Byla e2-938-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Stafas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-3724-340/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“ ieškinį atsakovei Elektrėnų savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Stafas“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Stamena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės Elektrėnų savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 13 d. sprendimą nustatyti supaprastinto atviro konkurso „Dalies I ir II etapo darbų, numatytų techniniame projekte „Mokyklos pastato kapitalinis remontas ir paskirties keitimas į administracinį pastatą Rungos g. 5, Elektrėnai“, pirkimas“ (pirkimo Nr. 181210) (toliau – Pirkimas, Konkursas) dalyvių pasiūlymų eilę ir sprendimą Konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Stafas“ bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Elektrėnų savivaldybės administraciją nesudaryti Pirkimo sutarties. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nukentės ieškovės teisėti interesai, susiję su sąžiningu dalyvavimu Konkurse ir bus pažeistas viešasis interesas, kadangi trečiasis asmuo UAB „Stafas“ neturi teisės atlikti licencijuojamus (atestuojamus) darbus, be kurių atlikimo yra neįmanomas Konkurso pirkimo objekto (ypatingo statinio kapitalinio remonto ir pritaikymo) statybos darbų atlikimas ir užbaigimas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 22 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Atmesdamas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, teismas įvertino tai, kad Pirkimo objektas (Dalies mokyklos pastato kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbų pirkimas) yra neabejotinai strategiškai svarbus atsakovei ir visam Elektrėnų miestui, todėl sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju sąlygotų svarbaus nacionalinio projekto ir projekto atsakovo veiklai vykdymo laikiną sustabdymą. Taip pat teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes prašymą iš esmės grindė tik tuo, kad Pirkimo laimėtojo trečiojo asmens UAB „Stafas“ pateiktos sąmatos nesutampa su Konkurso techninio projekto kiekių žiniaraščiais bei projektiniais sprendiniais. Teismas nurodė, kad šio ieškovės argumento pagrįstumas paaiškės tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Nors teismas ir sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau pažymėjo, kad ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galės pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu - ieškiniu dėl žalos atlyginimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Stamena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties. Atskirajame skunde nurodo:
  1. Pirmosios instancijos teismas, esant dviejų viešųjų interesų konkurencijai, nepagrįstai prioritetą suteikė Pirkimo procedūrų operatyviam vykdymui, paneigdamas sąžiningo tiekėjo interesus. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojama būtent viešojo intereso apsauga, susijusi su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-654-180/2017). Viešojo pirkimo objektas, kad ir koks jis būtų reikšmingas, negali paneigti perkančiosios organizacijos pareigos vykdyti viešojo pirkimo procedūras griežtai laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo principų bei kitų šio įstatymo nuostatų. Šios konkrečios bylos atveju viešojo intereso apsauga ir siekis užtikrinti skaidrias ir teisėtas viešojo pirkimo procedūras reikalauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Atsakovė Elektrėnų savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo 2016 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-2476 1 straipsnio 11 punktu nuo 2018 m. sausio 1 d. prie Vilniaus regiono apylinkės teismo steigiami Elektrėnų rūmai. Pirkimo objekte – pastate, esančiame Rungos g. 5, Elektrėnai, yra atsakovės savivaldybės administracijos buveinė. Šį pastatą ketinama kapitališkai suremontuoti, įrengiant jame papildomas darbo vietas Elektrėnų savivaldybės administracijos padaliniams, kuriuos ketinama iškelti iš pastato, esančio Elektrinės g. 8, Elektrėnai, tam, kad tose patalpose galėtų būti įkurti Elektrėnų teismo rūmai. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus laiku pasiruošta minėto įstatymo įgyvendinimui, dėl to nukentės viešasis interesas, gyventojai Elektrėnų mieste negalės gauti teismo administracinių paslaugų, be to, ir Elektrėnų savivaldybės admininistracijos civilinės metrikacijos paslaugų, kurias ketinama iškelti iš teismų rūmams suplanuotų skirti patalpų, teikimas bus sutrikdytas dėl situacijos neapibrėžtumo.
  2. Pirmosios instancijos teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2017 m. balandžio 3 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu, todėl nebeliko ko drausti laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria viešųjų pirkimų byloje atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).
 4. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 5. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje išvardinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, tarp jų vienas iš pagrindų, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui išnyksta teisinis pagrindas taikyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei viešasis pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2015 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-354-302/2016; 2016 m sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-435-381/2016).
 6. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-178/2015).
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Stamena“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę Elektrėnų savivaldybės administraciją nesudaryti Pirkimo sutarties. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui, reikalaujančiam atlikti operatyvų viešojo pirkimo įvykdymą, 2017 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė 2017 m. balandžio 3 d. sudarė Pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Stafas“. Ieškovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad viešasis pirkimas „Dalies I ir II etapo darbų, numatytų techniniame projekte „Mokyklos pastato kapitalinis remontas ir paskirties keitimas į administracinį pastatą Rungos g. 5, Elektrėnai“, pirkimas“ (pirkimo Nr. 181210) yra pasibaigęs (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), o tai reiškia, kad yra pasibaigusios ir šio Pirkimo procedūros, pasiekus šio Pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus Pirkimo procedūroms, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, kadangi jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.
 9. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ieškovės atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartis paliekama nepakeista.
 10. Esant tokiai situacijai, ieškovės atskirasis skundas atmestinas plačiau nepasisakant dėl konkrečių argumentų, nurodytų atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą, kadangi jie neturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai