Byla 2-318/2009
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Katranga“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-45-230/2009)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Katranga“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-45-230/2009).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Katranga“ iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Bankrutuojančios UAB „Katranga“ kreditorių 2008 m. birželio 12 d. susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas netenkinti pareiškėjo UAB „KRS“ 2008 m. birželio 2 d. prašymo - reikalavimo Nr. 1110, kuriuo prašyta patvirtinti BUAB „Katranga“ administravimo išlaidų sąmatą, į ją įtraukiant 23 800 Lt sumą UAB „KRS“ patirtoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti.

6Teismas 2008 m. birželio 30 d. nutartimi pripažino UAB „Katranga“ bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto, taip pat patvirtino UAB „Katranga“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

7Pareiškėjas UAB „KRS“ 2008 m. liepos 2 d. skundu prašė Kauno apygardos teismą: 1) panaikinti BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo 2008 m. birželio 12 d., sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti UAB „KRS“ reikalavimą ir į administravimo išlaidų sąmatą įtraukti 23 800 Lt turėtų ir teismų iš BUAB „Katranga“ priteistų bylinėjimosi išlaidų; 2) pripažinti, kad UAB „KRS“ patirtos ir teismų priteistos bylinėjimosi išlaidos (23 800 Lt) yra BUAB „Katranga“ administravimo išlaidos.

8Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Katranga“ pateikė teismui nepagrįstą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti tarp UAB „Katranga“ ir UAB „KRS“ sudarytą verslo ir užimamos rinkos dalies perdavimo sandorį negaliojančiu bei priteisti 900 000 Lt žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismas ieškinį atmetė ir priteisė iš BUAB „Katranga“ 21 800 Lt turėtų UAB „KRS“ bylinėjimosi išlaidų. Administratoriui apskundus šį teismo sprendimą, Lietuvos apeliacinis teismas jį paliko nepakeistą ir papildomai priteisė 2 000 Lt atstovavimo išlaidų UAB „KRS“ naudai. Dėl bylinėjimosi UAB „KRS“ patyrė nuostolius, kurių nebūtų patyrusi, jeigu nebūtų pateiktas nepagrįstas ieškinys. UAB „KRS“ kreipėsi su prašymu į BUAB „Katranga“ sumokėti priteistas bylinėjimosi išlaidas iš šios bendrovės administravimui skirtų lėšų, tačiau kreditoriai tokį prašymą atmetė. UAB „KRS“ dabar gali tik prašyti patvirtinti jo reikalavimą bankroto byloje ir jį tenkinti kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka. Pareiškėjo nuomone, tai neteisinga, nes toks reikalavimas nebūtų patenkintas, kadangi patvirtinti kreditorių reikalavimai ženkliai viršija BUAB „Katranga“ turimas lėšas. Pareiškėjo manymu, priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti laikomos BUAB „Katranga“ administravimo išlaidomis, kadangi jos tiesiogiai susiję su administravimo funkcijų vykdymu, todėl turi būti apmokėtos iš bankrutuojančios įmonės turto. Sprendimą paduoti nepagrįstą ieškinį priėmė kreditoriai. Jie turėjo įvertinti, kad dėl nepagrįsto ieškinio pateikimo gali tekti atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, todėl turėjo jas įtraukti į administravimo išlaidų sąmatą. Ieškinys buvo pareikštas po BUAB „Katranga“ bankroto bylos iškėlimo, ieškinys nėra susijęs su UAB „KRS“ kreditoriniais reikalavimais BUAB „Katranga“, ieškinys buvo nepagrįstas ir pareikštas bankroto administratoriui vykdant administravimo funkcijas. Vienos ginčo šalies – BUAB „Katranga“ bylinėjimosi išlaidos buvo priskirtos administravimo išlaidoms, todėl ir kitos šalies – UAB „KRS“ bylinėjimosi išlaidos turi būti priskirtos administravimo išlaidoms.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „KRS“ skundą dėl BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

10Nutartyje rašoma, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. sprendimo nuorašas patvirtina, jog BUAB „Katranga“ buvo pareiškusi ieškinį atsakovui UAB „KRS“. Šiuo sprendimu ieškinys buvo atmestas, o iš BUAB „Katranga“ priteista 21 800 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „KRS“ naudai. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gegužės 23 d. nutartimi teismo 2008 m. vasario 4 d. sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš BUAB „Katranga“ dar 2 000 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme. UAB „KRS“ patyrė 23 800 Lt bylinėjimosi išlaidų, dėl kurių atlyginimo kreipėsi į BUAB „Katranga“, prašydama jas pripažinti administravimo išlaidomis ir įtraukti į administravimo išlaidų sąmatą. Kreditorių susirinkimas 2008 m. birželio 12 d. netenkino UAB „KRS“ prašymo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, į ją įtraukiant 23 800 Lt UAB „KRS“ bylinėjimosi išlaidoms apmokėti.

11Teismas pažymėjo, kad administravimo išlaidų sąmatos sudarymas yra tik kreditorių susirinkimo diskrecija. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis nenustato baigtinio administravimo išlaidų sąrašo, tačiau tai išlaidos susijusios su tiesioginėmis bankrutuojančios įmonės išlaidomis vykdant bankroto procedūrą. Kitų subjektų išlaidos dėl įmonėje vykdomos bankroto procedūros nėra tiesioginėmis bankrutuojančios įmonės išlaidomis administravimo procedūrai vykdyti. Pareiškėjo turėtos bylinėjimosi išlaidos gali tapti bankrutuojančios įmonės išlaidomis tik įvykdžius prašymą jas atlyginti. Kreditoriai, tvirtindami administravimo išlaidų sąmatą, neturi galimybės tokių išlaidų numatyti ar jas prognozuoti. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti bylinėjimosi išlaidas paaiškėjo tik išnagrinėjus kreditorių inicijuotą bylą, todėl tokios išlaidos negalėjo būti iš anksto numatytos kaip būsimos būtinos išlaidos. Pareiškėjo reikalavimo pobūdis leidžia daryti išvadą, kad tai yra naujai atsiradęs reikalavimas, kuris yra susijęs su bankroto procedūros vykdymu, todėl turi būti tvirtinamas ĮBĮ 26 straipsnyje numatyta tvarka.

12Teismo manymu, pareiškėjas, ginčydamas kreditorių susirinkimo sprendimą nepripažinti jam priteistų bylinėjimosi išlaidų administravimo išlaidomis, nenurodė tokio sprendimo prieštaravimo įstatymo nuostatoms. Tai, kad pareiškėjas iki ginčo bylos nagrinėjimo nebuvo įmonės kreditoriumi, o byloje nagrinėtas ginčas nebuvo susijęs su kokiu nors jo reikalavimu bankrutuojančiai įmonei, nekeičia dalyko esmės. Įstatymas numato galimybę tapti kreditoriumi ir po bylos iškėlimo. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog kreditorių inicijuotas ieškinys buvo akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi ieškinio nepagrįstumas buvo nustatytas tik išnagrinėjus bylą bei įvertinus įrodymus. Teismai nėra nustatę, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį. BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo nutarimai iš dalies apmokėti bankrutuojančios įmonės patirtas bylinėjimosi išlaidas yra administravimo išlaidos. Jos negali būti lyginamos su pareiškėjo toje pačioje byloje patirtomis išlaidomis. Priteistos bylinėjimosi išlaidos yra tipiškas kreditoriaus reikalavimas bankrutuojančiai įmonei.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „KRS“ prašo teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB „KRS“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nuginčijimo patenkinti. Skunde rašoma:

141.

15Teismas patvirtino, kad BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo nutarimai iš dalies apmokėti bankrutuojančios bendrovės bylinėjimosi išlaidas yra akivaizdžios administravimo išlaidos, tačiau padarė nepagrįstą išvadą, kad šios bylinėjimosi išlaidos negali būti lyginamos su pareiškėjo toje pačioje byloje patirtomis išlaidomis, kurios yra priteistos teismo sprendimais. Įstatymas nedaro skirtumų tarp vienos šalies ir kitos šalies bylinėjimosi išlaidų. Jeigu vienos šalies bylinėjimosi išlaidos yra administravimo išlaidos, tai ir kitos šalies bylinėjimosi išlaidos turi būti vertinamos kaip administravimo išlaidos.

162.

17Teismas netinkamai aiškino ĮBĮ nuostatas. Teismas neįvertino tai, kad kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą pateikti pareiškėjui ieškinį, nesusijusį su jo kreditoriniais reikalavimais. Kreditoriai, priimdami sprendimą pateikti ieškinį, kuriuo nebuvo ginčijamas pareiškėjo kreditorinis reikalavimas, privalėjo įvertinti galimas bylinėjimosi išlaidas, kurios yra ne tik jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, ir jas priskirti administravimo išlaidoms. Vien aplinkybė, jog kreditorių susirinkimas veikė neteisėtai ir specialiai siekdamas išsaugoti kuo daugiau turto kreditorių reikalavimams patenkinti, o visų bylinėjimosi išlaidų nepriskyrė administravimo išlaidoms, nereiškia, jog toks sprendimas yra teisėtas.

183.

19Kreditorių susirinkimui suteikta teisė priskirti tam tikras išlaidas administravimo išlaidoms negali būti aiškinama kaip absoliuti diskrecijos teisė. Jeigu kreditoriai priima sprendimą atlikti veiksmus, susijusius su administravimu, tai jie privalo prisiimti ir atitinkamas su tų veiksmų atlikimu susijusias išlaidas, o ne jų dalį. Priešingu atveju gali susidaryti situacija, jog kreditorių susirinkimas gali priimti eilę sprendimų, darančių įtaką išlaidų atsiradimui jau administruojant bankroto procedūrą ir akivaizdžiai susijusių su bankroto administravimu, tačiau šių išlaidų nepriskirti administravimo išlaidoms. Tokiu būdu visi asmenys, kurie suteiks bankrutuojančiai įmonei atitinkamas paslaugas, tiesiogiai susijusias su bankroto administravimu, privalės įstoti į kreditorių eilę. Taikydamas ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies normą teismas turėjo aiškintis įstatymo leidėjo tikslus įtvirtinant tokią normą. Teismas sutiko, kad įstatyme nėra numatytas baigtinis administravimo išlaidų sąrašas, kad tai išlaidos, susijusios su tiesioginėmis bankrutuojančios įmonės išlaidomis vykdant bankroto procedūrą, tačiau nepagrįstai nusprendė, kad kitų subjektų patirtos išlaidos dėl įmonėje vykdomos bankroto procedūros nėra tiesioginės išlaidos administravimo išlaidos. Tai prieštarauja teismo aiškinimui, kad tos pačios išlaidos gali būti administravimo išlaidomis, jeigu jas patvirtins kreditoriai. Teismas nepagrįstai suteikia kreditorių susirinkimui absoliučios diskrecijos teisę spręsti, ar tos pačios su administravimu susijusios išlaidos, įskaitant ir sąlygotas pačių kreditorių sprendimais atilikti tam tikrus administravimo veiksmus, bus priskirtos administravimo išlaidoms.

204.

21Kreditorių susirinkimas nusprendė, kad būtina atlikti papildomus administravimo veiksmus – paduoti ieškinį UAB „KRS“. Dėl šių veiksmų UAB „KRS“ patyrė dideles išlaidas, kurios jai gali būti neatlygintos, nes BUAB „Katranga“ lėšų neužteks visiškai patenkinti net antrosios eilės kreditorių reikalavimams. Jeigu kreditorių susirinkimas nebūtų priėmęs sprendimo teikti nepagrįstą ieškinį, dėl kurio tikslingumo abejojo patys kreditoriai, UAB „KRS“ nebūtų patyrusi šių išlaidų. Aplinkybė, kad kreditorių susirinkimas iki teismo sprendimo priėmimo negalėjo nustatyti tikslaus administravimo išlaidų dydžio, negali būti priežastis netvirtinti tokių išlaidų kaip administravimo išlaidų. Kreditorių susirinkimas gali patvirtinti preliminarų administravimo išlaidų dydį, kurį privalo patikslinti, kai išlaidų dydis tampa aiškus.

22Atsiliepimų į pareiškėjo UAB „KRS“ atskirąjį skundą negauta.

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo UAB „KRS“ skundas dėl BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo 2008 m. birželio 12 d. nutarimo, laikytina pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

25Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). ĮBĮ (nutartyje vadovaujamasi įstatymo redakcija, galiojusia BUAB „Katranga“ bankroto bylos iškėlimo momentu) 36 straipsnio nuostatos numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Taigi su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, o ne teismo kompetencijai. Tačiau nors administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo bei keitimo klausimai priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai, sprendžiant šiuos klausimus bet kuriuo atveju būtina atsižvelgti į šių išlaidų paskirtį, kreditorių teises, taip pat būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės savininkų teisių ir interesų.

26ĮBĮ nustatytas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administravimo išlaidų rūšių sąrašas nėra baigtinis. Administravimo išlaidoms skiriamų lėšų paskirtis – užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų vykdymą ir greitesnį jų užbaigimą. Tai - tiesioginės bankrutuojančios įmonės išlaidos, numatytos bankroto procedūrų vykdymui užtikrinti.

27Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Katranga“ buvo pateikusi teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti tarp UAB „Katranga“ ir UAB „KRS“ sudarytą sandorį negaliojančiu bei priteisti 900 000 Lt žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismas ieškinį atmetė ir priteisė iš BUAB „Katranga“ 21 800 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „KRS“ naudai (t. 5, b. l. 139-143; t. 6, b. l. 23-25). Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą ir papildomai priteisė 2 000 Lt atstovavimo išlaidų UAB „KRS“ naudai (t. 5, b. l. 164-169; t. 6, b. l. 26-31). BUAB „Katranga“ kreditorių 2008 m. birželio 12 d. susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas netenkinti pareiškėjo UAB „KRS“ prašymo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, į ją įtraukiant 23 800 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „KRS“ apmokėti (t. 5, b. l. 171-177; t. 6, b. l. 9-15). Kauno apygardos teismas skundžiama 2008 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „KRS“ skundą dėl šio BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo (t. 6, b. l. 55-57).

28Teisėjų kolegija, aiškindama ĮBĮ nuostatas, daro išvadą, kad pareiškėjo UAB „KRS“ reikalavime nurodytos išlaidos neatitinka bankroto administravimui skiriamų išlaidų esmės ir paskirties, todėl negali patekti į tokioms išlaidoms galimų numatyti bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės lėšų sudėtį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „KRS“ naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos negali būti priskiriamos prie BUAB „Katranga“ administravimo išlaidų. Vadovaujantis ĮBĮ 26 straipsnio nuostatomis, UAB „KRS“ naudai iš BUAB „Katranga“ priteista bylinėjimosi išlaidų suma gali būti pripažįstama UAB „KRS“ kreditoriniu reikalavimu BUAB „Katranga“ bankroto byloje (jeigu UAB „KRS“ pareikštų tuo reikalu atitinkamą prašymą BUAB „Katranga“ bankroto byloje).

29Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bankrutuojančios įmonės patirtos bylinėjimosi išlaidos priskirtinos administravimo išlaidoms, tačiau tokios išlaidos negali būti lyginamos su toje pačioje byloje patirtomis kitų jos dalyvių procesinėmis išlaidomis. Kaip jau minėta, administravimo išlaidų paskirtis – užtikrinti kuo sklandesnį bankroto proceso vyksmą ir kuo operatyvesnį jo užbaigimą, todėl jos priskiriamos tiesioginėms bankrutuojančios įmonės išlaidoms užtikrinant bankroto procedūrų atlikimą. Bankroto administratoriui inicijavus teisminį ginčą prieš UAB „KRS“, tačiau ieškinio reikalavimų nepatenkinus, UAB „KRS“ turėtos bylinėjimosi išlaidos negali būti įmonių bankroto proceso prasme prilygintos tiesioginėms bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės išlaidoms, kurių paskirtis - užtikrinti bankroto procedūras ir kuo greitesnį jų užbaigimą. Pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės patirtų išlaidų ir kitų subjektų turėtų bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo sutapatinti. Tai, kad bankrutuojančios įmonės patirtos bylinėjimosi išlaidos jos kreditorių sprendimu priskirtos prie administravimo išlaidų, nesudaro pagrindo kitų subjektų turėtas bylinėjimosi išlaidas prilyginti bankrutuojančios įmonės galimų administravimo išlaidų rūšiai. Šiuo atveju apelianto nurodyta taikymo analogija netinkama, nes jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatitinka įstatyme nustatytų administravimo išlaidų esmės, jų paskirties ir pobūdžio.

30Aplinkybė, jog prieš UAB „KRS“ buvo paduotas su šio asmens galimais kreditoriniais reikalavimais nesusijęs ieškinys, neturi teisinio ir loginio ryšio su pareiškėjo reiškiamu reikalavimu dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų kompensavimo būdo. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad kreditoriai, priimdami sprendimą pateikti tokį ieškinį, kuriuo nebuvo ginčijamas pareiškėjo kreditorinis reikalavimas, privalėjo įvertinti galimas bylinėjimosi išlaidas ir jas priskirti administravimo išlaidoms. Priimant sprendimą pateikti teismui actio Pauliana ieškinį prieš atsakovą UAB „KRS“, turėjo būti įvertinta, kad toks ieškinys gali būti gali ir nepatenkintas, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo galinčias atsirasti atlygintinas procesines išlaidas priskirti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms.

31Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti su administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Nors administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p., 24 str. 5 d. nuostatos). Kreditoriai, priimdami sprendimus atlikti veiksmus, susijusius su administravimo procedūromis, prisiima ir su šiais veiksmais susijusias išlaidas, kurios, priklausomai nuo pobūdžio, gali būti priskirtos administravimo išlaidoms arba kurių atlyginimas sprendžiamas kitais teisės aktų nustatytais būdais (pvz., patvirtinant kreditorinį reikalavimą). Kreditorių susirinkimo sprendimų įtakoje atsiradusių išlaidų savaime negalima priskirti administravimo išlaidoms, nes kiekvienu atveju turi būti vertinama šių išlaidų paskirtis ir pobūdis. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ĮBĮ 36 straipsnio nuostatas, pagal kurias kitų subjektų patirtos išlaidos dėl įmonėje vykdomos bankroto procedūros nėra tiesioginės išlaidos administravimo procedūrai vykdyti.

32Apelianto argumentai, kad jo patirtos išlaidos dėl BUAB „Katranga“ bankroto administratoriaus pareikšto ieškinio gali likti neatlygintos, nes BUAB „Katranga“ lėšų neužteks net antrosios eilės kreditorių reikalavimams patenkinti, nesudaro jokio pagrindo tenkinti prašymą dėl administravimo išlaidų sąmatos koregavimo. Be kita ko, pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad BUAB „Katranga“ pareikšto ieškinio nepagrįstumas buvo konstatuotas tik bylą išnagrinėjus iš esmės ir nėra nustatyta, jog prieš UAB „KRS“ būtų nesąžiningai pareikštas nepagrįstas ieškinys.

33Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ĮBĮ normas, todėl padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad pareiškėjo UAB „KRS“ nurodytos išlaidos nelaikytinos BUAB „Katranga“ administravimo išlaidomis, todėl neįtrauktinos į administravimo išlaidų sudėtį. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.). Pirmosios instancijos teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis paliktina nepakeista, nes apelianto skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo ją naikinti (CPK 337 str. 1 p.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Kauno apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Katranga“... 5. Bankrutuojančios UAB „Katranga“ kreditorių 2008 m. birželio 12 d.... 6. Teismas 2008 m. birželio 30 d. nutartimi pripažino UAB „Katranga“... 7. Pareiškėjas UAB „KRS“ 2008 m. liepos 2 d. skundu prašė Kauno apygardos... 8. Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Katranga“ pateikė teismui nepagrįstą... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB... 10. Nutartyje rašoma, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 4 d. sprendimo... 11. Teismas pažymėjo, kad administravimo išlaidų sąmatos sudarymas yra tik... 12. Teismo manymu, pareiškėjas, ginčydamas kreditorių susirinkimo sprendimą... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „KRS“ prašo teismo 2008 m. spalio 14... 14. 1.... 15. Teismas patvirtino, kad BUAB „Katranga“ kreditorių susirinkimo nutarimai... 16. 2.... 17. Teismas netinkamai aiškino ĮBĮ nuostatas. Teismas neįvertino tai, kad... 18. 3.... 19. Kreditorių susirinkimui suteikta teisė priskirti tam tikras išlaidas... 20. 4.... 21. Kreditorių susirinkimas nusprendė, kad būtina atlikti papildomus... 22. Atsiliepimų į pareiškėjo UAB „KRS“ atskirąjį skundą negauta.... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 25. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal... 26. ĮBĮ nustatytas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administravimo... 27. Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Katranga“ buvo pateikusi teismui... 28. Teisėjų kolegija, aiškindama ĮBĮ nuostatas, daro išvadą, kad... 29. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 30. Aplinkybė, jog prieš UAB „KRS“ buvo paduotas su šio asmens galimais... 31. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad kreditorių... 32. Apelianto argumentai, kad jo patirtos išlaidos dėl BUAB „Katranga“... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, jog... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....