Byla e2-435-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilumos šaltinis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-2213-653/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilumos šaltinis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus inžinerija“ ir akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ teisių perėmėja).

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Šilumos šaltinis“ (toliau – ir UAB „Šilumos šaltinis“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ arba atsakovė), kuriame prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus inžinerija“ (toliau – ir UAB „Vilniaus inžinerija“) kvalifikacija pripažinta atitinkančia supaprastinto mažos vertės pirkimo „Vidutinio slėgio dujotiekio į sandėliavimo-gamybos paskirties pastatą Statybininkų g. 1, skl. kad. Nr. 7980/0001:155, Vievis, projektavimas ir statyba“ (toliau – ir viešasis pirkimas) sąlygų reikalavimus, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – ir CVP IS) priemonėmis 2015 m. lapkričio 11 d. ieškovei pateiktame perkančiosios organizacijos pranešime nurodytus sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo, įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti UAB „Vilniaus inžinerija“ pasiūlymą.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Prašyme ieškovė nurodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikštų ieškinio reikalavimų esmę ir yra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymu bei realia ir efektyvia, o ne formalia ieškovės teisių ir interesų apsauga. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, ieškovė negalės efektyviai ir veiksmingai ginti savo interesus, bus užkirstas kelias teismo sprendimo vykdytinumui bei sąžiningai tiekėjų konkurencijai viešajame pirkime. Pirkimo procedūrų sustabdymas nesuteiks nei vienai iš šalių didesnio pranašumo, nes procedūros nusikeltų tik neilgam laikotarpiui ir nei viena iš šalių per šį laikotarpį nepatirtų jokių didelių suvaržymų ir nuostolių. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, būtų šiurkščiai pažeidžiamas viešasis interesas, reikalaujantis viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo ir teisėtumo.

6Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė prašymą atmesti. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad ieškinio reikalavimai preliminariai nepagrįsti, nes viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos teisėtai, perkančioji organizacija teikė ieškovei išsamius paaiškinimus dėl trečiojo asmens UAB „Vilniaus inžinerija“ kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygoms, suteikė galimybę susipažinti su trečiojo asmens UAB „Vilniaus inžinerija“ kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų perkančiosios organizacijos tikslą racionaliai panaudoti lėšas, taip pat viešąjį interesą, kadangi atsakovė netektų galimybės užtikrinti sklandaus pirkimo objekto įsigijimo proceso, o trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (toliau – AB „Lietuvos dujos“) galimybės užtikrinti dujų vartotojų interesų apsaugą.

7Trečiasis asmuo UAB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB „Lietuvos dujos“ teisių perėmėja) atsiliepime į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė prašymą atmesti. Atsiliepime trečiasis asmuo nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones tiek jo, tiek dujų vartotojų veikla ir teisės bus neproporcingai suvaržytos ir jie patirs finansinius nuostolius. Pirkimo objektas skirtas naujojo vartotojo akcinės bendrovės „Silikatas“ (toliau – AB „Silikatas“), kuris vykdo putų polistirolo plokščių gamybą, sistemoms prijungti prie gamtinių dujų skirstymo sistemos ir gamtinėms dujoms vartoti. AB „Silikatas“ planuoja naudoti didelį kiekį gamtinių dujų, todėl dujofikavimas kaip įmanoma trumpesniais terminais yra prioritetinis tikslas, nes naudojant gamtines dujas bus perskaičiuota gamtinių dujų kaina vartotojams, taip pat naujų vartotojų prijungimo įkainiai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Teismas, remdamasis atsakovės atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytais motyvais, kad stambus nebuitinis gamtinių dujų vartotojas, kurio funkcionalumui šiuo atveju perkamas pirkimo objektas, netekęs galimybės operatyviai dujofikuotis ir vykdyti ūkinę veiklą, galėtų pasirinkti kitą energijos šaltinį, ko pasėkoje AB „Lietuvos dujos“ netektų galimybės ženkliai pagerinti sąlygas dujofikuotis kitiems greta esantiems potencialiems gamtinių dujų vartotojams, taip pat kad pirkimo rezultatas turėtų įtakos perskaičiuojant gamtinių dujų kainą vartotojams ir naujų vartotojų prijungimo įkainius, sprendė, jog nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo rezultatai glaudžiai susiję su viešuoju interesu, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas.

11Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra prioritetinis ir pateisinamas, jas pritaikius – neigiamos pasekmės viršytų naudą.

12Teismas nurodė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos jos galimybės apginti savo galimai pažeistas teises, nes palankaus teismo sprendimo atveju ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl padarytų galimų pažeidimų, atlyginimo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

14Ieškovė UAB „Šilumos šaltinis“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti atsakovę sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, bus pažeistas viešasis interesas, reikalaujantis atlikti operatyvų viešojo pirkimo įvykdymą. Nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui, reikalaujančiam užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą.

162. Ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti, todėl egzistuoja tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus apsunkintas arba nebeįmanomas.

173. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, būtų sudaryta galimybė atsakovei sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas (kvalifikacija) neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, ko pasėkoje būtų suteiktos galimai nekokybiškos paslaugos bei galimai atsirastų nepataisoma žala.

184. Teismas neįvertino aplinkybių, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį, todėl nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, jog viešojo pirkimo procedūros bus baigtos ir tokiu atveju ieškovė nebeturės galimybės toliau dalyvauti viešajame pirkime.

195. Teismo argumentai, kad sustabdžius viešojo pirkimo darbus, AB „Lietuvos dujos“ netektų galimybės ženkliai pagerinti sąlygas dujofikuotis kitiems greta esantiems potencialiems gamtinių dujų vartotojams, yra nepagrįsti, nes žiemos metu dujotiekio statybos darbai nėra atliekami, be to, šiuo atveju viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas reikštų ne kelio užkirtimą atlikti konkrečius materialinę išraišką turinčius darbus, bet neteisėtos pirkimo sutarties sudarymo ir iš to kylančių neigiamų padarinių eliminavimą.

206. Teismas neįvertino aplinkybių, kad leidus tęsti viešojo pirkimo procedūras ir perkančiajai organizacijai sudarius viešojo pirkimo sutartį, neteisėtos sutarties sudarymas vienareikšmiškai sukeltų ženkliai daugiau neigiamų padarinių – tiek viešajam interesui, tiek pačiai perkančiajai organizacijai ir ieškovei, nes būtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tiekėjų sąžininga konkurencija, o papildomas bylinėjimasis dėl žalos atlyginimo atitinkamai sukeltų papildomų neigiamų padarinių visoms šalims ir reikalautų papildomų resursų.

21Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Ieškinio reikalavimai prima facie nepagrįsti, todėl nėra būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – tikėtino ieškinio pagrįstumo.

232. Teismas pagrįstai sprendė, kad sustabdžius viešojo pirkimo darbus, AB „Lietuvos dujos“ netektų galimybės ženkliai pagerinti sąlygas dujofikuotis kitiems greta esantiems potencialiems gamtinių dujų vartotojams. P. S. polietileninių dujotiekių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6, nėra draudžiama atlikti dujotiekių įrengimo darbus kalendorinės žiemos metu.

243. Nėra pagrindo abejoti UAB „Vilniaus inžinerija“ kvalifikacija kokybiškai atlikti dujotiekio projektavimo ir statybos darbus žiemos metu, nes ši bendrovė turi nemažai patirties kalendorinės žiemos metu statant naujus dujotiekius ir vykdant jų techninę priežiūrą, be to, ji atitiko visus pirkimo sąlygose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

25Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus inžinerija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

261. Teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui, reikalaujančiam atlikti operatyvų viešojo pirkimo įvykdymą.

272. Nėra pagrindo abejoti UAB „Vilniaus inžinerija“ kvalifikacija, nes bendrovė lauko ir vidaus inžinerinių tinklų statybos eksploatavimo darbams turi visus reikalingus atestatus, bendrovėje dirba kvalifikuoti specialistai, turintys ne mažiau 7 metų darbo patirtį montuojant vidutinio slėgio dujotiekio tinklus bei 12 metų darbo patirtį organizuojant inžinerinių tinklų statybos ir eksploatavimo darbus.

28Atskirasis skundas netenkintinas.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

31CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

32CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje išvardinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, tarp jų vienas iš pagrindų, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui išnyksta teisinis pagrindas taikyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei viešasis pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2015 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-354-302/2016). Jeigu pirkimo sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo palikti nepakeistą.

33Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Šilumos šaltinis“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti viešojo pirkimo „Vidutinio slėgio dujotiekio į sandėliavimo-gamybos paskirties pastatą Statybininkų g. 1, skl. kad. Nr. 7980/0001:155, Vievis, projektavimas ir statyba“ procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui, reikalaujančiam atlikti operatyvų viešojo pirkimo įvykdymą, ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. 2016 m. sausio 19 d. ir 2016 m. sausio 22 d. pranešimais trečiojo asmens AB „Lietuvos dujos“ teisių perėmėjas AB „Energijos skirstymo operatorius“ informavo teismą, kad 2015 m. lapkričio 9 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. 2015-44S-579 dėl vidutinio slėgio dujotiekio į sandėliavimo – gamybos paskirties pastatą Statybininkų g.1, skl. Kad. Nr.7980/0001/155, Vievis projektavimo ir statybos darbų, kuri yra sėkmingai įvykdyta. Šias aplinkybes patvirtino ir atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016 m. sausio 22 d. Lietuvos apeliaciniam teismui atsiųstame pranešime, kuriame nurodyta, kad po įvykdyto supaprastinto mažos vertės pirkimo Nr. 3090 „Vidutinio slėgio dujotiekio į sandėliavimo – gamybos paskirties pastatą Statybininkų g. 1, skl. kad. Nr. 7980/0001:155, Vievis projektavimo ir statybos darbai“ 2015 m. lapkričio 9 d. užsakovas AB „Lietuvos dujos“ ir rangovas UAB „Vilniaus inžinerija“ pasirašė pirkimo sutartį Nr. 2015-44S-579, kuri 2015 m. gruodžio 18 d. buvo įvykdyta, gavus ir įregistravus statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-00-151218-00683. Byloje ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų apie tai, kad tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens UAB „Vilniaus inžinerija“ sudaryta pirkimo sutartis yra ginčijama ieškinio teisenos tvarka, nėra.

34Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad viešasis pirkimas „Vidutinio slėgio dujotiekio į sandėliavimo-gamybos paskirties pastatą Statybininkų g. 1, skl. kad. Nr. 7980/0001:155, Vievis, projektavimas ir statyba“ yra pasibaigęs (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas), o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Be to, ginčijamo viešojo pirkimo sutartis ne tik sudaryta, bet ir įvykdyta, dėl ko negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės – viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas. Kita vertus, kaip jau buvo minėta, iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškinys dėl ginčijamo viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia nėra pareikštas, o laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų ieškinio reikalavimų ribose (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis).

35Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

36Esant tokiai situacijai, ieškovės atskirasis skundas atmestinas plačiau nepasisakant dėl konkrečių argumentų, nurodytų atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą, kadangi jie neturi esminės teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Šilumos šaltinis“ (toliau – ir... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į ieškovės... 7. Trečiasis asmuo UAB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB „Lietuvos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi atmetė ieškovės... 10. Teismas, remdamasis atsakovės atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų... 11. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu... 12. Teismas nurodė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. Ieškovė UAB „Šilumos šaltinis“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 15. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 16. 2. Ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti, todėl egzistuoja tikimybė,... 17. 3. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, būtų sudaryta galimybė... 18. 4. Teismas neįvertino aplinkybių, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius... 19. 5. Teismo argumentai, kad sustabdžius viešojo pirkimo darbus, AB „Lietuvos... 20. 6. Teismas neįvertino aplinkybių, kad leidus tęsti viešojo pirkimo... 21. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į atskirąjį... 22. 1. Ieškinio reikalavimai prima facie nepagrįsti, todėl nėra būtinos... 23. 2. Teismas pagrįstai sprendė, kad sustabdžius viešojo pirkimo darbus, AB... 24. 3. Nėra pagrindo abejoti UAB „Vilniaus inžinerija“ kvalifikacija... 25. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus inžinerija“ atsiliepime į atskirąjį... 26. 1. Teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų... 27. 2. Nėra pagrindo abejoti UAB „Vilniaus inžinerija“ kvalifikacija, nes... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 31. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 32. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Šilumos šaltinis“ prašė... 34. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad... 35. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 36. Esant tokiai situacijai, ieškovės atskirasis skundas atmestinas plačiau... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 38. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....