Byla B2-4249-781/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Skalas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Europos finansų centras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Skalas“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Europos finansų centras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Skalas“. Nurodo, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 5330,61 Eur.

3Atsakovas UAB „Skalas“ atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas nesutinka, kad ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą ir pažymi, jog pradinis kreditorius UAB „Okus“ (iš kurio ieškovas perėmė reikalavimo teisę į atsakovą) vienašališkai ir nepagrįstai sudarė papildomą susitarimą ir išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Anot atsakovo, jis yra visiškai atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi UAB „Okus“, todėl UAB „Okus“ negalėjo perduoti ieškovui neegzistuojančio reikalavimo. Atsakovas taip pat nesutinka, kad jis yra nemokus; šią aplinkybę grindžia įmonės finansinę padėtį įrodančiais dokumentais; pažymi, jog neturi jokių vėluojamų mokėjimų kreditoriams. Atsakovas taip pat prašo skirti ieškovui 5792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios baudos skiriant atsakovui, nes, anot atsakovo, ieškovas nepagrįstai ir nesąžiningai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Atsakovas papildomai prašo priteisti iš ieškovo jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-410-943/2015). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

7Be to, Lietuvos apeliacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad tuomet, kai atsakovas ginčija pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-301/2014).

8Viena vertus, atsakovas UAB „Skalas“ nesutinka su ieškovo UAB „Europos finansų centras“ pareiškime nurodyta atsakovo skola ir jos pagrįstumu, todėl, vadovaujantis aukščiau nurodytomis apeliacinės instancijos teismo taisyklėmis, ši skola neįskaičiuotina į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų masę.

9Kita vertus, pagal atsakovo pateiktą įmonės 2017 m. kovo 31 d. balansą, sudarytą 2017 m. gegužės 24 d., matyti, kad įmonės turtą 2017 m. kovo 31 d. iš viso sudaro 222 374 Eur: ilgalaikis turtas – 30 195 Eur, trumpalaikis turtas – 176 878 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 4682 Eur, tačiau, atsakovo teigimu, iš jų pradelstų įsipareigojimų nėra. Teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo pateiktų dokumentų teisingumu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12, 178, 185 straipsniai). Iš viešų VSDFV duomenų matyti, kad įmonėje dirba 13 darbuotojų, skolos VSDF neturi; iš viešų VMI duomenų matyti, kad atsakovas neturi mokestinės nepriemokos. Iš Antstolių informacinės sistemos duomenų matyti, kad atsakovo atžvilgiu vykdomų vykdomųjų bylų nerasta. Teismas neturi duomenų, kad atsakovas turėtų kitų pradelstų įsiskolinimų kitiems kreditoriams; Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, atsakovui 2016-2017 m. nėra (ir nebuvo) iškelta kitų civilinių bylų, kuriose iš atsakovo būtų priteisiamos (priteistos) tam tikros sumos.

10Taigi, įvertinus nurodytus duomenis, atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma (kurios faktiškai nėra, jeigu neįskaičiuojamas ginčijamas ieškovo reikalavimas) neviršija pusės į įmonės turto balansą įrašyto turto vertės (222 374 Eur).

11Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą, nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios (Lietuvos apeliacinio teismo rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1733-798/2016).

12Teismas, įvertinęs atsakovo pradelstus įsipareigojimus ir duomenis apie atsakovui priklausantį turtą, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas vykdo veiklą (nuo 2011 m.)/planuoja ją vykdyti toliau, įmonėje dirba 13 darbuotojų, skolų valstybės ar VSDF biudžetams nėra, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Pažymėtina, jog duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra kritinė, todėl, įvertinus tai, kad bankroto bylos kėlimas yra ultima ratio priemonė, nėra pagrindo kelti atsakovui UAB „Skalas“ bankroto bylą.

13Dėl reikalavimo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

14Atsakovas UAB „Skalas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti ieškovui UAB „Europos finansų centras“ 5792 Eur dydžio baudą, pusę šios baudos skiriant atsakovui.

15Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse, sprendžiant klausimą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo, yra išaiškinta, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir procesinio dokumento nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-421/2016). Teismo vertinimu, ieškovas UAB „Europos finansų centras“, pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, tik įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą, todėl tai negali būti laikoma piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Teismas sprendžia, jog nenustatyta ir kitų išskirtinių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad piktnaudžiavimo procesu požymių buvo kituose ieškovo veiksmuose. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo atmestinas.

16Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus nutarties motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo jo patirtas bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas, kurios sudaro 426 Eur. Taigi, atmetus ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 426 Eur, priteistinos iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

20Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Skalas“, j. a. k. 302626600, netenkinti.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Europos finansų centras“, j. a. k. 303491917, atsakovui UAB „Skalas“, j. a. k. 302626600, 426 Eur (keturis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB „Europos finansų centras“ kreipėsi į teismą su... 3. Atsakovas UAB „Skalas“ atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu nesutinka... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į 7. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse... 8. Viena vertus, atsakovas UAB „Skalas“ nesutinka su ieškovo UAB „Europos... 9. Kita vertus, pagal atsakovo pateiktą įmonės 2017 m. kovo 31 d. balansą,... 10. Taigi, įvertinus nurodytus duomenis, atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma... 11. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad poreikis išsaugoti... 12. Teismas, įvertinęs atsakovo pradelstus įsipareigojimus ir duomenis apie... 13. Dėl reikalavimo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 14. Atsakovas UAB „Skalas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo... 15. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse, sprendžiant... 16. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovo jo patirtas bylinėjimosi... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Skalas“, j. a. k.... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Europos finansų centras“, j. a. k. 303491917,... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...