Byla B2-1431-436/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elettrodiesel“ 2016 m. sausio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos VĮ Turto bankas skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elettrodiesel“ 2016 m. sausio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo 2015-01-15 nutarimus, priimtus 2 darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo“ ir 4 darbotvarkės klausimu „Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas“, bei nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5000 Eur sąmatą, t. y. 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2000 Eur skirti administravimo išlaidoms. Skunde nurodoma, kad 2016-01-15 įvyko bankrutavusios UAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimas, kuriame svarstyta: 1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2.

3Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo; 3. Dėl administravimo išlaidų sąmatos; 4. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas. Susirinkimo sušaukimą inicijavo VĮ Turto bankas 2015-12-17 rašte nurodydamas, kad iki šiol nevykdoma Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1596-436/2014 panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių 2014-01-28 susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir šį klausimą grąžinti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. VĮ Turto bankas dar 2015-01-09 raštu priminė administratoriui apie pareigą sušaukti kreditorių susirinkimą, tačiau tai buvo padaryta tik praėjus metams. VĮ Turto bankas siūlė vykdant minėtą Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartį „nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5000 Eur sąmatą, t. y. 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2000 Eur skirti administravimo išlaidoms“, tačiau buvo priimtas paties administratoriaus pasiūlytas nutarimas 2 klausimu patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą nuo 2014-12-10 iki 2016-01-15, 3 klausimu VĮ Turto banko siūlytas nutarimas nepriimtas, o 4 klausimu patvirtintas administratoriaus pateiktas BUAB „Elettrodiesel“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus.

4VĮ Turto banko nuomone priimant ginčijamus nutarimus buvo nesilaikoma ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtintų kriterijų. Iš esmės analogišku klausimu jau yra vykęs ginčas tarp šalių ir įsiteisėjusia Kauno apygardos teismas 2014-04-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1596-736/2014 pripažino VĮ Turto banko reikalavimų pagrįstumą dėl per didelės sąmatos, tačiau administratorius ir toliau įrodinėja, neva pagrįstai iki 2016-01-15 skaičiuojama pagal nesumažintą sąmatą, kuri buvo tvirtinta dar 2012-11-21. Vadovaujantis administratoriaus kreditorių 2013-12-16, 2014-12-19, 2016-01-15 susirinkimams pateikta informacija, 2016-01-15 datai administravimo išlaidos nuo bankroto pradžios jau sudaro 168 871.99 Eur (su mokesčiais) ir visą sumą administratorius jau yra išsimokėjęs. Administratoriaus atlyginimas iš šios sumos sudaro 116 861,57 Eur (2896,20 Eur/mėn.), išlaidos teisinėms paslaugoms 20 727,83 Eur, kitos išlaidos – 31 282,60 Eur. Atkreipia dėmesį, kad tai yra išlaidos už 3,5 metų administravimo laikotarpį. Administratoriaus įgaliotas atstovas ataskaitoje 2013-12-16 susirinkimui nurodo, kad už 208 526,41 Eur pardavė bendrovės nekilnojamąjį turtą – autoremonto įmonę su aikštele, esančius Aleksandravo kaime, Marijampolės seniūnijoje, taip pat informavo, kad buvo inicijavęs civilinę bylą dėl žalos atlyginimo buvusiam įmonės vadovui A. S. – 2013-04-16 sudaryta taikos sutartis, kurios pagrindu skolininkas įsipareigojo sumokėti įmonei 34 754,40 Eur (120 000 Lt) (realiai išieškota 2268,01 Eur). Svarbi aplinkybė, kad visi šie darbai buvo atlikti dar iki 2014 metų (nuo bankroto pradžios iki 2014 m. administratoriui jau patvirtintas ir išmokėtas 49 206,53 Eur atlyginimas), o VĮ Turto bankas inicijuodamas kreditorių susirinkimo sušaukimą prašė nustatyti administravimo išlaidų sąmatą nuo 2014-01-28, t. y., net ir su VĮ Turto banko prašomu nuo 2014-01-28 nustatyti 3000 Eur administratoriaus atlyginimu, bendras atlygis už visą administravimo laikotarpį būtų 52 206,53 Eur. Visas įmonės turtas (išskyrus debitorines skolas) buvo parduotas dar iki 2014 metų.

5Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus darbų apimtis – bankrutuojančios įmonės vardu nėra pareikštų ieškinių, įmonė turi tik bevertį ar menkavertį kilnojamąjį turtą, jokia ūkinė – komercinė veikla nevykdoma, likusios tik beviltiškos debitorinės skolos – nuo 2014-12-01 ginčijamais antru ir ketvirtu kreditorių 2016-01-15 susirinkimo darbotvarkės klausimais priimti nutarimai, kuriais patvirtintos pagal faktą 39 098,60 Eur atlyginimas ir 7509,55 Eur išlaidos yra aiškiai neprotingos ir neadekvačios tiems darbams, kurie buvo atlikti per nurodytą laikotarpį. Atkreipia dėmesį, kad skundo padavimo metu iš bankrutuojančios įmonės turto pardavimo metu gautų lėšų jau yra likę tik 30 000 Eur. Pastaruosius du metus iš esmės jokie bankroto veiksmai susiję su turto realizavimu, išieškojimu nevyksta, tikėtina, kad vilkinamas atsiskaitymas su antros eilės kreditoriais per nurodytą laikotarpį sąmoningai pereikvojant lėšas administravimui. Akivaizdu, kad tokios administravimo išlaidos yra neadekvačios. BUAB „Elettrodiesel“ bankroto procedūra iš esmės nėra sudėtinga ar reikalaujanti daug laiko, finansinių sąnaudų – didžioji gautinų lėšų gauta už parduotą nekilnojamąjį turtą. Dėl nurodytų aplinkybių artimiausiu metu VĮ Turto bankas kreipsis į Bankroto departamentą dėl administratoriaus UAB „Forsina“ ir įgalioto asmens I. R. veiksmų teisėtumo įvertinimo administruojant BUAB „Elettrodiesel“.

6Nuo 2016-01-01 įsigaliojo nauji Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) pakeitimai (2015-10-15 redakcija, Nr. XII-1962), suteikiantys teismui teisę, esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, išsprendus klausimą iš esmės, nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą (ĮBĮ 36 str. 4 d.), o piktnaudžiaujant lėšomis, skirtomis administravimo išlaidoms dengti – tokios išlaidos atlyginamos ne iš įmonės, o iš administratoriaus asmeninių lėšų (ĮBĮ 36 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje yra pagrindas teigti, jog bankroto pabaigoje antros eilės kreditoriai, kurių bendras reikalavimas sudaro 136 462,80 Eur, negaus nieko, nes visas bankroto metu sukauptas lėšas administratorius „įsisavins“. BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo valia, vadovaujantis formaliu daugumos principu (69,967 proc. balsų), atimama galimybė aukštesnės, antros eilės valstybinam kreditoriui – VĮ Turto bankui siekti efektyvaus ir maksimalaus savo finansinių interesų gynimo. Atkreiptinas dėmesys, kad administratoriui palankūs sprendimai priimami didžiausio trečios eilės kreditoriaus C.M.P. Veneta S.r.l. (67,604 proc.) ir šios įmonės atstovo, taip pat kreditoriaus M. M. (2,363 proc.) balsais. Šioje situacijoje minėti kreditoriai yra šališki ir priima tik administratoriui, bet ne įmonei ir visiems kreditoriams naudingus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas ginčas susijęs su bankroto teisiniais santykiais (viešas interesas), yra pagrindas teismui vadovaujantis 2016-01-01 įsigaliojusia ĮBĮ 36 str. 4 dalies nauja redakcija savo iniciatyva nustatyti mokėtinas administravimo išlaidas.

7Suinteresuoto asmens BUAB „Elettrodiesel“ administratoriaus UAB „Forsina“ įgaliotas asmuo I. R. atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo skundą kaip nepagrįstą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 2 nutarė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 3 už laikotarpį nuo 2013-11-27 iki 2014-12-10. Administratorius BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimui, svarstant 2 darbotvarkės klausimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 3 tvirtinimo, pateikė piniginių lėšų apyvartos suvestinę už 2012- 06-09 - 2014-11-30 laikotarpį, pagrindė administravimo išlaidų atskirų rūšių dydžius, pateikė detalius konkrečių išlaidų rūšių dydžių paskaičiavimus, pateikė didžiąją dalį išlaidas pagrindžiančius mokėjimo dokumentų bei sudarė galimybę kreditoriams su visais dokumentais susipažinti administratoriaus biure bei pasidaryti kreditorius dominančių dokumentų kopijas. Įsiteisėjusiomis Kauno apygardos teismo 2015-03-27 nutartimi civ. b. Nr. B2-1368-436/2015 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-07 nutartimi civ. b. Nr. 2-1164-236/2015 buvo išspręstas ginčas dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimo Nr. 2 dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 3 dalies, apimančios administratoriaus išlaidų finansinę dalį už 2012-06-09 – 2014-11-30 laikotarpį, patvirtinimo. Taigi, administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2012-06-09 iki 2014-11-30 pagrįstumas jau yra patvirtintas įsiteisėjusiais teismo procesiniais sprendimais, todėl negali būti ginčo objektas kitoje, vėliau iškeltoje civilinėje byloje. Kauno apygardos teismas 2014-04-10 nutartimi civ. b. Nr. B2-1596-436/2014 ginčijamą BUAB „Elettrodiesel“ 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 panaikino iš esmės remdamasis tuo, kad nutarties priėmimo metu nebuvo priimtas galutinis procesinis sprendimas dėl administravimo išlaidų panaudojimo už laikotarpį nuo 2013-11-27 iki 2014-12-10 pagrįstumo, tačiau šioje nutartyje nebuvo konstatuotas joks nepagrįstas ir/ar per didelės administravimo išlaidų sąmatos panaudojimas.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2015-09-07 nutartyje civ. b. Nr. 2-1164- 236/2015, atmesdamas apelianto skundo argumentą dėl nepagrįsto administravimo išlaidų laikotarpiu nuo 2012-06-09 iki 2014-11-30 panaudojimo, konstatavo, kad ,,<...> laikotarpiu nuo 2012-06-09 iki 2014-11-30 administratoriaus patirtos išlaidos ne tik neviršijo BUAB „Elettrodiesel“ 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 patvirtintos 16 000 Lt per mėnesį ribos, bet ir yra ženkliai mažesnės“. Pareiškėjui neabejotinai yra žinoma, kad teismo sprendimo res judicata galia (CPK 279 str. 4 d.) draudžia kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius.

9Pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodo, kad administratorius vilkina bankroto procedūras, nes kreditorių susirinkimas sušauktas praėjus beveik dvejiems metams po Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutarties praėjimo. Bankroto administratorius informavo pareiškėją, kad BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimas pagal VĮ Turto banko pateiktą nutarimo projektą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo bus šaukiamas Kauno apygardos teismui priėmus procesinį sprendimą civ. b. Nr. B2-1426-436/2014 pagal pareiškėjo UAB „Marijampolės Skuba“ skundą dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Įsiteisėjus teismo sprendimams, į susirinkimo darbotvarkę buvo įtrauktas VĮ Turto banko pateiktas nutarimo projektas dėl administravimo išlaidų sąmatos. Akivaizdu, kad BUAB „Elettrodiesel“ bankroto procesas buvo vilkinamas ne dėl bankroto administratoriaus, o dėl nesąžiningų kreditoriaus UAB „Marijampolės Skuba“ veiksmų nepagrįstai ginčijant teisėtai priimtus BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimų nutarimus, tokiu būdu sistemingai piktnaudžiaujant procesu, didinant materialines bankrutuojančios įmonės sąnaudas bei pažeidžiant bankrutuojančios įmonės interesus.

10Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų duomenų, jog administratorius per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014-12-11 iki 2016-01-15 nevykdė ar netinkamai vykdė jam ĮBĮ ar pavedimo sutartimi pavestas funkcijas, taip pat nenurodė jokių ataskaitoje Nr. 4 pateikiamos informacijos netikslumų, melagingų faktų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p.), todėl nėra jokio pagrindo panaikinti teisėtai priimtą BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditorių susirinkimo nutarimų. Nors pareiškėjas su 4 kreditorių susirinkimo nutarimu nesutinka, tačiau skunde nenurodo apskritai jokių argumentų bei nepateikia jokių įrodymų, kad balanso bei pelno/nuostolių ataskaitoje įrašytos sumos neatitinka tikros įmonės finansinės būklės (CPK 178 str.).

11Pažymi, kad vienas bendrosios teisės principų yra tas, kad įstatymai ir kiti teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios (lex retro non agit). Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (2015 m. spalio 15 d. redakcija, įsigaliojusi 2016 m. sausio 1 d.) 10 straipsnio 5 dalimi, šio įstatymo nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui. Atsižvelgiant į tai, kad ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostata įsigaliojo nuo 2016-01-01, pareiškėjo skundo reikalavimas „nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5 000 Eur sąmatą, t. y. 3 000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2 000 Eur skirti administravimo išlaidoms“, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės Skuba“ atsiliepime į skundą nurodo, kad palaiko skunde išdėstytus argumentus ir paršo VĮ Turto bankas skundą patenkinti. Atsiliepimas grindžiamas argumentais, kad priimant skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus kaip ir pareiškėjas balsavo prieš. Sprendžiant šį ginčą, prašo atkreipti dėmesį, kad kitiems kreditoriams nenaudingi sprendimai kreditorių susirinkimuose priimami išimtinai didžiausio kreditoriaus C.M.P. Veneta S.r.l. (kuris taip pat yra BUAB „Elettrodiesel“ savininkas, kaip tai apibrėžta ĮBĮ 23 str. 1 p. bei šios bankroto bylos ir UAB „Forsina“ paskyrimo administruoti iniciatorius), taip pat jo atstovo M. M. turimais 70 % balsais. Šiuos kreditorius ir administratorių sieja kitoks, negu siektinas pagal bankroto įstatymo esmę, interesas. Suinteresuoto asmens nuomone, per neproporcingai išpustą administratoriaus atlyginimą (116 861,57 Eur), nepagrįstas administravimo išlaidas (vien teisinėms paslaugoms išeikvota 20 727,83 Eur) ir neprotingai (50 % per metus) nustatytų palūkanų (14 481 Eur) sumą, išmokėtą su administratoriumi susijusiai įmonei (ĮBĮ 11 str. 6 d.), t. y. per sprendimus, kurie kreditorių susirinkimuose, piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi, priimami vieno balsais - siekiama atlyginti išimtinai jo išlaidas, turėtas dėl paties inicijuoto valdomos bendrovės bankroto. Iki bankroto pradžios UAB „Elettrodiesel“ kreditorių buvo laikoma stabiliai veikiančia įmone, neturinčia didelių įsiskolinimų. Kreditoriams nebuvo žinoma apie UAB „Elettrodiesel“ galimą 1 240 930,33 Lt skolą jos savininkui. Pažymi, kad po bankroto bylos 2012-06-09 iškėlimo skolos C.M.P. Veneta S.R.L. ir M. M. nepaaiškinamai išaugo iki 1 803 308,74 Lt. Iki šios dienos kreditoriai negavo atsakymo dėl UAB „Elettrodiesel“ nemokumą nulėmusių aplinkybių, bankroto priežasčių analizės nėra ir paskutinėje administratoriaus ataskaitoje Nr. 4, kuri skundžiama šioje byloje.

13Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į pareiškėjo skundą ir nurodo, jog su pareiškėjo VĮ Turto bankas skundu sutinka, prašo jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas argumentais, kad priimant skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus kaip ir pareiškėjas balsavo prieš. Papildomai nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1596-736/2014 buvo panaikintas UAB „Elettrodiesel“ 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimas antru darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir šis klausimas grąžintas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pastebime, kad VĮ „Turto bankas“ dar 2015-01-09 kreipėsi į bankroto administratorę prašydamas sušaukti kreditorių susirinkimą, tačiau kreditorių susirinkimas nebuvo šaukiamas. Kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tik po metų, tai yra kai VĮ „Turto bankas“ 2015-12-17 raštu kreipėsi į bankroto administratorę nurodydamas, kad iki šiol nevykdoma Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1596-736/2014, kurioje nutarta panaikinti UAB „Elettodiesel“ 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu iš naujo. Pastebime, kad UAB „Elettrodiesel“ bankroto metu gautos realios pajamos sudaro 301308,71 Eur, o skundo padavimo dienai administratoriaus nurodytos išsimokėtos administravimo išlaidos sudaro 168871,99 Eur (iš jų: 116861,57 Eur atlyginimas administratoriui) ir tai yra 56,05 procentai visų bankroto proceso metu gautų lėšų. Mano, kad tai yra akivaizdus kreditorių ir administratoriaus interesų pusiausvyros pažeidimas. Kreditorius pritaria VĮ „Turto bankas“ nuomonei, kad galimai yra vilkinamas dalinis atsiskaitymas su antros eilės kreditoriais, sąmoningai pereikvojant lėšas administravimui. Įvertinus UAB „Elettrodiesel“ bankroto byloje visus administratorės atliktus darbus – bankrutavusios įmonės vardu nėra pareikštų ieškinių, įmonė teturi tik bevertį ar menkavertį kilnojamąjį turtą, jokia ūkinė – komercinė veikla nevykdoma, yra likusios neišieškotos tik beviltiškos debitorinės skolos, per pastaruosius dvejus metus iš esmės jokie bankroto veiksmai susiję su turto realizavimu, išieškojimu nevyksta, mano, kad VSDFV Kauno skyriaus pasiūlymas (kuris sutampa su VĮ „Turto bankas“ pasiūlymu) nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5000,00 Eur sąmatą, tai yra 3000,00 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2000,00 Eur skirti administravimo išlaidoms, yra realus ir adekvatus atliktiems darbams bei gautoms pajamoms.

14Skundas tenkintinas iš dalies.

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

16Kauno apygardos teismo 2012-05-29 nutartimi UAB „Elettrodiesel“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Forsina“. Teismo 2013-01-29 nutartimi BUAB „Elettrosdiesel“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2012-09-26, 2012-11-05, 2013-02-13, 2013-03-07, 2013-04-08, 2013-05-03, 2013-06-17, 2013-08-20, 2013-11-29, 2014-01-16, 2014-04-03, 2015-10-20 nutartimis patvirtinti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių reikalavimai, kurių bendra suma yra 731 964,37 Eur. Kauno apygardos teismo 2014-04-03 nutartimi pareiškėjo VĮ Turto banko patvirtintas 400 914,50 Lt (116 112,86 Eur) dydžio kreditorinis reikalavimas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 2 ir 4 darbotvarkės klausimais, teisėtumo.

18Nustatyta, kad skundžiamu BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu buvo svarstomas administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 tvirtinimas. Pareiškėjas VĮ Turto bankas ir kreditorius VSDFV Kauno skyrius balsavo „prieš“ šios ataskaitos patvirtinimą ir nurodė pastabas, kad 2015-12-17 raštu VĮ Turto bankas kreipėsi į bankroto administratorių, prašydamas sušaukti kreditorių susirinkimą, įtraukinat į darbotvarkę klausimą „Dėl Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutarties vykdymo nuo 20147-01-28 nustatant adekvačią administratorės atliekamam darbui administravimo išlaidų sąmatą“ bei pasiūlė nutarimo projektą. Pareiškėjo manymu, pagrindinis BUAB „Elettrodiesel“ kreditorius savo sprendimais skirdamas neadekvačią administravimo išlaidų sąmatą pažeidžia mažesnių kreditorių interesus, nes nuo 2013-11-01 iki 2016-01-15 bendrovė gavo tik 17 317,44 Eur pajamų, o administravimo išlaidos sudarė 82 710,40 Eur (b. l. 10). Atkreiptinas dėmesys, kad 70,009 % balsų dauguma buvo priimtas skundžiamas nutarimas, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 3. Teismo vertinimu, galimai dėl techninės klaidos neteisingai nurodytas patvirtintos administratoriaus ataskaitos numeris, nes iš BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos Nr. B2-79-436/2016 medžiagos nustatyta, kad BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 3 už ataskaitinį laikotarpį nuo 2013-11-27 iki 2014-12-10. Šio nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo patikrintas teismų instancine tvarka ir paliktas galioti (Kauno apygardos teismo 2015-03-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1368-436/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1164-236/2015).

19BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditoriai 3 darbotvarkės klausimu sprendė dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, tačiau šiuo klausimu nutarimas nepriimtas. Susirinkimo 4 darbotvarkės klausimu kreditoriai priėmė nutarimą patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2014 metus.

20Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo metu priimtais nutarimais dėl to, kad bankroto administratorius vengia įvykdyti Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. B2-1596-436/2014, kuria panaikintas BUAB „Elettrodiesel“ 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo / keitimo klausimas perduotas svarstyti iš naujo kreditorių susirinkimui.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkime administratoriui buvo patvirtinta 16 000 Lt administravimo išlaidų sąmata per mėnesį (iš jų 10 000 Lt atlyginimas administratoriui, 6 000 Lt administravimo išlaidos turto apsaugai, turto draudimui, turto vertinimui, išlaidoms VĮ Registrų centre, komunalinių patarnavimų išlaidoms, kurui, pašto, kanceliarinių prekių išlaidoms ir kt.) bei patvirtintos papildomai patirtos išlaidos teisinėms paslaugoms pagal faktą, kurias BUAB „Elettrodiesel“ administratorius UAB „Forsina“ turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

222014-01-28 įvykusio kreditorių susirinkimo metu antruoju darbotvarkės klausimu kreditoriai priėmė nutarimą – palikti nepakeistą 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 penktu darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Šį nutarimą Kauno apygardos teismas 2014-04-10 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1596-436/2014, panaikino ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo/keitimo klausimą perdavė svarstyti iš naujo kreditorių susirinkimui. Kaip matyti iš BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiagos pakartotinai klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas ir nutarimas nebuvo priimtas, tačiau bankroto administratorius administravimo išlaidas toliau skaičiuoja remiantis BUAB „Elettrodiesel“ pirmojo 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimu. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimui 2016-01-15 pateiktos ataskaitos bankroto administratorius ir toliau administravimo išlaidas skaičiuoja remiantis būtent tuo pačiu 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimu ir nurodo, kad nuo 2014-12-01 iki 2016-01-15 laikotarpį atlyginimas bankroto administratoriui paskaičiuotas 39 098,60 Eur, administravimo išlaidos – 7509,55 Eur (b. l. 34). Pažymėtina, kad visas BUAB „Elettrodiesel“ turtas parduotas dar iki 2014 metų. Ta aplinkybė, kad BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 3 už ataskaitinį laikotarpį nuo 2013-11-27 iki 2014-12-10 ir teismas pripažino, kad ši ataskaita patvirtinta pagrįstai, nesudaro pagrindo bankroto administratoriui, nesant įvykdytos Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutarties dėl įpareigojimo kreditorių susirinkime pakartotinai spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, toliau skaičiuoti administravimo išlaidas pagal 2012-11-21 priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą.

23Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, sutiktina su pareiškėjo argumentais, kad bankroto administratorius galimai sąmoningai vilkina kreditorių susirinkimo klausimui dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo sušaukimą. Taip pat pažymėtina, kad 2016-01-15 susirinkimo metu nebuvo priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Taigi, nesant įvykdytai prieš tai minėtai įsiteisėjusiai Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutarčiai, priimtai civilinėje byloje Nr. B2- B2-1596-436/2014, kuria administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo/keitimo klausimas perduotas svarstyti iš naujo kreditorių susirinkimui, nėra pagrindo teismui pripažinti, kad BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 4 už laikotarpį nuo 20114-12-11 iki 2016-01-15 yra teisėtas ir pagrįstas, nes toks nutarimas pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, kurie siekia iš gautų lėšų patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Atsižvelgus į tai, kad šioje veiklos ataskaitoje yra įtrauktas bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus ir teismas nusprendė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl ataskaitos patvirtinimo yra nepagrįstas, nėra pagrindo pripažinti, jog išvestinis BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 4 darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimo“, yra pagrįstas. Taip pat sutiktina su pareiškėjo argumentais, kad BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimuose nutarimai priimami didžiausio trečios eilės kreditoriaus C.M.P. Veneta S.r.l. (67,604 proc.) ir šios įmonės atstovo, taip pat kreditoriaus M. M. (2,363 proc.) balsais, kurie sudaro daugumą.

24Iš ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos darytina išvada, jog įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą nustatė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumų dydžio. Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti tik vieno kreditoriaus balsų dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo, jei šio kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-524/2012, 2012 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-300/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2065/2011 ir kt.). Tokiu atveju kreditoriams būtina įrodyti didžiausio kreditoriaus piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, inicijuojant ir priimant nutarimus, kurie savo turiniu prieštarauja daugumos kreditorių ar/ir bankrutavusios įmonės interesams bei esmingai pažeidžia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

25Nagrinėjamoje byloje tiek pareiškėjas VĮ Turto bankas, tiek suinteresuoti asmenys, BUAB „Elettrodiesel“ kreditoriai UAB „Marijampolės Skuba“, VSDFV Kauno skyrius nurodo, kad didžiausias kreditorius C.M.P. Veneta S.r.l ir šios įmonės atstovas – kreditoriaus M. M. kreditorių susirinkimuose balsuodami „už“ bankroto administratoriui palankius sprendimus piktnaudžiauja savo teisėmis, tokiu būdu pažeisdami kitų BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių interesus. Teismo vertinimu prieš tai nustatytos aplinkybės patvirtina pareiškėjo ir kitų suinteresuotų asmenų, bendrovės kreditorių argumentus, nes teismas nustatė, kad bankroto administratorius sąmoningai ilgą laiką nevykdo teismo įpareigojimo ir nesušaukia kreditorių susirinkimo dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

26Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1158/2014, spręsdamas šioje byloje ginčą, konstatavo, kad BUAB „Elettrodiesel“ bankroto administratorius, sudarydamas paskolos sutartį su trečiuoju asmeniu, kurio valdymo organas sutampa su bankroto administratoriaus valdymo organu, numatydamas 50 procentų dydžio metines palūkanas bei nedėjęs protingų pastangų atsakovo vardu sudaryti paskolos sutartį bankrutuojančiai įmonei naudingesnėmis sąlygomis, akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigą veikti bankrutuojančios įmonės ir jos visų kreditorių naudai. Nustačius bankroto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą, negali būti tvirtinama bankroto administratoriaus ataskaita toje dalyje, kurioje bankroto administratorius teigia tikslingai panaudojęs 50 000 Lt palūkanoms sumokėti. Atitinkamai nustačius, jog ataskaitiniu laikotarpiu bankroto administratorius ne visas savo pareigas atliko tinkamai, vadovaujantis principu ex iniuria non oritur ius (iš neteisės negali atsirasti teisė) darytina išvada, kad bankroto administratorius neturi teisės gauti pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos visos sumos, skirtos administratoriaus atlyginimui sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-836/2014). Tai reiškia, kad jau 2014 metais teismai savo procesiniuose dokumentuose yra nustatęs BUAB „Elettrodiesel“ bankroto administratoriaus UAB „Forsina“ piktnaudžiavimo faktų.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

28Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjo VĮ Turto bankas skundas dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditorių susirinkimo nutarimų 2 ir 4 darbotvarkės klausimais panaikinimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

29Pareiškėjas savo skunde prašo vadovaujantis nuo 2016-01-01 įsigaliojusia ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalies redakcija teismui pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5000 Eur sąmatą, t. y. 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2000 Eur skirti administravimo išlaidoms..

30Teismas atkreipia dėmesį, kad 2015-10-15 priimtas Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1962, kuriuo nuo 2016-01-01 keičiamos kai kurios ĮBĮ nuostatos, tačiau 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatų pakeitimai įsigalios tik nuo 2016-05-01 (ĮBĮ 2015-10-15 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962, 10 straipsnio 3 dalis). Bankroto administratorius nurodo, kad šios pakeistos įstatymo nuostatos BUAB „Elettrodiesel“ bankroto byloje negalės būti taikomos, nes bankroto byla pradėta anksčiau, nei įsigalios šie pakeitimai. Atkreiptinas dėmesys, kad prieš tai minėtame ĮBĮ pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui.

31Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad bet kuri teisės norma gali būti tinkamai išaiškinta tik tada, jeigu bus atsižvelgta į jos sisteminius ryšius su kitomis to paties įstatymo, atitinkamos teisės šakos ar teisės instituto normomis, taip pat jos santykį su Konstitucija ir joje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, esančiais visos teisės sistemos pagrindu. Pagal bendrąjį teisės principą lex benignior retro agit teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų atgalinis veikimas neleidžiamas, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Bendrasis teisės principas lex retro non agit reiškia, kad įstatymai ir kiti teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų pateisinamas civilinės teisės normos galiojimas iki jos priėmimo susiklosčiusiems santykiams reguliuoti, būtinas šiuo klausimu įstatymo leidėjo aiškus ir nedviprasmiškas pozicijos pareiškimas; tai galima padaryti tik įstatymo forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-108/1999; 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, byla Nr. 3K-3-100/2013; kt.). Teisėtai įgyta teisė pripažįstama ir nuo pažeidimų ginama jos atsiradimo metu galiojusių teisės normų pagrindu, o atliktų veiksmų atitiktis teisės aktuose įtvirtintam teisiniam reglamentavimui tikrinamas pagal jų atlikimo metu galiojusias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015).

32Pažymėtina, kad bankroto procedūra apima visus bankroto bylos nagrinėjimo metu atliekamus procedūrinius veiksmus (kreditorių susirinkimo priimti nutarimai, kreditorių reikalavimų tvirtinimas, turto pardavimas, klausimų dėl tyčinio bankroto sprendimas ir pan.). Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo sušaukimas ir jo metu priimti nutarimai yra viena iš vykdomų bankroto procedūrų. Nuo 2016-05-01 įsigaliojus prieš tai minėtoms pakeistoms ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatoms ir ateityje iškilus ginčui dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, šios nuostatos bus taikomos nagrinėjamoje BUAB „Elettrodiesel“ bankroto byloje.

33Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012).

34Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta bei į tai, kad skundžiami nutarimai pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, teismas sprendžia, kad kreditoriaus VĮ Turto bankas skundas tenkintinas iš dalies ir BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. sausio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 2 darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo“ ir 4 darbotvarkės klausimu „Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas“ naikintini. Pareiškėjo prašymas – nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5000 Eur sąmatą, t. y. 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2000 Eur skirti administravimo išlaidoms atmesti, kadangi šiuo metu galiojančios ĮBĮ nuostatos teismui nesutiekia teisės, esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, išsprendus klausimą iš esmės, nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą.

35Teismas įvertinęs BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiagą, t. y. tai, kad teismo 2013-01-29 nutartimi BUAB „Elettrosdiesel“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, visas įmonės turtas yra parduotas ir praktiškai visos bankroto procedūros yra atliktos, taip pat į tai, kad iki šiol nėra įvykdyta prieš tai minėta Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartis, taip pat atsižvelgęs į tai, kad bankroto bylose vyrauja viešas interesas ir bankroto procese yra svarbu užtikrinti proceso operatyvumo principą, todėl, vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalimi, įpareigoja bankroto administratorių UAB „Forsina“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

36Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, 22 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

37Kreditoriaus VĮ Turto bankas skundą patenkinti iš dalies.

38Panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. sausio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2 darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo“ ir 4 darbotvarkės klausimu „Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas“.

39Pareiškėjo prašymą – nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 5000 Eur sąmatą, t. y. 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 2000 Eur skirti administravimo išlaidoms – atmesti.

40Įpareigoti bankroto administratorių UAB „Forsina“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

41Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Pareiškėja VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo... 3. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 patvirtinimo; 3. Dėl... 4. VĮ Turto banko nuomone priimant ginčijamus nutarimus buvo nesilaikoma ĮBĮ... 5. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus darbų apimtis –... 6. Nuo 2016-01-01 įsigaliojo nauji Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ)... 7. Suinteresuoto asmens BUAB „Elettrodiesel“ administratoriaus UAB... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-09-07 nutartyje civ. b. Nr. 2-1164- 236/2015,... 9. Pareiškėjas skunde nepagrįstai nurodo, kad administratorius vilkina bankroto... 10. Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų duomenų, jog administratorius per... 11. Pažymi, kad vienas bendrosios teisės principų yra tas, kad įstatymai ir... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės Skuba“ atsiliepime į skundą... 13. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 14. Skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 16. Kauno apygardos teismo 2012-05-29 nutartimi UAB „Elettrodiesel“ iškelta... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Elettrodiesel“... 18. Nustatyta, kad skundžiamu BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditorių... 19. BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditoriai 3 darbotvarkės klausimu... 20. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su BUAB... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“... 22. 2014-01-28 įvykusio kreditorių susirinkimo metu antruoju darbotvarkės... 23. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, sutiktina su pareiškėjo argumentais,... 24. Iš ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų... 25. Nagrinėjamoje byloje tiek pareiškėjas VĮ Turto bankas, tiek suinteresuoti... 26. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad administravimo... 28. Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 29. Pareiškėjas savo skunde prašo vadovaujantis nuo 2016-01-01 įsigaliojusia... 30. Teismas atkreipia dėmesį, kad 2015-10-15 priimtas Įmonių bankroto įstatymo... 31. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad bet kuri teisės... 32. Pažymėtina, kad bankroto procedūra apima visus bankroto bylos nagrinėjimo... 33. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti... 34. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta bei į tai, kad skundžiami nutarimai... 35. Teismas įvertinęs BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiagą, t. y.... 36. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių... 37. Kreditoriaus VĮ Turto bankas skundą patenkinti iš dalies.... 38. Panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. sausio 15 d. kreditorių... 39. Pareiškėjo prašymą – nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš... 40. Įpareigoti bankroto administratorių UAB „Forsina“ per 30 dienų nuo šios... 41. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...