo nuosprendžiu paskirta bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per 24 mėnesius nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai (BVK 22 str.).

47Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios S. L. B.... 3. Vadovaujantis BK 63 str. 2 d., 5 str. 2 p., 9 d. skirta subendrinta bausmė... 4. Vadovaujantis BK 63 str. 9 d. į šiuo nuosprendžiu skirtos subendrintos,... 5. Vadovaujantis BK 66 str. įskaitytas į šiuo nuosprendžiu skirtos... 6. Bausmės pradžią nurodyta skaičiuoti nuo faktinio patalpinimo į įkalinimo... 7. Šiuo nuosprendžiu taip pat yra nuteistas A. K., tačiau nuosprendis jo... 8. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 9. S. L. B. nuteista už tai, kad pasikėsino neteisėtai platinti narkotinę... 10. Taip S. L. B. padarė BK 22 str. 1 d., 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.... 11. Be to, S. L. B. 2011 m. rugsėjo 13 d., 14.12 val., Viršuliškių g. 95 namo... 12. Taip S. L. B. padarė BK 22 str. 1 d., 260 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.... 13. Apeliaciniu skundu S. L. B. gynėjas advokatas prašo teismo pakeisti... 14. Skunde akcentuojama, kad S. L. B. skirta realiai atliktina laisvės atėmimo... 15. Pareiškėjo teigimu, parinkdamas S. L. B. skirtinos bausmės rūšį pirmos... 16. Pareiškėjas akcentuoja, kad parinkdamas itin griežtą S. L. B. skirtinos... 17. Pareiškėjo nuomone, S. L. B. atveju yra visos BK 62 str. 2 d. 4 p. numatytos... 18. Be to, nerealiai vykdytinos laisvės atėmimo bausmės S. L. B. skyrimas turi... 19. Apeliacinės instancijos teisme, atlikus dalinį įrodymų tyrimą, buvo... 20. Liudytoja J. S. parodė, kad S. L. B. pažįsta 6 mėnesius, nuo 2013 m.... 21. Liudytojas V. V. teisme parodė, kad jis dirba gydytoju terapeutu Santariškių... 22. Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėjas prašė skundą tenkinti,... 23. Nuteistosios S. L. B. gynėjo advokato apeliacini skundas tenkintinas.... 24. BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama... 25. Pagal BK 54 str. 3 d. kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal... 26. Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad S.... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors skundžiamo nuosprendžio priėmimo metu... 28. Vertinant S. L. B. asmenybę atsižvelgtina į tai, kad visais ankstesniais jos... 29. Vertindamas S. L. B. įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumą, apeliacinės... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau aptartos aplinkybės laikytinos... 31. Kaip pagrįstai nurodė apylinkės teismas, S. L. B. šioje byloje paskirta... 32. Pažymėtina, kad vadovaujantis BK 63 str. 2 d., kai bausmės apimamos,... 33. Į šiuo nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės laiką įskaitytinos... 34. Atsižvelgiant į tai, kad S. L. B. šiuo metu gydosi reabilitacijos centre,... 35. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2013-09-23 Vilniaus miesto... 36. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2... 37. Tenkinti nuteistosios S. L. B. gynėjo advokato Remigijaus Merkevičiaus... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-23 nuosprendį pakeisti:... 39. S. L. B., nuteistai pagal BK 260str. 1d. (dėl 2011-08-08 padarytos... 40. S. L. B., nuteistai pagal BK 260str. 1d. (dėl 2011-09-13 padarytos... 41. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes subendrinti dalinio bausmių... 42. Vadovaujantis BK 66, 65 str. str., į paskirtos bausmės laiką įskaityti S.... 43. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 3, 9 d. d., skirtą subendrintą bausmę... 44. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo 2013-08-29... 45. Panaikinti S. L. B. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą... 46. Išaiškinti S. L. B., kad šiuo nuosprendžiu paskirta bauda turi būti... 47. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....