Byla e2-1287-204/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui G. Ž. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. Ž. 288,63 Eur skolos, 109,93 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad šalys 2014-08-08 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 19717, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 800Lt kreditą 12 mėnesių terminui, paskolos kaina – 550,84Lt. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo pareigos, t.y. laiku nemokėjo sutartinių įmokų, ieškovė 2015-01-09 kreipėsi į jį su pretenzija, kurioje nurodyta, kad nesumokėjus skolos, ieškovė bus priversta kreiptis į teismą bei inicijuoti priverstinį negrąžintos skolos išieškojimo procesą. Atsakovas įsiskolinimo nesumokėjo, jo skola yra 288,63 Eur: 194,27 Eur kreditas, 74,33 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 14,98 Eur kompensacinės palūkanos, 5,05 Eur delspinigiai. Vadovaujantis, sutarties 3.1.1 punktu atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti sutartines įmokas. Taip pat nurodo, kad 2014-08-08 Vartojimo kredito sutarties 7.7. p. šalys susitarė, kad jeigu klientas (šiuo atveju atsakovas) nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir suėjus sutartyje nustatytam kredito grąžinimo terminui, sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos toliau už kiekvieną kliento naudojimąsi negrąžinta ir bendrovei priklausančia pinigų suma iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (visiško kredito grąžinimo).

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ir atsakovas G. Ž. 2014-08-08 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 19717, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 800Lt kreditą 12 mėnesių terminui, paskolos kaina – 550,84Lt. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė savo pareigos, t.y. laiku nemokėjo sutartinių įmokų, ieškovė 2015-01-09 kreipėsi į jį su pretenzija, kurioje nurodyta, kad nesumokėjus skolos, ieškovė bus priversta kreiptis į teismą bei inicijuoti priverstinį negrąžintos skolos išieškojimo procesą. Atsakovas įsiskolinimo nesumokėjo, jo skola yra 288,63 Eur: 194,27 Eur kreditas, 74,33 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 14,98 Eur kompensacinės palūkanos, 5,05 Eur delspinigiai.

5Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 288,63 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

6Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 109,93 proc. procesinių palūkanų.

7Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti procesinės palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl prašomos priteisti procesinės palūkanos mažinamos iki 5 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

8Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio ir 231,70 Eur teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš viso 246,70 Eur ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str.).

9Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė atsakovo G. Ž. turto atžvilgiu paliktina galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str., 259 - 270 str.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš G. Ž., asmens kodas ( - ) 288,63 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 288,63 Eur sumą nuo 2015-04-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 246,70 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887.

13Kitą ieškinio dalį atmesti.

14Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę atsakovo G. Ž. turto atžvilgiu palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius panaikinti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai