Byla 2A-13-372/2017
Dėl skolos pagal sutartį priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai Danutė Burbulienė, Vytautas Kursevičius ir Birutė Simonaitienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2sekretoriaujant Dianai Tarozienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovams A. N., adv. T. P.,

4teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Totus Data“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-758-949/2016 pagal ieškovės UAB „Furnifabs“ ieškinį atsakovei UAB „Totus Data“ dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo sukeltų nuostolių atlyginimo ir pagal atsakovės UAB „Totus Data“ priešieškinį ieškovei UAB „Furnifabs“ dėl skolos pagal sutartį priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Ginčo esmė

71. Ieškovė UAB „Furnifabs“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 3980,17 Eur nuostoliams atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo) ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. kovo 31 d. su atsakove UAB „Totus Data“ buvo sudaryta sutartis Nr. EN-2015-03-31 pagal kurią atsakovė už 6899,42 Eur įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis bei terminais sukurti UAB „Furnifabs“ tinklalapį (elektroninę parduotuvę) pagal sutarties priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus ir jį, taip pat ir visas intelektinės nuosavybės turtines teises, perduoti ieškovei. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė – ne tik neprotingai ilgai vėlavo įvykdyti sutartus darbus, bet ir perdavė ieškovei sutarties sąlygų neatitinkantį darbų rezultatą, kurio ieškovė negalėjo naudoti pagal paskirtį. Dėl šios priežasties ieškovė UAB „Furnifabs“ patyrė nuostolių, kurių atsakovė UAB „Totus Data“ atlyginti gera valia nesutinka, todėl ieškovė prašo teismo patirtus nuostolius priteisti iš atsakovės.

93. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė, žinodama, kad darbų atlikimo terminas yra esminė sąlyga ieškovei (nuo to priklausė ieškovės suplanuotų verslo procesų įgyvendinimas – baldų prekyba internetu), nustatytų darbų atlikimo terminų nesilaikė ir perdavė ieškovei sutarties neatitinkantį darbų rezultatą, taip itin grubiai pažeisdama sutartyje pačios atsakovės iniciatyva nustatytus terminus. Ieškovė nuolat ragino atsakovę imtis visų priemonių, kad būtų maksimaliai garantuotas tinkamas darbų atlikimas ir ieškovė suplanuotais terminais galėtų pradėti vykdyti komercinę veiklą. Atsakovė į jokius taikius ieškovės raginimus laikytis sutarties sąlygų nereagavo, darbų tinkamai neatliko, o tuos, kuriuos atliko, atliko su trūkumais, kuriuos pašalinti atsisakė. Atsakovė, pripažindama savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. aplinkybę, kad dalies darbų ji neatliko, o atlikti darbai yra su trūkumais ir atlikti grubiai pažeidžiant sutartinius terminus, savo iniciatyva pasiūlė ieškovei bendru sutarimu nutraukti sutartį ir pasirašyti atliktų darbų aktą, tačiau ieškovė su tokiu siūlymu nesutiko. Atsakovės atliktų darbų trūkumai buvo pastebimi net ir neprofesionalui. Ieškovė, siekdama pašalinti bet kokias abejones bei įsitikinti jai pateikto darbų rezultato atitikimu sutarties sąlygoms ir jų kokybe, pasitelkė trečiąjį asmenį, kuris atliko išsamų atliktų/neatliktų darbų kokybės auditą. Audito metu buvo nustatyta, kad ieškovės abejonės dėl atliktų darbų kokybės yra pagrįstos – dalis darbų visai nebuvo atlikta, o jau atlikti darbai turėjo daug trūkumų, todėl išvada, jog atsakovė netinkamai įvykdė savo sutartines pareigas, yra visiškai pagrįsta. Tam, kad gautų sutartyje numatytą rezultatą ir pašalintų atsakovės atliktų darbų trūkumus, ieškovė kreipėsi į trečiąjį asmenį, kuris atliko trūkumų šalinimo darbus, atlyginimas už juos bei išlaidos, susijusios su atsakovės atliktų darbų trūkumų nustatymu, yra ieškovės patirti nuostoliai, kuriuos atsakovė privalo atlyginti.

104. Atsakovė UAB „Totus Data“ pateikė priešieškinį dėl įsiskolinimo pagal sutartį priteisimo. Nurodė, jog ieškovės ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad pagal 2015 m. kovo 31 d. sutartį Nr. EN-2015-03-31 atsakovė įsipareigojo sukurti ieškovei tinklalapį ir perduoti jį bei visas intelektinės nuosavybės (autoriaus) turtines teises ieškovei, o ieškovė priimti ir už jas sumokėti. Ieškovei sumokėjus avansą, atsakovė pateikė ieškovei pradinius prisijungimus prie sistemos, kurie leido identifikuoti kuriamą produktą, įtakoti jos turinį. Atsakovė pabrėžė, kad darbų eigoje ieškovė nuolat keitė savo poziciją dėl kuriamo tinklapio dizaino, pateikdama kardinalius internetinės parduotuvės pakeitimus. Su atliktais internetinės parduotuvės dizaino darbais ieškovė sutiko ir už juos atsiskaitė, tačiau savo poziciją dėl tinklapio dizaino ir toliau nuolatos keitė, o atsakovė, reaguodama į ieškovės pastebėjimus, siekdama bendradarbiauti, atliko internetinės parduotuvės kūrimo darbus pagal ieškovės nurodymus. Kai atsakovė perkėlė internetinę parduotuvę į ieškovės serverį, buvo sudaryta galimybė ja naudotis. Perkėlus tinklapį į ieškovės serverį, ieškovė pakeitė atsakovės suteiktus slaptažodžius, toliau atsakovė nebeturėjo jokios galimybės įtakoti tinklapio turinio. Po abiejų šalių susitikimo, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė nuolat keičia savo poziciją dėl atliktų darbų apimties bei turinio, bendradarbiaudama su ieškove, ieškodama abiems šalims priimtiniausio varianto, atsakovė pasiūlė ieškovei bendru sutarimu nutraukti sutartį. Ieškovei atsisakius nutraukti sutartį šalių susitarimu, bendradarbiavimas vyko ir toliau, buvo ieškoma atsakovės sprendimams tinkamiausio varianto. Kai visi ieškovės nurodyti darbų trūkumai buvo ištaisyti, atsakovė pateikė pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą. Po jo pateikimo ieškovė pareiškė ne vieną pretenziją, kuriose jau pradėti kelti klausimai dėl darbų kokybės. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovės pretenzijose neįvardyti esminiai trūkumai, sąlygojantys sutartinių įsipareigojimų nutraukimą, todėl tokie ieškovės veiksmai vertintini kaip vengimas priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti likusią sutartyje numatytą sumą. Atsakovė, geranoriškai bendradarbiaudama su ieškove, atsižvelgdama į ieškovės interesus, siekdama išvengti bet kokių ginčų ir interpretacijų, peržiūrėjo internetinės parduotuvės eksploatacijos metu kilusius trūkumus ir pateikė išsamius paaiškinimus. Atsakovės atliktų darbų įvertinimui ieškovė pasitelkė trečiąjį asmenį, tokį sprendimą priėmė vienašališkai, nesuderinusi su atsakove. Trečiojo asmens atliktų darbų vertinimo aktas kelia abejonių nešališkumu ir gebėjimu profesionaliai įvertinti atliktus darbus. Atsakovės nuomone, nėra pagrindo teigti, kad sutartyje numatytų terminų nesilaikymą sąlygojo atsakovės veiksmai, todėl vienašališkas sutartinių įsipareigojimų nutraukimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ieškovei sutarties vykdymo metu neišreiškus savo pozicijos dėl atliekamų darbų turinio, nuolat keičiant poziciją dėl internetinės parduotuvės kūrimo, buvo nukrypta nuo sutartyje numatytų terminų. Atsakovė pažymėjo, kad dėl ieškovės bendradarbiavimo stokos nukrypimas nuo sutartyje numatytų terminų negali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu, nes nėra pagrindo konstatuoti, jog atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos vykdymo yra didelis; be to, ieškovė galėjo ir gali naudotis sukurta internetine parduotuve, o jos nurodyti neatitikimai nebuvo esminiai, turintys įtakos tinklapio funkcionavimui. Atsakovė akcentavo, kad ji niekada vienašališkai nekeitė nei darbų atlikimo terminų, nei jų apimties, tai buvo atliekama abiejų šalių valia, tai patvirtina ir šalių susirašinėjimas. Atsakovė nurodė, kad ieškovė, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, vengė priimti atliktus darbus, nenurodydama konkrečių neatliktų pagal sutartį esminių darbų, apsiribodama teiginiais, kad bus kreipiamasi į trečiąjį asmenį dėl trūkumų pašalinimo ir nuostolių atlyginimo. Tokie ieškovės veiksmai laikytini piktnaudžiavimu, vengimu bendradarbiauti, siekiant nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Atsakovė nurodė, jog šalių sudarytoje sutartyje nurodyti darbai yra atlikti pagal sutartyje numatytas darbų apimtis, atsakovės atliktų darbų rezultatu (internetine parduotuve) ieškovė galėjo ir gali naudoti pagal paskirtį, todėl ieškovė negali atsisakyti priimti darbų rezultato ir privalo atsiskaityti su atsakove už tinkamai atliktus darbus. Atsakovė prašė ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės 2069,83 Eur už atliktus darbus ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo), taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

115. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė UAB „Furnifabs“ prašė atsakovės priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir tenkinti jos ieškinį visa apimtimi. Nurodė, kad atsakovė savo priešieškinyje, siekdama priešieškinio patenkinimo, visais įmanomais būdais iškreipė egzistuojančias faktines aplinkybes išskirtinai atsakovei naudinga linkme, taip klaidindama teismą dėl realiai susiklosčiusios situacijos. Pastarąją atsakovė perteikia nurodydama bei akcentuodama išimtais iš bendro konteksto įrodymais, ir tokiu nesąžiningu būdu siekia sudaryti klaidingą teismo nuomonę apie faktines bylos aplinkybes, kurios neabejotinai turi reikšmingos įtakos priimant galutinį teismo sprendimą. Ieškovės pažymėjo, jog UAB „Totus Data“ nenurodo konkrečių pavyzdžių, patvirtinančių, kad ieškovės pozicija dėl kuriamo tinklapio dizaino nuolat keitėsi, savo teiginių nepagrindžia jokiais rašytiniais įrodymais, atsakovė nepagrįstai kaltina ieškovę nuolatinių pozicijų dėl kuriamo dizaino keitimu, kuris galėtų turėti reikšmės sutartinių atsakovės įsipareigojimų įvykdymui. Ieškovė pažymėjo, kad sutartyje buvo numatyta, jog dizaino eskizai yra tobulinami iki užsakovui ir vykdytojui priimtino varianto, todėl atsakovė privalėjo koreguoti svetainės dizainą pagal ieškovės pateikiamus pastebėjimus. Dėl šios priežasties atsakovė negali remtis dizaino derinimo aplinkybe bei nepagrįstas teiginiais apie ieškovės nuomonės keitimą, siekdama įtikinti teismą, jog darbų perdavimas neįvyko sutartyje nustatytu terminu dėl ieškovės kaltės, kadangi atsakovė, kaip profesionali rangovė, privalėjo įvertinti ieškovės pateiktą užduotį ir prisiimti dizaino derinimo riziką. Atsakovei nėra žinoma, kokios kvalifikacijos ir kompetencijos specialistai dirba UAB „Elkė“ ir kiek laiko dirba atitinkamoje srityje, todėl jos teiginiai apie vertinimą atlikusios įmonės neprofesionalumą yra visiškai nepagrįsti ir nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Elkė“, vertindama atsakovės atliktus darbus, buvo šališka ir auditą atliko neprofesionaliai. Būtent ieškovė dėjo visas pastangas sutarčiai išsaugoti, nuolat ragino atsakovę laikytis sutarties sąlygų, nustatė protingą ir technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti, tačiau atsakovė ieškovės raginimus ir reikalavimus ignoravo, nesiėmė priemonių trūkumams pašalinti. Grubus terminų pažeidimas neabejotinai laikomas esminiu sutarties pažeidimu, o faktas, jog atsakovė taip ir nepateikė ieškovei tinkamai veikiančios bei funkcionuojančios internetinės svetainės pagrindžia, jog atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl jos vykdymo yra neabejotinai didelis. Visos ieškovės patirtos išlaidos yra sąlygotos būtent neteisėtų atsakovės veiksmų ir prisiimtų įsipareigojimų ignoravimo. Neatlikusi visų sutartyje numatytų darbų, atsakovė nepagrįstai pateikė atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, todėl ieškovei nekilo pareiga pateikto akto pasirašyti ir priimti netinkamai ir ne iki galo atliktus darbus. Įvertinusi visumą išdėstytų aplinkybių, ieškovė nurodo, jog atsakovė visais įmanomais būdais vengia prisiimti atsakomybę dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nurodo teismui tikrovės neatitinkančias melagingas aplinkybes, sąmoningai siekia suklaidinti teismą, pateikdama iš konteksto ištrauktus ieškovės laiškus, visiškai ignoruodama savo kaip rangovės sutartines bei teisės aktuose numatytas pareigas, kurias atsakovė pažeidė. Atsižvelgiant į tai, ieškovės nuomone, atsakovės priešieškinis laikytinas nepagrįstu ir negali būti tenkinamas.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

136. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės UAB „Totus Data“ ieškovei UAB „Furnifabs“ 3980,17 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo) ir 1752,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovės UAB „Totus Data“ priteisė 4,64 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

147. Teismas nurodė, jog ieškovė pareiškė byloje reikalavimą dėl 3980,17 Eur nuostolių iš atsakovės priteisimo, šį savo reikalavimą grindžia netinkamu darbų pagal sutartį atlikimu, vėlavimu atlikti sutartus darbus bei papildomų ieškovės išlaidų, patirtų dėl atsakovės neatliktų darbų nustatymo, atlikimo ir trūkumų šalinimo, atlyginimu. Atsakovė savo reikalavimą dėl 2069,83 Eur skolos priteisimo grindžia tinkamu sutarties su ieškove įvykdymu ir prašo priteisti iš ieškovės už atliktus darbus nesumokėtą sumą, ginčija vienašališko sutarties nutraukimo ir reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo pagrįstumą. Teismas konstatavo, kad tarp šalių 2015 m. kovo 31 d. buvo sudaryta sutartis dėl internetinio tinklalapio sukūrimo, darbai turėjo būti atlikti per 65 darbo dienas, užsakovei pateikus visą reikiamą informaciją projektui vykdyti. Teismas pažymėjo, jog minėtos sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė rangos ir atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Sprendė, kad atsakovė, sudarydama sutartį, neįvertino, kokius darbus ji turės atlikti, nenumatė, ar pasirinkta programa yra tinkama darbams atlikti, nenumatė papildomų funkcijų įdiegimo galimybių ir tam reikalingų resursų, laiko sąnaudų, todėl būtent atsakovei, tinkamai neatlikusiai šių veiksmų, tenka neigiami šių veiksmų neatlikimo padariniai. Teismas pažymėjo, jog atsakovė tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų – ne tik nepateikė ieškovei produkto, atitinkančio sudarytosios sutarties sąlygas, bet ir tinkamai nesuteikė apmokymo paslaugų, kurios sutartyje taip pat buvo numatytos. Konstatavo, kad ieškovės nurodyti sutarties vykdymo trūkumai buvo esminiai, sutarties vykdymas užsitęsė nepagrįstai ilgai, todėl ieškovė turėjo pagrindą savo teises ginti naudodama kraštutines priemones – vienašališkai nutraukti sutartį. Dėl šios priežasties, teismo manymu, ieškovė turi teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nesant nustatyto tinkamo darbų perdavimo ir priėmimo, nesant atsakovės reikalavimo įpareigoti ieškovę priimti tinkamai atlikto darbo rezultatus, nėra pagrindo pripažinti ieškovės pareigą sumokėti likusią nesumokėtą sumą už neperduotus darbus, todėl atsakovės priešieškinis dėl skolos priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

168. Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) UAB „Totus Data“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei iš ieškovės priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

178.1. Pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar ieškovė turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, ar laikėsi įstatymuose įtvirtintos vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos. Pirmosios instancijos teismo teiginiai, jog atsakovė, siūlydama 2015 m. rugsėjo 8 d. nutraukti sutartį, netiesiogiai patvirtino, kad sutartis nebuvo visiškai įvykdyta ir suteikė ieškovei pagrindą manyti, jog atsakovė nėra suinteresuota toliau tęsti sutarties ir baigti jos vykdymą, yra visiškai nepagrįsti. Taip pat nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė turėjo pagrindą nutraukti sutartį, kadangi atsakovė nustatytu terminu neatliko sutartyje numatytų darbų ir neperdavė tinkamai sukurto darbo rezultato.

188.2. Pirmosios instancijos teismas nevertino, ar šalių suderintas internetinės parduotuvės dizainas atitiko sutarties priedo nuostatas; ar pakeitus ir suderinus naują dizainą buvo galimybė atlikti programavimo darbus pagal sutarties priedą; neanalizavo, ar dabartinis ieškovės puslapis atitinka šį priedą; neatsižvelgė į atsakovės argumentus, kad tokio pobūdžio tinklapio sprendinių gali būti daugybė ir jų iš esmės konkrečiai apibrėžti neįmanoma; neįvertino aplinkybių, kad ieškovė nuolat keitė savo poziciją dėl kuriamo tinklapio dizaino, pateikdama kardinalius internetinės parduotuvės pakeitimus; neanalizavo, kaip tinklapio dizainas kito nuo sutarties sudarymo iki jos vienašališko nutraukimo ir kokią įtaką tai turėjo programavimo darbų atlikimui. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas tarp šalių sudarytos sutarties turinį, iš esmės neanalizavo, kokie programavimo darbai pagal sutartį turėjo būti atlikti.

198.3. Pirmosios instancijos teismo teiginys, kad atsakovė iš esmės pažeidė sutartį, todėl ieškovė pagrįstai nutraukė ją vienašališkai, yra visiškai nepagrįstas jokiais ieškovės pateiktais įrodymais. Taip pat nepagrįstas ir teismo sprendimas, jog atsakovės sukurtas tinklapis neatitinka įprastai praktikoje sukurtoms tokio pobūdžio internetinėms svetainėms keliamų reikalavimų bei sutarties nuostatų. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi ieškovės pakviestų liudytojų parodymais, kuriuos privalėjo įvertinti kritiškai, kadangi jų parodymai buvo prieštaringi, kėlė abejonių dėl objektyvumo ir nešališkumo. Pirmosios instancijos teismas, netinkamai įvertinęs liudytojų parodymus, neatsižvelgęs į atsakovės atstovų parodymus apie atliktų darbų kokybę, neatsižvelgęs į kasacinio teismo formuojamą praktiką, pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kadangi teismui trūko specialių žinių vertinant atsakovės sukurto tinklalapio turinį, jo atitikimą sutarčiai.

208.4. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad yra priežastinis ryšys tarp ieškovės patirtų nuostolių ir atsakovės veiksmų, kad atsakovė turi atlyginti ieškovės patirtus nuostolius. Ieškovės į bylą pateiktos sąskaitos, kuriomis ji grindžia savo patirtus nuostolius, nepasirašytos, nėra jokių įrodymų, jog jos yra apmokėtos, taip pat ieškovė nepagrindė poreikio ir būtinumo pasitelkti kitą asmenį, kuriant sutartyje numatytą tinklalapį, todėl nėra pagrindo atsakovei taikyti civilinę atsakomybę.

219. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Furnifabs“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti visas apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

229.1. Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog atsakovės pasiūlymas nutraukti sutartį, nereikalaujant jokio atsiskaitymo pagal sutartį už esą tinkamai atliktus darbus, patvirtino netinkamą sutartyje numatytų darbų atlikimą bei išreiškė atsakovės norą sutartį nutraukti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog apie vienašališką sutarties nutraukimą ieškovė informavo apeliantę nepasirašius darbų perdavimo – priėmimo akto, todėl sutarties nutraukimas keliomis dienomis anksčiau nei reikalauja įstatymas, nagrinėjamu atveju nelaikytinas esminiu sutarties nutraukimo tvarkos pažeidimu.

239.2. Atsakovės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas nevertino, ar pagal dizainą buvo galima atlikti numatytus programavimo darbus, kelia didelių abejonių dėl atsakovės sąžiningo ir tinkamo bendradarbiavimo su ieškove, jos galimybių įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kadangi, jeigu dėl pasirinkto dizaino nebuvo įmanoma atlikti programavimo darbų arba atliekant šiuos darbus nukentėtų darbų rezultato kokybė, atsakovė privalėjo apie tai informuoti ieškovę ir sustabdyti atliekamus darbus.

249.3. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus, teisingai nusprendė, jog nėra pagrindo teigti, kad sutarties vykdymas užsitęsė būtent dėl ieškovės neapsisprendimo ar keičiamų reikalavimų. Atsakovė nenurodė jokių konkrečių pavyzdžių, patvirtinančių, jog ieškovės pozicija dėl kuriamo tinklapio dizaino nuolat keitėsi, savo teiginių nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais, be to, net ir pareikštos pastabos atsakovei, kad būtų pakeista viena ar kita dizaino detalė, niekaip negalėtų būti vertinamos kaip esminiai, kardinalūs užduoties pakeitimai, kurie galėjo turėti įtakos atsakovės atsilikimui nuo sutartyje numatytų terminų.

259.4. Klausimas, kokie programavimo darbai privalėjo būti atlikti pagal sutartį, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nebuvo keliamas, todėl atitinkamų aplinkybių nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme yra negalimas. Be to, pažymėtina, kad atsakovė, būdama savo srities profesionalė ir pasiūlydama sutartį ieškovei, privalėjo įvertinti turimų atlikti darbų kiekį ir apimtį, tačiau visiškai neanalizavo ieškovės pateiktos užduoties, todėl sutartis nebuvo įvykdyta, o visas neigiamas tokių savo aplaidžių ir nerūpestingų veiksmų pasekmes nesąžiningai siekia paaiškinti ieškovės nuomonės nuolatiniu keitimu. Teismas nėra informacinių technologijų mokslo ekspertas ir negali vertinti, kokie konkrečiai programavimo darbai turėjo būti atlikti, tačiau iš byloje esančių įrodymų ir sutarties tikslo akivaizdu, jog tinklalapis negalėjo būti naudojamas pagal paskirtį, todėl, kad turėjo daug trūkumų.

269.5. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, atsakovė nepateikė jokių rašytinių ar kitokių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovės teiginius esą darbai buvo atlikti tinkamai. Ieškovė pateikė ne tik išsamius šalių susirašinėjimus, kurie patvirtina ieškovę nuolat raginus atsakovę šalinti nustatytus darbų trūkumus, bet ir atliktų darbų audito išvadas. Remdamasis šiais įrodymais bei liudytojų pateiktais paaiškinimais, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad darbai buvo atlikti netinkamai bei nepažeidė teismų praktikoje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių.

279.6. Atsakovės teiginiai, jog nėra priežastinio ryšio tarp ieškovės patirtų nuostolių ir atsakovės veiksmų, vertintini kritiškai, kadangi akivaizdu, jog visos ieškovės patirtos išlaidos yra sąlygotos būtent neteisėtų atsakovės veiksmų ir prisiimtų įsipareigojimų ignoravimo. Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė netinkamu sutarties vykdymu (vėlavimu atlikti darbus sutartyje nustatytu terminu) ir jų vykdymu nukrypstant nuo darbams nustatytos kokybės reikalavimų. Dėl šių atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovė buvo priversta atlikti darbų auditus bei darbų užbaigimui ir trūkumų šalinimui pasitelkti trečiąjį asmenį. Dėl to ieškovė patyrė papildomų išlaidų (tiesioginių nuostolių).

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3010. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir panaudota prieš sąžiningus teismo proceso dalyvius, be to, negali būti vertinama kaip kliūtis teismui konkrečioje byloje teisingumui įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013).

31Kolegija, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo išaiškinimus, sprendžia, kad nėra kliūčių šalių įrodymams priimti ir įvertinti.

3211. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.). Dėl sutartinių santykių vertinimo

3312. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Be to, CK 6.256 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Vadinasi, jei į sutartį neįtraukta išlyga dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, ir tokiais atvejais, esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Turi būti nustatytos trys sąlygos šiai atsakomybei kilti: atsakovo neteisėti veiksmai, pasireiškiantys sutartinės prievolės nevykdymu ar netinkamu vykdymu, ieškovui dėl to atsiradę nuostoliai ir priežastinis jų ryšys.

3413. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino ir tyrė sutartinei civilinei atsakomybei taikyti reikšmingas aplinkybes, t. y. nagrinėjo atsakomybės kilimo sąlygų buvimo klausimą, priėmė ir tyrė visus įrodymus, kuriais ieškovė grindė teiginius dėl atsakovės neteisėtų veiksmų – nekvalifikuoto darbo atlikimo ir terminų pažeidimą. Teismas tinkamai ištyrė visus įrodymus, nepažeisdami teisės normų reikalavimų, įvertino jų visumą ir pagrįstai nustatė atsakovės neteisėtus veiksmus.

3514. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (pvz., reikalauti įvykdyti prievolę natūra, pakeisti sutartį ar ją nutraukti, kt.). Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reguliavimo būdas Civiliniame kodekse patvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo įtvirtinimą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę.

3615. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010). Kitaip tariant, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

3716. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė nenurodė konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdama su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Kolegijos vertinimu, pateikiamas byloje kitoks pirmosios instancijos teismo tirtų ir įvertintų įrodymų traktavimas, t. y. sau palankia linkme, nereiškia to, kad byloje surinkti ir teismo ištirti bei įvertinti įrodymai pažeidžia reglamentuojančias proceso teisės normas.

3817. Apeliantė nepagrįstai kritikuoja ieškovę už tai, kad ji užsakė auditą, siekdama nustatyti, kokius darbus atliko (neatliko) atsakovė pagal sutartį. Pripažintina, kad audito išvada nėra ekspertizės aktas, tačiau atsakovė taip pat nepasinaudojo teise skirti ekspertizę. Esant tokioms aplinkybėms, teismas pagrįstai išanalizavo jam pateiktus įrodymus ir nenukrypo nuo jų vertinimo taisyklių. Kiekviena šalis turi teisę pateikti įrodymus, pagrindžiančius savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos (CPK 178 straipsnis). Tokio pobūdžio bylose teismas neturi būti aktyvus ir rinkti įrodymus, kadangi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, kurių ginče nėra viešojo intereso gynimo.

3918. Apeliacinio skundo 57 punkte nurodoma, kad apeliantė pati siūlė nutraukti sutartį šalių susitarimu, tačiau ieškovė to atsisakė, o vėliau vienašališkai ją nutraukė. Kolegija pažymi, kad ieškovė pirmiausia įsitikino, kad atsakovo atlikti darbai yra nekvalifikuoti, po to pasiūlė trūkumus pašalinti per protingą terminą, o tik vėliau sutartį vienašališkai nutraukė. Tai reiškia, kad ieškovė elgėsi sąžiningai, siekė sutartį išlaikyti. Esant šioms aplinkybėms, atsakovė elgėsi pasyviai, nesiėmė aktyvių veiksmų, kad sutartis būtų iki galo įvykdyta, kadangi už tinkamai atliktus darbus ieškovė atsakovei sumokėjo.

4019. Apeliacinio skundo 61 punkte nurodyta, kad ieškovės nuostoliai atsirado dėl to, kad ji nepagrįstai vienašališkai pasitelkė UAB „Elkė“ Kolegija sprendžia, kad dėl atsakovės nesąžiningo sutarties vykdymo (be kita ko, ir dėl per ilgo termino darbams atlikti pažeidimo) ieškovė turėjo pagrindo spręsti, kad tolesnis vilkinimas tik daro nuostolius. Dėl bylinėjimosi išlaidų

4120. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Rekomendacijų redakcijos, galiojančios nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraeito ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Ieškovė turėjo 1678,50 Eur advokato pagalbos išlaidų. Rekomendacijose nustatytas galimas šių išlaidų dydis sudarytų 2701,65, vien skaičiuojant už atsiliepimą į apeliacinio skundo paruošimą bei dalyvavimą apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Esant tokioms aplinkybėms priteistina advokato pagalbos išlaidų suma gali būti priteisiama. Tai neprieštarautų teisingumo ir protingumo principams.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti ieškovei UAB „Furnifabs“ (įmonės kodas 303559154) iš atsakovės UAB „Totus Data“ (įmonės kodas 302979447) 1678,50 (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 50 centų) Eur atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai Danutė... 2. sekretoriaujant Dianai Tarozienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovams A. N., adv. T. P.,... 4. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Ginčo esmė... 7. 1. Ieškovė UAB „Furnifabs“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 8. 2. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. kovo 31 d. su atsakove UAB „Totus Data“... 9. 3. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovė, žinodama, kad darbų atlikimo terminas... 10. 4. Atsakovė UAB „Totus Data“ pateikė priešieškinį dėl įsiskolinimo... 11. 5. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovė UAB „Furnifabs“ prašė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 6. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį... 14. 7. Teismas nurodė, jog ieškovė pareiškė byloje reikalavimą dėl 3980,17... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. 8. Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) UAB „Totus Data“ prašo... 17. 8.1. Pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, ar ieškovė turėjo... 18. 8.2. Pirmosios instancijos teismas nevertino, ar šalių suderintas... 19. 8.3. Pirmosios instancijos teismo teiginys, kad atsakovė iš esmės pažeidė... 20. 8.4. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo teigti, kad yra... 21. 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Furnifabs“ prašo... 22. 9.1. Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog atsakovės... 23. 9.2. Atsakovės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas nevertino, ar... 24. 9.3. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančius įrodymus,... 25. 9.4. Klausimas, kokie programavimo darbai privalėjo būti atlikti pagal... 26. 9.5. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius... 27. 9.6. Atsakovės teiginiai, jog nėra priežastinio ryšio tarp ieškovės... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. 10. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 31. Kolegija, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą ir... 32. 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 33. 12. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y.... 34. 13. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios... 35. 14. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK... 36. 15. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 37. 16. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė nenurodė konkrečių... 38. 17. Apeliantė nepagrįstai kritikuoja ieškovę už tai, kad ji užsakė... 39. 18. Apeliacinio skundo 57 punkte nurodoma, kad apeliantė pati siūlė... 40. 19. Apeliacinio skundo 61 punkte nurodyta, kad ieškovės nuostoliai atsirado... 41. 20. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 43. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. birželio 30 d. sprendimą palikti... 44. Priteisti ieškovei UAB „Furnifabs“ (įmonės kodas 303559154) iš...