Byla B2-2138-413/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maxi logistic“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“,

Nustatė

2UAB „Maxi logistic“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB ,,Mitnija” iškėlimo. Pareiškime nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 6. d. su UAB „Mitnija“ pasirašė Statybos subrangos sutartį Nr. SR42 bei 2012 m. rugpjūčio 27 d. susitarimą Nr. 1, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo atlikti plytelių klijavimo ir sienų bei lubų glaistymo ir dažymo darbus objekte „Viešbučio su konferencijų centru ir požemine automobilių saugykla statyba, Nemuno g. 51, Klaipėda“, o atsakovė įsipareigojo priimti Statybos darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatytą 762 418,34 Lt kainą. Ieškovė atliko subrangos sutartyje numatytus darbus ir perdavė juos atsakovei atliktų darbų aktais, sutartyje numatyta tvarka. Nepaisant to, kad darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovei dar 2013 m. sausio 22 dieną, galutinis aktas priduotas 2013 m. balandžio 25 d., papildomi darbai - 2013 m. gegužės 14 d., tačiau iki šiol atsakovė galutinai neatsiskaitė ir pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras yra skolinga 398 039,08 Lt bei 4 830,73 Lt delspinigių (iš viso: 402 869,91 Lt). Į ieškovės raginimus tiek raštu, tiek žodžiu atsakovė nereaguoja, o viešai prieinami įmonės finansiniai duomenys rodo, kad atsakovė galimai yra nemoki (1 t. b. l. 3-9).

32013 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „Mitnija“ vadovas buvo įpareigotas pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę būklę, t. y. įmonės kreditorių ir debitorių sąrašus, nurodant jų adresus; įsipareigojimų ir skolų sumas ir atsiskaitymų terminus; kokio dydžio skolos yra darbuotojams, VSDF, Privalomajam sveikatos draudimo fondui, valstybės ir savivaldybės biudžetams; praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio (iki 2013 m. birželio galo) finansinių ataskaitų rinkinį; duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę bei likutinę vertę, detaliai nurodant, kas sudaro trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, jo vertę, ar įmonės turimas turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai; informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka; pateikti raštu nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (1 t. b. l. 117).

4UAB „Mitnija“ vadovas pateikė teismui UAB „Mitnija“ turtinę padėtį pagrindžiančius dokumentus. Atsiliepime į ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad su ieškovės prašymu nesutinka. Savo poziciją grindė tuo, kad atsakovės mokumas nekelia jokių abejonių, pradelsti įsipareigojimai sudaro vos 0,6 proc. į balansą įrašyto turto vertės, bendrovė neturi pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetams, darbuotojams, ieškovei nesumoka už atliktus darbus todėl, kad nesutinka su jos reikalavimais, tarp šalių daugiau kaip pusę metų vyksta ginčas dėl darbų atlikimo terminų, apimčių, kokybės. Atsakovė prašo skirti ieškovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, taip pat pripažinti įmonės konfidencialią informaciją nevieša (atsiliepimo priedai Nr. 5, 7, 8, 9, 10).

5Bankroto bylą atsisakytina iškelti

6Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo nuostatos (ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiame įstatyme įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, bet ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas tiesiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, t. y. kai įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas – tai būsena, kai bendrovė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1505/2013).

7Aptariamu atveju bankroto bylos iškėlimą atsakovei inicijuoja UAB „Maxi logistic“, nurodydama, kad yra atsakovės kreditorė ir kurios reikalavimas grindžiamas 2012 m. rugpjūčio 6. d. statybos subrangos sutartimi Nr. SR42 bei 2012 m. rugpjūčio 27 d. susitarimu Nr. 1. Ieškovės teigimu, atsakovė nesumokėjo už atliktus darbus pagal minėtą sutartį ir yra skolinga 398 039,08 Lt. Atsakovė su tokia su ieškovės pozicija nesutinka ir nurodo, kad ieškovės nurodyta suma už atliktus darbus yra nesumokama dėl netinkamos darbų kokybės, terminų ir darbų apimties. Taigi akivaizdu, kad tarp šalių kilo ginčas, tačiau ši aplinkybė negali būti šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl atsakovės finansinė padėtis vertintina pagal byloje surinktų rašytinių įrodymų visetą.

8Be to, pažymėtina ir tai, kad 2013 m. liepos 11 d. teisme gautas BUAB „Sanda“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ prašymas į bylą įstoti bendraieškiu. Teisė įstoti į bylą bendraieškiu bankroto bylos iškėlimo stadijoje įmonės tikėtinam kreditoriui pagal teismų praktiką suteikta tik iki teismo nutarties iškelti (atsisakyti iškelti) bankroto bylą priėmimo. Todėl kreditorių, kurie kreipėsi į teismą šioje stadijoje, įtraukimo bendraieškiu klausimas turi būti sprendžiamas iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-991/2009; 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2060/2011). Tokio ieškinio priėmimo klausimas turi būti sprendžiamas pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles (CPK 137 str. 3 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.), išskyrus tuos atvejus kai pareiškėjas prašymą dėl jo įtraukimo į procesą bendraieškiu paduoda prieš pat teismo posėdį ir prašymą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir teismo jau priimtas ieškinys ir nėra duomenų, kad pareiškėjas tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau. Tokiu atveju teismas turi iš esmės spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal anksčiau priimtą ieškinį (ieškinius), nors kitų asmenų pateikto ieškinio dėl to paties dalyko priėmimo klausimas dar neišspręstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–1772/2012). Vadovaujantis nurodytu, teismas BUAB „Sanda“ prieš vieną dieną iki teismo posėdžio pradžios pateikto pareiškimo nevertina.

9Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; pagal IBĮ 9 straipsnio 5 dalies 2 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje nurodytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų sąrašas yra baigtinis. Taigi sprendžiant apie atsakovės UAB „Mitnija“ finansinę būklę ir pagrindo iškelti bankroto bylą egzistavimą, būtina nustatyti, ar egzistuoja Įmonių bankroto įstatyme numatyti pagrindai.

10Dėl įmonės nemokumo

11Sutinkamai su ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, kaip žinoma, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios teisinės ir faktinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

12Iš 2011 metų UAB „Mitnija“ balanso matyti, kad 2011 m. pabaigoje įmonė turėjo turto už 56 934 777 Lt (ilgalaikis turtas – 12 262 222, trumpalaikis turtas – 44 672 555 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 69 275 439 Lt (po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 32 174 554 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 37 100 885 Lt). 2011 metų pelno (nuostolio) ataskaita patvirtina, kad 2011 metus įmonė baigė patyrusi 2 373 819 Lt nuostolį (1 t. b. l. 108-111). Iš 2012 metų UAB „Mitnija“ balanso matyti, kad 2011 metų pabaigoje įmonė turėjo turto už 107 898 000 Lt (ilgalaikis turtas – 17 831 000 Lt, trumpalaikis turtas – 90 067 000 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 123 944 000 Lt (po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 50 876 000 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 73 068 000 Lt). 2012 m. Pelno (nuostolio) ataskaita rodo, kad 2012 metus įmonė baigė patyrusi 3 703 000 Lt nuostolį (1 t. b. l. 112-115). Iš pateikto 2013 m. kovo 31 d. balanso matyti, kad 2013 metų kovo mėnesio pabaigoje įmonė turėjo turto už 63 220 127 Lt (ilgalaikis turtas – 17 829 368 Lt, trumpalaikis turtas – 45 390 759 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 69 786 425 Lt (po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 28 380 469 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 41 405 956 Lt), 2013 m. pelno (nuostolio) ataskaita rodo, kad 2013 metų kovo mėnesio pabaigoje įmonė buvo patyrusi 1 371 265 Lt nuostolį (1 t. b. l. 146-148). Iš teismui pateikto UAB „Mitnija“ kreditorių sąrašo matyti, jog 2013 metų kovo mėnesio pabaigoje UAB „Mitnija“ pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams tesudaro 384 568 Lt (1 t. b. l. 128-145), 2013 m. liepos 5 d. pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 764 746,62 Lt, likusių įsipareigojimų terminai nėra pasibaigę. Kadangi įmonės turimo turto vertė siekia 63 220 127 Lt, o įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro tik 764 746,62 Lt, teismas sprendžia, jog konstatuoti įmonės nemokumą nėra teisinio pagrindo. Iš debitorių (skolininkų) sąrašo matyti, kad atsakovei pradelsti šių asmenų įsiskolinimai sudaro 978 703 Lt. Byloje yra pateikta informacija apie teismuose iškeltas bylas dėl skolų prisiteisimo UAB „Mitnija“ naudai, kurie dar nėra įsiteisėję, tačiau pagal teismų sprendimus priteistos sumos sudaro 6 436 706,99 Lt (1 t. b. l. 149-150). 2013 metais UAB „Mitnija“ vykdo projektus, iš kurių planuojamos gauti 2013 m. pabaigai pajamos siekia 157 101 497 Lt (1 t. b. l. 153-190). AB DNB banko pažyma patvirtina, kad UAB „Mitnija“ tinkamai vykdo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (kredito limitas – 15 000 000 Lt) (1 t. b. l. 191), Danske bank pažyma patvirtina, kad UAB „Mitnija“ tinkamai vykdo ir su šiuo banku sudarytos kredito sutarties sąlygas (1 t. b. l. 192). Iš nepriklausomo auditoriaus išvados yra pagrindas spręsti, kad UAB „Mitnija“ teikiami finansinių ataskaitų duomenys yra teisingi (1 t. b. l. 193-194). UAB „Mitnija“ finansų skyriaus pažyma rodo, kad bendrovė neturi įsiskolinimų valstybės biudžetams, darbuotojams (1 t. b. l. 151-152), šias aplinkybes pagrindžia ir viešai prieinami VSDFV duomenys. Visa tai patvirtina, kad UAB „Mitnija“ vykdo veiklą, moka mokesčius, neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybiniai mokesčių inspekcijai, darbuotojams. Taigi bylos duomenys (įrodymai) laidžia apgrįstai teigti, kad kelti įmonei bankroto bylą dėl jos nemokumo nėra pagrindo (pradelsti įmonės įsipareigojimai (764 746,62 Lt) neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (63 220 127 Lt).

13Dėl vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimą

14Kaip minėta, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad įmonei bankroto byla gali būti iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Byloje yra pateikta UAB „Mitnija“ finansų skyriaus pažyma, kreditorių sąrašas, kuriuose įsiskolinimas darbuotojams nenurodytas (1 t. b. l. 128-145, 151-152). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai įmonė taip pat nėra skolinga, tokie duomenys patvirtinami viešai skelbiamoje SODROS informacijoje (http://sodra.is.lt/Failai/Skolos.zip). Taip pat pažymėtina, kad pagal teismų praktikoje suformuotas teisės taikymo taisykles, vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimus faktas savaime nesudaro pagrindo iškelti įmonei bankroto bylą, o būtina šią aplinkybę vertinti neatsietai nuo įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1793/2012).

15Dėl viešo pranešimo apie negalėjimą ir neketinimą atsiskaityti su kreditoriais

16Kaip minėta, pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Duomenų apie tai, kad UAB „Mitnija“ būtų viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, byloje nėra.

17Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė pagrindų UAB „Mitnija“ bankroto byla kelti, taip pat įvertinus ir tą aplinkybę, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog kreditorius, kuris prašo iškelti bankroto bylą, vertinamas kaip potencialus kreditorius, tačiau tuo atveju, jeigu jo reikalavimas yra ginčijamas, toks reikalavimas nėra įskaitoms kaip pradelstas, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio tesimo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-859/2009, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1433/2010, kt.), UAB „Maxi logistic“ pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Mitnija“ iškėlimo atmestinas (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

18Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

19Atsakovė prašo skirti ieškovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi tarp šalių vyksta ginčas dėl atliktų darbų ir atsiskaitymo už juos, o kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo kenkia įmonės reputacijai.

20Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos sąlygos reikalavimui dėl baudos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju paskyrimo: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo, pareiškimo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. CPK 2 straipsnis numato, kad civilinio proceso tikslai - ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. CPK 5 straipsnis numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. CPK 42 straipsnio 5 dalyje yra numatyta šalių pareiga joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Nors teismas netenkina ieškovės pareiškimo iškelti atsakovei bankroto bylą, teismas neturi pakankamai duomenų apie ieškovės nesąžiningumą pateikiant pareiškimą, todėl atsakovės prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmeta. Teismo vertinimu, nesąžiningumu negali būti laikomas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo padavimas, jei asmuo (ieškovė) tiki savo teisių pažeidimu ir nuoširdžiai siekia jas apginti, antraip baudos skyrimas prilygtų sankcijai už procesinį veiksmą – pareiškimo padavimą. Ieškovė neturėjo duomenų apie atsakovės turtą, pradelstų įsipareigojimų dydį, todėl negalėjo tinkamai įvertinti teikiamo pareiškimo pagrįstumo.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, o pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta.

23Nutartimi atmetus pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės. Teismas, vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, vertina, kad atsakovės pateiktas prašymas dėl 2 300 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo kartu pateikus išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus, atitinka Rekomendacijų nuostatų 8.2 punktą, pagal kurį už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 3 MMA (3 000 Lt), todėl atsakovės prašymas priteisti 2 300 Lt patirtų atstovavimo išlaidų tenkintinas.

