Byla 1-43-1008/2016

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Ilonai Digrylienei, dalyvaujant Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorui Žilvinui Generauskui, nukentėjusiosios I. M. atstovui V. M., kaltinamojo gynėjui advokatui M. Š.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. D., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 5 dalį.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5D. D. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus: 2015 m. rugpjūčio 20 d. apie 14 val. 35 min. Naujojoje Akmenėje, ( - ) vairuodamas UAB „( - )“ priklausantį automobilį „( - )”, valst. Nr. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1086, 9 ir 114 punktų reikalavimus, t. y. nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, kitų asmenų ir jų turto saugumui, važiuodamas atbulas, nedavė kelio per važiuojamąją dalį ėjusiai I. R. ir ją partrenkė, dėl to nuo galvos sumušimo, pasireiškusio kraujosruva galvos minkštuosiuose audiniuose, dešinio smilkinio – pakaušio srityje, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu, dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio pamato ir žvyno lūžiais, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties pamatinio – šoninio paviršių, kairės smilkininės ir abiejų kaktinių skilčių pamatinių paviršių sumušimu, kas komplikavosi ūmiu centrinės kilmės kvėpavimo ir širdies veiklos sutrikimu, I. R. mirė vietoje.

6D. D. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog 2015 m. rugpjūčio 20 d. važiavo ( - ) gatve. Kadangi priekyje stovėja mašina, negalėjo pravažiuoti, todėl važiavo atbuline eiga. Prieš važiuodamas atbulas, apsižiūrėjo, nieko nepastebėjęs pradėjo važiuoti, tačiau nepavažiavus nė 10 m išgirdo, kad kažkas atsitrenkė. Sustojęs išlipo iš automobilio ir pamatė, jog partrenkė moterį. Važiavo negreitai, buvo blaivus, po įvykio nukentėjusiųjų atsiprašė, žalos neatlygino, kadangi dalį žalos atlygino draudimas, be to, jam yra iškeltas bankrotas, be to, nei nukentėjusioji, nei jos atstovas dėl turtinių nuostolių atlyginimo į jį nesikreipė. Nuoširdžiai gailisi dėl įvykusio eismo įvykio.

7Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu (BPK 218, 273 straipsniai).

8Kaltinamojo D. D. kaltė padarius BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, be jo paties visiško prisipažinimo, įrodyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273, 291 straipsniuose nustatyta tvarka atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais:

92015-08-20 kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad eismo įvykio vieta yra Naujoji Akmenė, ( - ) (8–11 b. l.) bei šio protokolo priedu – foto lentele Nr. ( - ), kurioje užfiksuoti ( - ) gatvės Naujojoje Akmenėje vaizdas, ( - ) ir prieš jį esančio įvažiavimo į kiemą vaizdas, ant važiuojamosios kelio dalies gulinčio lavono (I. R.) ir stovinčio automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), vaizdas, kiti lavono (I. R.) padėties vaizdai, ant kairiosios rankos plaštakos esančio įdrėskimo, sutepto kairiojo peties, galvos kairiosios pusės, taip ant skruosto esančių gelsvos spalvos dėmių ir sutepimų vaizdai, kairės kojos bato su pažeidimais vaizdas; ties lavono galva esančio šaligatvio bortelio aukščio, ant važiuojamosios kelio dalies esančio slydimo pėdsako, automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), ir šio automobilio galinėje dalyje esančių pažeidimų vaizdai (12–21 b. l.);

102015-08-20 eismo įvykio vietos schema bei planu, kuriuose nurodyta: automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), ir žuvusio žmogaus (I. R.) padėtis, automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), judėjimo kryptis, bato slydimo žymė (24, 25 b. l.);

112015-11-18 VĮ „Regitra“ informacija apie kelių transporto priemones, kurioje nurodyta, jog krovininio automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), valdytojas – savininkas yra „( - )“ (34 b. l.);

122014-09-26 tipinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimu, patvirtinančiu, kad automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ), draudėjo UAB „( - )“ buvo apdraustas AB „( - )“ (30 b. l);

13Techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita) Nr. ( - ), liudijančia, kad transporto priemonė ( - ), valst. Nr. ( - ), atitinka techninius reikalavimus, techninė apžiūra galioja iki 2016-06-06 (31 b. l.);

14nukentėjusiosios I. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2015 m. rugpjūčio 20 d. apie 14 val. 40 min. jai iš mamos telefono paskambino nepažįstama moteris ir pranešė, kad mama papuolė į avariją, kad ją kliudė automobilio galu. Paaiškino, kad visa tai įvyko Naujojoje Akmenėje, ( - ). Nuvykusi į įvykio vietą, pamatė mamą gulinčią ant gatvės. Mama buvo uždengta, nes tuo metu jau buvo mirusi. Netekusi mamos patyrė šoką, nuoskaudą, kadangi su mama siejo artimi ir šilti santykiai. Ji buvo vienintelė mamos dukra, daugiau vaikų mama neturėjo. Mama kartu gyveno ir bendrą ūkį vedė su S. M., su kuriuo ketino įteisinti santykius, bet nespėjo (39–40 b. l.);

15nukentėjusiojo S. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2015 m. rugpjūčio 20 d. apie 14 val. jo sugyventinė I. R. išėjo iš namų aplankyti netoliese gyvenančio savo brolio ir nebesugrįžo. Apie 14 val. 40 min. jam paskambino I. R. dukra ir pasakė, kad I. R. papuolė į avariją, prašė nueiti pažiūrėti. Nuėjęs į įvykio vietą, pamatė I. R. gulinčią ant žemės ir atvykusius medikus, kurie bandė ją gaivinti. Būnant įvykio vietoje medikai konstatavo sugyventinės mirtį. Dėl I. R. mirties patyrė moralinę žalą, nes su I. R. gyveno 23 metus, vedė bendrą ūkį, ruošėsi įforminti savo santuoką, tačiau nespėjo (44–45 b. l.);

16liudytojos M. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2015 m. rugpjūčio 20 d. apie 15 val. būdama savo buto, esančio ( - ), Naujoji Akmenė, virtuvėje žiūrėjo per langą ir matė, kad I. R. ėjo stovėjimo aikštelės ir gatvės susijungimo vieta, priėjusi beveik vidurį aikštelės, sustojo ir pradėjo eiti skersai gatvės, link namo. Tuo metu baltas mikroautobusiukas dar stovėjo, o kai Irena buvo kažkur ties kelio viduriu, tas mikroautobusiukas jau važiavo atbulas ir ją partrenkė. I. R. autobosiuko vairuotojas partrenkė galine dalimi, ją nubloškė ant šaligatvio už kokių dviejų metrų nuo autobusiuko (50–53 b. l.);

172015-08-21 – 2015-09-07 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad I. R. mirė nuo galvos sumušimo, pasireiškusio kraujosruva galvos minkštuosiuose audiniuose, dešinio smilkinio – pakaušio srityje, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu, dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio pamato ir žvyno lūžiais, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties pamatinio – šoninio paviršių, kairės smilkininės ir abiejų kaktinių skilčių pamatinių paviršių sumušimu. Tai komplikavosi ūmiu centrinės kilmės kvėpavimo ir širdies veiklos sutrikimu. Lavoninių reiškinių būklė, konstatuota lavono tyrimo metu 2015-08-21, 11 val., rodo, kad nuo I. R. mirties iki lavoninių reiškinių tikrinimo jos lavone praėjo 12-24 valandos laiko. I. R. lavono kraujyje etilo alkoholio nerasta. Tyrimo objektas (-ai) bus sunaikintas (-i) 2016-09-03. I. R. lavone konstatuotas odos nubrozdinimas kairio kelio sąnario srityje, kraujosruva galvos minkštuosiuose audiniuose dešinio smilkinio – pakaušio srityje; kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu; dešinio smilkinkaulio, pleištakaulio, pakauškaulio pamato ir žvyno lūžiai; galvos smegenų dešinės smilkininės srities pamatinio – šoninio paviršių, kairės smilkininės ir abiejų kaktinių skilčių pamatinių paviršių sumušimas. Sužalojimai padaryti kontaktuojant su kietais bukais daiktais ir, galimai, paviršiais neilgai trukus iki I. R. mirties. Sužalojimai visumoje dėl kaukolės pamato kaulų lūžių ir galvos smegenų sumušimo kvalifikuojami sunkiu sveikatos sutrikdymu (57–58 b. l.);

182015-08-27 – 2015-09-01 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta kad D. D. kraujyje etilo alkoholio nerasta (63 b.l.);

192015-11-04 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad techniniu požiūriu pagrindine sąlyga šiam eismo įvykiui kilti buvo automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ), vairuotojo D. D. veiksmai, – važiuodamas atbulas nedavė kelio per važiuojamąją dalį ėjusiai I. R. ir ją patrenkė (66–69 b. l.);

202015-08-20 14:49 asmens blaivumo tikrinimo testo lapu, kuriame prietaisu „Alcotest 6810“ Nr. ( - ) užfiksuotas D. D. 0,00 promilių blaivumas (98 b. l.);

212015-12-23 AB „( - )“ raštu „Dėl žalos atlyginimo“, kuriame nurodyta, jog I. M. draudimo kompanija už laidojimo prekes ir paslaugas, gėles ir vainikus, gedulo pietus bei kapavietės sutvarkymą (paminklinis akmuo, akmens juosta, betonavimo – montavimo darbai) kompensavo 2 353,17 €. Taip pat nukentėjusiesiems I. M. ir S. M. AB „Lietuvos draudimas“ kompensavo po 2 500 € neturtinei žalai atlyginti (136 b. l.).

22Visapusiškai išanalizavus bei įvertinus byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, teismui nekyla jokių abejonių dėl D. D. kaltės padarius BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytą nusikaltimą, nes D. D. vairuodamas krovininį automobilį „( - )“, valst. Nr. ( - ), pažeidė kelių eismo saugumo taisykles ir dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus – I. R..

23D. D. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

24Pagal BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės tik esant visoms BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytoms būtinoms sąlygoms, t. y. jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, susitaikė su nukentėjusiuoju arba valstybės institucijos atstovu ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

25Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatytos visos trys būtinosios kaltinamojo D. D. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius, sąlygos, nes: pirma, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; antra, civilinys ieškinys byloje pareikštas civiliniam atsakovui – kaltinamojo darbdaviui UAB „( - )“, kuris nagrinėjamu atveju yra atsakingas už darbuotojo naudotu didesnio pavojaus šaltiniu padarytą žalą, be to, dalį tiek turtinės, tiek neturtinės žalos nukentėjusiesiems atlygino civilinis atsakovas AB „( - )“, ir trečia, kaltinamasis susitaikė su nukentėjusiaisiais bei yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Kaltinamasis anksčiau nėra teistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, kaltinamasis nuoširdžiai gailisi, todėl atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės už BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytą veiką, baudžiamoji byla nutrauktina (BK 38 straipsnio 1 dalis, BPK 254 straipsnio 5 dalis, 303 straipsnio 4 dalis).

26BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008).

27Nors D. D. anksčiau ir nebuvo baustas už KET pažeidimus administracine tvarka, nusikalstamą veiką padarė būdamas blaivus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad dėl eismo įvykio buvo sukeltos itin sunkios pasekmės (nukentėjusioji žuvo vietoje) kaltinamajam D. D. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones, vieneriems metams (BK 68 straipsnis).

28Kaltinamajam D. D. išaiškintina, jog jeigu per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Per vienerius metus padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (BK 38 straipsnio 3, 4 dalys).

29Kaltinamajam D. D. 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

30Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: batų pora, paimta 2015-08-20 įvykio vietos apžiūros metu ir perduota saugojimui į Telšių AVPK daiktinių įrodymų saugojimo kamerą (kvitas Nr. ( - )), grąžintina teisėtiems savininkams, o šiems atsisakius – sunaikintina.

31Dėl civilinio ieškinio

32CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

33Nukentėjusiosios I. M., pareiškusios civilinį ieškinį dėl 277,99 € turtinės ir 37 500 € neturtinės žalos atlyginimo, atstovas V. M. prašė jį tenkinti ir iš kaltinamojo darbdavio – civilinio atsakovo byloje, UAB „( - )“ priteisti 37 500 € neturtinės žalos atlyginimo, o iš civilinio atsakovo AB „( - )“ – 277,99 € turtinės žalos atlyginimo. Pažymėjo, kad išlaidas dėl žuvusios I. R. šeima iki šiol patiria materialines išlaidas, kadangi po kelių dienų bus organizuojamos mamos mirties metinės, bus kviečiamos giminės ir artimieji. Be to, šeimoje auga mažas vaikas, kurį prižiūrėjo močiutė (I. R.), o dabar vaikui prižiūrėti reikia samdyti auklę. Vaikas nuolat prisimena močiutę, užduoda skaudžius klausimus, o tai suteikia psichologinį moralinį skausmą.

34Nukentėjusioji I. M. teismui pateiktame civiliniame ieškinyje nurodė, kad AB „( - )“ nevisiškai atlygino jos patirtas laidojimo išlaidas, t. y. nekompensavo už muzikantus – 100 €, už kuro išlaidas – 107,99 €, už mišias – 70 €. Nurodė negalinti pateikti rašytinių įrodymų, patvirtinančių visas laidojimo išlaidas, tačiau pažymėjo, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad protingos ir realios išlaidos už šeimos nario laidotuves gali būti priteisiamos net ir nepateikus jas patvirtinančių rašytinių įrodymų.

35Nukentėjusioji I. M. teismui pateiktame civiliniame ieškinyje taip pat nurodė, jog žuvus mamai I. R., neteko ne tik mamos, bet ir geriausios draugės, kadangi su mama kasdien artimai bendravo, be to, jos sūnus ir dukra neteko močiutės, kuri juos dažnai padėdavo auklėti, patardavo iš gyvenimiškos patirties sukauptais patarimais, remdavo materialiai. Dėl patirtų dvasinių išgyvenimų turėjo vartoti raminančius vaistus, juos vartoja iki šiol. Taip pat dėl nervinio išgyvenimo suprastėjo rega, paūmėjo odos liga – žvynelinė.

36Civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą reglamentuoja specialioji teisės norma – CK 6.270 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą privalo atlyginti šio šaltinio valdytojas. Be to, valdytojo atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą atsiranda be kaltės. Šiuo atveju didesnio pavojaus šaltinio valdytoju yra darbdavys UAB „( - )“. Jeigu didesnio pavojaus šaltinio valdytojas yra darbdavys, tai už jo darbuotojo naudotu didesnio pavojaus šaltiniu padarytą žalą darbdaviui kyla deliktinė civilinė atsakomybė ne tik kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojui (CK 6.270 straipsnis), bet ir kaip samdančiam darbuotojus asmeniui už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojo kaltės (CK 6.264 straipsnis).

37Byloje nustatyta, kad kaltinamasis D. D. mirtinai sužalojo I. R. darbdaviui UAB „( - )“ priklausančiu automobiliu. Žuvusiąją ir nukentėjusiąją I. M. (jos dukrą) siejo geri, glaudūs ir emociškai tvirti tarpusavio santykiai. Motinos mirtis nukentėjusiajai ir jos šeimai, kurioje auga du vaikai, buvo staigi ir netikėta, dėl to jos dukra neabejotinai patyrė neturtinę žalą ir tai turės įtakos visam jos likusiam gyvenimui.

38Nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį, atsižvelgtina į nusikaltimo padarinius, į tai, kad žalą padaręs asmuo veikė neatsargiai, į AB „( - )“ jau atlygintą neturtinės žalos dydį, į civilinio atsakovo UAB „( - )“ turtinę padėtį – duomenų apie sunkią finansinę įmonės padėtį ar nuostolingai vykdomą veiką byloje nėra, tačiau pastebėtina, kad civilinis atsakovas turi regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą padariusį asmenį, todėl vertintina ir žalą padariusio asmens (kaltinamojo D. D.) turtinė padėtis. Šioje vietoje pastebėtina, kad kaltinamajam 2015 m. rugpjūčio 25 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimi iškelta bankroto byla.

39Įvertinus išdėstytų aplinkybių visetą, išanalizavus byloje esančius faktinius duomenis, patvirtinančius I. R. žūties poveikį I. M. netekus mamos, atsižvelgus į tai, kad neturtinė žala nukentėjusiajai buvo padaryta ne tyčiniais, o neatsargiais nusikalstamais veiksmais, atsižvelgiant į teismų praktiką panašaus pobūdžio baudžiamosiose bylose, kuriose artimiesiems priteistinų neturtinių žalų dydžiai svyruoja nuo 2 896 € iki 14 481 € (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-65/2013, 2K-53/2013, 2K-397/2012), darytina išvada, kad prašomas priteisti neturtinės žalos atlyginimas yra per didelis, todėl mažintinas, priteisiant iš civilinio atsakovo UAB „( - )“ 12 500 €.

40Atsižvelgiant į tai, kad prašomos priteisti turtinės žalos atlyginimą nukentėjusioji nepagrindė jokiais leistinais įrodymais, įvertinus tai, kad būtinųjų laidojimų išlaidų dalį nukentėjusiajai atlygino AB „( - )“ prašymas priteisti 277,99 € turtinės žalos atlyginimo netenkintinas.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 297–307 straipsniais, teismas

Nutarė

42D. D. pripažinti, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 5 dalyje, vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi, nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir baudžiamąją bylą nutraukti.

43D. D. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise – vairuoti kelių transporto priemones – vieneriems metams.

44Nukentėjusiosios I. M. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo UAB „( - )“ 12 500 € (dvylika tūkstančių penki šimtai eurų) neturtinės žalos atlyginimo.

45Likusią civilinio ieškinio dalį atmesti.

46Išaiškinti D. D., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal 38 straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

47Nuosprendžiui įsiteisėjus kaltinamajam D. D. 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

48Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: batų porą, paimtą 2015-08-20 įvykio vietos apžiūros metu ir perduotą saugojimui į Telšių AVPK daiktinių įrodymų saugojimo kamerą (kvitas Nr. ( - )), grąžinti teisėtiems savininkams, o šiems atsisakius – sunaikinti.

49Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D.... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. D. D. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo... 6. D. D. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 7. Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu (BPK 218, 273... 8. Kaltinamojo D. D. kaltė padarius BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytą... 9. 2015-08-20 kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame... 10. 2015-08-20 eismo įvykio vietos schema bei planu, kuriuose nurodyta:... 11. 2015-11-18 VĮ „Regitra“ informacija apie kelių transporto priemones,... 12. 2014-09-26 tipinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 13. Techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita) Nr. ( - ), liudijančia,... 14. nukentėjusiosios I. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2015... 15. nukentėjusiojo S. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2015 m.... 16. liudytojos M. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jog 2015 m.... 17. 2015-08-21 – 2015-09-07 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad... 18. 2015-08-27 – 2015-09-01 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta kad... 19. 2015-11-04 specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad techniniu... 20. 2015-08-20 14:49 asmens blaivumo tikrinimo testo lapu, kuriame prietaisu... 21. 2015-12-23 AB „( - )“ raštu „Dėl žalos atlyginimo“, kuriame... 22. Visapusiškai išanalizavus bei įvertinus byloje esančius įrodymus pagal... 23. D. D. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 24. Pagal BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, padaręs baudžiamąjį... 25. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatytos visos trys būtinosios kaltinamojo... 26. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 27. Nors D. D. anksčiau ir nebuvo baustas už KET pažeidimus administracine... 28. Kaltinamajam D. D. išaiškintina, jog jeigu per vienerius metus padarys... 29. Kaltinamajam D. D. 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu paskirta kardomoji... 30. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: batų... 31. Dėl civilinio ieškinio... 32. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės... 33. Nukentėjusiosios I. M., pareiškusios civilinį ieškinį dėl 277,99 €... 34. Nukentėjusioji I. M. teismui pateiktame civiliniame ieškinyje nurodė, kad AB... 35. Nukentėjusioji I. M. teismui pateiktame civiliniame ieškinyje taip pat... 36. Civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą... 37. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis D. D. mirtinai sužalojo I. R. darbdaviui... 38. Nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį, atsižvelgtina į nusikaltimo... 39. Įvertinus išdėstytų aplinkybių visetą, išanalizavus byloje esančius... 40. Atsižvelgiant į tai, kad prašomos priteisti turtinės žalos atlyginimą... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 297–307... 42. D. D. pripažinti, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 5... 43. D. D. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis... 44. Nukentėjusiosios I. M. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės... 45. Likusią civilinio ieškinio dalį atmesti.... 46. Išaiškinti D. D., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės... 47. Nuosprendžiui įsiteisėjus kaltinamajam D. D. 2015 m. rugpjūčio 20 d.... 48. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: batų... 49. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...