Byla e2S-212-803/2017
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nolita“, trečiajam asmeniui „KS Boulevard C. V.“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje „KS Boulevard C. V.“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo „Seboso Holdings Limited“ ieškinį dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nolita“, trečiajam asmeniui „KS Boulevard C. V.“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

62. Ieškovas „Seboso Holdings Limited“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nolita“ 2016 m. spalio 17 d. visuotinio akcininko susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta atšaukti Bendrovės valdybą in corpore, ir bendrovės valdybos nariais 4 metų laikotarpiui nuspręsta išrinkti šiuos asmenis: 1) K. W., Nyderlandų Karalystės pilietį, gim. data 1948-02-07; 2) K. H., Nyderlandų Karalystės pilietį, a.k. 071791930; 3) Simoną O. C., Lietuvos Respublikos pilietę, a.k. ( - ) 4) E. H. W., Nyderlandų Karalystės pilietį, gim. data ( - );

73. Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo uždrausti vykdyti/įgyvendinti UAB „Nolita“ 2016 m. spalio 17 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą atšaukti atsakovo valdybą in corpore, ir valdybos nariais 4 metų laikotarpiui išrinkti šiuos asmenis: 1) K. W., Nyderlandų Karalystės pilietį, gim. data 1948-02-07; 2) K. H., Nyderlandų Karalystės pilietį, a.k. 071791930; 3) S. O. C., Lietuvos Respublikos pilietę, a.k. ( - ) 4) E. H. W., Nyderlandų Karalystės pilietį, gim. data ( - ), uždraudžiant VĮ „Registrų centras“ įregistruoti duomenis apie valdybos atšaukimą ir naujos valdybos narių išrinkimą, taip pat sustabdant visus 2016 m. spalio 17 d. nutarimu išrinktos UAB „Nolita“ valdybos įgaliojimus nuo jos išrinkimo ir uždraudžiant priimti sprendimus bendrovės veiklos klausimais.

84. Prašymą grindė egzistuojančiomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis egzistuojančiomis sąlygomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, pažymėdamas, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimų įgyvendinimas gali sukelti tokias pasekmes, kurių pašalinimas ieškinio patenkinimo atveju gali tapti neįmanomas ar neproporcingas. Nurodo, jog bendrovės valdymo organų sprendimus priiminės ir galimus sandorius sudarinės asmenys/ organai, kurių teisėtumas ginčijamas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

105. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 24 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, taikydamas ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

116. Teismas nustatė, jog ieškovas ieškiniu siekia pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Nolita“ 2016-10-17 visuotinio akcininko susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta atšaukti Bendrovės valdybą in corpore, ir bendrovės valdybos nariais 4 metų laikotarpiui nuspręsta išrinkti šiuos asmenis: 1) K. W., Nyderlandų Karalystės pilietį, gim. data ( - ); 2) K. H., Nyderlandų Karalystės pilietį, a.k. 071791930; 3) Simoną O. C., Lietuvos Respublikos pilietę, a.k. ( - ) 4) E. H. W., Nyderlandų Karalystės pilietį, gim. data ( - ), kuris ieškovo teigimu priimtas pažeidžiant akcininkų galiojančią sutartį, kuria remiantis - valdyba renkama laikantis 5.3 p. nustatytų taisyklių, kurios šalims privalomos. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, ieškinio reikalavimą, sutiko su ieškovo argumentu, kad egzistuoja reali grėsmė, jog neuždraudus atsakovui įgyvendinti priimto nutarimą atšaukti UAB „Nolita“ valdybą in corpore ir išrinkti naujos sudėties valdybą, nesustabdžius išrinktos valdybos įgaliojimų ir neuždraudus jai priiminėti sprendimų, nutarimo įgyvendinimas gali sukelti tokias pasekmes, kurių pašalinimas, nors ir pripažinus sprendimus neteisėtais, gali tapti nebeįmanomas ar neproporcingas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

137. Atskiruoju skundu apeliantas (trečiasis asmuo) KS Boulevard C. V. prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

147.1. skundžiama nutartis yra be motyvų, nenurodyta, kodėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas;

157.2. iš nutarties nėra aišku, ar teismas atliko ieškovo reikalavimų prima facie vertinimą, kadangi naujos valdybos išrinkimas, senajai nebeveikiant, nepažeidžia ir negali pažeisti nei ieškovo, nei atsakovo teisių, kadangi tai yra būtina atsakovo veikimui užtikrinti. Be to, ieškovo reikalavimai prima facie nepagrįsti:;

167.2.1. visi ieškovo argumentai dėl UAB „Nolita“ 2005 m. kovo 4 d. akcininkų sutarties galiojimo trečiajam asmeniui, kuriais remiamasi reiškiant ieškinio reikalavimus, yra nepagrįsti, ji negali būti taikoma trečiajam asmeniui ar be jokio pagrindo riboti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (toliau – ABĮ) 14 straipsnio 1 dalies nuostatų itin saugomų trečiojo asmens neturtinių teisių;

177.2.2. 2016 m. spalio 17 d. visuotinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas bei šiame susirinkime nutarimai buvo priimti laikantis ABĮ nuostatų, o ieškovas nenurodė jokių ABĮ nuostatų pažeidimo;

187.2.3. ieškovas nėra teisėtas atsakovo akcijų savininkas, kadangi akcijas įsigijo pažeidęs akcininkų pirmumo teisę įsigyti parduodamas akcijas, o Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Mano, jog teisėtas atsakovo akcininkas yra trečiasis asmuo, o ieškovas nepagrįstai ginčija visus atsakovo visuotinius akcininkų susirinkimus, tokiu būdu trukdydamas atsakovui vykdyti veiklą;

197.3. taip pat nėra antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, kadangi ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimu būtų pasiekti teisiniai padariniai ir jie atsirastų savaime;

207.4. taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo reikalavimus, kadangi ieškovo prašymas patenkintas pateikus deklaratyviais teiginiais paremtą ieškinį, tokiu būdu pažeidžiant šalių pusiausvyrą. Trečiajam asmeniui esant teisėtam akcijų savininkui uždraudžiama įgyvendinti ABĮ įtvirtintas teises, be to, daroma žala atsakovui, dėl ko atsakovo ir jos kreditorių patiriami nuostoliai didėja.

218. Ieškovas įmonė „Seboso Holdings Limited“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad skundžiama nutartis be motyvų, kadangi teismas argumentavo esminius procesinius veiksmus. Mano, jog įvykdyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio reikalavimų pagrindimas. Nagrinėjamoje byloje nurodytas ieškinio faktinis pagrindas ir pateikti įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, o atskirojo skundo argumentai dėl Akcininkų sutarties galiojimo, privalomumo bei galimų iš jos reikštinų reikalavimų yra nesusiję su procesinio klausimo sprendimu. Pažymi, jog taip pat pagrįsta reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

229. Atsakovas UAB „NOLITA“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą pagal CPK 335 straipsnio 2 dalį nepateikė. Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2410. Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl UAB „Nolita“ 2016-10-17 visuotinio akcininko susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta atšaukti Bendrovės valdybą in corpore, ir bendrovės valdybos nariais 4 metų laikotarpiui nuspręsta išrinkti kitus asmenis. Ieškovas iš esmės prašė taikyti prevencinę priemonę – uždrausti vykdyti, įgyvendinti UAB „Nolita“ 2016-10-17 pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą atšaukti bendrovės UAB „Nolita“, valdybą in corpore, ir bendrovės UAB „Nolita“ valdybos nariais 4 metų laikotarpiui išrinkti šiuos asmenis: K. W., K. H., S. O. C., E. H. W., nes ši priemonė užkirstų kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti, tuo atveju, jei ieškovo ieškinys būtų patenkintas.

2511. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą.

2612. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja ieškovo reikalavimų prima facie nepagrįstumą, nurodydamas, jog iš skundžiamos nutarties turinio neaišku, ar teismas apskritai atliko tokį vertinimą.

2713. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194-2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013).

2814. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat jau buvo ne kartą išaiškinta, kad ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010 ir kt.). Aplinkybė, kad nagrinėjamoje byloje teismas, atskirai neaptardamas ieškinio preliminarus pagrįstumo, vertino antrosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą, leidžia apeliacinės instancijos teismui tikėtinai teigti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių, kadangi nesant ieškinio patenkinimo galimybės, nėra ir ieškovui palankaus sprendimo priėmimo galimybės bei atitinkamai tokio sprendimo neįvykdymo rizikos.

2915. Kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs dėl teismo pareigos motyvuoti teismo sprendimą, pažymėdamas, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk prieš Nyderlandų Karalystę, 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“,bylos Nr. 3K-3-107/2010). Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. V. v. UAB „Gubernija“, bylos Nr. 3K-3-27/2012; 2014 m. spalio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Ž. v. Z. S. , bylos Nr. 3K-3-428/2014; 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Baltijos angarai“ v. UAB „Termoblock“, bylos Nr. 3K-3-558-421/2015).

3016. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliantui, jog pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota. Nors nutarties motyvai nėra išsamūs, tačiau iš esmės įvertintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui egzistavimas, todėl atmetami apelianto argumentai, jog skundžiama nutartis priimta nesilaikant CPK 147 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimų.

3117. Pasisakydamas dėl „Seboso Holdings Limited“ ieškinio pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas siekia įgyvendinti teisę priimti sprendimą dėl valdybos sudarymo, taip siekdamas užsitikrinti savo interesus UAB „Nolita“ pagal joje turimą 50 proc. akcijų kiekį. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 3 dalį valdybą renka stebėtojų taryba bendrovės įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas šio Įstatymo 31 straipsnio 3 ir 12 dalyse nustatyta stebėtojų tarybos rinkimų tvarka. Ieškovas nurodė, kad UAB „Nolita“ galioja akcininkų sutartis, kai valdyba renkama laikantis nustatytų taisyklių, abu akcininkai turi teisę paskirti po 2 Bendrovės valdybos narius, kurių kandidatūroms privalo besąlygiškai pritarti kitas akcininkas. Taigi nagrinėjamoje byloje yra nurodytas faktinis ieškinio pagrindas, kuris siejamas su ieškiniu dalyku (CPK 135 straipsnio 1 dalis), o tai reiškia, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, taip įvykdydamas CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3218. Nagrinėjamoje byloje ieškovas laikinosios apsaugos priemonės taikymą argumentavo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo galimomis sukelti teisinėmis pasekmėmis bei tikimybe, jog minėtame susirinkime išrinkti valdybos nariai gali priimti įmonės veiklą veikiančius sprendimus. Taigi prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – uždrausti vykdyti, įgyvendinti UAB „Nolita“ 2016-10-17 pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą, gali būti taikoma, nes ja yra siekiama užkirsti kelią tolimesniam teisių pažeidimui (jeigu toks būtų nustatytas) bei žalos padidėjimui, taip pat naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui, todėl vertintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis ieškovo prašymo motyvais bei bylos aplinkybėmis konstatavo grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o apelianto argumentai, jog laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, atmestini.

3319. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3420. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė ieškovo prašymą ir pagrįstai, nustatęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas taikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl apelianto (ieškovo) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

35Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

36apelianto atskirojo skundo netenkinti.

37Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį.

38Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 6. 2. Ieškovas „Seboso Holdings Limited“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. 3. Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio... 8. 4. Prašymą grindė egzistuojančiomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 24 d. nutartimi ieškovo... 11. 6. Teismas nustatė, jog ieškovas ieškiniu siekia pripažinti neteisėtu ir... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 7. Atskiruoju skundu apeliantas (trečiasis asmuo) KS Boulevard C. V. prašo... 14. 7.1. skundžiama nutartis yra be motyvų, nenurodyta, kodėl teismo sprendimo... 15. 7.2. iš nutarties nėra aišku, ar teismas atliko ieškovo reikalavimų prima... 16. 7.2.1. visi ieškovo argumentai dėl UAB „Nolita“ 2005 m. kovo 4 d.... 17. 7.2.2. 2016 m. spalio 17 d. visuotinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas... 18. 7.2.3. ieškovas nėra teisėtas atsakovo akcijų savininkas, kadangi akcijas... 19. 7.3. taip pat nėra antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos... 20. 7.4. taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, pažeidžia... 21. 8. Ieškovas įmonė „Seboso Holdings Limited“ atsiliepime į atskirąjį... 22. 9. Atsakovas UAB „NOLITA“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 10. Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl UAB „Nolita“ 2016-10-17... 25. 11. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 26. 12. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, įrodinėja... 27. 13. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad tikėtino... 28. 14. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat... 29. 15. Kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs dėl teismo pareigos motyvuoti... 30. 16. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliantui, jog pirmosios... 31. 17. Pasisakydamas dėl „Seboso Holdings Limited“ ieškinio pagrįstumo,... 32. 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas laikinosios apsaugos priemonės taikymą... 33. 19. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 34. 20. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 35. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 36. apelianto atskirojo skundo netenkinti.... 37. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d.... 38. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....