Byla 2-991/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Transaibė“ atskirąjį skundą uždarosios akcinės bendrovės „FurniTrans“ bankroto byloje Nr. B2-3922-178/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Transaibė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Transaibė“ atskirąjį skundą uždarosios akcinės bendrovės „FurniTrans“ bankroto byloje Nr. B2-3922-178/2009.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „FurniTrans“ direktorius Vilniaus apygardos teisme 2009 m. balandžio 27 d. gautu ieškininiu pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „FurniTrans“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti J. V. .

4Teismas 2009 m. birželio 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „FurniTrans“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė J. V. .

5Pareiškėjas UAB „Transaibė“ 2009 m. birželio 15 d. atskiruoju skundu prašė panaikinti teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties dalį, kuria UAB „FurniTrans“ bankroto administratoriumi yra paskirtas J. V. , ir įmonės bankroto administratoriaus skyrimo klausimą išspręsti iš esmės – UAB „FurniTrans“ bankroto administratoriumi paskirti E. Š. . Pareiškėjas skunde pažymėjo, kad jis yra vienas didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių, tačiau nebuvo informuotas apie UAB „FurniTrans“ inicijuotą bankroto bylą, nors tuo metu aktyviai reiškė reikalavimus įmonei.

6Teismas 2009 m. birželio 17 d. nutartimi (skundžiama nutartis) atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Transaibė“ atskirąjį skundą dėl teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties.

7Nutartyje rašoma, kad UAB „Transaibė“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo. Nors atskirajame skunde ir nurodyta, kad UAB „Transaibė“ yra trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, tačiau UAB „Transaibė“ į bylą trečiuoju asmeniu CPK 46 ar 47 straipsnyje nustatyta tvarka įtrauktas nebuvo. Iki nutarties iškelti UAB „FurniTrans“ bankroto bylą priėmimo nebuvo pateiktas UAB „Transaibė“ prašymas įtraukti ją dalyvauti trečiuoju asmeniu. Teismas nusprendė, kad atskirasis skundas negali būti priimamas ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

8Pareiškėjas UAB „Transaibė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. birželio 17 d. nutartį ir išspręsti 2009 m. birželio 15 d. UAB „Transaibė“ atskirojo skundo dėl teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties priėmimo klausimą iš esmės – priimti 2009 m. birželio 15 d. UAB „Transaibė“ atskirąjį skundą, tuo pačiu įtraukiant UAB „Transaibė“ į civilinę bylą trečiuoju asmeniu. Skunde rašoma, kad nesuteikiant teisės apeliantui dalyvauti civiliniame procese kaip trečiajam asmeniui užkertamas kelias jam teismine tvarka ginti savo teises ir interesus, susijusius su byloje sprendžiamais klausimais. Apelianto 2009 m. birželio 15 d. atskirajame skunde nurodytas reikalavimas panaikinti teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties dalį, kuria UAB „FurniTrans“ bankroto administratoriumi paskirtas E. Š. , negali būti savarankiško ieškinio įmonei UAB „FurniTrans“ dalykas, kadangi jis betarpiškai susijęs su 2009 m. birželio 3 d. nutartyje išspręstais klausimais. Apelianto įtraukimas į bylą būtinas siekiant užtikrinti jo teises kreiptis į teismą. Apeliantas neturėjo objektyvios galimybės pateikti prašymą teismui įtraukti jį bylą trečiuoju asmeniu iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „FurniTrans“, kadangi apie šią bylą sužinojo atsitiktinai, po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo. Trečiojo asmens neįtraukimas į bylą iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei nėra esminė kliūtis nagrinėti trečiojo asmens atskirąjį skundą. Teismas, vykdydamas teisingumą, turi savo iniciatyva suinteresuotus asmenis įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis. Apeliantas, pareikšdamas 2009 m. birželio 15 d. atskirąjį skundą, išreiškė valią būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir dalyvauti procese. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas trečiuoju asmeniu į bylą galėjo būti įtrauktas tik iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Apeliantas yra vienas didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių, todėl jis atitinka trečiojo asmens statusą byloje. Teismo nutartis pažeidžia apelianto interesus.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Transaibė“ atskirąjį skundą dėl teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Šioje byloje svarbu nustatyti, ar UAB „Transaibė“ laikytina byloje dalyvaujančiu asmeniu, ar ji turi teisę teikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria UAB „FurniTrans“ iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės bankroto administratorius.

11CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Specialusis teisės aktas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), kuris nustato kai kuriuos bylų, kylančių iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumus, išimtis iš bendrųjų proceso taisyklių (ĮBĮ 1 str. 1 d., 10 str. 1 d.). Atskirieji skundai nagrinėjami pagal taisykles, reglamentuojančias procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nustatydamas teisę į apeliaciją civilinėse bylose, įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, kad atskirąjį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305, 338 str.). Dalyvaujančiais byloje asmenimis yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardintose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 str. 2 d.). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva (CPK 47 str. 1 d.). Bankroto procese bendrosios CPK nuostatos, tarp jų reglamentuojančios dalyvaujančių byloje asmenų statusą ir teises, turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką bei ypatumus.

12Iš atskirojo skundo medžiagos matyti, kad ieškininį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „FurniTrans“ pateikė įmonės direktorius (b. l. 2). UAB „FurniTrans“ bankroto byla iškelta tik pagal vieno UAB „FurniTrans“ direktoriaus paduotą pareiškimą (b. l. 8-9). Dėl teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „FurniTrans“, atskirąjį skundą pateikė UAB „Transaibė“ (b. l. 10-11). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tokį atskirąjį skundą atsisakė priimti (b. l. 13). Teisėjų kolegija neturi duomenų, kad UAB „Transaibė“ būtų reiškusi savarankiškus reikalavimus (teikusi ieškinio pareiškimą) dėl bankroto bylos UAB „FurniTrans“ iškėlimo arba UAB „FurniTrans“ direktoriaus pareiškimo pagrindu jau pradėto pasirengimo bankroto bylos iškėlimui stadijoje būtų reiškusi savarankišką reikalavimą ir prašiusi įtraukti ją į pradėtą procesą. Tokių aplinkybių nenurodo ir pati UAB „Transaibė“ pateiktame atskirajame skunde. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė, kad UAB „Transaibė“ bankroto bylos UAB „FurniTrans“ iškėlimo metu nebuvo joje dalyvaujantis asmuo, todėl neturi subjektinės teisės paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria iškelta ši bankroto byla.

13ĮBĮ nuostatų prasme ieškovu yra laikomas kreditorius, kuris ieškinio pareiškimu inicijavo bankroto bylos iškėlimą, arba įstojo į jau pradėtą pasirengimo bankroto bylos iškėlimui procesą irgi turėdamas tą patį tikslą ir prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, tai yra šio asmens tikslas buvo bankroto bylos skolininkui iškėlimas. Kreditoriai, neišreiškę savarankiško prašymo iškelti skolininkui bankroto bylą, į bankroto procesą gali būti įtraukti po bankroto bylos skolininkui iškėlimo, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažintini trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.), nes jie į bylą įstoja turėdami tikslą ne inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, o patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui (atsakovui) iškeltoje bankroto byloje. Trečiųjų asmenų teises pastarieji kreditoriai įgyja tik nuo teismo nutarties, kuria išspręstas jų finansinių reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimas, priėmimo dienos. Taigi, kreditoriaus procesinių teisių apimtis priklauso nuo to, ar jis pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, ar į pradėtą pasirengimo bankroto bylos iškėlimui procesą savarankiškai įstojo turėdamas bendrą su kitu ieškovu (pareiškėju) tikslą iškelti bankroto bylą atsakovui, ar tik siekia patenkinti savo finansinius reikalavimus jau iškeltoje bankroto byloje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-567/2009, 2008 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-883/2008, ir kt.). Teismo nutartyje iškelti bankroto bylą, taip pat kitose teismo nutartyse, kuriomis tam tikri asmenys yra įtraukiami į bankroto bylos nagrinėjimą, turi būti nurodyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis. Kreditorius dalyvaujančio byloje asmens procesines teises ir pareigas įgyja nuo įstojimo (įtraukimo) į bylos nagrinėjimą momento. Atskirojo skundo medžiaga ir paties apelianto UAB „Transaibė“ skundo argumentai leidžia teigti, kad jis pats neinicijavo bankroto bylos iškėlimo UAB „FurniTrans“, nebuvo įtrauktas į bankroto bylą trečiuoju asmeniu pasirengimo bankroto bylos iškėlimui stadijoje, nereiškė savarankiškų reikalavimų dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „FurniTrans“, todėl nėra dalyvaujančiu byloje asmeniu ir neturi teisės skųsti teismo nutartį ar jos dalį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „FurniTrans“ ir bankroto administratoriaus paskyrimo.

14Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad nesuteikiant teisės jam dalyvauti civiliniame procese kaip trečiajam asmeniui užkertamas kelias ginti savo teises ir interesus, susijusius su byloje sprendžiamais klausimais – bankroto administratoriaus paskyrimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas savo teisėmis turi naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, o ne bet kokiu sumanytu būdu. Šiuo atveju apeliantas turi teisę ĮBĮ nustatyta tvarka per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo finansinius reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Teismui patvirtinus apelianto kreditorinius reikalavimus, jis įgis trečiojo asmens teises UAB „FurniTrans“ bankroto byloje, taip pat teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus bei kitas CPK bei ĮBĮ numatytas procesines ir materialines teises. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatyme įtvirtinta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisė kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl jo veiklos tinkamumo, atitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų vykdant bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

15Apelianto nurodytos aplinkybės, kad jis neturėjo objektyvios galimybės pateikti prašymą teismui įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „FurniTrans“, kadangi apie šią bylą sužinojo atsitiktinai, jau po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, nesudaro pagrindo nagrinėti jo pateiktą atskirąjį skundą, kadangi jis aukščiau nurodytų nuostatų pagrindu nėra apeliacijos subjektas. Apelianto nedalyvavimas pasirengimo iškelti bankroto bylą stadijos procese iki pat nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „FurniTrans“ priėmimo lemia tai, kad jis nėra byloje dalyvaujančiu asmeniu ir neturi teisės teikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla.

16Kaip minėta, UAB „Transaibė“ į UAB „FurniTrans“ bankroto bylą gali būti įtraukta bankroto bylą nagrinėjančiam teismui patvirtinus jos kreditorinį reikalavimą. Ta aplinkybė, jog, pasak apelianto, jis yra vienas didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių, nesudaro pagrindo taikyti jam kitokią tvarką dėl įtraukimo į bylos procesą. Nors apeliantas nurodo, kad pareikšdamas 2009 m. birželio 15 d. atskirąjį skundą išreiškė valią būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir dalyvauti procese, jo įtraukimo į procesą klausimą visais atvejais sprendžia teismas, dėl to priimdamas atitinkamą procesinį sprendimą.

17Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas, todėl pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Transaibė“ atskirąjį skundą dėl teismo 2009 m. birželio 3 d. nutarties. Apelianto skundo argumentais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „FurniTrans“ direktorius Vilniaus apygardos teisme 2009 m.... 4. Teismas 2009 m. birželio 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 5. Pareiškėjas UAB „Transaibė“ 2009 m. birželio 15 d. atskiruoju skundu... 6. Teismas 2009 m. birželio 17 d. nutartimi (skundžiama nutartis) atsisakė... 7. Nutartyje rašoma, kad UAB „Transaibė“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo.... 8. Pareiškėjas UAB „Transaibė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 11. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 12. Iš atskirojo skundo medžiagos matyti, kad ieškininį pareiškimą dėl... 13. ĮBĮ nuostatų prasme ieškovu yra laikomas kreditorius, kuris ieškinio... 14. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad nesuteikiant teisės... 15. Apelianto nurodytos aplinkybės, kad jis neturėjo objektyvios galimybės... 16. Kaip minėta, UAB „Transaibė“ į UAB „FurniTrans“ bankroto bylą gali... 17. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....