Byla B2-2142-436/2016
Dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos valstybinės įmonės Turto bankas skundą dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti 2016-05-31 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir 4 darbotvarkės klausimu „Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas“, bei nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 8970,32 Eur sąmatą, tame tarpe 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 5970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms. Skunde nurodoma, kad 2016-05-31 įvyko bankrutavusios UAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimas, kuriame svarstyta: 1) Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 4 už laikotarpį nuo 2014-12-11 iki 2016-05-31 patvirtinimo; 3) Dėl administravimo išlaidų sąmatos; 4) Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas. Susirinkimo sušaukimą inicijavo VĮ Turto bankas 2015-05-13 rašte nurodydamas, kad nevykdoma Kauno apygardos teismo 2016-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1431-436/2016, kuria panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių 2016-01-15 susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo. Atkreipia dėmesį, kad iš esmės analogišku klausimu jau du kartus buvo vykęs ginčas, tačiau tokie administratoriaus veiksmai, kai trečią kartą administratoriaus iniciatyva priimami analogiški nutarimai, kurie jau du kartus buvo panaikinti, sudaro pagrindą prašyti teismo vadovautis nuo 2016-05-01 įsigaliojusiais Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) pakeitimais, suteikiančiais teisę teismui, esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, išspręsti klausimą iš esmės ir nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą (ĮBĮ 36 str. 4 d.), o piktnaudžiaujant lėšomis, skirtomis administravimo išlaidoms dengti – nustatyti, kad tokios išlaidos atlyginamos ne iš įmonės, o iš administratoriaus asmeninių lėšų (ĮBĮ 36 str. 2 d.).

3Vadovaujantis administratoriaus kreditorių 2013-12-16, 2014-12-19, 2016-01-15 ir 2016-01-15 susirinkimams pateikta informacija, 2016-05-31 datai administravimo išlaidos nuo bankroto pradžios jau sudaro 182 455,78 Eur (su mokesčiais) ir visą sumą administratorius jau yra išsimokėjęs. Administratoriaus atlyginimas iš šios sumos sudaro 129 893,57 Eur, išlaidos teisinėms paslaugoms 21 227,83 Eur, kitos išlaidos – 31 334,38 Eur. Atkreipia dėmesį, kad tai yra išlaidos už 3,5 metų administravimo laikotarpį. Skundo teismui pateikimo dieną BUAB „Eletrrodiesel“ patvirtinti ir nepatenkinti antros eilės kreditorių reikalavimai sudaro 136 462,80 Eur, tarp jų VĮ Turto banko – 116 112,86 Eur, trečios eilės kreditorių – 595 501,57 Eur. Su įkaito turėtoju ir pirmos eilės kreditoriais bankroto administratorius atsiskaitė dar 2013 metais, kada jau įmonė praktiškai buvo realizavusi didžiąją dalį turto. Po atsiskaitymo su šiais kreditoriais įmonės kaupiamojoje sąskaitoje dar buvo 95 393,25 Eur lėšų likutis, tačiau vietoje to, kad iš likusių lėšų atsiskaitytų su kitais kreditoriais, bankroto administratorius inicijavo 2014-01-28 ir 2016-01-15 kreditorių susirinkimus, kuriuose priima nutarimus palikti nepakeistą 2012-11-21 tvirtintą sumą. Kauno apygardos teismas 2014-04-10 ir 2016-04-26 nutartimis tenkino pareiškėjo skundus ir šiuos nutarimus panaikino.

4Administratoriaus įgaliotas atstovas ataskaitoje 2013-12-16 susirinkimui nurodė, kad už 208 526,41 Eur pardavė bendrovės nekilnojamąjį turtą – autoremonto įmonę su aikštele, esančius ( - ), taip pat informavo, kad buvo inicijavęs civilinę bylą dėl žalos atlyginimo buvusiam įmonės vadovui A. S. – 2013-04-16 sudaryta taikos sutartis, kurios pagrindu skolininkas įsipareigojo sumokėti įmonei 34 754,40 Eur (120 000 Lt) (realiai išieškota 2268,01 Eur). Svarbi aplinkybė, kad visi šie darbai buvo atlikti dar iki 2014 metų (nuo bankroto pradžios iki 2014 m. administratoriui jau patvirtintas ir išmokėtas 49 206,53 Eur atlyginimas), o VĮ Turto bankas inicijuodamas kreditorių susirinkimo sušaukimą prašė nustatyti administravimo išlaidų sąmatą nuo 2014-01-28, t. y., net ir su VĮ Turto banko prašomu nuo 2014-01-28 nustatyti 3000 Eur administratoriaus atlyginimu, bendras atlygis už visą administravimo laikotarpį būtų 52 206,53 Eur. Visas įmonės turtas (išskyrus debitorines skolas) buvo parduotas dar iki 2014 metų.

5Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus darbų apimtis – bankrutuojančios įmonės vardu nėra pareikštų ieškinių, įmonė turi tik bevertį ar menkavertį kilnojamąjį turtą, jokia ūkinė – komercinė veikla nevykdoma, likusios tik beviltiškos debitorinės skolos – nuo 2014-12-01 ginčijamais antru ir ketvirtu kreditorių 2016-01-15 susirinkimo darbotvarkės klausimais priimti nutarimai, kuriais patvirtintos pagal faktą 52 130,60 Eur atlyginimas ir 8 061,34 Eur išlaidos yra aiškiai neprotingos ir neadekvačios tiems darbams, kurie buvo atlikti per nurodytą laikotarpį. Atkreipia dėmesį, kad skundo padavimo metu iš bankrutuojančios įmonės turto pardavimo metu gautų lėšų jau yra likę tik 16 429,52 Eur.

6Įvertinus aplinkybę, kad 2012-11-21 kreditorių susirinkime patvirtinta 4 633,92 Eur per mėnesį suma, o ne fiksuota administravimo sąmata, taip pat teisinės išlaidos pagal faktą, vilkinant bankroto procesą įmonė bus administruojama tol, kol antros eilės kreditoriams skirstyti nebeliks lėšų. Pažymi, kad iš UAB „bankroto departamentas LT‘ pasiskolintos lėšos atsiskaityti su UAB Swedbank lizingas (57 924 Eur) ir iš Garantinio fondo gautos lėšos (20 012,91 Eur) tik sąlyginai priskirtinos pajamoms, realios pajamos yra 301 321,73 Eur, gautos už parduotą nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, už nuomą, išieškoti debitoriniai įsiskolinimai ir kt. Iš šios sumos administratorius šiai dienai išsimokėjo 182 455,78 Eur, iš jų administratoriaus atlyginimo – 129 893,57 Eur, kas sudaro 60,55 proc. visų bankroto proceso metu gautų lėšų. Akivaizdu, kad tokios administravimo išlaidos yra neadekvačios. BUAB „Elettrodiesel“ bankroto procedūra iš esmės nėra sudėtinga ar reikalaujanti daug laiko, finansinių sąnaudų – didžioji gautinų lėšų gauta už parduotą nekilnojamąjį turtą.

7BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo valia, vadovaujantis formaliu daugumos principu (69,967 proc. balsų), atimama galimybė aukštesnės, antros eilės valstybinam kreditoriui – VĮ Turto bankui siekti efektyvaus ir maksimalaus savo finansinių interesų gynimo. Atkreipia dėmesį, kad administratoriui palankūs sprendimai priimami didžiausio trečios eilės kreditoriaus C.M.P. Veneta S.r.l. (67,604 proc.) ir šios įmonės atstovo, taip pat kreditoriaus M. M. (2,363 proc.) balsais. Šioje situacijoje minėti kreditoriai yra šališki ir priima tik administratoriui, bet ne įmonei ir visiems kreditoriams naudingus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas ginčas susijęs su bankroto teisiniais santykiais (viešas interesas), yra pagrindas teismui vadovaujantis 2016-01-01 įsigaliojusia ĮBĮ 36 str. 4 dalies nauja redakcija savo iniciatyva nustatyti mokėtinas administravimo išlaidas.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepime į pareiškėjos skundą (b, l. 50–52) nurodo, jog su pareiškėjos VĮ Turto bankas skundu sutinka, prašo jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas argumentais, kad teismas jau du kartus civilinėse bylose Nr. B2-1596-436/2014 ir B2-1431-436/2016 yra sprendęs analogiškus klausimus ir tuo pačiu klausimu yra įsiteisėję teismų priimti sprendimai. Įvertinus BUAB „Elettrodiesel“ bankroto byloje visus administratorės atliktus darbus – bankrutavusios įmonės vardu nėra pareikštų ieškinių, įmonė teturi bevertį turtą ar menkavertį kilnojamąjį turtą, jokia ūkinė – komercinė veikla nevykdoma, yra likusios neišieškotos tik debitorinės beviltiškos skolos, per pastaruosius dvejus metus jokie veiksmai susiję su turto realizavimu, išieškojimu nevyksta, todėl sutinka su pareiškėjo pozicija, kad nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro galėtų būti patvirtinta 8970,32 Eur sąmata, iš kurios 3000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 5970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms, ir tai būtų proporcinga ir adekvatu atliktiems darbams bei gautoms pajamoms.

9Pažymi, kad visi ginčijami nutarimai yra priimami vieno trečios eilės kreditoriaus, turinčio 67 procentus balsų, ir kurio finansinis reikalavimas nebus patenkintas, balsų dauguma. Tokiu būdu trečios eilės kreditorius pažeidžia aukštesnės eilės kreditorių interesus.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės Skuba“ atsiliepime į skundą (b. l. 55–65) nurodo, kad palaiko skunde išdėstytus argumentus ir prašo VĮ Turto bankas skundą patenkinti bei priteisti visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas argumentais, kad kitiems kreditoriams nenaudingi sprendimai kreditorių susirinkimuose priimami išimtinai didžiausio kreditoriaus C.M.P. Veneta S.r.l. (kuris taip pat yra BUAB „Elettrodiesel“ savininkas, kaip tai apibrėžta ĮBĮ 23 str. 1 p. bei šios bankroto bylos ir UAB „Forsina“ paskyrimo administruoti iniciatorius), taip pat jo atstovo M. M. turimais 70 % balsais. Šiuos kreditorius ir administratorių sieja kitoks, negu siektinas pagal bankroto įstatymo esmę, interesas. Suinteresuoto asmens nuomone, per neproporcingai iškeltą administratoriaus atlyginimą (116 861,57 Eur), nepagrįstas administravimo išlaidas (vien teisinėms paslaugoms išeikvota 20 727,83 Eur) ir neprotingai (50 % per metus) nustatytų palūkanų (14 481 Eur) sumą, išmokėtą su administratoriumi susijusiai įmonei (ĮBĮ 11 str. 6 d.), t. y. per sprendimus, kurie kreditorių susirinkimuose, piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi, priimami vieno balsais - siekiama atlyginti išimtinai jo išlaidas, turėtas dėl paties inicijuoto valdomos bendrovės bankroto. Iki bankroto pradžios UAB „Elettrodiesel“ kreditorių buvo laikoma stabiliai veikiančia įmone, neturinčia didelių įsiskolinimų. Kreditoriams nebuvo žinoma apie UAB „Elettrodiesel“ galimą 1 240 930,33 Lt skolą jos savininkui. Pažymi, kad po bankroto bylos 2012-06-09 iškėlimo skolos C.M.P. Veneta S.R.L. ir M. M. nepaaiškinamai išaugo iki 1 803 308,74 Lt. Iki šios dienos kreditoriai negavo atsakymo dėl UAB „Elettrodiesel“ nemokumą nulėmusių aplinkybių, bankroto priežasčių analizės nėra ir paskutinėje administratoriaus ataskaitoje Nr. 4. Kreditoriaus manymu, toks per neproporcingai išpūstą administratoriaus atlyginimą ir nepagrįstas administravimo išlaidas, neprotingai nustatytą palūkanų sumą bus siekiama atsiskaityti su bendrovės savininku už administratoriaus paskyrimą.

11Suinteresuoto asmens BUAB „Elettrodiesel“ administratoriaus UAB „Forsina“ įgaliotas asmuo I. R. atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 76-80) prašo skundą kaip nepagrįstą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėja nepagrįstai ginčija laikotarpiu nuo 2012-06-09 iki 2014-11-30 patirtų administravimo išlaidų dydį, nes jų panaudojimo pagrįstumas jau buvo patvirtintas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais (Kauno apygardos teismo civ. byloje Nr. B2-1368-436/2015 ir Lietuvos apeliacinio teismo civ. byloje Nr. 2-1164-236/2015), todėl turi prejudicinę galią. Todėl pareiškėjo skundo reikalavimas pakartotinai svarstyti administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2014-01-28 iki 2014-11-30 patvirtinimo klausimą yra visiškai nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Pažymi, kad BUAB „Elettrodiesel“ 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 5 dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nėra pakeistas. 2016-05-31 kreditorių susirinkimui pateikta faktinių administravimo išlaidų suvestinė už 2014-12-01 iki 2016-05-31 laikotarpį patvirtina, kad 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 5 galiojimo laikotarpiu faktinių administravimo išlaidų suma už laikotarpį nuo 2014-12-01 iki 2016-05-31 sudaro 60 191,94 Eur 952 130,60 Eur atlyginimas administratoriui ir 8061,34 Eur kitos administravimo išlaidos).

13Pareiškėjos skundo reikalavimas „nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 8 970,32 Eur sąmatą, t. y. 3 000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 5 970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms“, yra visiškai nemotyvuotas, nenurodyta, kokiais kriterijais remiantis pareiškėjas siūlo nustatyti būtent tokią administravimo išlaidų sumą, kokios rūšies išlaidas ji apima, todėl šis prašymas yra nepagrįstas ir atmestinas.

14Dėl skundo dėl priimto nutarimo 4 darbotvarkės klausimu pareiškėja apskritai nenurodo jokių argumentų bei nepateikia jokių įrodymų, kad balanso bei pelo/nuostolių ataskaitoje įrašytos sumos neatitinka tikrosios įmonės finansinės padėties.

15Skundas tenkintinas.

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

17Kauno apygardos teismo 2012-05-29 nutartimi UAB „Elettrodiesel“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Forsina“. Teismo 2013-01-29 nutartimi BUAB „Elettrosdiesel“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2012-09-26, 2012-11-05, 2013-02-13, 2013-03-07, 2013-04-08, 2013-05-03, 2013-06-17, 2013-08-20, 2013-11-29, 2014-01-16, 2014-04-03, 2015-10-20 nutartimis patvirtinti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių reikalavimai, kurių bendra suma yra 731 964,37 Eur. Kauno apygardos teismo 2014-04-03 nutartimi pareiškėjos VĮ Turto banko patvirtintas 400 914,50 Lt (116 112,86 Eur) dydžio kreditorinis reikalavimas.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2016-05-31 kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 3 ir 4 darbotvarkės klausimais, teisėtumo.

19Dėl 2016-05-31 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo Nr. 15 nutarimo, priimto 3 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“.

20Nustatyta, kad skundžiamu BUAB „Elettrodiesel“ 2016-05-31 kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimu buvo svarstomas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Susirinkime dalyvavusių ir 69,966 proc. už balsavusių kreditorių dauguma trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas: „Patvirtinti 60 191,94 Eur faktinių administravimo išlaidų sumą už laikotarpį nuo 2014-12-01 iki 2016-05-31 (52 130,60 Eur atlyginimas administratoriui, 8 061,34 Eur kitos administravimo išlaidos. Patvirtinti 15 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą su mokesčiais (10 000 Eur atlyginimas administratoriui, 5 000 Eur kitos administravimo išlaidos), kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti po 2016-05-31 kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.“ Iš prie protokolo esančių balsavimo biuletenių matyti, kad „prieš“ tokio nutarimo priėmimą balsavo antros eilės kreditoriai ¬ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (2,78 %), VĮ Turto bankas (15,863 %), trečios eilės kreditoriai UAB „Dasta“ (0,042 %), UAB Transporto firma „TRANSMITTO“ (0,166 $%), „už“ tokio nutarimo priėmimą balsavo du trečios eilės kreditoriai – C.M.P. Veneta S.R.L. (67,604 %) ir M. M. (2,363 %).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkime 5 darbotvarkės klausimu administratoriui buvo patvirtinta 16 000 Lt administravimo išlaidų sąmata per mėnesį (iš jų 10 000 Lt atlyginimas administratoriui, 6 000 Lt administravimo išlaidos turto apsaugai, turto draudimui, turto vertinimui, išlaidoms VĮ Registrų centre, komunalinių patarnavimų išlaidoms, kurui, pašto, kanceliarinių prekių išlaidoms ir kt.) bei patvirtintos papildomai patirtos išlaidos teisinėms paslaugoms pagal faktą, kurias BUAB „Elettrodiesel“ administratorius UAB „Forsina“ turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

22BUAB „Elettrodiesel“ kreditoriai 2014-01-28 įvykusio susirinkimo metu 2 darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą – palikti nepakeistą 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 penktu darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą.

23Atkreiptinas dėmesys, kad 2014-01-28 kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi du pasiūlymai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo: pirmą pasiūlė antros eilės kreditoriai VSDFV Kauno skyrius, VĮ Turto bankas ir VMI prie FM, kurie siūlė patvirtinti 15 000 Lt sąmatą, tame skaičiuje 10 000 Lt skirti administratoriaus atlyginimui ir 5 000 Lt skirti administravimo išlaidoms ir šią sąmatą skirti nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro; antrą pasiūlė pati administratorė, kuri prašė palikti nepakeistą 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 penktu darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Taigi, tų pačių dviejų didžiausią balsų skaičių turinčių kreditorių balsų dauguma buvo priimtas administratorės pasiūlytas administravimo išlaidų skaičiavimo projektas.

24Šį nutarimą Kauno apygardos teismas 2014-04-10 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1596-436/2014, panaikino ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo/keitimo klausimą perdavė svarstyti iš naujo kreditorių susirinkimui. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1158/2014 prieš tai minėtą teismo nutartį paliko galioti. Ši aplinkybė reiškia, kad dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio ginčas tarp administratoriaus ir mažesnius balsų skaičius susirinkimuose turinčių kreditorių vyksta jau nuo 2014-01-28.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, išaiškinta, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalimi kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. Šis imperatyvas ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo teismui tvarka suponuoja, jog kreditorių susirinkimo nutarimus gali panaikinti tik teismas. Tuo tarpu kreditorių susirinkimo nutarimų išspręstais klausimais keitimo galimybę lemia kreditorių susirinkimo teisė keisti savo sprendimus (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Teisę keisti kreditorių susirinkimo nutarimus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais turi pats kreditorių susirinkimas. Todėl kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas kreditorių kompetencijai priskirtu klausimu, yra privalomas ir turi būti vykdomas, jei jis nėra panaikintas teismo arba jei kreditorių susirinkimas nėra pakeitęs savo sprendimo jo reguliuojamu klausimu.

26Apeliacinės instancijos teismas 2014-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1158/2014 pažymėjo, kad teisminė kreditorių susirinkimo nutarimo kontrolė skirta užtikrinti tiek tai, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimo procedūros, tiek tai, kad nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos, tiek tai, kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito asmens intereso sąskaita. Taigi vien aplinkybė, kad dauguma kreditorių pritarė administravimo išlaidų sąmatai, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimo dydžiui, neužkerta kelio mažumoje likusiems kreditoriams skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą ir siekti, kad būtų atsižvelgta į jų interesus.

27Iš administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 2 už laikotarpį nuo 2012-06-09 iki 2013-11-01, kuri patvirtinta 2013-12-16 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkime, matyti, jog jau 2013 metų pabaigoje administratoriaus darbų apimtys buvo sumažėję, nes BUAB „Elettrodiesel“ nekilnojamasis turtas jau yra parduotas ir realiai administratoriui liko išieškoti debitorinius įsiskolinimus. Tai reiškia, kad bankroto administratoriui atlikus didžiąją dalį su bankroto procesu susijusių įmonės likvidavimo darbų, antros eilės kreditoriai, siekdami iš gautų lėšų patenkinti nors dalį savo reikalavimų, turėjo pakankamą pagrindą administravimo išlaidų keitimo klausimą spręsti iš naujo kreditorių susirinkime, juo labiau, kad nuo bankroto pradžios iki 2014 m. administratoriui jau išmokėtas 49 206,53 Eur atlyginimas, tačiau, kaip jau buvo minėta, dviejų trečios eilės kreditorių turinčių didžiąją dalį balsų daugumos yra priimami nutarimai, kurie akivaizdžiai priešingi antros eilės kreditorių interesams.

28BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-01 kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu buvo vėl sprendžiamas administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimas, tačiau buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių pateikti informaciją apie panaudotas lėšas nuo 2013-12-16. Dar kartą administravimo išlaidų klausimas buvo sprendžiamas 2014-12-19 susirinkime, tačiau ir vėl joks nutarimas nebuvo priimtas.

29Bankroto administratorius savo atsiliepime į skundą nurodo, kad BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-19 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 3 už laikotarpį nuo 2013-11-27 iki 2014-12-10, t. y. patirtų administravimo išlaidų dydis, jų panaudojimo pagrįstumas jau buvo patvirtintas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, todėl administravimo išlaidų sąmata už praėjusį laikotarpį negali būti svarstoma.

30Dar kartą BUAB „Elettrodiesel“ administravimo išlaidų tvirtinimo kausimas buvo sprendžiamas 2016-01-15 kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu, tačiau šiuo klausimu nutarimas nepriimtas. Taip pat pažymėtina, kad nors didžiąją balsų daugumą turintys du trečios eilės kreditoriai pritarė administratoriaus veiklos ataskaitai Nr. 4 ir finansinių ataskaitų rinkiniui už 2014 metus, tačiau Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1431-436/2016 šie nutarimai buvo panaikinti. Teismas šia nutartimi įpareigojo bankroto administratorių UAB „Forsina“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

31Nagrinėjamos BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad pakartotinai klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo kreditorių susirinkimuose po Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-26 nutarties nutarimas nebuvo priimtas, tačiau bankroto administratorius administravimo išlaidas toliau skaičiuoja remiantis BUAB „Elettrodiesel“ pirmuoju 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimu, nors dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo teismas dar 2014-04-10 nutartimi buvo įpareigojęs šį klausimą spręsti iš naujo. Akivaizdu, jog administravimo išlaidų sąmatos pakeitimu bankroto administratorius nėra suinteresuotas, jam yra naudingas 2012-11-21 kreditorių susirinkimo nutarimas, todėl šiuo klausimu buvo ilgą laiką vengiama priimti nutarimą, kol teismas nutartimi dar kartą įpareigojo administratorių šį klausimą išspręsti.

32BUAB „Elettrodiesel“ 2016-05-31 kreditorių susirinkimo metu 2 darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 4 už laikotarpį nuo 2014-12-11 iki 2016-05-31. Iš kreditorių susirinkimui 2016-01-15 pateiktos ataskaitos Nr. 4 už laikotarpį nuo 2014-12-11 iki 2016-01-15 matyti, kad pinigų likutis 2014-12-01 dienai buvo 72 398,42 Eur, iš kurių bankroto administratoriui išmokėtas atlyginimas 39 098,60 Eur, kitos administravimo išlaidos sudarė 7 500,55 Eur. Iš 2016-05-31 susirinkimui pateiktos ir patvirtintos ataskaitos Nr. 4 už laikotarpį nuo 2014-12-11 iki 2016-05-31 matyti, kad gautų įmonėje lėšų likutis 2014-12-01 dienai buvo 72 398,42 Eur, iš kurių atlyginimo administratoriui išmokėta 52 130,60 Eur, kitoms administravimo išlaidoms skirta 8 061,34 Eur. Taigi, akivaizdu, kad bankroto administratorius administravimo išlaidas skaičiuoja toliau pagal 2012-11-21 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą, nors dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo ginčas neišspręstas.

33Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimuose yra patvirtintos visos keturios administratoriaus veiklos ataskaitos, nesudaro pagrindo bankroto administratoriui, nesant įvykdytai Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutarčiai dėl įpareigojimo kreditorių susirinkime pakartotinai spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, toliau skaičiuoti administravimo išlaidas pagal 2012-11-21 priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą. Šios ataskaitos tik patvirtina faktą, kad administratorius naudoja sąskaitoje esančias lėšas savo nuožiūra, nepaisydamas kreditorių interesų.

34Teismas, įvertinęs BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiagą sprendžia, kad yra pagrindas sutikti su pareiškėjo VĮ Turto banko ir kitų suinteresuotų asmenų VSDFV Kauno skyriaus, UAB „Marijampolės Skuba“ nuomone, jog bankroto administratorius sąmoningai vengia spręsti klausimą susijusį su administravimo išlaidų keitimu, nes tai yra jam akivaizdžiai nenaudinga. Taigi, nustatyta, kad iki šiol nėra įvykdyta įsiteisėjusi Kauno apygardos teismo 2014-04-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2- B2-1596-436/2014, kuria administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo/keitimo klausimas perduotas svarstyti iš naujo kreditorių susirinkimui. Visuose kreditorių susirinkimuose priimti nutarimai dėl administravimo išlaidų yra palankūs tik bankroto administratoriui ir jie priimami didžiausio trečios eilės kreditoriaus C.M.P. Veneta S.r.l. (67,604 proc.) ir šios įmonės atstovo, taip pat kreditoriaus M. M. (2,363 proc.) balsų dauguma. Taip pat pažymėtina, kad visas likviduojamos įmonės turtas buvo parduotas iki 2014 metų, tačiau atsiskaityta tik su įkaito turėtoju ir pirmos eilės kreditoriais. Šią aplinkybę patvirtina ir administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 4 už laikotarpį nuo 2014-12-01 iki 2016-05-31, iš kurios matyti, kad per visą šį laikotarpį buvo gauta pajamų tik 4223,04 Eur. Kaip jau buvo nustatyta, 2014-12-01 dienai pinigų sąskaitoje buvo 72 398,42 Eur, kreditorių susirinkimo dieną liko tik 16 429,52 Eur, nes administravimo išlaidoms padengti jau išmokėta 60 191,94 Eur, tuo tarpu antros eilės kreditorių reikalavimams padengti bankroto administratorius neskyrė lėšų. Teismo vertinimu, šios nustatytos aplinkybės akivaizdžiai pažeidžia antros eilės kreditorių interesus, o tokie bankroto administratoriaus veiksmai prieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

35Iš ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos darytina išvada, jog įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą nustatė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumų dydžio. Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti tik vieno kreditoriaus balsų dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo, jei šio kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-524/2012, 2012 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-300/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2065/2011 ir kt.). Tokiu atveju kreditoriams būtina įrodyti didžiausio kreditoriaus piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, inicijuojant ir priimant nutarimus, kurie savo turiniu prieštarauja daugumos kreditorių ar/ir bankrutavusios įmonės interesams bei esmingai pažeidžia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

36Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad didžiausią balsų skaičių sprendžiant klausimus susirinkimuose turi trečios eilės kreditorius C.M.P. Veneta S.r.l. Jam visais kreditorių susirinkimuose svarstomais klausimais pritariantis trečios eilės kreditorius – minėtos įmonės atstovas M. M., kartu kreditorių susirinkimuose balsuoja „už“ nutarimus, akivaizdžiai naudingus bankroto administratoriui ir nepalankius antros eilės kreditoriams. Teismo vertinimu, tokie minėtų dviejų kreditorių veiksmai pripažintini kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis ir pažeidžiantys kitų BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių interesus.

37Aplinkybė, kad tiek bankroto administratorius, tiek minėti didžiausią balsų daugumą turintys kreditoriai piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia tik naudos sau, buvo nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1158/2014. Sprendžiant šioje byloje ginčą, konstatuota, kad BUAB „Elettrodiesel“ bankroto administratorius, sudarydamas paskolos sutartį su trečiuoju asmeniu, kurio valdymo organas sutampa su bankroto administratoriaus valdymo organu, numatydamas 50 procentų dydžio metines palūkanas bei nedėjęs protingų pastangų atsakovo vardu sudaryti paskolos sutartį bankrutuojančiai įmonei naudingesnėmis sąlygomis, akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigą veikti bankrutuojančios įmonės ir jos visų kreditorių naudai. Nustačius bankroto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą, negali būti tvirtinama bankroto administratoriaus ataskaita toje dalyje, kurioje bankroto administratorius teigia tikslingai panaudojęs 50 000 Lt palūkanoms sumokėti. Atitinkamai nustačius, jog ataskaitiniu laikotarpiu bankroto administratorius ne visas savo pareigas atliko tinkamai, vadovaujantis principu ex iniuria non oritur ius (iš neteisės negali atsirasti teisė) darytina išvada, kad bankroto administratorius neturi teisės gauti pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos visos sumos, skirtos administratoriaus atlyginimui sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-836/2014).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

39Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjo VĮ Turto bankas skundas dėl BUAB „Elettrodiesel“ 2016-01-15 kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ panaikinimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas, kadangi teismas nustatė, jog priimtas nutarimas prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia likviduojamos įmonės kreditorių teisėtus interesus.

40Pareiškėjas savo skunde prašo vadovaujantis nuo 2016-05-01 įsigaliojusia ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalies redakcija teismui pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 8 970,32 Eur sąmatą, t. y. 3 000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 5 970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms.

41Nustatyta, kad 2015-10-15 priimtas Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1962, kuriuo nuo 2016-01-01 keičiamos kai kurios ĮBĮ nuostatos. ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatų pakeitimai įsigaliojo nuo 2016-05-01 (ĮBĮ 2015-10-15 pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962, 10 straipsnio 3 dalis). ĮBĮ pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pat metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimas yra galutinis rezultatas, kurio siekiama bankroto procedūromis. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad bet kuri teisės norma gali būti tinkamai išaiškinta tik tada, jeigu bus atsižvelgta į jos sisteminius ryšius su kitomis to paties įstatymo, atitinkamos teisės šakos ar teisės instituto normomis, taip pat jos santykį su Konstitucija ir joje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, esančiais visos teisės sistemos pagrindu. Pagal bendrąjį teisės principą lex benignior retro agit teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų atgalinis veikimas neleidžiamas, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Bendrasis teisės principas lex retro non agit reiškia, kad įstatymai ir kiti teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų pateisinamas civilinės teisės normos galiojimas iki jos priėmimo susiklosčiusiems santykiams reguliuoti, būtinas šiuo klausimu įstatymo leidėjo aiškus ir nedviprasmiškas pozicijos pareiškimas; tai galima padaryti tik įstatymo forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-108/1999; 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, byla Nr. 3K-3-100/2013; kt.). Teisėtai įgyta teisė pripažįstama ir nuo pažeidimų ginama jos atsiradimo metu galiojusių teisės normų pagrindu, o atliktų veiksmų atitiktis teisės aktuose įtvirtintam teisiniam reglamentavimui tikrinamas pagal jų atlikimo metu galiojusias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015).

43Teismo vertinimu, bankroto procesas apima visus bankroto bylos nagrinėjimo metu atliekamus procedūrinius veiksmus (bankroto bylos iškėlimo, kreditorių reikalavimo tvirtinimo, įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, turto pardavimą, klausimų dėl tyčinio bankroto sprendimą ir pan.). Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo sušaukimas ir jo metu priimti nutarimai yra viena iš vykdomų bankroto procedūrų. BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimas skundžiamus nutarimus priėmė 2016-05-31, t. y. įsigaliojus pakeistoms ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatoms, todėl sprendžiant šį ginčą teismas turi pagrindą šias įstatymo nuostatas nagrinėjamu atveju taikyti.

44Nuo 2016-05-01 įsigaliojo ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai nustatomi įvertinus per praėjusius 3 metus baigtų bankroto procesų faktinius administravimo išlaidų dydžius, atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų įmonę apibūdinančių kriterijų reikšmes. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą. Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per 3 metus peržiūri ir patikslina bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. <...>.

45ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

46Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad BUAB „Elettrodiesel“ pripažinta bankrutavusiu ir yra likviduojamas dėl bankroto jau daugiau nei trejus metus, pagrindinis įmonės turtas realizuotas dar iki 2014 metų, nuo bankroto pradžios iki 2014 m. administratoriui jau išmokėtas 49 206,53 Eur atlyginimas, tačiau likvidavimas užsitęsė dėl ginčų tarp bankroto administratoriaus ir kreditorių dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, kuris tęsiasi nuo 2014-01-28. Šios priežastys negali būti pripažintos objektyviomis ir pateisinančiomis ilgai trunkančią likvidavimo procedūrą, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgus į tai, kad bankroto bylose vyrauja viešas interesas, o likvidavimo procedūra iš esmės užsitęsė dėl paties bankroto administratoriaus veiksmų, kuriuos teismas šioje nutartyje pripažino neteisėtais, teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašymas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 8 970,32 Eur, t. y. 3 000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 5 970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms, yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

47Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4 darbotvarkės klausimu „Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas“.

48ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte nustatyta, kad administratorius teikia informaciją ir ataskaitas pagal šio straipsnio 10 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytas ir su Lietuvos statistikos departamentu suderintas ataskaitų formas šio straipsnio 10 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, informaciją ir ataskaitas teismui, taip pat kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka informaciją apie bankroto bylos eigą kreditoriams, savininkui (savininkams) ir kitą informaciją šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais; 16 punkte nustatyta, kad administratorius organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas. Taigi ĮBĮ įtvirtinta, kad bankroto administratorius teikia informaciją ir nustatytos formos ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai (Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punktas), teismui, teikia informaciją apie bankroto bylos eigą įmonės kreditoriams, taip pat turi pareigą sudaryti ir teikti metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: balansas (1 punktas), pelno (nuostolių) ataskaita (2 punktas), pinigų srautų ataskaita (3 punktas), nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita (4 punktas), aiškinamasis raštas (5 punktas). Iš esmės taip pat apibrėžiamas finansinių ataskaitų rinkinys, kuris turi būti rengiamas, kai įmonė likviduojama (Bankroto departamento direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtinto 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ 22 punktas).

49Nagrinėjamu atveju 2016-05-31 kreditorių susirinkimui pateiktas finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. atspindi išlaidas, tame tarpe ir administravimui skirtas, kurias teismas prieš tai pripažino nepagrįstomis, ir nustatė visiškai kitą administravimo išlaidų sumą, kuri neatsispindi skundžiamame kreditorių susirinkimo nutarime Nr. 4. Tai reiškia, kad tokis finansinių ataskaitų rinkinys neatitinka realios situacijos, dėl to ir šis skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti paliktas galioti, todėl naikintinas.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės Skuba“ prašo iš BUAB „Elettrodiesel“ priteisti 400 Eur teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 65–67). Įvertinus tai, kad šio kreditoriaus interesai sutampa su pareiškėjos interesais, o pareiškėjos skundas patenkintas visiškai, todėl kreditoriaus prašymas tenkintinas (CPK 93 str. 1 d.).

52Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, 22 straipsnio 3 dalimi, 36 straipsnio 2, 4 dalimis, teismas

Nutarė

53Kreditoriaus VĮ Turto bankas skundą patenkinti.

54Panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo Nr. 15 nutarimus, priimtus 3 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir 4 darbotvarkės klausimu „Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 m. tvirtinimas“.

55Patvirtinti BUAB „Elettrodiesel“ bankroto byloje administravimo išlaidų sąmatą nuo 2014-01-28 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 8 970,32 Eur, iš jų 3 000 Eur skirti administratoriaus atlyginimui ir 5 970,32 Eur skirti administravimo išlaidoms.

56Priteisti iš BUAB „Elettrodiesel“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, (juridinio asmens kodas 302325166) 400,00 Eur (keturis šimtus eurų 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų suinteresuoto asmens UAB „Marijampolės Skuba“ (juridinio asmens kodas 151462173) naudai.

57Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims, bankroto administratoriui ir įpareigoti bankroto administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

58Nutarties dalis, kuria panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Pareiškėja VĮ Turto bankas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo... 3. Vadovaujantis administratoriaus kreditorių 2013-12-16, 2014-12-19, 2016-01-15... 4. Administratoriaus įgaliotas atstovas ataskaitoje 2013-12-16 susirinkimui... 5. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus darbų apimtis –... 6. Įvertinus aplinkybę, kad 2012-11-21 kreditorių susirinkime patvirtinta 4... 7. BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo valia, vadovaujantis formaliu... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 9. Pažymi, kad visi ginčijami nutarimai yra priimami vieno trečios eilės... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės Skuba“ atsiliepime į skundą (b.... 11. Suinteresuoto asmens BUAB „Elettrodiesel“ administratoriaus UAB... 12. Pažymi, kad BUAB „Elettrodiesel“ 2012-11-21 kreditorių susirinkimo... 13. Pareiškėjos skundo reikalavimas „nuo 2014-01-28 iki įmonės... 14. Dėl skundo dėl priimto nutarimo 4 darbotvarkės klausimu pareiškėja... 15. Skundas tenkintinas.... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 17. Kauno apygardos teismo 2012-05-29 nutartimi UAB „Elettrodiesel“ iškelta... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Elettrodiesel“... 19. Dėl 2016-05-31 BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių susirinkimo Nr. 15... 20. Nustatyta, kad skundžiamu BUAB „Elettrodiesel“ 2016-05-31 kreditorių... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-11-21 BUAB „Elettrodiesel“... 22. BUAB „Elettrodiesel“ kreditoriai 2014-01-28 įvykusio susirinkimo metu 2... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad 2014-01-28 kreditorių susirinkimo metu buvo... 24. Šį nutarimą Kauno apygardos teismas 2014-04-10 nutartimi, priimta... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 26. Apeliacinės instancijos teismas 2014-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje... 27. Iš administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 2 už laikotarpį nuo 2012-06-09... 28. BUAB „Elettrodiesel“ 2014-12-01 kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės... 29. Bankroto administratorius savo atsiliepime į skundą nurodo, kad BUAB... 30. Dar kartą BUAB „Elettrodiesel“ administravimo išlaidų tvirtinimo... 31. Nagrinėjamos BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiaga patvirtina, kad... 32. BUAB „Elettrodiesel“ 2016-05-31 kreditorių susirinkimo metu 2... 33. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad BUAB „Elettrodiesel“ kreditorių... 34. Teismas, įvertinęs BUAB „Elettrodiesel“ bankroto bylos medžiagą... 35. Iš ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų... 36. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad didžiausią balsų skaičių sprendžiant... 37. Aplinkybė, kad tiek bankroto administratorius, tiek minėti didžiausią... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad administravimo... 39. Taigi, atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 40. Pareiškėjas savo skunde prašo vadovaujantis nuo 2016-05-01 įsigaliojusia... 41. Nustatyta, kad 2015-10-15 priimtas Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5,... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 43. Teismo vertinimu, bankroto procesas apima visus bankroto bylos nagrinėjimo... 44. Nuo 2016-05-01 įsigaliojo ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos. ĮBĮ... 45. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas... 46. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad BUAB „Elettrodiesel“... 47. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4 darbotvarkės klausimu... 48. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte nustatyta, kad administratorius teikia... 49. Nagrinėjamu atveju 2016-05-31 kreditorių susirinkimui pateiktas finansinių... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 290-291... 53. Kreditoriaus VĮ Turto bankas skundą patenkinti.... 54. Panaikinti BUAB „Elettrodiesel“ 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių... 55. Patvirtinti BUAB „Elettrodiesel“ bankroto byloje administravimo išlaidų... 56. Priteisti iš BUAB „Elettrodiesel“, atstovaujamo bankroto administratoriaus... 57. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims, bankroto... 58. Nutarties dalis, kuria panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, per 7...