Byla 2K-397/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Rimanto Baumilo, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

2sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,

3dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui,

4nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų advokatei Loretai Paulavičienei,

5civilinio atsakovo UAB „M“ atstovui advokatui Marijonui Greičiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio atsakovo UAB „M“ atstovės advokatės Jurgitos Judickienės, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovės advokatės Loretos Paulavičienės kasacinius skundus dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 281 straipsnio 5 dalį laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams. BK 75 straipsnio pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 70 straipsniu, V. P. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, juos atliekant per devynis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. V. P. įpareigotas be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

6Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. civiliniai ieškiniai patenkinti visiškai. Iš civilinio atsakovo UAB „M“ priteista: nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams E. S. – 141 000 Lt, V. S. - 22 684 Lt, V. S. - 25 000 Lt, J. S. - 25 000 Lt, V. L. - 27 684 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

7Iš V. P. priteista nukentėjusiesiems E. S. , V. S. , V. S. , J. S. , V. L. 2920 Lt jų turėtų proceso išlaidų apmokant advokatės L. Paulavičienės pagalbą baudžiamojoje byloje.

8Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į civilinio atsakovo pinigines lėšas - 233 368 Lt paliktas galioti iki tol, kol nuosprendžio dalis dėl civiliniams ieškovams priteistos neturtinės žalos bus visiškai įvykdyta.

9Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 10 d. nutartis, kuria civilinio atsakovo UAB „M“ atstovės advokatės J. Judickienės apeliacinis skundas patenkintas: pakeista Molėtų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžio dalis dėl civilinio ieškinio.

10Iš UAB „M“ priteistas neturtinės žalos atlyginimas nukentėjusiesiems sumažintas: E. S. iki 96 000 Lt, V. S. iki 17 684 Lt, V. S. iki 20 000 Lt, J. S. iki 20 000 Lt ir V. L. iki 17 684 Lt.

11UAB ,,M“ taikytas nuosavybės teisių apribojimas pakeistas: Nuosavybės teisių apribojimas į AB banko ,,Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ) ir į AB banko ,,DnB NORD“ sąskaitoje Nr. ( - ) esančias lėšas panaikintas. Apribota UAB ,,M“ nuosavybės teisė į automobilius: ,,MAN 27.403“ (valst. Nr. ( - ) invent. Nr.2891, kurio likutinė vertė – 79 127,10 Lt, ir ,,Maz-551669“ (valst. Nr. ( - ) invent. Nr.2906, kurio likutinė vertė – 127 203,20 Lt, uždraudžiant šiuo turtu naudotis ir perleisti kitiems asmenims iki bus visiškai atlyginta neturtinė žala nukentėjusiesiems. Nuosavybės teisėmis apriboto turto saugotoju paskirta UAB ,,M“.

12Iš nuteistojo V. P. priteista nukentėjusiesiems Erikai, Vilmai, Vidmantui ir J. S. bei V. L. kiekvienam po 484 Lt už suteiktą advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

13Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Antano Klimavičiaus pranešimą, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovės, prašiusių jos kasacinį skundą patenkinti, o civilinio atsakovo UAB „M“ atstovo kasacinį skundą atmesti, civilinio atsakovo UAB „M“ atstovo, prašiusio jo kasacinį skundą patenkinti, o nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovės kasacinį skundą atmesti, prokuroro, prašiusio nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovės kasacinį skundą patenkinti, o civilinio atsakovo UAB „M“ atstovo kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

14V. P. nuteistas už tai, kad 2010 m. rugsėjo 17 d., apie 11 val., Molėtų miesto teritorijoje, pietinio apvažiavimo ir Giedraičiai-Molėtai kelių sankryžoje, vairuodamas krovininį sunkvežimį MAZ (valst. Nr. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 ir 158 punktų reikalavimus, t. y. važiuodamas krovininiu sunkvežimiu MAZ šalutiniu keliu, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui bei netrukdytų eismo, nepraleido pagrindiniu keliu Giedraičiai-Molėtai važiuojančio automobilio „Opel Astra“ (valst. Nr. ( - ) vairuojamo E. S. , ir su juo susidūrė. Dėl to „Opel Astra“ vairuotojai E. S. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, o keleivė R. S. nuo patirtų sužalojimų mirė.

15Kasaciniu skundu nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovė advokatė Loreta Paulavičienė prašo apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio; panaikinti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, kuriuo buvo pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu UAB „M" taikytas nuosavybės teisių apribojimas, paliekant galioti UAB „M" laikinąjį nuosavybės teisės apribojimą į banko sąskaitose esančias lėšas; priteisti kasatorių naudai bylinėjimosi išlaidas.

16Kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalies teisėtumą, kurioje buvo išspręsti neturtinės žalos atlyginimo klausimai, BPK 115 straipsnio nustatyta tvarka ir priimdamas ginčijamą procesinį sprendimą, padarė esminių BPK pažeidimų, tai sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nutartį: netinkamai taikė materialines teisės normas reglamentuojančias neturtinės žalos turinį ir jos dydžio nustatymo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos nagrinėjant tokio pobūdžio bylas ir sukūrė prielaidas nevienodai teismų praktikai formuotis; vertindamas įrodymus pažeidė BPK 20 straipsnio, 44 straipsnio 10 dalies bei 109 straipsnio, 115 straipsnio, BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus; taikydamas BPK 328 straipsnio 4 punktą nemotyvavo savo sprendimo taip, kad nekiltų abejonių dėl jo teisėtumo, ir taip pažeidė baudžiamojo proceso 331 straipsnio 2 dalies nuostatas bei padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą.

17Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad žuvusiąją R. S. ir nukentėjusiuosius siejo geri, glaudūs ir emociškai tvirti tarpusavio santykiai, nepagrįstai sumažino pirmosios instancijos teismo priteistą mirusiosios R. S. motinai V. L. neturtinės žalos atlyginimą nuo 30 000 Lt iki 20 000 Lt, o vaikams V. S. ir V. S. nuo 25 000 Lt iki 20 000 Lt, motyvuodamas tuo, kad motina nebuvo mirusiosios išlaikoma, o vaikai kartu su motina negyveno. Teismas nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos panašaus pobūdžio bylose ir nepagrįstai nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas jiems neturtinės žalos atlyginimo dydį, atsižvelgė ir į jų dvasinius išgyvenimus dėl E. S. sužalojimo. Pasak kasatorės, nukentėjusioji V. L. neteko paskutinės dukters, nukentėjusysis J. S. - žmonos, su kuria kartu išgyveno 28 metus ir susilaukė trijų vaikų.

18Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, sumažindamas nukentėjusiajai E. S. neturtinės žalos atlyginimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo nuo 100 000 Lt iki 75 000 Lt, netinkamai vertino įstatyme numatytus neturtinės žalos nustatymo kriterijus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos, netinkami atliko įrodymų vertinimą ir taip pažeidė BPK 20 straipsnio, 44 straipsnio 10 dalies bei 109, 115 straipsnių reikalavimus.

19Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nukentėjusiosios E. S. sveikatos būklė stabilizavosi ir pagerėjo, kad ji po įvykio mokslų nenutraukė ir gali pasirūpinti savimi. Tokios teismo išvados laikytinos teismo prielaidomis, kurios nėra pagrįstos įrodymais, yra nelogiškos bei prieštaraujančios kitiems byloje surinktiems įrodymams. Nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas E. S. 45 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą dėl motinos mirties, neįvertino nukentėjusiųjų V. S. , V. S. ir pačios E. S. parodymų teisme, tačiau apeliacinės instancijos teismas mažindamas šiems nukentėjusiesiems neturtinės žalos dydį pats jais nesivadovavo. Nukentėjusioji V. S. teisme parodė, kad žuvusioji motina mokėjo už jos studijas, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nėra jokių duomenų dėl netekto finansavimo. J. S. , V. S. ir V. S. teisme parodė, kad po patirtų išgyvenimų jiems buvo sunku susikaupti darbe, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, jog patirti dvasiniai išgyvenimai būtų jiems sukėlę emocinę depresiją, apriboję jų bendravimo galimybes, lėmę šeiminių ryšių pablogėjimą. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas nukentėjusiajai V. L. priteistą neturtinės žalos atlyginimą, atsižvelgė į tai, kad ji yra silpnos sveikatos, žuvusioji ja rūpinosi, tačiau sprendė, kad nėra jokių duomenų, jog šios nukentėjusiosios išgyvenimai darytų įtaką jos pačios tolesnio gyvenimo kokybei, kad ji gauna senatvės pensiją, tačiau jos dydžio nenustatė, ir, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog pastaroji dėl dukters žūties prarado pragyvenimo šaltinį, yra nepagrįstas. Pasak kasatorės, apeliacinės instancijos teismas, vertindamas nukentėjusiųjų parodymus teisme, juos interpretavo savaip, iškreipdamas jų esmę ir pritaikydamas išskirtinai prie apeliaciniame skunde nurodytų motyvų, ir identiškai atkartojo. Teismas taip pat neįvertino to, kad nei kaltinamasis, nei materialiai už žalą atsakingas asmuo UAB "M" nesiėmė jokių priemonių padarytai turtinei bei neturtinei žalai atlyginti, nors turėjo ir turi realias galimybes tai padaryti - įmonė dirba pelningai, turi nekilnojamojo turto.

20Kasatorės nuomone, iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio, kuri priimta pažeidžiant BPK 332 straipsnio 2 ir 7 dalies reikalavimus, negalima daryti išvados, kad teismas išsamiais teisiniais motyvais pasisakė dėl esminių skundo argumentų ir tai pripažintina esminiu BPK pažeidimu, suvaržiusiu nukentėjusiųjų įstatymų garantuotas teises bei sukliudžiusiu teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nutartį (BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis).

21Remiantis BPK 301 straipsnio 1 dalimi, teismas nuosprendį gali pagrįsti tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Kasatorė mano, kad teismas pažeidė BPK 331 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios įpareigoja teismą savo sprendimą motyvuoti taip, kad nekiltų abejonių dėl jo teisėtumo. Taikydamas BPK 328 straipsnio 4 punktą ir pakeisdamas apskųstą nuosprendį dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas privalėjo nurodyti, kuriuos įrodymus vertina kitaip, kokie tokio vertinimo motyvai, kokios klaidos, turėję įtakos sprendimo teisėtumui ar pagrįstumui, padarytos pirmosios instancijos teismo, tačiau šių reikalavimų nesilaikė.

22Kasaciniu skundu civilinio atsakovo UAB „M“ atstovė advokatė Jurgita Judickienė prašo pakeisti pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimus, sumažinant civiliniams ieškovams E. S. , V. S. , V. S. , J. S. ir V. L. priteistos neturtinė žalos dydį.

23Kasatorė teigia, kad teismai netinkamai vadovavosi kriterijais, nurodytais CK 6.250 straipsnio 2 dalyje, formaliai vertino žalą padariusio asmens ir už žalą atsakingo asmens kaltės kriterijų, visiškai netyrė ir nevertino kaltinamojo turtinės padėties, kuri yra vienas iš neturtinės žalos nustatymo kriterijų, tokiu būdu nustatydami priteistinos neturtinės žalos dydį, kuris neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei pažeidžia nukentėjusiųjų ir kaltinamojo interesų pusiausvyrą.

24Kasatorė mano, kad teismai pažeidė BPK 115 straipsnį, įpareigojantį civilinius ieškovus įrodyti civilinio ieškinio dydį, ir nepagrįstai jiems priteisė pernelyg didelę neturtinę žalą, nors įrodymų, pagrindžiančių tokio dydžio neturtinę žalą, byloje nėra. Civiliniai ieškovai neįrodė neturtinės žalos, kilusios dėl R. S. žūties: nebuvo nustatyta itin glaudaus ryšio su žuvusiąja, nėra jokių įrodymų, kad asmenys būtų patyrę emocinę depresiją ar emociniai išgyvenimai būtų sukėlę sveikatos sutrikimus, apriboję bendravimo galimybes, šeiminio gyvenimo pablogėjimą, todėl, nesant įrodymų dėl pažeidimų nukentėjusiųjų sveikatai, neturtinės žalos pasekmių, įvertinus nuteistojo kaltės laipsnį bei atsižvelgus į jo turtinę padėtį, yra pagrindas žymiai sumažinti priteistiną neturtinės žalos dydį. Nukentėjusiosios E. S. patirta neturtinė žala taip pat nevisiškai įrodyta. Byloje nepateikti duomenys apie padarytų sužalojimų pasekmes ateičiai, liekamuosius reiškinius, galimas operacijas ateityje, priešingai, yra duomenų, kad, nepaisant patirtų sužalojimų, nukentėjusiosios sveikata akivaizdžiai taisosi, todėl apeliacinės instancijos teismas privalėjo gerokai daugiau sumažinti priteistinos neturtinės žalos dydį.

25Kasatorės nuomone, teismai, nustatydami neturtinės žalos dydį, nesivadovavo teismų praktikoje įtvirtintais neturtinės žalos dydžiais analogiškose bylose ir tai lėmė nepagrįstai per didelį neturtinės žalos atlyginimo nustatymą.

26Kasaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. S. iš civilinio atsakovo UAB „M" priteista 96 000 Lt neturtinės žalos (taip pat 4000 Lt iš draudimo bendrovės), padarytos dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi neturtinės žalos dydis sumažintas iki 75 000 Lt, tačiau bylą nagrinėję teismai, nustatydami neturtinės žalos dydį, pakankamai neįvertino neturtinės žalos nustatymo kriterijų, nesilaikė suformuotos teismų praktikos dėl neturtinės žalos dydžio analogiškais atvejais, todėl iš kasatoriaus priteisė nepagrįstai didelę neturtinę žalą. Anot kasatorės, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino žalą padariusio asmens – V. P. - kaltės kaip reikšmingo kriterijaus padarytai neturtinei žalai įvertinti, o apeliacinės instancijos teismas šį kriterijų įvertino visiškai formaliai, nurodydamas, kad žala padaryta neatsargiu nusikaltimu, tačiau netyrė kaltės laipsnio, konkrečių bylos aplinkybių, neatsižvelgė į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinės instancijos teismas, anot kasatorės, neįvertino, kad nuteistasis V. P. žalą padarė neatsargiu nusikaltimu, dėl nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiųjų, iš jo veiksmų ir charakteristikos (neteistas, pavyzdingas darbuotojas, niekada nesukėlęs eismo įvykių) matyti, kad jo kaltės laipsnis yra minimalus, o civilinis atsakovas atsako be kaltės. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių sunkinančių aplinkybių, nuteistasis neviršijo greičio, buvo blaivus, nepasišalino iš įvykio vietos, todėl akivaizdu, kad nuteistojo kaltė pasireiškė tik nepakankamu apdairumu. Manytina, kad neįvertinus dalies neturtinei žalai nustatyti reikšmingų kriterijų, apeliacinės instancijos teismas nustatė aiškiai per didelį neturtinės žalos dydį už sunkų sveikatos sutrikdymą.

27Dėl neturtinės žalos priteisimo žuvusiosios R. S. artimiesiems, kasatorės nuomone, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai per mažai sumažino priteistinos neturtinės žalos dydžius.

28Anot kasatorės, civiliniai ieškovai neįrodė itin glaudžių ryšių su žuvusiaja ir pačios neturtinės žalos, nes nepateikė jokių įrodymų apie neturtinės žalos faktą - išskyrus E. S. , byloje nėra medicininių duomenų, kad asmenų patirti išgyvenimai dėl motinos, sutuoktinės, dukters mirties būtų perėję į ilgalaikius emocinio pobūdžio susirgimus, emocinę depresiją, kad šie asmenys būtų kreipęsi į medikus dėl savo emocinės būklės, todėl laikytina, kad jie neįrodė neturtinės žalos, nei jos pasekmių, todėl jiems priteistinas neturtinės žalos dydis turėtų būti iš esmės sumažintas.

29Kasaciniai skundai atmestini.

30Dėl nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydžio

31

32Pirmosios instancijos teismas nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų civilinius ieškinius patenkino visiškai ir iš civilinio atsakovo UAB „M“ priteisė nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams E. S. – 141 000 Lt (100 000 Lt – dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo (minusuojant AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtus 4000 Lt) ir 45 000 Lt – dėl motinos žūties)), V. S. – 25 000 Lt (minusuojant AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtus 2316 Lt), V. S. - 25 000 Lt, J. S. - 25 000 Lt, V. L. – 30 000 Lt (minusuojant AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtus 2316 Lt) neturtinės žalos atlyginimo.

33Apeliacinės instancijos teismas patenkino civilinio atsakovo UAB „M“ atstovės advokatės J. Judickienės apeliacinį skundą ir sumažino iš UAB „M“ priteistos neturtinės žalos atlyginimą nukentėjusiesiems: E. S. iki 96 000 Lt (75 000 Lt – dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo (minusuojant AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtus 4000 Lt) ir 25 000 Lt – dėl motinos žūties)), V. S. iki 20 000 Lt (minusuojant AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtus 2316 Lt), V. S. iki 20 000 Lt, J. S. iki 20 000 Lt ir V. L. iki 20 000 Lt (minusuojant AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtus 2316 Lt).

34Kasaciniu skundu nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovė advokatė Loreta Paulavičienė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, sumažindamas pirmosios instancijos teismo nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydį, netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias neturtinės žalos turinį ir jos dydžio nustatymo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, pažeidė BPK 109 ir 115 straipsnių nuostatas.

35Kasaciniu skundu civilinio atsakovo UAB „M“ atstovė advokatė Jurgita Judickienė nurodo, kad tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijų teismai nustatydami atlygintinos neturtinės žalos dydį netinkamai vadovavosi kriterijais, nurodytais CK 6.250 straipsnio 2 dalyje, pažeidė BPK 115 straipsnį, įpareigojantį civilinius ieškovus įrodyti civilinio ieškinio dydį, ir nepagrįstai priteisė pernelyg didelę neturtinę žalą nukentėjusiesiems, nors įrodymų, pagrindžiančiu tokio dydžio neturtinę žalą, byloje nėra.

36Šie kasaciniuose skunduose nurodyti argumentai nepagrįsti.

37Pagal BPK 44 straipsnio 10 dalį kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis). BPK 113 straipsnis reglamentuoja, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (BPK 115 straipsnio 1 dalis).

38Nusikalstama veika asmeniui padarytos neturtinės žalos samprata ir jos apskaičiavimo kriterijai nustatyti CK 6.250 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

39Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas, nustatydamas konkretų neturtinės žalos dydį, privalo įvertinti ne tik CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, bet atsižvelgti ir į kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, kurios mažina ar didina žalos atlyginimą. CK normos taip pat nenustato maksimalios ir minimalios neturtinės žalos dydžio ribos. Tai palikta teismo diskrecijai. Tačiau kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (lot. restitutio in integrum) objektyviai negali būti pritaikytas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma kompensuoti. Teismo funkcija – kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo asmens patirtą fizinį ir dvasinį skausmą ir kitus neigiamus neturtinio pobūdžio išgyvenimus. Priteistinos neturtinės žalos dydį bylose lemia konkrečios aplinkybės, kurios įvairiose bylose būna skirtingos, todėl ir teismų praktika nustatant neturtinės žalos dydį yra įvairi.

40Kasacinės instancijos teismas neturtinės žalos dydį gali sumažinti ar padidinti tik tada, kai šios žalos dydžio apskaičiavimas susijęs su netinkamu įstatymo, reglamentuojančio neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus (CK 6.250 straipsnis ir kt.), taikymu. Neturtinės žalos dydis pats savaime nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas, nes yra ne teisės, o fakto klausimas. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas privalo patikrinti, ar teismai, nagrinėdami baudžiamojoje byloje pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, tinkamai vadovavosi įstatymų normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos dydžio nustatymą.

41Apeliacinės instancijos teismas kruopščiai išanalizavo ir įvertino visus reikšmingus neturtinės žalos dydžio apskaičiavimo kriterijus (tarp jų ir teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose), argumentuotai pagrįsdamas kiekvieno iš jų taikymą nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis, jų visumos reikšmę bei įtaką sprendžiant apie teisingą piniginės kompensacijos už neturtinių vertybių pažeidimą dydį, visapusiškai vertino nagrinėjamą specifinę situaciją ir pašalino pirmosios instancijos teismo padarytas klaidas.

42Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nukentėjusiesiems priteistinos neturtinės žalos dydį, nepakankamai analizavo neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus ir neįvertino konkrečių bylos faktinių aplinkybių kontekste, deramai neatsižvelgė į tai, kad neturtinė žala buvo padaryta neatsargiais nuteistojo veiksmais, nevisapusiškai ištyrė ir įvertino dėl R. S. žūties atsiradusių pasekmių poveikį kiekvienam iš nukentėjusiųjų ir tai lėmė nepagrįstai didelio neturtinės žalos dydžio nustatymą nukentėjusiesiems. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančių įrodymų visuma, konstatavo, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad nukentėjusiesiems E. S. , V. S. , V. S., J. S. ir V. L. dvasiniai išgyvenimai dėl R. S. žūties būtų sukėlę emocinę depresiją ar būtų atsiradusios kitos ilgalaikės pasekmės, todėl proporcingai sumažino pirmosios instancijos teismo nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydį. Apeliacinės instancijos teismas taip pat argumentuotai pagrindė savo sprendimą sumažinti nukentėjusiajai E. S. neturtinės žalos dydį dėl sunkaus kūno sužalojimo.

43Teisėjų kolegija pabrėžia, kad apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjo visus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, todėl civilinio atsakovo atstovės kasacinio skundo prašymas dar labiau mažinti nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydį yra atmestinas.

44Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas teisingai išsprendė nukentėjusiesiems priteistinos neturtinės žalos klausimą ir įstatymų reikalavimų nepažeidė, o nutarties turinys patvirtina, kad nustatant neturtinės žalos dydį buvo atsižvelgta į visus reikšmingus CK 6.250 straipsnyje išvardytus kriterijus ir juos pagrindžiančias faktines bylos aplinkybes, tarp jų ir tas, kurias skunduose nurodė kasatoriai.

45Dėl nuorodų į BPK reikalavimų pažeidimus

46

47Priešingai nei teigiama kasaciniuose skunduose, apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dėl nukentėjusiesiems E. S. , J. S. , V. L., V. S. , V. S. priteistos neturtinės žalos dydžio teisingumą, iš naujo įvertinęs bylos įrodymus, atlikęs trumpą įrodymų tyrimą ir padaręs kitokias išvadas, nepažeidė BPK 20 straipsnio reikalavimų. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalį teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo prerogatyva. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas teisingai įvertino surinktus ir ištirtus įrodymus, jų tarpusavio ryšį ir kaip visumą. Vien kasatorių nesutikimas su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, nėra pagrindas spręsti, kad buvo padaryti BPK 20 straipsnio reikalavimų pažeidimai. Patikrinusi kasacinių skundų argumentus, kolegija daro išvadą, kad procesinių teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, apeliacinės instancijos teismas nepažeidė.

48 Nukentėjusiųjų atstovės kasacinio skundo teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas surašydamas nutartį pažeidė BPK 332 straipsnio 2 ir 7 dalies nuostatas, nepagrįstas.

49Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties įžanginė dalis atitinka BPK 332 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes joje yra nurodyti visi duomenys, kurie turi būti įžanginėje apeliacinės instancijos teismo nutarties dalyje: nutarties priėmimo laikas ir vieta; nutartį priėmusio teismo pavadinimas ir sudėtis; prokuroras ir kiti proceso dalyviai, dalyvavę nagrinėjant baudžiamąją bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje; apeliantas; apskųstą nuosprendį priėmusios teismo pavadinimas; pirmosios instancijos teismo nuosprendžio priėmimo laikas ir rezoliucinės dalies turinys.

50Apeliacinės instancijos teismas nepažeidė ir BPK 332 straipsnio 7 dalies nuostatos, kad apeliacinės instancijos teismas pakeičiant pirmosios instancijos teismo nuosprendį, nutartyje turi nurodyti motyvus, kodėl nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių arba kokie kiti nuosprendžio klausimai netinkamai išspręsti, nes Vilniaus apygardos teismo nutartyje nurodyti visi pakeitimai bei tokių pakeitimų išsami motyvacija. Savo forma ir turiniu apeliacinės instancijos teismo nutartis atitinka BPK 332 straipsnio reikalavimus.

51Pirmosios instancijos teismo nuosprendis apeliacine tvarka pakeistas dėl to, kad netinkamai išspręsti kiti nuosprendžio klausimai (BPK 328 straipsnio 1 dalies 4 punktas), priimant nutartį (BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Todėl nukentėjusiųjų atstovės kasacinio skundo teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 305 straipsnio, 331 straipsnio 2 dalies nuostatas, yra nelogiškas ir nepagrįstas, nes šie BPK straipsniai reglamentuoja kito dokumento – nuosprendžio - turinį, kurio šioje baudžiamojoje byloje apeliacinės instancijos teismas nepriėmė.

52Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad reikšmingos neturtinės žalos dydžio nustatymui faktinės bylos aplinkybės buvo nustatytos išsamiai ir nešališkai, nepaliekant jokių esminių prieštaravimų ir abejonių, ir tai leido apeliacinės instancijos teismui teisingai išspręsti neturtinės žalos dydžio nukentėjusiesiems klausimą.

53Teisėjų kolegija nenustatė esminių BPK pažeidimų, kurie būtų sukliudę apeliacinės instancijos teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nutartį.

54Dėl prašymo priteisti išlaidas advokato paslaugoms apmokėti priteisimo

55

56

57Kasaciniame skunde nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovė advokatė Loreta Paulavičienė prašo priteisti kasatorių naudai bylinėjimosi kasaciniame procese išlaidas. Kartu su kasaciniu skundu pateiktos PVM sąskaitos-faktūros (2012 m. balandžio 6 d., serija APL, Nr. 01029-01033), patvirtinančios 3630 Lt sumokėjimą advokatei Loretai Paulavičienei už kasacinio skundo surašymą ir atstovavimą kasacinio proceso metu.

58Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios nuostatos galioja taip pat ir nagrinėjant bylą apeliacinėje bei kasacinėje instancijose, tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas.

59Nuteistasis V. P. kasacine tvarka teismų sprendimų neskundė ir baudžiamoji byla kasacine tvarka nagrinėta pagal civilinio atsakovo UAB „M“ atstovės advokatės Jurgitos Judickienės bei nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovės advokatės Loretos Paulavičienės kasacinius skundus, kurie atmestini kaip nepagrįsti, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nukentėjusiųjų išlaidos advokatės paslaugoms nepriteistinos.

60Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo

61

62Molėtų rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. ir jų atstovės advokatės Loretos Paulavičienės prašymą laikinai apriboti UAB „M“ nuosavybės teises siekiant užtikrinti civilinį ieškinį patenkino ir laikinai apribojo nuosavybės teises UAB „M“ piniginėms lėšoms - 233 368 Lt.

63Molėtų rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu paliko UAB „M“ laikiną nuosavybės teisių apribojimą piniginėms lėšoms 233 368 Lt, iki nuosprendžio dalis dėl civiliniams ieškovams priteistos neturtinės žalos bus visiškai įvykdyta.

64Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. sausio 10 d. nutartimi pakeitė civilinio ieškinio užtikrinimui taikytą nuosavybės teisių apribojimą – panaikino nuosavybės teisių apribojimą į UAB „M“ banko sąskaitose esančias lėšas ir apribojo UAB „M“ nuosavybės teises į automobilius: ,,MAN 27.403“ (valst. Nr. ( - ) invent. Nr. 2891, kurio likutinė vertė – 79 127,10 Lt, ir ,,Maz-551669“ (valst. Nr. ( - ) invent. Nr. 2906, kurio likutinė vertė – 127 203,20 Lt, uždraudžiant šiuo turtu naudotis ir perleisti kitiems asmenims iki bus visiškai atlyginta neturtinė žala nukentėjusiesiems. Nuosavybės teisėmis apriboto turto saugotoju paskyrė UAB ,,M“.

65Kasaciniu skundu nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovė advokatė Loreta Paulavičienė prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, kuriuo buvo pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu UAB „M" taikytas nuosavybės teisių apribojimas, paliekant galioti UAB „M" laikiną nuosavybės teisės apribojimą į banko sąskaitose esančias lėšas.

66Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas laikiną nuosavybės teisės apribojimo dalyką šioje baudžiamojoje byloje, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų teisėtų interesų nepažeidė. UAB „M“ turto areštuota tiek, kiek reikėjo civiliniams ieškiniams užtikrinti. Pritartina apeliacinės instancijos teismo motyvacijai, kad UAB „M“ sutinka atlyginti žalą, materialiai yra stabili, todėl, taikant laikiną nuosavybės teisių apribojimą bendrovės piniginėms lėšoms, suvaržomos bendrovės verslo galimybės, ji negali tinkamai vykdyti ūkinės-komercinės veiklos ir patiria nuostolius. Pažymėtina, kad įstatymas nekelia specialių reikalavimų turto, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, rūšiai.

67Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

68Civilinio atsakovo UAB „M“ atstovės advokatės Jurgitos Judickienės, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S. atstovės advokatės Loretos Paulavičienės kasacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui,... 4. nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų advokatei Loretai Paulavičienei,... 5. civilinio atsakovo UAB „M“ atstovui advokatui Marijonui Greičiui, teismo... 6. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V. L. , V. S. , V. S.... 7. Iš V. P. priteista nukentėjusiesiems E. S. , V. S. , V. S. , J. S. , V. L.... 8. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į civilinio atsakovo pinigines... 9. Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 10. Iš UAB „M“ priteistas neturtinės žalos atlyginimas nukentėjusiesiems... 11. UAB ,,M“ taikytas nuosavybės teisių apribojimas pakeistas: Nuosavybės... 12. Iš nuteistojo V. P. priteista nukentėjusiesiems Erikai, Vilmai, Vidmantui ir... 13. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Antano Klimavičiaus pranešimą,... 14. V. P. nuteistas už tai, kad 2010 m. rugsėjo 17 d., apie 11 val., Molėtų... 15. Kasaciniu skundu nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V.... 16. Kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios... 17. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad... 18. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas,... 19. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nukentėjusiosios... 20. Kasatorės nuomone, iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio, kuri... 21. Remiantis BPK 301 straipsnio 1 dalimi, teismas nuosprendį gali pagrįsti tik... 22. Kasaciniu skundu civilinio atsakovo UAB „M“ atstovė advokatė Jurgita... 23. Kasatorė teigia, kad teismai netinkamai vadovavosi kriterijais, nurodytais CK... 24. Kasatorė mano, kad teismai pažeidė BPK 115 straipsnį,... 25. Kasatorės nuomone, teismai, nustatydami neturtinės žalos dydį,... 26. Kasaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu... 27. Dėl neturtinės žalos priteisimo žuvusiosios R. S. artimiesiems, kasatorės... 28. Anot kasatorės, civiliniai ieškovai neįrodė itin glaudžių ryšių su... 29. Kasaciniai skundai atmestini.... 30. Dėl nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos dydžio... 31. ... 32. Pirmosios instancijos teismas nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų... 33. Apeliacinės instancijos teismas patenkino civilinio atsakovo UAB „M“... 34. Kasaciniu skundu nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V.... 35. Kasaciniu skundu civilinio atsakovo UAB „M“ atstovė advokatė Jurgita... 36. Šie kasaciniuose skunduose nurodyti argumentai nepagrįsti.... 37. Pagal BPK 44 straipsnio 10 dalį kiekvienas asmuo, pripažintas... 38. Nusikalstama veika asmeniui padarytos neturtinės žalos samprata ir jos... 39. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų... 40. Kasacinės instancijos teismas neturtinės žalos dydį gali sumažinti ar... 41. Apeliacinės instancijos teismas kruopščiai išanalizavo ir įvertino visus... 42. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad pirmosios instancijos teismas,... 43. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad apeliacinės instancijos teismas... 44. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas teisingai... 45. Dėl nuorodų į BPK reikalavimų pažeidimus... 46. ... 47. Priešingai nei teigiama kasaciniuose skunduose, apeliacinės instancijos... 48. Nukentėjusiųjų atstovės kasacinio skundo teiginys, kad apeliacinės... 49. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties įžanginė dalis... 50. Apeliacinės instancijos teismas nepažeidė ir BPK 332 straipsnio 7 dalies... 51. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis apeliacine tvarka pakeistas dėl to,... 52. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 53. Teisėjų kolegija nenustatė esminių BPK pažeidimų, kurie būtų sukliudę... 54. Dėl prašymo priteisti išlaidas advokato paslaugoms apmokėti... 55. ... 56. ... 57. Kasaciniame skunde nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S.... 58. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 59. Nuteistasis V. P. kasacine tvarka teismų sprendimų neskundė ir baudžiamoji... 60. Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo... 61. ... 62. Molėtų rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartimi... 63. Molėtų rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. nuosprendžiu paliko... 64. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012... 65. Kasaciniu skundu nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų E. S. , J. S. , V.... 66. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas,... 67. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 68. Civilinio atsakovo UAB „M“ atstovės advokatės Jurgitos Judickienės,...