Byla B2-408-480/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baldų projektai.LT“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baldų projektai.LT“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Baldų projektai.LT“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Lausona“ įgaliotas asmuo pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Prašyme nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 29 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą BUAB „Baldų projektai.LT“ bankroto administratoriui perduotą turtą ir turtą, kurio buvimo vieta yra nustatyta, parduoti laisvame pardavime didžiausią kainą pasiūliusiam asmeniui tokia tvarka ir kainomis: 10 dienų pardavinėti už ne mažesnę kaip rinkos kainą, nepardavus 10 dienų pardavinėti kainą sumažinus 25 proc., nepardavus 10 dienų pardavinėti kainą sumažinus dar 25 proc. Nepardavus parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. Vykdant kreditorių susirinkimo nutarimą pradėtas bankrutuojančios įmonės turto pardavimas. Visas bankroto administratoriui perduotas įmonės turtas yra parduotas. Taip pat bankroto administratorius ėmėsi priemonių išieškoti skolas iš bankrutuojančios įmonės skolininkų (nurodytų skolininkų sąraše). Jiems buvo pateikti reikalavimai sumokėti skolą. Atsižvelgiant į iš skolininkų gautus atsakymus, įvertinus bankroto administratoriui perduotus BUAB „Baldų projektai.LT“ dokumentus buvo vykdomas ikiteisminis, teisminis skolų išieškojimas bei priverstinis skolos išieškojimas per antstolius. Bankroto proceso metu gautos piniginės lėšos panaudotos patvirtintoms bankroto administravimo išlaidoms. Pažymėjo, kad visi privalomieji bankroto proceso veiksmai yra atlikti.

5Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

62019 m. birželio 17 d. teisme gautas A. A., UAB „Solaneksa“ direktorės A. B., UAB „Solanika“ direktoriaus V. T. ir UAB „Sapras“ direktorės J. B. prašymas, kuriuo prašo: 1) UAB „Lausona“ įgalioto asmens M. K. prašymą dėl BUAB „Baldų projektai.LT“ pabaigos atmesti; 2) įpareigoti bankroto administratorių UAB „Lausona“ pateikti kreditoriams išsamią informaciją, dokumentus, bylų posėdžio balso įrašus bei paaiškinimus, pagrindžiančius turtinių teisių reikalavimo praradimus.

7Prašyme nurodė, kad priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, bus pažeistos kreditorių teisės. Pareiškė, kad jau ilgą laiką bankroto administratoriaus prašo pateikti bankroto administratoriaus ataskaitą, nurodant kreditoriams tikslią informaciją apie piniginių lėšų ir įplaukų gavimą bei išleistas pinigines lėšas, tačiau gaunama informacija yra paviršutiniška, kas rodo bankroto proceso neskaidrumą bei pažeidžia kreditorių teises. Pareiškė, kad bankroto administratorius nuslėpė nuo kreditorių faktą, jog dėl priteistos skolos Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-15369-734/2019, kurioje yra prašoma priteisti bankroto administratorius UAB „Lausona“ padaryta žala. Nurodė, kad nuo kreditorių buvo nuslėpta, jog ši skola yra parduota, tad kreditoriai neturi jokios reikalavimo teisės į šią skolą. Šis informacijos nuslėpimas pažeidžia kreditorių teises dėl to, kad kreditoriams nieko nebuvo išmokėta, o įmonės turtinių teisių buvo įsisavinta daugiau nei teismo patvirtinta bankroto administravimo sąmata, tačiau kreditoriai iki šiol negali išsireikalauti informacijos ir dokumentų, kurie patvirtintų, kad bankroto procesas skaidrus ir bankroto administratoriui patikėtas turtas iššvaistytas nebuvo. Pažymėjo, kad skolininko UAB „Marijampolės komprojektas“ skola BUAB „Baldų projektai.LT“ siekė 14 000 Eur, tačiau pasirašyta taikos sutartis gaunant mažiau nei 1000 Eur. Pareiškė, kad nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-68-454/2018, kurioje UAB „Marijampolės komprojektas“ yra ieškovas, o bankroto administratorius yra trečiasis asmuo, bankroto administratorius prašo priteisti UAB „Marijampolės komprojektas“ naudai būtent tą turtą, kuris įsigytas iš UAB „Baldų projektai.LT“ bei pastarajam neapmokėtas, tačiau bankroto administratorius šią skolą laiko nepagrįsta. Pareiškė, kad 2019 m. gegužės 17 d. ataskaitoje, bankroto administratorius UAB „Lausona“ nurodo, kad skolininko G. S. skola sumažėjo keturis kartus dėl to, kad neva tai skolininkas pateikė dokumentus, kad už savo lėšas kreditoriui pirko įvairias prekes ir medžiagas, todėl ne jis yra skolingas, bet BUAB „Baldų projektai.LT“ yra skolingi jam. Pažymėjo, kad bankroto administratorius nepateikė kreditoriams prašomų dokumentų, kurie pagrįstų bankrutuojančios įmonės turto įsisavinimo procedūras, kas pažeidžia kreditorių teises ir bankrutuojančios įmonės pabaigą daro neįmanomą.

82019 m. birželio 26 d. kreditoriai A. A., UAB „Solaneksa“ direktorės A. B., UAB „Solanika“ direktoriaus V. T. ir UAB „Sapras“ direktorės J. B. pateikė teismui duomenis apie tai, kad su 2019 m. birželio 25 d. pranešimu apie nusikaltimą kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrą prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą bei ištirti pranešime apie nusikaltimą nurodytus faktus.

9BUAB „Baldų projektai.LT“ bankroto administratorės UAB „Lausona“ įgaliotas asmuo M. K. 2019 m. birželio 26 d. pateikė teismui rašytinę nuomonę į bylą ir nurodė, kad minėtieji kreditoriai yra tiesiogiai susiję su UAB „Baldų projektai.LT“, siekia sutrukdyti vykdyti bankroto procedūrą ir piktybiškai kenkia. Šių kreditorių tikslas buvo tai, kad bankroto administratorius išieškotų nepagrįstai UAB „Baldų projektai.LT“ buhalterinėje apskaitoje pavaizduotų skolininkų reikalavimus ir didžiąją dalį piniginių lėšų pervestų minėtiems kreditoriams, neperduodant bankroto administratoriui įmonės turto ir išvengiant bankrutuojančios įmonės vadovų / akcininkų atsakomybės. Patvirtino, kad kreditoriams yra pateikta visa su skolos priteisimu, išieškojimu susijusi informacija. Reikalavimo teisė į N. B. skolą yra parduota, kadangi jis praktiškai neturi likvidaus turto ir negauna pajamų, be to, piktybiškai nevykdo antstolio nurodymų. Atkreipė dėmesį, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-13899-950-2018 patvirtino tarp ieškovo BUAB „Baldų projektai.LT“ ir atsakovo UAB „Marijampolės komprojektas“ sudarytą taikos sutartį. Kreditoriams buvo pateikta informacija apie išnagrinėtos bylos eigą. Bankroto administratorius pateikė išvadą dėl sudarytos taikos sutarties tikslingumo bei pažymėjo, kad ieškovui BUAB „Baldų projektai“ pateikus ieškinį teismui dėl skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Marijampolės komprojektas“ ir gavus atsakovo atsiliepimą paaiškėjo, kad UAB „Marijampolės komprojektas“ debitorinis įsiskolinimas nėra pagrįstas įrodymais, todėl galimybės ieškovui laimėti bylą gerokai sumažėjo, be to, padidėjo rizika, kad bylinėjantis ir pralaimėjus bylą ieškovui iš bankroto administravimo išlaidų tektų padengti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nors atsakovas kategoriškai nesutiko su ieškiniu, tačiau pasiūlė sudaryti taikos sutartį siekiant išvengti ilgo bylinėjimosi ir didelių procesinių išlaidų. Taikos sutartis buvo pasirašyta ir įvykdyta. Ieškovo nuomone, įrodyti teismui, jog atsakovas realiai gavo prekes ir paslaugas būtų buvę praktiškai neįmanoma, todėl taikos sutarties pasirašymas šioje byloje buvo logiškas, protingas ir naudingas ieškovui.

10Taip pat nurodė, kad skolininkui G. S. į bankroto administratoriaus raginimą neatsakius, bankroto administratorius UAB „Lausona“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą. Teismas pareiškimą tenkino ir 2018 m. kovo 14 d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo kreditoriaus BUAB „Baldų projektai.LT“ naudai iš skolininko G. S. priteista 6223,24 Eur skola ir 5 proc. metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo (įsakymo) visiško įvykdymo. Skolininkas pareiškė prieštaravimus dėl teismo įsakymo. Bankroto administratorius pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisykles pareiškė ieškinį teismui. Atsakovas G. S. kategoriškai nesutiko su ieškiniu, nurodė, kad skola yra dirbtinai įrašyta į BUAB „Baldų projektai.LT“ buhalterinę apskaitą, pateikė įrodymus, kad nėra skolingas BUAB „Baldų projektai.LT“, kadangi įmonei už savo pinigines lėšas pirko įvairias prekes ir medžiagas už dar didesnę sumą. Siekdamas išvengti bylinėjimosi išlaidų pasiūlė sudaryti taikos sutartį. Pagal sudarytą taikos sutartį sumokėjo 1700,00 Eur. Patvirtino, kad jokios kreditorių teisės nepažeistos. Nurodė, kad 2019 m. birželio 11 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje pateikta išsami bankroto procese gautų pajamų ir patirtų išlaidų suvestinė, turto pardavimo ir išieškojimo analizė. Visi privalomieji bankroto proceso veiksmai yra atlikti, kreditorių teisės nepažeistos, iš kitų kreditorių (nesusijusių su bankrutuojančia įmone) jokių prieštaravimų negauta, todėl prašo priimti sprendimą dėl BUAB „Baldų projektai.LT“ pabaigos.

11Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

12Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi UAB „Baldų projektai.LT“ iškelta bankroto byla; 2018 m. vasario 1 d. nutartimi atstatydinta bankroto administratorė M. V. iš UAB „Baldų projektai.LT“ bankroto administratorės pareigų ir naujuoju UAB „Baldų projektai.LT“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lausona“; 2017 m. lapkričio 17 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Baldų projektai.LT“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 121 981,57 Eur sumai; kreditorių sąrašas ir reikalavimai buvo tikslinami 2018 m. spalio 24 d., 2019 m. balandžio 19 d., 2019 m. sausio 23 d. nutartimis; 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi UAB „Baldų projektai.LT“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

13Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus (CPK 31 straipsnio 8 punktas). Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014). Taigi, bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus.

14Atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad kreditorių A. A., UAB „Solaneksa“ direktorės A. B., UAB „Solanika“ direktoriaus V. T. ir UAB „Sapras“ direktorės J. B., prašyme nurodytos aplinkybės ir argumentai, nesudaro teisinio pagrindo nepriimti sprendimo dėl įmonės pabaigos. Bankroto byloje nenustatyta jokių bankroto administratoriaus netinkamų ar neteisėtų veiksmų vykdant UAB „Baldų projektai.LT“ bankroto procedūrą. Teismas pažymi, kad aplinkybė, jog kreditoriai kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrą prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą bei ištirti pranešime apie nusikaltimą nurodytus faktus, taip pat nesudaro pagrįsto pagrindo atmesti bankroto administratorės UAB „Lausona“ įgalioto asmens prašymo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pažymėtina, kad kreditorių pareiškime apie nusikaltimą nurodytos aplinkybės bus ištirtos baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, todėl tai neturi teisinės įtakos šioje bankroto byloje sprendžiant klausimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

15Pažymėtina, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015).

16Bankroto administratorė teismui pateikė UAB „Baldų projektai.LT“ Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2018 m. lapkričio 2 d. pažymą, patvirtinančią, kad UAB „Baldų projektai.LT“ su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdyba yra atsiskaičiusi.

17Byloje esantys duomenys patvirtina, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 121 981,57 Eur sumai.

18Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog UAB „Baldų projektai.LT“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto.

19Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose UAB „Baldų projektai.LT“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu (ieškovu ar atsakovu), nėra. UAB „Baldų projektai.LT“ veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl spręstina, jog patenkinti likusių kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

20Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

22pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baldų projektai.LT“, juridinio asmens kodas 302754685, registracijos adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 52-1, veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto.

23Sprendimo kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

24Įpareigoti bankroto administratorių apie priimtą teismo sprendimą informuoti kreditorius ir atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl... 3. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Baldų... 4. Prašyme nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 29 d. kreditorių susirinkimas... 5. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio... 6. 2019 m. birželio 17 d. teisme gautas A. A., UAB „Solaneksa“ direktorės A.... 7. Prašyme nurodė, kad priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, bus... 8. 2019 m. birželio 26 d. kreditoriai A. A., UAB „Solaneksa“ direktorės A.... 9. BUAB „Baldų projektai.LT“ bankroto administratorės UAB „Lausona“... 10. Taip pat nurodė, kad skolininkui G. S. į bankroto administratoriaus raginimą... 11. Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.... 12. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi UAB „Baldų... 13. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalyje numatyta,... 14. Atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad kreditorių... 15. Pažymėtina, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams,... 16. Bankroto administratorė teismui pateikė UAB „Baldų projektai.LT“... 17. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad liko nepatenkinti kreditorių... 18. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė,... 19. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų,... 20. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas... 21. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio... 22. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baldų... 23. Sprendimo kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.... 24. Įpareigoti bankroto administratorių apie priimtą teismo sprendimą... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...