24Dėl konfidencialios informacijos pripažinimo nevieša

25Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi buvo patenkintas atsakovės prašymas pripažinti dalį su atsiliepimu į pareikimą pateiktos medžiagos (dokumentų) konfidencialia informacija. Atsakovė 2013 m. liepos 10 d. pateikė papildoma atsiliepimą-prašymą, kuriuo prašo pripažinti jos su atsiliepimu pateiktus priedus Nr. 5, 7, 8, 9, 10 nevieša medžiaga ir neteikti jų susipažinti bei kopijuoti.

26Civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar medžiagą, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Dėl to teismas priima nutartį.

27Komercinė paslaptis yra apibrėžta Civilinio kodekso 1.116 straipsnyje. Tai gali būti duomenys, atitinkantys tokius požymius: 1) nevieša informacija; 2) saugojama informacija; 3) turinti komercinę vertę informacija. Pagal šiuos požymius komercine paslaptimi gali būti informacija, kuri neprivaloma viešai skelbti, nėra žinoma tretiesiems asmenims ir ją pagal įstatymą nedraudžiama pripažinti komercine paslaptimi; kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ir kuri turi komercinę vertę arba jos praradimas būtų komerciškai žalingas.

28Atsakovė teismui pateikė duomenis apie bendrovės vykdomus projektus, užsakovų įsipareigojimus, ilgalaikio turto, įkeisto turto sąrašus, kuriuose esančių duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims gali sukelti atsakovei neigiamas pasekmes. Teismo vertinimu, atsakovės prašymas dėl dalies pateiktos medžiagos pripažinimo nevieša atitinka CK 1.116 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, t. y. atsakovės nurodoma informacija turi komercinę vertę, todėl atsakovės prašymas tenkintinas.

29Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais, CPK 290 - 291 straipsniais, teisėjas

Nutarė

30atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ (įmonės kodas 134511472, adresas: Palemono g. 3, 52159, Kaunas).

31Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ kartu su atsiliepimu į ieškovės pareiškimą pateiktus dokumentus: 5 priedas lentelė „UAB „Mitnija“ 2013 m. vykdomi projektai“; 7 priedas lentelė „Užsakovų (pirkėjų) įsipareigojimai UAB „Mitnija“; 8 priedas lentelė „UAB „Mitnija“ įsipareigojimai tiekėjams 2013 m. liepos 5 d. duomenimis“; 9 priedas Ilgalaikio turto sąrašas; 10 priedas bendrovės įkeisto turto sąrašas konfidencialia informacija ir neteikti jos susipažinti bei kopijuoti nei byloje dalyvaujantiems asmenims, nei tretiesiems asmenims.

32Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maxi logistic“ (juridinio asmens kodas 302677395) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472) 2 300 Lt (du tūkstančius tris šimtus litų) atstovavimo išlaidų.

33Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. UAB „Maxi logistic“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos... 3. 2013 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „Mitnija“ vadovas buvo įpareigotas... 4. UAB „Mitnija“ vadovas pateikė teismui UAB „Mitnija“ turtinę padėtį... 5. Bankroto bylą atsisakytina iškelti... 6. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo... 7. Aptariamu atveju bankroto bylos iškėlimą atsakovei inicijuoja UAB „Maxi... 8. Be to, pažymėtina ir tai, kad 2013 m. liepos 11 d. teisme gautas BUAB... 9. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas... 10. Dėl įmonės nemokumo... 11. Sutinkamai su ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – tai įmonės... 12. Iš 2011 metų UAB „Mitnija“ balanso matyti, kad 2011 m. pabaigoje įmonė... 13. Dėl vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimą... 14. Kaip minėta, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas... 15. Dėl viešo pranešimo apie negalėjimą ir neketinimą atsiskaityti su... 16. Kaip minėta, pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktą... 17. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė pagrindų UAB „Mitnija“... 18. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 19. Atsakovė prašo skirti ieškovei 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą... 20. Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 23. Nutartimi atmetus pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš... 24. Dėl konfidencialios informacijos pripažinimo nevieša... 25. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi buvo patenkintas... 26. Civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 27. Komercinė paslaptis yra apibrėžta Civilinio kodekso 1.116 straipsnyje. Tai... 28. Atsakovė teismui pateikė duomenis apie bendrovės vykdomus projektus,... 29. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais, CPK 290 - 291... 30. atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“... 31. Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ kartu su atsiliepimu... 32. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Maxi logistic“... 33. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskirtuoju...