Byla e2-786-635/2017
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Irenai Valužienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – ir UAB) „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. D. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 800,00 Eur negrąžinto kredito, 16,00 Eur sutarties sudarymo mokesčio, 628,73 Eur palūkanų, 130,03 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-09-12 šalys, naudodamos nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį SP275001, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 800,00 Eur kreditą 720 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 72,52 proc. metines palūkanas, šio kredito kainos metinė norma – 104,20 proc. Atsakovas kredito, palūkanų bei delspinigių nemokėjo, todėl iš jos turėtų būti priteistas negrąžintas 800,00 Eur kreditas, 16 Eur kredito sutarties sudarymo mokestis, 628,73 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2015-09-13 iki 2017-02-03. Taip pat nurodo, kad iš atsakovo turėtų būti priteisti 130,03 Eur delspinigiai, skaičiuojami už laikotarpį nuo 2016-08-05 iki 2017-02-01 (180 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-09-12 šalys, naudodamos nuotolinio ryšio priemones, sudarė Vartojimo kredito sutartį SP275001, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 800,00 Eur kreditą 720 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 72,52 proc. metines palūkanas. Šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 104,20 proc. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 800,00 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu negrąžino kredito.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 800,00 Eur negrąžinto kredito, 16 Eur sutarties sudarymo mokesčio ir 130,03 Eur delspinigių (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 628,73 Eur palūkanų nuo 2015-09-13 iki 2017-02-03 už 17 mėn.

9Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos po kredito grąžinimo termino mažintinos per pusę - iki 314,37 Eur.

10Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 28 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš M. D., asmens kodas ( - ) 800,00 Eur skolos, 16,00 Eur sutarties sudarymo mokesčio, 314,37 Eur palūkanų, 130,03 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1260,40 Eur sumą nuo 2017-02-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai