Byla e2-70-750/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui R. A. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur (1000,00 Lt) skolą, 541,94 Eur (1871,20 Lt) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-12-03 tarp ieškovės ir atsakovo, nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 772172001, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 289,62 Eur (1000,00 Lt) sumą 30 d. terminui su 198,30 proc. dydžio metine palūkanų norma, o 2013-01-02 atsakovas grąžins 289,62 Eur (1000,00 Lt) skolą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė – pervedė atsakovui 289,62 Eur (1000,00 Lt), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Nuo 2013-01-02 iki ieškinio pateikimo atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 198,30 proc., skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, todėl ieškovė, remiantis CK 6.261 str., 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1 p. apskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 541,94 Eur (1871,20 Lt) palūkanų, kurios iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

5Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu, prašymų nepateikė. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-12-03 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo R. A., nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 772172001, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 289,62 Eur (1000,00 Lt) sumą 30 d. terminui su 198,30 proc. dydžio metine palūkanų norma, o 2013-01-02 atsakovas grąžins 289,62 Eur (1000,00 Lt) skolą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė – pervedė atsakovui 289,62 Eur (1000,00 Lt), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina (289,62 Eur) 1000 Lt skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė nurodo, kad nuo 2013-01-02 iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 198,30 proc., skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, todėl ieškovė, remiantis CK 6.261 str., 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1 p. apskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 541,94 Eur (1871,20 Lt) palūkanų, kurios iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šalis sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-751/2003, Nr. 3K-3-161/2004, Nr. 3K-3-434/2005, Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 180,65 Eur (623,73 Lt).

10Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į tenkintų reikalavimų dalį (56,55 proc.), iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 11 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str, 270 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo R. A., asmens kodas ( - )

15- 289,62 Eur skolą,

16- 180,65 Eur palūkanų,

17- 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 470,27 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

18- 11 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai