Byla 2A-411/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Minduvos statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Minduvos statyba“ ieškinys atsakovams A. P. ir N. P. dėl atsiskaitymo už atliktus statybos darbus ir iš dalies tenkintas minėtų atsakovų priešieškinis ieškovui dėl statybos defektų šalinimo išlaidų priteisimo ir darbų priėmimo-perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais civilinėje byloje Nr. 2-1421-104/2011. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl pagal statybos rangos sutartį atliktų darbų kokybės bei dėl atsiskaitymo už atliktus darbus.

5Ieškovas UAB ,,Minduvos statyba” patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų A. P. ir N. P. solidariai ieškovui:

61) pagal 2006 m. gruodžio 08 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/08 – 23 381,00 Lt skolos ir 570,96 Lt delspinigių;

72) pagal 2008 m. vasario 1 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/08, papildymą Nr.1 - 188 441 Lt skolos ir 4598,18 Lt delspinigių;

83) pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/19 - 35.008,02 Lt skolos ir 854,00 Lt delspinigių;

94) 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 06/09/14, kuria ieškovas (rangovas) sutarė savo rizika atlikti namo ir ūkinio pastato pamatų esančių ( - ) įrengimą iš ieškovo medžiagų ir perduoti gautą darbų rezultatą atsakovui, o 2006 m. lapkričio 06 d. šalys, tęsdamos darbus objekte, Statybos rangos sutartimi Nr. 06/11/06 sutarė atlikti pirties statybą ir dalinį įrengimą. Darbai buvo priduoti 2007 m. gruodžio 20 d. ir 19 d. aktais, atsakovas darbus priėmė, pretenzijų neturėjo ir pagal sutartis atsiskaitė visiškai.

11Atsakovai liko skolingi pagal 2006 m. gruodžio 08 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/08, kuria šalys sutarė atlikti namo rąstinės dalies sienų sukirtimą, nors atsakovas 2008 m. vasario 01 d. pasirašė darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą, pretenzijų neturėjo. Atsakovas apmokėjo 129.895.00 Lt, tačiau liko skolingas 23.381.00 Lt. Šios sutarties 4.8 p. nustato, kad atsakovas praleidęs atsiskaitymo su ieškovu terminus, privalo sumokėti 0,02 % delspinigių įsiskolintos sumos už kiekvieną atsiskaitymo dieną, delspinigiai sudaro 570,96 Lt (23381,10×0,02×122 ═570,96)

12Atsakovai taip pat liko skolingi pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/19, kuria šalys sutarė sukirsti ūkinio pastato sienų rastinę dalį iki frontonų ir atlikti dalinį pastato įrengimą. Atsakovas 2007 m. gruodžio 19 d. pasirašė darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą, pretenzijų neturėjo. Atsakovas apmokėjo137.831.30 Lt, tačiau liko skolingas 35.008, 02 Lt. Šios sutarties 4.8 p. nustato, kad atsakovas praleidęs atsiskaitymo su ieškovu terminus, sumoka 0,02 % delspinigių įsiskolintos sumos už kiekvieną atsiskaitymo dieną, delspinigiai sudaro 854.00 Lt (35008.02×0,02×122 ═854,00).

13Atsakovai taip pat liko skolingi ir pagal 2008 m. vasario 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. 06/12/08 papildymą Nr.1. Pagal šią sutartį mokėjimo suma yra 188441 Lt. Atsakovas 2008 m. balandžio 20 d pasirašė darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą, pretenzijų neturėjo, tačiau darbų pagal šią sutartį neapmokėjo visiškai ir liko skolingas 188 440.10 Lt. Šios sutarties 4.10 p. nustato, kad atsakovas praleidęs atsiskaitymo su ieškovu terminus, sumoka 0,02 % delspinigių įsiskolintos sumos už kiekvieną atsiskaitymo dieną, delspinigiai sudaro 4 598,18 Lt (188440,10 ×0,02×122 ═4598.18).

142008 m. balandžio 20 d. atsakovo sodyboje visi statybos darbai buvo pabaigti. Viso pagal Statybos rangos sutartis ieškovas objekte atliko darbų už 722286,32 Lt. Atsakovai ir atsakovo vardu UAB „Vildeta“ pagal Statybos rangos sutartis už atliktus darbus pervedė į ieškovo sąskaitą 475 457,00 Lt, taigi atsakovų skola iš viso sudarė246 829,21 Lt. Ieškovas 2008 m. liepos 10 d. paruošė suderinimo aktą Nr. 111 ir išsiuntė atsakovui, o 2008 m. liepos 31 d. ieškovas, nesulaukęs Suderinimo akto Nr.111 patvirtinimo, atsakovui išsiuntė pretenziją ir paprašė per 10 d. kalendorinių dienų į jo sąskaitą pervesti skolą 246829,21 Lt. Nors atsakovas privalėjo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyse nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1d.), tačiau jis tinkamai neatsiskaitė, dėl to ieškovas patyrė turtinę 246 829,21 Lt žalą.

15Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti šalių pasirašytus darbų priėmimo- perdavimo aktus:

161) 2007-12-20 pagal rangos sutartį 2006-09-14;

172) 2007-12-19 pagal rangos sutartį 2006-11-06;

183) 2007-12-19 pagal rangos sutartį 2006-12-19;

194) 2008-02-01 pagal rangos sutartį 2006-12-08;

205) 2008-06-20 pagal statybos rangos sutarties Nr . 06/12/08 papildymą; Taip pat prašė priteisti iš ieškovo statybų defektų šalinimo išlaidas – 522 471, 10 Lt.

21Atsakovai nurodė, kad ieškovas, vykdydamas statybos rangos sutartis ir garantavęs, kad darbus atliks kokybiškai, statybos darbus atliko su defektais, kurie paaiškėjo po statybos darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Ieškovas 2008-08-20 raštu buvo informuotas apie pastebėtus trūkumus, tačiau į pretenziją nereagavo ir jų nepašalino.

22Vadovaujantis 2008-09-27 atliktos ieškovo pastatyto namo ekspertizės rezultatais, buvo nustatyta daugybė ieškovo statyto namo trūkumų. Ieškovui akivaizdžiai netinkamai atlikus namo statybos darbus, atsakovui buvo padaryta žala, nes pastatai dėl blogos jų kokybės negali būti naudojami, negali būti tęsiama jų statyba. Atsakovo užsakymu, buvo atliktas preliminarių nuostolių, patirtų atliekant statybos darbus 2008-12-01 paskaičiavimas, patvirtinantis, kad ieškovo atliktų darbų defektų šalinimo bendra preliminari išlaidų suma 522 471 10 Lt.

23Atsakovai taip nurodė, kad pasirašydamas aktus, atsakovas suklydo, manydamas jog visi darbai atlikti tinkamai. Neturėdamas specialių žinių, jis negalėjo vertinti atliktų darbų kokybės, patikėjo ieškovu, kaip profesionaliu statytuoju, todėl prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti šalių pasirašytus darbų priėmimo- perdavimo aktus CK 1.90 str. pagrindu. Be to, 2007-12-20 aktas pagal rangos sutartį 2006-09-14 atsakovo nepasirašytas. Atsakovai prašė ginčo sutartims taikyti vartojimo rangos sutarties taisykles, numatytas CK 6.672. 6.681 str. 4 d., nurodė, kad atsakovui pareigą atlyginti nuostolius nustato CK 6.664, 6.698 straipsniai.

24Ieškovas prašė atsakovų priešieškinį atmesti. Nurodė, kad darbų priėmimo-perdavimo akte fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). Nuginčyti Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktus, remiantis CK 1.90 str. pagrindu, yra teisiškai nepagrįsta, nes civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str. 1 d.). Vadovaujantis protingumo kriterijumi, statybos rangos santykiams tarp šalių besitęsiant nuo 1996 rugsėjo 14 d., atsakovai galėjo naudotis statybos techninės priežiūros vadovo paslaugomis. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kito sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs (CK 1.90 str. 4 d.). Ieškovas esmingai suklysti 5 kartus tikrai neturėjo galimybės. Kita vertus, rangovas, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu defektai buvo nustatyti per 5 metus, 10 metų (esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų-esant tyčia paslėptų defektų (CK 6.698 str.).Ieškovas neigė atsakovo teiginį, kad 2007-12-20 darbų priėmimo-perdavimo aktas pagal Rangos sutartį Nr. 06/09/14 atsakovo apskritai nebuvo pasirašytas, nes 2007 m. gruodžio 20 d. atsakovas darbus priėmė pagal darbų priėmimo/perdavimo aktą Nr. 07/12/20, pretenzijų neturėjo, todėl visiškai būtų neprotinga, jeigu atsakovas nepriėmęs darbų pagal Rangos sutartį Nr. 06/09/14 (pamatų įrengimas), būtų toliau tęsęs darbus objekte ir sudarinėjęs kitas sutartis (stogui, pirtelei ir pan.). Ieškovas teigė, kad apie atsakovo 2008 m. rugpjūčio 20 d. raštą dėl pastebėtų trūkumų nieko nežinojo, atsakovai nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad tokį raštą siuntė ieškovui ir pastarasis jį gavo. Laikytina, kad atsakovai nesilaikė įstatyminės nuostatos, jog užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Užsakovas, nepranešęs, apie pastebėtus trūkumus, netenka teisės jais remtis ateityje (CK 6.689 str. 2 d.). Ieškovas taip pat teigė, kad atsakovai neįrodė defektų šalinimo išlaidų, nes užsakovo abejonės dėl darbų kokybės nesuponuoja pareigos rangovui inicijuoti darbų kokybės ekspertizę ir neatleidžia užsakovo nuo perduodamų darbų priėmimo bei apmokėjimo už juos.

25II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

26Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovo UAB „Minduvos statyba“ ieškinį atsakovams A. P. ir N. P. dėl atsiskaitymo už atliktus statybos darbus atmetė; atsakovų A. P. ir N. P. priešieškinį ieškovui UAB „Minduvos statyba“ dėl statybos defektų šalinimo išlaidų priteisimo ir aktų pripažinimo negaliojančiais tenkino iš dalies - pripažino negaliojančiais ir panaikino šalių pasirašytus darbų priėmimo- perdavimo aktus: 2007-12-19 pagal rangos sutartį 2006-11-06; 2007-12-19 pagal rangos sutartį 2006-12-19; 2008-02-01 pagal rangos sutartį 2006-12-08; 2008-04-20 pagal rangos 2006-12-08 sutarties 2008-02-01 papildymą Nr.1 ir priteisė atsakovams iš ieškovo 102 555 Lt defektų šalinimo išlaidų.

27Teismas konstatavo, kad šalių sudarytos sutartys laikytinos vartojimo rangos sutartimis. Spręsdamas dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų teismas nurodė, kad pagal ginčo objektų statybos defektų studijos išvadą, teismo paskirtos statybos darbų kokybės 2010-09-15 ekspertizės akto išvadą nustatyta, kad ieškovo atlikti darbai statant gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą yra atlikti su trūkumais. Ieškovo užsakymu atliktos ekspertizės 2008-12-12 išvada nurodytų trūkumų nepaneigia, nes iš jos turinio matyti, kad dėl nurodytų trūkumų ekspertas nebuvo atlikęs tyrimo. Konstatavęs atliktų darbų trūkumus, teismas sprendė, kad yra pagrindas pripažinti darbų priėmimo-perdavimo aktus negaliojančiais. Teismas nurodė, jog iš ginčo aktų matyti, kad perduodamas darbus atsakovui, ieškovas akte nenurodė konkrečių darbų sąrašo, o apsiribojo vien konstatavimu, kad visi darbai pagal tam tikrą sutartį atlikti. Esant situacijai, kai aktuose nebuvo nurodyti konkretūs darbai, o užsakovas kaip vartotojas neturėjo statybos srityje specialių žinių, pilnai tikėtina, kad atsakovas pasitikėjo ieškovo profesionalumu ir pasirašė aktus suklydimo įtakoje. Atsakovo suklydimas buvo esminis, nes jis suklydo dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, t.y. dėl darbų kokybės. Atsakovo suklydimą įtakojo ir ta aplinkybė, kad ieškovas ir anksčiau atlikinėjo darbus, dėl kurių ginčo neiškilo. Kad darbai turi trūkumų, ieškovas kaip profesionalus statybininkas, privalėjo žinoti, tačiau atsakovui nepranešė ir tuo prisidėjo prie atsakovo suklydimo. Atsakovų reikalavimą panaikinti 2007-12-20 aktą pagal rangos sutartį 2006-09-14 teismas atmetė, nurodęs, kad šis aktas nepasirašytas atsakovo, todėl nelaikomas sandoriu, be to, dėl 2006-09-14 rangos sutarties tarp šalių nėra ginčo.

28Teismas, spręsdamas dėl ieškovo darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydžio, kritiškai vertino atsakovų pateiktus UAB „Rangestas“ komercijos direktoriaus atliktus preliminarių nuostolių paskaičiavimus, nurodęs, kad šių paskaičiavimų teisingumas kelia abejonės, nes byloje nėra įrodymų, patvirtinančių paskaičiavimus atlikusio asmens kompetenciją. Taip pat kritiškai teismas vertino ir teismo paskirtos statybos darbų kokybės 2010-09-15 ekspertizės akto išvadą, kad trūkumų šalinimo darbų vertė yra 68 870 Lt, nurodęs, jog iš darbų sąmatos matyti, kad į sąmatą neįtraukti visi ardymo darbai. Teismas vadovavosi UAB „Sistela“ lokaline sąmata, iš kurios matyti, kad iš viso trūkumų šalinimo darbai su PVM sudaro 102 555 Lt, tai atitinka bylos faktines aplinkybes, be to, UAB „Sistela“ kainų nustatymo sistema labiausiai paplitusi Lietuvos statybos rinkoje, o atsakovas UAB „Sistela“ lokalinės sąmatos nenuginčijo. Teismas nusprendė atsakovams priteisti 102 555 Lt darbų trūkumų pašalinimui, pabrėžęs ir tai, kad ieškovas įsipareigojo atsakyti už atliktų darbų kokybę ir pašalinti jų trūkumus ir ginčo sutartimi.

29Nustačius, kad ieškovo atlikti darbai turi trūkumų, ir panaikinus darbų priėmimo aktus, šalims nereiškiant reikalavimo dėl skolų užskaitymo, teismas darė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinį.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

32Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Minduvos statyba“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo: 1) ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovų solidariai 246 829,21 Lt už neapmokėtus statybos rangos darbus ir 6 023,14 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas; 2) priešieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti atsakovams 55 096 Lt nuostolių atlyginimo ir 1/10 dalį pirmosios instancijos teisme turėtų išlaidų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

331. Teismas nepagrįstai atmetė ieškinį. Atsakovai faktiškai atliktų darbų ir jų kainų byloje neginčijo. Aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti. Pagal CK 6.658 straipsnio 5 dalį, darbų priėmimo metu nustačius trūkumus, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui, sumą, reikalingą trūkumams pašalinti.

342. Teismas, priteisdamas trūkumų šalinimo išlaidas, nepagrįstai nesirėmė teismo paskirtos ekspertizės išvadomis, tokios pozicijos tinkamai nemotyvavęs. Ekspertas, įvertinęs trūkumų atsiradimo priežastį, nurodė, kad ieškovui tektų kompensuoti 80 proc., t.y. ne daugiau kaip 55 096 Lt trūkumų šalinimo darbų vertės. Teismo vadovavimasis UAB „Sistela“ lokaline sąmata yra nepagrįstas, nes neaišku, kas šią sąmatą sudarė, kokia šio dokumento procesinė reikšmė byloje, nes šis dokumentas ieškovui nebuvo įteiktas ir kokias, kaip teismas nurodė, faktines bylos aplinkybes šis dokumentas atitinka.

353. Teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė atsakovams 12 000 Lt, sumokėtų už ekspertizės atlikimą, nes teismas šiomis ekspertizės išvadomis nesivadovavo.

36Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai A. P. ir N. P. prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismas teisingai ištyrė byloje surinktus įrodymus, priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą. Apeliantas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių teismas UAB „Sistela“ lokaline sąmata turėjo nesiremti. Be to, apeliaciniame skunde neteisingai nurodoma, kad UAB „Sistela“ parengta medžiaga ieškovui buvo nežinoma. Ši medžiaga ieškovo atstovams buvo įteikta teismo posėdžio metu.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

39Tarp šalių- ieškovo ir atsakovų buvo sudarytos keturios statybos rangos sutartys bei vienos iš jų papildymas: 1) 2006 m. rugsėjo 14 d. sutartis Nr. 06/09/14 dėl namo ir ūkinio pastato pamatų įrengimo už 142 679, 70 Lt; 2006 m. lapkričio 06 d. sutartis Nr. 06/11/06 dėl pirties statybos ir dalinio įrengimo už 64 251 Lt; 2006 m. gruodžio 08 d. sutartis Nr. 06/12/08 dėl namo rąstinių sienų sukirtimo už 153 276, 10 Lt; 2006 m. gruodžio 19 d. sutartis Nr. 06/12/19 dėl ūkinio pastato rąstinių sienų dalies iki frontonų ir dalinio pastato įrengimo už 172 839 32 Lt; 2008 m. vasario 1 d. papildymas Nr. 1 prie sutarties Nr. 06/12/08 dėl įvairių stogo ir sienų darbų už 188 441 Lt (toliau tekste ir- Sutartys Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4., Papildymas Nr. 1 prie sutarties Nr. 3). Darbų priėmimo- perdavimo aktais rangovas perdavė, o užsakovas A. P. priėmė statybos rangos darbų rezultatą: 2007-12-20 aktu- pagal 2006-09-14 rangos sutartį; 2007-12-19 aktu- pagal 2006-11-06 rangos sutartį; 2007-12-19 aktu- pagal 2006-12-19 rangos sutartį; 2008-02-01 aktu- pagal 2006-12-08 rangos sutartį; 2008-06-20aktu- pagal statybos rangos sutarties Nr 06/12/08 papildymą.

40Iš viso pagal nurodytas Sutartis ir Papildymą buvo atlikta ir užsakovui perduota 722 286, 32 Lt vertės darbų. Atsakovai ir atsakovų vardu UAB „Vildeta“ pagal Sutartis už atliktus darbus pervedė į ieškovo sąskaitą 475 457,00 Lt, likusios- 246 829,21 Lt sumos atsakovai nesumokėjo, atsisakymą grįsdami netinkama rangos darbų kokybe. Ieškovas prašė priteisti nurodytą skolą ir netesybas, atsakovai pareiškę byloje priešieškinį, ginčijo atsakovo A. P. pasirašytus darbų priėmimo- perdavimo aktus kaip sandorius, sudarytus suklydimo įtakoje bei pareiškė reikalavimą priteisti iš ieškovo statybos rangos darbų šalinimo išlaidas, kurių vertė, nurodyta priešieškinyje- 522 471, 10 Lt.

41Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytas statybos rangos sutartis kvalifikavo vartojimo rangos sutartimis ir šalys šios teismo išvados neginčija. Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat neginčija, jog dalis darbų (nurodyta teismo paskirtos ekspertizės akte) buvo atlikti nekokybiškai.

42Taigi, tarp šalių apeliacinėje instancijoje egzistuojančio ginčo apimtis yra ieškovo atliktų bei atsakovo priimtų nekokybiškų darbų mastas bei defektų šalinimo išlaidų dydis, bei, atitinkamai- ieškovo teisė gauti atlyginimą už atliktus darbus, jeigu atliktų darbų vertė yra didesnė, negu defektų šalinimo išlaidos.

43

44Dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų materialinės teisės normų

45

46Minėta, jog apeliaciniame skunde nėra ginčijama pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo rangos sutartis, todėl, sprendžiant dėl šalių sutartinių prievolių vykdymo, visų pirma turi būti vadovaujamasi vartojimo rangą reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.672-6.680 straipsniai), kurios laikytinos specialiosiomis statybos rangą (CK 6.681-6.699 straipsniai) ir bendrąsias rangos sutarties nuostatas (CK 6.644-6.671 straipsniai) reglamentuojančių teisės normų atžvilgiu.

47Remiantis CK 6.672 straipsnio 2 dalimi, vartojimo rangos sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio kodekso 6.188, 6.350-6.370 straipsniuose nustatytos taisyklės. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, jog be specifinių vartojimo rangos santykius reglamentuojančiose teisės normose numatytų vartotojo (šiuo atveju- užsakovų) teisių, užsakovai tiek sutarties sudarymo, tiek jos vykdymo eigoje turi vartotojams įstatymo garantuojamas teises.

48Dėl dvišalių darbų perdavimo- priėmimo aktų teisinės reikšmės bei galimybės juos pripažinti negaliojančiais kaip pasirašytus suklydimo įtakoje

49Vartojimo rangą reglamentuojančios įstatymo normos neįtvirtina nuostatų, skirtų vartojimo rangos sutarties šalių pareigų perduoti ir priimti atliktus rangos darbus vykdymui. CK 6.676 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau šioje normoje neįtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiojo teismo yra išaiškinta, jog tokiu atveju turi būti vadovaujamasi bendrosiose (CK 6.662 straipsnis) ir specialiosiose (CK 6.694 straipsnis) rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose įtvirtintomis atliktų darbų perdavimo ir priėmimo nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2011).

50Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog dvišalis darbų perdavimo-priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2011, kt).Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nuosekliai laikomasi pozicijos, kad net ir tuo atveju, jeigu darbų perdavimas- priėmimas buvo atliktas tinkamai bei įformintas dvišaliu priėmimo- perdavimo aktu, rangovui reiškiant reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovui ginčijant tokį reikalavimą, remiantis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012, kt.).

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl rangos darbų priėmimo–perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismas turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2011; kt.).

52Nagrinėjamos bylos atveju užsakovai (atsakovai) neginčijo aplinkybės, kad ieškovas atliko statybos rangos darbus, kuriuos užsakovas A. P. priėmė jo ginčijamais aktais. Darbų perdavimo priėmimo aktus atsakovai ginčijo kaip sudarytus suklydimo įtakoje dėl to, kad darbai buvo atlikti su trūkumais, apie kuriuos žinodamas, užsakovas šių aktų esą būtų nepasirašęs. Būtent šiais argumentais remdamasis pirmosios instancijos teismas patenkino priešieškinio reikalavimus dėl darbų perdavimo- priėmimo aktų pripažinimo negaliojančiais.

53Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už atliktus darbus apmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011; 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2011, 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2011, kt.). Įstatyme nustatyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, pvz., jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis), kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis) ir pan. Kitais atvejais užsakovas privalo atliktus darbus priimti, darbų priėmimo- perdavimo akte pažymėdamas apie perdavimo metu nustatytus trūkumus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis).

54Apibendrindama pacituotą teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, jog darbų priėmimo perdavimo aktas, nors ir pripažįstamas sandoriu, nagrinėjant bylą vertintinas kaip vienas iš įrodymų, patvirtinantis darbų atlikimo faktą bei jų kokybę, tačiau tuo atveju, kai byloje reiškiamas reikalavimas dėl apmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus, užsakovas, net ir pasirašęs dvišalį darbų priėmimo- perdavimo aktą, gali remtis darbų trūkumais ir ginti su trūkumais susijusias savo pažeistas teises ne reikšdamas byloje priešieškinį dėl darbų perdavimo- priėmimo aktų nuginčijimo, bet dėl užsakovo teisių, numatytų 6.665 str. 1 d. taikymo. Šią išvadą pagrindžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010 pateiktas išaiškinimas, jog ginčyti rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu.

55Kai byloje savarankišku ieškinio ar priešieškinio reikalavimu ginčijamas vienas iš dokumentų, sudarančių įrodinėtinas byloje aplinkybes (priešieškinio pagrindą), toks reikalavimas (priešieškinio dalykas) vertintinas kaip nenagrinėtinas teisme, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria patenkintas priešieškinis, pripažįstant negaliojančiais darbų priėmimo- perdavimo aktus, naikintinas, o byla šioje dalyje nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

56Dėl užsakovo teisių gynimo būdų

57

58Minėta, jog net ir tuo atveju, kai užsakovas priima darbus, jis turi teisę remdamasis atliktų darbų trūkumais, ginti savo pažeistas teises iš trūkumų egzistavimo kylančiais teisių gynimo būdais.

59Nagrinėjamos bylos atveju atsakovai, atsikirsdami į ieškovo pareikštą reikalavimą priteisti skolą už atliktus darbus, prašė ieškinį atmesti (ką atmesdamas ieškinį ir padarė pirmosios instancijos teismas), o priešieškiniu atsakovai prašė taikyti kitą civilinių teisių gynimo būdą- priteisti iš ieškovo statybų defektų šalinimo išlaidas – 522 471, 10 Lt (ką iš dalies patenkindamas priešieškinį, teismas padarė- priteisė atsakovams iš ieškovo 102 555 Lt).

60CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Pagal to paties straipsnio 3 dalį, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog šie teisių gynimo būdai (teisė sumažinti darbų kainą ar apskritai atsisakyti apmokėti netinkamai atliktus darbus ir teisė reikalauti nuostolių, kuriuos sudaro netinkamai atliktų darbų trūkumų ištaisymo išlaidos, atlyginimo) yra alternatyvūs, todėl užsakovas negali jais abiem naudotis vienu metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2011).

61Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už atliktus darbus apmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011; 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2011, 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2011, kt.). Tai reiškia, jog ieškovas turi teisę reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus, o atsakovams į šį reikalavimą atsikertant argumentu dėl darbų trūkumų bei prašant priteisti darbų trūkumų šalinimo išlaidas, nustačius, jog trūkumų šalinimo išlaidos yra mažesnės, negu atliktų ir neapmokėtų darbų vertė, ieškovui priteistiną sumą sudaro skirtumas tarp darbų vertės ir trūkumų šalinimo išlaidų.

62Atsakovų priešieškinyje nurodyta defektų šalinimo suma buvo nurodyta 522 471, 10 Lt, teismas pripažino pagrįstomis 102 555 Lt defektų šalinimo išlaidas ir atsakovai tokios teismo išvados neginčija (t.y. apeliacinis skundas atmestų priešieškinio reikalavimų dalyje nėra paduotas). Tuo tarpu ieškovo prašyta priteisti atliktų, bet atsakovų neapmokėtų darbų vertė- 246 829,21 Lt. Taigi, neapmokėta atliktų darbų vertė yra didesnė, negu teismo sprendimu konstatuota defektų šalinimo išlaidų suma, todėl pripažįstamas pagrįstu ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog ieškinys dalyje, kurioje atliktų darbų vertė viršija defektų šalinimo išlaidas, atmestas nepagrįstai.

63Dėl darbų trūkumų pobūdžio (ar jie buvo akivaizdūs darbų priėmimo metu)

64Remiantis anksčiau cituota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, net ir pasirašęs dvišalius darbų priėmimo perdavimo aktus, kai perdavimas buvo tinkamas, užsakovas turi teisę remtis darbų trūkumų faktu, gindamasis nuo reikalavimo apmokėti už netinkamai atliktus rangos darbus arba reikšdamas reikalavimus dėl defektų šalinimo išlaidų.

65Vertinant aplinkybę, ar atliktų darbų trūkumai, nustatyti teismo ekspertizės, atliktos Vilniaus apygardos teismo nutarties pagrindu, buvo akivaizdūs, t.y. ar užsakovas turėjo galimybę juos nustatyti, įvertinti bei nurodyti darbų priėmimo- perdavimo aktuose, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog ekspertizės akte konstatuoti darbų trūkumai negali būti traktuojami kaip akivaizdūs: pats ieškovas teismui yra pateikęs specialisto išvadą, kuria grindė savo reikalavimus (1 t. 99-164 b.l.) ir kurioje nurodyta, kad darbai atlikti kokybiškai bei naudojant kokybiškas medžiagas (1 t., b.l. 158-159); atsakovai teismui yra pateikę priešingas specialistų išvadas (1 t. 199-213 b.l.). Užsakovui, kuris nėra statybų profesionalas, negali būti keliami tokie pat reikalavimai darbų priėmimo procese, kokie yra keliami statybų profesionalams (specialistams). Kai darbų kokybę visiškai priešingai vertina statybų srities profesionalai, užsakovams, kurie šiuo atveju, minėta, yra vartotojai, negali būti taikomi tokie patys rūpestingumo, atidumo ir, juo labiau, informuotumo, standartai, todėl darbų priėmimo- perdavimo aktų pasirašymas nenurodant juose darbų trūkumų, nagrinėjamos bylos atveju negali būti traktuojamas kaip akivaizdžių trūkumų nenurodymas ir kaip aplinkybė, draudžianti užsakovui remtis trūkumais. Pažymėtina ir tai, jog apeliantas neginčija teismo sprendimu konstatuoto darbų trūkumų fakto ir iš esmės ginčija tik defektų šalinimo išlaidų dydį bei, atitinkamai, teismo pasirinktą įrodymų, kuriais remdamasis jis konstatavo defektų dydį bei jų šalinimo išlaidų dydį, vertinimą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija toliau pasisako dėl įrodinėjimo priemonių, nustatant kokie buvo atliktų darbų trūkumai, bei defektų šalinimo išlaidų dydžio, vertinimo.

66Dėl įrodymų vertinimo nustatant defektų mastą bei jų šalinimo išlaidų dydį

67

68Minėta, jog remiantis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktu, vienas iš užsakovo teisų gynimo būdų yra teisė reikalauti iš rangovo atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovai, remdamiesi darbų trūkumų faktu bei būtinybe šiuos trūkumus ištaisyti, bylos nagrinėjimo eigoje savo lėšomis darbų trūkumų nebuvo ištaisę (bent jau tokių įrodymų teismui nepateikta). Taigi, reikalavimas dėl darbų trūkumų pašalinimo išlaidų priteisimo yra grindžiamas tikėtinu nuostolių dydžiu (CK 6.249 straipsnio 3 dalis). Pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti darbų trūkumų faktą, jų mastą bei pobūdį ir galimas defektų šalinimo išlaidas, paskyrė byloje statybos darbų kokybės ekspertizę (2 t., 248-249 b.l.). Ekspertas pateikė išvadą, jog tam tikri darbai (išvardinti ekspertizės akte) atlikti nekokybiškai, o darbų trūkumų šalinimo išlaidos, eksperto vertinimu, iš viso sudarytų 68 869,57 Lt (ekspertas parengė ir trūkumų ištaisymo lokalinę sąmatą- 3 t. 60-61 b.l.). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis eksperto išvada kiek tai susiję su darbų trūkumų faktu, spręsdamas dėl trūkumų pašalinimo išlaidų dydžio, šia sąmata nesivadovavo, sprendime nurodydamas, jog eksperto parengtoje sąmatoje nenumatyti visi ardymo darbai.

69Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni, negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose, tačiau kasacinio teismo praktikoje kartu pabrėžiama, kad jie nėra nenuginčijami ir turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-733/2002; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2008; 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2010; kt.).

70Tai reiškia, jog teismas gali apskritai ar iš dalies nesivadovauti ekspertų išvadomis, tačiau CPK 218 straipsnyje reikalaujama, kad teismo nesutikimas su eksperto išvada būtų motyvuotas. Šiuo atveju sutiktina su apelianto argumentu, kad teismo motyvacija, kurios pagrindu buvo remiamasi ne ekspertizės akte, o UAB ,,Sistela“ parengtoje lokalinėje sąmatoje nustatyta darbų trūkumų šalinimo verte, nėra aiški bei išsami. Teismas sprendime nenurodė, kokių konkrečiai ardymo darbų ekspertas nenumatė bei jų šalinimo išlaidų neįtraukė į sąmatą. Bylos nagrinėjimo eigoje iš esmės nebuvo nagrinėjama kokie tai darbai, ar jie tiesiogiai susiję su ieškovo atliktų darbų trūkumais, ar jie yra būtini ir t.t.. Kaip matyti iš UAB ,,Sistela“ rašto (3 t., b.l. 87) šios įmonės specialistas patikrino darbų kodų aprašymą bei ir darbų kodų atitikimą UAB ,,Sistela“ parengtiems darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvams bei jais remdamasis parengė lokalinę sąmatą pagal atsakovės N. P. pateiktus duomenis. Teismo sprendime iš esmės nėra motyvuojama, kodėl, teismo vertinimu, ši sąmata ir joje nurodytos kainos labiau atitinka realias darbų trūkumų šalinimo išlaidas, negu paskaičiuotos eksperto. UAB ,,Sistela“ specialistai statinių neapžiūrėjo, nevertino jų realios būklės bei būtinumo atlikti tam tikrus darbus, o rėmėsi išskirtinai atsakovės pateiktais jiems duomenimis. Tuo tarpu ekspertas ne tik apžiūrėjo, išmatavo statinius, bet ir pats betarpiškai nustatė darbų trūkumus, įvertino jų pašalinimo būdus bei galimus kaštus. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog įrodymas, kuriuo vadovavosi teismas, tiek objektyvumo, tiek patikimumo prasme negali būti laikomas labiau patikimu už eksperto išvadą ir apeliacinės instancijos teismo vertinimu, turi būti vadovaujamasi ekspertizės aktu ta apimtimi, kuria konstatuoti atliktų darbų trūkumai bei jų ištaisymo išlaidų kaštai. Tačiau teisėjų kolegija nesivadovauja eksperto nurodytomis ieškovo (rangovo) bei statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybės proporcijomis (80 procentų- rangovo, 20 procentų- užsakovo, kurio samdytas techninis prižiūrėtojas, eksperto vertinimu, netinkamai atliko priežiūros funkcijas). Visų pirma, civilinės atsakomybės klausimas yra ne statybos darbų kokybės, bet teisės klausimas; šiuos klausimus sprendžia teismas, o ekspertizė buvo skiriama dėl techninių žinių statybos srityje neturėjimo. Taigi, atsakomybės tarp rangovo bei užsakovo paskirstymo klausimas nagrinėjamu atveju nebuvo priskirtas eksperto kompetencijai ir ekspertui nebuvo užduotas. Antra, šioje byloje yra nagrinėjamas ieškovo atliktų darbų kokybės klausimas, ir nėra nagrinėjamas statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybės klausimas. Atsakovų reikalavimas priteisti nekokybiškų darbų taisymo išlaidas, vadovaujantis CK 6.678 straipsnio 1 dalimi, tenkintinas visa apimtimi, kiek šios išlaidos yra pagrįstos objektyvaus pobūdžio, patikimais įrodymais.

71Minėta, jog atsakovai reiškia reikalavimus dėl preliminarių (tikėtinų) nuostolių (darbų rezultato trūkumų šalinimo išlaidų), todėl tuo atveju, jeigu realiai šalinant darbų trūkumus, šios išlaidos pagrįstai būtų didesnės, atsakovai nepraranda galimybės prašyti priteisti realiai patirtus nuostolius, kurių nepadengtų preliminarūs priteisiami nuostoliai.

72Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai; įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį; rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys); remiantis CK 6.678 straipsnio 1 dalimi, užsakovas gali pareikšti reikalavimus ir dėl darbų rezultato trūkumų, paaiškėjusių jo naudojimo metu.

73Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovo reikalavimas priteisti skolą už atliktus darbus bei netesybas (delspinigius) tenkintinas, atsakovų priešieškinys dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies- dėl 68870 Lt. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.), taip pat naikintina teismo sprendimo dalis, kuria patenkinti priešieškinio reikalavimai dėl darbų priėmimo- perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir šioje priešieškinio dalyje byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 p.).

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Remiantis CPK 93 str., bylinėjimosi išlaidos šalims paskirstomos proporcingai jų patenkintų (atmestų) reikalavimų daliai. Patenkinus ieškovo reikalavimą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis. Ieškovas, paduodamas ieškinį, sumokėjo 6057 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 5). Šios išlaidos jam priteistinos iš atsakovų. Atsakovai priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 522 471,10 Lt atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų ir paduodami priešieškinį sumokėjo 9324,71 Lt (2 t., 59 b.l.), taip pat už ekspertizės atlikimą jie patyrė 12 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus priešieškinio reikalavimus 68 870 Lt sumai, patenkintų priešieškinio reikalavimų proporcija sudaro 13,82 procento, atitinkamai tokia proporcija priteistinos atsakovams iš ieškovo jų patirtos bylinėjimosi išlaidos-1229 Lt žyminio mokesčio bei 1658 Lt ekspertizės išlaidų.

76Apeliantas (ieškovas) paduodamas apeliacinį skundą sumokėjo 7004 Lt (3 t., b.l. 147). Ieškovo apeliacinis skundas patenkintas 93,25 procento, tokia proporcija priteisiamos ir apeliacinėje instancijoje patirtos bylinėjimosi išlaidos- 6531,23 Lt.

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

78Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimą pakeisti.

79Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

80Ieškinį patenkinti visiškai. Priteisti ieškovui UAB „Minduvos statyba“ iš atsakovų A. P. ir N. P. solidariai 246 829,21 Lt skolos už neapmokėtus statybos rangos darbus ir 6 023,14 Lt delspinigių.

81Priešieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti atsakovams A. P. ir N. P. iš ieškovo UAB „Minduvos statyba“ 68 870 Lt statybos rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų.

82Teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas priešieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiais darbų priėmimo- perdavimo aktus, panaikinti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

83Priteisti ieškovui UAB „Minduvos statyba“ iš atsakovų A. P. ir N. P. po 6294,11 Lt iš kiekvieno žyminio mokesčio.

84Priteisti atsakovams A. P. ir N. P. iš ieškovo UAB „Minduvos statyba“ 2887 Lt bylinėjimosi išlaidų.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl pagal statybos rangos sutartį atliktų darbų... 5. Ieškovas UAB ,,Minduvos statyba” patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 6. 1) pagal 2006 m. gruodžio 08 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/08 – 23... 7. 2) pagal 2008 m. vasario 1 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/08, papildymą... 8. 3) pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Statybos rangos sutartį Nr. 06/12/19 -... 9. 4) 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo... 10. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. šalys sudarė Statybos rangos... 11. Atsakovai liko skolingi pagal 2006 m. gruodžio 08 d. Statybos rangos sutartį... 12. Atsakovai taip pat liko skolingi pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Statybos rangos... 13. Atsakovai taip pat liko skolingi ir pagal 2008 m. vasario 1 d. Statybos rangos... 14. 2008 m. balandžio 20 d. atsakovo sodyboje visi statybos darbai buvo pabaigti.... 15. Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 16. 1) 2007-12-20 pagal rangos sutartį 2006-09-14;... 17. 2) 2007-12-19 pagal rangos sutartį 2006-11-06;... 18. 3) 2007-12-19 pagal rangos sutartį 2006-12-19;... 19. 4) 2008-02-01 pagal rangos sutartį 2006-12-08;... 20. 5) 2008-06-20 pagal statybos rangos sutarties Nr . 06/12/08 papildymą; Taip... 21. Atsakovai nurodė, kad ieškovas, vykdydamas statybos rangos sutartis ir... 22. Vadovaujantis 2008-09-27 atliktos ieškovo pastatyto namo ekspertizės... 23. Atsakovai taip nurodė, kad pasirašydamas aktus, atsakovas suklydo, manydamas... 24. Ieškovas prašė atsakovų priešieškinį atmesti. Nurodė, kad darbų... 25. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovo UAB... 27. Teismas konstatavo, kad šalių sudarytos sutartys laikytinos vartojimo rangos... 28. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo darbų trūkumų šalinimo išlaidų... 29. Nustačius, kad ieškovo atlikti darbai turi trūkumų, ir panaikinus darbų... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 32. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Minduvos statyba“ prašo Vilniaus... 33. 1. Teismas nepagrįstai atmetė ieškinį. Atsakovai faktiškai atliktų darbų... 34. 2. Teismas, priteisdamas trūkumų šalinimo išlaidas, nepagrįstai nesirėmė... 35. 3. Teismas nepagrįstai iš ieškovo priteisė atsakovams 12 000 Lt, sumokėtų... 36. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai A. P. ir 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės. ... 39. Tarp šalių- ieškovo ir atsakovų buvo sudarytos keturios statybos rangos... 40. Iš viso pagal nurodytas Sutartis ir Papildymą buvo atlikta ir užsakovui... 41. Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytas statybos rangos sutartis... 42. Taigi, tarp šalių apeliacinėje instancijoje egzistuojančio ginčo apimtis... 43. ... 44. Dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų materialinės teisės... 45. ... 46. Minėta, jog apeliaciniame skunde nėra ginčijama pirmosios instancijos teismo... 47. Remiantis CK 6.672 straipsnio 2 dalimi, vartojimo rangos sutarčiai mutatis... 48. Dėl dvišalių darbų perdavimo- priėmimo aktų teisinės reikšmės bei... 49. Vartojimo rangą reglamentuojančios įstatymo normos neįtvirtina nuostatų,... 50. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl rangos darbų... 52. Nagrinėjamos bylos atveju užsakovai (atsakovai) neginčijo aplinkybės, kad... 53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje yra... 54. Apibendrindama pacituotą teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo... 55. Kai byloje savarankišku ieškinio ar priešieškinio reikalavimu ginčijamas... 56. Dėl užsakovo teisių gynimo būdų... 57. ... 58. Minėta, jog net ir tuo atveju, kai užsakovas priima darbus, jis turi teisę... 59. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovai, atsikirsdami į ieškovo pareikštą... 60. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai darbai atlikti... 61. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje yra... 62. Atsakovų priešieškinyje nurodyta defektų šalinimo suma buvo nurodyta 522... 63. Dėl darbų trūkumų pobūdžio (ar jie buvo akivaizdūs darbų priėmimo... 64. Remiantis anksčiau cituota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, net ir... 65. Vertinant aplinkybę, ar atliktų darbų trūkumai, nustatyti teismo... 66. Dėl įrodymų vertinimo nustatant defektų mastą bei jų šalinimo... 67. ... 68. Minėta, jog remiantis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktu, vienas iš... 69. Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 70. Tai reiškia, jog teismas gali apskritai ar iš dalies nesivadovauti ekspertų... 71. Minėta, jog atsakovai reiškia reikalavimus dėl preliminarių (tikėtinų)... 72. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog Rangovo atsakomybė už darbų kokybę... 73. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Remiantis CPK 93 str., bylinėjimosi išlaidos šalims paskirstomos... 76. Apeliantas (ieškovas) paduodamas apeliacinį skundą sumokėjo 7004 Lt (3 t.,... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 78. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimą pakeisti.... 79. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 80. Ieškinį patenkinti visiškai. Priteisti ieškovui UAB „Minduvos statyba“... 81. Priešieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti atsakovams A.... 82. Teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas priešieškinio reikalavimas... 83. Priteisti ieškovui UAB „Minduvos statyba“ iš atsakovų A.... 84. Priteisti atsakovams A. P. ir N. P....