Byla 2-546-857/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo (duomenys neskelbtini) ieškinį atsakovui E. K. prekybos įmonei

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, Loretai Klezienei, dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovui direktoriui A. K., atsakovo E. K. prekybos įmonės atstovui savininkui E. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovui E. K. prekybos įmonei ir

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1512,50 Lt skolos, 119,19 Lt palūkanų, 583,58 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 759 Lt bylinėjimosi išlaidas – 33 Lt žyminio mokesčio ir 726 Lt už ieškinio teismui parengimą.

42012-03-30 byloje preliminariu sprendimu ieškovo ieškinys buvo patenkintas visiškai ir iš atsakovo ieškovui buvo priteista vienas tūkstantis penki šimtai dvylika litų 50 ct skolos, vienas šimtas devyniolika litų 19 ct palūkanų, penki šimtai aštuoniasdešimt trys litai 58 ct delspinigių, 6% dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir septyni šimtai penkiasdešimt devyni litai bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas 2012-04-20d. teismui pateikė prieštaravimus dėl teismo priimto preliminaraus teismo sprendimo, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, nes sutartis Nr. ( - ) sudaryta neteisėtai, nes nes įmonės darbuotojas tokios sutarties pasirašyti negalėjo ir pažeidė darbo nuostatus ir reikalavimus. Dėl sutarties Nr. ( - ) negali nieko pasakyti kol nebus pateiktas sutarties originalas, nes tokia sutartis negali egzistuoti.

5Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas pažymi, kad jis nesutinka su atsakovo teiginiu, kad atsakovo įmonės administratorė pasirašiusi sutartį – užsakymą Nr. ( - ), neturėjo tam įgaliojimų, nes priešingu atveju atsakovas turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Sutartį – užsakymą Nr. ( - ) yra pasirašęs E. K. prekybos įmonės savininkas E. K., kurios vienas egzempliorius yra pas jį. Prašo Biržų rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

6Teismui priėmus atsakovo pateiktus prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, paskirtas teismo posėdis.

7Ieškovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad atsakovas reikalavimą sumokėti 1512,50 Lt skolą šiai dienai įvykdė. Taip pat paaiškino, kad sutartys su atsakovu buvo įvykdytos, pradinis kreditorius sudaręs sutartis jų laikėsi ir patalpino reklamą, ką parodo teismui pateikti katalogai, atsakovas dėl sutarties vykdymo pretenzijų nereiškė ir sutarčių neginčijo, jų nenutraukė, o proceso eigoje sumokėdamas skolą savo įsipareigojimus pagal sutartis patvirtino. Duomenų, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus buvo pasiektas koks nors susitarimas dėl reklamos sutarčių atsakovas nepateikia, nėra duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis į teisėsaugos institucijas. Prašomi priteisti delspinigiai yra numatyti sutarčių bendrosiose sąlygose, o palūkanų mokėjimą numato įstatymas, todėl prašo ieškinį tenkinti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas nurodė, kad vieną iš ginčo sutarčių pasirašė jo darbuotojas neturėdamas tam jo suteiktų įgaliojimų, todėl jis apie ją nežinojęs. Be to, pagal šią darbuotojo pasirašytą sutartį užsakymas nebuvo pilnai įvykdytas, tai yra nepateiktas reikiamas kiekis katalogų. Tačiau jis pagal šią sutartį su ieškovu atsiskaitęs, nes priešingu atveju jis būtų turėjęs dėl sudariusio sutartį darbuotojo kreiptis į teisėsaugą. Sutarties 900 Lt sumai jis su pradiniu kreditoriumi nesudarinėjęs, nes ji nelogiška, todėl jis pasirašyti jos negalėjęs. Apie šią sutartį kalbėjęs su pradinio kreditoriaus atstovu ir žodžiu sutaręs, kad ši sutartis bus pamiršta ir jie toliau dirbs ir sudarė naują sutartį dėl reklamos. Šią skolą jis sumokėjo pasvarstęs, kad išlaidos parašo ekspertizei, viršija skolą, o yra rizika, kad ekspertizė gali būti jam nepalanki.

9Iš teismui raštu pateikto paaiškinimo (b.l. 72) matyti, kad atsakovas nesutinka reikalaujamų netesybų dydžiu pagal 2010-06-30 sutartį Nr. ( - ) – 0,5 procento už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro daugiau nei 180 procentų metinių palūkanų.

10Preliminarus sprendimas pakeistinas, tenkinant ieškovo ieškinį iš dalies, priimtinas galutinis sprendimas.

11Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „( - )“ savo leidiniuose „Biržų rajono informacijos ir telefonų knygoje 2010/2011“ ir „Pasvalio rajono informacijos ir telefonų knygoje 2010/2011“ suteikė atsakovui reklamos paslaugas (b.l. 11-12, 14-15, 17-20 ir 21-24), pagal 2010-06-30 Nr. ( - ) ir 2010-05-24 Nr. ( - ) sutartis - užsakymus (b.l. 14, 15 ir 11, 12). 2012-02-10 UAB „( - )“ ir ( - ) Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) ir jos priedo Nr. ( - ) pagrindu UAB „( - )“ ieškovui perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, palūkanas ir kitus mokėjimus iš atsakovo (b.l. 9-10). 2012-03-01 atsakovui buvo išsiųstas pranešimas, kuriame nurodyta, jog atsakovas turi grąžinti skolą, palūkanas, delspinigius nedelsiant, ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo (b.l. 25-26), tačiau atsakovas į ieškovo atsiųstą pranešimą nereagavo, tokiu būdu atsakovas įsiskolino ieškovui 1512,50 Lt skolos, ką patvirtina dvi PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 13, 16), 119,19 Lt palūkanų, 583,58 Lt delspinigių (b.l. 30). Kaip matyti iš teismui pateiktų mokėjimo nurodymų (b.l. 71 ir 46) ir šalių paaiškinimų atsakovas ieškovui po ieškinio pareiškimo teisme pagrindinę skolą 1512,50 Lt sumokėjo, todėl ši suma nepriteistina.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas teigė, kad galimai vienos iš sutarčių jis nepasirašė, todėl prašė skirti ekspertizę, vėliau šio prašymo atsisakė atsisakydamas sumokėti užstatą į teismo sąskaitą už prašomą skirti ekspertizę, motyvuodamas tuo, kad tai jam neekonomiška, nes ekspertizės rezultatai jam galimai gali būti ir nepalankūs. Taip pat atsakovo atstovas teigė, kad 2010-06-30 sutartį (b.l. 14) pasirašė jo darbuotojas, neturėdamas tam jokių įgaliojimų. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas atsakovą apie skolos perleidimą informavo 2012-03-01 pranešimu – reikalavimu (b.l. 25-27), atsakovas dėl susidariusios skolos kontaktavo su ieškovu (b.l. 28), o ieškovas 2012-03-12 atsakovui pateikė minėtų sutarčių kopijas (b.l. 29). Per visą šį laiką atsakovas dėl galimai jo parašo, sutartyje su pradiniu kreditoriumi, klastojimo ar jo darbuotojo, pasirašiusio sutartį įgaliojimų viršijimo į teisėsaugos institucijas nesikreipė, sutarčių nenutraukė ir ieškovui pagrindinę skolą 1512,50 Lt sumokėjo, tačiau tik bylos nagrinėjimo metu (2012-05-27 - 605 Lt ir 2012-06-08 - 907,50 Lt), tokiu būdu patvirtino savo įsipareigojimus pagal 2010-06-30 Nr. ( - ) ir 2010-05-24 Nr. ( - ) sutartis - užsakymus (LR CK 1.92, 2.133 str. 6d. (b.l. 14, 15 ir 11, 12)).

13Kadangi atsakovas nustatytais terminais su ieškovu neatsiskaitė, priteistini ir prašomi delspinigiai 33,03 Lt (b.l. 30) LR CK 6.71 str. bei 2010-05-24 Nr. ( - ) sutarties - užsakymo (b.l. 11, 12) pagrindu.

14Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kuria kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.260 straipsnio 1 dalis). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu (2010-06-30 Nr. ( - ) (b.l. 14, 15)), tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti.

15Bylos medžiaga patvirtina, kad pradinio kreditoriaus ir atsakovo 2010-06-30 sudarytoje sutartyje Nr. ( - ) numatyti 0,5 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 15). Tokios netesybos yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek LR CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) formuojamai praktikai. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad dėl nesumokėtų prievolių jis patyrė nuostolius. Atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, į tai, kad atsakovas yra įmonė, pripažintina, kad netesybų dydis mažintinas iki 0,2 procento (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tokiu būdu delspinigiai pagal 2010-06-30 sutartį Nr. ( - ) sudaro 220,22 Lt, kurie priteistini. Tai atitinka ir formuojamą teismų praktiką nagrinėjamu klausimu (LAT CBS teisėjų kolegijos nutartys: 2003-11-05 civ. b. Nr. 3K-3-1070/2003; 2005-06-06 civ. b. Nr. 3K-3-316/2005; 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 civ. b. Nr. 3K-3-503/2007 ir kt.; apygardos teismų nutartys 2009-01-29 civ. byl. Nr. 2A-36-212/2009, 2009-11-09 civ. b. 2A-580-372/2009 ir kt.).

16Pažymėtina, jog skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (LR CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad šalys susitarimu palūkanų dydžio nebuvo nustačiusios, ši ieškinio reikalavimo dalis tenkintina ir iš atsakovo priteistina 119,19 Lt įstatymu nustatyto dydžio palūkanų už laikotarpį nuo 2010-12-05 – 2012-03-23.

17Įstatymas taip pat numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.). Todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-03-30 iki sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.).

18Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 33 Lt žyminis mokestis, 726 Lt teisinės pagalbos išlaidų už ieškinio parengimą ir 726 Lt teisinės pagalbos išlaidų už atskirojo skundo parengimą, atvykimo į teismą išlaidų 300 Lt.

19Kadangi atsakovas dalį ieškovo reikalavimų įvykdė tik po to, kai pareiškė prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo (sumokėjo 1512,50 Lt skolą), todėl jis privalo ieškovui atlyginti sumokėtą žyminį mokestį šioje ieškinio dalyje, nes yra toks ieškovo prašymas (LR CPK 3 str. 6d., 94 str. 2d.). Kadangi teismas delspinigius sumažino nuo 583,58 Lt iki 253,25 Lt, tai žyminis mokestis priteisiamas ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.) - viso ieškovui iš atsakovo priteistina 29 Lt žyminio mokesčio.

20Ieškovas turėjo išlaidų susijusių su teisine pagalba (procesinių dokumentų rengimas 2x726) – 1452 Lt, todėl ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo (LR CPK 88 str. 1d. 9p.). Ieškovas patyrė 300 Lt atvykimo į teismo posėdžius išlaidų, kurios pripažįstamos būtinomis ir pagrįstomis, todėl priteistinos (LR CPK 88 str. 1d. 9p.).

21Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsniu, teismas

Nutarė

23Biržų rajono apylinkės teismo 2012-03-30 priimtą preliminarų sprendimą pakeisti ir priteisti iš atsakovo E. K. prekybos įmonės (įmonės kodas ( - )), esančios ( - ), vieną šimtą devyniolika litų 19 ct palūkanų, du šimtus penkiasdešimt tris litus 25 ct delspinigių, 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB ( - ) (įmonės kodas ( - )), esančios ( - ).

24Priteisti iš atsakovo E. K. prekybos įmonės (įmonės kodas ( - )), esančios ( - ), dvidešimt devynis litus 70 ct litus procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos,... 3. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1512,50 Lt skolos, 119,19 Lt... 4. 2012-03-30 byloje preliminariu sprendimu ieškovo ieškinys buvo patenkintas... 5. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas pažymi, kad jis nesutinka su... 6. Teismui priėmus atsakovo pateiktus prieštaravimus dėl priimto preliminaraus... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad atsakovas reikalavimą... 8. Atsakovas nurodė, kad vieną iš ginčo sutarčių pasirašė jo darbuotojas... 9. Iš teismui raštu pateikto paaiškinimo (b.l. 72) matyti, kad atsakovas... 10. Preliminarus sprendimas pakeistinas, tenkinant ieškovo ieškinį iš dalies,... 11. Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „( - )“ savo leidiniuose... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas teigė, kad galimai vienos iš... 13. Kadangi atsakovas nustatytais terminais su ieškovu neatsiskaitė, priteistini... 14. Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kuria kaltoji... 15. Bylos medžiaga patvirtina, kad pradinio kreditoriaus ir atsakovo 2010-06-30... 16. Pažymėtina, jog skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol... 17. Įstatymas taip pat numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų... 18. Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias... 19. Kadangi atsakovas dalį ieškovo reikalavimų įvykdė tik po to, kai... 20. Ieškovas turėjo išlaidų susijusių su teisine pagalba (procesinių... 21. Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsniu, teismas... 23. Biržų rajono apylinkės teismo 2012-03-30 priimtą preliminarų sprendimą... 24. Priteisti iš atsakovo E. K. prekybos įmonės (įmonės kodas ( - )),... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...