Byla 2-1457-241/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ELETTRODIESEL“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Forsina“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2142-436/2016, kuria buvo panaikintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ELETTRODIESEL“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimo bei patvirtinta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ELETTRODIESEL“ administravimo išlaidų sąmata.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorė VĮ „Turto bankas“ prašė panaikinti 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus trečiuoju (dėl administravimo išlaidų sąmatos) ir ketvirtuoju (dėl bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo) darbotvarkės klausimais; nuo 2014 m. sausio 28 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 8 970,32 Eur administravimo išlaidų sąmatą, iš kurios 3 000 Eur skirti administratorės atlyginimui, o 5 970,32 Eur – kitoms administravimo išlaidoms.
 2. Pareiškėja nurodė, kad inicijavo BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimo sušaukimą, nes nebuvo vykdoma Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1431-436/2016, kuria buvo panaikinti BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių 2016 m. sausio 15 d. susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo. Administratorės veiksmai trečią kartą inicijuojant analogiško turinio kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie jau du kartus teismų buvo panaikinti, sudaro pagrindą prašyti teismo vadovautis nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) pakeitimais, suteikiančiais teisę teismui, esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, išspręsti klausimą iš esmės ir nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą (ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis), o piktnaudžiaujant lėšomis, skirtomis administravimo išlaidoms dengti, nustatyti, kad tokios išlaidos atlyginamos ne iš įmonės, o iš administratorės asmeninių lėšų (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).
 3. Pareiškėja paaiškino, kad, vadovaujantis administratorės pateikta informacija, administravimo išlaidos nuo bankroto pradžios iki 2016 m. gegužės 31 d. jau sudaro 182 455,78 Eur (su mokesčiais) sumą, iš jų – 129 893,57 Eur administratorės atlyginimo. Kadangi bankrutuojančios įmonės vardu nėra pareikštų ieškinių, įmonė turi tik bevertį ar menkavertį kilnojamąjį turtą, jokia ūkinė komercinė veikla nevykdoma, likusios tik beviltiškos debitorinės skolos, patvirtintos išlaidos yra aiškiai neprotingos ir neadekvačios tiems darbams, kurie buvo atlikti per nurodytą laikotarpį. Paduodant skundą iš bankrutuojančios įmonės turto pardavimo gautų lėšų buvo likę tik 16 429,52 Eur. Įvertinus tai, kad 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 4 633,92 Eur per mėnesį suma, o ne fiksuota administravimo sąmata, taip pat teisinės išlaidos pagal faktą, vilkinant bankroto procesą įmonė bus administruojama tol, kol antrosios eilės kreditoriams lėšų nebeliks. Realios pajamos, gautos už parduotą BUAB „ELETTRODIESEL“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, už nuomą, išieškoti debitoriniai įsiskolinimai ir kt. sudaro 301 321,73 Eur. Iš šios sumos administratorė iki šios dienos išsimokėjo 182 455,78 Eur, iš jų – 129 893,57 Eur sau atlyginimo, kas sudaro 60,55 proc. visų bankroto proceso metu gautų lėšų.
 4. BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimo valia, vadovaujantis formaliu daugumos principu (69,967 proc. balsų), atimama galimybė aukštesnės – antrosios – eilės kreditorei VĮ „Turto bankas“ siekti efektyvaus ir maksimalaus savo finansinių interesų gynimo. Administratorei palankūs sprendimai priimami didžiausios trečiosios eilės kreditorės įmonės „C. M. P. Veneta S. r. l.“ (67,604 proc.) ir šios įmonės atstovo, taip pat kreditoriaus M. M. (2,363 proc.), balsais. Minėti kreditoriai yra šališki ir priima tik administratorei, bet ne įmonei ir visiems kreditoriams, naudingus sprendimus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi skundą tenkino ir panaikino BUAB „ELETTRODIESEL“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo Nr. 15 nutarimus, priimtus trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; patvirtino BUAB „ELETTRODIESEL“ administravimo išlaidų sąmatą nuo 2014 m. sausio 28 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro – 8 970,32 Eur, iš jų – 3 000 Eur administratorės atlyginimą ir 5 970,32 Eur administravimo išlaidas; priteisė iš BUAB „ELETTRODIESEL“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Forsina“, 400 Eur teisinės pagalbos išlaidų suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės skuba“ naudai.
 2. Teismas nustatė, kad ginčas tarp administratorės ir mažesnį balsų skaičių kreditorių susirinkimuose turinčių kreditorių dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio vyksta jau nuo 2014 m. sausio 28 d., nes 2013 m. pabaigoje administratorės darbų krūvis sumažėjo – BUAB „ELETTRODIESEL“ nekilnojamasis turtas parduotas, administratorei liko išieškoti debitorinius įsiskolinimus. Teismas taip pat nustatė, kad bankroto administratorė administravimo išlaidas skaičiuoja pagal 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą, nors Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi įpareigojo klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo kreditorių susirinkime spręsti pakartotinai. Teismo vertinimu, nėra pagrindo toliau skaičiuoti administravimo išlaidas pagal 2012 m. lapkričio 21 d. priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą, nors administratorės veiklos ataskaitos ir buvo patvirtintos.
 3. Teismas pažymėjo, jog kreditorių susirinkimuose priimti nutarimai dėl administravimo išlaidų patvirtinimo yra palankūs tik bankroto administratorei, jie priimami didžiausios trečiosios eilės kreditorės įmonės „C. M. P. Veneta S. r. l.“ (67,604 proc.) ir šios įmonės atstovo, taip pat kreditoriaus M. M. (2,363 proc.), balsų dauguma. Teismas šių kreditorių veiksmus vertino kaip piktnaudžiavimą savo teisėmis, pažeidžiant kitų BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių interesus. Aplinkybė, kad tiek bankroto administratorė, tiek minėti didžiausią balsų daugumą turintys kreditoriai piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia tik naudos sau, jau buvo nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1158/2014.
 4. Teismas taikė nuo 2016 m. gegužės 1 d. galiojančią ĮBĮ redakciją, nes BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimas skundžiamus nutarimus priėmė 2016 m. gegužės 31 d., t. y. įsigaliojus pakeistoms ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatoms. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei atsižvelgdamas į tai, kad bankroto bylose vyrauja viešasis interesas, o BUAB „ELETTRODIESEL“ likvidavimo procedūra iš esmės užsitęsė dėl bankroto administratorės veiksmų, kuriuos teismas pripažino neteisėtais, teismas sprendė, kad pareiškėjos prašymas patvirtinti 8 970,32 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo 2014 m. sausio 28 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro yra pagrįstas.
 5. Teismas pažymėjo, kad 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimui pateiktas 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys atspindi išlaidas, tarp jų ir skirtas administravimui, kurias teismas prieš tai pripažino nepagrįstomis ir nustatė visiškai kitą administravimo išlaidų sumą, kuri neatsispindi skundžiamame kreditorių susirinkimo nutarime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu. Teismas sprendė, kad toks finansinių ataskaitų rinkinys neatitinka realios situacijos, todėl šį nutarimą panaikino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. BUAB „ELETTRODIESEL“ bankroto administratorė UAB „Forsina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos VĮ „Turto bankas“ skundą dėl BUAB „ELETTRODIESEL“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimų trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo atmesti, priteisti atsakovei BUAB „ELETTRODIESEL“ iš pareiškėjos VĮ „Turto bankas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1368-436/2015 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015 nustačius administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 9 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. panaudojimo pagrįstumą, teismas neturėjo teisinio pagrindo nagrinėjamoje byloje keisti nuo 2012 m. birželio 9 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. patirtų administravimo išlaidų dydžio.
  2. BUAB „ELETTRODIESEL“ 2012 m. lapkričio 21 d. priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratorės atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nėra pakeistas. BUAB „ELETTRODIESEL“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimui pateikta faktinių administravimo išlaidų suvestinė už 2014 m. gruodžio 1 d. – 2016 m. gegužės 31 d. laikotarpį patvirtina, kad faktinių administravimo išlaidų suma už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. sudaro 60 191,94 Eur (52 130,60 Eur – atlyginimas administratorei ir 8 061,34 Eur – kitos administravimo išlaidos). BUAB „ELETTRODIESEL“ 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 2 nutarė patvirtinti administratorės veiklos ataskaitą Nr. 3, kas lemia, kad administratorės veikla, įskaitant ir finansinė, laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 9 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. pagal kreditoriams pateiktus duomenis buvo pripažinta pagrįsta.
  3. BUAB „ELETTRODIESEL“ bankroto procesas buvo vilkinamas ne dėl bankroto administratorės, o dėl nesąžiningų kreditoriaus UAB „Marijampolės skuba“ veiksmų, nepagrįstai ginčijant teisėtai priimtus BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimų nutarimus.
  4. Teismas nepagrįstai Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015 atmestas aplinkybes dėl bankroto administratorės netinkamo pareigų vykdymo sudarant paskolos sutartį, kurias teismas pripažino neįrodytomis, naudoja toms pačioms aplinkybėms patvirtinti.
  5. Teismas be jokių motyvų ir teisinio pagrindimo patvirtino VĮ „Turto bankas“ siūlytą administravimo išlaidų sąmatą, kuri ne tik kad nepadengia administratorės iki 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo jau patirtų įmonės administravimo išlaidų, bet ir sukelia teisinį neaiškumą bei vilkina bankroto procesą dėl neabejotinai ateityje kilsiančių ginčų dėl atskirų administravimo išlaidų dydžio. Teismas nenurodė jokių motyvų, kokiais kriterijais remdamasis nustatė būtent tokią administravimo išlaidų sumą.
  6. Teismas nepagrįstai administravimo išlaidų dydžio nustatymo klausimą sprendė vadovaudamasis nuo 2016 m. gegužės 1 d. pasikeitusiomis ĮBĮ 36 straipsnio nuostatomis. Nors BUAB „ELETTRODIESEL“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas jau įsigaliojus pakeistoms ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatoms, tačiau juo, be kita ko, buvo svarstomas iki 2016 m. gegužės 1 d. patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo klausimas.
  7. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl administratorės nurodytos aplinkybės, kad pareiškėja VĮ „Turto bankas“ nepateikė jokių pagrįstų duomenų, jog jai nebuvo suteikta informacija dėl finansinėse ataskaitose nurodytų duomenų teisingumo bei nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „ELETTRODIESEL“ finansinėse ataskaitose už 2014 m. nurodyti duomenys neatitinka UAB „ELETTRODIESEL“ finansinės būklės. Teismas neturėjo pagrindo panaikinti teisėtai priimtą BUAB „ELETTRODIESEL“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimo.
 2. VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas iš esmės tais pačiais, VĮ „Turto bankas“ skunde pirmosios instancijos teismui nurodytais, argumentais. Papildomai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad ĮBĮ 36 straipsnio nauja redakcija įsigaliojo 2016 m. gegužės 1 d. ir yra aktuali šio teisinio ginčo metu (2015 m. spalio 15 d. įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 3 dalis), todėl teismas teisėtai savo iniciatyva išsprendė ginčijamą klausimą.
 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės skuba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti; priteisti iš BUAB „ELETTRODIESEL“ administravimui skirtų lėšų UAB „Marijampolės skuba“ naudai kreditoriaus apeliaciniame procese patirtas 400 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Savo procesiniame dokumente nurodžiusi, kad skundžiama nutartis jai įteikta 2016 m. rugsėjo 15 d., bankroto administratorė prie atskirojo skundo nepridėjo tai patvirtinančio dokumento. Atsižvelgiant į tai, kad teismo procesinis dokumentas buvo išsiųstas 2016 m. rugsėjo 8 d., tikėtina, kad apeliantė praleido nutarties apskundimo terminą.
  2. Teismo nutarties nepagrįstumas grindžiamas tik Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1368-436/2015 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015, tačiau minėtose bylose nebuvo svarstomas šiam apeliaciniam ginčui tinkamai išnagrinėti aktualus klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos.
  3. Nuo 2014 m. sausio 28 d. bankroto administratorė neatlieka jokių esminių bankroto procedūrų, išskyrus bylinėjimąsi su kreditoriais.
  4. Kreditoriams nenaudingi nutarimai kreditorių susirinkimuose priimami išimtinai didžiausio kreditoriaus – „C. M. P. Veneta S. r. l.“ balsais, kurio iniciatyva administruoti bankrutuojančią įmonę paskirta UAB „Forsina“. Minėtą kreditorių ir bankroto administratorę sieja kitoks, nei siektinas pagal ĮBĮ esmę, interesas.
  5. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyta, kad vykdydama administravimo procedūras bankroto administratorė veikė neprofesionaliai, nesąžiningai ir neefektyviai.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo ir kasacinio teismo nutarčių esmė

11

 1. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atsakovės bankroto administratorės skundą, 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi apeliacinį procesą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutarties dalies, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, nutraukė; Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartį paliko nepakeistą.
 2. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. gegužės 1 d.) nuostatas teismo nutartis, priimta išsprendus ginčą dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo, yra galutinė ir neskundžiama, todėl turėjo būti atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Spręsdamas dėl 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog šis finansinių ataskaitų rinkinys neatspindi realios situacijos, nes į jį įtrauktos išlaidos, skirtos administruoti, kurias teismas prieš tai pripažino nepagrįstomis.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atsakovės BUAB „ELETTRODIESEL“ kasacinį skundą, 2017 m. liepos 12 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį ir grąžino bylą Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.
 4. Kasacinis teismas sprendė, kad bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai, kasacinio teismo vertinimu, nėra savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos procedūros sudėtinė dalis.
 5. Kasacinis teismas nurodė, kad teismai, nagrinėdami administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą, turėjo vadovautis iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija. Kasacinis teismas pažymėjo, kad nors teismai administravimo išlaidų sąmatą pagrįstai laikė viena iš bankroto procedūrų, tačiau netinkamai nustatė šios procedūros pradžios momentą ir dėl to vadovavosi netinkama įstatymo redakcija.
 6. Kasacinis teismas pažymėjo, kad įstatyme nebuvo įtvirtintas draudimas teismui, panaikinusiam kreditorių susirinkimo nutarimą, administravimo išlaidų sąmatą patvirtinti pačiam. Kasacinis teismas konstatavo, kad teismas, nustatęs bankroto įstatymo pažeidimus ir nustatęs, kad pakartotinis klausimo svarstymas kreditorių susirinkime būtų neefektyvus, galėjo išspręsti ginčą iš esmės, neperduodamas sąmatos pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui, o pats ją patvirtindamas.
 7. Kasacinis teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas pakeitė administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo tvarką, expressis verbis nustatydamas teismui teisę pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal nurodytus kriterijus. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad ankstesnė ĮBĮ 36 straipsnio redakcija nėra susieta su Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, o naujoji šio straipsnio redakcija dėl skundžiamų nutarimų negali būti taikoma.
 8. Kasacinis teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas bankroto administravimo išlaidų sąmatą, nors ir vadovavosi netinkama ĮBĮ redakcija, tačiau tinkamai įgyvendino savo kompetenciją nutartimi patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nutraukė procesą, vadovaudamasis naujomis ĮBĮ 36 straipsnio nuostatomis, todėl apeliacinio proceso šioje byloje nebuvo. Kasacinio teismo vertinimu, apeliacinio proceso būtinybė šioje byloje, be kita ko, kyla iš aplinkybės, kad pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas sąmatą, negalėjo vadovautis ir nesivadovavo Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, todėl įgyvendino savo plačią diskreciją, kuri turi būti patikrinta apeliacinės instancijos teisme.
 9. Kasacinis teismas apeliacinės instancijos teismui grąžino ir klausimą dėl 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nes finansinių ataskaitų rinkinys siejamas su administravimo išlaidų sąmatos klausimu.

12V. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, grąžindamas Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti bylą iš naujo, nurodė, kokie aktualūs bylos klausimai turi būti nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme. Visų pirma, kasacinis teismas nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas instancine tvarka turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas bankroto administravimo išlaidų sąmatą, tinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę. Antra, kasacinis teismas taip pat grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir klausimą dėl 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Būtent šiais klausimais toliau pasisakys apeliacinės instancijos teismas.

14Dėl bylos esmės

 1. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo.
 2. 2016 m. gegužės 31 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta 60 191,94 Eur faktinių administravimo išlaidų suma už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. (52 130,60 Eur atlyginimas administratorei, 8 061,34 Eur kitos administravimo išlaidos); taip pat buvo patvirtinta 15 000 Eur administravimo išlaidų sąmata su mokesčiais (10 000 Eur atlyginimas administratorei, 5 000 Eur kitos administravimo išlaidos), kurią administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti po 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pareiškėja VĮ „Turto bankas“ teigė, kad 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidos yra aiškiai neprotingos, neadekvačios nurodytu laikotarpiu atliktiems darbams, įmonės vardu nėra pareikšta ieškinių, įmonė turi tik bevertį ar menkavertį kilnojamąjį turtą, jokia ūkinė komercinė veikla nevykdoma, likusios tik beviltiškos debitorinės skolos, bankroto procedūra nesudėtinga, nereikalaujanti daug laiko, finansinių sąnaudų, didžioji gautinų lėšų suma gauta už parduotą nekilnojamąjį turtą. Pirmosios instancijos teismas iš esmės sutiko su šiais pareiškėjos argumentais.
 3. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad BUAB „ELETTRODIESEL“ jau daugiau nei trejus metus yra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pagrindinis įmonės turtas realizuotas dar iki 2014 metų, nuo bankroto pradžios iki 2014 m. administratorei jau išmokėtas 49 206,53 Eur atlyginimas, tačiau likvidavimas užsitęsė dėl ginčų tarp bankroto administratorės ir kreditorių dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, kurie tęsiasi nuo 2014 m. sausio 28 d., padarė išvadą, jog šios priežastys negali būti pripažintos objektyviomis ir pateisinančiomis ilgai trunkančią likvidavimo procedūrą. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgęs į tai, kad bankroto bylose vyrauja viešas interesas, o likvidavimo procedūra iš esmės užsitęsė dėl pačios bankroto administratorės veiksmų, kuriuos teismas pripažino neteisėtais, sprendė, jog pareiškėjos VĮ „Turto bankas“ prašymas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – nuo 2014 m. sausio 28 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 8 970,32 Eur, t. y. 3 000 Eur skirti administratorės atlyginimui ir 5 970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms, yra pagrįstas.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisminė kreditorių susirinkimo nutarimo kontrolė skirta užtikrinti tiek tai, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimo procedūros, tiek tai, kad nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos, tiek tai, kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito asmens intereso sąskaita. Taigi vien aplinkybė, kad dauguma kreditorių pritarė administravimo išlaidų sąmatai, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimo dydžiui, neužkerta kelio mažumoje likusiems kreditoriams skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą ir siekti, kad būtų atsižvelgta į jų interesus.
 5. Iš administratorės veiklos ataskaitos Nr. 4, kuri pateikta už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 11 d. iki 2016 m. sausio 15 d., matyti, kad administratorės darbų apimtys yra nedidelės. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje yra nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Todėl administratorės atskirojo skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog patvirtinta pareiškėjos VĮ „Turto banko“ siūlyta administravimo išlaidų sąmata nepadengia administratorės iki 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo jau patirtų įmonės administravimo išlaidų, yra nepagrįsti detalizuotais argumentais ir konkrečiais įrodymais, yra deklaratyvaus pobūdžio ir atmestini, kaip nesudarantys pagrindo spręsti dėl objektyviai išlikusio didelio administratorės darbo krūvio, atitinkančio 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkime patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą.
 6. Atkreiptinas dėmesys, kad administratoriaus atlyginimui skirta pinigų suma yra mokama iš įmonės lėšų, iš kurių taip pat tenkinami ir visų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.
 7. Administratorės atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo patvirtinta 8 970,32 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmata nepagrįsta jokiais įrodymais. Administratorės nuomone, bankroto administratoriui tenkanti pareiga pagrįsti administravimo išlaidų dydį taikytina ir kitiems savarankiškus pasiūlymus dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo teikiantiems asmenims. Su šiais administratorės atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, nes administratorė klaidingai traktuoja įrodinėjimo naštos pasiskirstymą tarp šalių nagrinėjamoje byloje. Teismų praktikoje konstatuota, kad būtent bankroto administratorius privalo įrodyti, kad jau patirtos administravimo išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti, taip pat turi pagrįsti prognozuojamų bankroto administravimo išlaidų dydį, kreditorių susirinkimui tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administratorė šios jai tenkančios įrodinėjimo pareigos nagrinėjamu atveju tinkamai neįvykdė. Įvertinus bankroto administratorės atliktus veiksmus atsakovės bankroto proceso metu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nustatyta 8 970,32 Eur administravimo išlaidų sąmata atitinka administratorės atliktų darbų apimtis, veiklos mastą, kreditorių ir bankroto administratorės interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimus, todėl nėra pagrindo sutikti su administratorės argumentais dėl neteisingai nustatyto atlyginimo dydžio.
 8. Administratorės nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas patvirtinti administravimo išlaidas nuo 2014 m. sausio 28 d. iki įmonės išregistravimo paneigia įsiteisėjusiais, prejudicinę galią turinčiais teismų procesiniais sprendimais nustatytas aplinkybes dėl administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 9 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. panaudojimo pagrįstumo. Administratorė remiasi Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1368-436/2015 pagal pareiškėjos UAB „Marijampolės skuba“ skundus dėl BUAB „ELETTRODIESEL“ 2014 m. gruodžio 1 d. ir 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015 pagal pareiškėjo UAB „Marijampolės skuba“ atskirąjį skundą ir VĮ „Turto bankas“ prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutarties.
 9. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi patvirtino 15 903 Lt sumą, kurią administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime. 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo metu penktu darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ nutarta palikti nepakeistą Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, suapvalinant administratorės naudotiną sumą per mėnesį iki 16 000 Lt (atlyginimas administratorei – 10 000 Lt, administravimo išlaidos – 6 000 Lt), taip pat patvirtintos papildomai patirtos išlaidos teisinėms paslaugoms pagal faktą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo metu antru darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ nutarta palikti nepakeistą 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo penktu darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1596-436/2014 panaikintas 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antru darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo/keitimo klausimas perduotas spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo; ši nutartis įsiteisėjo 2014 m. birželio 26 d., Lietuvos apeliaciniam teismui ją palikus nepakeistą. 2014 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkimo metu trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ nutarta įpareigoti administratorę pateikti informaciją apie nuo 2013 m. gruodžio 16 d. panaudotas lėšas. 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių susirinkimo metu penktu darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ nutarimas nepriimtas. 2015 m. sausio 15 d. kreditorių susirinkimo metu trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ nutarimas nepriimtas. Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1431-436/2016 įpareigojo administratorę per 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo sušaukti BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo; 2016 m. gegužės 10 d. nutartis įsiteisėjo. 2016 m. gegužės 31 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu trečiu darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta ginčo administravimo išlaidų sąmata.
 10. Bylos duomenys patvirtina, kad pakartotinai klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo kreditorių susirinkime nors ir buvo svarstomas, tačiau nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas iki 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo. Nepaisydama to, bankroto administratorė administravimo išlaidas toliau skaičiavo remdamasi BUAB „ELETTRODIESEL“ pirmojo 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkimas patvirtino administratorės veiklos ataskaitą Nr. 2 už ataskaitinį laikotarpį nuo 2012 m. birželio 9 d. iki 2013 m. lapkričio 1 d., taip pat 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių susirinkimas patvirtino administratorės veiklos ataskaitą Nr. 3 už ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. lapkričio 27 d. iki 2014 m. gruodžio 10 d. ir teismai (Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1368-436/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015) pripažino, kad šios ataskaitos patvirtintos pagrįstai, nesudarė pagrindo bankroto administratorei, nesant įvykdytos Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutarties dėl įpareigojimo kreditorių susirinkime pakartotinai spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, toliau skaičiuoti administravimo išlaidas pagal 2012 m. lapkričio 21 d. priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai patvirtino BUAB „ELETTRODIESEL“ administravimo išlaidų sąmatą būtent nuo 2014 m. sausio 28 d. (nutarties 31 punktas).
 11. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad pagrindu atsisakyti tvirtinti pateiktas finansines ataskaitas gali būti atvejai, kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma nustatyti konkrečių duomenų atsiradimo pagrindo, dydžio ar kiltų kitų pagrįstų abejonių dėl jose pateiktų duomenų pagrįstumo (teisingumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-421/2015). Pirmosios instancijos teismui patvirtinus kitokią administravimo išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 28 d., t. y. ataskaitinį laikotarpį, teismas pagrįstai sprendė, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas BUAB „ELETTRODIESEL“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. neatspindi realios situacijos, kadangi atspindi ir išlaidas, skirtas administravimui, kurias teismas prieš tai pripažino nepagrįstomis. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „ELETTRODIESEL“ kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu taip pat yra teisėta ir pagrįsta.
 12. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Administratorės atskirąjį skundą atmetus, bylos išnagrinėjimo iš esmės galutiniam rezultatui esant nepalankiam apeliantei, jos apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.
 2. Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės skuba“ patyrė 400 Eur teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į administratorės atskirąjį skundą parengimą. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad prašoma priteisti šių bylinėjimosi išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (2015 m. kovo 19 d. redakcija) 8.16 punkte nustatytą maksimalų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą dydį, sprendžia, kad priteistina šių bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalaus dydžio – 308,76 Eur (771,90 Eur x 0,4). Taip pat UAB „Marijampolės skuba“ patyrė 1 000 Eur teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į administratorės kasacinį skundą parengimą. Ši išlaidų suma neviršija Rekomendacijų 8.14 punkte nustatyto maksimalaus už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą dydžio – 1 348,61 Eur (793,30 Eur x 1,7). Įvertinus bylos išnagrinėjimo rezultatą, bendra nurodytų bylinėjimosi išlaidų suma – 1 308,76 Eur, priteistina suinteresuotam asmeniui UAB „Marijampolės skuba“ iš BUAB „ELETTRODIESEL“ administravimui skirtų lėšų.
 3. Kauno apygardos teismas patyrė 13,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., b. l. 2; 2 t., b. l. 2). Pirmosios instancijos teismo nutartimi šių išlaidų priteisimo klausimas liko neišspręstas, todėl jis spręstinas apeliacinės instancijos teisme. Kasacinis teismas patyrė 28,38 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (2 t., b. l. 178). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes ir į bylos išnagrinėjimo rezultatą, iš BUAB „ELETTRODIESEL“ administravimui skirtų lėšų priteistina 41,94 Eur šių bylinėjimosi išlaidų suma į valstybės biudžetą.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartį nepakeistą.

18Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ELETTRODIESEL“, juridinio asmens kodas 110807064, administravimui skirtų lėšų suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės skuba“, juridinio asmens kodas 151462173, 1 308,76 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus aštuonis Eur 76 ct) bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, atlyginti.

19Priteisti valstybei iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ELETTRODIESEL“, juridinio asmens kodas 110807064, administravimui skirtų lėšų 41,94 Eur (keturiasdešimt vieną Eur 94 ct) procesinių dokumentų siuntimo pirmosios instancijos ir kasaciniame procese išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai