Byla 2-868/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Itella Information“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-6661-104/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Itella Information“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. spalio 23 d. sprendimų, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „BMK Leidykla“, uždaroji akcinė bendrovė „Biznio mašinų kompanija“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo teisėtumo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ dėl UAB „Vilniaus energija“ viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. spalio 23 d. sprendimų, kuriais UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ organizuotame sąskaitų ir kitų dokumentų spausdinimo, lankstymo, dėliojimo į vokus ir pristatymo adresatams paslaugų viešojo pirkimo konkurse buvo nustatytos pasiūlymų eilės ir šio konkurso laimėtojas, panaikinimo.

7Ieškovas taip pat prašė atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti pirkimo sutartį tarp atsakovų UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ bei trečiųjų asmenų UAB „BMK Leidykla“ ir UAB „Biznio mašinų kompanija“, iš atsakovo UAB „Vilniaus energija“ išreikalauti trečiųjų asmenų jam pateiktus dokumentus.

8Ieškovas pirmosios instancijos teismui nurodė, kad 2012 m. gegužės 18 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbta apie vykdomą pirkimą Nr. 121966. 2012 m. rugsėjo 25 d. perkančioji organizacija informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtojo nustatymą. Viešojo pirkimo laimėtoju tapo UAB „BMK Leidykla“, jungtinės veiklos pagrindu veikianti su UAB „Biznio mašinų kompanija“. Kadangi iš pranešimo nebuvo galima matyti konkrečių tiekėjų paslaugų kainų, UAB „Vilniaus energija“ buvo pateiktas prašymas jas pateikti. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad UAB „BMK Leidykla“ pasiūlyta juodai balto logotipo spausdinimo ant voko kaina (0,00363 Lt) buvo daugiau nei tris kartus mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą (0,0121 Lt). Todėl 2012 m. spalio 10 d. UAB „Itella Information“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją. Perkančioji organizacija iš dalies tenkino ieškovo pretenziją – panaikino 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimus dėl pasiūlymų eilės, I ir II pirkimo dalių laimėtojo, atnaujino šiame pirkime pateiktų pasiūlymų vertinimą. 2012 m. spalio 23 d. perkančioji organizacija pakartotinai įvertino tiekėjų pasiūlymus, priėmė sprendimą pirkimo I ir II dalių laimėtoju paskelbti UAB „BMK Leidykla“. Perkančiajai organizacijai atsisakius tenkinti ieškovo prašymą dėl susipažinimo su informacija, ieškovas perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją. 2012 m. lapkričio 14 d. perkančioji organizacija informavo apie ieškovo pretenzijos atmetimą, nurodė, jog UAB „BMK Leidykla“ tinkamai ir išsamiai pagrindė savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6661-104/2012 padarė išvadą, jog ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo, todėl sustabdyti viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį nebuvo teisinio pagrindo. Teismas pažymėjo, kad gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra, socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Itella Information“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-6661-104/2012 ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo UAB „Itella Information“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti sutartį tarp atsakovų UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ bei trečiųjų asmenų UAB "BMK Leidykla" ir UAB „Biznio mašinų kompanija“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „BMK Leidykla“ negalėjo pagristi savo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, kadangi, ieškovo manymu, ši įmonė neturi objektyvių galimybių tinkamai suteikti pirkime nurodytas paslaugas už pasiūlytą kainą, todėl perkančioji organizacija privalėjo UAB „BMK Leidykla“ pasiūlymą atmesti.
  2. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, kad pirkimo laimėtoju paskelbto UAB „BMK Leidykla“ pasiūlyta juodai balto logotipo spausdinimo ant voko kaina (0,00363 Lt) yra daugiau nei 3 kartus mažesnė už UAB „Itella Information“ pasiūlytą kainą (0,0121 Lt) ir daugiau nei 5 kartus mažesnė už AB „Lietuvos paštas“ pasiūlytą šios paslaugos kainą. Ieškovas nesupranta, kaip 2011 m. lapkričio 11 d. įsteigta įmonė gali pasiūlyti kelis kartus mažesnę kainą, nei seniai veikiančios įmonės. Ieškovas mano, jog pateikęs siūlomų kainų palyginimą, pagrindė, kad nurodytame pirkime yra pasiūlyta neįprastai maža kaina. Ieškovas teigia, jog pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių ir įrodymų netyrė, neatsižvelgęs į šias aplinkybes, nemotyvuotai ir nepagrindęs nutartyje įrašė, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo.
  3. UAB „BMK Leidykla“ savo atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimui dėl tiekėjo metinės apyvartos ir reikalavimui dėl panašaus pobūdžio sutarčių įvykdymo įrodinėjo jungtinės veiklos pagrindu veikiančio UAB „Biznio mašinų kompanija“ ankstesniais duomenimis, nors šiuo metu UAB „Biznio mašinų kompanija“ nebevykdo pirkimo sąlygose nurodytos veiklos. Todėl, ieškovo manymu, perkančiajai organizacijai, vertinimo metu, turėjo kilti abejonių dėl UAB „BMK Leidykla“ organizacinių ir techninių galimybių tinkamai suteikti pirkimo sąlygose nurodytas paslaugas.
  4. Ieškovas mano, jog jam palankaus teismo sprendimo priėmimo bei sutarties tarp atsakovų ir trečiojo asmens pripažinimo negaliojančia atveju, šio sprendimo vykdymas gali būti neįmanomas arba labai apsunkintas, todėl prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Atsakovai UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo teismo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimai į atskirąjį skundą grindžiami šiais argumentais:

141. Atsakovas „Vilniaus energija“ nesutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentu, jog teismas nemotyvuotai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jų taikymo atveju būtų pažeistas viešasis interesas. Pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu tuo, kad jo objektas yra sąskaitų spausdinimas, jų dėliojimas į vokus ir pristatymas klientams Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, o atsakovas UAB „Vilniaus energija“ yra atsakingas už teisingą mokėjimų už šilumos energiją ir karštą vandenį apskaičiavimą bei už savalaikį sąskaitos vartotojams pateikimą.

152. Atsakovas UAB „Litesko“ teigia, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra netikslingas, kadangi pirkimas yra baigtas.

16Trečiasis asmuo UAB „BMK Leidykla“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Ieškovas nei ieškinyje, nei atskirajame skunde nepateikė įrodymų, jog UAB „BMK leidykla“ negalės tinkamai vykdyti sutarties.

182. Sutarčių, sudarytų tarp atsakovų ir trečiojo asmens objektas yra tęstinio pobūdžio paslaugos, todėl net pripažinus atsakovų ir trečiojo asmens sudarytą sutartį negaliojančia, šio teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas.

193. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi jų taikymas pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

22Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

23Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, jog galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar tam tikrai jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei sutarties vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1809/2012).

24CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje išvardinti atvejai, kada pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą.

25Šioje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė stabdyti viešojo pirkimo procedūrą bei uždrausti atsakovams sudaryti sutartį su trečiaisiais asmenimis. Pirmosios instancijos Vilniaus apygardos teismui 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos, o iki šios nutarties teisėtumo klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir su UAB „BMK Leidykla“ 2012 m. lapkričio 30 d. sudarytos Paslaugų teikimo sutartis Nr. 575 bei Paslaugų teikimo sutartis Nr. LTS-297 (b. l. 116-119).

26Teisėjų kolegija, įvertinusi šią aplinkybę, daro išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju nesukels jokių realių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.). Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (CPK 12 ir 178 str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.

27Kita vertus, patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Itella Information“ ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ dėl UAB „Vilniaus energija“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, yra išnagrinėta. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Nors teismo sprendimas neįsiteisėjęs, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo. Taigi, egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes, kaip minėta, ieškovas preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

28Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikyti nėra pagrindo tiek dėl pasibaigusių viešojo pirkimo procedūrų, tiek dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo. Esant tokiai situacijai atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

29Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Itella Information“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl viešųjų pirkimų procedūrų... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl... 6. Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 7. Ieškovas taip pat prašė atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Ieškovas pirmosios instancijos teismui nurodė, kad 2012 m. gegužės 18 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Itella Information“ prašo panaikinti... 13. Atsakovai UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ atsiliepimais į... 14. 1. Atsakovas „Vilniaus energija“ nesutinka su ieškovo atskirojo skundo... 15. 2. Atsakovas UAB „Litesko“ teigia, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų... 16. Trečiasis asmuo UAB „BMK Leidykla“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. 1. Ieškovas nei ieškinyje, nei atskirajame skunde nepateikė įrodymų, jog... 18. 2. Sutarčių, sudarytų tarp atsakovų ir trečiojo asmens objektas yra... 19. 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 22. Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos,... 23. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 24. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo... 25. Šioje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo,... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi šią aplinkybę, daro išvadą, kad viešojo... 27. Kita vertus, patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis... 28. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir argumentus, teisėjų kolegija... 29. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Itella... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....