Byla e2-76-330/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų K. A., A. S., G. Č., L. N., R. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1505-560/2019 pagal ieškovų K. A., A. S., G. Č., L. N., R. D. ieškinį atsakovėms Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir biudžetinei įstaigai Šiuolaikinio meno centrui dėl sprendimo paskelbti kūrybinių dirbtuvių laimėtoją pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo tęsti procedūras, tretieji asmenys – A. L., Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami pripažinti atsakovių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir biudžetinės įstaigos (toliau – BĮ) Šiuolaikinio meno centro 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimą dėl kūrybinių dirbtuvių pirmos vietos laimėtojo paskelbimo neteisėtu, panaikinti atsakovių 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimą dėl kūrybinių dirbtuvių pirmos vietos laimėtojo paskelbimo, įpareigoti atsakoves toliau tęsti kūrybinių dirbtuvių procedūras, įpareigoti atsakoves toliau vertinti dalyvių pateiktas memorialo idėjas pagal nustatytus reikalavimus. Savo reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakoves Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją ir BĮ Šiuolaikinio meno centrą sustabdyti kūrybinių dirbtuvių procedūras, įpareigoti atsakoves neatlikti bet kokių su kūrybinėmis dirbtuvėmis susijusių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, sutarties su pirmos vietos laimėtoju trečiuoju asmeniu A. L. sudarymą.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

83.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

104.

112019 m. rugsėjo 17 d. ieškovai pateikė prašymą dėl iškelto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimo. Šiame prašyme ieškovai nurodė prašantys pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakoves sustabdyti kūrybinių dirbtuvių procedūras, įpareigoti atsakoves neatlikti jokių, su kūrybinėmis dirbtuvėmis susijusių veiksmų, įpareigoti atsakoves nesudaryti sutarties su pirmos vietos laimėtoju, neleisti realizuoti trečiojo asmens projektą – uždrausti Lukiškių aikštėje statyti bet kokius statinius, susijusius su trečiojo asmens A. L. projekto įgyvendinimu.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 20 d. nutartimi netenkino ieškovų K. A., A. S., G. Č., L. N., R. D. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

166.

17Teismas, atlikęs ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimą, akivaizdžių duomenų dėl ieškinio nepagrįstumo nenustatė. Teismas akcentavo, jog teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui gali būti taikomos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir kurios apskritai yra įmanomos. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, dalis prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra susijusios su ieškinio reikalavimais, tai yra prašymas įpareigoti atsakoves nesudaryti sutarties su pirmosios vietos laimėtoju ar uždrausti vykdyti trečiojo asmens projekto įgyvendinimą nėra susijęs su ieškovų ieškinyje tiesiogiai atsakovėms pareikštais reikalavimais.

187.

19Be kita ko, teismas pažymėjo, jog Civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones ne atsakovų atžvilgiu. Teismas pabrėžė, jog trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė nurodė, kad atsakovėms – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir BĮ Šiuolaikinio meno centrui nebuvo pavesta sudaryti su trečiuoju asmeniu sutarties, todėl uždrausti sudaryti tokią sutartį, kurios nebus (ir nėra) yra teisiškai nepagrįsta.

208.

21Pirmosios instancijos teismas taip pat pabrėžė, jog kūrybinės dirbtuvės baigėsi 2017 m. lapkričio 27 d., kai buvo išrinktas kūrybinių dirbtuvių laimėtojas, todėl stabdyti jau pasibaigusį procesą nėra realiai įmanoma.

229.

23Įvertinęs bylos duomenis bei šalių nurodytus argumentus teismas konstatavo, kad ieškovai neįrodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

24III.

25Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2610.

27Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

2810.1.

29Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. pasitarimo protokolo Nr. 18 3.3. punkte nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybei pavedama pasirašyti sutartį su Kultūros ministerija, t. y. bendradarbiavimo susitarimą dėl memorialo įgyvendinimo.

3010.2.

31Teismo posėdžio metu atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nurodė, kad bendradarbiavimo susitarimas pagal Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. pasitarimo protokolą nėra pasirašytas.

3210.3.

33Trečiasis asmuo A. L. pradėjo savo pateiktos idėjos, kuri pripažinta ginčo kūrybinių dirbtuvių laimėtoja, įgyvendinimą – pagamino memorialo maketą ir jį pastatė Lukiškių aikštėje.

3410.4.

35Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į viešąjį interesą, turėtų tenkinti ieškovų atskirąjį skundą.

3611.

37Atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokias esminiais motyvais.

3811.1.

39Ieškinys laikytinas prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstu.

4011.2.

41Prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai siekia įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę neatlikti veiksmų, susijusių ne su viešuoju administravimu, ne su privatiniais teisiniais santykiais, o su valstybės valdymo reikalų sprendimu.

4211.3.

43Ieškovai neįrodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas.

4411.4.

45Kūrybinės dirbtuvės baigėsi 2017 m. lapkričio 27 d. ir ministerija jokių tolesnių veiksmų, susijusių su kūrybinėmis dirbtuvėmis, sutarties su trečiuoju asmeniu A. L. sudarymu ar Lukiškių aikštės memorialo idėjos įgyvendinimu, nėra įgaliota atlikti.

4611.5.

47Ieškovų prašymas įpareigoti sustabdyti kūrybinių dirbtuvių procedūras nėra pagrįstas ir nesusijęs su ministerijos kompetencija.

4812.

49Atsakovė BĮ Šiuolaikinio meno centras atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokias pagrindiniais argumentais:

5012.1.

51Ieškovų pateikti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalavimai nesusiję su ieškinio reikalavimais, dalis jų yra realiai neįgyvendinami.

5212.2.

53Kūrybinės dirbtuvės yra užbaigtos, o atsakovė BĮ Šiuolaikinio meno centras niekada neturėjo įgaliojimų sudaryti sutartį su pirmos vietos nugalėtoju A. L..

5412.3.

55Reikalavimas „uždrausti realizuoti pirmosios vietos laimėtojo A. L. projekto įgyvendinimą ir uždrausti Lukiškių aikštėje statyti bet kokiu statinius, susijusius su pirmosios vietos laimėtojo A. L. projekto įgyvendinimu“ yra nekonkretus ir nepagrįstai suvaržytų trečiojo asmens A. L. teises, kuris šioje byloje nėra atsakovas.

5612.4.

57Ieškovai nenurodė svarių argumentų, dėl kurių būtų pagrindas panaikinti apskųstą nutartį.

5813.

59Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas motyvuojamas šiais esminiais argumentais:

6013.1.

61Atskirasis skundas grindžiamas naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nėra susijusios su ieškinio reikalavimais.

6213.2.

63Ieškinio reikalavimų tenkinimas, t. y. trečiojo asmens A. L. meninės idėjos pripažinimas netinkama ir įpareigojimas tęsti kūrybines dirbtuves nereikštų, kad laimėjusio projekto įgyvendinimo Lukiškių aikštėje rezultatas turės būti nugriautas.

6413.3.

65Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6613.4.

67Ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinio reikalavimais, pareikštais būtent atsakovėms.

6813.5.

69Objektyviai negali būti aišku, kokius konkrečius veiksmus ieškovai laiko susijusiais su kūrybinėmis dirbtuvėmis, todėl toks neapibrėžto pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų neproporcingai suvaržyti ne tik atsakovių, bet trečiųjų asmenų teises.

7013.6.

71Kūrybinės dirbtuvės baigėsi 2017 m. lapkričio 27 d., todėl stabdyti jau pasibaigusį procesą nėra įmanoma.

7214.

73Trečiasis asmuo A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo palikti apskųstą nutartį nepakeistą. Atsiliepimas motyvuojamas šiais esminiais argumentais:

7414.1.

75Atskirasis skundas paremtas vien naujomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo grindžiamas.

7614.2.

77Atskirajame skunde nenurodytas nei vienas teisinis argumentas dėl skundžiamos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo, t. y. nenurodytas atskirojo skundo teisinis pagrindas.

7814.3.

79Priimdamas apskųstą nutartį pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ieškovų atskirajame skunde išdėstytų aplinkybių.

8014.4.

81Kadangi kūrybinės dirbtuvės yra pasibaigusios, reikalavimas sustabdyti šių dirbtuvių procedūras bei įpareigoti neatlikti jokių su kūrybinėmis dirbtuvėmis susijusių veiksmų nėra susijęs su ieškinio reikalavimų užtikrinimu ir nėra realiai įmanomas.

8214.5.

83Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.

8414.6.

85Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima tiesiogiai varžyti asmenų, kurie nėra atsakovai byloje, teisių.

8614.7.

87Ieškovų prašomi taikyti draudimai prieštarautų viešajam interesui.

88Teismas

konstatuoja:

89IV.

90Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9115.

92Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

9316.

94Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodytą praktiką).

9517.

96Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje akcentavo nenustatęs, kad ieškinys būtų prima facie nepagrįstas. Kita vertus, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. sprendimu ieškovų ieškinys byloje, kurioje prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra atmestas. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankios ginčo išsprendimo baigties egzistuoja, kai dėl to ginčo esmės jau yra priimtas ieškovui nepalankus teismo procesinis sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs, be to, nepriklausomai nuo to, kad toks sprendimas priimtas po teismo nutarties, kuria buvo sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, priėmimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1300-464/2018; 2016 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2013).

9718.

98Kaip jau minėta, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylos šalies atskirąjį skundą, vertina apskųstos teismo nutarties teisingumą (apeliacijos paskirtis – instancinės kontrolės tvarka patikrinti pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą), todėl vertinti apeliantų (ieškovų) atskirajame skunde išdėstytas aplinkybes ir teikiamus motyvus, kurie nebuvo tiriami ir vertinami pirmosios instancijos teisme, nėra teisinio pagrindo. Jeigu ieškovai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį grindžia naujomis aplinkybėmis, atsiradusiomis po apskųstos nutarties priėmimo, jie savo procesines teises gali įgyvendinti kartotinai prašydami taikyti tokias priemones naujų aplinkybių pagrindu, bet ne tuo remiantis kvestionuoti iki aplinkybių atsiradimo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

9919.

100Šiame kontekste taipogi pabrėžtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškovo interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms padaryti sunkesnį teismo sprendimo įvykdymą, taip užtikrinant jo privalomumą. Kaip teisingai nurodė kiti bylos dalyviai atsiliepimuose į ieškovų į atskirąjį skundą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma yra apribotas pareikšto ieškinio reikalavimais, t. y. teismas negali taikyti platesnių laikinųjų apsaugos priemonių nei yra būtina būsimo teismo sprendimo pagal pareikštus materialiuosius reikalavimus įgyvendinimo užtikrinimui. Šiuo atveju ieškovai atskiruoju skundu neginčija pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytos aplinkybės, kad kūrybinės dirbtuvės (kaip procedūrų visuma) baigėsi 2017 m. lapkričio 27 d. Vadinasi, prašymas sustabdyti kūrybinių dirbtuvių procedūras stokoja logiškumo ir tokios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas nėra galimas. Ieškovų prašymas įpareigoti atsakoves neatlikti jokių su kūrybinėmis dirbtuvėmis susijusių veiksmų, yra pernelyg abstraktus – siekiama apriboti bet kokius įmanomus konkrečiai neapibrėžtus atsakovių veiksmus, susijusius su kūrybinėmis dirbtuvėmis, todėl toks prašymas irgi laikytinas išeinančiu už pareikšto ieškinio reikalavimų ribų.

10120.

102Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima tiesiogiai varžyti asmenų, kurie nėra atsakovai byloje, teisių. Teismo sprendimu negalima nuspręsti dėl tokių asmenų teisių ir pareigų (CPK 266 str.), todėl nėra ir pagrindo teigti, kad dėl tų asmenų gali būti priimtas teismo sprendimas, kurio įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2017). Asmenų, nesančių atsakovais byloje, teisės laikinosiomis apsaugos priemonėmis gali būti suvaržomos tik netiesiogiai, t. y. pritaikius atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, sutiktina su trečiojo asmens A. L. reiškiama pozicija, kad prašymas uždrausti statyti bet kokius statinius, susijusius su kūrybinių dirbtuvių pirmosios vietos laimėtojo A. L. projekto įgyvendinimu, yra nekonkretus ir tiesiogiai suvaržytų trečiojo asmens teises, todėl tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

10321.

104Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia, kad šalys privalo pagrįsti savo reikalavimus ir įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 12 str., 178 str.). Analizuojamu atveju ieškovai neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, jog jie iš esmės neįrodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo galimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nenustačius objektyvios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nėra būtinosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl ir tokios išvados pagrindu ieškovų prašymas negali būti tenkinamas.

10522.

106Apibendrinant tai, kas nurodyta, konstatuojama, jog netenkindamas ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį.

107Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

108Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami pripažinti... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi atmetė ieškovų... 8. 3.... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 10. 4.... 11. 2019 m. rugsėjo 17 d. ieškovai pateikė prašymą dėl iškelto laikinųjų... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 20 d. nutartimi netenkino ieškovų... 16. 6.... 17. Teismas, atlikęs ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimą, akivaizdžių... 18. 7.... 19. Be kita ko, teismas pažymėjo, jog Civilinio proceso kodeksas nenumato... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas taip pat pabrėžė, jog kūrybinės dirbtuvės... 22. 9.... 23. Įvertinęs bylos duomenis bei šalių nurodytus argumentus teismas konstatavo,... 24. III.... 25. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 26. 10.... 27. Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 28. 10.1.... 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. pasitarimo protokolo... 30. 10.2.... 31. Teismo posėdžio metu atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija... 32. 10.3.... 33. Trečiasis asmuo A. L. pradėjo savo pateiktos idėjos, kuri pripažinta ginčo... 34. 10.4.... 35. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į viešąjį interesą, turėtų tenkinti... 36. 11.... 37. Atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepime į atskirąjį... 38. 11.1.... 39. Ieškinys laikytinas prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstu.... 40. 11.2.... 41. Prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai siekia įpareigoti... 42. 11.3.... 43. Ieškovai neįrodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo... 44. 11.4.... 45. Kūrybinės dirbtuvės baigėsi 2017 m. lapkričio 27 d. ir ministerija jokių... 46. 11.5.... 47. Ieškovų prašymas įpareigoti sustabdyti kūrybinių dirbtuvių procedūras... 48. 12.... 49. Atsakovė BĮ Šiuolaikinio meno centras atsiliepime į atskirąjį skundą su... 50. 12.1.... 51. Ieškovų pateikti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalavimai... 52. 12.2.... 53. Kūrybinės dirbtuvės yra užbaigtos, o atsakovė BĮ Šiuolaikinio meno... 54. 12.3.... 55. Reikalavimas „uždrausti realizuoti pirmosios vietos laimėtojo A. L.... 56. 12.4.... 57. Ieškovai nenurodė svarių argumentų, dėl kurių būtų pagrindas panaikinti... 58. 13.... 59. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 60. 13.1.... 61. Atskirasis skundas grindžiamas naujai paaiškėjusiomis faktinėmis... 62. 13.2.... 63. Ieškinio reikalavimų tenkinimas, t. y. trečiojo asmens A. L. meninės... 64. 13.3.... 65. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju... 66. 13.4.... 67. Ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su... 68. 13.5.... 69. Objektyviai negali būti aišku, kokius konkrečius veiksmus ieškovai laiko... 70. 13.6.... 71. Kūrybinės dirbtuvės baigėsi 2017 m. lapkričio 27 d., todėl stabdyti jau... 72. 14.... 73. Trečiasis asmuo A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka,... 74. 14.1.... 75. Atskirasis skundas paremtas vien naujomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis... 76. 14.2.... 77. Atskirajame skunde nenurodytas nei vienas teisinis argumentas dėl skundžiamos... 78. 14.3.... 79. Priimdamas apskųstą nutartį pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo... 80. 14.4.... 81. Kadangi kūrybinės dirbtuvės yra pasibaigusios, reikalavimas sustabdyti šių... 82. 14.5.... 83. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovai nepateikė... 84. 14.6.... 85. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis... 86. 14.7.... 87. Ieškovų prašomi taikyti draudimai prieštarautų viešajam interesui.... 88. Teismas... 89. IV.... 90. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 91. 15.... 92. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 93. 16.... 94. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 95. 17.... 96. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje... 97. 18.... 98. Kaip jau minėta, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylos šalies... 99. 19.... 100. Šiame kontekste taipogi pabrėžtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 101. 20.... 102. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis... 103. 21.... 104. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia, kad šalys privalo... 105. 22.... 106. Apibendrinant tai, kas nurodyta, konstatuojama, jog netenkindamas ieškovų... 107. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 108. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....