Byla e2-1234-330/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutarties, kuria patenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Labas GAS“, uždarajai akcinei bendrovei „DS-1“, uždarajai akcinei bendrovei „Eneksta“, uždarajai akcinei bendrovei „Apšvietimas“, uždarajai akcinei bendrovei „Skominta“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus inžinerija“, uždarajai akcinei bendrovei „Dujostata“, uždarajai akcinei bendrovei „Alduva“, uždarajai akcinei bendrovei „Mėlynoji liepsna“, uždarajai akcinei bendrovei „Asirinta“, uždarajai akcinei bendrovei „Dujotiekio statyba“, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais, jų panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl vykdyto viešojo pirkimo „Dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos reg., Klaipėdos r. sav. Nr. 6 darbai“ metu priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, jų panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę.

72.

8Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomo pirkimo procedūras ir uždrausti sutarties sudarymą su laimėtoju trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“. Prašymą ieškovė grindė tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Sudarius sutartį su laimėtoju, neteisėtų sprendimų panaikinimas būtų tik formalus, nes nebeužtikrintų veiksmingos ieškovės teisių gynybos (atimtų galimybę dalyvauti ir laimėti pirkime) ir sąlygotų naujus teisminius ginčus dėl jau sudarytos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovės įsitikinimu, pirkimo sutarties sudarymas, atliktas nepaisant ieškinyje nurodytų imperatyvių pirkimo principų, sąžiningos konkurencijos ir įstatymo pažeidimų, vienareikšmiškai pažeistų viešąjį interesą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė atsakovių vykdomo pirkimo procedūras, uždraudė sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

134.

14Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu ir pateiktais įrodymais, padarė prielaidą, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas.

155.

16Teismas nustatė, kad pirkimas neabejotinai yra susijęs su viešojo intereso įgyvendinimu, tačiau pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kad sustabdžius sutarties vykdymą būtų neužtikrintas dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos, rekonstrukcijos darbų tęstinumas. Teismas nurodė, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, kad perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai ir griežtai laikantis įstatymų reikalavimų, kad iš viešųjų pirkimų nepagrįstai, be teisinio pagrindo nebūtų šalinami potencialūs tiekėjai, galintys pateikti galimai ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus pirkime, kad valstybės lėšos būtų naudojamos efektyviai, išvengiant situacijų, kai dėl neteisėtai įvykdytų viešųjų pirkimų valstybei kyla pareiga atlyginti tiekėjams jų patirtą žalą. Nenustatęs neabejotino ir neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą, teismas sprendė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

217.

22Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

237.1.

24Ieškovės pateiktas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas – ieškinio pagrindą sudaro subjektyvus ieškovės tiek pirkimo sąlygų, tiek pirkime atliktų procedūrų vertinimas ir prielaidos. Į visus ieškovės keliamus reikalavimus buvo detaliai atsakyta pateiktame atsakyme į pretenziją.

257.2.

26Ieškovė tik po laimėtojo nustatymo ir eilės patvirtinimo ginčija pirkimo sąlygų reikalavimus (ribojimą Sistelos koeficientą nurodyti nulį ar mažesnį). Pirkimo sąlygų reikalavimus ieškovė galėjo ginčyti iškart po pirkimo sąlygų paskelbimo, iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino. Tokiu atveju atsakovė turėtų teisę juos peržiūrėti bei, esant poreikiui, koreguoti ar tikslinti. Ieškovė tokia galimybe laiku nepasinaudojo ir pateikdama galutinį pasiūlymą sutiko su visais pirkimo dokumentų reikalavimais.

277.3.

28Taikant laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiami viešųjų pirkimų efektyvumo bei ekonomiškumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, šalių interesų pusiausvyra bei visuomenės viešasis interesas.

297.4.

30Ieškovė plečiamai aiškina viešojo pirkimo organizavimo ir pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimo principus bei pirkimo sąlygų turinį ir apimtį. Vertinant dalyvių pasiūlymus turi būti vadovaujamasi paskelbtomis pirkimo sąlygomis. Visų tiekėjų pasiūlymai pirkime buvo vertinti vienodai, taikant tuos pačius reikalavimus.

317.5.

32Teismas netinkamai ir neišsamiai įvertino aplinkybes, susijusias su pirkimo objekto svarba ir skuba. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus sutrikdyta atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ veikla, nes pirkimo objektą sudarančių darbų vykdymas šiuo metu užtikrinamas sutartimi, kurios galiojimas baigiasi, todėl gali susidaryti situacija, kad atsakovė iš viso neturės sutarties su rangovu darbų atlikimui ir negalės užtikrinti savo, kaip dujų skirstymo sistemos operatoriaus, įsipareigojimų vykdymo.

337.6.

34Net ir tuo atveju, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ per bylos nagrinėjimo laikotarpį nebūtų įvykdęs visos sutarties. Palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju galėtų būti išpirkta tik nedidelė dalis darbų, kas reiškia, jog pirkimo objektas neišnyktų šalis grąžinus į prieš ginčą buvusią stadiją, o teismo sprendimo įgyvendinimas nepasidarytų neįmanomas arba labai apsunkintas. Darbai perkami pakankamai ilgam laikui (3 metams) ir apima platų spektrą darbų (paslaugų), kurie būtų teikiami pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu pagal faktą.

357.7.

36Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ patirtų žalą ir finansinius nuostolius, nes laiku nesudarius pirkimo sutarties atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalėtų pirkimo objekto darbus įsigyti pagal šiuo metu turimos sutarties darbų įkainius, kurie yra net apie 50 procentų didesni nei įvertinus pirkime dalyvavusių tiekėjų siūlomų darbų įkainių vidurkius. Be to, sutarčių galiojimas yra besibaigiantis.

378.

38Ieškovė UAB „Dujus“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti.

399.

40Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

419.1.

42Atsakovės nepateikė duomenų, kad šio pirkimo objekto poreikį būtina patenkinti per kokį nors apibrėžtai trumpą terminą. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ turi tebegaliojančias sutartis su kitais tiekėjas dėl paslaugų teikimo ir nepateikė jokių įrodymų, kad jų galiojimas yra pasibaigęs. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad jų galiojimas yra pratęstas iki 2021 metų balandžio – liepos mėnesių.

439.2.

44Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ su savo ankstesniais tiekėjais 2019 metais jau yra susitarusi dėl rinkos sąlygas atitinkančių įkainių ir tai galėjo / gali padaryti dar kartą. Rinkos kainos nėra stabilios ir periodiškai keičiasi, tačiau tai, kad šiuo metu pirkimo laimėtojas siūlo galbūt geresnius įkainius už ankstesnio pirkimo laimėtoją (nors tokių įrodymų nėra pateikta), nesudaro pagrindo skubiai sudaryti naują sutartį neatsižvelgiant nei į visuomenės interesą viešojo pirkimo procedūras įvykdyti tinkamai, užtikrinant sąžiningą konkurenciją bei laikantis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, nei į ieškovės interesą bylos laimėjimo atveju netrukdomai ir be papildomų sunkumų sudaryti pirkimo sutartį.

45Teismas

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4810.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5011.

51Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdytos viešojo pirkimo procedūros iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

5212.

53Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

5413.

55Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių dėl ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo galimybės, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atsiranda ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors toks sprendimas dar neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-799-302/2019; 2019 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-937-790/2019; 2019 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1465-236/2019; 2020 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-76-330/2020 ir kt.).

5614.

57Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje akcentavo nenustatęs, kad ieškinys būtų prima facie nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės teisingai įvertino klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Ieškovė savo reikalavimus tikėtinai pagrindė, teismui buvo pateikti duomenys, kad yra grėsmė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė negalėtų dalyvauti pirkimo konkurse, kad vėlesnis pažeistų teisių gynimas galėtų būti neadekvačiai apsunkintas. Tačiau šiuo metu faktinė situacija yra iš esmės pasikeitusi.

5815.

59Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr. e2-3332-934/2020 pagal ieškovės UAB „Dujus“ ieškinį atsakovėms UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo jau yra išnagrinėta, Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau atsižvelgiant į dabartinius bylos duomenis ir remiantis pirmiau nurodyta teismų praktika egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje ir išnyksta pagrindas konstatuoti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, kuriuos išsprendus netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nepasitvirtinus pirmajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinąjai sąlygai, apibrėžtai CPK 144 straipsnio 1 dalyje, yra teisinis pagrindas panaikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6016.

61Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo, ir užtikrinti, kad pirkimo procedūrų metu, nustatant konkurso laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012 ir kt.).

6217.

63Apeliacinės instancijos teismas neprieštarauja pirmosios instancijos teismo išvadai, kad aptariamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešojo intereso, sietino su pirkimo procedūrų teisėtumu, užtikrinimui, tačiau remiantis pirmiau paminėtomis dabartinėmis ginčo bylos aplinkybėmis, susijusiomis su preliminariu ieškinio pagrįstumo vertinimu, sąlyga dėl vieno ar kito viešojo intereso konkuravimo tampa nereikšminga. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad darbų paslaugos perkamos trejų metų laikotarpiui, o ginčų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminai yra gana trumpi, tikėtina, kad iki ginčo išnagrinėjimo būtų įvykdyta tik labai nedidelė sutarties dalis. Pagal šiuo metu susiklosčiusias aplinkybes, netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo, būsimo galbūt ieškovei palankaus galutinio teismo sprendimo įvykdymas neturėtų iš esmės pasunkėti.

6418.

65Taigi, nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinųjų sąlygų, atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas ( CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti. Išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – pirkimo „(2020-ESO-145) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos reg., Klaipėdos r. sav. Nr. 6 darbai“ (pirkimo Nr. 472315) procedūrų sustabdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovų... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujus“ kreipėsi į... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovės... 13. 4.... 14. Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu ir pateiktais įrodymais, padarė... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad pirkimas neabejotinai yra susijęs su viešojo intereso... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB... 21. 7.... 22. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 7.1.... 24. Ieškovės pateiktas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas – ieškinio... 25. 7.2.... 26. Ieškovė tik po laimėtojo nustatymo ir eilės patvirtinimo ginčija pirkimo... 27. 7.3.... 28. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiami viešųjų pirkimų... 29. 7.4.... 30. Ieškovė plečiamai aiškina viešojo pirkimo organizavimo ir pirkimo dalyvių... 31. 7.5.... 32. Teismas netinkamai ir neišsamiai įvertino aplinkybes, susijusias su pirkimo... 33. 7.6.... 34. Net ir tuo atveju, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas,... 35. 7.7.... 36. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovė AB „Energijos... 37. 8.... 38. Ieškovė UAB „Dujus“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti.... 39. 9.... 40. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:... 41. 9.1.... 42. Atsakovės nepateikė duomenų, kad šio pirkimo objekto poreikį būtina... 43. 9.2.... 44. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ su savo ankstesniais... 45. Teismas... 46. IV.... 47. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 10.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. 11.... 51. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas... 52. 12.... 53. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 54. 13.... 55. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 56. 14.... 57. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apskųstoje nutartyje... 58. 15.... 59. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad... 60. 16.... 61. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad sprendžiant... 62. 17.... 63. Apeliacinės instancijos teismas neprieštarauja pirmosios instancijos teismo... 64. 18.... 65. Taigi, nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinųjų... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 67. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti....