Byla e2-4883-475/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Virginija Simanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų bankrutavusios R. V. televizorių taisyklos ir jos bankroto administratoriaus S. B. ieškinį atsakovui R. V. dėl turtinės žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovų bankrutavusios R. V. televizorių taisyklos ir jos bankroto administratorius S. B. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. V. 9 213,34 Eur žalos atlyginimo ieškovei bankrutavusiai televizorių taisyklai, 4 560,00 Eur administravimo išlaidų – ieškovui bankrutavusios R. V. televizorių taisyklos bankroto administratoriui S. B., taip pat ieškovai prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisine dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. sausio 23 d., vadovaujantis CPK 123 straipsnio 3 dalimi, per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimas į ieškinį nepateiktas, todėl, esant tokioms aplinkybėms bei ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis), priimant sprendimą už akių.

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas.

9Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutarties, Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutarties, Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutarties, Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties, Juridinių asmenų registro išrašo, Išieškojimo negalimumo akto, Gyventojų registro pažymos, Bankroto administratoriaus įsakymo – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad prašoma priteisti turtinės žalos suma ir administravimo išlaidos apmokėtos darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimu), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalimi numato, kad kreditorius ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis i teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą suma ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokią nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

11Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų: neinicijavo bankroto bylos iškėlimo valdomai įmonei žinodamas, jog įmonė yra nemoki, ir dėl to negalės atsiskaityti su kreditoriais, iškėlus įmonei bankroto bylą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų. Minėtas atsakovo neveikimas pripažintinas neteisėtu CK 6.246 straipsnio prasme, todėl ieškinio reikalavimas dėl 9 213,34 Eur žalos atlyginimo ieškovei bankrutuojančiai R. V. televizorių taisyklai tenkintinas.

13Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013). Taigi pagal šią įstatymo nuostatą administravimo išlaidų suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Atsakovas pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalimi įtvirtintą pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir dėl tokių jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) įmonė patyrė žalą, kurią atsakovas privalo atlyginti.

14Paskutinis R. V. televizorių taisyklos vadovas ir savininkas buvo atsakovas R. V.. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė S. B.. 2017 m. rugsėjo 11 d. kreditorių susirinkime patvirtinta 4 560,00 Eur administravimo išlaidų sąmata. Atsižvelgiant į tai, kad paskutinis ieškovės vadovas buvo atsakovas bei vadovaujantis ĮBI 10 straipsnio 11 dalimi iš atsakovo priteistinos \4 560,00 Eur administravimo išlaidos.

15Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovams priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už jiems atitinkamai priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui bankrutavusios R. V. televizorių taisyklos bankroto administratoriui S. B. jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 103,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis, vietinio mokėjimo nurodymas, el. b. l. 6). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bankrutavusi R. V. televizorių taisykla nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, iš atsakovo valstybei priteistina 207,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnis, 96 straipsnis).

17Nagrinėjamoje byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl klausimas dėl jų priteisimo nesvarstytinas (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo R. V., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai R. V. televizorių taisyklai, į. k. 133198722, 9 213,34 Eur (devynis tūkstančius du šimtus trylika eurų 34 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (9 213,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo R. V., a. k. ( - ) ieškovui bankrutavusios R. V. televizorių taisyklos bankroto administratoriui S. B., a. k. ( - ) 4 560,00 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt eurų) administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 560,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 103,00 Eur (vieno šimto trijų eurų) žyminį mokestį.

22Priteisti iš atsakovo R. V., a. k. ( - ) valstybei 207,00 Eur (du šimtus septynis eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Virginija Simanavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų... 3. Teismas,... 4. Ieškovų bankrutavusios R. V. televizorių taisyklos ir jos bankroto... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. sausio 23 d., vadovaujantis... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 11. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų:... 13. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti... 14. Paskutinis R. V. televizorių taisyklos vadovas ir savininkas buvo atsakovas R.... 15. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovams... 16. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui... 17. Nagrinėjamoje byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo R. V., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai R. V.... 21. Priteisti iš atsakovo R. V., a. k. ( - ) ieškovui bankrutavusios R. V.... 22. Priteisti iš atsakovo R. V., a. k. ( - ) valstybei 207,00 Eur (du šimtus... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...