Byla 2A-2141-485/2012
Dėl avanso grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas), Ramūno Mitkaus ir Algirdo Remeikos (pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. S. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-806-800/2012 pagal ieškovo P. S. ieškinį atsakovui K. G. dėl avanso grąžinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu (b. l. 1-2) prašė priteisti iš atsakovo 5 000 Lt avansą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog šalys 2007-01-25 sudarė preliminarią pirkimo pardavimo sutartį dėl 6 arų sklypo pirkimo ( - ). Pirkimo - pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2007-04-25. Ieškovas atsakovui už įsigyjamą žemės sklypą sumokėjo 5 000 Lt avansą, tačiau atsakovas žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties su ieškovu nesudarė. Ieškovui tapo žinoma, jog atsakovas ginčo žemės sklypą pardavė kitam pirkėjui, pasiūliusiam didesnę kainą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 28 d. sprendimu (b. l. 70-73) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui 600 Lt bylinėjimosi išlaidas ir valstybei – 16,83 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

7Teismas nustatė, jog 2007 m. balandžio 12 d. atsakovas, siekdamas sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį su ieškovu, kartu su savo tėvu A. G. G. atvyko į Kauno 7-ąjį notaro biurą, pasitvirtino įgaliojimą Nr.7KV-2154 parduoti žemės sklypą, tačiau į notarų biurą atvyko tik atsakovas. Teismas darė išvadą, jog atsakovas veikė siekdamas sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį, tuo tarpu ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu ir pats nesiekė įvykdyti savo įsipareigojimų pagal preliminariąją sutartį. Kad atsakovas veikė sąžiningai įrodo tai, kad atsakovas naujo pirkėjo ėmė ieškoti tik pasibaigus sutartam terminui, t.y. atsakovas paskelbė spaudoje apie parduodamą žemės sklypą tik 2007-05-04. Atsakovas ieškovo pranešimą dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo laiko ir vietos gavo tik 2007 m. 05 mėn., tai įrodo, jog ieškovas turėjo galimybę ir galėjo tokį pranešimą atsiųsti laiku, iki sutarto termino, tačiau to nepadarė ir elgėsi nerūpestingai bei nebendradarbiavo su atsakovu. Ieškovas taip pat turėjo pareigą dėti pastangas pagrindinei sutarčiai sudaryti, bet šios pareigos nevykdė dėl nepateisinamų priežasčių. Jokių įrodymų, kad ieškovas bandė susisiekti su atsakovu anksčiau, t. y. iki 2007-04-27, nepateikė. Kadangi ieškovas neatvyko pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties, atsakovas laikė, jog jis pirkti žemės sklypą atsisakė. Teismas nustatė, jog 2007-05-25 tarp A. G. G., veikiančio per įgaliotinį K. G. ir L. R. buvo sudaryta sutartis dėl 0,0600 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo. Tai įrodo, kad ši sutartis sudaryta jau suėjus preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties terminui, t. y. sutartis sudaryta po 2007-04-27. Teismas darė išvadą, jog šios aplinkybės patvirtina, jog atsakovas vykdė savo įsipareigojimus pagal preliminariąją pirkimo - pardavimo sutartį, atliko visus veiksmus, siekiant sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį su ieškovu iki 2007-04-27. Atsakovas iki to laiko neieškojo kitų pirkėjų, kol nepasibaigė sutartas terminas dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, bendradarbiavo, buvo susitaręs su notaru, atvyko pasirašyti sutarties tačiau pats ieškovas neatvyko. Preliminariojoje sutartyje šalys susitarė dėl netesybų. Minėtos sutarties 2.1 p. numatyta, jog Pirkėjas (ieškovas), atsisakęs pirkti žemės sklypą, moka Pardavėjui (atsakovui) 5 000 Lt, todėl atsakovas, vadovaudamasis preliminariąja sutartimi, įskaitė gautą avansą – 5 000 kaip netesybas. Teismas ieškovo sumokėtą pinigų sumą vertintino kaip šalių prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą, kuriuo užtikrinamas baudos sumokėjimas, kai įsipareigojimo pagal preliminariąją sutartį neįvykdo pinigus perdavęs asmuo. Teismas pažymėjo, jog CK 1.125 str. 5 d. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo numato šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. Ieškovas ieškinį pareiškė tik 2012-02-10, t. y. praėjus beveik 5 metams.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas P. S. apeliaciniu skundu (b. l. 79-81) prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai vertino atsakovo argumentus dėl avanso, kaip netesybų, įskaitymo, kadangi atsakovas šioje byloje nebuvo pareiškęs priešieškinio su tokiu reikalavimu. Taigi, teismas peržengė ieškinio ribas ir tuo iš esmės pažeidė atsakovo teisę susigrąžinti sumokėtą avansą. Teismas nesirėmė ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėse bylose Nr. 3K-3-479/2010, Nr. 3K-3-540/2010, 3K-3-256/2011, kuriose nurodyta, jog įrodinėjimo pareiga dėl įskaitymo tenka atsakovui. Teismas neteisingai taikė įskaitymą reglamentuojančias normas, kadangi byloje nebuvo surinkti įrodymai, jog buvo pagrindas taikyti įskaitymą, t.y. kad ieškovas iš atsakovo gavo pranešimą apie atliekamą įskaitymą, kad atsakovas įskaitymą atliko pagal CK reikalavimus.
 2. Teismas pažeidė CK 6.237 straipsnio ir 1.5 straipsnio reikalavimus, kadangi atsakovas, negrąžinęs avanso, praturtėjo ieškovo sąskaita.
 3. Teismas neteisingai nustatė, kad paskutinė preliminariosios sutarties vykdymo data buvo 2007-04-27, kurią ieškovas turėjo atvykti pas notarą. Tiek ieškovas, tiek atsakovas 2012-06-11 teismo posėdyje patvirtino, jog preliminarioji sutartis turėjo būti įvykdyta iki 2007-04-25. Ieškovas teigia, jog apie tai, kad 2007-04-27 jis turi atvykti pas notarą, jis nežinojo, tuo tarpu sutarties vykdymo datai ieškovas buvo susitaręs dėl vizito pas notarą bei apie tai informavęs atsakovą registruotu laišku.
 4. Ieškovo manymu, ginčui turėjo būti taikoma CK 1.125 straipsnio 1 dalis, nustatanti 10 metų ieškinio senaties terminą. Kadangi byloje nebuvo pareikšti jokie savarankiški reikalavimai dėl baudos, teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį ieškovo reikalavimui. Be to, prašymą taikyti ieškinio senatį atsakovas pareiškė tik baigiamosiose kalbose.
 5. Teismas netyrė ir nevertino aplinkybės, jog atsakovas ginčo žemės sklypą pardavė kitam pirkėjui, pasiūliusiam didesnę kainą.

10Atsakovas K. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 87-93) prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas nesiekė įskaityti pradinio ieškinio reikalavimų bylos nagrinėjimo metu, kadangi tai jau buvo atlikta 2007 metais, taip pat nebuvo ir kitų CPK 143 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų teikti priešieškinį.
 2. Apie prievolės įskaitymą atsakovas pranešė ieškovui 2007 metais telefonu. Tokią bendravimo formą šalys toleravo ir taip bendravo, todėl laikytina, kad pranešimas apie įskaitymą buvo tinkamas.
 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog teismas peržengė ieškinio ribas, kadangi atsižvelgiant į preliminariosios sutarties 2.1 punktą, ieškovo sumokėta pinigų suma vertintina kaip šalių sutartas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, kuriuo užtikrinamas baudos sumokėjimas, kai įsipareigojimo pagal preliminariąją sutartį neįvykdo pinigus perdavęs asmuo. Be to, buvo visos CK 6.130 straipsnyje numatytos sąlygos įskaitymui.
 4. Atsakovas, pardavęs žemę kitam pirkėjui, veikė sąžiningai ir teisingai, jis turėjo tokią teisę, kadangi sutarties terminas jau buvo suėjęs. Prievolė sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį su ieškovu, kai atsakovas pradėjo ieškoti kito to paties žemės sklypo pirkėjo, taip pat pardavimo kitam pirkėjui momentu buvo pasibaigusi. Be to, apeliantas nepagrįstai pabrėžia, kad atsakovas pardavė žemės sklypą už didesnę kainą, kadangi kaina skyrėsi tik 500 Lt, t.y. skyrėsi nežymiai ir tai nebuvo priežastis ieškoti kito pirkėjo.
 5. Teismas pagrįstai taikė ieškinio senaties institutą, kadangi ieškiniams dėl netesybų nustatytas sutrumpintas 6 mėnesių terminas, taikyti senaties terminą atsakovas prašė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Bet kokiu atveju, šios aplinkybės nustatymas neturi esminės reikšmės galutiniam teismo sprendimui, kadangi ištyrus visus įrodymus ir aplinkybes byloje nustatyta, kad atsakovas veikė sąžiningai.
 6. Kadangi ieškovas dėl preliminariosios sutarties termino pateikia tik žodinius paaiškinimus, o atsakovas pateikia ir žodinius, ir rašytinius – 7-ojo notaro biuro pažymą apie atvykimą, laukimą, tikslią valandą ir kt., įrodymus, teismas išklausęs abiejų byloje dalyvavusių šalių, atsižvelgdamas į surinktus įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad preliminariosios sutarties pabaigos terminas – 2007-05-27. Ieškovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, kad siekė sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį iki preliminariosios sutarties termino pabaigos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. patikrinimas (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Byloje keliamas klausimas dėl netesybų, neįvykdžius preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties, priteisimo pagrįstumo.

15Byloje nustatyta, jog šalys 2007-01-25 sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią K. G. įsipareigojo parduoti, o P. S. nupirkti 0,0600 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b. l. 4). Sutartyje šalys aptarė netesybų mokėjimo sąlygas, t.y. šalys nustatė, jog jeigu pirkėjas atsisakys pirkti sutartyje nurodytą turtą, pirkėjas privalės sumokėti pardavėjui 5 000 Lt baudą, tuo atveju, jeigu pardavėjas atsisakys parduoti pirkėjui minėtą turtą – sumokės pirkėjui 10 000 Lt baudą. Šalys nustatė, jog pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2007-01-25. Sutartyje pažymėta, jog pirkėjas sumokėjo pardavėjui 5 000 Lt avansą. Iš Kauno m. 7-ojo notaro biuro išduotos pažymos matyti, jog notarė J. V. patvirtino, jog sandorio sudarymui buvo numatyta diena – 2007-04-27. Jokių areštų, apribojimų ar trečiųjų asmenų pretenzijų, darančių minimos žemės pardavimo negalimu – nebuvo. Notarė taip pat patvirtino, jog buvo paruoštas pirkimo – pardavimo sutarties projektas, bet pirkėjas nei numatytu laiku, t.y. 2007-04-27, nei anksčiau, nei vėliau į Kauno 7-ąjį notarų biurą neatvyko (b. l. 38). Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Tai reiškia, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t.y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių arba netesybų atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog apie tai, kad 2007-04-27 jis turi atvykti pas notarą sudaryti sandorio, jis nežinojo, tuo tarpu sutarties vykdymo datai ieškovas buvo susitaręs dėl vizito pas notarą bei apie tai informavęs atsakovą registruotu laišku. Pripažintina, jog šie ieškovo argumentai nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Kaip teigia atsakovas, šalys bendravo telefonu, tai buvo įprastas jų bendravimo būdas, todėl atmestinas ieškovo argumentas, jog apie vizitą pas notarą 2007-04-27 dienai jis nežinojo. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų taip pat matyti, jog atsakovas 2007-04-05 užsakė paslaugas pas notarą (b. l. 39), kad šis pasiruoštų sandorio tvirtinimui, o sandorio sudarymo dieną, t.y. 2007-04-27 atvyko pas notarą sudaryti sandorio. Tokie bylos duomenys patvirtina, jog preliminarios sutarties neįvykdė būtent ieškovas, neatvykdamas sudaryti sandorio, todėl būtent ieškovui tenka sandorio nesudarymo teisinės pasekmės.

16Apeliantas skunde teigia, jog teismas nepagrįstai vertino atsakovo argumentus dėl avanso, kaip netesybų, įskaitymo, kadangi atsakovas šioje byloje nebuvo pareiškęs priešieškinio su tokiu reikalavimu. Su tokiais ieškovo argumentais sutikti nėra pagrindo. Kaip matyti iš preliminariosios sutarties turinio, šalys buvo susitarusios dėl netesybų tuo atveju, jeigu kuri nors iš šalių nepagrįstai atsisakys sudaryti pagrindinę sutartį. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti ir kitais prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. UAB „PVP“, bylos Nr. 3K-3-522/2006; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog preliminariosios sutarties nepagrįstai neįvykdė būtent ieškovas, todėl teismas turėjo pagrindą, atsižvelgiant į šios sutarties turinį, pasisakyti dėl nuostolių kompensavimo atsakovui, kadangi ieškovas šią sumą byloje laikė atsakovo skola, o ne netesybomis. Šiuo atveju, atsakovas neturėjo pagrindo reikšti priešieškinio, kadangi kaip matyti, ieškovo sumokėtą avansą atsakovas įskaitė kaip netesybas. Nepagrįstu laikytinas ir ieškovo argumentas, jog teismas pažeidė CK 6.237 straipsnio ir 1.5 straipsnio reikalavimus, kadangi atsakovas, negrąžinęs avanso, praturtėjo ieškovo sąskaita. CK 6.212 straipsnyje numatyta, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Todėl ieškovui pažeidus prievolę sudaryti pagrindinę sutartį, atsakovas šalių sudaryto susitarimo pagrindu iš esmės turi teisę pasilikti ieškovo sumokėtą avansą, kaip sutartines netesybas. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-7-367/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

17Ieškovas apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog teismas neteisingai taikė įskaitymą reglamentuojančias normas, kadangi byloje nebuvo surinkti įrodymai, jog buvo pagrindas taikyti įskaitymą, t.y. kad ieškovas iš atsakovo gavo pranešimą apie atliekamą įskaitymą, kad atsakovas įskaitymą atliko pagal CK reikalavimus. Teismas pažymi, jog įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Įstatyme nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitymas laikomas įvykdytu pranešus apie tai kitai prievolės šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Taigi įskaitymas kaip prievolės pasibaigimo pagrindas nepriklauso nuo kitos prievolės šalies, kuriai pranešama apie įskaitymą, valios. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos šalies valios, t. y. pareiškimo apie įskaitymą pranešimo kitai prievolės šaliai, ir vien to pakanka, kad atsirastų įskaitymo teisiniai padariniai – pasibaigtų šalis siejusi prievolė. Įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei pareiškimo apie įskaitymą turiniui, nei formai (būdui) (CK 6.131 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. T. v. UAB UAB „ Gipsonas“, bylos Nr. 3K-3-561/2005). Kaip teigia byloje atsakovas, apie prievolės įskaitymą atsakovas pranešė ieškovui telefonu. Taigi, laikytina, jog ieškovas nenuneigė aplinkybės, jog apie tai, kad sumokėtas avansas bus įskaitytas kaip netesybos, jis buvo tinkamai informuotas.

18Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamoje byloje taikytinas CK 1.125 str. 5 d. senaties terminas netesyboms. Ieškovo manymu, ginčui turėjo būti taikoma CK 1.125 straipsnio 1 dalis, nustatanti 10 metų ieškinio senaties terminą. Su tokiais ieškovo argumentais nesutiktina.CK 1.124 straipsnis numato, jog ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pažymėtina, kad CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jog jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Preliminariosios sutarties dėl žemės sklypo notarinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo 2 punkte buvo numatyta, jog jeigu pirkėjas nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir atsisako sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį iki 2007 m. sausio 25 d., tai pirkėjas turi pardavėjui sumokėti 5 000 Lt baudą. Kadangi iki nustatyto termino bei iki 2007-04-27, kai buvo paskirta diena sandoriui sudaryti, šalys nesudarė pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties, laikytina, jog ieškovas jau nuo 2007-04-27 žinojo, kad jis yra neįvykdęs savo prievolės, nuo šios datos skaičiuojamas ir terminas ginčams, kylantiems dėl netesybų. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria taikyta ieškinio senatis reikalavimui dėl netesybų, yra pagrįsta ir teisėta.

19Apeliantas skunde nurodė, jog teismas netyrė ir nevertino aplinkybės, jog atsakovas ginčo žemės sklypą pardavė kitam pirkėjui, pasiūliusiam didesnę kainą. Šis apeliacinis skundas taip pat nesudaro teisinio pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, kadangi teismas nustatė aplinkybes, jog atsakovas neieškojo kitų pirkėjų, kol nepasibaigė sutartas terminas dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, t.y. 2007-04-27, o kaip matyti ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su kitu pirkėju buvo sudaryta tik 2007-05-25, t.y. pasibaigus preliminariojoje sutartyje nustatytam pagrindinės sutarties sudarymo terminui.

20Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį ginčą, teisingai taikė materialines ir procesines teisės normas, dėl ko apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu (b. l. 1-2) prašė priteisti iš atsakovo 5 000 Lt avansą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 28 d. sprendimu (b. l. 70-73)... 7. Teismas nustatė, jog 2007 m. balandžio 12 d. atsakovas, siekdamas sudaryti... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas P. S. apeliaciniu skundu (b. l. 79-81) prašo Kauno rajono apylinkės... 10. Atsakovas K. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 87-93) prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Byloje keliamas klausimas dėl netesybų, neįvykdžius preliminariosios... 15. Byloje nustatyta, jog šalys 2007-01-25 sudarė preliminariąją sutartį,... 16. Apeliantas skunde teigia, jog teismas nepagrįstai vertino atsakovo argumentus... 17. Ieškovas apeliaciniame skunde taip pat teigia, jog teismas neteisingai taikė... 18. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 19. Apeliantas skunde nurodė, jog teismas netyrė ir nevertino aplinkybės, jog... 20. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija sprendžia, jog pirmosios... 21. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimą palikti...