Byla eA-1933-756/2020
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. G. ir L. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. G. ir L. P. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Geraldis” dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjos V. G. ir L. P. (toliau – ir pareiškėjos) padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymą Nr. V4-246 „Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ veiklos patikrinimo“ (toliau – ir Įsakymas). Taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas Lietuvos valstybei.

72.

8Pareiškėjos skunde nurodė, kad:

92.1.

10Jos yra buvusios BUAB „Lagana” (toliau – ir įmonė) darbuotojos. Įmonei bankrutavus, su pareiškėjomis buvo nevisiškai atsiskaityta. BUAB „Lagana” bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Geraldis” (toliau – ir bankroto administratorius). Pareiškėjos kreipėsi į bankroto administratorių dėl jų kreditorinių reikalavimų patvirtinimų, tačiau administratorius neįtraukė pareiškėjų į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą motyvuodamas tuo, kad neturi duomenų apie bankrutuojančios įmonės įsiskolinimą pareiškėjoms, nes įmonės dokumentacija jam neperduota. Pareiškėjos apskundė bankroto administratoriaus veiksmus Tarnybai. Tarnyba atliko administratoriaus veiksmų tyrimą, kurio pagrindu parengė 2018 m. rugpjūčio 30 d. išvadą Nr. D4-1228 (toliau – ir Išvada), ir joje nurodė, kad bankroto administratorius įmonių bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų nepažeidė. Išvados pagrindu buvo priimtas ir ginčijamas Įsakymas, kuriuo nuspręsta, kad bankroto administratorius, administruodamas įmonės bankroto procesą, nepažeidė įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (neteko galios 2020 m. vasario 14 d.) (toliau – ir Kodeksas) nuostatų. Tačiau Įsakymas (kartu ir Išvada) yra nepagrįstas, dėl to naikintinas.

112.2.

12Bankroto administratoriaus iš pareiškėjų reikalautas įrodymas – dokumentas, įrodantis, kad su pareiškėjomis neatsiskaityta, – neegzistuoja, todėl pareiškėjos tokio dokumento ir negalėjo pateikti. Pareiškėjos pateikė bankroto administratoriui visus jų turimus su darbo santykiais bankrutuojančioje įmonėje susijusius dokumentus. Būtent bankroto administratorius, būdamas informuotas apie bankrutuojančios įmonės buvusių darbuotojų (pareiškėjų) pretenzijas įmonei dėl neišmokėto darbo užmokesčio, turėjo galimybę ir prievolę imtis reikiamų veiksmų – surinkti įrodymus apie įmonės atsiskaitymą (neatsiskaitymą) su pareiškėjomis, tačiau neatliko jokių veiksmų, kad šį klausimą išspręstų. Tad bankroto administratorius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (neteko galios 2020 m. sausio 1 d.) 11 straipsnio 5 dalies 14, 16 ir 19 punktuose, 13 dalies 2 punkte įtvirtintų pareigų neatliko, be jokio pagrindo perkeldamas pareigą pagrįsti iš darbo santykių kylančius kreditorinius reikalavimus buvusioms bankrutuojančios įmonės darbuotojoms – pareiškėjoms. Bankroto administratorius, neatsakingai ir aplaidžiai atlikdamas savo pareigas, pažeidė ir Kodekso nuostatas. Pareiškėjos skundą šioje byloje pateikė dėl to, kad, teismui panaikinus Įsakymą, jos reikalautų iš bankroto administratoriaus jo neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Kol nepanaikintas šioje byloje ginčijamas Įsakymas, kuriame patvirtinta, kad bankroto administratoriaus veiksmai nagrinėjamu atveju yra teisėti, pareiškėjos neturi galimybės reikalauti minėtos žalos atlyginimo.

133.

14Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad:

153.1.

16Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiga pagrįsti kreditorinius reikalavimus yra keliama patiems kreditoriams, o ne bankroto administratoriui vykdančiam bankroto procedūrą. Bankroto administratorius ne kartą prašė pareiškėjų pateikti jų kreditorinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus (kadangi pagal viešųjų registrų duomenis buvo matoma, jog su pareiškėjomis atsiskaityta), tačiau pareiškėjos tokių dokumentų pateikti negalėjo. Tarnyba taip pat prašė pareiškėjų pateikti kreditorinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, tačiau pareiškėjos taip pat to nepadarė. Pareiškėjos, teigdamos, kad su jomis galbūt nebuvo atsiskaityta, nesikreipė dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, nors pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas tokią teisę turėjo.

173.2.

18Susiklosčiusią situaciją lėmė pats pareiškėjų neveikimas, kadangi apie bankroto bylos iškėlimą pareiškėjoms buvo žinoma. Bankroto administratorius teisės aktų jam suteiktos kompetencijos ribose veikė tinkamai ir teisėtai, bendradarbiavo su pareiškėjomis prašydamas kreditorinį reikalavimą patvirtinančių dokumentų, o pačių pareiškėjų neveikimas įgyvendinant savo, kaip kreditorių teises, kad būtų patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, niekaip nepriklauso nuo bankroto administratoriaus valios. Nėra jokio teisinio pagrindo išvadai, kad bankroto administratorius pažeidė tiek bankroto procesą reglamentuojančius teisės aktus, tiek Kodeksą. Atitinkamai nėra pagrindo panaikinti Įsakymą, kuriuo konstatuota, kad bankroto administratoriaus pažeidimų nenustatyta.

19II.

204.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

225.

23Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl Tarnybos direktoriaus Įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo.

246.

25Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1480-324/2017 įmonei iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Geraldis“. Minėtoje nutartyje iškelti bankroto bylą nustatyta, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pareiškėjos 2018 m. gegužės 2 d. kreipėsi į Tarnybą, keldamos klausimą dėl bankroto administratoriaus veiksmų bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl pareiškėjų, kaip buvusių įmonės darbuotojų, kreditorinių reikalavimų tvirtinimo ir tenkinimo. Atsižvelgdama į pareiškėjų skunde keliamus klausimus, Tarnyba nusprendė pradėti neplaninį bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą administruojant įmonės bankroto procesą. Bankroto administratoriaus paprašyta iki 2018 m. birželio 12 d. pateikti išsamų paaiškinimą apie pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes ir teiginius pagrindžiančių dokumentų kopijas. Bankroto administratorius 2018 m. birželio 8 d. raštu pateikė paaiškinimus ir pateikė juos pagrindžiančius dokumentus. Tarnyba parengė Išvadą, kurioje konstatuota, kad atlikus patikrinimą pagal pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes, nustatyta, kad bankroto administratorius įmonių bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų nepažeidė. Tarnybos direktorius susipažinęs su Išvada priėmė ginčijamą Įsakymą, kuriame konstatuota, kad bankroto administratorius, administruodamas įmonės bankroto procesą, nepažeidė įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų ir Kodekso nuostatų.

267.

27Teismas pažymėjo, kad bankroto administratoriaus patikrinimo metu buvo nustatyta, jog bankroto administratoriui vykdant įmonės bankroto procedūrą įmonės dokumentai bankroto administratoriui nebuvo perduoti viso įmonės bankroto proceso metu. Bankroto administratorius patikrinimo metu nurodė, kad, neturėdamas įmonės dokumentų, duomenis apie įmonės darbuotojus gavo iš valstybinių registrų, o konkrečiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI). Bankroto administratoriaus teigimu, buvo nustatyta, kad pagal VSDFV pateiktas deklaracijas pareiškėjoms buvo priskaičiuotas darbo užmokestis, o pagal VMI pateiktas deklaracijas buvo nustatyta, kad pareiškėjoms priskaičiuotas darbo užmokestis buvo išmokėtas, kadangi gyventojų pajamų mokestis mokamas tada, kai darbuotojui išmokamas, o ne priskaičiuojamas darbo užmokestis. Bankroto administratorius atkreipė dėmesį, kad įmonė buvo deklaravusi su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimą pareiškėjoms. Bankroto administratorius taip pat pabrėžė, kad kitiems įmonės darbuotojams VSDFV ir VMI deklaruoti duomenys nesutapo – pagal VSDFV duomenis darbo užmokestis buvo priskaičiuotas, o pagal VMI pateiktus duomenis – neišmokėtas. Bankroto administratorius patikrinimo metu nurodė, kad būtent dėl minėtos priežasties Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1480-324/2017 buvo patvirtinti penkių įmonės darbuotojų kreditoriniai reikalavimai, o vėliau pateikta paraiška Garantiniam fondui ir darbuotojams išmokėtos skirtos lėšos. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1480-324/2017 po Garantinio fondo lėšų išmokėjimo patikslintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1480-324/2017.

288.

29Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pabrėžė, kad pareiga pagrįsti kreditorinius reikalavimus yra keliama patiems kreditoriams, o ne bankroto administratoriui, vykdančiam bankroto procedūrą. Nustatyta, kad bankroto administratorius ne kartą prašė pareiškėjų pateikti pareiškėjų kreditorinį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, kadangi pagal viešųjų registrų duomenis buvo matoma, jog su pareiškėjomis atsiskaityta, tačiau pareiškėjos tokių dokumentų pateikti negalėjo. Pareiškėjos teigdamos, kad su jomis galbūt nebuvo atsiskaityta, nesikreipė dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, nors pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalies nuostatas turėjo tokią galimybę.

309.

31Teismas, atsižvelgęs į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas bankroto administratoriaus funkcijas ir kompetencijos ribas, pabrėžė, kad šiuo atveju bankroto administratorius negali būti atsakingas už veiksmus, kuriuos skunde nurodo pareiškėjos. Pareiškėjų skundo teiginiai, kad bankroto administratorius nevykdė įstatymu nustatytų įpareigojimų bei pareiškėjų teisėtų reikalavimų, pažeidė profesinės etikos reikalavimus, yra abstraktaus pobūdžio. Teismo vertinimu, Tarnyba padarė pagrįstą išvadą, kad susiklosčiusią situaciją lėmė pareiškėjų neveikimas, kadangi apie bankroto bylos iškėlimą pareiškėjoms buvo žinoma. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad bankroto administratorius pažeidė tiek bankroto procesą reglamentuojančius teisės aktus, tiek Kodeksą, o ginčijamas Įsakymas turėtų būti panaikintas.

32III.

3310.

34Pareiškėjos padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas Lietuvos valstybei.

3511.

36Pareiškėjos iš esmės nurodo tuos pačius argumentus kaip ir skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymi, kad teikia jų iš VSDFV gautą medžiagą, iš kurios matyti, kad 2016 m. apie pareiškėjas įmonė jokių duomenų nėra pateikusi, todėl nėra pagrindo ir teiginiui, kad su pareiškėjomis visiškai atsiskaityta. Tarnyba greičiausiai nepatikrino bankroto administratoriaus teikiamos neteisingos informacijos. To turbūt nepadarė ir pirmosios instancijos teismas. Pareiškėjos nesikreipė į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl jų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, nes visą reikiamą medžiagą perdavė bankroto administratoriui. Bankroto administratorius pareiškėjoms aiškino, kad jų pateikta medžiaga dingusi, nes keitėsi jo darbuotojos, kurios medžiagos viena kitai neperdavė. Remiantis pareiškėjų paaiškinimais, bankroto administratorius su jomis tinkamai nebendradarbiavo, netinkamai vykdė savo pareigas (funkcijas), dėl ko jos nepagrįstai nebuvo įtrauktos į įmonės kreditorių sąrašą tam, kad galėtų atgauti savo uždirbtus atlyginimus.

3712.

38Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

3913.

40Atsakovas nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjų skundą. Papildomai pažymi, kad Tarnyba, įvertinusi bankroto administratoriaus pateiktus paaiškinimus ir atsižvelgdama į aplinkybių bei pateiktų dokumentų visumą, turėjo pagrįstą pagrindą daryti išvadą, jog bankroto administratoriaus pateikta informacija yra teisinga ir bankroto administratorius nepažeidė bankroto procesą reguliuojančių teisės aktų.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV.

4314.

44Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymo Nr. V4-246 „Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ veiklos patikrinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo. Minėtu Įsakymu atsakovas, susipažinęs su 2018 m. rugpjūčio 30 d. išvada Nr. D4-1228, nusprendė, kad bankroto administratorius, administruodamas BUAB ,,Lagana“ bankroto procesą, nepažeidė įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso nuostatų.

4515.

46Tarnybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. išvadoje Nr. D4-1228 konstatuota, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta, jog pareiškėjos V. G. ir L. P. Administratoriui (UAB ,,Geraldis“) būtų pateikusios kreditorinius reikalavimus arba BUAB ,,Lagana“ įsiskolinimą joms pagrindžiančius dokumentus. Taip pat nenustatyta, jog, sulaukusios Administratoriaus atsakymo į užklausas elektroniniu paštu, pagal Įmonių bankroto įstatyme numatytą galimybę būtų pasikreipusios dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo į įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

4716.

48Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą atmetė, sprendime konstatavęs, kad Tarnyba priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs faktines bylos aplinkybes, priėjo prie išvados, kad, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas funkcijas ir kompetencijos ribas, jis negali būti atsakingas už veiksmus, kuriuos skunde nurodė pareiškėjos. Tarnybos išvada, jog susiklosčiusią situaciją lėmė pačių pareiškėjų neveikimas, yra pagrįsta.

4917.

50Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas atsakovo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

5118.

52Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausiai pažymi, kad kaip ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1205-502/2018). Tai reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–5 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

5319.

54Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, 2011 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011 ir kt.). Taigi ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ir pareigas, sukelia teisines pasekmes <...>.

5520.

56Taigi nagrinėjamu atveju pirmiausia yra svarbu nustatyti, ar ginčijamas Tarnybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymas Nr.V4-246 ,,Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB ,,Geraldis“ veiklos patikrinimo“ turėjo įtakos pareiškėjų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, nes tik tokiu atveju būtų galima vertinti, ar pareiškėjų teisės ir (ar) saugomi interesai buvo pažeisti.

5721.

58Ginčui aktualiu laikotarpiu bankroto administratorių veiklos priežiūros tvarką reglamentavo Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270 (neteko galios 2020 m. vasario 14 d.) (toliau – ir Taisyklės). Administratorių veiklos priežiūrą atliekanti institucija – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba administratorių veiklą tikrina organizuodama planinius ir neplaninius patikrinimus (Taisyklių 1, 7 punktai). Kai neplaninis administratoriaus veiklos patikrinimas atliekamas pagal prašymą, skundą ar pranešimą, administratoriaus veikla tikrinama tiek, kiek prašoma (16 p.). Informacija apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems asmenims teikiama tik tada, kai patikrinimas yra baigtas <...> (18 p.). Taisyklių 19 punkte nustatyta, kad patikrinimo rezultatai išdėstomi išvados dėl administratoriaus veiklos tikrinimo projekte. Išvados projekte nurodomos faktinės aplinkybės, nustatyti veiklos pažeidimai, jų pobūdis, mastas, pasikartojimas ir (arba) siūloma nuobauda arba konstatuojama, kad veiklos pažeidimų nenustatyta, taip pat teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas išvados projektas, ir parengimo data <...> (20 p.). Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados projekto parengimo dienos jis išsiunčiamas administratoriui registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitu sutartu būdu (21 p.). Administratorius turi teisę per 3 darbo dienas nuo išvados projekto gavimo dienos Priežiūros institucijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti savo nuomonę dėl išvados projekto ir (ar) papildomus paaiškinimus ir dokumentus (22 p.). Priežiūros institucijos vadovas, susipažinęs su išvados turiniu ir atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, jo mastą, žalos dydį ir pasikartojimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą: skirti administratoriui išvadoje siūlomą nuobaudą; neskirti administratoriui išvadoje siūlomos nuobaudos; priimti sprendimą skirti kitą nei siūlomą išvadoje nuobaudą (24 p.). Priežiūros institucijos vadovo sprendimas dėl veiklos patikrinimo rezultato įforminamas įsakymu (25 p.). Apie priimtą sprendimą administratorius informuojamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos (26 p.).

5922.

60Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad pagal tokio turinio teisinį reglamentavimą (pažymėtina, kad esminės nuostatos, buvusios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintose Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklėse, kuriomis vadovaujantis formuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, lyginant su šioje byloje aktualiose Taisyklėse įtvirtintomis nuostatomis, nepasikeitė) sprendimas, kurį priima Tarnyba, atlikusi bankroto administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą, gali daryti įtaką tik bankroto administratoriaus, o ne kitų asmenų, inter alia (liet. be kita ko) skundą padavusių, teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, kadangi, atsižvelgiant į tokioje administracinėje procedūroje priimamų sprendimų pobūdį, asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūra nėra tiesiogiai skirta asmenų, esančių (ar pageidaujančių būti) įmonių bankroto proceso dalyviais, teisių ir teisėtų interesų gynimui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-910-624/2018, 2018 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1205-502/2018, 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1451-629/2018 ir kt.).

6123.

62Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtą išdėstytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, konstatuoja, kad Tarnybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymas Nr. V4-246 „Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB ,,Geraldis“ veiklos patikrinimo“ nedaro įtakos pareiškėjų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, kuriuos jos turėjo galimybę ginti BUAB „Lagana“ bankroto byloje civilinio proceso įstatymų nustatyta tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo pareiškėjų skundas dėl Tarnybos direktoriaus Įsakymo panaikinimo atmestas, yra teisėtas ir pagrįstas.

6324.

64Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teismas BUAB ,,Lagana“ bankroto bylą iškėlė 2017 m. kovo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1480-324/2017, ir nustatė, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pareiškėjos, teigdamos, kad jos kreipėsi į teismo paskirtą bankroto administratorių UAB ,,Geraldis“ kelis kartus, konkrečiai nenurodė nei datų, nei raštų turinio. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad susirašinėjimas su bankroto administratoriumi prasidėjo tik 2017 m. liepos mėnesį, t. y. nesilaikant minėtoje teismo nutartyje nustatyto termino. Dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo į bankroto bylą nagrinėjantį teismą pareiškėjos taip pat nesikreipė, nors tokią galimybę turėjo. Be to, sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjų skundo teiginiai, jog bankroto administratorius nevykdė įstatymu nustatytų įpareigojimų bei pareiškėjų teisėtų reikalavimų, pažeidė profesinės etikos reikalavimus, yra abstraktūs, nepagrįsti konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis. Tad Tarnybos išvada, jog byloje susiklosčiusią situaciją iš esmės lėmė pačių pareiškėjų, kurioms buvo žinoma apie bankroto bylos BUAB ,,Lagana“ iškėlimą, neveikimas, yra pagrįsta.

6525.

66Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai bei dokumentai (iš jų ir VMI raštai) nagrinėjamo ginčo kontekste, nėra reikšmingi jam (ginčui) teisingai išspręsti, kadangi jie nėra pagrindas priimti kitokį procesinį sprendimą administracinėje byloje dėl Tarnybos direktoriaus Įsakymo panaikinimo.

6726.

68Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas ir teisėtas ir pagrįstas, kurio nėra pagrindo keisti ar naikinti pareiškėjų apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjų apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų V. G. ir L. P. apeliacinį skundą atmesti.

71Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjos V. G. ir L. P. (toliau – ir pareiškėjos) padavė teismui... 7. 2.... 8. Pareiškėjos skunde nurodė, kad:... 9. 2.1.... 10. Jos yra buvusios BUAB „Lagana” (toliau – ir įmonė) darbuotojos. Įmonei... 11. 2.2.... 12. Bankroto administratoriaus iš pareiškėjų reikalautas įrodymas –... 13. 3.... 14. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip... 15. 3.1.... 16. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatomis,... 17. 3.2.... 18. Susiklosčiusią situaciją lėmė pats pareiškėjų neveikimas, kadangi apie... 19. II.... 20. 4.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu... 22. 5.... 23. Teismas nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl Tarnybos direktoriaus Įsakymo... 24. 6.... 25. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi... 26. 7.... 27. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratoriaus patikrinimo metu buvo... 28. 8.... 29. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies... 30. 9.... 31. Teismas, atsižvelgęs į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintas bankroto... 32. III.... 33. 10.... 34. Pareiškėjos padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti pirmosios... 35. 11.... 36. Pareiškėjos iš esmės nurodo tuos pačius argumentus kaip ir skunde... 37. 12.... 38. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 39. 13.... 40. Atsakovas nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į... 41. Teisėjų kolegija... 42. IV.... 43. 14.... 44. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir... 45. 15.... 46. Tarnybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. išvadoje Nr. D4-1228 konstatuota, kad... 47. 16.... 48. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą atmetė, sprendime... 49. 17.... 50. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo... 51. 18.... 52. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus ir tikrindama... 53. 19.... 54. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kai skundžiamas... 55. 20.... 56. Taigi nagrinėjamu atveju pirmiausia yra svarbu nustatyti, ar ginčijamas... 57. 21.... 58. Ginčui aktualiu laikotarpiu bankroto administratorių veiklos priežiūros... 59. 22.... 60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 61. 23.... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtą išdėstytą teisinį... 63. 24.... 64. Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teismas BUAB ,,Lagana“ bankroto... 65. 25.... 66. Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai bei dokumentai (iš jų ir VMI... 67. 26.... 68. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą... 71. Nutartis neskundžiama....