Byla B2-1483-866/2020
Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys V. U., I. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Prof City“ bankroto administratoriaus Vlado Stropaus pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys V. U., I. M.,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi BUAB „Prof City“, į. k. 302414750, iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. eB2-1381-866/2020), nutartis įsiteisėjo 2017 m. sausio 26 d.; bankroto bylos iškėlimą inicijavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau VSDFV). Įmonės administratoriumi paskirtas Vladas Stropus. 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas, aktualus patikslintas reikalavimų sąrašas patvirtintas 2019 m. sausio 9 d. nutartimi: įtraukti 2 antros eilės kreditoriai ir 33 trečios eilės kreditoriai, bendra reikalavimų suma sudaro 272 115, 34 Eur.

42.

5Nemokumo administratorius Vladas Stropus prašo pripažinti BUAB „Prof City“ bankrotą tyčiniu, remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis.

63.

7Patikslintame pareiškime, taip pat teikiant papildomus paaiškinimus žodiniame posėdyje ir raštu nurodė, jog kad buvęs vadovas V. U., žinodamas, kad įmonė turi didžiulius įsipareigojimus kreditoriams nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teigiama, jog įsiskolinimas kreditoriams prasidėjo 2012 metais, tačiau buvęs direktorius nesiėmė jokių priemonių skoloms sumažinti (nurodo skolų 12-ai kreditorių atsiradimo metus ir sumas, tame tarpe Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV). Teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai liko nepatenkinti visa apimtimi.

84.

9Tyčinį bankrotą, pareiškėjo nuomone, taip pat atitinka aplinkybė, jog tiksliai žinodamas apie turimus didžiulius įsiskolinimus kreditoriams, buvęs direktorius pasiskolino ar tiesiog paėmė iš bendrovės kasos 275 566 Eur pinigų sumą, pagal 2016 m. sausio 4 d. kasos išlaidų orderį (toliau KIO), pasirašytą buvusios vyr. finansininkės I. M.. Nurodo, kad buvusio vadovo skola įmonei buvo atsirado nuo 2015 m. pradžios (244 615,92 Eur); pagal 2015 m. gruodžio 31 d. Kasos pajamų orderį (toliau KPO) vadovas įnešė į kasą 282 414,27 Eur sumą, nurodoma paskirtis „avanso grąžinimas“; o 2016 sausio 4 d. gavo iš kasos 275 566 Eur kaip „paskolą“, žinodamas, jog šių pinigų negrąžins.

105.

11Akcentuoja, jog civilinėje byloje Nr. 2-3621-864/2018, pagal BUAB „Prof City“ bankroto administratoriaus ieškinį dėl 275 566 Eur skolos grąžinimo, 2018 m. birželio 28 d. teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartimi V. U. įsipareigojo sumokėti BUAB „Prof City“ 86 000 Eur sumą, tačiau taikos sutarties nevykdo. Priežastinio ryšio su įmonės nemokumu nepaaiškino.

126.

13Pareiškėjas nustatė, kad direktorius daug kartų vyko į komandiruotes į Rusijos Federaciją, Ukrainą, Lenkiją ir kt. (2014 m. 26 komandiruotės, 2015 m. 20 komandiruotės, 2016 m. 7-ios), komandiruočių tikslų bei vykdytų darbo funkcijų nustatyti negalima, nes trūksta ataskaitų ir kt. dokumentų; taip darė išlaidas. Kitų duomenų šiuo aspektu nepateikė.

147.

15Nors įmonė turėjo didžiulius įsiskolinimus kreditoriams, buvęs direktorius V. U. nupirko automobilį Ford S-Max, 30 000 litų vertės, kurį pagal 2015 m. balandžio 1 d. panaudos sutartį Nr.15/04/01 neatlygtinai perdavė naudotis su bendrove nesusijusiai direktoriaus žmonai A. U.. Minėtas automobilis buvo areštuotas, įregistruota hipoteka. Įtakos nemokumo atsiradimui nekonkretizavo.

168.

17Patvirtina, jog jam patikrinus bendrovės sandorius per 2009-2017 metus, administratorius nenustatė kitų sandorių, kurie galėjo turėti įtakos įmonės nemokumui.

189.

19Pasirengimo klausimui nagrinėti stadijoje teismas ėmėsi iniciatyvos patikslinti pareiškimo turinį, iš pareiškėjo reikalaudamas pateikti išvadas dėl bendros situacijos įmonėje bei veikos, turtinės padėties ir finansinės būklės dinamikos iki bankroto bylos iškėlimo, nemokumo momento atsiradimo, jo išvadintų sandorių (operacijų) priežastinio ryšio su nemokumo atsiradimu ar nemokios įmonės padėties bloginimu ir pan., paremtas jo atlikta vykdytų sandorių ar lėšų apyvartos analize. Pareiškėjas reikalavimo neįvykdė tinkamai, apibendrintų išvadų dėl bendrovės veiklos ir finansinės būklės dinamikos nepateikė, papildomą informaciją ir paaiškinimus pateikė be loginės sekos, remdamasis skirtingų metų pavieniais dokumentais. Negalėjo paaiškinti dėl nemokumo momento atsiradimo laiko, apsiribojo pasakymu, jog kreditoriniai įsipareigojimai buvo seni. 2019 m. gruodžio 28 d. rašte nurodė, jog bendrovė savo veiklą po įsteigimo pradėjo iš esmės skolintomis iš trečiųjų asmenų lėšomis (2010 m. ir pan., nurodė pavyzdžius); 2017 m. vasario 2 d. debitorių sąrašas sudarytas netikslūs, kadangi gauta tik viena 52,13 Eur skola; iš dokumentų matyti, jog pradedant nuo 2012 metais reguliariai vėluota mokėti VSDFV įmokas; atsiskaityti už prekes, darbus ir pan., buvusiam vadovui buvo išmokami pinigai iš kasos 2012-2016 metais, išvardino operacijų pavyzdžius.

2010.

21Suinteresuotas asmuo V. U. raštu atsiliepimo ir jokių dokumentų nepateikė per visą pasirengimo nagrinėti klausimą dėl tyčinio bankroto laikotarpį. 2019 m. birželio 18 d. nutartimi paskirtas žodinis posėdis buvo du kartus atidėtas, teismui patenkinus suinteresuoto asmens prašymus.

2211.

23Iš 2019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu duotų paaiškinimų turinio seka, jog suinteresuotas asmuo su pareiškėju nesutinka. Neneigė, jog asmeniškai disponavo iš kasos gautais bendrovės pinigais apie 280 000 Eur, kada tiksliai pirmą kartą paėmė neprisimena. Paaiškino, kad gryni pinigai buvo reikalingi ir naudojami įmonės verslui vystyti, kadangi jis pradėjo su prekyba grūdais susijusią papildomą veiklą bei planavo didelės apimties sandorius su Rusijos Federacijos, Ukrainos, Kazachstano partneriais, perkant parduodant grikius. Dėl to vyko į komandiruotes. Sandorius su užsienio partneriais pasirašė kaip fizinis asmuo. Įmokėtų užsienyje pinigų jis neatgavo, buvo apgautas, nes jam pardavė sugadintus grikius. Patvirtino, jog iš tikrųjų buvo įnešęs 282 414,27 Eur sumą į kasą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. KPO, juos gavo iš vienos partijos grūdų. Pagal 2016 sausio 4 d. KIO jis vėl paėmė iš kasos pinigus pirkti grūdų, t. y. būtent įmonei veiklai, o ne sau, tačiau sandoris nepavyko, todėl liko skola. Negali atsakyti kodėl nepasirašė kvituose. Bendrovės vykdyta statybinė veikla sutriko dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamo ikiteisminio tyrimo – dėl pareikštų kaltinimų visi buvo išteisinti. Abstrakčiai pripažino, jog galimai reikėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto anksčiau, tačiau jis tikėjosi „pastatyti įmonė ant kojų“. Jo nuomone, kreditorių sąraše patvirtintos reikalavimų sumos yra per didelės, jis su kreditoriais bendravo, atsiskaitinėjo bei darė skolų užskaitymą. Visi dokumentai perduoti administratoriui, jis nieko nepasiliko.

2412.

252019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu teismas atidėjo klausimo nagrinėjimą iki 2020 m. sausio 16 d. 10.00 val. paskirto rašytinio posėdžio, įpareigojo V. U. iki 2020 m. sausio 1 d. pateikti detalius dokumentais pagrįstais rašytiniais įrodymais apie įmonės veiklą, reikalingus klausimui išnagrinėti, esant poreikiui naudotis jo paties perduotais bei esančiais pas nemokumo administratorių bendrovės dokumentais. Iki paskirto teismo posėdžio V. U. paaiškinimo ir dokumentų nepateikė, įpareigojimų neįvykdė. 2019 m. gruodžio 31 d. pateikė teismui prašymą išreikalauti iš pareiškėjo visus bendrovės buhalterinius dokumentus už laikotarpį nuo 2009 m. iki bankroto bylos iškėlimo, pagal sąrašą (virš 70 bylų), motyvuodamas tuo, jog administratorius 2019 m. gruodžio 20 d. sirgo.

2613.

27Suinteresuotas asmuo I. M. raštu atsiliepimo bei paaiškinimo nepateikė per visą pasirengimo nagrinėti klausimą laikotarpį, nors 2019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu teismas įpareigojo ją iki 2020 m. sausio 1 d. pateikti dokumentais grindžiamus paaiškinimus. 2019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu teigė nieko konkretaus nurodyti negalinti, nes neprisimena, o dokumentų nebeturi. Bendrovėje dirbo nuo 2011 m. iki 2016 m. sausio mėnesio. 2012-2013 metais buvo vykdyta statybinė veikla, o vėliau jos brolis V. U. pradėjo prekybos grūdais veiklą. Dirbę statybose darbuotojai išėjo iš bendrovės 2014 ar 2015 metais. Ji nebuvo kasininkė, tik buhalterė, todėl negali pakomentuoti pareiškime nurodytų kasos operacijų, savo parašo neneigė. Finansinė situacija bendrovėje svyravo, kaip prisimena, 2015 m. buvo uždirbtas pelnas, nemokumo atsiradimo laiko nežino. Jos darbo įmonėje laikotarpyje buhalterinė apskaita buvo tvarkoma tinkamai, pagal ūkines operacijas patvirtinančius dokumentus.

28Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados

2914.

30BUAB „Prof City“ bankroto byla iškelta, klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu inicijuotas, bei pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu priėmimo klausimas teisme išspręstas vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ) juridinių asmenų bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami šio įstatymo normomis, su įstatyme numatytomis išimtimis pereinamajam laikotarpiui, ĮBĮ neteko galios (JANĮ 153, 155 straipsniai). Pagal JANĮ 155 straipsnio 1 dalį, iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, su nustatytomis išlygomis pereinamajam laikotarpiui.

3115.

32Kasacinės instancijos teismas, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo galiojimą laiko atžvilgiu, ir teismo pareigą taikyti tinkamą įstatymo redakciją nagrinėjant bylas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, kartu išaiškino dėl proceso ir materialiosios teisės normų, esančių ĮBĮ, atskyrimo: priklausomai nuo to, ar konkreti norma priskirtina proceso ar materialiajai teisei, bus taikoma atitinkamai vėlesnė ar bankroto bylos iškėlimo metu galiojusi ĮBĮ 20 straipsnio (tyčinis bankrotas) redakcija: taikomos tos proceso teisės normos, kurios galioja proceso metu; priešinga taisyklė taikoma materialiosios teisės normoms – teisiniams santykiams taikomos tos normos, kurios galiojo jų atsiradimo metu. Teismas išaiškino, jog ĮBĮ yra ir proceso, ir materialiosios teisės normų; perskyra tarp proceso ir materialiosios teisės normų darytina atsižvelgiant į normos tikslą – ar ja siekiama nustatyti teisės ar pareigos turinį (materialioji teisė), ar įgyvendinimo priemones (proceso teisė). Pavyzdžiui, proceso teisės normoms priskirtinos normos, nustatančios pasirengimo bankroto bylą nagrinėti teisme taisykles, veiksmų atlikimo terminus ir pan. Konstatavo, jog sąlygų, kokia veikla laikoma tyčiniu bankrotu, apibrėžimas, prezumpcijų elgesio neteisėtumui nustatymas yra materialinio pobūdžio norma, kuriai netaikoma atgalinio galiojimo išimtis. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ĮBĮ 20 straipsnyje įtvirtintos taisyklės dėl tyčinio bankroto tai materialiosios teisės normos, apibrėžiančios veiksmų neteisėtumo kriterijus ir nustatančios sankcijas už jų atlikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016, kt.).

3316.

34Juridinių asmenų registre (toliau JAR) UAB „Prof City“ (į. k. 302414750) įregistruotas 2009 metais, jos vadovu nuo 2012 m. balandžio 25 d. įregistruotas V. U., gim. 1979 m. Įmonės bankroto byla (civilinė byla Nr. eB2-1381-866/2020) iškelta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi; įsiteisėjo 2017 m. sausio 26 d., Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus bendrovės vadovo V. U. atskirąjį skundą dėl pirmos instancijos teismo nutarties (civilinė byla Nr. e2-461-330/2017). Bankroto bylos iškėlimą inicijavo kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius. 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas bendrai 272 905,32 Eur sumai. Aktualiajame 2019 m. sausio 9 d. nutartimi patikslintame reikalavimų sąraše patvirtinti 2 antros eilės ir 33 trečios eilės kreditoriai, bendra reikalavimų suma 272 115,34 Eur.

3517.

362019 m. birželio 18 d. nutartimi teismas priėmė nemokumo administratoriaus Vlado Stropaus patikslintą pareiškimą, kuriuo prašoma pripažinti bendrovės bankroto tyčiniu vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis.

3718.

38Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. spalio 1 d.), esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

3919.

40Kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu turi būti vertinama nustatytų aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-525/2016, kt.). Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, įrodančius, jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Konkrečiu atveju teismas turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių, bei padaryti išvadą, jog buvo kryptingai siekiama bankroto. Teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Kasacinio teismo praktikoje įtvirtinta, jog sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, užtenka nustatyti bent vieną iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyse įtvirtintų tyčinio bankroto kriterijų, tik svarbu, kad nustatytas (-i) kriterijus (-ai) būtų taikomas (-i) kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu, t. y. turi būti nustatytas priežastinis ryšys tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšys tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 2017 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-690/2017, kt.).

4120.

42Teismui pateiktuose dokumentuose ir duotais žodiniais paaiškinimais pareiškėjas išvardina aplinkybes bei faktus, kaip nurodoma, atitinkančius tyčinį bankrotą, už kurį atsakingas buvęs bendrovės vadovas.

4321.

44Būtent, buvęs vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo žinodamas, kad įmonė turi didžiulius įsipareigojimus kreditoriams. Bendrovė savo veiklą po įsteigimo pradėjo iš esmės skolintomis iš trečiųjų asmenų lėšomis (2010 m. ir pan., nurodė pavyzdžius), įsiskolinimai kreditoriams prasidėjo 2012 m., ar net 2010 m., tačiau buvęs direktorius nesiėmė jokių priemonių skoloms sumažinti (nurodo skolų kai kuriems kreditoriams atsiradimo laiką ir sumas, tame tarpe Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV).

4522.

46Buvęs direktorius daug kartų vyko į užsienio komandiruotes, kurių tikslų bei vykdytų darbo funkcijų nustatyti negalima, nes trūksta ataskaitų ir kt. dokumentų; taip darė išlaidas. Teiginių nekonkretizavo, grindžiančių dokumentų nepateikė. Taip pat jis nupirko automobilį Ford S-Max, 30 000 litų vertės, kurį neatlygtinai perdavė naudotis su bendrove nesusijusiai direktoriaus žmonai A. U. pagal 2015 m. balandžio 1 d. panaudos sutartį Nr.15/04/01 (teismui pateikta), nors turėjo įsiskolinimų kreditoriams. Įtakos nemokumo atsiradimui nekonkretizavo.

4723.

48Nuo 2015 m. pradžios buvo apskaityta buvusio vadovo skola įmonei (244 615,92 Eur). pagal 2015 m. gruodžio 31 d. KPO vadovas įnešė į kasą 282 414,27 Eur sumą, nurodoma paskirtis „avanso grąžinimas“; o 2016 sausio 4 d. gavo iš kasos 275 566 Eur kaip „paskolą“. Taigi, taip pasiskolino ar tiesiog paėmė pinigus iš bendrovės kasos žinodamas, jog šių pinigų negrąžins. Buvusiam vadovui reguliariai buvo išmokami pinigai iš kasos 2012-2016 metais, išvardino operacijų pavyzdžius. Apibendrintų išvadų dėl lėšų sumų ir panaudojimo nepateikė.

4924.

50Bankroto administratorius teigė, kad jam patikrinus bendrovės sandorius per 2009-2017 metus nenustatė kitų sandorių, kurie galėjo turėti įtakos įmonės nemokumui. Negalėjo detaliau paaiškinti dėl nemokumo momento atsiradimo laiko, apsiribojo nurodydamas, jog kreditoriniai įsipareigojimai buvo seni. 2017 m. vasario 2 dienai debitorių sąrašas sudarytas netikslus, kadangi bankroto procese gauta tik viena 52,13 Eur skola. Teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai liko nepatenkinti visa apimtimi.

5125.

52Suinteresuotas asmuo V. U. raštu atsiliepimo ir jokių dokumentų nepateikė per visą pasirengimo nagrinėti klausimą dėl tyčinio bankroto laikotarpį, nors klausimo nagrinėjimas buvo kelis kartus atidėtas suinteresuoto asmens prašymais; teismas pakartotinai įpareigojo V. U. iki 2020 m. sausio 1 d. pateikti detalius dokumentais pagrįstais rašytiniais įrodymais apie įmonės veiklą bei aiškiai išdėstyti ir pagrįsti žodinio posėdžio metu duotus bendro pobūdžio paaiškinimus, naudojantis jo paties perduotais nemokumo administratoriui bendrovės dokumentais. Suinteresuotas asmuo įpareigojimų neįvykdė visiškai; 2019 m. gruodžio 31 d. pateikė teismui prašymą išreikalauti iš pareiškėjo visus bendrovės buhalterinius dokumentus už laikotarpį nuo 2009 m., pagal sąrašą (virš 70 bylų), motyvuodamas tuo, jog administratorius sirgo. Iš 2019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu duotų paaiškinimų turinio seka, jog suinteresuotas asmuo nesutinka dėl bendrovės tyčinio bankroto.

5326.

54Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teismas pažymi, kad pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimo laikotarpiu teismas išnaudojo visas įrodymų gavimo ir aplinkybių tikslinimo galimybes, raštu bei žodžiu reikalaudamas iš proceso šalių susistemintų dokumentais grindžiamų paaiškinimų, apibendrintų išvadų, papildomų duomenų, atsižvelgdamas į tai, kad pagal inicijuotą pareiškimą, nurodyti argumentai ir įrodymai stokojo loginės sekos, iš dalies prieštaringi ir nenuoseklūs, fragmentiški, nepagrįsta argumentų ir jų įrodinėjimui pasirinktų įrodymų sąsaja. Įmonės veikla, pokyčiai, ir finansinės būklės dinamika iki bankroto bylos iškėlimo neatskleisti. Pareiškėjas nepateikė aiškių ir detalių argumentų dėl nemokumo atsiradimo priežasčių ir momento, kuris būtų atskaitos taškas vertinti, ar vienais ar kitais įmonės valdymo organų veiksmais įmonė buvo privesta prie bankroto, ar tais veiksmais pabloginta jau nemokia tapusios įmonės padėtis – šių klausimų administratorius visai neanalizavo.

5527.

56Suinteresuoti asmenys taip pat nebuvo aktyvūs. V. U. 2019 m. gruodžio 31 d. prašymas išreikalauti iš administratoriaus bendrovės buhalterinius dokumentus vertintinas kritiškai, objektyviai nepagrįstas, todėl netenkinamas. Pareiškimas dėl tyčinio bankroto nagrinėjamas nuo 2019 m. birželio 18 d., buvęs vadovas turėjo pakankamai laiko pasiruošti bei tinkamai pateikti atsiliepimą ir paaiškinimus, tačiau savo teikiamais prašymais akivaizdžiai siekia nagrinėjimo atidėjimo, proceso vilkinimo. Atmestini argumentai, jog perdavus visus dokumentus nemokumo administratoriui abu suinteresuoti asmenys nebeturi jokių dokumentų, reikalingų atsakyti į klausimus ir pozicijai pagrįsti. BUAB „Prof City“ bankroto bylos iškėlimo stadijoje V. U. teikė atsiliepimą, kartu su juo pateikti bendrovės finansiniai dokumentai, tame tarpe buhalterinių registrų išrašai su 2016 m. spalio 31 dienai balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis; didžiosios knygos (kreditoriai ir debitoriai) išrašai, 2015 metų balansas bei pelno (nuostolių ataskaita) (civilinės bylos Nr. eB2-1381-866/2020, t. I, b. l. 71-117); ši byla yra elektroninė, visi joje esantys dokumentai buvusiam vadovui prieinami. Nurodyti buvusio vadovo pateikti registrų išrašai patvirtina, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma programine įranga, taigi duomenys skaitmenizuoti. Nėra pagrindo išvadai, kad buvęs vadovas nedisponuoja elektroniniais apskaitos dokumentų duomenimis ir jų neišsaugojo. Bankroto byloje esančioje BUAB „Prof City“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr. 1 2016-11-23 – 2017-05-19 pateiktame vadovo perduotų buhalterinės apskaitos dokumentų sąraše išvardinti popieriniai dokumentai (bylos), neperduota kompiuterinių laikmenų su skaitmenizuotais duomenimis, nepasisakyta dėl programinės įrangos, kuria buvo tvarkoma apskaita (civilinės bylos Nr. eB2-1381-866/2020 t. II, b. l. 152-158).

5728.

58Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjos pateiktų duomenų neišsamumą bei netikslumą, ginčo šalių procesinį elgesį, teismas kompleksiškai įvertino bankroto byloje esančius duomenis, šalių paaiškinimus 2019 m. gruodžio 3 d. žodiniame posėdyje, gautus iš viešųjų registrų bei teismų informacinės sistemos Liteko kitų bylų duomenis. Spręstina, jog yra pakankamai duomenų pripažinti BUAB „Prof City“ bankrotą tyčiniu.

59Dėl BUAB „Prof City“ vykdytos veiklos ir nemokumo

6029.

61Kaip jau minėta, pareiškėjas neatskleidė bendrovės veiklos konkrečiais laikotarpiais bei nenustatė nemokumo atsiradimo momento.

6230.

63Nustatyta, kad bendrovės pagrindinė deklaruota veikla buvo gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Bankroto bylą 2016 m. spalio 24 d. pareiškimu inicijavo kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius, kurio patvirtinto reikalavimo suma sudaro 6 492,97 Eur (civilinės bylos Nr. eB2-1381-866/2020 t. I. b. l. 1-41), nurodęs, jog įsiskolinimas VSDFV susidarė nuo 2015 m. gegužės mėnesio ir nuolat didėjo; nuo 2015 m. birželio 18 d. apyvartos sąskaitose nebuvo, taikytos priverstinio poveikio priemonės neveiksmingos, dokumentai patikrinimui nepateikti. Patvirtintas 26 835,33 Eur VMI reikalavimas susiformavo 2014-2016 metais, 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu nustatyta priverstinė hipoteka, taikytos priverstinės išieškojimo priemonės. 2012-2016 metais bendrovei buvo inicijuoti teisminiai procesai dėl skolų priteisimo skirtingų kreditorių naudai. Kreditorių sąrašas patvirtintas pagal administratoriaus pateiktus dokumentus. Į sąrašą įtraukti trečios eilės kreditoriai, kuriems reikalavimai susiformavo skirtingu laikotarpiu, dauguma 2012-2014 metais (civilinės bylos Nr. eB2-1381-866/2020 t. II. b. l. 1-42).

6431.

65Iš Vilniaus m. apylinkės teismo 2015 m. liepos 22 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-760-271/2015 matyti, jog BUAB „Prof City“ ir V. U., kartu su kitais asmenimis, buvo išteisinti dėl jiems pareikštų kaltinimų dėl dokumentų suklastojimo, mokestinės prievolės vengimo apgaule, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kt., susijusių su BUAB „Prof City“ vykdyta veikla bei sandoriais 2012-2013 metais. Byloje buvo atliktas BUAB „Prof City“ ūkinės finansinės veiklos dokumentų tyrimas, specialistų apklausos, 2015 m. liepos 22 d. išteisinamuoju nuosprendžiu teismas nusprendė grąžinti paimtus bei kratų metu rastus UAB „Prof City“ buhalterinės apskaitos dokumentus nuosprendžiui įsiteisėjus.

6632.

67Šios bylos nagrinėjimo metu suinteresuoti asmenys patvirtino, jog baudžiamosios bylos tyrimo ir nagrinėjimo laikotarpiu bendrovės veikla sutriko, tačiau buvo vykdoma, vadovas planavo veiklą tęsti ir ėmėsi iniciatyvos ieškoti naujų pajamų šaltinių.

6833.

69Teismui sistemiškai vertinant visus turimus duomenis tikėtina, jog bendrovės veikla sutriko ir iš esmės nebuvo atnaujinta po baudžiamosios bylos proceso, galimai ji tuo laikotarpiu ir tapo nemoki. Tačiau nepateikta jokių patikimų duomenų patikrinti bei tiksliai nustatyti faktines aplinkybes, teismui nepakanka duomenų konstatuoti nemokumo momentą anksčiau, nei 2016 m. sausio 4 d.

7034.

71JAR pateiktuose finansinėse ataskaitose už 2015 metus ir vadovo bankroto bylos iškėlimo stadijoje už tą patį laikotarpį pateiktuose buhalterinių sąskaitų išrašuose deklaruotos 2015 m. gautos iš prekių bei paslaugų pardavimo pajamos 302 967 Eur, bendras rezultatas gautas pelnas; deklaruotame turte nurodyta 281 823 Eur pinigų ir jų ekvivalentų suma. Teismas neturi duomenų apie tuo metu deklaruoto turto sudėtį. Teismui nepakanka duomenų, suponuojančių išvadą apie šių ataskaitų neatitikimą faktinės situacijos, realios veiklos nevykdymą. Pareigą įvertinti bendrovės veiklą, sandorius bei pristatyti finansinės būklės pokyčius pagal turimus dokumentus turėjo pareiškėjas, tačiau jo duomenimis teismas neturi galimybių vadovautis.

7235.

73Darytina išvada, jog nuo 2016 m. pradžios bendrovė realios ūkinės veiklos nebevykdė. Pagal buvusio vadovo bankroto bylos iškėlimo stadijoje pateiktus buhalterinių registrų išrašus, 2016 m. spalio 31 dienai balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis matyti, jog vienintelės laikotarpio pajamos 4 049, 87 Eur atsirado dėl teigiamos valiutos kurso įtakos, deklaruotas 33 193, 25 Eur nuostolis. 2016 m. lapkričio 22 d. nutartyje teismas konstatavo, jog vadovo pateiktas didžiosios knygos išrašas „debitoriai“ nėra informatyvus, jį įvertino kritiškai. Deklaruota paties vadovo skola 269 880 Eur (paskola nuo 2016 m. sausio 4 d.). Pareiškėjas nurodė, jog debitorių sąrašas sudarytas bankroto bylos iškėlimo dienai netikslūs („iš akies“), jis nepasitvirtino, kadangi bankroto procese gauta tik viena 52,13 Eur skola. Realaus bendrovės tuo metu turimo turto nenustatyta. Tačiau bankroto byloje patvirtintos skolos kreditoriams jau susiformavo, jos buvo pradelstos, įskaitant didėjantį mokesčių įsiskolinimą. VSDFV nurodė, jog lėšų apyvartos sąskaitose nebuvo nuo 2015 m. birželio 18 d. Pažymėtina ir tai, jog buhalterinę apskaitą tvarkiusi I. M. atleista iš darbo 2016 m. vasario 2 d., nuo to laiko jokio atsakingo už dokumentų apskaitą asmens nebuvo, išskyrus patį direktorių.

7436.

75Taigi, teismas sprendžia, jog BUAB „Prof City“ gali būti laikytina nemokia nuo 2016 m. sausio mėnesio, kai buvęs vadovas išėmė iš apyvartos buvusias kasoje lėšas (asmeninė paskola), jų nenukreipė atsiskaityti su kreditoriais; bendrovės vardu nustota vykdyti veiklą; per 2016 metus pajamos nebuvo generuojamos, jos vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o toliau didino įmonės įsipareigojimus.

7637.

77Žodiniais paaiškinimais V. U. pripažino, jog galimai reikėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto anksčiau, tačiau jis tikėjosi „pastatyti įmonė ant kojų“. Jo nuomone, kreditorių sąraše patvirtintos reikalavimų sumos yra per didelės, nes jis su kreditoriais bendravo, atsiskaitinėjo bei darė skolų užskaitymą. Jokio pagrindimo šiems teiginiams nėra.

78Dėl tyčinio bankroto požymių

7938.

80Pareiškėjas prašo pripažinti bendrovės bankroto tyčiniu vadovaujantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis.

8139.

82Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalies apibrėžimą, tyčinis bankrotas yra įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

8340.

84Pareiškėjas įžvelgia tyčinio bankroto požymius nurodydamas buvusio vadovo veiksmus: 1) 2013 metais bendrovės nupirktą automobilį Ford S-Max, 30 000 litų vertės, pagal 2015 m. balandžio 1 d. panaudos sutartį Nr.15/04/01 neatlygtinai perdavė naudotis su bendrove nesusijusiai direktoriaus žmonai A. U. (teismui pateikta), nors turėjo įsiskolinimų kreditoriams; 2) buvęs direktorius daug kartų vyko į komandiruotes į Rusijos Federaciją, Ukrainą, Lenkiją ir kt. (2014 m. 26 komandiruotės, 2015 m. 20 komandiruotės, 2016 m. 7-ios), komandiruočių tikslų bei vykdytų darbo funkcijų nustatyti negalima, nes trūksta ataskaitų ir kt. dokumentų; taip darė išlaidas.

8541.

86Įtakos nemokumo atsiradimui administratorius nekonkretizavo, žodinio posėdžio metu paaiškinimų dėl jo nurodytų aplinkybių atitikimo konkrečių tyčinio bankroto požymių nepateikė. Teismui nepateikti jokie duomenys dėl bendrovės patirtų išlaidų, susijusių su automobilio panaudojimu ne įmonės veikloje.

8742.

88Taip pat jokiais įrodymais nepagrįsti pareiškėjo teiginiai dėl komandiruočių išlaidų, jokių išlaidų sumų nepateikta, kaip ir kitų grindžiančių dokumentų. Kaip jau minėta nutartyje pareiškėjas apskritai neatskleidė įmonės veiklos ir situacijos dėl būklės pasikeitimo, sistemiškai neišanalizavo bendrovės dokumentų, jo argumentai demonstruoja loginės sekos trūkumą. Nepateisintos komandiruočių išlaidos galėtų reikšti įmonės pinigų panaudojimą ne bendrovės veikloje ar ne pagal paskirtį, sąmoningą blogą įmonės valdymą ir/ar situacijos sąmoningą bloginimą, tačiau konkrečių duomenų ir įrodymų nėra.

8943.

90Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes spręstina, jog konstatuoti tyčinį bankrotą dėl pareiškėjo nurodomų argumentų, susijusių su automobilio panaudos sutartimi bei vadovo komandiruotėmis, nėra pagrindo, kadangi faktinės aplinkybės tinkamai neatskleistos, šių veiksmų įtakos įmonės nemokumui atsirasti arba nemokios įmonės padėties esminiam pabloginimui neįrodyta.

9144.

92Pareiškėjas nurodo kaip sąmoningai blogą įmonės valdymą ir ekonomiškai nenaudingų įmonei sandorių sudarymą aplinkybes: buvęs direktorius pasiskolino ar tiesiog paėmė iš bendrovės kasos 275 566 Eur pinigų sumą pagal 2016 m. sausio 4 d. KIO, pasirašytą vien buvusios buhalterės I. M., žinodamas apie turimus didžiulius įsipareigojimus kreditoriams, bei jog šių pinigų jis negrąžins. Pateikė duomenis, jog buvusio vadovo skola įmonei atsirado nuo 2015 m. pradžios; pagal 2015 m. gruodžio 31 d. KPO V. U. įnešė į kasą 282 414,27 Eur sumą, nurodoma paskirtis „avanso grąžinimas“; o 2016 sausio 4 d. gavo iš kasos 275 566 Eur kaip „paskolą“. Buvusiam vadovui reguliariai buvo išmokami pinigai iš kasos 2012-2016 metais, išvardino operacijų pavyzdžius, tikslių lėšų sumų ir apibendrintų išvadų dėl panaudojimo pagrįstumo nepateikė.

9345.

94Byloje nėra ginčo dėl to, jog buvęs vadovas V. U. buvo vieninteliu asmeniu, veikiančiu bendrovės vardu ir atsakingu už jos veiklą bei sandorius, kad tik jis disponavo bendrovės lėšomis, sudarinėjo sandorius ir bendravo su kontrahentais. Žodinio posėdžio metu suinteresuotas asmuo neneigė, jog asmeniškai disponavo iš kasos gautais bendrovės pinigais apie 280 000 Eur, kada tiksliai pirmą kartą paėmė iš kasos šiuos pinigus neprisimena. Bendrais sakiniais paaiškino, kad gryni pinigai buvo reikalingi ir naudojami įmonės verslui vystyti, kadangi jis pradėjo su prekyba grūdais susijusią papildomą veiklą bei planavo didelės apimties sandorius su Rusijos Federacijos, Ukrainos, Kazachstano partneriais, perkant parduodant grikius. Dėl to ir vyko į komandiruotes. Sandorius su užsienio partneriais pasirašė kaip fizinis asmuo. Įmokėtų užsienyje pinigų jis neatgavo, buvo apgautas, nes jam pardavė sugadintus grikius. Patvirtino, jog iš tikrųjų buvo įnešęs 282 414,27 Eur sumą į kasą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. KPO, juos gavo iš vienos partijos grūdų. Pagal 2016 sausio 4 d. KIO jis vėl paėmė iš kasos pinigus pirkti grūdų, t. y. įmonei veiklai, o ne sau, nutarė surizikuoti. Tačiau sandoris nepavyko, todėl liko skola. Negalėjo atsakyti kodėl nepasirašė kvituose. Bendrovės vykdyta statybinė veikla sutriko dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamo ikiteisminio tyrimo, todėl nusprendė uždirbti iš naujos papildomos veiklos.

9546.

96Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3621-864/2018, pagal BUAB „Prof City“ administratoriaus ieškinį V. U. dėl 275 566 Eur skolos įmonei grąžinimo, 2018 m. birželio 28 d. teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis, kuria V. U. įsipareigojo sumokėti BUAB „Prof City“ 86 000 Eur sumą. Pareiškėjas akcentavo, jog buvęs vadovas taikos sutarties nevykdo, nors teismas 2018 m. gruodžio 14 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl neįmokėtos pagal grafiką pirmos 5 000 Eur sumos.

9747.

98Šios bylos nagrinėjimo metu teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartyje pateikta buvusio vadovo pozicija dėl pareikšto ieškinio. Tuo metu V. U. taip pat pripažino skolą bendrovei ir prievolės ją grąžinti neneigė, nors apeliavo į nepakankamus įrodymus dėl jam perduoto paskolos dalyko, nesant jo (gavėjo) parašo 2016 m. sausio 4 d. KIO. Teigė, jog nurodyta pinigų suma faktiškai niekada nebuvo išduota iš UAB „Prof City“ kasos kaip paskola fiziniam asmeniui V. U. asmeninėms reikmėms, nes šiuos pinigus atsakovas panaudojo, siekdamas įmonei uždirbti pelno, tačiau buvo apgautas. Aiškino, kad 2015 m. vedė derybas su Ukraina dėl grikių kruopų pardavimo, surado tiekėjus Rusijoje. Buvo susitarta dėl kruopų įsigijimo, sumokėti pinigai, tačiau tiekėjai atsakovą tiesiog apgavo – buvo pažadėta pateikti visus kontraktus, apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, tačiau bendrovės nepasiekė nei prekė, nei dokumentai, susisiekti nebepavyko. Būtent dėl šių priežasčių buvo nuspręsta buhalteriškai įforminti pinigų trūkumą kaip paskolą, nes atsakovas tikėjosi ir siekė dėdamas visas įmanomas pastangas šiuos pinigus sugrąžinti įmonei, tačiau buvo paskelbtas įmonės bankrotas ir grąžinti pinigų nepavyko.

9948.

100Suinteresuotas asmuo I. M. žodžiu paaiškino, jog ji nebuvo UAB „Prof City“ kasininkė, tik buhalterė, kasininko funkcijas atliko vadovas. Todėl negali pakomentuoti administratoriaus pareiškime nurodytų kasos operacijų, savo parašo neneigė.

10149.

102Kompleksiškai išanalizavus visus duomenis darytina išvada, jog buvusio vadovo paaiškinimai nepatikimi. Neatmetama tikimybė, jog vienasmeniškai valdydamas ir disponuodamas įmonės piniginėmis lėšomis 2015-2016 metais, vadovas faktiškai jų net nebuvo įnešęs į kasą pagal 2015 m. gruodžio 31 d. KPO (282 414,27 Eur, atskaitingo asmens avanso grąžinimas), pinigų įmokėjimo ir išmokėjimo operacijos įformintos formaliai, o pinigai buvo išleisti anksčiau, nei per 2016 m. laikotarpį (tuomet ir nemokumo būklė atsirado ankstesniu laikotarpiu). Tačiau teismo vertinimu, bylos duomenys tokiai išvadai pagrįsti nėra pakankami. Pareiškėjas nepateikė pagal dokumentus susistemintų duomenų apie visas vadovo atliktas operacijas su bendrovės pinigais ir lėšų panaudojimo pagrįstumą. Kaip jau minėta, JAR pateiktuose finansinėse ataskaitose už 2015 metus ir vadovo bankroto bylos iškėlimo stadijoje pateiktuose buhalterinių sąskaitų išrašuose deklaruotos gautos 302 967 Eur pajamos, deklaruotame turte nurodyta 281 823 Eur pinigų ir jų ekvivalentų suma. Teismas laiko nustatytu 275 566 Eur išmokėjimo V. U. pagal 2016 sausio 4 d. KIO faktą. Pažymėtina, jog nurodyta suma buvo iš esmės pakankama atsiskaityti su visais bendrovės kreditoriais, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje. Nėra jokio pagrindo išvadai, jog tuo metu vadovas galėjo nežinoti, jog planuoja nebevykdyti UAB „Prof City“ veiklos.

10350.

104Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2. 87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2. 87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2. 87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; kt.).

10551.

106Byloje nėra jokių įrodymų dėl vadovo disponuojamų pinigų panaudojimo įmonės veikloje. Teismas nustatė, kad 2016 metais bendrovė realios veiklos nebevykdė, bankroto bylos iškėlimo stadijoje pateiktame debitorių sąraše jokių užsienio įmonių skolos neįtrauktos. Nėra nei vieno dokumento, patvirtinančio suinteresuoto asmens paaiškinimus, jokių duomenų apie UAB „Prof City“ vardu vykdytą prekybos grūdais verslą. Iš esmės pats V. U. pareiškė, kad sandorius su užsienio partneriais pasirašė kaip fizinis asmuo, bendrovės nepasiekė nei prekė, nei dokumentai.

10752.

108Labiau tikėtina, kad visos 2015 metais uždirbtos bendrovės pajamos buvo gautos ir iš apyvartos išimtos grynų pinigų pavidalu asmeniškai bendrovės vadovo, apyvartos sąskaitose nebuvo nuo 2015 m. vidurio. Gautos bendrovės pajamos nebuvo panaudotos jos veiklai ir atsiskaitymui su kreditoriais, nuo kreditorių pajamos buvo nuslepiamos. Buvęs vadovas BUAB „Prof City“ pagal 2016 sausio 4 d. KIO gautas lėšas panaudojo asmeninėms reikmėms arba kitų juridinių asmenų sandoriams sudaryti (kaip, pavyzdžiui, įmonei UAB „ACTIV-FOREX“, kurios vadovas ir akcininkas yra V. U. bei dėl kurios teikė paaiškinimus bankroto bylos iškėlimo stadijoje), tiksliai nustatyti negalima.

10953.

110Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą spręstina, kad nagrinėjamu atveju BUAB „Prof City“ prie bankroto buvo privesta tyčia privesta sąmoningai blogai valdant įmonę, įmonės vadovas nevykdė įstatymuose jam nustatytų pareigų, susijusių su įmonės valdymu. Jis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, bankroto iškėlimas nesąžiningais veiksmais buvo tyčia vilkinamas. Buvęs vadovas pats gavo ir nuo kreditorių nuslėpė bendrovės uždirbtas 2015 m. pajamas taip pažeisdamas kreditorių interesus. Veikdamas išimtinai savo asmeniniais interesais, kaip asmeninė paskola gautą 275 566 Eur grynųjų pinigų sumą pagal 2016 sausio 4 d. KIO panaudojo nenustatytiems tikslams, nesusijusiems su bendrovės veikla ir interesais. Sandoris ekonomiškai nenaudingas įmonei, kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos. Tuo įmonės bankrotas atitinka 20 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktų požymius.

11154.

112Išaiškinti nemokumo administratoriui, jog per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos turi teisę kreiptis į teismą JANĮ 72 straipsnyje nurodytais pagrindais.

113Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais

Nutarė

114pripažinti bankrutavusios BUAB „Prof City“, į. k. 302414750, bankrotą tyčiniu.

115Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

116Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi BUAB „Prof... 4. 2.... 5. Nemokumo administratorius Vladas Stropus prašo pripažinti BUAB „Prof... 6. 3.... 7. Patikslintame pareiškime, taip pat teikiant papildomus paaiškinimus... 8. 4.... 9. Tyčinį bankrotą, pareiškėjo nuomone, taip pat atitinka aplinkybė, jog... 10. 5.... 11. Akcentuoja, jog civilinėje byloje Nr. 2-3621-864/2018, pagal BUAB „Prof... 12. 6.... 13. Pareiškėjas nustatė, kad direktorius daug kartų vyko į komandiruotes į... 14. 7.... 15. Nors įmonė turėjo didžiulius įsiskolinimus kreditoriams, buvęs... 16. 8.... 17. Patvirtina, jog jam patikrinus bendrovės sandorius per 2009-2017 metus,... 18. 9.... 19. Pasirengimo klausimui nagrinėti stadijoje teismas ėmėsi iniciatyvos... 20. 10.... 21. Suinteresuotas asmuo V. U. raštu atsiliepimo ir jokių dokumentų nepateikė... 22. 11.... 23. Iš 2019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu duotų paaiškinimų... 24. 12.... 25. 2019 m. gruodžio 3 d. žodinio posėdžio metu teismas atidėjo klausimo... 26. 13.... 27. Suinteresuotas asmuo I. M. raštu atsiliepimo bei paaiškinimo nepateikė per... 28. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados... 29. 14.... 30. BUAB „Prof City“ bankroto byla iškelta, klausimas dėl bankroto... 31. 15.... 32. Kasacinės instancijos teismas, aiškinant Įmonių bankroto įstatymo... 33. 16.... 34. Juridinių asmenų registre (toliau JAR) UAB „Prof City“ (į. k. 302414750)... 35. 17.... 36. 2019 m. birželio 18 d. nutartimi teismas priėmė nemokumo administratoriaus... 37. 18.... 38. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. spalio 1... 39. 19.... 40. Kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu turi būti vertinama... 41. 20.... 42. Teismui pateiktuose dokumentuose ir duotais žodiniais paaiškinimais... 43. 21.... 44. Būtent, buvęs vadovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 45. 22.... 46. Buvęs direktorius daug kartų vyko į užsienio komandiruotes, kurių tikslų... 47. 23.... 48. Nuo 2015 m. pradžios buvo apskaityta buvusio vadovo skola įmonei (244 615,92... 49. 24.... 50. Bankroto administratorius teigė, kad jam patikrinus bendrovės sandorius per... 51. 25.... 52. Suinteresuotas asmuo V. U. raštu atsiliepimo ir jokių dokumentų nepateikė... 53. 26.... 54. Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog šalys turi... 55. 27.... 56. Suinteresuoti asmenys taip pat nebuvo aktyvūs. V. U. 2019 m. gruodžio 31 d.... 57. 28.... 58. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjos pateiktų duomenų... 59. Dėl BUAB „Prof City“ vykdytos veiklos ir nemokumo... 60. 29.... 61. Kaip jau minėta, pareiškėjas neatskleidė bendrovės veiklos konkrečiais... 62. 30.... 63. Nustatyta, kad bendrovės pagrindinė deklaruota veikla buvo gyvenamųjų ir... 64. 31.... 65. Iš Vilniaus m. apylinkės teismo 2015 m. liepos 22 d. nuosprendžio... 66. 32.... 67. Šios bylos nagrinėjimo metu suinteresuoti asmenys patvirtino, jog... 68. 33.... 69. Teismui sistemiškai vertinant visus turimus duomenis tikėtina, jog bendrovės... 70. 34.... 71. JAR pateiktuose finansinėse ataskaitose už 2015 metus ir vadovo bankroto... 72. 35.... 73. Darytina išvada, jog nuo 2016 m. pradžios bendrovė realios ūkinės veiklos... 74. 36.... 75. Taigi, teismas sprendžia, jog BUAB „Prof City“ gali būti laikytina... 76. 37.... 77. Žodiniais paaiškinimais V. U. pripažino, jog galimai reikėjo kreiptis dėl... 78. Dėl tyčinio bankroto požymių... 79. 38.... 80. Pareiškėjas prašo pripažinti bendrovės bankroto tyčiniu vadovaujantis... 81. 39.... 82. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalies apibrėžimą, tyčinis bankrotas yra... 83. 40.... 84. Pareiškėjas įžvelgia tyčinio bankroto požymius nurodydamas buvusio vadovo... 85. 41.... 86. Įtakos nemokumo atsiradimui administratorius nekonkretizavo, žodinio... 87. 42.... 88. Taip pat jokiais įrodymais nepagrįsti pareiškėjo teiginiai dėl... 89. 43.... 90. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes spręstina, jog konstatuoti tyčinį... 91. 44.... 92. Pareiškėjas nurodo kaip sąmoningai blogą įmonės valdymą ir ekonomiškai... 93. 45.... 94. Byloje nėra ginčo dėl to, jog buvęs vadovas V. U. buvo vieninteliu asmeniu,... 95. 46.... 96. Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 97. 47.... 98. Šios bylos nagrinėjimo metu teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartyje pateikta... 99. 48.... 100. Suinteresuotas asmuo I. M. žodžiu paaiškino, jog ji nebuvo UAB „Prof... 101. 49.... 102. Kompleksiškai išanalizavus visus duomenis darytina išvada, jog buvusio... 103. 50.... 104. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio... 105. 51.... 106. Byloje nėra jokių įrodymų dėl vadovo disponuojamų pinigų panaudojimo... 107. 52.... 108. Labiau tikėtina, kad visos 2015 metais uždirbtos bendrovės pajamos buvo... 109. 53.... 110. Įvertinus nustatytų aplinkybių visumą spręstina, kad nagrinėjamu atveju... 111. 54.... 112. Išaiškinti nemokumo administratoriui, jog per 6 mėnesius nuo teismo... 113. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais... 114. pripažinti bankrutavusios BUAB „Prof City“, į. k. 302414750, bankrotą... 115. Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai... 116. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...